Світовий ринок наркотиків на сьогоднішній день вступив в епоху цифрової економіки з властивою їй цифровий трансформацією: відбуваються революційні зміни традиційної бізнес-моделі вуличної торгівлі на бізнес-модель на основі використання цифрових платформ. Сучасний наркобізнес стійко набуває дві характерні риси: побудований на цифрових платформах і функціонує в мережі DarkNet (Від англ. DarkNet «Прихована мережа», «темна мережу», «тіньова мережа», «темний веб»). Методика розслідування даного виду злочинів об'єктивно відстає від темпів розвитку незаконного обороту наркотиків, що має на сьогоднішній день всі ознаки високотехнологічного цифрового бізнесу. Відповідно до цього і криміналістична характеристика даного виду злочинів, як основна категорія методики розслідування, не відображає об'єктивної картини злочинів. Метою цього дослідження стало вивчення можливості доповнення традиційної емпіричної бази (следственносудебная практика, офіційні статистичні дані ДІАЦ МВС), що служить джерелом для побудови елементів криміналістичної характеристики, аналізом інформації з відкритим вихідним кодом (OSI). Центральним вимогою до дослідження була визначена його здатність виявляти достовірні причинно-наслідкові зв'язки, що виводяться з спостережуваних даних. Шляхом розробки і застосування спеціального інструменту для вилучення веб-даних ринкові дані із заданою періодичністю витягувалися з цифрової платформи мережі DarkNet «Hydra». Дані були проаналізовані з використанням програмного забезпечення для бізнес-аналітики, яке дозволяє пов'язувати різні набори даних. В результаті отримані кількісні дані, що мають практикоорієнтовний значення для побудови елементів криміналістичної характеристики.

Анотація наукової статті з комп'ютерних та інформаційних наук, автор наукової роботи - Васильєва Наталія Олексіївна


ANALYSIS OF DIGITAL PLATFORMS IN THE SPHERE OF ILLEGAL DRUG TRADE FOR MAKING UP THE FORENSIC CHARACTERISTIC OF SUCH CRIMES

The world drug market has already ushered in the era of digital economy which is characterized by digital transformation. There take place revolutionary replacement of the traditional street trade business pattern with the business-pattern based on application of digital platforms. Contemporary drug business is steadily acquiring two typical features it is built up on the digital platforms and works in the DarkNet (Eng). The methodology of investigating such types of crimes objectively falls behind the tempo of illegal drug trade development which contains all the features of highly technological digital business. Consequently, the forensic characteristic of such crimes as the basic category of methodology of investigation does not reflect the objective crime. The aim of the research is to study the possibilities of enlarging the traditional empirical basis (investigative forensic practice, official statistics of the main informational analytical center of the Ministry of Internal Affairs) which is used to make up elements of forensic characteristic by means of analyzing the information with OSI. The main requirement to the research consisted in its ability to detect veracious cause and effect relationships found out in analysed data. By means of developing and applying special tools for extracting data the market data were extracted regularly from the digital platform DarkNet- "Hydra". The data were analysed with the help of software for business analytics which helps to correlate different sets of data. As a result, there were received the quantitative data having practical meaning for making up elements of the forensic characteristic.


Область наук:
 • Комп'ютер та інформатика
 • Рік видавництва: 2020
  Журнал: Юридична наука

  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ ЦИФРОВИХ ПЛАТФОРМ У СФЕРІ НЕЗАКОННОГО ОБІГУ НАРКОТИКІВ ДЛЯ ПОБУДОВИ криміналістичної характеристики ЦЬОГО ВИДУ ЗЛОЧИНІВ'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ ЦИФРОВИХ ПЛАТФОРМ У СФЕРІ НЕЗАКОННОГО ОБІГУ НАРКОТИКІВ ДЛЯ ПОБУДОВИ криміналістичної характеристики ЦЬОГО ВИДУ ЗЛОЧИНІВ»

  ?Аналіз цифрових платформ в сфері незаконного обігу наркотиків для побудови криміналістичної характеристики даного виду злочинів

  Васильєва Наталія Олексіївна,

  ад'юнкт факультету підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів Московського університету МВС Росії імені В.Я. Кікотя E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Світовий ринок наркотиків на сьогоднішній день вступив в епоху цифрової економіки з властивою їй цифровий трансформацією: відбуваються революційні зміни традиційної бізнес-моделі вуличної торгівлі на бізнес-модель на основі використання цифрових платформ. Сучасний наркобізнес стійко набуває дві характерні риси: побудований на цифрових платформах і функціонує в мережі DarkNet (від англ. DarkNet - «прихована мережа», «темна мережу», «тіньова мережа», «темний веб»).

  Методика розслідування даного виду злочинів об'єктивно відстає від темпів розвитку незаконного обороту наркотиків, що має на сьогоднішній день всі ознаки високотехнологічного цифрового бізнесу. Відповідно до цього і криміналістична характеристика даного виду злочинів, як основна категорія методики розслідування, не відображає об'єктивної картини злочинів. Метою цього дослідження стало вивчення можливості доповнення традиційної емпіричної бази (слідчо-судова практика, офіційні статистичні дані ДІАЦ МВС), що служить джерелом для побудови елементів криміналістичної характеристики, аналізом інформації з відкритим вихідним кодом (OSI). Центральним вимогою до дослідження була визначена його здатність виявляти достовірні причинно-наслідкові зв'язки, що виводяться з спостережуваних даних.

  Шляхом розробки і застосування спеціального інструменту для вилучення веб-даних ринкові дані із заданою періодичністю витягувалися з цифрової платформи мережі DarkNet - «Hydra». Дані були проаналізовані з використанням програмного забезпечення для бізнес-аналітики, яке дозволяє пов'язувати різні набори даних. В результаті отримані кількісні дані, що мають практи-кооріентірованное значення для побудови елементів криміналістичної характеристики.

  Ключові слова: криміналістична характеристика; цифрова платформа; маркетплейс; open-source intelligence (OSINT); DarkNet; «Hydra».

  Цифрова платформа - підприємство, що забезпечує взаємовигідні взаємодії між сторонніми виробниками (постачальниками) і споживачами. Вона дає відкриту інфраструктуру для учасників і встановлює нові правила [1]. За ступенем розвитку наданого функціоналу цифрові платформи наркобізнесу відносяться до типу торгових майданчиків (marketplace), надаючи доступ до ринку і забезпечуючи взаємодію сторін [2]. Платформи створюють цифрову інфраструктуру ринків, усуваючи посередників і ієрархічні зв'язку, знижують логістичні витрати, підвищують конкуренцію та інформованість покупців, підвищують попит і інтенсивність торгівлі.

  Торгові майданчики мережі DarkNet здійснюють свою діяльність з моменту запуску «Silk Road» (анонімна торгова інтернет-майданчик, що знаходилася в зоне.опюп анонімної мережі Tor) в лютому 2011 року. Завдяки існуванню в DarkNet таких торгових майданчиків, як «Silk Road» в США і «RAMP» в Росії (на сьогоднішній день ліквідованих) і нині процвітаючої «Hydra», торгівля наркотичних засобів і психотропних речовин (далі по тексту - наркотики) вийшла в усьому світі на новий рівень. Розділ зон впливу, кримінал і конфлікти угруповань перестали мати будь-який сенс з появою інтернет-ринку, і на сьогоднішній день «вуличну» торгівлю наркотичними засобами можна вважати безповоротно відійшла в минуле.

  Наркотики в мережі DarkNet тепер продаються за такими ж законами, як і звичайна споживча продукція. Мотиви для покупки наркотичних засобів в Інтернеті такі ж, як і для будь-якої іншої форми електронної комерції - якість, асортимент продукції, зручність і призначені для користувача рейтинги. Щоб завоювати покупця, продавець тепер не може просто розширити зону впливу. Він повинен заманити його рекламою, якістю продукту і ціною: поява централізованого ринку наркотичних речовин знизило ціну і поліпшило їх якість. Правила продажу тепер диктує не продавець, а покупець. Згідно зарубіжним дослідженням, торговельні майданчики пов'язані зі значно меншою кількістю загроз і насильства, ніж альтернативні типи ринку (через друзів, відомих дилерів і незнайомих людей). У порівнянні з останніми вони також знижують ризики для споживачів за такими параметрами:

  - загроза особистій безпеці;

  - загроза затримання правоохоронними органами;

  5 -а

  сз

  <

  - зниження націнки на товар;

  - підміна товару;

  - зниження чистоти продукту.

  Мінусами торгових майданчиків, згідно з цим дослідженням, є втрата грошей через шахрайство (27,7% всіх угод), через курс валют і через неотримання товару (приблизно 26,6% всіх угод) [20].

  Крім цього, пластичність технології робить цифрові ринки наркотиків надзвичайно гнучкими, що дозволяє наркоторговцям формувати ринки відповідно до динамічністю навколишнього середовища.

  Використання торгових майданчиків спирається на спеціальні знання. Ряд дослідників, вивчаючи їх потенціал для широкого кола споживачів, вважають, що рівні складності і заплутаності, створювані в середовищі торгового майданчика, служать бар'єром для широкого поширення цієї технології [19]. Однак, оскільки торговельні майданчики продовжують розвиватися, простота використання цих платформ неминуче зміниться.

  Анонімність користувачів DarkNet, використання віртуальних валют в якості платіжного засобу на торгових майданчиках представляють собою найбільшу проблему для правозастосовчої практики в цій сфері за останні сто років. Незважаючи на численні зусилля, що вживаються правоохоронними органами для ліквідації ринків DarkNet, статистичні дані незалежної дослідницької організації Global Drug Survey (GDS) показують, що ці ринки не тільки стійкі, але і процвітають у багатьох країнах [5]. Арешти і закриття платформ перенаправляють торгівлю наркотиками на інші торговельні майданчики, що дає тимчасові результати, і, можливо, в кінцевому підсумку неефективні, оскільки учасники використовують унікальні можливості інформаційних і комунікаційних технологій для реорганізації [21].

  Методика розслідування незаконного збуту наркотиків з використанням інтернет-технологій об'єктивно відстає від темпів розвитку незаконного обороту наркотиків, що має на сьогоднішній день всі ознаки високотехнологічного цифрового бізнесу. Відповідно до цього і криміналістична характеристика даного виду злочинів, як основна категорія методики розслідування, не відображає об'єктивної картини злочинів.

  Незважаючи на багаторічні дискусії криміналістична характеристика злочинів відстояла свою значимість в методиці розслідування злочинів і на сьогоднішній день визнана більшістю вчених-криміналістів як самостійна категорія криміналістики. Більш того, Бессоновим А.А. розроблена приватна тео-- рія криміналістичної характеристики переступи полон, згідно з якою вона «має основоположне значення як для всієї теорії кримі- ° налістікі, так і для її різних частинах кри-5в міналістіческіх теорій, а також для кріміна-

  лістіческой тактики і методики »[4]. Як основний недолік криміналістичної характеристики злочинів її опоненти називали запозичення в процесі формування елементів кримінально-правового та кримінологічного характеру [3]. Однак сучасна тенденція розвитку даної категорії підтверджує обґрунтованість міждисциплінарного підходу до розробки концепції криміналістичної характеристики злочинів (В. Шиканов), яка передбачає створення інформаційної системи більш високого рівня спільності, в якій вона виступає в якості однієї з підсистем нарівні з кримінально-правової, кримінально процесуальної, кримінологічної і іншими підсистемами [6].

  В основі криміналістичної характеристики має лежати об'єктивний емпіричне знання, тому достовірність і обгрунтованість елементів криміналістичної характеристики, повинні бути забезпечені, в першу чергу, комплексним підходом до процесу збору та аналізу емпіричного матеріалу. Традиційно емпіричної базою для формування криміналістичної характеристики злочинів виступає слідчо-судова практика, а саме матеріали кримінальних справ, офіційні статистичні дані Головного інформаційно-аналітичного центру (ДІАЦ) МВС. Однак, практика розслідування даної категорії справ показує, що це тільки верхівка айсберга: в силу високої Латента-ності і низькою розкриття (категорії обвинувачених в більшості своїй не вище рівня «боржник»), офіційна статистика і матеріали кримінальних справ не відображають всебічної та об'єктивної картини злочинів. Використання одного джерела даних обмежує дослідників рамками, встановленими обмеженнями цього джерела, а об'єднання даних з декількох джерел і використання різних методів вже давно визнані важливими для якісного аналізу в багатьох областях, включаючи незаконний оборот наркотиків [18, 22]. Зокрема, в світовій практиці кримінологія, поряд з методами якісних досліджень, вже широко використовує результати аналізу великих масивів кількісної інформації [13].

  Зростає роль нових технологій збору, зберігання і аналізу кількісних даних у розвитку кримінологічних і криміналістичних досліджень. В даний час спостерігається зростання дослідників, орієнтованих на Інтернет [7]. На думку Європейського Центру моніторингу з наркотиків і наркоманії (EMCDDA) інформація з відкритим вихідним кодом (OSI) має потенціал для використання в якості нового джерела даних [11].

  Концепція OSI пов'язана з розвідувальної дисципліною open-source intelligence (OSINT). Федеральне бюро розслідувань визначає OSINT як «загальнодоступну інформацію, яка збирається, використовується та своєчасно поширюється серед відповідної аудиторії з метою

  задоволення конкретних розвідувальних та інформаційних потреб »[24]. На сьогоднішній день багато правоохоронних органів та органів безпеки використовують OSINT для отримання більш цілісної картини діяльності юридичних і фізичних осіб [16, 23]. Останнім часом цей метод застосовується в області нових психоактивних речовин [10] і для моніторингу пов'язаної з тероризмом діяльності [8]. EMCDDA розроблена методологія для відкритого інформаційного моніторингу в області ринків наркотиків [12]. Зокрема, EMCDDA для експериментального моніторингу великих вилучень героїну і кокаїну, що мають відношення до Європи, у співпраці з спільним дослідницьким центром Європейської комісії випробувала використання європейського медіа-монітора (EMM) - автоматизовану багатомовну систему моніторингу інтернету [9]. EMM безперервно контролює більше 22 000 RSS-каналів (формат, який використовується для доставки веб-сторінок) і веб-сайти з більш ніж 8000 новинних порталів на 60 мовах. Система також отримує дані від національних і регіональних правоохоронних органів по всій Європі. Крім відкритих даних, що містять інформацію про географію великих вилучень, маршрутах незаконних поставок, дані OSI містять також і іншу інформацію, що має значення на побудови криміналістичної характеристики: місце вилучення (транспортний засіб, контейнери, комерційні приміщення і т.д.), способи приховування ( приватне зберігання, багаж, тайники, товари споживання, матеріалу-носій), громадянство злочинця, супутні вилучення заборонених до обігу предметів (зброя). Даний аналіз дозволяє доповнити і поглибити офіційну статистику, а також отримати інформацію про склади і елементах криміналістичної характеристики злочинів, що не потрапили в поточну статистику і розслідуваних в регіонах, які будуть недоступні для отримання емпіричного матеріалу слідчої практики.

  Виходячи з цього, автором проаналізована можливість збору та аналізу емпіричного матеріалу з цифрових платформ мережі DarkNet для доповнення елементів криміналістичної характеристики злочинів. «Hydra» була обрана для вивчення і аналізу через її лідируючого положення на ринку наркотиків, рівня деталізації інформації, необхідної для збору емпіричного матеріалу, а також ступеня її небезпеки та масштабності її планованого розвитку.

  Що стосується останнього фактора, в листопаді 2019 року «Hydra» виклала перспективи свого виходу на міжнародну арену в вигляді нової торговельної площадки під назвою «Eternos». Свої амбіції торгова площадка виклала в документі, який назвала «Інвестиційним меморандумом». У ньому маркетплейс заявив про свої транснаціональних амбіції і пообіцяв, що

  на 1 вересня 2020 року «Hydra» буде функціонувати на міжнародному рівні у вигляді нового майданчика - «Eternos». Поряд з цим, «Eternos» буде працювати не в Tor, а в AspaNET, створеної спеціально під майданчик анонімної мережі нового покоління. Шлюзи цієї мережі будуть створюватися її користувачами за грошові винагороди за допомогою системи HatchService, а диспути почнуть оброблятися штучним інтелектом, який, нібито, вже два роки навчається на торговому майданчику. Також новий майданчик буде мати власний месенджер з шифруванням і вбудовану кріптобіржу. Маркетплейс планує організувати ICO-проект і залучити інвестицій шляхом випуску 1 470 000 токенов, кожен з яких буде коштувати 100 $. Робить ставку майданчик на простій ідеї: система закладок набагато більш досконала, ніж поштова система (по якій зараз функціонує західний DarkNet), і здатна по-справжньому міняти наркоситуації цілих країн. «Ми вийдемо на світову арену з безконтактним методом передачі товару за принципом« закладок ». Покупець зможе купити товар і отримати адресу миттєво. Цей метод передачі товару довів свою ефективність на ринку країн СНД. Він же відкриє нову еру на Заході. Масштаби, до яких виросте ресурс, важко уявити »- зазначено в документі.

  Шляхом розробки і застосування спеціального інструменту для вилучення веб-даних дані із заданою періодичністю витягувалися з цифрової платформи «Hydra». Дані були проаналізовані з використанням програмного забезпечення для бізнес-аналітики, яке дозволяє пов'язувати різні набори даних.

  Статистика, отримана в результаті веб-сканування майданчики, дозволила виділити параметри, що дозволяють істотно доповнити зміст такого елемента криміналістичної характеристики як предмет злочинного посягання, і, опосередковано - спосіб вчинення злочину, обстановку злочину. Також дослідження дозволило отримати інформацію про особу учасників угод, в тому числі оптових покупців, однак будучи інформацією обмеженого поширення не може бути представлена ​​в рамках цієї публікації. Дані, отримані в результаті веб-сканування і мають значення для доповнення елементів криміналістичної характеристики представлені в таблиці 1.

  За даними, відбитим в таблиці 1, можна встановити наступні кореляційні залежності:

  - вартість наркотиків в залежності від географії поширення, рівня ринку (розніч- р ний, середньоринковий і оптовий); Д

  - кількість скарбів в залежності від виду нар- Ч

  m

  котика, географії поширення, рівня До ринку, типу закладки (прикопа, тайник, магніт); S

  - вид наркотиків в залежності від географії у поширення; А

  - ймовірність джерела походження наркотика (імпортовані, вироблені на внутрішньому ринку, а також - як імпортовані, так і вироблені на внутрішньому ринку);

  - динаміку зростання магазинів зі статусом «виробник» і вид наркотику, на якому останній спеціалізується і т.д.

  Таблиця 1

  предмет злочинного посягання спосіб вчинення злочину обстановка вчинення злочину особу злочинця

  Вид наркотику Кількість магазинів Географія поширення (в залежності від рівня ринку (опт, роздріб), по виду наркотику) Інформація обмеженого поширення

  Фасовка наркотику Кількість угод в магазині Спосіб збуту (прикопа, тайник, магніт)

  Ціна наркотику Кількість магазинів зі статусом «виробник»

  Обсяг партії (моментальні, передзамовлення) Працевлаштування (номенклатура працівників магазину)

  кількість скарбів

  Розберемо декілька прикладів практікооріен-тірован використання отриманих даних. При збуті ЛСД, реалізованого переважно на предметах-носіях (марки), і збуті кокаїну, через високу вартість останнього, застосовується закладка з використанням магніту. Згідно веб-даними, при збуті переважної більшості наркотичних кошти, використання магнітів не перевищують 30% від загального числа скарбів. В інших випадках використовуються закладки із застосуванням схованок, або Прикопі. Далі, серед найбільших міст, представлених на платформі, Москва - безумовний лідер по «магнітів». Обумовлено це, швидше за все, величезною конкуренцією і бажанням магазинів привернути до себе клієнтів більш зручними і доступними скарбами. Отже, моніторинг оптових продажів магнітів комерційними фірмами в заданих регіонах повинен використовуватися в ході розслідування.

  Далі, через платформу відбувається реалізація не лише наркотиків, але і прекурсорів. Це стосується, в першу чергу, 1-феніл-2-нітропро-пен - основного прекурсора амфетаміну в Рос- оці. Після внесення змін до деяких ак-2 ти Уряду Російської Федерації у зв'язку з удосконаленням контролю за обігом пре- ° курсорів наркотичних засобів і психотропних ав речовин нелегальний оборот даної речовини

  повністю запрещен1. Це вплинуло на весь ринок амфетаміну в Росії, і призвело до того, що прекурсор почали реалізовувати через «Hydra». За результатами аналізу кількісних даних, отриманих в результаті веб-сканування, можна уставити регіони збуту, а також проаналізувати можливість знаходження в прилеглих територіях лабораторій з виробництва амфетаміну, оскільки логістика і низька собівартість продукту важливі як для легального товару, так і для нелегального.

  Для кожного виду наркотиків виділяють три рівня ринку: роздрібний, середньоринковий і оптовий рівні, що на платформі відображається у формі замовлення (передзамовлення, (середній і великий опт) і моментальні скарби). Аналізуючи ціноутворення на цифровій платформі на той чи інший наркотик можна припустити, джерело надходження його на в нелегальний обіг. Вартість наркотичних засобів в Росії диференціюється по суб'єктам залежно від географічного положення останніх і виду наркотичного засобу. Аналіз цін на повністю імпортуються наркотичні засоби, як, наприклад, кокаїн, показує, що ціна його реалізації в прикордонних регіонах в 2-3 рази нижче, ніж у віддалених. Аналіз вартості наркотичних засобів на цифровій платформі вказує на існування різних каналів постачання, як імпорту, так і виробництво всередині країни (амфетамін), що підтверджується середнім рівнем цін в географічному центрі країни. Ленінградська область, Псковська область, Санкт-Петербург як прикордонні регіони формують ринок з мінімальною ціною на амфетамін.

  У травні 2019 року, платформа ввела сертифікацію виробництв магазинів і присвоєння їм статусу «виробника». Виробники - це магазини, які «підтвердили наявність власної лабораторії, провели корекцію роботи або навчання своїх лаборантів, і знаходяться під супроводом технологів Гідри». Переважна більшість магазинів з цим статусом роблять мефедрону. Це, в першу чергу, говорить про те, наскільки на території РФ доступні прекурсори для синтезу мефедрона, а також дозволяє припустити географію витоків прекурсорів з легального обороту.

  Викладене свідчить про допустимість нових технологій збору і аналізу інформації з відкритим вихідним кодом (OSI) для розвитку криміналістичних досліджень, а також вимальовує перспективи їх розвитку в оперативно-розшукової діяльності.

  література

  1. Джеффрі Паркер, Маршалл ван Альстін, Сан-

  джит Чаударі. Революція платформ: як се-

  1 Постанова Уряду РФ від 22.02.2019 № 182 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України у зв'язку з удосконаленням контролю за обігом прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин».

  тевие ринки міняють економіку - і як змусити їх працювати на вас: пров. з англ. Пономарьової Е. Москва: Манн, Іванов і Фербер 2017.

  2. Кешелава А.В., ганить І.Л. Предмет цифрової економіки та роль цифрових інструментів. Адреса доступу: http://spkurdyumov.org.ua/ digital_economy / predmet-cifrovoj-ekonomiki-i-rol-cifrovyx-instrumentov / (дата звернення: 18.12.2019).

  3. Бєлкін Р.С. Курс криміналістики. Т. 3. Москва, МАУП, 1997..

  4. Безсонов А.А. Приватна теорія криміналістичної характеристики злочинів: дис ... доктора юридичних наук. Еліста,

  2017.

  5. Титан К.Д., Скугаревскій Д.А, Кнорре А.В., Кудрявцев В.Е, Шклярук М.С. .Маніфест нової кількісної кримінології «кримінальна політика з опорою на дані» // Вісник СПб-ГУ. Серія 14. Право. 2018. № 1. Адреса доступу: https://load.amosov.org.ua/www/science/2/manifest-novoy-kolichestvennoy-kriminologii-ugolovnaya-politika-s-oporoy-na-dannye (дата звернення: 18.12 .2019).

  6. Шиканов В.І. Про міждисциплінарної характеристиці окремих видів злочинів // Криміналістична характеристика злочинів: зб. науч. тр. М .: Всесоюзний інститут з вивчення причин і розробці заходів попередження злочинності, 1984. С. 40-43.

  7. Bancroft A. Research in fractured digital spaces. International Journal of Drug Policy. Volume 73, 2019, Pages 288-292. Адреса доступу: https://www.sciencedirect.com/science/article/ pii / S095539591930129X (дата звернення: 18.12.2019).

  8. Dawson, M., Lieble, M., Adeboje, A. Open source intelligence: performing data mining and link analysis to track terrorist activities. In Latifi, S. (ed.), Information Technology - New generations - 14th International Conference on Information Technology, Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 558, Springer International Publishing, Cham, 2018, pp. 159-163.

  9. EMM. Адреса доступу: https://emm.newsbrief.eu (дата звернення: 18.12.2019).

  10. Evans-Brown M., Sedefov, R. Responding to new psychoactive substances in the European Union: early warning, risk assessment, and control measures. In Maurer, H.H. and Brandt, S. D. (eds), New Psychoactive Substances - Pharmacology, clinical, forensic and analytical toxicology, Handbook of Experimental Pharmacology, Vol. 252,

  2018, pp. 3-49 Адреса доступу: https://link.spring-er.com/chapter/10.1007/164_2018_160 (дата звернення: 18.12.2019).

  11. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA). Адреса доступу: http: // www.emcdda.europa.eu/publications/emcdda-papers/using-open-source-information_en (дата звернення: 18.12.2019).

  12. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA). Адреса доступу: http: //

  www.emcdda.europa.eu/publications/emcdda-papers/using-open-source-information_en (дата звернення: 18.12.2019).

  13. Global Drug Survey (GDS). Адреса доступу: https://www.globaldrugsurvey.com/past-findings/ gds2017-launch / dark-net-markets-the-good-the-bad-and-ugly / (дата звернення: 18.12.2019).

  14. Global Drug Survey (GDS). Адреса доступу: https://www.globalcommissionondrugs.org/re-ports (дата звернення: 18.12.2019).

  15. Global Drug Survey (GDS). Адреса доступу: https: // www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/ uploads / 2019/06 / 2019Report_RUS_web.pdf (дата звернення: 18.12.2019).

  16. Hobbs C., Morgan M., Salisbury, D. Open Source Intelligence in the Twenty-first Century - New approaches and opportunities. Palgrave Macmillan UK, 2014 року, pp. 1-6.

  17. Isak Ladegaard, Crime displacement in digital drug markets, International Journal of Drug Policy, Volume 63, 2019, Pages 113-121. Адреса доступу: https://www.sciencedirect.com/science/article/ abs / pii / S0955395918302536 (дата звернення: 18.12.2019).

  18. Jick, Todd D. Mixing Qualitative and Quantitative Methods: Triangulation in Action. "Administrative Science Quarterly, vol. 24, no. 4, 1979, pp. 602-611. Адреса доступу: www.jstor.org/sta-ble / 2392366 (дата звернення: 18.12.2019).

  19. Michala Kowalski, Claire Hooker, Monica J. Barratt, Should we smoke it for you as well? An ethnographic analysis of a drug cryptomarket environment.//Inter-national Journal of Drug Policy. Volume 73, 2019, Pages 245-254. Адреса доступу: https://www.science-direct.com/science/article/pii/S0955395919300696 (дата звернення: 18.12.2019).

  20. Monica J. Barratt, Jason A. Ferris, Adam R. Win-stock, Safer scoring? Cryptomarkets, social supply and drug market violence, International Journal of Drug Policy, Volume 35, 2016, Pages 24-31. Адреса доступу: https://www.sciencedirect.com/ science / article / abs / pii / S0955395916301323 (дата звернення: 18.12.2019).

  21. Ramwell, S., Day, T. and Gibson, H. Use cases and best practices for LEAs. In Akhgar, B., Bayerl, P.S. and Sampson, F. (eds). Open Source Intelligence Investigation - From strategy to implementation, Springer International Publishing, Cham, 2016, pp. 197-211.

  22. Ritter A., ​​Cameron J. A review of the efficacy and effectiveness of harm reduction strategies for alcohol, tobacco and illicit drugs. Drug and Alcohol Review. Volume / 25, 2006. Pages 611-624. Адреса доступу: https://www.tandfonline.com/ doi / abs / 10.1080 / 09595230600944529 (дата звернення: 18.12.2019). p

  23. Tabatabaei F. and Wells D. OSINT in the context ВД of cyber-security. In Akhgar, B., Bayerl, P. S. and Е Sampson, F. (eds). Open Source Intelligence In- До vestigation - From strategy to implementation, S Springer International Publishing, Cham, 2016, у pp. 213-231. g

  24. Williams Heather J., Ilana Blum. Defining Second Generation Open Source Intelligence (OSINT) for the Defense Enterprise. Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2018. Адреса доступу: https: // www. rand.org/content/dam/rand/pubs/research_re-ports/RR1900/RR1964/RAND_RR1964.pdf (дата звернення: 18.12.2019).

  analysis of digital platforms in the sphere of illegal drug trade for making up the forensic characteristic of such crimes

  vasilieva N.A.

  Moscow University of Russian Ministry of Internal Affairs named after V.Y. Ki-kotya

  The world drug market has already ushered in the era of digital economy which is characterized by digital transformation. There take place revolutionary replacement of the traditional street trade business pattern with the business-pattern based on application of digital platforms. Contemporary drug business is steadily acquiring two typical features - it is built up on the digital platforms and works in the DarkNet (eng).

  The methodology of investigating such types of crimes objectively falls behind the tempo of illegal drug trade development which contains all the features of highly technological digital business. Consequently, the forensic characteristic of such crimes as the basic category of methodology of investigation does not reflect the objective crime. The aim of the research is to study the possibilities of enlarging the traditional empirical basis (investigative forensic practice, official statistics of the main informational analytical center of the Ministry of Internal Affairs) which is used to make up elements of forensic characteristic by means of analyzing the information with OSI. The main requirement to the research consisted in its ability to detect veracious cause and effect relationships found out in analysed data. By means of developing and applying special tools for extracting data the market data were extracted regularly from the digital platform DarkNet- "Hydra".

  The data were analysed with the help of software for business analytics which helps to correlate different sets of data. As a result, there were received the quantitative data having practical meaning for making up elements of the forensic characteristic.

  Keywords: forensic characteristic, digital platform, marketplace, open-source intelligence (OSINT), DarkNet, "Hydra".

  References

  1. Jeffrey Parker, Marshall van Alsteen, Sanjit Chaudary. Platform revolution: how network markets are changing the economy - and how to make them work for you: Per. from English Ponomareva E. Moscow: Mann, Ivanov and Ferber 2017.

  2. Keshelava A.V., Chayet I.L. The subject of the digital economy and the role of digital tools. Access address: http://spkurdyu-mov.org.ua/digital_economy/predmet-cifrovoj-ekonomiki-i-rol-cifrovyx-instrumentov/ (accessed: 12/18/2019).

  3. Belkin R.S. Forensics course. T. 3. Moscow: Lawyer, 1997..

  4. Bessonov A.A. A private theory of the forensic characteristics of crimes: a dissertation ... doctors of law. Elista 2017.

  5. Titaev KD, Skugarevsky D.A., Knorre A.V., Kudryavtsev V.E., Shklyaruk M.S. .Manifest of a new quantitative criminology "criminal policy based on data" // Bulletin of St. Petersburg State University. Series 14. Right. 2018. No1. Access address: https: // amosov.org.ua/article/n/manifest-novoy-kolichestvennoy-kriminologii-ugolovnaya-politika-s-oporoy-na-dannye (accessed: 12/18/2019).

  6. Shikanov V.I. On the interdisciplinary characteristic of certain types of crimes // Forensic characteristics of crimes: cb. scientific tr M .: All-Union Institute for the Study of Causes and the Development of Crime Prevention Measures, 1984. P. 40-43.

  7. Bancroft A. Research in fractured digital spaces. International Journal of Drug Policy. Volume 73, 2019, Pages 288-292. Адреса доступу: https://www.sciencedirect.com/science/article/ pii / S095539591930129X (дата звернення: 18.12.2019).

  8. Dawson, M., Lieble, M., Adeboje, A. Open source intelligence: performing data mining and link analysis to track terrorist activities. In Latifi, S. (ed.), Information Technology - New genera-

  tions - 14th International Conference on Information Technology, Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 558, Springer International Publishing, Cham, 2018, pp. 159-163.

  9. EMM. Адреса доступу: https://emm.newsbrief.eu (дата звернення: 18.12.2019).

  10. Evans-Brown M., Sedefov, R. Responding to new psychoactive substances in the European Union: early warning, risk assessment, and control measures. In Maurer, H.H. and Brandt, S. D. (eds), New Psychoactive Substances - Pharmacology, clinical, forensic and analytical toxicology, Handbook of Experimental Pharmacology, Vol. 252, 2018, pp. 3-49 Адреса доступу: https://link.springer.com/chapter/10.1007/164_2018_160 (дата звернення: 18.12.2019).

  11. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EM-CDDA). Адреса доступу: http://www.emcdda.europa.eu/pub-lications/emcdda-papers/using-open-source-information_en (дата звернення: 18.12.2019).

  12. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EM-CDDA). Адреса доступу: http://www.emcdda.europa.eu/pub-lications/emcdda-papers/using-open-source-information_en (дата звернення: 18.12.2019).

  13. Global Drug Survey (GDS). Адреса доступу: https: // www. globaldrugsurvey.com/past-findings/gds2017-launch/dark-net-markets-the-good-the-bad-and-ugly/ (дата звернення: 18.12.2019).

  14. Global Drug Survey (GDS). Адреса доступу: https: // www. globalcommissionondrugs.org/reports (дата звернення: 18.12.2019).

  15. Global Drug Survey (GDS). Адреса доступу: https: //www.global-commissionondrugs.org/wp-content/uploads/2019/06/2019Re-port_RUS_web.pdf (дата звернення: 18.12.2019).

  16. Hobbs C., Morgan M., Salisbury, D. Open Source Intelligence in the Twenty-first Century - New approaches and opportunities. Palgrave Macmillan UK, 2014 року, pp. 1-6.

  17. Isak Ladegaard, Crime displacement in digital drug markets, International Journal of Drug Policy, Volume 63, 2019, Pages 113-121. Адреса доступу: https://www.sciencedirect.com/sci-ence/article/abs/pii/S0955395918302536 (дата звернення: 18.12.2019).

  18. Jick, Todd D. Mixing Qualitative and Quantitative Methods: Triangulation in Action. "Administrative Science Quarterly, vol. 24, no. 4, 1979, pp. 602-611. Адреса доступу: www.jstor.org/sta-ble / 2392366 (дата звернення: 18.12.2019).

  19. Michala Kowalski, Claire Hooker, Monica J. Barratt, Should we smoke it for you as well? An ethnographic analysis of a drug cryptomarket environment.//International Journal of Drug Policy. Volume 73, 2019, Pages 245-254. Адреса доступу: https: // www. sciencedirect.com/science/article/pii/S0955395919300696 (дата звернення: 18.12.2019).

  20. Monica J. Barratt, Jason A. Ferris, Adam R. Winstock, Safer scoring? Cryptomarkets, social supply and drug market violence, International Journal of Drug Policy, Volume 35, 2016, Pages 24-31. Адреса доступу: https://www.sciencedirect.com/ science / article / abs / pii / S0955395916301323 (дата звернення: 18.12.2019).

  21. Ramwell, S., Day, T. and Gibson, H. Use cases and best practices for LEAs. In Akhgar, B., Bayerl, P.S. and Sampson, F. (eds). Open Source Intelligence Investigation - From strategy to implementation, Springer International Publishing, Cham, 2016, pp. 197-211.

  22. Ritter A., ​​Cameron J. A review of the efficacy and effectiveness of harm reduction strategies for alcohol, tobacco and illicit drugs. Drug and Alcohol Review. Volume / 25, 2006. Pages 611-624.Адрес доступу: https://www.tandfonline.com/ doi / abs / 10.1080 / 09595230600944529 (дата звернення: 18.12.2019).

  23. Tabatabaei F. and Wells D. OSINT in the context of cyber-security. In Akhgar, B., Bayerl, P. S. and Sampson, F. (eds). Open Source Intelligence Investigation - From strategy to implementation, Springer International Publishing, Cham, 2016, pp. 213-231.

  24. Williams Heather J., Ilana Blum. Defining Second Generation Open Source Intelligence (OSINT) for the Defense Enterprise. Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2018. Адреса доступу: https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_re-ports/RR1900/RR1964/RAND_RR1964.pdf (дата звернення: 18.12.2019).


  Ключові слова: Криміналістична характеристика / ЦИФРОВИЙ ПЛАТФОРМА / МАРКЕТПЛЕЙС / OPEN-SOURCE INTELLIGENCE (OSINT) / DARKNET / «HYDRA» / FORENSIC CHARACTERISTIC / DIGITAL PLATFORM / MARKETPLACE / "HYDRA"

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити