Вивчено та проаналізовано роздрібний фармацевтичний ринок Кабардино-Балкарської Республіки (КБР). Як об'єкти дослідження використані протоколи формування роздрібних цін 63 аптечних організацій КБР. Встановлено, що з 18 МНН і їх комбінацій, рекомендованих Федеральним стандартом надання медичної допомоги хворим на пневмонію, в роздрібному сегменті представлено 14 (78%). У повному обсязі є препарати з групи інших препаратів для лікування захворювань органів дихання (ацетилцистеїн) і протиастматичних засобів (іпраторопія бромід + фенотерол, амінофілін, амброксол). П'яту частину роздрібного ринку займають вітчизняні виробники. Ціни на лікарські засоби для лікування пневмонії знаходяться в діапазоні від 8,00 руб. (Еуфілін небрендований) до 2419 руб. (Авелокс). Розрахована вартість амбулаторного курсу лікування пневмонії згідно Федерального стандарту.

Анотація наукової статті з фундаментальної медицини, автор наукової роботи - Умірова А.А., Кабакова Т.І., Аджіенко В.Л.


ANALYSIS OF MEDICINAL PREPARATIONS ASSORTMENT FOR THE TREATMENT OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA IN PHARMACY ORGANIZATIONS OF KABARDINO-BALKAR REPUBLIC

The retail pharmaceutical market of the Kabardino-Balkar Republic (KBR) was studied and analyzed. Protocols for the formation of retail prices of 63 pharmacy organizations of the KBR were used as the objects of the study. It was found that 14 (78%) of the 18 INNs and their combinations recommended by the Federal Standard for the provision of medical care to patients with pneumonia are represented in the retail segment. There are preparations from a group of other medical preparations for the treatment of respiratory diseases (acetylcysteine) and antiasthmatics (ipratropium bromide + fenoterol, aminophylline, ambroxol). The fifth part of the retail market is occupied by national producers. Prices for medicines for the treatment of community-acquired pneumonia range from 8.00 rubles (Eufilin unbranded) to 2419 rubles. (Avelox). The cost of an outpatient course of treatment for community-acquired pneumonia according to the Federal Standard is calculated.


Область наук:
 • фундаментальна медицина
 • Рік видавництва діє до: 2017
  Журнал: Міжнародний науково-дослідний журнал

  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТУ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ для лікування пневмонії в аптечних організаціях КАБАРДИНО-Балкарська Республіка'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТУ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ для лікування пневмонії в аптечних організаціях КАБАРДИНО-Балкарська Республіка»

  ?8. Shikova Ju.V. Sravnitel'n'e izuchenie reologicheskih svojstv mazi na jemul's'onnoj i gelevoj osnovah [Comparative study of rheological properties of ointments on emulsion and gel bases] / Ju.V. Shikova, V.A. Lihoded, A.I. Bulgakova i yst // Medicinskij al'm'nah [Medical almanac]. - 2013. - № 2 (26). - -. 194-196. [In Russian]

  9. Pantjuhin A.V. Reologicheskie modeli v uprugo-vjazkih lekarstvennyh formah [Rheological model in elastic-viscous dosage forms] / A.V. Pantjuhin, I.I. Krasnjuk // Sovremennye pr ystem auki i obrazovanija [Modern problems of science and education]. - -013. - -o. 1. [in Russian]

  10. Dzjuba V.F. Mjagkie lekarstvennye formy [Soft medicinal forms] / V.F. Dzjuba, Ju.A. Polkovnikova, A.I. Slivkin // Uchebno-metodicheskoe posobie po discipline: dlja studentov obuchajushhihsja po special'n'sti 33.05.01 «Farmacija» / Voronezh, 2015. - -om Chast '' Farmacevticheskaja tehnologija [Educational-methodical manual on discipline for students enrolled in the specialty 33.05.01 "p" armacy "]" / Voronezh, 2015. - -om Part 1 of Pharmaceutical technology. [In Russian]

  11. Samoshina E.A. Doklinicheskoe izuchenie toksikologicheskih svojstv «protivospaechnogo gelja» [Preclinical study of Toxicological properties "p" otivokrazhnogo gel "]" / E.A. Samoshina, B.B. Sysuev, L.I. Bugajova // Sovremennye pr ystem auki i obrazovanija [Modern problems of science and education]. - -015. - -o. 3. - -. 214. [in Russian]

  DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2017.63.063 Умірова А.А.1, Кабакова Т.І.2, Аджіенко В.Л.3

  1 ORCID: 0000-0002-8371-7570, аспірант, 2ORCID: 0000-0001-6182-5637, Доктор фармацевтичних наук, 3ORCID: 0000-0002-5269-4150, Доктор медичних наук, Доцент, П'ятигорський медико-фармацевтичний інститут-філія ФГБОУ ВО ВолгГМУ Міністерства Охорони здоров'я в г.Пятігорск АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТУ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ для лікування пневмонії в аптечних організаціях КАБАРДИНО-Балкарська Республіка

  анотація

  Вивчено та проаналізовано роздрібний фармацевтичний ринок Кабардино-Балкарської Республіки (КБР). Як об'єкти дослідження використані протоколи формування роздрібних цін 63 аптечних організацій КБР. Встановлено, що з 18 МНН і їх комбінацій, рекомендованих Федеральним стандартом надання медичної допомоги хворим на пневмонію, в роздрібному сегменті представлено 14 (78%). У повному обсязі є препарати з групи інших препаратів для лікування захворювань органів дихання (ацетилцистеїн) і протиастматичних засобів (іпраторопія бромід + фенотерол, амінофілін, амброксол). П'яту частину роздрібного ринку займають вітчизняні виробники. Ціни на лікарські препарати для лікування пневмонії знаходяться в діапазоні від 8,00 руб. (Еуфілін небрендований) до 2419 руб. (Авелокс). Розрахована вартість амбулаторного курсу лікування пневмонії згідно Федерального стандарту.

  Ключові слова: Кабардино-Балкарська Республіка, роздрібний ринок, лікарські препарати, лікарське забезпечення, позалікарняна пневмонія.

  Umirova A.A.1, Kabakova T.I.2, Adzhienko V.L.3

  1ORCID: 0000-0002-8371-7570, Postgraduate Student,

  20RCID: 0000-0001-6182-5637, PhD in Pharmaceutics, Associate Professor,

  3ORCID: 0000-0002-5269-4150, PhD in Pharmaceutics, Associate Professor,

  Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute - Branch of the State Public Health Service of the Volga Federal Medical

  University of the Ministry of Health in Pyatigorsk ANALYSIS OF MEDICINAL PREPARATIONS ASSORTMENT FOR THE TREATMENT OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA IN PHARMACY ORGANIZATIONS OF KABARDINO-BALKAR REPUBLIC

  Abstract

  The retail pharmaceutical market of the Kabardino-Balkar Republic (KBR) was studied and analyzed. Protocols for the formation of retail prices of 63 pharmacy organizations of the KBR were used as the objects of the study. It was found that 14 (78%) of the 18 INNs and their combinations recommended by the Federal Standard for the provision of medical care to patients with pneumonia are represented in the retail segment. There are preparations from a group of other medical preparations for the treatment of respiratory diseases (acetylcysteine) and antiasthmatics (ipratropium bromide + fenoterol, aminophylline, ambroxol). The fifth part of the retail market is occupied by national producers. Prices for medicines for the treatment of community-acquired pneumonia range from 8.00 rubles (Eufilin unbranded) to 2419 rubles. (Avelox). The cost of an outpatient course of treatment for community-acquired pneumonia according to the Federal Standard is calculated.

  Keywords: Kabardino-Balkar Republic, retail market, medicinal preparations, provision of medicines, community-acquired pneumonia.

  Формування оптимального асортименту аптечних товарів є однією з найбільш важливих завдань, що стоять перед керівництвом аптечної організації. Раціональне планування товарного асортименту дозволяє гнучко прогнозувати і підлаштовуватися під зміну споживчого попиту, мінімізуючи при цьому фінансові, трудові та часові витрати [3, С. 304], [4, С. 26-29].

  Асортимент аптечних організацій складається з лікарських препаратів (ЛП), затребуваних кінцевими споживачами, що, в свою чергу, залежить від безлічі факторів - -езонность, рекламна і маркетингова активність компаній-виробників, розташування аптеки, асортимент організацій оптової торгівлі, епідеміологічна, соціальна, економічна ситуація регіону та інших [1, С. 20-23], [2, С. 150-153].

  З урахуванням перерахованих факторів, нами був проведений аналіз асортименту лікарських препаратів, що застосовуються для лікування пневмонії, представленого в аптечних організаціях Кабардино-Балкарської Республіки (КБР).

  Для аналізу були проаналізовані протоколи формування роздрібних цін, згідно з розрахунком вибірки, в 63 аптечних організаціях протягом червня 2017 року.

  В ході аналізу встановлено, що ситуація на роздрібному ринку аналогічна ситуації на оптовому ринку: так, з 18 міжнародних непатентованих найменувань (МНН) і їх комбінацій, рекомендованих Федеральним стандартом (ФС) надання медичної допомоги хворим на пневмонію, в роздрібному сегменті представлено 14 МНН (78 %). Результати проведеного дослідження наведено в таблиці 1.

  Таблиця 1 - Лікарські препарати для лікування пневмонії, представлені в аптечних

  організаціях КБР

  Фармако-терапевтична група Засоби, що впливають на органи дихання Засоби для профілактики і лікування інфекцій

  АТХ група Інші препарати для лікування захворювань органів дихання, не позначені в інших рубриках Протівоастматіч еские кошти Антибактеріальні засоби Протівогріб ковие кошти

  Всього, од. 1 3 12 2

  -амоксицилін,

  Є в наявності -Ацетілцістеін -Іпраторопія бромід + фенотер ол -Амінофіллін, - Амброксол Амоксицилін + клавулоновою я кислота, -Азітроміцін, -Кларітроміцін, -Моксіфлоксацін, -Цефуроксім, -Левофлоксацін, -Цефотаксім, -Ціпрофлоксацін -Флуконазол

  Разом присутні, од 1 3 9 1

  Відсутні - - -Ампіціллін, -Нетілміцін, комбінація амоксицилін + сульбактам -Кетоконазол

  Разом відсутні, од - - 3 1

  Разом присутні,% 100% 100% 75% 50%

  Згідно даних, представлених в таблиці 1, в роздрібному сегменті регіонального фармацевтичного ринку в повному обсязі представлені препарати з групи інших препаратів для лікування захворювань органів дихання (ацетилцистеїн) і протиастматичних засобів (іпраторопія бромід + фенотерол, амінофілін, амброксол). Антибактеріальні засоби є в обсязі 75% (амоксицилін, амоксицилін + клавулоновою кислота, азитроміцин, кларитроміцин, моксифлоксацин, цефуроксим, левофлоксацин, цефотаксим, ципрофлоксацин), а протигрибкові лікарські препарати тільки в обсязі 50% (флуконазол).

  Таким чином, дані можна порівняти з результатами проведеного дослідження оптового ланки - -а фармацевтичному ринку Кабардино-Балкарської Республіки не представлені лікарські форми чотирьох МНН: ампіциліну, нетилміцину, кетоконазолу, комбінації амоксицилін + сульбактам.

  Необхідно відзначити, що кетоконазол може бути використаний в терапії пневмонії виключно у вигляді пероральних форм, не представлених в аптеках КБР. При цьому, його препарати представлені в широкому асортименті у вигляді вагінальних супозиторіїв, мазей і шампунів, проте ці лікарські форми не можуть застосовуватися в терапії досліджуваної нозології, в зв'язку з чим були виключені з аналізу.

  Для обґрунтування синонімічний заміни в призначенні лікаря-пульмонолога і лікаря-терапевта, нами встановлено, що кількість торговельних найменувань (ТН), під яким випускається кожне МНН неоднорідне (таблиця 2).

  Таблиця 2 - Аналіз кількості торгових найменувань, під якими на роздрібному ринку КБР представлені міжнародні непатентовані назви, що застосовуються для лікування пневмонії

  МНН Кількість випущених ТН, од. Кількість МНН, од. Кількість МНН,%

  Амоксицилін, Моксифлоксацин 1 2 14

  Іпратропію бромід + фенотерол, Амінофіллін, Цефуроксим, Цефотаксим 2 4 29

  Амоксицилін + клавулоновою кислота, кларитроміцин, Флуконазол 3 3 21

  Ацетилцистеїн, Левофлоксацин, Ципрофлоксацин 4 3 21

  Азитроміцин 6 1 7

  Амброксол 10 1 7

  З наведених у таблиці 2 дані свідчать, що велика частина МНН (86%) має більше одного ТН, що робить можливим синонімічних заміну на рівні аптечної організації, виходячи з переваг покупця -ена, лікарська форма, виробник. Так, азитроміцин представлений 6 ТН (Сумамед, Хемомицин, Азитрал, Азитрокс, Азітрус, Сумамецін), а амброксол -0 ТН (амброгексал, Амбробене, Амбросан, Лазолван, Фервекс від кашлю, Амброксол, Флавамед, Бронхорус, Нео-бронхолу, Віка Актив Амбромед).

  Далі нами був проведений аналіз виробників, що дозволив встановити, що лікарські препарати, представлені на фармацевтичному ринку КБР виробляють 14 країн. Імпортні ЛП мають частку 81%, а 19% ЛП проведені російськими фармацевтичними підприємствами (АБОЛмед, Дальхимфарм, Натіва, Оболенський фармацевтичне підприємство, Озон, Полло, Синтез, Фармстандарт, Еском) (див. Рис. 1).

  Мал. 1 - Розподіл лікарських препаратів, представлених в аптечних організаціях КБР,

  по країнам-виробникам,% а - Угорщина; б - Польща; в США; г - Франція; д - Чеська Республіка; е - Хорватія; ж - Ізраїль; з -Нідерланди; і - Італія; до - Великобританія; л - Словенія; м - Індія; н - Росія; про - Німеччина

  Розподіл лікарських препаратів, представлених в аптечних організаціях КБР, по закордонних країнах-виробниках мають наступні характеристики: препарати німецького виробництва є лідерами по займаної частки ринку (21%); вдвічі менше препаратів виробництва Індії (11%), Словенії (9%),

  Великобританії (6%); по 4% від представлених препаратів поставляють Ізраїль, Нідерланди, Італія і Хорватія; по одному препарату (по 2%) випускають 5 країн: Угорщина, Польща, США, Франція, Чеська Республіка.

  Аналіз виробників дозволив встановити, що виробництвом препаратів для лікування ВП, представлених на регіональному фармацевтичному ринку, займаються 35 фармацевтичних компаній (таблиця 3).

  Таблиця 3 - Аналіз кількісного асортименту лікарських препаратів для лікування пневмонії, що випускаються різними виробниками

  Кількість препаратів, представлених на ринку Виробник Кількість компаній, од Питома вага, що випускаються ЛП для лікування ВП%

  3 препарату GlaxoSmithKline, Hexal, Pliva 3 8,6

  2 препарату Astellas, Bayer, Boehringer Ingelheim International, Dr Reddy's Laboratories, KRKA, Teva 6 17,1

  1 препарат АБОЛмед, Дальхимфарм, Натіва, Оболенський фармацевтичне підприємство, Озон, Полло Синтез, Фармстандарт, Еском, Abbot, Aventis, Berlin-Chemie, Bolder Arzneimittelfabrik GmbH&Co. KG, Gedeon Richter, Glenmark Pharmaceuticals, Lek, Mapichem AG, Pfizer PRO.MED.CS Praha a.s., Ranbaxy, Ratiopharm Sandoz, Sanofi-Aventis, Shreya, Stada, Zambon 26 74,3

  Отримані дані, представлені в таблиці 3, свідчать про те, що найбільший внесок у виробництво ЛП для лікування пневмонії, вносять GlaxoSmithKline (Великобританія), Hexal (Великобританія), Pliva (Польща) - -о три лікарські препарати. За два ЛП представлено компаніями Astellas (Нідерланди), Bayer (Німеччина), Boehringer Ingelheim International (Німеччина), Dr Reddy's Laboratories (Індія), КИКА (Словенія), Teva (Ізраїль). Таким чином, 74,3% виробників випускають тільки по одному лікарського препарату, що застосовується для лікування пневмонії.

  Аналіз роздрібних цін на лікарські препарати дозволив встановити, що ціни на лікарські препарати для лікування пневмонії знаходяться в діапазоні від 8,00 руб. (Еуфілін небрендований) до 2419 руб. (Авелокс). При цьому кошти, що впливають на органи дихання пацієнт може придбати за ціною від 8,00 руб. (Еуфілін небрендований) до 519,00 руб. (Беродуал) середня вартість упаковки - -80,8 руб. Антибактеріальні засоби - -т 37,00 руб. (АзітРус пір для приготування суспензії) до 2419,00 руб. (Авелокс, розчин для інфузій), за середньою вартістю 400,92 руб. за упаковку.

  Потім нами була розрахована вартість повного курсу лікарської терапії при використанні різних ТН і форм випуску. Слід зазначити, що подібний аналіз на підставі роздрібних цін може бути використаний тільки для визначення вартості курсу терапії в амбулаторному ланці, оскільки закупівля ЛП для стаціонарів здійснюється у дистриб'юторів по оптово-купівельною ціною, яка залежить від регіону і вартості товарної одиниці.

  Для розрахунку вартості курсу лікування використані рекомендовані ФС денна та курсова дози і тривалість лікарської терапії в днях. Крім того, при лікуванні вдома пацієнтові доводиться оплачувати вартість упаковки цілком, незалежно від кількості таблеток, необхідних для курсу лікування. Дані розрахунку наведені в таблиці 4.

  Таблиця 4 - Розрахунок вартості амбулаторного курсу лікування ВП лікарськими препаратами з урахуванням середніх

  роздрібних цін в КБР

  Фармако МНН Вартість курсу, руб.

  терапевтична група Мінімальна Максимальна

  Ацетилцистеїн 952 952

  Засоби, що впливають на органи дихання Іпратропію бромід + Фенотерол 267,6 519,2

  Амінофіллін 8 166

  Амброксол 6408 6408

  Амоксицилін 666,5 1664

  Амоксицилін + клавуланова кислота 729,3 1333

  Азитроміцин 210 1403,4

  Кларитроміцин 438,6 2604

  Засоби для профілактики і лікування інфекцій Моксифлоксацин 1642,5 24190

  Цефуроксим 3672 4950

  Левофлоксацин 360 17600

  Цефотаксим 2925 4275

  Ципрофлоксацин 225 1350

  Флуконазол 1051,7 4592,5

  Згідно з отриманими в результаті аналізу даних, вартість курсу лікарськими препаратами, що впливають на органи дихання може становити від 8,0 руб. (Небрендований Еуфілін 100мг №50, таблетки) до 6408,0 руб. (Лазолван 15мг / мл, 100 мл, сироп). Мінімальна вартість курсу лікарськими препаратами для профілактики та лікування інфекцій становить 210,0 руб. (Сумамецін 500мг №3, таблетки), максимальна вартість курсу в цій категорії - -4190,0 руб. (Авелокс 1,6 мг / мл 250мл, розчин для інфузій).

  Таким чином, пацієнт з позалікарняної пневмонією може отримувати лікарську терапію ЛП в широкому діапазоні вартості курсу лікування - -т 8,0руб. до 24190,0руб. Лікарські препарати розрізняються виробником, дозуванням, зручністю застосування і дозування, в зв'язку з чим, для вибору оптимальної лікарської терапії необхідно подальше вивчення переваг лікарів-пульмонологів і лікарів-терапевтів.

  Список літератури / References

  1. Алексанян, Л.А.Основи антибактеріальної терапії пневмонії у хворих похилого віку / Л.А. Алексанян, М.М. Шамуілова // Лікуючий лікар. -2001.-№2.-С. 20-23.

  2. Антропова, Г.А. Формування асортименту аптек в залежності від споживчих переваг / Г. А. Антропова, Л. Б. Оконенко // Вісник Російського університету дружби народов.-2010.- № 4. - -.150-153.

  3. Божук, С.Г. Маркетингові дослідження / С.Г. Божук, Л.Н. Ковалик. - СПб .: Пітер, 2004. - 304 с.

  4. Галкіна, Г.А. Детермінанти споживчої лояльності в роздрібній ланці фармацевтичного ринку / Г. А. Галкіна, В.В. Дорофєєва. - -армація. - 2008. - № 8. - С. 26-29.

  5. Лісовський П. Планування асортименту в роздрібній мережі / П. Лісовський // Довідник економіста. - 2012.-№7. - -. 54-66.

  Скворцова, В. І. Про стан конкуренції на ринках лікарських препаратів і медичних послуг [Електронний ресурс]: Доповідь Міністра охорони здоров'я / Стенограма засідання Уряду РФ від 21.11.2013. - -ежім доступу: http://government.org.ua/meetings/8325/stenogram.

  7. Славич-Приступа, А. С. Практичний маркетинг для аптек / А. С. Славич-нападу-М .: Ремедиум, 2005. - 138 с.

  8. Стандарти (протоколи) діагностики та лікування хворих з неспецифічними захворюваннями легень / Наказ МОЗ РФ від 09.10.98 №300 / (Бібліотека журналу «Якість медичної допомоги» №1 / 99 г.) - М .: ГРАНТ', 1999.- 40с.

  Стандарт медичної допомоги хворим з пневмонією [Електронний ресурс]: наказ Міністерства охорони здоров'я і соціального розвитку РФ від 8.06.2007 № 411. - Режим доступу: http://www.rspor.org.ua/db standarts / SSMP pneumonia.doc

  10.0 санітарно-епідеміологічне благополуччя населення в КБР в 2013 році [Текст]: Державний доповідь. - -альчік, 2013. - -. 186-197.

  11. Фармацевтичний ринок Росії 2013 [Текст]: аналітичний звіт. - DSPGroup. - М., 2013. - С. 5-9.

  Список літератури англійською мовою / References in English

  1. Aleksanian, L.A. Osnovy antibakterialnoi terapii vnebolnichnoi pnevmonii u bolnykh pozhilogo vozrasta [Bases of Antibiotic Therapy of Community-Acquired Pneumonia among Elderly Patients] / L.A. Aleksanian, M.M. Shamuilov // Attending Physician. - -001.-No.2.-P. 20-23. [In Russian]

  2. Antropova, G.A. Formirovanie assortimenta aptek v zavisimosti ot potrebitelskikh predpochtenii [Formation of an Assortment of Pharmacies Depending on Consumer Preferences] / G.A. Antropova, L.B. Okonenko // Bulletin of the Russian University of Peoples 'Friendship.-2010. - -o.4. - -.150-153. [In Russian]

  3. Bozhuk, S.G. Marketingovye issledovaniya [Marketing Research] / S.G. Bozhuk, L.N. Kovalik. - -t. Petersburg: Peter, 2004. - -04 p. [In Russian]

  4. Galkina, G.A. Determinanty potrebitelskoi loyalnosti v roznichnom zvene farmacevticheskogo rynka [Determinants of Consumer Loyalty in the Retail Chain of the Pharmaceutical Market] / G.A. Galkina, V.V. Dorofeeva. - -harmacy. - -008. --o.8. - -. 26-29. [In Russian]

  5. Lisovskii P. Planirovanie assortimenta v roznichnoj seti [Planning of the Assortment in the Retail Network] / P. Lisovskii // Economist's Reference Book. - -012.- No.7. - -. 54-66. [In Russian]

  6. Skvorcova, VI O sostoyanii konkurentsii na rynkakh lekarstvennykh preparatov i meditsinskikh uslug [On the State of Competition at the Markets of Medicines and Medical Services] [Electronic resource]: Report of the Minister of Health / Transcript of the meeting of the Government of the Russian Federation of November 21, 2013. - -ccess mode: http://government.org.ua/meetings/8325/stenogram. [In Russian]

  7. Slavich-Pristupa, A.S. Prakticheskii marketing dlia aptek [Practical Marketing for Pharmacies] / A.S. Slavich-Pristupa-M .: Remedium, 2005. - -38 p. [In Russian]

  8. Standarty (protokoly) diagnostiki i lecheniya bolnykh s nespecificheskimi zabolevaniyami legkikh [Standards (Protocols) for Diagnosis and Treatment of Patients with Nonspecific Lung Diseases] / Order of the Ministry of Health of the Russian Federation of 09.10.98 No.300 / ( Library of the journal "Quality of Medical Care" No.1 / 99) - - .: GRANT, 1999.40 p. [In Russian]

  9. Standart meditsinskoi pomoshchi bolnym s pnevmoniei [Standard of Medical Care for Patients with Pneumonia] [Electronic resource]: Order of the Ministry of Health and Social Development of the Russian Federation of June 8, 2007 No.411. - -ccess mode: http://www.rspor.org.ua/db_standarts/SSMP_pneumonia.doc [in Russian]

  10. O sanitarno-epidemiologicheskom blagopoluchii naseleniya v KBR v 2013 godu [On Sanitary and Epidemiological Welfare of the Population in the KBR in 2013] [Text]: State report. - -alchik, 2013. - -. 186-197. [In Russian]

  11. Farmatsevticheskii rynok Rossii 2013 [Russian Pharmaceutical Market of 2013] [Text]: Analytical report. - SPGroup. - -., 2013. - -. 5-9. [In Russian]


  Ключові слова: КАБАРДІНО-БАЛКАРСЬКА РЕСПУБЛІКА / KABARDINO-BALKAR REPUBLIC / роздрібний РИНОК / RETAIL MARKET / ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ / лікарськими ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ / пневмонії / COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA / MEDICINAL PREPARATIONS / PROVISION OF MEDICINES

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити