Досліджено цінова ситуація в промисловості будівельних матеріалів. Виявлено залежність вартості будівельної продукції від ціни ввозяться. Обґрунтовано необхідність скорочення цін на будівельні матеріали. Як інструменти зниження цін на продукцію промисловості будівельних матеріалів запропоновано створення регіональної транспортно-логістичної системи, а також розробка довгострокової цільової програми «Розвиток промисловості будівельних матеріалів».

Анотація наукової статті з будівництва та архітектури, автор наукової роботи - Барсукова Оксана Федорівна


THE ANALYSIS OF THE PRICE AFFORDABILITY OF PRODUCTION OF INDUSTRY OF CONSTRUCTION MATERIALS

The price situation in the industry of construction materials is studied. The relationship between the price of imported materials and the cost of construction products is identified. The need in reducing the prices of construction materials is substantiated. As instruments reducing prices for the products of industry of construction materials, it is offered to create a regional transport and logistics system and also to work out a long-term target program "Development of the industry of construction materials".


Область наук:

 • Будівництво та архітектура

 • Рік видавництва: 2012


  Журнал: Вісник Астраханського державного технічного університету. Серія: Економіка


  Наукова стаття на тему 'Аналіз цінової доступності продукції промисловості будівельних матеріалів'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз цінової доступності продукції промисловості будівельних матеріалів»

  ?УДК [338.45: 666]: 338.516 ББК 65.305.6-861

  О. Ф. Барсукова

  АНАЛІЗ ЦІНОВОЇ НАЯВНОМУ ТОВАРІВ ПРОМИСЛОВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

  O. F. Barsukova

  THE ANALYSIS OF THE PRICE AFFORDABILITY OF PRODUCTION OF INDUSTRY OF CONSTRUCTION MATERIALS

  Досліджено цінова ситуація в промисловості будівельних матеріалів. Виявлено залежність вартості будівельної продукції від ціни ввозяться. Обґрунтовано необхідність скорочення цін на будівельні матеріали. Як інструменти зниження цін на продукцію промисловості будівельних матеріалів запропоновано створення регіональної транспортно-логістичної системи, а також розробка довгострокової цільової програми «Розвиток промисловості будівельних матеріалів».

  Ключові слова: промисловість будівельних матеріалів, ціни на будівельні матеріали, транспортно-логістична система, довгострокова цільова програма.

  The price situation in the industry of construction materials is studied. The relationship between the price of imported materials and the cost of construction products is identified. The need in reducing the prices of construction materials is substantiated. As instruments reducing prices for the products of industry of construction materials, it is offered to create a regional transport and logistics system and also to work out a long-term target program "Development of the industry of construction materials".

  Key words: industry of construction materials, prices for construction materials, transport and logistics system, long-term targeted program.

  Промисловість будівельних матеріалів, виробів та конструкцій є одним з базових сегментів російської промисловості, який закладає основи її довгострокового і стабільного розвитку і впливає на структурні зміни в економіці, що володіють істотним макроекономічним ефектом і впливають на рівень національної конкурентоспроможності та темпи зростання економіки в цілому.

  Промисловість будівельних матеріалів включає в себе 15 підгалузей (25 видів виробництв), які об'єднують понад 9 400 підприємств із загальною чисельністю працюючих близько 680 тис. Чол.

  Споживачами продукції промисловості будівельних матеріалів є практично всі галузі промисловості, транспорту, сільського господарства, сфера послуг, торгівля, наука, культура, охорона здоров'я, освіта, оборонний комплекс [1].

  Особливе значення промисловість будівельних матеріалів має в житловому будівництві. Основними факторами, що впливають на формування ціни квадратного метра житла, є чинники, пов'язані з будівельно-монтажними роботами - вартість будівельних матеріалів та енергоресурсів. Слід зазначити, що вартість будівельних матеріалів займає більше 60% в розрахунковою ціною 1 м2 житла.

  Астраханська область має обмежені запасами сировини для виробництва бетону та будівельних розчинів. У зв'язку з цим найбільшу частку ринку будівельних матеріалів займають привізні матеріали, відповідно, в Астраханській області існує реальна залежність вартості кінцевого продукту будівництва від ціни ввозяться. Промисловість будівельних матеріалів і конструкцій в Астраханській області представлена ​​в основному підприємствами з випуску збірних залізобетонних виробів і конструкцій, підприємствами з виробництва стінових матеріалів (цегла керамічна, облицювальний, силікатна, газосиликатні блоки), які використовують привізні матеріали.

  З нечисленних видів будівельних матеріалів, вироблених з місцевої сировини, можна виділити цегла керамічна - на території області широко поширені глинисті породи, що використовуються для його виробництва, а також для виробництва керамзиту. Крім того, в регіоні знаходиться велике родовище гіпсу, використовуваного при виробництві будівельних робіт.

  Як показало розслідування на ринку будівельних матеріалів, в Астраханській області зростання цін придбання основних будівельних матеріалів, деталей і конструкцій вище показників по Південному федеральному округу (ЮФО) по 3 номенклатурними позиціями з 10, а по РФ - по 7 з 10 (табл. 1).

  Таблиця 1

  Індекси цін придбання основних будівельних матеріалів, деталей і конструкцій підрядними організаціями

  Матеріал Грудень 2010 до грудня 2009 р% Відхилення значень по Астраханській області, процентні пункти

  Астраханська область ЮФО РФ ЮФО РФ

  Щебінь 109,62 109,39 105,63 0,23 3,99

  Цегла керамічної невогнетривкої будівельної 106,53 99,98 98,23 6,55 8,3

  Цегла силікатна 89,81 98,07 99,87 -8,26 -10,06

  Цемент 110,55 106,46 97,63 4,09 12,92

  Товарний бетон 98,7 102,11 97,78 -3,41 0,92

  Плити перекриттів багатопустотні 100 100,24 99,04 -0,24 0,96

  Розчини будівельні 101,34 119,8 99,4 -18,46 1,94

  Піски природні інші 96,81 112,31 99,98 -15,5 -3,17

  Прокат сортовий і фасонний гарячекатаний, гарячетягнуті, екструдований і кований з нелегованої сталі 111,32 112,34 107,52 -1,02 3,8

  Арматура періодичного профілю класу АІІІ 114,16 126,17 116,65 -12,01 -2,49

  'Складено нами на основі даних Територіального органу Федеральної служби державної статистики по Астраханській області.

  При цьому сильно перевершують среднероссийские показники індекси цін на матеріали, найчастіше використовувані в будівництві: цемент - на 12,92 п. П., Цегла керамічна невогнетривкої будівельної - на 8,3 п. П., Щебінь - на 3,99 п. п. В Астраханській області індекси зростання цін перевищують показники ЮФО на 4,09; 6,55 і 0,23 п. П. Відповідно.

  У порівнянні з суб'єктами ЮФО і Ставропольським краєм, в Астраханській області індекс цін був меншим лише по цеглині ​​силікатній (ціни на який впали на 10,2% в порівнянні з 2009 р) і плит перекриттів багатопустотних (ціна залишилася незмінною). В інших же випадках (по 8 номенклатурними позиціями з 10) зростання цін в Астраханському регіоні випереджало зростання цін принаймні в одному з суб'єктів.

  В Астраханській області найвища ціна на цеглу керамічну невогнетривкого 7 433,0 руб. за тис. ум. цегл. при ціновому мінімумі по даній вибірці в Ставропольському краї 5 319,2 руб. за тис. ум. цегл. (Що дешевше на 2 113,8 руб.) [2]. Крім того, в грудні 2010 р в Астраханській області встановилася найвища ціна серед суб'єктів ЮФО і Ставропольського краю на розчини будівельні - 3 800,0 руб. за м3. Мінімальна ціна за даною номенклатурної позиції встановилася також в Ставропольському краї - 1 884,3 руб. за м3 -на 1 915,7 руб. менше, ніж в Астраханській області (табл. 2).

  Друге місце за високою вартістю будівельних матеріалів Астраханська область займає по 5 номенклатурних позиціях з 9.

  Таблиця 2

  Середня ціна придбання основних будівельних матеріалів, деталей і конструкцій підрядними організаціями в грудні 2010 р.

  Будівельний матеріал Рейтинг дорожнечі, руб. Ціновий мінімум, руб.

  1 місце 2 місце

  Піски природні інші, м3 Краснодарський край -540,7 Астраханська область -503,16 Волгоградська область -224,42

  Щебінь, м3 Республіка Калмикія -1 020,29 Астраханська область -809,16 Республіка Адигея -342,74

  Цегла керамічної невогнетривкої будівельної, тис. Ум. цегл. Астраханська область -7 432,95 Краснодарський край -7 293,32 Ставропольський край -5 319,15

  Цемент, т Республіка Калмикія -3 596,6 Астраханська область -2940,86 Ставропольський край -2 803,62

  Цегла силікатна, тис. Ум. цегл. Краснодарський край -9 647,08 Астраханська область -8 100 Волгоградська область -7 156,31

  Продовження табл. 2

  Будівельний матеріал Рейтинг дорожнечі, руб. Ціновий мінімум, руб.

  1 місце 2 місце

  Бетон, готовий для заливки (товарний бетон), м3 Ростовська область -3 340,27 Астраханська область -3 277,88 Волгоградська область -2 799,6

  Розчини будівельні, м3 Астраханська область -3 800 Краснодарський край -3 212,11 Ставропольський край -1 884,3

  Складено нами на основі даних Територіального органу Федеральної служби державної статистики по Астраханській області.

  Аналіз цінової ситуації на ринку основних будівельних матеріалів і конструкцій Астраханській області наголошує на необхідності невідкладних дій щодо нівелювання ситуації, що склалася. Відзначимо, що вона типова для багатьох регіонів Російської Федерації, з варіативністю цін в залежності, головним чином, від зазначеної вище нерівномірності розподілу природних ресурсів. З урахуванням вищевикладеного особливе значення має пошук можливості зниження витрат, що входять у вартість реалізації ввезених будівельних матеріалів на внутрішньому, регіональному ринку.

  У зв'язку з тим, що транспортні витрати становлять значну частку вартості товару, що купується, а в деяких випадках перевищують його вартість, вектор уваги, на нашу думку, повинен бути спрямований в першу чергу на пошуки резерву їх скорочення.

  За даними великого торгового агента регіону - ТОВ «УК« Елко », вартість доставки будівельних матеріалів (по обмеженому колу номенклатурних позицій) займає від 3,3 до 20,4% відпускної ціни залежно від виду матеріалу, віддаленість постачальника і способу поставки.

  Так, закупівельна ціна кілограма труби профільної 20 * 20 * 15 виробництва ЗАТ «Торговий дім« Трубна металургійна компанія »(м Таганрог) - 30,5 руб., Відпускна -36,0 руб., В тому числі транспортні витрати - 1, 2 руб. (3,3% відпускної ціни); закупівельна ціна 1 м3 пілолеса необрізного виробництва ТОВ «Ярлес» (м Ярославль) - 3 000 руб., відпускна -4 900 руб., в тому числі транспортні витрати - 1 000 руб. (20,4%); закупівельна ціна тонни цементу М-500 виробництва ЗАТ «Цемінвест» (м Михайлівка, Волгоградська обл.) - 2 800 руб., виробництва ЗАТ «Євроцемент» (м Липецьк) - 2 580 руб., відпускна - 4 400 руб., в тому числі транспортні витрати - 700 руб. (15,9%) і 870 руб. (19,8%) відповідно.

  Разом з тим витрати на транспортно-експедиційне забезпечення доставки в Росії в 2-3 рази перевищують такі в розвинених країнах, що пояснюється недоліками в роботі транспорту, митниці, слабким розвитком транспортної мережі даного регіону.

  Перевищення відпускної ціни будівельних матеріалів (по обмеженому колу номенклатурних позицій, за якими була надана інформація ТОВ «УК« Елко ») над закупівельної становить від 15,6 до 70,5%. Це свідчить про відсутність логістичного управління і взаємодії різних видів транспорту. Дві третини вантажних перевезень здійснюються неспеціалізованими перевізниками. Ще одним фактором, що послаблює позиції вітчизняних транспортників, є нерозвиненість інформаційного забезпечення руху товарів [3].

  Рівень розвитку транспортно-логістичного комплексу Астраханської області в цілому оцінюється як недостатній по наступним причин:

  - неповне використання транзитного потенціалу області в зв'язку з відсутністю достатнього для покриття зростаючого попиту пропозиції транспортно-логістичних послуг, за своєю якістю відповідають міжнародним стандартам;

  - недолік сучасних транспортно-логістичних інформаційних технологій;

  - слабо опрацьована в цій сфері законодавча база;

  - відсутність системи відносин між програмами і проектами у сфері логістики в регіоні;

  - дефіцит складських приміщень середнього та високого класу, внаслідок чого залишається високою вартість оренди складських приміщень;

  - нестача кваліфікованих фахівців.

  З огляду на вищевикладене, для зниження транспортних витрат необхідно розробити і впровадити регіональну транспортно-логістичну систему, яка виступить одним з ефективних шляхів економічного і соціального розвитку як Астраханській області, так і ЮФО в цілому. У світовій економічній системі логістика, як найбільш ефективний, ринково-орієнтований спосіб формування, планування і розвитку всіх товарно і супутніх їм інформаційних і фінансових потоків з найменшими витратами і максимальним синергетичним ефектом у всій логістичного ланцюга, міцно завоювала свої позиції.

  Для Росії, з її величезною територією, великою різноманітністю природно-кліматичних і економіко-географічних умов, різним рівнем соціально-економічного розвитку та спеціалізації виробництва в окремих регіонах першорядне значення набуває формування регіональних транспортно-логістичних систем і їх подальша інтеграція з федеральної і міжнародної логістичними системами вантажо- і руху товару , що сприятиме входженню України у світове співтовариство в якості рівноправного партнера.

  Досвід розвинених капіталістичних країн показує: використання логістичних систем веде до скорочення транспортних витрат на 7-20%. Витрати на вантажно-розвантажувальні роботи і зберігання матеріальних ресурсів і готової продукції зменшуються на 15-30%; загальні логістичні витрати - на 12-35%; оборотність матеріальних ресурсів прискорюється на 20-40%; обсяги запасів ресурсів і готової продукції знижуються на 50-100% [4].

  Початковим етапом створення транспортно-логістичної системи Астраханської області повинна стати, на нашу думку, розробка концепції розвитку транспортного простору, яка передбачає створення транспортно-логістичних ланцюжків і логістичних терміналів на території регіону. Ключовим аспектом у зазначеній концепції повинні стати координація і об'єднання вже існуючих в регіоні в розрізнених вигляді елементів транспортно-логістичної системи. Це діючий з 2012 р в регіоні Дорожній фонд, довгострокові цільові програми в транспортній сфері, ресурси та напрацювання приватних логістичних компаній, що працюють в регіоні, і т. Д.

  Крім іншого, важливим аспектом створення ефективної транспортно-логістичної системи повинна стати розробка інформаційної системи, спрямованої на координацію транспортно-логістичних потоків регіону, здатної задовольнити потреби компаній-споживачів шляхом оперативного розміщення в базі пропозицій транспортних компаній, прокладки маршрутів, які об'єднують потреби декількох компаній. У розробленому програмному продукті має бути присутня також функція відстеження переміщення вантажу і, якщо це буде потрібно, оперативного корегування його маршруту. В даному випадку найбільш ефективно створення такої інформаційної системи силами держапарату, а саме Агентством зв'язку та масових комунікацій Астраханській області.

  Ще одним важливим елементом регіональної транспортно-логістичної системи повинно стати створення законодавчої бази в цій сфері. В даний час в регіоні відсутні законодавчі акти, які регламентують логістичну складову економічних відносин.

  Іншим напрямком зниження вартості будівельних матеріалів і, як наслідок, здешевлення продукції будівництва (житлові будинки, виробничі будівлі та споруди, об'єкти соціальної сфери і т. Д.) Повинна стати розробка довгострокової цільової програми «Розвиток промисловості будівельних матеріалів». Дана програма, на нашу думку, повинна передбачати такі напрямки:

  - надання земельних ділянок, будівель і споруд для організації виробництва;

  - надання пільг для підприємств, що виготовляють будівельні матеріали, на період будівництва нових потужностей, вироблення податкової політики, що стимулює зростання продуктивності в будіндустрії, а також при створенні нових і реконструкції існуючих підприємств будівельної індустрії;

  - надання цільових кредитних ресурсів, держгарантій при здійсненні великих інфраструктурних проектів;

  - організація ярмарків місцевих виробників будівельних матеріалів;

  - вироблення комплексної політики в галузі навчання будівельних спеціальностей і в частині науково-дослідних робіт для будівельної індустрії, фінансування науково-дослідних робіт, орієнтованих на створення нових технологій у виробництві будівельних матеріалів;

  - організація надання відходів промислового виробництва для переробки компаніями в сфері промисловості будівельних матеріалів.

  Якщо перші напрямку не вимагають додаткового роз'яснення, то останнє з них ми вважаємо важливим розкрити докладніше. Процитуємо в зв'язку з цим президента Національного об'єднання будівельників Юхима Басина: «... Промисловість будівельних матеріалів - благодатна галузь, в якій можна утилізувати майже все. У нас 80 мільярдів тонн відходів промислового виробництва лежать без діла! Тисячі гектарів доброї землі, придатної і для сільського господарства, і для будівництва, зайняті під цими териконами. Але як тільки справа доходить до використання золи або шлаку, ці так звані господарі різко роздувають на неї ціну. Упевнений, що їх потрібно поставити в такі умови, щоб вони самі бігали за виробниками і пропонували все забрати. А це можна зробити тільки через податки або штрафи, пов'язані з порушенням екології. »[5].

  Ми пропонуємо менш категоричний алгоритм дій - організація в рамках програми безкоштовної транспортування відходів промислового виробництва до компанії-виробника будівельних матеріалів. При цьому інформація про обсяги та якісні характеристики відходів повинна бути опублікована на сайті порталу органів державної влади або на окремо створеному для цих цілей сайті. Далі слід збір заявок від підпри-ємств-виробників будівельних матеріалів та аналіз економічної ефективності переробки відходів. У свою чергу, підприємство-реципієнт зобов'язується знизити ціни на матеріали, виготовлені з використанням даних відходів виробництва. В даному випадку вирішується не тільки завдання зниження ціни, а й завдання поліпшення екологічної обстановки в регіоні.

  Реалізація запропонованих заходів дозволить не тільки підняти промисловість будівельних матеріалів на новий, якісний рівень, а й в глобальному сенсі підвищити ефективність інвестицій, т. К. Будівельно-монтажні роботи займають близько 40% всіх інвестицій в основний капітал, освоєних в регіоні за останні роки. В кінцевому рахунку буде побудовано і створено більше об'єктів, матеріальних благ за менший обсяг грошових коштів.

  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Інформаційний портал в області промисловості будівельних матеріалів «СМРго» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://cmpro.ru.

  2. Сайт Федеральної служби державної статистики [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.gks.ru.

  3. Галузевий інформаційний портал «Логістика» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.logistics.ru.

  4. Портал бізнес-освіти online «BizEducation» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.bizeducation.ru.

  5. Російська газета: Економіка - Будівництво. - № 5553 (177). - 2011. - 12 Серпня. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.rg.ru/2011/08/12/otrsl.html.

  Стаття надійшла до редакції 24.04.2012

  ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРА

  Барсукова Оксана Федорівна - Астраханський державний технічний університет; аспірант кафедри «Виробничий менеджмент і організація підприємництва»; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Barsukova Oksana Fyodorovna - Astrakhan State Technical University; Postgraduate Student of the Department "Industrial Management and Business Organization"; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..


  Ключові слова: ПРОМИСЛОВІСТЬ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ /ЦІНИ НА БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ /ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНА СИСТЕМА /ТРИВАЛЕ ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА /INDUSTRY OF CONSTRUCTION MATERIALS /PRICES FOR CONSTRUCTION MATERIALS /TRANSPORT AND LOGISTICS SYSTEM /LONG-TERM TARGETED PROGRAM

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити