розглянуто механізм тривимірної візуалізації одягу у віртуальному середовищі за допомогою технології сканування. Показано особливості проектування хутряного одягу з волосяним покровом, розташованим з зовнішньої і внутрішньої сторони виробу. Силует, крій і властивості матеріалів обумовлюють формоутворення складної просторової топографії поверхні одягу. Моделювання конструкції одягу рекомендується проводити шляхом позиціонування ліній членувань на віртуальній 3D моделі проектованого вироби і варіювання величини проекційних збільшень.

Анотація наукової статті за технологіями матеріалів, автор наукової роботи - Гусєва М.А., Гетманцева В.В., Андрєєва Є.Г.


ANALYSIS OF 3D VISUALIZATION OF THE PROCESS OF CLOTHES FORMATION WITH COMPLEX TOPOGRAPHY OF THE SURFACE

The article considers the mechanism of three-dimensional visualization of clothes in a virtual environment using the scanning technology. Features of the design of fur clothes with a hair covering, located on the outer and inner sides of the product, are shown. Silhouette, tailoring and material properties cause the formation of a complex spatial topography of the clothing surface. Modeling of the clothing design should be carried out by positioning the splitting lines on the virtual 3D model of the projected product and varying the magnitudes of projections.


Область наук:
 • технології матеріалів
 • Рік видавництва діє до: 2017
  Журнал: Міжнародний науково-дослідний журнал
  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ 3D візуалізації процесу формоутворення ОДЯГУ ЗІ СКЛАДНОЇ топографії ПОВЕРХНІ'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ 3D візуалізації процесу формоутворення ОДЯГУ ЗІ СКЛАДНОЇ топографії ПОВЕРХНІ»

  ?Список літератури англійською мовою / References in English

  1. Bronnikova VV Issledovanie normal'nyh i avarijnyh rezhimov kabel'noj linii 110 kV pri razlichnyh sposobah prokladki i shemah soedinenija jekranov [Investigation of normal and emergency modes of a 110 kV cable line for various ways of laying and connection schemes for screens] / VV Bronnikova, DA Goldobin // Nauchnoe periodicheskoe izdanie IN SITU: sbornik statej Evropejskij fond innovacionnogo razvitija [Scientific periodical IN SITU: collection of articles European Foundation for Innovative Development]. - 2016. - V. 1. - №6. - P. 20-26. [In Russian]

  2. Dmitriev M.V. Zazemlenie jekranov odnofaznyh silovyh kabelej 6-500 kV. [Grounding shields of single-phase power cables 6-500 kV] Dmitriev M.V. -SPb.:Izd-vo Politehn. un-ta, 2010. -154 p. [In Russian]

  DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2017.61.056 Гусєва М.А.1, Гетманцева В.В.2, Андрєєва Е.Г.3

  1 Кандидат технічних наук, доцент,

  2Кандідат технічних наук, доцент,

  3доктор технічних наук, професор, ФГБОУ ВО Російський Державний Університет ім. А. М. Косигіна (Технології. Дизайн. Мистецтво) АНАЛІЗ 3D візуалізації процесу формоутворення ОДЯГУ ЗІ СКЛАДНОЇ

  топографо ПОВЕРХНІ

  Анотація

  Розглянуто механізм тривимірної візуалізації одягу в віртуальному середовищі за допомогою технології сканування. Показано особливості проектування хутряного одягу з волосяним покровом, розташованим з зовнішньої і внутрішньої сторони виробу. Силует, крій і властивості матеріалів обумовлюють формоутворення складної просторової топографії поверхні одягу. Моделювання конструкції одягу рекомендується проводити шляхом позиціонування ліній членувань на віртуальній 3D моделі проектованого вироби і варіювання величини проекційних збільшень.

  Ключові слова: хутряний одяг, тривимірна візуалізація, тривимірне сканування.

  Guseva MA1, Getmatseva VV2, Andreeva EG3: PhD in Engineering, Associate Professor, 2PhD in Engineering, Associate Professor, 3PhD in Engineering, Professor, FSBEI of Higher Education Russian State University named after ANKosygin (Tech. Design. Art) ANALYSIS OF 3D VISUALIZATION OF THE PROCESS OF CLOTHES FORMATION WITH COMPLEX

  TOPOGRAPHY OF THE SURFACE

  Abstract

  The article considers the mechanism of three-dimensional visualization of clothes in a virtual environment using the scanning technology. Features of the design of fur clothes with a hair covering, located on the outer and inner sides of the product, are shown. Silhouette, tailoring and material properties cause the formation of a complex spatial topography of the clothing surface. Modeling of the clothing design should be carried out by positioning the splitting lines on the virtual 3D model of the projected product and varying the magnitudes ofprojections.

  Keywords: fur clothing, three-dimensional visualization, three-dimensional scanning.

  Тривимірна візуалізація на сьогоднішній день є найбільш перспективною інформаційною технологією, яка використовується в багатьох галузях. Можливості її застосування досить широкі, так як відображення просторових об'єктів в тривимірному середовищі найбільш звично, інтуїтивно зрозуміло і наочно для людини. Існують різні типи систем тривимірної візуалізації та віртуальної реальності, які надають користувачу можливість об'ємного і об'єктивного сприйняття інформації про об'єкт. Системи тривимірної візуалізації виступають ефективним інструментом проектування та оцінки конструкцій одягу в швейної промисловості [1] за допомогою інформаційної 3D моделі, що являє віртуальним прообразом вироби та несучої необхідний пакет даних про властивості та характеристики проектованого об'єкта [2].

  Візуалізація вироби в 3D редакторі дозволяє реалістично передати форму, колір і фактуру матеріалів, що створює спеціальні функціональні можливості в галузі проектування і виробництва одягу, а саме:

  | Візуальну формулювання зовнішнього вигляду виробу;

  | Використання тривимірної моделі для коригування зовнішньої форми і конструкції виробу;

  | Проведення віртуальної примірки на конкретній фігурі.

  Як першочергові завдання для розробки методів візуалізації процесу формоутворення одягу можна виділити:

  • вивчення особливостей геометрії форми об'єкта і визначення способу його завдання і відображення;

  • вивчення топографічних особливостей поверхні об'єкта і визначення способу її завдання і відображення.

  В даний час вивчення факторів, що впливають на формоутворення швейних виробів, вибірково стосувалося окремих властивостей і асортиментних груп [3], тому не охопленими і маловивченими залишилися проблеми візуалізації просторової форми одягу зі складною топографією поверхні. До таких виробів можна віднести: 1) хутряні вироби, геометрію поверхні яких характеризує складна топографія волосяного покриву

  хутра; 2) багатошарові вироби, на форму поверхні яких впливають характеристики пакета матеріалів і ступінь контакту з ділянками поверхні фігури людини та ін.

  Зовнішню форму поверхні виробів зі складною топографією визначають силует [4], [5], крій [6], декоративне рішення поверхні [7], сукупність властивостей пакета використовуваних матеріалів.

  Для безконтактного визначення і 3D візуалізації рельєфу поверхні зразків матеріалів пропонуються нові інструменти [8; 9], однак завдання інтеграції характеристик властивостей матеріалів і параметрів взаємодії вироби з ділянками одягається фігури як і раніше не втрачає актуальності.

  Реалізацію методу 3D візуалізації просторової форми одягу зі складною топографією поверхні можна проілюструвати на віртуальному формоутворенні виробів з хутра. Конфігурацію поверхні хутряного виробу перш за все визначають геометричні властивості волосяного покриву пушно-хутрового напівфабрикату [10], [11].

  Волосяний покрив хутра прийнято розташовувати як по зовнішній стороні вироби (моделі з хутра, хутра морського звіра, хутряноїнапівфабрикату), так і по внутрішній (дублянки, вироби на хутряній підкладці) [12]. При розташуванні волосяного покриву всередину пододежного простору вироби на конфігурацію його поверхонь впливають: сминаемость, стиск, густота, висота і м'якість волосяного покриву, співвідношення кількості пухових і остьовіволосся, кут нахилу волосся щодо кожевойтканини. Для шубної овчини прийнято враховувати єдиний коефіцієнт стиснення (ущільнення) волосяного покриву по всіх ділянках конструкції одягу [13, С.83], щоб визначити величину надбавки на товщину пакета матеріалів. Ступінь ущільнення волосяного покриву всередині пододежного простору впливає на конструктивні параметри хутряного одягу і може стати причиною дефектів посадки виробів на фігурі людини [14].

  Дослідження варіативності прояви ущільнення волосяного покриву різних видів хутра в залежності від обробки (стрижки волосся, стоншування кожевойтканини, перфорації і т.д.) доцільно проводити за допомогою сучасних систем комп'ютерного зору [1], [8], що дозволяють користувачеві САПР по цифровим 3D зображень отримати достовірну інформацію про конфігурації зовнішньої і внутрішньої поверхонь хутряного виробу.

  В результаті сканування зразка одягу з хутряного велюру на обладнанні Artec 3D EVA [15] отримана віртуальна модель вироби (мал.1а, б). Конфігурація зовнішнього контуру поверхні відповідає фактичному розташуванню кожевойтканини використовуваного хутра при одяганні готового зразка хутряного одягу на типовий натурний манекен фігури людини. Віртуальну конфігурацію зовнішньої та внутрішньої поверхонь вироби з урахуванням ущільнення волосяного покриву хутра визначали шляхом зіставлення поверхні 3 D моделі зовнішньої форми досліджуваного зразка хутряного виробу з поверхнею віртуального манекена (рис. 1в-д), обраного з бази типових віртуальних манекенів, розробленої на кафедрі ХМКіТШІ РГУ ім. А.Н. Косигіна [16]. Зіставлення абрисів манекена і зовнішньої поверхні досліджуваного вироби (рис.1) дозволяє визначити проекційні надбавки [17], що задають силует вироби та ступінь стиснення волосяного покриву хутра на опорних ділянках.

  а Б В Г Д Є

  Мал. 1 - Дослідження 3Б поверхні хутряного виробу: а, б - сканована модель зразка зі спинки і переду; в, г, д - віртуальні манекени фігур; е - поєднання

  абрисів зовнішньої поверхні стану вироби та манекена

  Достовірну якісну і кількісну інформацію, що характеризує тривимірну форму проектованого вироби отримують після імпорту віртуального зображення зразка з 3Б сканера в графічне середовище САПР [18]. Для коригування базової конструкції одягу (рис. 2а) і подальшого моделювання проводять позиціонування ліній членувань на віртуальній 3Б моделі проектованого вироби (рис. 2 б) [19] і варіюють величини проекційних збільшень [20]. Для кращого візуального сприйняття 3-Б конструкції графічний апарат САПР дозволяє варіювати колірне рішення будь-якої деталі проектованого вироби (рис. 2б). Так конфігурація деталей стану моделі хутряного жилета (рис. 1а) отримана прийомами конструктивного моделювання 3-Б базової форми (рис. 2а) - простим перенесенням виточок в лінії членувань (рис. 2б).

  Мал. 2 - Візуалізація проектованого вироби: а - базова форма; б - позиціонування членувань

  Встановлено, що графічна інформація згладженого контуру поверхні хутряного виробу, відсканованого за допомогою сканера Artec 3D EVA (рис. 3а, б), не забезпечує достатньої точності вимірювань для отримання достовірних кількісних характеристики волосяного покриву використовуваного хутра, так як висота волосяного покриву, кут нахилу волосся до шкіряної тканини, вид хутра візуалізується в недостатній мірі (рис. 3в). З низьким ступенем достовеності можна виміряти кількісні характеристики лише по контуру абрису вироби (рис. 3в), що не завжди інформативно, тому що волосяний покрив неоднорідний.

  а Б В

  Мал. 3 - Візуалізація топографії поверхні хутряного виробу в середовищі Artec 3D: а - виріб з хутряного

  велюру з коміром з лисиці; б - хутряний виріб зі станом і рукавами з овчини, коміром з лисиці;

  в - вимірювання висоти волосяного покриву в середовищі Artec 3D EVA

  Таким чином, результативність дослідження кількісних і якісних характеристик тривимірної форми одягу залежить не тільки від складності топографії поверхні досліджуваних виробів, а й точності цифрової інформації у віртуальному середовищі і технічних можливостей устаткування, яке застосовує. Слід зазначити, що використання технології 3 D сканування для визначення величин і місць локалізації проекційних збільшень в конструкціях хутряного одягу можна рекомендувати для проектування моделей з розташуванням волосяного покриву з боку пододежного простору, а саме дублянок і виробів на хутряній підкладці.

  Список літератури / References

  1. Андрєєва О.Г., Петросова І.А. Методологія оцінки якості проектних рішень одягу в віртуальної тривимірної середовищі. - М .: МГУДТ, 2015. - 131 с.

  2. Гетманцева В.В., Андрєєва О.Г., Кисельова М.В., Петросова І.А. Методика художнього і конструктивного проектування моделей одягу в віртуальному середовищі // У книзі: «Наукові дослідження і розробки в області конструювання швейних виробів». - М .: Супутник +. 2016. - С.34-57.

  3. Гетманцева В.В., Гончарова О.С., Нікітіна Н.В., Андрєєва О.Г. Вплив показників фізико-механічних властивостей тканин на просторову форму плечового виробу // Известия вузів. Технологія текстильної промисловості. - 2011. - №6. - С.88-94.

  4. Гусєва М.А., Андрєєва О.Г., Петросова І.А. Основні силуетні і стильові рішення хутряного одягу // Природничі та технічні науки. - 2015. № 11. - С.509-512.

  5. Гусєва М.А., Андрєєва О.Г., Мартинова А.І. Дослідження конструктивних збільшень в хутряних виробах різних силуетів // Дизайн і технології. - 2016. - №52 (94). - С.50-59.

  6. Гусєва М.А., Петросова І.А., Андрєєва О.Г. Особливості крою сучасної хутряного одягу // У збірнику мат. XXI Міжнар. наук.-практ. конф. «Шкіра та хутро в XXI столітті: Технологія, якість, екологія, освіта». Улан-Уде, ВСГУТУ. - 2015. - С.208-212.

  7. Гусєва М.А., Андрєєва О.Г. Композиція просторової форми хутряного одягу // Науковий журнал КубГАУ. - 2016, №119. - С.31-43.

  8. Петросова І.А., Андрєєва О.Г., Бєлгородський В.С., Новіков М.В., Сухинина Т.В., Горбачова М.В. Спосіб безконтактного визначення рельєфу поверхні матеріалів // Патент на винахід №2606703 RUS. Заявка № 2015136164, заявл. 26.08.2015, зарег. 10.01.2017.

  9. Guseva M.A., Andreeva E.G., Getmantseva V.V., Petrosova I.A. Three-dimensional virtual technology to simulate the garment with a complex surface topography // In the conference proceedings: Science, Technology and Higher Education. Westwood: Accent Graphics communications. - 2017. - P. 59-68.

  10. Рассадина С.П. Розробка методів оцінки і дослідження геометричних і оптичних властивостей волосяного покриву пушно-хутряних напівфабрикатів: дис. ... канд. техн. наук: 05.19.01 -Кострома: КДТУ., 2002. - 266 с.

  11. Новіков М.В. Показники якості хутрової напівфабрикату // Ветеринарія, зоотехнія і біотехнологія. - 2015. - №8. - С.54-63.

  12. Guseva M.A., Getmantseva V.V., Andreeva E.G., Korychichina M.A., Kalinina M.A. 3D research of form formation in fur clothes // В сборн .: «21 століття: фундаментальна наука і технології». - North Charleston: CreateSpace. - 2017, квітень. - С.137-139.

  13. Пармон Ф.М. Проектування і виготовлення виробів з хутряної овчини. - М .: Легпромбитіздат, 1989. -192 с.

  14. Гусєва М.А., Андрєєва О.Г. Аналіз антропометричні відповідності сучасної хутряного одягу з промислових колекцій // Міжнародний науково-дослідний журнал. - 2016. - № 8-3 (50). - С.39-43.

  15. Artec 3D. URL: https://www.artec3d.com/ru/3d-models#eva (дата звернення 06.05.2017)

  16. Гетманцева В.В., Гальцова Л.О., Бояров М.С., Гусєва М.А. Методика проектування віртуального манекена // Швейна промисловість. - 2011. - №6. - С.32-34.

  17. Гусєва М.А., Андрєєва О.Г., Петросова І.А. Перетворення поверхні манекена для проектування внутрішньої форми хутряного виробу // У книзі: «Наукові дослідження і розробки в області конструювання швейних виробів». - М .: Супутник +, 2016. - С.58-78.

  18. Гетманцева В.В., Гальцова Л.О., Бояров М.С., Андрєєва О.Г. Virtual Dummy Development in 3D Environment // У збірнику міжнар. Корейсько-Російської конф. «Grand Fashion». - М .: KF&CDA, 2011. - С.45-47.

  19. Гетманцева В.В., Коліев Ф.А., Гусєва М.А. Розробка інформаційного опису просторової форми моделей одягу // У збірнику «Мода і дизайн. Інноваційні технології--2015 »: Міжнар. наук.-практ. конф. - Сев.-Осетинський ГУ ім. К.Л. Хетагурова. - 2016. - С.50-53.

  20. Андрєєва О.Г., Волкова Є. К., Черемисина Т.А. Використання проекційних збільшень при проектуванні чоловічого одягу // Швейна промисловість. - 2008. - № 1. - С.55-56.

  Список літератури англійською мовою / References in English

  1. Andreeva E.G., Petrosova I.A. Metodologija ocenki kachestva proektnyh reshenij odezhdy v virtual'noj trehmernoj srede [Methodology to assess the quality of design solutions of clothing in the virtual three-dimensional environment]. - M .: MGUDT, 2015. - 131 p. [In Russian]

  2. Getmanceva V.V., Andreeva E.G., Kiseleva M.V., Petrosova I.A. Metodika hudozhestvennogo i konstruktivnogo proektirovanija modelej odezhdy v virtual'noj srede [Technique of fashion art and design in a virtual environment] // V knige: «Nauchnye issledovanija i razrabotki v oblasti konstruirovanija shvejnyh izdelij». [In: «Scientific researches and developments in the field of designing of garments»]. - M .: Sputnik +. 2016. - P.34-57. [In Russian]

  3. Getmanceva V.V., Goncharova A.S., Nikitina N.V., Andreeva E.G. Vlijanie pokazatelej fiziko-mehanicheskih svojstv tkanej na prostranstvennuju formu plechevogo izdelija [Influence of physico-mechanical properties of tissues in the spatial shape of the shoulder of the product] // Izvestija vuzov. Tehnologija tekstil'noj promyshlennosti. [Proceedings of universities. Technology of the textile industry]. - 2011. - № 6. - P.88-94. [In Russian]

  4. Guseva M.A., Andreeva E.G., Petrosova I.A. Osnovnye silujetnye i stilevye reshenija mehovoj odezhdy [The basic silhouette and style fur garments] // Estestvennye i tehnicheskie nauki [Natural and Technical Sciences]. - 2015. - № 11. -P.509-512. [In Russian]

  5. Guseva M.A., Andreeva E.G., Martynova A.I. Issledovanie konstruktivnyh pribavok v mehovyh izdelijah razlichnyh silujetov [Study of structural increments in the fur garments of different silhouettes] // Dizajn i tehnologii [Design and technology]. - 2016. - № 2. - P.50-59. [In Russian]

  6. Guseva M.A., Petrosova I.A., Andreeva E.G. Guseva M.A., Petrosova I.A., Andreeva E.G. Osobennosti pokroja sovremennoj mehovoj odezhdy [The modern cut of fur garments] // V sbornike mat. XXI Mezhdunar. nauch. -prakt. konf. «Kozha i meh v XXI veke: Tehnologija, kachestvo, jekologija, obrazovanie» [Proceedings of the XI international conference «Leather and fur in XXI century. Technology, quality, environmental, management, education »]. Ulan-Ude, VSGUTU. -2015. - P.208-212. [In Russian]

  7. Guseva M.A., Andreeva E.G. Kompozicija prostranstvennoj formy mehovoj odezhdy [Composition of spatial forms of fur garments] // Nauchnyj zhurnal KubGAU [Scientific journal of KubSAU]. - 2016. - № 119. - P.31-43. [In Russian]

  8. Petrosova I.A., Andreeva E.G., Belgorodskij V.S., Novikov M.V., Suhinina T.V., Gorbacheva M.V. Sposob beskontaktnogo opredelenija rel'efa poverhnosti materialov [Method for the contactless determination of surface topography of materials] // Patent na izobretenie [Patent] № 2606703 RUS 10.01.2017. [In Russian]

  9. Guseva M.A., Andreeva E.G., Getmantseva V.V., Petrosova I.A. Three-dimensional virtual technology to simulate the garment with a complex surface topography // Proceedings: «Science, Technology and Higher Education». Westwood: Accent Graphics communications. - 2017. - P.59-68.

  10. Rassadina S.P. Razrabotka metodov ocenki i issledovanie geometricheskih i opticheskih svojstv volosjanogo pokrova pushno-mehovyh polufabrikatov [The development of evaluation methods and the study of geometrical and optical properties of hair of fur semi-finished products]: dis. ... of PhD in Engineering: 05.19.01. - Kostroma: KGTU., 2002. - 266 p. [In Russian]

  11. Novikov M.V. Pokazateli kachestva pushno-mehovogo polufabrikata [Indicators of quality fur semi-finished product] // Veterinarija, zootehnija i biotehnologija [Veterinary Medicine, Animal Science and Biotechnology]. - 2015. - №.8. - P.54-63. [In Russian]

  12. Guseva M.A., Getmantseva V.V., Andreeva E.G., Korychichina M.A., Kalinina M.A. 3D research of form formation in fur clothes // V sbom .: «21 vek: fundamental'naja nauka i tehnologii» [Proceedings: «21 century: fundamental science and technology XII»]. - North Charleston: CreateSpace. - 2017. - P.137-139.

  13. Parmon F.M. Proektirovanie i izgotovlenie izdelij iz mehovoj ovchiny [Design and manufacture of products of fur sheepskin]. - M .: Legprombytizdat, 1989. - 192 p. [In Russian]

  14. Guseva M.A., Andreeva E.G. Analiz antropometricheskogo sootvetstvija sovremennoj mehovoj odezhdy iz promyshlennyh kollekcij [Anthropometric analysis of fur clothing in industrial collections] // Mezhdunarodnyj nauchno-issledovatel'skij zhurnal [International Research Journal]. - 2016. - № 8-3 (50). - P.39-43. [In Russian]

  15. Artec 3D. URL: https://www.artec3d.com/ru/3d-models#eva (data obrashhenija [accessed] 06.05.2017)

  16. Getmanceva V.V., Gal'cova L.O., Bojarov M.S., Guseva M.A. Metodika proektirovanija virtual'nogo manekena [Technique of projecting a virtual mannequin] // Shvejnaja promyshlennost '[Sewing Industry]. - 2011. - № 6. - P.32-34. [In Russian]

  17. Guseva M.A., Andreeva E.G., Petrosova I.A. Preobrazovanie poverhnosti manekena dlja proektirovanija vnutrennej formy mehovogo izdelija [Converting the surface of the dummy for the design of the internal form of fur clothers] // V knige: «Nauchnye issledovanija i razrabotki v oblasti konstruirovanija shvejnyh izdelij». [In: «Scientific researches and developments in the field of designing of garments»]. - M .: Sputnik +, 2016. - P.58-78. [In Russian]

  18. Getmanceva V.V., Gal'cova L.O., Bojarov M.S., Andreeva E.G. Virtual Dummy Development in 3D Environment // V sbornike mezhdunar. Korejsko-Rossijskoj konf. «Grand Fashion». [Proceedings: «Grand Fashion»]. - M .: KF&CDA, 2011. - P.45-47.

  19. Getmanceva V.V., Kolieva F.A., Guseva M.A. Razrabotka informacionnogo opisanija prostranstvennoj formy modelej odezhdy [Development of information describing the spatial forms of models of clothes] // V sbornike «Moda i dizajn. Innovacionnye tehnologii--2015 »: Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. [Proceedings: «Moda i dizajn. Innovacionnye tehnologii--2015 »]. - Sev.-Osetinskij GU im. K.L. Hetagurova. - 2016. - P.50-53. [In Russian]

  20. Andreeva E.G., Volkova E.K., Cheremisina T.A. Ispol'zovanie proekcionnyh pribavok pri proektirovanii muzhskoj odezhdy [Using of projecting characteristics in designing menswear] // Shveinaia promyshlennost '. [Sewing Industry]. -2008. - № 1. - P.55-56. [In Russian]


  Ключові слова: ХУТРОВА ОДЯГ / FUR CLOTHING / ТРИВИМІРНА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ / THREE-DIMENSIONAL VISUALIZATION / ТРИВИМІРНЕ СКАНУВАННЯ / THREE-DIMENSIONAL SCANNING

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити