Область наук:
 • Математика
 • Рік видавництва: +1997
  Журнал: Известия Південного федерального університету. Технічні науки

  Наукова стаття на тему 'Аналітичні перетворення нелінійних резистивних активних двополюсників сходовій структури'

  Текст наукової роботи на тему «Аналітичні перетворення нелінійних резистивних активних двополюсників сходовій структури»

  ?Известия ТРТУ

  Спеціальний випуск

  4. Хол той РА. Діагностування механічного обладнання. Л .: Суднобудування, 1980.

  УДК 621.372.6

  Л.А. Зінченко АНАЛІТИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ нелінійних резистивних АКТИВНИХ двухполюсника сходових СТРУКТУРИ

  Для розробників електротехнічної та електронної апаратури однією з найважливіших завдань є встановлення зв'язку між параметрами схеми і експлуатаційними характеристиками. Рішення поставленого завдання для нелінійних схем отримано тільки для окремих випадків, зокрема в [1] розглянуто застосування ітерацій Пікара для вирішення поставленого завдання в слабонеліней-. -нонелінейний режим роботи.

  В [2] розглянуті аналітичні прийоми перетворення схем, що містять. -зультатов на випадок нелінійних резистивних активних двополюсників (НРАД). Отримані наступні результати. Послідовне з'єднання M НРАД з вольт-

  амперними характеристиками иу = ^ ак] 1к, у = 1,2, ..., М може бути преобра-

  к = 0

  зовано до еквівівалентной схемою заміщення, що містить один НРАД з вольт-амперної характеристикою

  N М

  И = X ак1к, де ак =? а ^, N = sup [N1, N2, ..., N м].

  к = 0 у = 0

  Паралельне з'єднання M НРАД з ампер-вольтними характеристиками

  Nj

  ч = Е Ьк] ик, у = 1,2, ..., М може бути перетворено до еквівалентної схеми

  к = 0

  , -

  N М

  1 = X ькік, гда ьк = X'к], N = ^ р [[N 2 '...' N м] •

  к = 0 і = 0

  У доповіді показано, що застосування методу Ньютона - Рафсона дозволяє забезпечити збіжність аналітичних ітерацій в разі переходу від вольт-

  Секція теоретичних основ радіотехніки

  амперної характеристики до зворотного при сільнонелінейном режимі роботи схеми. Ітераційна формула має вигляд

  N

  і - а0 + X ак (до - 1) / (П)

  к = 2

  (П + 1) N

  (П)

  X аМ, -1

  к = 1

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Данилов Л.В. Ряди Вольтерра - Пікара в теорії нелінійних електричних ланцюгів. М .: Радио и связь, 1987. 224 с.

  2. Зінченко Л.А. Аналітичні прийоми перетворень нелінійних резистивних схем заміщення електричних ланцюгів сходовій структури // Електромеханіка, 1994, №3, с. 9-12.

  УДК 621.3.012.8

  М.Г. Левіна КОРЕКЦІЯ ФУНКЦІЇ ЦЕПИ БЕЗ ЗМІНИ ТОПОЛОГІЇ СХЕМИ

  Завдання корекції функції ланцюга часто виникає в промисловому виробництві електронних пристроїв. Наприклад, при виготовленні пристрою на новій елементній базі або при зміні розміру кристала НВІС необхідно домогтися збереження первісного вигляду функції ланцюга, але при цьому не міняти топології ти. Доцільно модернізувати окремі елементи схеми заміщення-.

  на рівні елементів. Тому розробнику доводиться працювати зі схемою на рівні ВХІД / ВИХІД.

  Нехай є реальна вихідна функція ланцюга івих = Е (івх) і ідеальна

  функція ланцюга ївка = Е {івх).

  якщо

  і - і

  вих вих

  < ? на всьому інтервалі напруг, то завдання можна вва-

  тать вирішеною.

  Нехай і * шх - івих = &івих .

  , , -ної якого є івх, то вихідна напруга стане близьким до ідеального.

  Але при такому управлінні ІНУН змінюється топологія схеми. Таким чином, необхідно використовувати джерело, керований вихідною напругою.

  У найпростішому випадку, коли залежність між вхідним і вихідним напругами лінійна, реальна функція ланцюга іеих = К1ію і ідеальна функція

  ланцюга івш = К2івх, тоді

  д і = івх (К, - К2) = і: их (КХ1К2 - 1). (1)


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити