У статті розглядається аналіз динаміки абітурієнтів і надійшли на перший курс студентів БДУ за останні п'ять років. Вивчається розподіл поданих заяв та зарахованих абітурієнтів за місцем проживання, за статтю та їх готовність оплачувати навчання у вузі.

Анотація наукової статті по ЗМІ (медіа) і масовим комунікаціям, автор наукової роботи - Амангільдіно Т. Г.


THE ANALYSIS OF THE DUNAMICS OF THE APPLICANTS FOR ENTRY OF THE BASKIR STATE UNIVERSITY OF THE LAST FIVE YEARS

The analysis of the dynamics of the applicants for entry and the first year students of the Baskir State University of the last five years are abserved in the article. The distribution of the received applications anal the applicants for entry registered according to the place of living, sex and their ability to pay for the tuition all that is investigated in the article.


Область наук:
 • ЗМІ (медіа) і масові комунікації
 • Рік видавництва: 2006
  Журнал: Вісник Башкирського університету

  Наукова стаття на тему 'Аналіз динаміки абітурієнтів БашГУ за останні 5 років'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз динаміки абітурієнтів БашГУ за останні 5 років»

  ?УДК 1: 316 ББК 60.0

  Аналіз динаміки АБІТУРІЄНТІВ БашГУ ЗА ОСТАННІ 5 РОКІВ

  Амангільдіно Т. Г.

  У статті розглядається аналіз динаміки абітурієнтів і надійшли на перший курс студентів БДУ за останні п'ять років. Вивчається розподіл поданих заяв та зарахованих абітурієнтів за місцем проживання, за статтю та їх готовність оплачувати навчання у вузі.

  Протягом найближчих років система університетської освіти, швидше за все, зіткнеться з серйозними змінами в умовах свого функціонування. Основними складовими, що визначають динаміку процесів у вищій освіті, найімовірніше, будуть наступні: 1) Наслідки демографічних змін в країні в останні десятиліття і як результат - істотне падіння конкурсів до вузів. 2) Зміна соціальних основ функціонування освіти. Очікується поступовий перехід від прямого державного фінансування всієї системи вищої освіти до цільового фінансування. Скорочення бюджетних місць і зростаюча роль платних форм навчання. 3) Зміна самої системи відбору абітурієнтів (ЄДІ). 4) Перехід на дворівневу систему підготовки (бакалавр-магістр).

  Швидко мінливий ринок освітніх послуг спонукає вузи по-новому поглянути на ра-

  боту зі своїми потенційними абітурієнтами, вимагає уважного аналізу ситуації в цій сфері і вивчення соціального контексту в якому функціонує вуз.

  Головне завдання університету при роботі з абітурієнтами полягає у відборі найбільш «якісного» абітурієнта, тобто здатного відповідати в майбутньому прийнятим в вузі стандартам якості, а в ідеалі - і здатного до серйозних професійних і академічних досягнень.

  У цій статті на підставі досліджень, проведених в університеті [1,2], зроблено аналіз динаміки абітурієнтів і надійшли на перший курс студентів БДУ за останні п'ять років. При цьому були розглянуті загальна конкурсна ситуація на денне та заочне відділення, розподіл поданих заяв за місцем проживання (розподіл зарахованих за місцем проживання), статистика по підлозі, готовність абітурієнтів оплачувати навчання у вузі.

  Подано заяв на денне відділення бюджетної юрми навчання:

  2002р. 2003р. 2004р. 2005р. 2006р.

  головний вуз 6511 8284 6439 6645 6214

  разом з філія. 7657 10985 9294 9539 9232

  Подано заяв на заочне відділення бюджетної юрми навчання:

  1684 1952 1847 1989 1485

  Як видно з вищенаведеного, загальна конкурсна ситуація безпосередньо залежить від демографічного стану в країні і має тенденцію до зменшення. При цьому необхідно мати на увазі, що в зв'язку з введенням ЄДІ, абітурієнт має право подавати документи одночасно в НЕ-

  скільки вузів і тому цифри конкурсній ситуації реально виявляються досить завищеними. Так, наприклад, в таблиці 1 представлені основні вузи, в які поряд з БашГУ подавали документи абітурієнти різних факультетів в 2006 році.

  Таблиця 1.

  БФіЖ БДПУ

  Біологічний БДМУ, БДПУ

  Г еографіческій БДПУ, УГАТУ, БГАУ

  історичний БДПУ

  Математичний УГАТУ, БДПУ, УГНТУ

  Фізичний УГАТУ, УГНТУ, БДПУ

  філологічний БДПУ

  ФРГФ БДПУ

  ФФіС БДПУ

  ХТФ БГАУ, УГАТУ

  Хімічний БДМУ, УГНТУ

  економічний УГАТУ

  Юридичний ______________________ | БДПУ

  Абітурієнти (за місцем постійного проживання за останні 5 років)

  2002р. 2003р. 2004р. 2005р. 2006р.

  райони РБ 42% 35% 42% 40% 37%

  міста РБ 56% 62% 54% 55% 59%

  ін. суб'єкти РФ 2% 3% 4% 5% 4%

  Абітурієнти, зараховані в студенти денної форми навчання (за місцем постійного проживання)

  райони РБ 51% 47% 46% 51% 54%

  міста РБ 47% 51% 50% 46% 44%

  ін. суб'єкти РФ 2% 2% 4% 3% 2%

  Як випливає з вищевикладеного, в БашГУ, в основному, подають документи жителі РБ, їх частка становить від 95% до 98%. Треба зауважити, що у 2003 році міських абітурієнтів було на 27% більше ніж сільських (це максимальна різниця). В інші роки переважання міських абітурієнтів коливається від 12% (2004р.) До 22% (2006р.) При цьому зберігається майже стабільна картина розподілу сільських (міських) абітурієнтів по роках, різниця не перевищує 7%.

  Найбільший інтерес викликає розподіл зарахованих в студенти абітурієнтів за місцем постійного проживання. Так, в 2004 році було 42% сільських абітурієнтів, а серед зарахованих виявилося 46% (різниця 4%), в 2003 році 35% і 47% (різниця 12%), в 2006 році 37% і 54% (різниця 17%) відповідно. На перший погляд виходить, що сільські абітурієнти більш ефективно здають вступні іспити. На нашу мені-

  нію, головними причинами такого стану речей є:

  1) 10% бюджетних місць виділяються на цільові місця, а, як відомо, вони даються тільки сільським районам.

  2) Відомо, що сільські випускники мають кращі, ніж міські абітурієнти, результати ЄДІ. Це особливо видно за підсумками 2006 року, коли БашГУ збільшив перелік спеціальностей, де враховувалися результати ЄДІ.

  3) На жаль, доводиться констатувати, що частина сильних міських абітурієнтів, які вступили як за результатами регіональних олімпіад, так і на загальних підставах на математичний, хімічний та фізичний факультети, забирають свої документи і їдуть в московські та інші вузи.

  Розподіл за статевими ознаками абітурієнтів, які подали документи в БашГУ

  2002р. 2003р. 2004р. 2005р. 2006р.

  чоловіки 34,4% 40,5% 34,8% 41,1% 33%

  жінки 65,5% 59,5% 65,2% 58,9% 67%

  Розподіл зарахованих в студенти абітурієнтів за статевою ознакою (денна форма навчання).

  чоловіки 32% 34,6% 35,3% 32,8% 35,9%

  жінки 68% 65,4% 64,7% 67,2% 64,1%

  Частка чоловіків-абітурієнтів, які подали документи в БашГУ за останні 5 років, не опускалася нижче 33% (2006 р), а в 2005 році їх кількість було максимальним - 41,1%.

  У 2002, 2003, 2005 роках абітурієнти-чоловіки здавали вступні іспити гірше, ніж жінки. Так в 2005 році частка абітурієнтів-чоловіків була 41,1%, а надійшли до вузу тільки 32,8% (це максимальна різниця-8,3%). По інших років цей показник коливається від -2,2% (2002р.) До + 2,9% (2006р.) Якщо взяти цю різницю (між подали документи і надійшли) зі знаками у відсотках і знайти середнє за 5 років, то для чоловіків отримаємо -2,64% (відповідно для жінок + 2,64%). Це означає, що дружин-

  Київщини, в середньому, вступні іспити здають на цей коефіцієнт краще, ніж чоловіки, а це близько 40 бюджетних місць денного відділення.

  В даний час істотно розширюється прийом студентів до вищих навчальних закладів на платній основі. Для того, щоб оцінити можливості абітурієнтів з оплати навчання, що надходять на бюджетне відділення (а 75% опитаних заявили про те, що надходять в БашГУ на безкоштовне відділення, в тому числі за цільовим направленням і за пільговими умовами), в дослідженні ставилося запитання про те , яке рішення прийняли б вони (і їх сім'я) у разі ненадходження на безкоштовне відділення. Результати представлені в таблиці 2.

  Таблиця 2.

  «Якби Вам не вдалося вступити на бюджетне відділення, то яке рішення прийняли б Ви і Ваша сім'я?» (Від числа вступників на бюджетне відділення)

  2006 2005 2004 г.

  Мені довелося б відмовитися від вступу до вузу 25% 28% 35%

  Цілком зміг би піти на платне відділення 21% 22% 12%

  Навіть якщо це було б важко для нас, заплатили б за навчання 29% 25% 27%

  Важко відповісти 25% 25% 26%

  Заявили про те, що в разі непроходження за конкурсом їм довелося б відмовитися від надходження, частіше, ніж в середньому по університету, абітурієнти факультету філософії і соціології (34%), філологічного факультету (31%), хімічного факультету (30%), факультету романо-германської філології (29%).

  Отже, в БашГУ зниження конкурсу за останні п'ять років відбувається більш повільно, ніж в середньому по Росії.

  Пропорції між сільськими і міськими абітурієнтами зберігаються стабільними.

  Помітно зростає число абітурієнтів, готових платити за свою освіту.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Амангільдіно Т.Г., Екомасов Є.Г., Леготін Е.В. Абітурієнт на порозі вузу (за результатами соціологічного дослідження абітурієнтів БГУ в 2006 році). Уфа, 2006 - 34 з.

  2. Звіти приймальної комісії БГУ за 2002 - 2006 роки.

  Надійшла до редакції 07.11.06 р.


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити