Розглянуті організаційні питання інноваційно-інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ в екологічній сфере, способи Збільшення обсягів інвестіцій и Підвищення їхньої ефектівності.

Анотація наукової статті з економіки і бізнесу, автор наукової роботи - Selezneva L.


An innovative investment activity in an ecological sphere organizational questions, methods of investment increase and their efficiency are considered.


Область наук:

 • Економіка і бізнес

 • Рік видавництва: 2011


  Журнал: Вісник Кіiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя: Економiка


  Наукова стаття на тему 'An innovative-investment activity in the ecological sphere'

  Текст наукової роботи на тему «An innovative-investment activity in the ecological sphere»

  ?користання ФІНАНСОВИХ ресурсов, Забезпечити належно їх рівень та нівелюваті Вплив різіків внутрішнього и зовнішнього середовища.

  1. Барановський О.І. Фінансова безпека держави // Фінанси України.

  - 1996. - № 11. - С.19-34. 2. Барановський О.І. Фінансова безпека.

  - К .: Фенікс, 1999. - 338 с. 3. Бланк І.А. Управління фінансовою безпекою підприємства. - К .: Ніка-Центр, Ельга, 2006. - 776 с. 4. Горячева К.С. Інформаційно - аналітичне забезпечення Фінансової безпеки підприємства // Актуальні проблеми економіки (укр.) .- 2003.- № 9. - С.43-49. 5. Горячева К.С. Фінансова безпека підприємства. Сутність та місце в системе економічної безпеки // Економіст. - 2003. - №8, с. 65-67. 6. Гукова А.В., Анікіна І.Д. Роль фінансової безпеки підприємства в

  системі його економічної безпеки // Освіта і суспільство.

  - 200Б. - №3. - С. 9S-102. 7. Економічна безпека України: сутність и напрямки забезпечення / В.Т. Шлемко, І.Ф. Бінько: Монографія. - К .: НІСД, 1997. - 144 с. S. Європейська Бізнес Асоціація. Перешкода для інвестіцій в Україну. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.eba.com.ua. 9. Єрмошенко А.М. Співвідношення основних категорій Фінансової безпеки страхових ОРГАНІЗАЦІЙ // Вісник Української академии банківської справи.

  - 2005.- № 1.- C.33-3S. 10. Кульпінській С. Роль Фінансової безпеки України в поглібленні інтеграційніх СТОСУНКІВ з Європейськими країнамі // Фінансова консультація. - 2000. - №5. - С. 34. 11. Новосядлий Є.В. Система управління фінансовою безпекою фірми // Своя справа і кар'єра. - 200Б. - №14 (від 2S травня 200Б). - С. 14-1б.

  Надійшла до редколегії 12.11.10

  УДК: 138.46: 502.3 (477)

  Л. Селезньова, канд. екон. наук, доц.

  ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ЕКОЛОГІЧНІЙ сфере

  Розглянуті організаційні питання інноваційно-інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ в екологічній сфере, способи Збільшення обсягів інвестіцій и Підвищення їхньої ефектівності.

  Ключові слова: інноваційно-інвестиційна діяльність, екологія, охорона навколишнього природного середовища, екологічні інновації, ринок екологічних товарів та послуг.

  An innovative investment activity in an ecological sphere organizational questions, methods of investment increase and their efficiency are considered.

  Keywords: innovative investment activity, ecology, guard of natural environment, ecological innovations, market of ecological commodities and services.

  Сучасна економіка як складового екологічної системи относительно Подальшого розвитку досягла граничної Межі. Обострения екологічних проблем в мире Набуль глобального характеру. Масштабне забруднення навколишнього середовища НЕ знає державних кордонів. Повітряними масами перекідаються десятки тисяч тонн забруднюючою Речовини, Які є Джерелами кислотних опадів. Шкідливі и небезпечні Речовини, Які попадають у водні джерела розповсюджуються на Великі территории річок, морів, океанів. Широке использование в промісловості и побуті фреонів виробляти до руйнування озонового шару планети. Надмірне, неефективно использование природних ресурсов руйнує компоненти навколишнього середовища та цілі екосистеми. Тому природно, что все це прізвело до конфлікту двох важлівіх сфер - економіки та екології. Настав час, коли екосистема планети не спроможна подолати антропогенні НАВАНТАЖЕННЯ и становится зрозумілім, что без інвестіційніх ресурсов, Поліпшення їх джерел надходження та оптімізації направлений їх вкладення Неможливо досягті позитивних результатів в Галузі охорони навколишнього природного середовища, Збереження екосистеми планети.

  Вагомий внесок у наукові розробки екологічних аспектів стимулювання діяльності підприємств Зроби вітчізняні науковці: О. Балацікій, Д. Бачинський,

  0. Векліч, С. Дорогунцов, М. Долішний, Л. Мельник, В. Шевчук, а такоже зарубіжні: А. Голуб, Н. Лук'янчіков,

  1. Потравний, В. Рутгайзер, Г. Хейлінг,

  Метою наукового дослідження є аналіз стану ІНВЕСТИЦІЙНОГО середовища екологічної сфери, что дает можлівість удосконаліті інноваційно-інвестіційну діяльність та вірішіті питання пріваблівості економіки країни. Дослідіті розвиток и візначіті роль державного регулювання інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ. Представіті напрями актівізації інноваційно-інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ в екологічній сфере з урахуванням проблем інвестування.

  Здійснення інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ в СУЧАСНИХ условиях предполагает забезпечення збалансованості между екологічнімі обмеження, что віступають лімітуючімі факторами економічного зростання, та величиною ІНВЕСТИЦІЙНОГО потенціалу як одного з факторів Підвищення конкурентоздатності вітчізняної економіки. Проти, слід відзначіті, что інвестиції на Відновлення та Поліпшення якості навколишнього середовища потре-

  бують трівалого ПЕРІОДУ та більшіх зусіль. Смороду повінні здійснюватіся системно у часі и пространстве.

  Здобудуть інвестиції в Україні Досить складно и дуже Важко залучіті інвестиції на екологічні цілі, так як смороду Досить витратні І, як правило не дають прямого економічного ефектів. Разом з тім, розвитку вітчізняної економіки значний мірою винна Сприяти ефективна інвестиційна діяльність усіх суб'єктів господарювання, оскількі за будь-якіх умів вона створює матеріальну базу Суспільства и спріяє добробуту населення. Для того, щоб отріматі возможности вкладаті інвестиції в екологічну сферу нужно мати ефективного економіку та сприятливі інвестиційний клімат.

  Інвестиційні та Інноваційні процеси, як правило, взаємопов'язані. Під інноваційною діяльністю розуміють обов'язкову з'явилися новой продукції на Сайти Вся, значить вона НЕ может обійтіся без виробництва, Пожалуйста в будь-якому випадка буде негативно впліваті на Навколишнє середовище. Підприємства, Які орієнтуються на екологічні інновації, є важлівімі учасниками Сайти Вся екологічних товарів и услуг. Сегментом Загальна Сайти Вся інновацій є ринок екологічних інновацій, тому важлівім для него є Інтереси спожівачів. Інтерес у спожівачів до екологічних інновацій может проявлятіся только тоді, коли смороду НЕ байдужі до екологічних проблем, зацікавлені в потребах спожіваті екологічно чисті продукти, проживати в екологічно чистому середовіщі. Таким чином, на Сайти Вся екологічних товарів и услуг формується Попит и пропозиція на Різні види екологічних інновацій.

  Зв'язок - інновація - виробництво - Навколишнє середовище - це взаємопов'язана система, в Якій степень розвитку шкірного в загально візначає характер економічного розвитку, рівень добробуту людини.

  Збереження підпріємством положення на Сайти Вся можливо у двох випадка: або за рахунок зниженя собівартості або за рахунок випуску нового продукту з поліпшенімі характеристиками. Проти їх можна об'єднати. Зниженя негативного впліву діяльності підприємств на Навколишнє середовище виробляти, з одного боку, до Зменшення платежів за его забруднення, а значить и собівартості, з Іншого продукт, Який Вироблення з меншим НАВАНТАЖЕННЯ на Навколишнє середовище за визначенням є більш якісним.

  © Селезньова Л., 2011

  ЕКОНОМІКА. 124/125/2011

  ~ 77 ~

  Показник уровня негативного впліву на Навколишнє середовище ніні Взагалі превратился в одних Із основних в системе характеристик якості продукту. Відповідно, Конкурентоспроможність (основна характеристика інноваційної економіки) на вільному Сайти Вся растет, если вдається знізіті негативний Вплив на Навколишнє середовище в процесі виробничої ДІЯЛЬНОСТІ. В СУЧАСНИХ условиях даже найкращі технологічні решение, Які розроблені без урахування возможности прогресивного зниженя негативного впліву на Навколишнє середовище пріречені на комерційну Невдача, тобто Такі новації не стануть інноваційною продукцією и не потраплять на ринок.

  Для Досягнення економічної ефектівності та екологічного результату на Сайти Вся екологічних інновацій застосовують Різні інструменти регулювання екологічно орієнтованого інноваційного розвитку, Які складають відповідні мотіваційні Механізми. Дієві мотіваційні Механізми повінні розроблятіся так, щоб пропозиція інновацій перевіщувала Попит на них. У такій ситуации існуватіме конкуренція наукових розробок, яка дозволити підвіщіті Конкурентоспроможність майбутньої продуктової інновації. [2]

  Як свідчать факти, часто реальне вкладення коштів в НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ может дати більшій економічний ефект, чем следующие Спроба вирішенню вопросам ліквідації заподіяної Шкоди навколишнього середовища. У промісловості багатьох розвинутих стран впроваджуються НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ и промислові процеси, спрямовані на зниженя забруднення та других відів негативного впліву на Навколишнє середовище. У Деяк галузь витрати на Здійснення ціх ЗАХОДІВ начали Швидко зростаті. Много корпорацій начали Проводити екологічну політику, опубліковуваті екологічні рекомендації и кодекси поведение Стосовно забезпечення безпеки продукції та виробничої ДІЯЛЬНОСТІ. Тому среди міжнародніх корпорацій можна найти Чима примеров екологічно спрямованої ДІЯЛЬНОСТІ. Например, корпорація "Форд" головну ціль своєї екологічної політики вбачає у зменшенні вікідів вуглекислий газу в атмосферу Шляхом Підвищення екологічності двигунів своих автомобілів. Кроме того, много матеріалів "Форд" вікорістовує як вторинна сировина. У США екологічно чисті технології займають Третє місце (после інформаційних та ново технологічних) по ОБСЯГИ венчурного інвестування; У Китаї подібні венчурні інвестиції в останні роки виросла більш, чем в 2 рази, и складають 19% загально ОБСЯГИ інвестіцій [7]. За прогнозами Міжнародної организации праці (ІІО) галузь екологічних технологій Німеччини з нінішнього уровня до 2030 року зроста в 4 рази и складатіме до 16% про загально ОБСЯГИ промислового виробництва країни [8].

  У 2007 году стартував грандіозній проект - гігантський екоград як джерело інновацій - це Масдар (ОАЕ). Цей населений пункт, дере на планеті місто з нульового викидом вуглекислий газу и Нульовий відходами, вільний від промислових підприємств та неекологі-чного транспорту. Будівництво розраховано Завершити до 2023 року. Безліч екологічних інновацій, Які тут з'явилися, будут реалізовані НЕ только в ОАЕ, но и в інші країни світу.

  Інноваційна політика Нашої держави тісно пов'язана з інвестіційною. Механізм реализации державної інноваційно-інвестіційної політики Ще не застосовується по-вною мірою. На шляху запровадження национальной інноваційно-інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ в екологічній сфере накопічілося Чима перепони, а самє:

  ^ Недосконалість правої бази та законодавчо забезпечення інноваційної ДІЯЛЬНОСТІ, недостатня правова база захисту інвестіцій;

  ^ Недостатній рівень фінансового забезпечення науково-технічної та інноваційної ДІЯЛЬНОСТІ в екологічній сфере;

  ^ Неефективно использование наявний ФІНАНСОВИХ ресурсов для реализации державної інноваційно-інвестіційної політики;

  ^ Доладна податкова система, неефективно банківська;

  ^ Відсутність СУЧАСНИХ методів управління інвестіційнімі процесами та системного інформаційного забезпечення інвестіцій, нерозвіненість рінкової інфраструктурі;

  ^ Корупція и бюрократія при вірішенні вопросам Здійснення інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ, низька рівень отношений между підприємствами-партнерами, низька Активність населення та ін .;

  ^ Повільне формирование Сайти Вся інноваційної екологічної продукції та недостатній на ее Попит.

  Отже, в структурі всі ЦІ причини ведуть до становлення несприятливим умов Здійснення екологічно спрямованої інноваційно-інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ в Україні. Кроме того, в системе Нових економічних отношений важлівім Чинник є екологічно збалансований інноваційний розвиток Суспільства, Який в Україні находится на стадії формирование. Слід Зазначити, что найбільш важлівім для розвитку інновацій в Галузі екології - забезпечення фінансовімі ресурсами. Фінансовий Механізм відіграє важліву роль в системе управління високо розвинутих економікамі, забезпечуючі їх інноваційну направленість.

  Інвестіційніх ресурсов для України, Які могут буті направлені на розвиток інноваційної ДІЯЛЬНОСТІ в екологічній сфере явно недостатньо. У населення держави немає серйозно Накопичення, значить, доходи громадян Неможливо розглядаті як Значний інвестиційний ресурс, Яким ВІН є в розвинутих ринкова странах. При низьких доходах населення не может буті повноціннім інвестором. Кроме того, много підприємств ма ють невісоку рентабельність и недостатню ефективність и такоже НЕ могут Здійснювати велікомасштабне інвестування, а значить нарощуваті Податковий базу, тобто збільшуваті бюджет, з тім, щоб збільшити інвестиційні ресурси держави.

  У розвинутих странах для Залучення Додатковий ФІНАНСОВИХ ресурсов на реалізацію програм та інноваційної ДІЯЛЬНОСТІ в Галузі охорони навколишнього природного середовища створюють комерційні екологічні банки. Смороду формуються на добровільніх засідках и несуть повну економічну и правову відповідальність за результати своєї ДІЯЛЬНОСТІ и є рівноправнімі партнерами КЛІЄНТІВ у досягненні високих кінцевіх результатів. Екологічні банки Надаються кошти на фінансування пріорітетніх програм, Впровадження прогресивних техніки і технологій, создание Спільного з іноземним КАПІТАЛОМ виробництва, реализации ЗАХОДІВ екологічної спрямованості, тощо.

  В Україні відсутні екологічні банки. Проти Із пріорітетніх направлений кредитної ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО банку України и ФІНАНСОВИХ установ усіх форм власності за могло б стати сприяння становленню и розвитку Сайти Вся екологічних інновацій та екологічного підприємництва.

  Фінансово-кредитна система останнімі рокамі піддалася процесса інтернаціоналізації. Адаптація до цього процесса через Впровадження міжнародніх Банківських Принципів и стандартів дасть змогу вітчізняній банківській системе краще вписатися в Світову фінансово-кредитну систему и тім самим создать спріятліві умови использование МІЖНАРОДНОГО Сайти Вся позичкового Капіталу. Так, Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) багатосторонніх фінансова установа націлена покращіті екологічну сітуацію у странах, де вона оперує, с помощью інвестіцій у проекти, что ма ють позитивний Вплив

  на екологію. Україні НЕФКО предлагает ряд ФІНАНСОВИХ продуктів таких як позики, ризиковості капітал, фінансування на Виконання особливо цілей, и ЦІМ Варто скористати, коли мова іде про інвестиції на екологічні цілі.

  Отже, сегодня головна и Досить посильна задача -найкращім чином вікорістаті ті ресурси, Які є необхіднімі и достатнімі, в Сейчас годину, умів реализации задач формирование інноваційно-інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ в екологічній сфере. Їх можна сформулюваті у виде Наступний становище:

  ^ Наявність всієї сукупності матеріальніх факторів виробництва;

  ^ Сформовані фактори управління - держава и підприємництво;

  ^ Набутів як позитивний так и негативний досвід соціально-економічних змін, коли візначені цілі, методи, засоби;

  ^ Конструктивна оцінка досвіду стран з інноваційною економікою.

  Для создания економічних умов розвитку екологічно спрямованої інноваційно-інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ необхідне! Застосування системи державного стимулювання и фінансування та создания Нових ланок системи державної ПІДТРИМКИ даного виду ДІЯЛЬНОСТІ.

  Основні напрями державної політики ПІДТРИМКИ інноваційно-інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ в екологічній сфере передбачають:

  ^ Надання юридичних, діловіх та других послуг, допомога в поиска партнерів, Укладення Угод під Державні гарантії;

  ^ Создания спеціалізованіх державних дослідніцькіх інстітутів, лабораторій, центрів розвитку екологічно спрямованостей виробництва;

  ^ Здійснення різноманітніх програм, спрямованостей на Підвищення актівізації інноваційного бізнесу в Галузі екології у межах єдиної державної програми;

  ^ Державне замовлення на проведення науково-дослідніх и дослідно-конструкторських робіт, Які забезпечують початковий Попит на екологічні інновації;

  ^ Стимулювання інноваційніх РІШЕНЬ окремий фірмамі з боку державних ФІНАНСОВИХ установ та других ОРГАНІВ державної влади;

  ^ Здійснення податкової реформи з метою заохочення інвесторів до довгострокового фінансування та кредитування інвестіційніх проектів;

  ^ Подалі удосконалення відносин власності, процесів ПРИВАТИЗАЦІЇ та розвитку малого и СЕРЕДНЯ бізнесу;

  ^ Екологічне виховання, освіта, реклама, пропаганда;

  УДК 159.922

  ^ Создания сприятливого ІНВЕСТИЦІЙНОГО клімату для вітчізняного та іноземного інвестора.

  Таким чином, реалізація основних направлений державної ПІДТРИМКИ інноваційно-інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ в екологічній сфере может буті закріплена Шляхом інноваційніх Перетворення за одночасної актівізації ДІЯЛЬНОСТІ всех учасников ІНВЕСТИЦІЙНОГО процесса: державних інституцій, вітчізняніх та зарубіжніх інвесторів, ФІНАНСОВИХ посередників та других учасников ІНВЕСТИЦІЙНОГО Сайти Вся на Сайти Вся інноваційніх товарів екологічного спрямування.

  Проводячі Підсумки проведеного дослідження, можна сделать следующие Висновки.

  1. Для України немає Іншої альтернативи, як розбудови власної інноваційно-інвестіційної системи. Це требует Здійснення в державі інноваційної політики и правового регулювання інновацій на всех стадіях їх життєвого циклу, создание ефектівної системи стимулювання екологічно направленої інноваційно-інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ Шляхом Надання податкових пільг и субсідій для підприємств, інноваційної спрямованості банківсько-фінансової СФЕРИ.

  2. Введення Гнучкий форм оподаткування в сфері проектування та Вироблення новой конкурентоспроможної продукції может зацікавити віробніків та розшіріті інноваційну діяльність.

  3. Держава як гарант добробуту населення винна Проводити державне замовлення на інноваційну продукцію. Оскількі для Впровадження будь-которого інвестиційного проекту, тім более в Галузі охорони навколишнього природного середовища, необхідні фінансові ресурси, то значний Рамус слід пріділяті кредитно-інноваційній ДІЯЛЬНОСТІ. Коли Говорити про заходи з боку держави, тут можливе як Пряме фінансування, так и Надання преференцій в оподаткуванні.

  ХХІ століття, Пожалуйста насічене екологічнімі проблемами показує, что світ, Який дінамічно розвівається может удосконалюватіся НЕ доводячі до ситуации знищення життя на Землі, а тому інвестиції в екологію НЕ только необхідні, но и Вигідні.

  1. Закон України "Про інвестіційну діяльність" від 18.09.91 р.

  - www.rada.gov.ua. 2. Буднікевіч І.М. Становлення регіонального Сайти Вся інновацій: теорія та практика. - автореферат, к.е.н .: - Львів, 2002. - 20 с. 3. Губський Б.В. Інвестиційні процеси в глобальному середовіщі. - К .: Наукова думка, 1998. - 390 с. 4. Ілляшенко С.М., Прокопенко О.В. Формування Сайти Вся екологічних інновацій: економічні умови управління: Монографія / За ред. д.е.н., проф. Ілляшенка С.М .. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2002. - 250 с. 5. Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом. - К .: Лібра, 2002. - 430 с. 6. Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористування: підручник / За ред. д. е. н., проф. Л.Г. Мельника. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. - 759 с. 7. www.Fuelalternative.com.ua. 8. www.Vsyapravda.com/ news / id10048 / torn. 9. www.Membrana.ru.

  Надійшла до редколегії 15.11.10

  О. Богуславський, канд. екон. наук, асист.

  СПЕЦІФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ Здійснення ПІДПРІЄМНІЦЬКОЇ ​​ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

  У статті Розкрити Особливості Здійснення підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ в Україні. Показано спеціфіку впліву державної влади на розвиток бізнесу. Проаналізовано проблеми і перспективи розвитку підприємництва в Україні.

  Ключові слова: підприємництво, держава, регулювання підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ, малий та середній бізнес, пер-спективи підприємництва в Україні.

  In the article the business features are exposed in Ukraine. The specific of influence of state power is described on development of business. Problems and prospects of enterprise development are analyzed in Ukraine.

  Keywords: enterprise, state, adjusting of entrepreneurial activity, small and middle business, prospects of enterprise in Ukraine.

  Широке! Застосування підпріємніцькіх здібностей населення, стимулювання розвитку підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ впродовж двох десятіліть залішається НЕ Використання фактором економічного зростання в

  Україні. Які ж причини прізводять до того, что одна з рушійніх сил сучасної економіки - підприємництво, залішається НЕ Повністю Залучення до процесів вітчізняного економічного відтворення? На нашу мнение, бі-

  © Богуславський О., 2011


  Ключові слова: інноваційно-інвестиційна діяльність /екологія /охорона навколишнього природного середовища /екологічні інновації /ринок екологічних товарів та послуг /innovative investment activity /ecology /guard of natural environment /Ecological innovations /market of ecological commodities and services

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити