ефективна експлуатація морського транспорту є необхідною умовою розвитку як окремих галузей народного господарства, так і економіки країни в цілому. В широкому сенсі ефективність експлуатації морського транспорту має на увазі не тільки прийнятні економічні показники, а й забезпечення безпеки плавання, безаварійності, а також екологічної безпеки. Визначення та аналіз основних факторів ефективної експлуатації морського транспорту, а також їх якісна оцінка стосовно забезпечення умов експлуатації є актуальним завданням.

Анотація наукової статті з механіки і машинобудування, автор наукової роботи - О. А. Бєлов


ANALYTICAL OVERVIEW OF SEA TRANSPORT EFFICIENT OPERATION

Effective operation of maritime transport is a necessary condition for the development of both individual sectors of the national economy and a whole one. In wide sense the efficiency of the maritime transport operation involves not only acceptable economic indicators, but also safety of navigation, trouble-free, as well as environmental safety. Identification and analysis of the fundamental factors of the efficient maritime transport operation and also the qualitative evaluation of them in relation to the provision of operating conditions is an urgent task.


Область наук:
 • Механіка і машинобудування
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал
  Технічна експлуатація водного транспорту: проблеми і шляхи розвитку
  Наукова стаття на тему 'АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ФАКТОРІВ ЕФЕКТИВНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ФАКТОРІВ ЕФЕКТИВНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ»

  ?СЕКЦІЯ 1. СУДНОВОДІННЯ

  УДК 629.5.07: 656.61

  О.А. Бєлов

  Камчатський державний технічний університет, Петропавловськ-Камчатський, 683003 e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ФАКТОРІВ ЕФЕКТИВНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ

  Ефективна експлуатація морського транспорту є необхідною умовою розвитку як окремих галузей народного господарства, так і економіки країни в цілому. У широкому сенсі ефективність експлуатації морського транспорту має на увазі не тільки прийнятні економічні показники, а й забезпечення безпеки плавання, безаварійності, а також екологічної безпеки. Визначення та аналіз основних факторів ефективної експлуатації морського транспорту, а також їх якісна оцінка стосовно забезпечення умов експлуатації є актуальним завданням.

  Ключові слова: ефективність, технічна експлуатація, судноремонт, автоматизація, технічне обслуговування, людський фактор, підготовка фахівців.

  O.A. Belov

  Kamchatka State Technical University, Petropavlovsk-Kamchatsky, 683003 e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  ANALYTICAL OVERVIEW OF SEA TRANSPORT EFFICIENT OPERATION

  Effective operation of maritime transport is a necessary condition for the development of both individual sectors of the national economy and a whole one. In wide sense the efficiency of the maritime transport operation involves not only acceptable economic indicators, but also safety of navigation, trouble-free, as well as environmental safety. Identification and analysis of the fundamental factors of the efficient maritime transport operation and also the qualitative evaluation of them in relation to the provision of operating conditions is an urgent task.

  Key words: efficiency, technical operation, ship repair, automation, maintenance, human factor, training of specialists.

  Розвиток судноплавства і морського транспорту є загальносвітовою тенденцією. На сьогоднішній день морські вантажоперевезення складають близько 65% в світовому вантажообігу і близько 20% від загального пасажирообігу. Також інтенсивно розвивається і рибопромислового флоту, частка якого в складі морського транспорту досягає 50%. Інтенсивний розвиток флоту сприяє збільшенню чисельності спеціальних судів і судів забезпечення (криголами, буксири, наукові, природоохоронні суду). Ймовірно, дана тенденція буде зберігатися, так як ефективність і конкурентоспроможність морського транспорту зростає.

  Разом з тим частка морського транспорту в перевезеннях вантажів в Росії складає всього близько 4%. Інтенсивність використання морських транспортних суден і рибопромислових суден низька як по Росії в цілому, так і в Далекосхідному регіоні. Далекосхідний регіон з морського вантажопотоку знаходиться на третьому місці, після Балтійського і Азовсько-Чорноморського басейну. Однією з причин даної обставини є низька ефективність експлуатації морського транспорту в Далекосхідному басейні [1-3].

  Проведений аналіз експлуатації морських суден в порту Петропавловська-Камчатського дозволив визначити ряд чинників, які найбільшою мірою впливають на технічну експлуатацію судна [4, 5].

  До таких факторів належать:

  - організація технічного забезпечення судів;

  - організація судноремонту;

  - якість підготовки кадрового складу флоту;

  - рівень наукового супроводу експлуатації суден.

  Взаємозв'язок цих елементів в системі технічної експлуатації представлена ​​у вигляді структурної схеми на малюнку.

  ТЕХНІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

  Структурна схема системи забезпечення технічної експлуатації

  Організація технічного забезпечення визначає якість повсякденної експлуатації судна, рівень його технічної готовності, рівень безпеки як при стоянці в порту, так і режимі плавання.

  Технічне забезпечення включає в себе кілька напрямків [6-16]:

  - матеріально-технічне постачання;

  - система паливо і водопідготовки;

  - ремонтно-технічна база;

  - обслуговування електротехніки та систем автоматики;

  - електропостачання та водопостачання в районах базування;

  - надання суден забезпечення для спеціальних заходів;

  - забезпечення антикорозійного контролю і захисту судів.

  Основою технічного забезпечення є технічна база флоту. Організація управління та зосередження сил і засобів підвищує ефективність функціонування бази, а також повноту і якість технічного забезпечення морських суден і суден забезпечення.

  Дроблення напрямків або їх виключення зі складу допоміжних сил флоту порушує комплексне технічне обслуговування суден і знижує ефективність і безпеку їх експлуатації [17, 18].

  Для відновлення необхідних технічних характеристик, морехідних якостей і параметрів безпеки судна необхідно проведення ремонтно-відновлювальних робіт. Вирішення цієї задачі неможливе без відповідної організації судноремонту.

  Система судноремонту повинна бути спрямована на повне відновлення судів, їх технічних характеристик, втрачених в процесі експлуатації або в результаті аварійних ситуацій. Також судноремонтні заходи забезпечують проведення по реконструкції або модернізації як окремих суднових систем і пристроїв, так і судна в цілому [19, 20].

  Основою системи судноремонту є судоремонтное підприємство, що має достатні потужності для виробництва поточного, середнього, капітального та докового ремонту, а також аварійних ремонтів.

  Технічне забезпечення судів та судноремонт повинні бути пов'язані спільністю процесів і в ідеалі доповнювати один одного в питаннях технічної безпеки експлуатації судна.

  Досвід експлуатації та аналіз аварійних пришесть з кораблями і судами показує, що важливим елементом якісної технічної експлуатації є обслуговуючий персонал. Вплив людського фактора на рівень аварійності та безпеку плавання величезне і безпосередньо пов'язано з якістю підготовки морських фахівців. Вимоги до підготовки морських фахівців чітко прописані в керівних документах і передбачають формування в процесі навчання цілого ряду компетентностей. Якісна підготовка морського фахівця передбачає [21, 22]:

  - високий рівень професіоналізму плавскладу;

  - наявність матеріально-технічної та лабораторної бази;

  - наявність тренажерних комплексів;

  - тісний зв'язок з виробництвом на всіх етапах навчання.

  Крім цього система допуску та сертифікації фахівців повинна передбачати можливість підвищення кваліфікації, переатестацію або додаткові програми навчання.

  В результаті організована система підготовки фахівців флоту повинна не тільки володіти достатніми знаннями і уміннями, а й мати здатність застосовувати їх на практиці в різних ситуаціях [23].

  Досягнення необхідного рівня організації всіх перерахованих факторів неможлива без наукового супроводу.

  Глибокий аналіз процесів, що відбуваються (економічних, технічних, соціальних і т. Д.) В системі експлуатації морського флоту дозволяє своєчасно прогнозувати ситуацію, визначати шляхи вирішення проблем, ефективно впроваджувати інновації та сучасні наукові досягнення в систему управління флотом і його технічної експлуатації [24, 27 ].

  Таким чином, ефективність експлуатації морського транспорту безпосередньо залежить не тільки від якісного забезпечення розглянутих факторів, а й від їх повного взаємозв'язку. Розрив даних зв'язків викликає дисбаланс усієї системи, «відшаровування» окремих елементів і призводить до загальної деградації якості експлуатації суден.

  Тому для відновлення якісної технічної експлуатації необхідна реалізація комплексного підходу до відновлення всіх базових чинників і системних зв'язків між ними.

  література

  1. Бєлов О.А., Парфенкін А.І. Огляд основних факторів зниження безпеки складних технічних систем // Вісник Камчатського державного технічного університету. -2016. - № 35. - С. 11-14.

  2. Бєлов О.А. Процес формування поступової відмови в технічних системах // Наука, освіта, інновації: шляхи розвитку: Матеріали Шостої всеросійської науково-практичної конференції. - 2015. - С. 44-49.

  3. Бєлов О.А. Методологія аналізу та контролю безпеки судна як складної організаційно-технічної системи // Вісник Камчатського державного технічного університету. - 2015. - № 34. - С. 12-18.

  4. Бєлов О.А. Інтегровані системи технічної діагностики електроустановок // Вісник Камчатського державного технічного університету. - 2013. - № 25. - С. 5-8.

  5. Бєлов О.А., Марченко О.О., важко С.Ю. Аналіз розрахунково-аналітичних методів прикладних задач технічної безпеки // Вісник Астраханського державного університету. Серія: Морська техніка і технологія. - 2015. - № 4. - С. 7-15.

  6. Бєлов О.А., Парфенкін А.І. Системна інтеграція контролю електрообладнання // Електротехнічні та інформаційні комплекси і системи. - 2014. - Т. 10, № 1. - С. 14-17.

  7. Бєлов О.А. Методологія оцінки технічного стану електрообладнання при розвитку параметричних відмов // Вісник Астраханського державного університету. Серія: Морська техніка і технологія. - 2015. - № 3. - С. 96-102.

  8. Сучасний стан методів і засобів вимірювання електричного поля судів і кораблів / А.Б. Дороганов, О.А. Бєлов // Наука, освіта, інновації: шляхи розвитку: Матеріали Сьомий всеросійської науково-практичної конференції. - 2016. - С. 125-127.

  9. Корозійні процеси як фактор зниження безпеки експлуатації морських суден / О.А. Бєлов, С.А. Клементе, А.Б. Дороганов // Інноватика і експертиза: Наукові праці. -2017. - № 1 (19). - С. 123-126.

  10. Бєлов О.А. Сучасний стан організації комплексного захисту металевих корпусів кораблів і суден від корозії // Праці НГТУ ім. Р.Є. Алексєєва. - 2017. - № 3. -С.115-120.

  11. Бєлов О.А. Оцінка безпеки експлуатації суднових енергетичних установок // Вісник Камчатського державного технічного університету. - 2017. - № 42. - С. 6-10.

  12. Бєлов О.А. Завдання дослідження електричних полів судів і характеристика методів їх вирішення // Вісник Камчатського державного технічного університету. - 2017. -№ 40. - С. 6-10.

  13. Контроль технічного стану суднових асинхронних двигунів на основі характеристик зовнішнього електромагнітного поля / А.І. Пантина, О.А. Бєлов // Електротехнічні та інформаційні комплекси і системи. - 2017. - Т. 13, № 1. - С. 32-36.

  14. Бєлов О.А., Швецов В.А., Ястребов Д.П. Обгрунтування оптимальної періодичності контролю роботи протекторного захисту сталевих корпусів суден // Експлуатація морського транспорту. - 2017. - № 1 (82). - С. 55-58.

  15. Контроль якості ремонту систем ПЗ і ЛКП на судах типу МРС / О.А. Бєлов, Д.П. Ястребов, В.А. Швецов, О.А. Белавина // Наука, освіта, інновації: шляхи розвитку: Матеріали Восьмий всеросійської науково-практичної конференції. - 2017. - С. 58-59.

  16. Бєлов О.А., Дороганов А.Б., Пермінов В.А. Загальні методи дослідження фізичних полів кораблів і суден у процесі їх технічної експлуатації // Наука, освіта, інновації: шляхи розвитку: Матеріали Восьмий всеросійської науково-практичної конференції. -2017.- С. 55-57.

  17. Бєлов О.А. Загальний алгоритм розвитку небезпечних ситуацій в суднових умовах // Наука, освіта, інновації: шляхи розвитку: Матеріали Восьмий всеросійської науково-практичної конференції. - 2017. - С. 51-54.

  18. Вдосконалення контролю захищеності сталевих корпусів морських суден від електрокорозії / О.А. Бєлов, В.А. Швецов, Д.В Шунькіна, О.А. Белавина // Корозія: матеріали, захист. - 2018. - № 5 - С. 9-16.

  19. Динаміка вдосконалення систем електрохімічного захисту від корозії сталевих корпусів морських суден і методів їх контролю / В.А. Швецов, О.А. Бєлов, Д.В. Шунькіна, О.А. Белавина, А.Б. Дороганов // Наука, освіта, інновації: шляхи розвитку: Матеріали Сьомий всеросійської науково-практичної конференції. - 2016. - С. 194-195.

  20. Оцінка ефективності методик вимірювання потенціалу сталевих корпусів рибопромислових суден / В.А. Швецов, О.А. Бєлов, Д.В. Шунькіна, О.А. Белавина, А.Ю. Безсонов // Наука, освіта, інновації: шляхи розвитку: Матеріали Сьомий всеросійської науково-практичної конференції. - 2016. - С. 191-193.

  21. Обгрунтування необхідності підготовки операторів для вимірювання потенціалу сталевих корпусів суден і кораблів / В.А. Швецов, О.А. Бєлов, П.А. Бєлозьоров, О.А. Белавина,

  B.В. Кірносенко // Вісник Камчатського державного технічного університету. - Петропавловськ-Камчатський, 2016. - Вип. 37. - С. 19-24.

  22. Бєлов О.А., Толстова Л.А. Моделювання процесу навчання курсантів для формування навичок технічної експлуатації // Вісник державного морського університету ім. адмірала Ф.Ф. Ушакова. - 2016. - № 3 (16). - С. 78-81.

  23. Бєлов О.А. Оцінка технічної готовності системи з урахуванням впливу людського фактора // Вісник Камчатського державного технічного університету. - 2014. - № 30. -

  C. 11-16.

  24. Бєлов О.А. Аналіз сучасних діагностичних засобів в системах електропостачання // Вісник Камчатського державного технічного університету. - 2013. - № 26. -С. 5-8.

  25. Бєлов О.А., Дороганов А.Б. Проблеми методології контролю електрохімічного захисту сталевих корпусів кораблів і суден // Вісник Камчатського державного технічного університету. - 2016. - № 37. - С. 10-13.

  26. Впровадження вдосконаленого способу контролю систем протекторного захисту сталевих корпусів суден камчатського флоту / О.А. Бєлов, В.А. Швецов, Д.П. Ястребов, О.А. Белавина, Д.В. Шунькіна // Вісник Камчатського державного технічного університету. - Петропавловськ-Камчатський, 2017. - Вип. 39. - С. 6-11.

  27. Обґрунтування можливості виключення зовнішнього огляду систем протекторного захисту сталевих корпусів суден / В.А. Швецов, О.А. Бєлов, О.А. Белавина, Д.П. Ястребов // Вісник Астраханського державного технічного університету. Серія: Морська техніка і технологія - 2017. - № 1. - С. 29-38.


  Ключові слова: ефективність / технічна експлуатація / судноремонт / автоматизація / технічне обслуговування / людський фактор / підготовка спеціалістів. / efficiency / technical operation / ship repair / automation / maintenance / human factor / training of specialists.

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити