У статті розглядаються результати аналізу показників розвитку керлінгу в Росії за 2010-2016 рр. Як аналізованих показників обрані підготовка спортивного резерву, рівень спортивної майстерності спортсменів-кёрлінгістов, характеристика тренерського складу, спортивні результати збірних команд країни по керлінгу на найбільших міжнародних змаганнях. Аналіз цих показників свідчить про те, що за розглянутий період часу досягнуто позитивних результатів, які говорять про високі темпи розвитку вітчизняного керлінгу.

Анотація наукової статті з економіки і бізнесу, автор наукової роботи - Свищев Дмитро Олександрович, Шуліко Юрій Володимирович


Analysis of some indicators of Russian Curling development

The article discusses the results of the analysis of indicators of development of Curling in Russia in 2010-2016. As analyzed indicators the authors selected the sports reserve training, the level of sports skill of curlers-athletes, the characteristics of coaches, the sports performance of the national teams of Curling at major international competitions. The analysis of these indicators shows that for the considered time period there have been achieved the positive results, which has showed the high rates of development of the Russian Curling.


Область наук:

 • Економіка і бізнес

 • Рік видавництва: 2017


  Журнал: Вчені записки університету ім. П.Ф. Лесгафта


  Наукова стаття на тему 'Аналіз деяких показників розвитку вітчизняного керлінгу'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз деяких показників розвитку вітчизняного керлінгу»

  ?sports complex of the RLD ", Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 124, No. 6, pp. 177 182.

  3. Spirina, I.K. and Ushakova O.E. (2015), "Study of the ability of preschoolers to perceive and accurately assess the magnitude and variation of motion parameters", Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 124, No. 6, pp. 182-185.

  4. Federal state educational standard of preschool education. M .: Education, 2013, available at: http://www.edu.ru/dbmon/mo/Data/d_10/prm1897-1.pdf.

  Контактна інформація: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Стаття надійшла до редакції 06.06.2017

  УДК 796.96

  АНАЛІЗ ДЕЯКИХ ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО

  Керлінг

  Дмитро Олександрович Свищев, Президент, Федерація керлінгу Росії, Москва, Юрій Володимирович Шуліко, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії і методики керлінгу, Національний державний університет фізичної культури, спорту і здоров'я імені П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург (НГУім. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург)

  анотація

  У статті розглядаються результати аналізу показників розвитку керлінгу в Росії за 2010-2016 рр. Як аналізованих показників обрані підготовка спортивного резерву, рівень спортивної майстерності спортсменів-кёрлінгістов, характеристика тренерського складу, спортивні результати збірних команд країни з керлінгу на найбільших міжнародних змаганнях. Аналіз цих показників свідчить про те, що за розглянутий період часу досягнуто позитивних результатів, які говорять про високі темпи розвитку вітчизняного керлінгу.

  Ключові слова: керлінг, показники розвитку, спортивний резерв, тренерський склад, спортивні результати, збірні команди країни, позитивні тенденції в розвитку вітчизняного керлінгу.

  ANALYSIS OF SOME INDICATORS OF RUSSIAN CURLING DEVELOPMENT Dmitry Alexandrovich Svishchev, President, Russian Curling Federation, Moscow, Yury Vladimirovich Shuliko, the candidate of pedagogical sciences, professor,

  Department chairman,

  The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg

  Annotation

  The article discusses the results of the analysis of indicators of development of Curling in Russia in 2010-2016. As analyzed indicators the authors selected the sports reserve training, the level of sports skill of curlers-athletes, the characteristics of coaches, the sports performance of the national teams of Curling at major international competitions. The analysis of these indicators shows that for the considered time period there have been achieved the positive results, which has showed the high rates of development of the Russian Curling.

  Keywords: Curling, development, sports provision, coaching staff, sports performance, national teams, positive trends in the development of Russian Curling.

  Вступ.

  Останні чверть століття породили небувалу кількість нових для нашої країни видів спорту, які буквально увірвалися в вітчизняне фізкультурно-спортивний рух, залучаючи до занять значні групи населення. Серед них

  є літні та зимові олімпійські види спорту, такі, наприклад, як пляжний волейбол, тхеквондо, керлінг, фристайл, сноуборд і ряд інших видів спорту. Поява нових видів спорту привернуло увагу, як організаторів спорту, так і вчених. Останні, поряд з питаннями тренувального процесу та змагальної діяльності, стали вивчати проблеми становлення нових видів спорту в соціальній, правовій, організаційному та інших аспектах [11]. Не залишився поза увагою науковців і керлінг [1, 5]. В роботі [7] були показані основні результати діяльності на етапі становлення кёрлін-га в країні.

  Сучасний етап для більшості нових видів спорту в нашій країні характерний переходом зі стадії становлення в стадію розвитку [2]. З огляду на значимість цих процесів для вітчизняного спортивного руху і в першу чергу для спорту вищих досягнень, Мінспорту Росії затвердив «Порядок розробки та подання загальноросійськими спортивними федераціями програм розвитку видів спорту [6]. Цим документом визначено основні напрямки розвитку видів спорту. Слід зазначити, що щорічно здійснюється звіт загальноросійських федерацій на експертній раді Міністерства спорту Росії про виконання програмних заходів. Таким чином, програми стають ефективним інструментом управління розвитком конкретного виду спорту.

  Аналіз наукових робіт, в яких розглядаються різні грані даної проблеми, дають підстави виокремити якісні та кількісні показники, що відображають різні напрямки розвитку виду спорту. Ці дані можна отримати за допомогою різних наукових методів: аналіз відомостей статистичних спостережень; аналіз офіційних протоколів змагань з видів спорту різного рівня; аналіз сайтів спортивних організацій; контент-аналіз матеріалів засобів масової інформації; спостереження; опитування і ряд інших. Використання названих методів дозволяє отримати достовірну інформацію щодо реалізації програм розвитку виду спорту.

  Мета дослідження. Визначити динаміку розвитку керлінгу в Росії. Методи дослідження - аналіз і узагальнення наукової літератури; аналіз узагальнених відомостей статистичних спостережень Форма № 5 ФК (зведена) за 2010-2016 рр. [8]; аналіз офіційних протоколів змагань з керлінгу; аналіз матеріалів сайту Федерації керлінгу Росії.

  РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ І ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

  Для аналізу якісних і кількісних показників розвитку вітчизняного керлінгу було обрано такі групи даних:

  перша група - показники, що відображають динаміку підготовки спортивного резерву та рівень спортивної майстерності спортсменів-кёрлінгістов;

  друга група - показники, що характеризують тренерсько-викладацький склад в спортивних школах на відділенні керлінгу;

  третя група - показники, що характеризують спортивні результати збірних команд країни з керлінгу на найбільших міжнародних змаганнях.

  Звичайно, цими даними не обмежується вся система показників, що характеризують розвиток керлінгу. Сюди слід віднести показники розвитку матеріально-технічної бази керлінгу, розвиток даного виду спорту в регіонах, стан фінансового, науково-методичного, медичного забезпечення, пропаганда керлінгу і т.д. У даній статті ми обмежилися зазначеними показниками.

  Аналіз даних першої групи, представлених в таблиці 1, дозволяє зробити висновок, що за аналізований період часу кількість відділень керлінгу в спортивних школах збільшилася в два рази. Також збільшилася кількість займаються на цих відділеннях - як в цілому, так і по всіх етапах спортивної підготовки.

  Таблиця 1 - Розподіл займаються в спортивних школах на відділенні керлінгу по етапах спортивної підготовки (абсолютні значення) ___

  Показники 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

  Характеристика спортивних шкіл з керлінгу

  Число відділень 7 9 10 8 16 17 18

  Спеціалізованих - - 5 4 8 2 2

  етапи підготовки

  Спортивно-оздоровчий 43 - 5 31 51 - -

  Початкової підготовки 129 119 40 162 314 360 327

  Навчально-тренувальний 58 110 261 104 135 275 339

  Удосконалення вільний спортивний 25 34 87 78 82 85 85

  ного майстерності

  Вищої спортивної майстер- 4 24 43 54 89 91 97

  ства

  всього 259 287 476 429 671 811 848

  Вік і стать займаються

  6-15 років 211 179 251 209 358 445 483

  Жінок 126 166 318 242 311 499 506

  Спортсмен-інструктор - 4 6 12 46 52 57

  Кількість спортсменів-кёрлінгістов, які виконали спортивні розряди і звання

  Розряди 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

  Масові розряди 85 117 77 64 146 226 277

  Перший розряд 20 29 46 66 78 74 77

  KMC 29 52 69 69 95 89 101

  МС 3 17 30 31 55 70 54

  МСМК 1 1 8 6 10 8 15

  ЗМС - - 1 6 7 11 18

  всього 138 216 231 242 391 478 455

  Зі змісту таблиці, слід постійне підвищення рівня спортивної майстерності спортсменів-кёрлінгістов і, що особливо важливо відзначити, це зростання зафіксовано на рівні вищої спортивної майстерності - підготовці майстрів спорту і майстрів спорту міжнародного класу. Впевнене зростання числа спортсменів, які мають масові спортивні розряди, в сукупності з ростом числа кандидатів в майстри спорту, є результатом формування в виді спорту керлінг системи підготовки та відбору талановитих спортсменів і в кінцевому підсумку вказує на ефективно функціонуючу систему підготовки спортивного резерву в виді спорту керлінг.

  Друга група показників, що характеризує рівень розвитку вітчизняного керлінгу, відображає стан тренерського складу, які працюють на відділенні керлінгу в спортивних школах - див. Таблицю 2.

  Таблиця 2 - Тренерський склад в спортивних школах на відділенні керлінгу (абсолютні значення) _

  Показники 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

  всього тренерів 2 18 25 26 44 50 53

  в тому числі штатних 2 15 17 18 35 37 40

  вища освіта 2 14 15 17 32 33 35

  середнє - 1 2 1 3 3 5

  в тому числі: вища 2 11 13 15 27 29 32

  фізкультурний обра-

  тання

  середнє фізкультур- - - 1 - середньому 1 3 4

  ве освіту

  Кваліфікаційна категорія т] Ренері

  вища 2 6 7 9 9 9 8

  перша - 2 4 6 13 9 9

  друга - 1 - - 2 1 -

  звання «Заслужений 1 - 1 2 3 4 6

  тренер Росії »

  З матеріалів таблиці 2 слід постійне збільшення числа тренерів у спортивних школах, а також, що дуже важливо, підвищуються їх професійно-кваліфікаційні характеристики: зростає число тренерів, які мають кваліфікаційні категорії. Слід особливо підкреслити, що росте число тренерів, що мають почесне звання «Заслужений тренер Росії», отримане за досягнуті їх спортсменами високі спортивні результати.

  Третя група показників включає спортивні результати збірних команд країни з керлінгу на найбільших міжнародних змаганнях, вони наведені в таблиці 3. Аналізуючи наведені в таблиці матеріали, можна констатувати наступне.

  Таблиця 3 - Результати виступу збірних Росії на міжнародних змаганнях з керлінгу ___________

  Найменування змагань 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Разом

  Чемпіонат світу (чол.) 0

  Чемпіонат світу (жін.) 1-6 1-6 1-6 3

  Чемпіонат світу (змішані пари) 1-3 1-е 1-3 3

  Чемпіонат світу (мікст) 1-3 1

  Першість світу (юніори) 1-3 1

  Першість світу (юніорки) 1-6 1-6 1-3 1-6 4

  Чемпіонат Європи (чол.) 0

  Чемпіонат Європи (жін.) 1-6 1-3 1-е 1-3 1-3 5

  Всесвітня зимова універсіада (чол.) 1-е 1

  Всесвітня зимова універсіада (жін.) 1-6 1-е 1-3 1-3 4

  Разом: 1 1 4 2 3 3 4 4 22

  Примітка: з - золота медаль; з - срібна медаль; б - бронзова медаль

  По-перше, з огляду на, що Федерація керлінгу Росії організована в 1991 році, і великого змагального досвіду на великих міжнародних змаганнях у спортсменів-кёрлінгістов поки недостатньо, то результати виступів збірних команд країни в цілому можна вважати успішними. Для порівняння наведемо результати виступів найсильнішої збірної світу - збірна Канади: чоловіча команда за всі роки участі в чемпіонатах світу завоювала 36 золотих, 9 срібних і 7 бронзових медалей, а жіноча, відповідно - 16, 8 і 9 медалей [10].

  По-друге, порівнюючи виступу жіночої збірної і чоловічий нашої країни на міжнародних змаганнях - таблиця 3, не важко помітити значний розрив у спортивних результатах, де домінують жіночі збірні, в тому числі студентська та юніорська команди.

  По-третє, важливо відзначити наступний факт. До участі в чемпіонаті світу з керлінгу допускається 10 команд, з 2004 - 12 збірних різних країн світу з 57 національних асоціацій (федерацій) керлінгу, що входять до Міжнародної федерації керлінгу. Збірні нашої країни брали участь в чемпіонатах світу: чоловіча збірна 4 рази, жіноча - 15 разів [5]. Тому в умовах постійного посилення конкуренції на міжнародних змаганнях з керлінгу представництво на цих змаганнях вітчизняних спортсменів-кёрлінгістов вже можна вважати високим досягненням.

  По-четверте, звертають на себе увагу спортивні результати, що характеризують стабільність виступів жіночої студентської збірної на Всесвітніх Зимових Універсіадах. У таблиці не показані результати попередніх Універсіад 2003 і 2007 рр. (У 2005 році керлінг не був включений в програму змагань на Зимовій Універсіаді): в 2003 році, коли керлінг був вперше включений в програму XXI Всесвітньої Зимової Універсіади, жіноча збірна нашої країни завоювала перше місце, в 2007 р. -

  друге місце.

  Успіхи студентських команд з керлінгу підштовхнуло вітчизняне студентство до створення Студентської ліги з керлінгу, яка була організована 7 серпня 2015 года [9]. Цю ініціативу підтримала Федерація керлінгу Росії, яка бачить в цьому русі великий потенціал у розвитку як масового керлінгу серед молоді, так і в підготовці спортсменів-кёрлінгістов для спорту вищих досягнень. У 2017 році відбувся Чемпіонат Студентської ліги з керлінгу серед чоловічих та жіночих команд, організований за підтримки Федерації керлінгу Росії, Російського студентського спортивного союзу і ряду інших організацій.

  27 березня 2017 року Міністр спорту Росії Павло Колобков, приймаючи жіночу збірну Росії вперше в історії, що завоювала срібло чемпіонату світу, зазначив, що вихід у фінал, срібні медалі - це дуже гідний результат. Але важливіше не стільки сам вихід у фінал, скільки стабільність в результатах протягом останніх чемпіонатів світу. У Росії керлінг став тим видом спорту, який регулярно приносить медалі, у якого є великий потенціал для розвитку, хороший тренерський склад і спортсмени. Звичайно, після такого результату керлінг можна розцінювати як одну з надій на Олімпійські ігри [3].

  Тому Федерації керлінгу Росії потрібно зробити ще багато в розвитку свого виду спорту, щоб виправдати цю високу оцінку.

  ВИСНОВОК

  На закінчення слід зазначити наступне.

  1. Вибрані кількісні та якісні показники розвитку вітчизняного керлінгу виявилися інформативними і адекватно відображають розглядаються процеси.

  2. Обговорення отриманих даних, що характеризують динаміку підготовки спортивного резерву, рівень спортивної майстерності спортсменів-кёрлінгістов, дає підставу стверджувати, що ці показники демонструють впевнене зростання за аналізований часовий період.

  3. Розглянуті показники, що відображають професійно-кваліфікаційні характеристики тренерів, які працюють на відділенні керлінгу в спортивних школах, свідчать про кількісний і якісний зростання цих показників.

  4. Оцінка спортивних результатів збірних команд країни з керлінгу на найбільших міжнародних змаганнях дозволяє зафіксувати зростання цих результатів і їх стабільність. Розвиток керлінгу серед студентів розглядається як важливий напрям у підготовці спортсменів-кёрлінгістов для спорту вищих досягнень та масового керлінгу серед молоді.

  5. Отримані дані, що характеризують динаміку розвитку вітчизняного керлінгу, дозволяють зробити висновок про позитивну динаміку розвитку вітчизняного керлінгу. Однак для повної картини цього процесу необхідно включити в аналіз показники, що характеризують умови, в яких функціонують даний вид спорту (розвиток матеріально-технічної бази керлінгу, розвиток даного виду спорту в регіонах, стан фінансового, науково-методичного, медичного забезпечення, пропаганда керлінгу і т . Д.).

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Задворнов, К.Ю. Структура і зміст діяльності Федерації керлінгу Росії: Лекція / К.Ю. Задворнов, Е.В. Єгоркіна. - С.-Петерб. держ. акад. фіз. культури ім. П.Ф. Лесгафта. - СПб. : [Б.и.], 1998. - 38 с.

  2. Задворнов, К.Ю. Дослідження процесу становлення нових (нетрадиційних) видів спорту / К. Ю. Задворнов // Теорія і практика фізичної культури. - 1999. - № 12. - С. 17-22.

  3. Колобков: в Росії керлінг став тим видом спорту, який регулярно приносить

  медалі [Електронний ресурс] // http://www.curling.ru/news/5177. - Дата звернення 29.03.2017.

  4. Концептуальні особливості проблеми формування інтересу до занять керлінг / Ю.М. Макаров, К.А. Кожем'якін, К.Ю. Задворнов, А.А. Нікітін // Вчені записки університету імені П.Ф. Лесгафта. - 2007. - № 5 (27). - С. 66-69.

  5. Наші медалі [Електронний ресурс] // URL: http://www.curling.ru/medals/ - Дата звернення 19.04.2017.

  6. Наказ Міністерства спорту Російської Федерації від 30 жовтня 2015 р № 995 «Про затвердження порядку розроблення та подання загальноросійськими федераціями в Міністерство спорту Російської Федерації програм розвитку видів спорту» [Електронний ресурс] // URL: http: // http: // docs.cntd.ru/document/420320166 /. - Дата звернення 19.04.2017.

  7. Свищев, Д.А. Структурно-функціональна модель керлінгу як об'єкта розвитку // Д.А. Свищев, Ю.В. Шуліко // Вчені записки університету імені П.Ф. Лесгафта. - 2017. - № 2 (144). - С. 225-229.

  8. Зведені статистичні спостереження Форма № 5 ФК (зведена) за 2010-2016 роки // https://www.minsport.gov.ru/sport/podgotovka/82/1452/. - Дата звернення 19.04.2017.

  9. Студентська ліга з керлінгу [Електронний ресурс] // URL: http://studentcurling.ru/. -Дата звернення 19.04.2017.

  10. Чемпіонати світу з керлінгу [Електронний ресурс] // URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/4eMnH0Har_MHpa_n0_KepTHHry. - Дата звернення 19.04.2017.

  11. Епов, О.Г. Тхеквондо: проблеми становлення / О.Г. Епов // Теорія і практика фізичної культури. - 1999. - № 2. - С. 43-44.

  REFERENCES

  1. Zadvornov, K.Yu. and Egorkina, E.V. (1998), the Structure and content of activities of the Curling Federation of Russia: Lecture, SPb GAFK, St. Petersburg.

  2. Zadvornov, K.Yu. (1999), "Study of the process of formation of new (non-traditional) sports", Theory and practice of physical culture, No. 12, pp. 17-22.

  3. Kolobkov: Russia's Curling has become a sport that regularly brings medals, available at: http://www.curling.ru/news/5177.

  4. Makarov, Yu.M., Kozhemiakin, K.A., Zadvornov, K.Yu., and Nikitin A.A. (2007), "Conceptual features of the problem of the formation of interest in Curling", Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 27, No.5, pp. 66-69.

  5. Our medals, available at: http://www.curling.ru/medals/.

  6. Order of the Ministry of sport of the Russian Federation from October 30, 2015 № 995 "On approval of procedure of development and submission of national federations in the Ministry of sports of the Russian Federation of programs of development of sports", available at : http: // http://docs.cntd.ru/document/420320166 /.

  7. Svishchev, D.A. and Shuliko, Yu.V. (2017), "Structural-functional model of Curling as the object of development", Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 144, No. 2, pp. 225-229.

  8. The summary of statistical observation Form No. 5 FC (consolidated) for 2010-2016, available at: https://www.minsport.gov.ru/sport/podgotovka/82/1452/.

  9. Student Curling League, available at: http://studentcurling.ru/.

  10. The world Championships in Curling, available athttps: //ru.wikipedia.org/wiki/4eMnH0HaT_MHpa_n0_KepTHHry

  11. Epov, O.G. (1999), "Taekwondo: problems of formation", Theory and practice of physical culture, No. 2, pp. 43-44.

  Контактна інформація: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Стаття надійшла до редакції 31.05.2017


  Ключові слова: Керлінг /Показники РОЗВИТКУ /СПОРТИВНИЙ РЕЗЕРВ /тренерський склад /СПОРТИВНІ РЕЗУЛЬТАТИ /ЗБІРНІ КОМАНДИ КРАЇНИ /ПОЗИТИВНІ ТЕНДЕНЦІЇ У РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО керлінг

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити