Об'єкт дослідження суспільні відносини, що складаються у виборчому процесі. Предмет дослідження суспільні відносини, що характеризують правовий статус суб'єктів виборчого процесу влади. Метою роботи є провести аналіз діяльності по реалізації виборчих прав громадян з обмеженими фізичними можливостями на матеріалах Центральної виборчої Комісії Російської Федерації та Республіки Марій Ел.

Анотація наукової статті по праву, автор наукової роботи - Яляліева Т.В., Разумова К.А., Разумов С.В.


Analysis of the activity of election commissions on the implementation of the electoral rights of persons with disabilities

The object of research is social relations in the electoral process. The subject of the research is social relations that characterize the legal status of subjects of electoral process of government. The aim of this work is to analyze the activities on realization of election rights of citizens with disabilities on the Central election Commission of the Russian Federation and the Republic of Mari El;


Область наук:

 • право

 • Рік видавництва: 2016


  Журнал: Новий університет. Серія «Економіка і право»


  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ ПО РЕАЛІЗАЦІЇ ВИБОРЧИХ ПРАВ ІНВАЛІДІВ'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ ПО РЕАЛІЗАЦІЇ ВИБОРЧИХ ПРАВ ІНВАЛІДІВ»

  ?New university

  Economics & Law 2016. № 8 (66)

  ISSN 2221-7347

  ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

  PROBLEMS OF THE THEORY AND PRACTICE OF LEGAL REGULATION

  УДК 351

  Т.В. Яляліева, К.А. Разумова, С.В. Розмова

  АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ

  З РЕАЛІЗАЦІЇ ВИБОРЧИХ ПРАВ ІНВАЛІДІВ

  Об'єкт дослідження - суспільні відносини, що складаються у виборчому процесі. Предмет дослідження - суспільні відносини, що характеризують правовий статус суб'єктів виборчого процесу влади. Метою роботи є - провести аналіз діяльності по реалізації виборчих прав громадян з обмеженими фізичними можливостями на матеріалах Центральної виборчої Комісії Російської Федерації і Республіки Марій Ел.

  Ключові слова: виборча комісія, управління, права громадян, обмежені можливості.

  За статистичними даними в Росії налічується більше 13 мільйонів громадян з інвалідністю, з них більше 10 мільйонів є виборцями. Виходячи з того, що активним виборчим правом в Російській Федерації має близько 100 мільйонів громадян, можна стверджувати, що кожен десятий виборець - громадянин з інвалідністю. Чималу частину серед виборців інвалідів складають інваліди по зору, які, як показує практика, відчувають найбільш істотні труднощі в реалізації виборчих прав.

  Розглянемо методику взаємодії виборчих комісій з органами соціального захисту населення із забезпечення виборчих прав громадян Російської Федерації, які є інвалідами на прикладі досвіду виборчих комісій республік Марій Ел.

  З метою забезпечення виборчих прав громадян Російської Федерації з обмеженими фізичними можливостями Центральна виборча комісія Республіки Марій Ел з 2007 року приймає постанови щодо забезпечення виборчих прав громадян Російської Федерації, які є інвалідами, при проведенні відповідних виборів.

  Постановою Комісії створена і функціонує Робоча група, головам територіальних виборчих комісій Республіки Марій Ел доручено організувати рабо-

  © Яляліева Т.В., Разумова К.А., Разумов С.В., 2016.

  DOI: 10.15350 / 2221-7347.2016.8

  Яляліева Тетяна Валеріївна - кандидат економічних наук, професор кафедри управління та права, Марійський державний технічний університет, Росія.

  Разумова Ксенія Олександрівна - студент факультету Управління та права, Марійський державний технічний університет, Росія.

  Розмова Сергій Володимирович - студент факультету Управління та права, Марійський державний технічний університет, Росія.

  новий університет

  Економіка і право 2016. № 8 (66)

  ISSN 2221-7347

  ту з громадянами, які є інвалідами, активно співпрацювати з місцевими організаціями інвалідів. У територіальних виборчих комісіях республіки створені відповідні робочі групи.

  З питання забезпечення виборчих прав громадян Російської Федерації, які є інвалідами, Комісія активно співпрацює з Міністерством соціального захисту населення та праці Республіки Марій Ел, відділенням Пенсійного фонду Російської Федерації по Республіці Марій Ел, Регіональним відділенням Фонду соціального страхування Російської Федерації по Республіці Марій Ел, Марійській республіканської організацією загальноросійської громадської організації «Всеукраїнське товариство інвалідів», Марійської республіканською організацією Всеросійського товариства сліпих, Марійському регіональним відділенням загальноросійської громадської організації інвалідів «Всеукраїнське товариство глухих». Результати взаємодії:

  - за сприяння територіальних (районних, міських) відділів і управлінь Міністерства соціального захисту населення та праці Республіки Марій Ел узагальнені відомості про громадян, які є інвалідами, на території кожного муніципального освіти республіки, ці дані доведені до територіальних виборчих комісій з метою забезпечення створення умов для голосування всіх категорій інвалідів. Територіальні виборчі комісії довели списки інвалідів із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси місця проживання до дільничних виборчих комісій;

  - члени територіальних виборчих комісій республіки взяли участь в спільних нарадах з активом місцевих відділень Марійській республіканської організації Всеросійського товариства сліпих з питань інформування сліпих і слабозорих виборців про порядок голосування, місце знаходження та режим роботи виборчих комісій;

  - отримана інформація від соціальних працівників про інвалідів, які звернулися з проханням надати їм можливість проголосувати за межами приміщення для голосування, для включення їх до реєстрів для голосування поза приміщенням для голосування;

  - соціальні працівники разом з членами виборчих комісій вели індивідуальну роз'яснювальну роботу з інвалідами.

  Виборчими комісіями республіки проводиться велика робота з інформування виборців з обмеженими фізичними можливостями: роз'яснення положень виборчого законодавства, термінів і порядку здійснення виборчих дій і процедур, під час та процедуру голосування. На підставі отриманих списків виборців-інвалідів дільничні виборчі комісії направляють кожному з них запрошення для участі у виборах, в якому містилася інформація про можливі способи голосування: за відкріпними посвідченнями, поза приміщенням для голосування, голосування за допомогою інших осіб і т. Д.

  Загальна кількість виборців даної категорії, які взяли участь в голосуванні на виборах депутатів Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації п'ятого скликання в республіці, склало більше 33000 чоловік, на виборах Президента Російської Федерації - понад 38500 чоловік. З метою забезпечення умов для заповнення виборчого бюлетеня виборцями, які користуються кріслами-колясками або мають інші труднощі при пересуванні, виготовлено спеціальне технологічне обладнання (5 кабін для голосування), встановлені пандуси. На виборчих дільницях, де голосували інваліди по зору, були розміщені інформаційні плакати про політичні партії, кандидатів, які беруть участь у виборах, про порядок заповнення виборчого бюлетеня, виконані великим шрифтом і з застосуванням азбуки Брайля, кабіни для голосування оснащені лупами.

  Потреби виборчих комісій в методичних матеріалах по забезпеченню виборчих прав інналідов, підготовлені Центральною виборчою комісією Російської Федерації, були задоволені. При підготовці до виборів Президента Російської Федерації аудіокасети, отримані з ЦВК Росії, прослуховувалися в місцевих відділеннях Марійській республіканської організації Всеросійського товариства сліпих.

  Дільничними виборчими комісіями республіки забезпечувалося своєчасне і оперативний розгляд звернень, заяв про надання інвалідам можливості проголосувати за межами приміщення для голосування в день голосування. Члени дільничних виборчі-

  New university

  Economics & Law 2016. № 8 (66)

  ISSN 2221-7347

  тільних комісій в день голосування сприяли інвалідам в ознайомленні з відомостями про політичні партії, кандидатів, які беруть участь у виборах, супроводжували їх до кабін для таємного голосування, стаціонарного ящика для голосування, організовували допомогу при вході і виході з будівель, в яких розташовувалися приміщення для голосування виборчих дільниць.

  З метою забезпечення виборчих прав громадян Російської Федерації з обмеженими фізичними можливостями постановою Центральної виборчої комісії Республіки Марій Ел від 14 травня 2009 року № 62/369 затверджено План взаємодії Комісії з регіональними організаціями загальноросійських громадських організацій інвалідів.

  Сформовано робочі групи по взаємодії виборчих комісій і відділень регіональних організацій загальноросійських громадських організацій інвалідів, які функціонують як на республіканському, так і на муніципальному рівні.

  З питання забезпечення виборчих прав громадян Російської Федерації, які є інвалідами, Комісія активно співпрацює з Міністерством соціального захисту населення та праці Республіки Марій Ел, відділенням Пенсійного фонду Російської Федерації по Республіці Марій Ел, Регіональним відділенням Фонду соціального страхування Російської Федерації по Республіці Марій Ел, Марійській республіканської організацією Загальноросійської громадської організації «Всеукраїнське товариство інвалідів, Марійській республіканською організацією Всеросійського товариства сліпих (керівник Ахрамеєв В.Н.), Марійський регіональним відділенням Загальноросійської громадської організації інвалідів« Всеукраїнське товариство глухих »(керівник Грозова А.Н.).

  Велика увага приділялася наступних питань:

  - інформування громадян з урахуванням особливостей кожної категорії виборців;

  - обладнання виборчих дільниць і приміщень для голосування з урахуванням особливостей кожної категорії виборців;

  - організація самої процедури голосування.

  Результати взаємодії:

  - за сприяння територіальних (районних, міських) відділів і управлінь Міністерства соціального захисту населення та праці Республіки Марій Ел узагальнені відомості про громадян, які є інвалідами, на території кожного муніципального освіти республіки, ці дані доведені до територіальних виборчих комісій з метою забезпечення створення умов для голосування всіх категорій інвалідів. Територіальні виборчі комісії довели списки інвалідів із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси місця проживання до дільничних виборчих комісій;

  - отримана інформація від соціальних працівників про інвалідів, які звернулися з проханням надати їм можливість проголосувати за межами приміщення для голосування, для включення їх до реєстрів для голосування поза приміщенням для голосування;

  - соціальні працівники разом з членами виборчих комісій вели індивідуальну роз'яснювальну роботу з інвалідами;

  - утворено 244 спеціальних виборчих дільниць, обладнаних спеціальним технологічним обладнанням (для виборців з порушеннями функцій опорно-рухового апарату), пандусами, оснащених лупами;

  - в день голосування працювало «Соціальне таксі»;

  - розроблена і поширена «Книга,», яку Ви слухали в місцевих відділеннях Марійській республіканської організації Всеросійського товариства сліпих;

  - вперше був виготовлений трафарет виборчого бюлетеня для голосування по республіканському виборчому округу;

  - голова Марійської республіканської організації Всеросійського товариства сліпих Ахрамеєв Володимир Миколайович брав участь в роботі «Гарячої лінії» по зв'язках з виборцями.

  Виборчими комісіями республіки проведена велика робота з інформування виборців з обмеженими фізичними можливостями: роз'яснення положень виборчого законодавства, термінів і порядку здійснення виборчих дій і процедур, ходу і процедури голосування [4, 5].

  новий університет

  Економіка і право 2016. № 8 (66)

  ISSN 2221-7347

  На підставі отриманих списків виборців-інвалідів дільничні виборчі комісії направили кожному з них запрошення для участі у виборах.

  Загальна кількість виборців даної категорії, які взяли участь в голосуванні на виборах депутатів Державних Зборів Республіки Марій Ел п'ятого скликання і депутатів представницьких органів муніципальних утворень, більш 30000 чоловік.

  Комісією у відділенні денного перебування пенсіонерів та інвалідів «Ветеран» проведено конкурс частівок «Вибори: з піснею по життю», учасниками якого стали пенсіонери та інваліди міста Йошкар-Оли.

  Спільно з Марійської республіканською організацією Загальноросійської громадської організації «Всеукраїнське товариство інвалідів» проведено фестивалі: «У майбутнє з надією», «Від стартів фестивальних - до стартів олімпійським».

  Велика увага приділяється роботі з молодими громадянами з обмеженими фізичними можливостями. У вересні-жовтні 2009 року проведена ділова гра «Вибори Голови шкільного Ради» в Державному загальноосвітньому закладі Республіки Марій Ел «Семенівська спеціальна (корекційна) загальноосвітня школа-інтернат для учнів, вихованців з обмеженими можливостями здоров'я I і II виду», вперше голосуючим учням даного навчального закладу вручені пам'ятні подарунки [8].

  Дільничними виборчими комісіями республіки забезпечувалося своєчасне і оперативний розгляд звернень, заяв про надання інвалідам можливості проголосувати за межами приміщення для голосування в день голосування. Члени дільничних виборчих комісій в день голосування сприяли інвалідам в ознайомленні з відомостями про політичні партії, кандидатів, які беруть участь у виборах, супроводжували їх до кабін для таємного голосування, стаціонарного ящика для голосування, організовували допомогу при вході і виході з будівель, в яких розташовувалися приміщення для голосування виборчих дільниць.

  бібліографічний список

  [1] Александрова, Т. Як подолати електоральне відчуження / Александрова Т., Кошелюк М. // Лабораторія реклами, маркетингу і PR. - 2012. - №3.

  [2] ВООЗ: Всесвітня доповідь про інвалідність [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: // www.who.int/disabilities/world_report/2011/summary_ru.pdf (дата звернення 25.04.2016).

  [3] Заславська, Т.І. Сучасне російське суспільство: соціальний механізм трансформації / Заславська Т.І. - М .: Справа, 2014. - 187 с.

  [4] Сергєєва С.В., Мурзіна Е.А. Роль міжнародних організацій в області захисту прав людини // Бакалавр. 2014. № 1 (1). С. 78-82.

  [5] Малинкин М.Є., Мурзіна Е.А. Соціальне забезпечення трудящих-мігрантів в сучасній Росії // Вісник міжнародних наукових конференцій. 2015. № 9 (13). С. 98-103.

  [6] Комарова Ю.А., Мурзіна Е.А. Державна програма «Доступне середовище»: очікувані та реальні результати // Вісник міжнародних наукових конференцій. 2015. № 11 (15). С. 65-69.

  [7] Supervising the efficiency of governmental control of regional economy: legal aspects and economic essence / Murzina E.A., Larionova N.I., Yalyalieva T.V. // Mediterranean Journal of Social Sciences. 2015. Т. 6. № 2. С. 370-374.

  ***

  UDC 351

  T. V. Yalyalieva, K. A. Razumova, S.V. Razumov

  ANALYSIS OF THE ACTIVITY OF ELECTION COMMISSIONS ON THE IMPLEMENTATION OF THE ELECTORAL RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES

  The object of research is social relations in the electoral process. The subject of the research is social relations that characterize the legal status of subjects of electoral process of government. The aim of this work is to analyze the activities on realization of election rights of citizens with disabilities on the Central election Commission of the Russian Federation and the Republic of Mari El;

  Keywords: election Commission, management, the rights of citizens, limited opportunities.


  Ключові слова: ВИБОРЧА КОМІСІЯ /ELECTION COMMISSION /УПРАВЛІННЯ /MANAGEMENT /ПРАВА ГРОМАДЯН /RIGHTS OF CITIZENS /ОБМЕЖЕНІ МОЖЛИВОСТІ /LIMITED OPPORTUNITIES

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити