Область наук:

 • Економіка і бізнес

 • Рік видавництва: тисяча дев'ятсот дев'яносто дев'ять


  Журнал: Известия Південного федерального університету. Технічні науки


  Наукова стаття на тему 'Аналіз факторів, що обумовлюють становлення іпотечного кредитування в Росії'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз факторів, що обумовлюють становлення іпотечного кредитування в Росії»

  ?Известия ТРТУ

  Спеціальний випуск

  що проживає на даній території населення або з пропорції якої-небудь групи населення в цілому. За соціально-економічною сутністю субсидії поділяються на дві групи: загального призначення та цільові.

  2. У більшості розвинених держав переважають субсидії, що розподіляються за спеціальною формулою і мають цільовий характер. При побудові формул визначення субсидій враховуються такі чинники: податковий потенціал, податкове навантаження, чисельність населення, чисельність учнів, середній підлягає оподаткуванню дохід на одного жителя регіону і ряд інших [1-4].

  3. З 1992 р в Росії використовуються різні методи бюджетного регулювання. Негативні моменти: індивідуалізація межбюджет-них відносин; відсутність цільової спрямованості фінансової підтримки; надання субсидії на поточні цілі без урахування інвестиційних потреб; низька частка коштів, що розподіляються на основі формалізованих критеріїв (у 1997 р - 47% від загального обсягу допомоги); відсутність методики оцінки фінансових потреб регіонів.

  4. Механізм бюджетного вирівнювання щодо відпрацьований у взаєминах федерація - регіон. Відсутні механізми забезпечення бездефіцитності місцевих бюджетів. Вони лише продекларовані в федеральному законі "Про фінансові основи місцевого самоврядування в РФ". В процесі розробки механізмів бюджетного регулювання на рівнях регіон - місцевий бюджет і федерація - місцевий бюджет цікавий досвід ряду зарубіжних держав.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Бєляєв Ю.А. Бюджетний федералізм: зарубіжний досвід // Фінанси. 1994, № 10.

  2. Семек Г.В. Державне субсидування і вирівнювання місцевих бюджетів у Франції // Фінанси. 1996 року, № 4

  3. Джеррі Хіві Фінанси місцевих органів влади в США // Фінанси, 1995, .№ 10.

  4. Ханс-Георг Хаузер Система фінансового вирівнювання між федерацією і землями в Німеччині // Фінанси. 1995, № 5.

  ББК 65.262.2

  М.М. Пахомкіна АНАЛІЗ факторів, що обумовлюють СТАНОВЛЕННЯ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В РОСІЇ

  Хоча в Росії діє Федеральний Закон про іпотеку (заставі нерухомості) від 24 червня 1997 року, практика його застосування не отримала широкого розповсюдження. Перш за все, цікава проблема іпотеки в сфері будівництва і придбання житла, тому що іпотечне кредитування, перш за все, дозволяє громадянину придбати квартиру або будинок, маючи в своєму розпорядженні в останній момент укладання угоди власними коштами в розмірі не більше ніж 50% вартості житла, що купується, а решту грошей отримуючи в банку у вигляді кредиту. Зручність іпотеки ще й в тому, що вона допомагає долати застій на ринку житла, викликаний високими цінами, які продовжують зберігатися незважаючи на

  Секція менеджменту, економіки і маркетингу

  перевищення пропозиції над попитом, що зараз дуже характерно для Росії.

  На основі спрощеної моделі іпотечного кредитування був виконаний аналіз «іпотеки по-російськи» і виявлені проблеми, зумовлені російською специфікою. Також були проведені аналогії між російським і західно-європейським механізмами іпотечного кредитування, зокрема, на реальному прикладі роботи Датського іпотечного банку «11еа1кгесЦ'>, м Копенгаген.

  Аналіз приділяє увагу загальним умовам банківського кредитування, в тому числі вигідна на сьогоднішній момент видача споживчих кредитів при діючій ставці рефінансування і на які терміни; чи вигідно банку сьогодні видавати кредит під заставу нерухомості, зокрема, під заставу житлової (го) квартири (будинку), до яких наслідків можуть вознікнугь при можливому зверненні стягнення на закладену квартиру або будинок згідно з чинним російським законодавством; процедурам реєстрації угод з нерухомістю; ролі співробітництва банків та страхових компаній у становленні процесу іпотеки та своєчасності розвитку останніх; пошуку потенційних інвесторів - необхідних учасників механізму іпотечного кредитування.

  Огляд існуючого з кінця XVIII століття досвіду в області іпотечного кредитування в Данії дозволяє визначити причини, за якими механізм іпотеки, дійсно, є життєво необхідною частиною фінансової системи держави.

  ББК 65.04Я73

  А.Н. Прокліп СТВОРЕННЯ СЕЗ ЯК ОДНОГО ІЗ ЧИННИКІВ підйому ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

  Вільні економічні зони створюються за єдиною логічною схемою: заохочення певних видів і напрямків господарської діяльності шляхом лібералізації інвестиційного клімату будь-якого регіону. Створення зон може стати ефективним стимулом для прямих іноземних інвесторів, які в подальшому мають можливість поширити свою діяльність за межі вільних економічних зон. Їх основне завдання - розширити вибір напрямків діяльності для російських і іноземних підприємств і сприяти розвитку нині проводиться країною політики в області спільного підприємництва. Однак, потрібно враховувати економічну природу зон, тому що вони можуть привести і до деяких змін нині переважають форм спільних підприємств. Щоб зменшити цей вплив, зони, на наш погляд, повинні бути орієнтовані на залучення якісного різнорідного капіталу шляхом спеціального режиму і матеріальних пільг, які не можуть бути забезпечені існуючими формами спільного підприємництва.

  Дослідження питання про вільні зони в інтересах їх можливих учасників, тобто зарубіжних інвесторів і місцевих підприємств, є дуже важливим, оскільки, в кінцевому рахунку, саме СО-


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити