Дана стаття містить аналіз даних моніторингу земель населених пунктів, що проводиться на території Хабаровського краю. За допомогою обробки і систематизації проводиться аналіз отриманих даних, на підставі яких має місце бути можливість подальшого прогнозування та прийняття управлінських рішень.

Анотація наукової статті з соціальної та економічної географії, автор наукової роботи - Лазарева Наталія Борисівна, Лазарева Лідія Костянтинівна


This article contains an analysis of the monitoring data of the lands of settlements, held on the territory of the Khabarovski region. With the help of processing and systematization, the analysis of the obtained data is carried out, on the basis of which it is possible to further forecast and make managerial decisions.


Область наук:

 • Соціальна та економічна географія

 • Рік видавництва: 2019


  Журнал

  E-Scio


  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ ДАНИХ МОНІТОРИНГУ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ У Хабаровському краї'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ ДАНИХ МОНІТОРИНГУ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ У Хабаровському краї»

  ?УДК 332

  економічні науки

  Лазарева Наталія Борисівна, старший викладач, Тихоокеанський державний університет, м Хабаровськ

  Лазарева Лідія Костянтинівна, магістр, Тихоокеанський державний університет, м Хабаровськ

  АНАЛІЗ ДАНИХ МОНІТОРИНГУ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ У Хабаровському краї

  Анотація: Дана стаття містить аналіз даних моніторингу земель населених пунктів, що проводиться на території Хабаровського краю. За допомогою обробки і систематизації проводиться аналіз отриманих даних, на підставі яких має місце бути можливість подальшого прогнозування та прийняття управлінських рішень.

  Ключові слова: моніторинг, аналіз, дані, статистика.

  Annotation: This article contains an analysis of the monitoring data of the lands of settlements, held on the territory of the Khabarovski region. With the help of processing and systematization, the analysis of the obtained data is carried out, on the basis of which it is possible to further forecast and make managerial decisions.

  Keywords: monitoring, analysis, data, statistics.

  Відповідно до положень Земельного кодексу Російської Федерації державний моніторинг земель є частиною державного екологічного моніторингу (державного моніторингу навколишнього середовища) і являє собою систему спостережень, оцінки і прогнозування, спрямованих на отримання достовірної інформації про стан земель, про їх кількісних і якісних характеристиках, їх

  використанні та про стан родючості ґрунтів. Об'єктами державного моніторингу земель є всі землі в Російській Федерації [3].

  В рамках моніторингу стану земель здійснюються спостереження за зміною кількісних і якісних характеристик земель, оцінка та прогнозування змін стану земель. Залежно від цілей спостереження державний моніторинг земель поділяється на моніторинг використання земель та моніторинг стану земель. Проводиться також моніторинг по кожній категорії земель, в тому числі - земель населених пунктів.

  На підставі даних, отриманих в результаті державного моніторингу земель [1], виявлено, що з плином часу кількість земель населених пунктів збільшується.

  Найменування Площа, тис.га

  2005 2008 2010 2015 2016 2017 2018

  Російська Федерація 19150 19369 19687,8 20377,5 20327,4 20377,5 20453

  Далекосхідний федеральний округ 1501 1504,1 1508,1 1519 1518,9 1519 1519,2

  Хабаровський край 420,3 420,3 420,6 421,3 421,3 421,3 421,5

  Таблиця 1. Статистичні дані.

  З статистичних даних, видно, що динаміка площ земель населених пунктів в цілому по Росії набагато значніше ніж в Далекосхідному федеральному окрузі, в той час як зміна площі земель в Хабаровському краї незначно. Відносно Російської Федерації в цілому помітний суттєвий стрибок у обсязі площ, що пов'язано, зокрема з приєднанням республіки Крим, а так же бурхливим зростанням міст.

  Переклади земель з однієї категорії в іншу зачепили всі категорії земель, в більшій мірі це торкнулося:

  - протягом 2017 року - земель населених пунктів, земель лісового фонта і земель запасу;

  - протягом 2016 року - земель особливо охоронюваних територій і об'єктів, земель сільськогосподарського призначення та земель запасу;

  -протягом 2015 року - земель лісового фонду, земель сільськогосподарського призначення, земель запасу, земель промисловості та іншого спеціального призначення, а також земель населених пунктів;

  - протягом 2010 року - земель сільськогосподарського призначення, земель лісового фонду, земель запасу, а також земель особливо охоронюваних територій і об'єктів;

  - протягом 2008 року - земель лісового фонду, земель сільськогосподарського призначення та земель запасу;

  - протягом 2005 року - земель сільськогосподарського призначення та земель запасу.

  Динаміка зростання земель населених пунктів в Російській федерації в наочному поданні наступна (рис. 1):

  21000 20500 20000 19500 19000 18500 18000

  2005 2008 2010 2015 2016 2017 2018 I Площа, тис.га

  Мал. 1. Динаміка площі земель населених пунктів в Російській Федерації.

  В межах Далекосхідного федерального округу подібні процеси проходять зі значно меншою інтенсивністю, проте збільшення площі земель населених пунктів є постійною тенденцією на території Росії. При аналізі даних моніторингу земель населених

  пунктів Далекосхідного федерального округу виявлено закономірність на збільшення (рис. 2):

  1525 1520 1515 1510 1505 1500 1495 1490

  2005 2008 2010 2015 2016 2017 2018

  I Площа, тис. га

  Мал. 2. Динаміка площі земель населених пунктів в Далекосхідному федеральному окрузі.

  Збільшення цього показника пов'язане з включенням безлічі земель шляхом перекладу з однієї категорії в іншу, а також з появою нового населеного пункту, утвореного на території Хабаровського краю в рамках реалізації Федеральної цільової програми «Далекосхідний гектар». Це особливо помітно при розгляді окремого взятого регіону.

  При розгляді статистичних даних моніторингу по Хабаровському краю, виявляється наступна динаміка (рис. 3):

  421,6 421,4 421,2 421 420,8 420,6 420,4 420,2 420 419,8 419,6

  2005 2008 2010 2015 2016 2017 2018 I Площа, тис. га

  Мал. 3. Динаміка площі земель населених пунктів в Хабаровському краї.

  Збільшення площі земель населених пунктів неминуче тягне за собою переклад земель з інших категорій, в тому числі із земель сільськогосподарського призначення та лісового фонду [2]. При статистичній обробці та аналізі даних моніторингу земель населених пунктів на різних адміністративних рівнях було виявлено, що основною причиною збільшення площі населених пунктів є збільшення площі забудови, в тому числі за рахунок переведення земель.

  Аналіз таких статистичних даних покликаний допомогти у прийнятті адміністративно-управлінських, соціальних та екологічних рішень, пов'язаних із забезпеченням добробуту населення, а також організації раціонального і найбільш ефективного використання та охорони земель.

  Бібліографічний список:

  1. Офіційна документація ФГБУ ФПК Росреестра [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://rosreestr.ru/.

  2. Варламов А. А. Моніторинг земель: Навчальний посібник. - М .: УЗ, 2000. - 158 с.

  3. "Земельний кодекс Російської Федерації" від 25.10.2001 N 136-

  ФЗ.


  Ключові слова: MONITORING /ANALYSIS /DATA /STATISTICS

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити