У статті дається огляд коштів віброшумозащіти, використовуваних в сучасному промисловому виробництві. Аналізуються вітчизняні та зарубіжні патентовані матеріали, що застосовуються в цілях віброізоляції. Досліджується ефективність застосування сучасних систем віброшумозащіти. Пропонуються рекомендації, що дозволяють поліпшити умови населеності на судах річкового транспорта.I

Анотація наукової статті з механіки і машинобудування, автор наукової роботи - Федосєєва Марина Олександрівна, Романченко Михайло Костянтинович


n article the review of means of defence against vibration and noise used in modern industrial production is given. Domestic and foreign patent materials applied with a view of vibration are analyzed. Efficiency of application of modern systems of defence against vibration and noise is investigated. Recommendations allowing to improving a habitability condition on courts of river transport are offered.


Область наук:
 • Механіка і машинобудування
 • Рік видавництва: 2011
  Журнал: Вісник державного університету морського і річкового флоту ім. адмірала С.О. Макарова

  Наукова стаття на тему 'Аналітичний огляд сучасних засобів віброшумозащіти'

  Текст наукової роботи на тему «Аналітичний огляд сучасних засобів віброшумозащіти»

  ?5. Недошивін А. І. Міжнародна уніфікація палив / А. І. Недошивін // Дослідження, проектування та експлуатація суднових ДВС: тр. II Міжнар. наук.-техн. семінару, 27 вересня 2007 року - СПб .: СПГУВК, 2008.

  6. Ramaraj N. Analytical approach to optimize generation schedule of plant with multiple fuel options / N. Ramaraj, R. Rajaram // Journal of the Institution of Engineers (India). - 1987. - Dec. - Vol. 68.

  УДК 625.517.2.4 М. А. Федосєєва,

  Новосибірська державна академія

  водного транспорту;

  М. К. Романченко,

  канд. техн. наук, Новосибірська державна академія

  водного транспорту

  АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ ВІБРОШУМОЗАЩІТИ

  THE STATE OF THE ART REVIEW OF MODERN MEANS OF DEFENCE AGAINST

  VIBRATION AND NOISE

  У статті дається огляд засобів віброшумозащіти, використовуваних в сучасному промисловому виробництві. Аналізуються вітчизняні та зарубіжні патентовані матеріали, що застосовуються в цілях віброізоляції. Досліджується ефективність застосування сучасних систем віброшумозащіти. Пропонуються рекомендації, що дозволяють поліпшити умови населеності на судах річкового транспорту.

  In article the review of means of defence against vibration and noise used in modern industrial production is given. Domestic and foreign patent materials applied with a view of vibration are analyzed. Efficiency of application of modern systems of defence against vibration and noise is investigated. Recommendations allowing to improving a habitability condition on courts of river transport are offered.

  Ключові слова: звукова вібрація, кошти віброшумозащіти.

  Key words: sound vibration, means of defence against vibration and noise.

  СУЧАСНА тенденція заміни тихохідних двигунів на швидкохідні багатоциліндрові висуває на перший план проблему вібрації і шуму.

  Відомо, що надмірна вібрація і супутнього їй структурного шуму вкрай негативно впливає на організм людини, викликаючи нервово-соматичні захворювання, порушення функцій серцево-судинної системи і опорно-рухового апарату. Тому даній проблемі приділяється велика

  увагу, але, незважаючи на це, розв'язати цю проблему повністю поки не вдається.

  Згідно САНПиН [2] індекс звукоізоляції не повинен перевищувати: 30 дБ між каютами і каютами і коридором; 45 дБ між медичними приміщеннями та каютами, кают-компанією, їдальнею, спортзалом або іншими гучними приміщеннями. Але, як показують численні дослідження в цій області, ці показники перевищують граничні значення іноді в кілька разів практично на всіх річкових суднах.

  Випуск4

  ?випуск 4

  Найбільш актуальна проблема звукоізоляції в суднобудуванні, вона пов'язана з обмеженнями відносно користування деяких видів матеріалів і систем віброшумозащіти, що застосовуються в цивільному будівництві.

  Основними методами захисту від звукової вібрації є звукоізоляція, звукопоглинання і демпфірування.

  Каркасно-обшивні матеріали вітчизняного і зарубіжного виробництва, широко представлені на ринку, наприклад такі, як Knauf, Ecophon (рис. 1), Термозвукоізол (рис. 2), Шуманет БМ (рис. 3), використовуються в суднобудуванні для ізоляції приміщень. Як показують дослідження [3], дані матеріали на увазі технологічних особливостей мають різну звукопоглощающей здатністю.

  Мал. 1. Панелі Ecophon мають коефіцієнт поглинання від 0,8 до 1,0 на частотах 500-4000 Гц

  j2>

  Мал. 2. Панелі Шуманет БМ, коефіцієнт поглинання 0,14 до 1,0 на частотах 100-5000 Гц

  Мал. 3. Термозвукоізол, коефіцієнт поглинання 0,22-0,87 на частотах 500-8000 Гц

  Крім того, Термозвукоізол має середню віброізолюючиєю здатністю в діапазоні (60-4000) Гц - 22 дБА, тобто зменшення ударного і віброшумов в 13 разів.

  Основним недоліком використання каркасних систем облицювання є наявність жорстких зв'язків у вузлах кріплення каркаса до поверхні - так званих звукових містків [1] між перекриттям і безпосередньо каркасом облицювання, що і призводить до зниження звукоізоляції, а також виникнення додаткових елементів проводять вібрацію. Однак існують безкаркасні модульні звукоізолюючі системи, наприклад Шеха (Швеція і Данія) і КОЯАС (Норвегія) «Росун», основні характеристики яких розглянуті в роботах [3; 4].

  Патент РФ № 2110852 «Багатошаровий шумозахисні матеріал з магнітними властивостями» вказує на можливість використання в суднобудуванні та інших галузях виробництва шумозащитного матеріалу, що містить органічний шар з мінеральним наповнювачем, мікросфери (фракцію

  золи-винесення теплових електростанцій) і магнітний шар. Мікросфери в загальному обсязі мають магнітні властивості, що забезпечує підвищення звукоізолюючих властивостей за рахунок виключення перерозподілу наповнювача в шумоізолюючими шарі, тобто за рахунок збереження рівномірності і однорідності покриття [6].

  До звукопоглинальним матеріалів, використовуваних в суднобудуванні, відносяться мати прошивні базальтові марки БЗМ, СТБ, АТМ-10, ТІМ, Изис, вироби Кулиса. Найбільший обсяг випущених матеріалів займають БЗМ, Івотскіе звукопоглинальні вироби з супертонкого волокна (Изис), матеріали теплозвукоізоляційні марки АТМ. Ці матеріали є негорючими, зберігають свою ізолюючу здатність при пожежі, мають термовіброустойчівостью, високими звукопоглинальними характеристиками, дані наведені в таблиці:

  Можна зробити висновок, що розглянуті матеріали мають достатню звукопоглощающей здатністю, особливо на середніх і низьких частотах.

  Демпфірування двигуна і його агрегатів здійснюється за рахунок використання різних віброопорами, найбільш широко використовуються амортизатори резінометалічес-кі типу АКСС. Залежно від властивостей гуми вони виконуються декількох типів і застосовуються в основному для захисту від шуму. Однак основним недоліком даних опор є старіння гуми і поступова втрата еластичності, крім цього, вони, володіючи високою динамічною жорсткістю, збільшують вібрацію корпусу, так як їх власна частота стає близькою до вимушує частотам суднових ДВС.

  В роботі [5] розглянуті характеристики віброопори, яка володіє розподіленими параметрами за рахунок використання пружних елементів гвинтових пружин. Розсіювання енергії всередині опори дозволяє знизити передачу високочастотних коливань на судновий фундамент, а отже, і структурний шум.

  100-250 Гц 250-1000 Гц 1000-2000 Гц

  БЗМ 0,05-0,72 0,72-0,81 0,81-0,93

  АТМ 0,14-0,70 0,77-0,78 0,45-0,83

  Изис 0,25-0,79 0,88-0,98 0,83-0,93

  Список літератури

  1. Клюкин І. І. Боротьба з шумом і звуковий вібрацією на судах: [текст] / І. І. Клюкин. - Л .: Суднобудування, 1971. - 416 с.

  2. Санітарні правила і норми. Водний транспорт. Судна внутрішнього і змішаного плавання (№ 703-98): [текст]. - М., 1998..

  3. Щербакова О. В. Застосування сучасних акустичних засобів захисту об'єктів від повітряного шуму / О. В. Щербакова, М. К. Романченко // Річковий транспорт (XXI століття). - 2010. - № 2 (44).

  4. Губанова Е. В. Забезпечення звукоізоляції жилих приміщень судів і кораблів за допомогою модульних елементів обстройки / Є. В. Губанова, І. А. Яник // Вісник технології суднобудування. - 2003. - № 11.

  5. Романченко М. К. Виброизоляция суднових машин і механізмів / М. К. Романченко // Saar-bruken, Germany, Lambert Academic Publishing. - 2011. - 123 c.

  6. http://ru-patent.info

  випуск 4


  Ключові слова: ЗВУКОВА ВИБРАЦИЯ / ЗАСОБИ ВІБРОШУМОЗАЩІТИ / SOUND VIBRATION / MEANS OF DEFENCE AGAINST VIBRATION AND NOISE

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити