Виявлено разнохарактерность вікових змін актівності аланін-, аспартатамінотрансферазі, лужної и кіслої фосфатаз в тканинах прямої кишки у поросят. Встановлен, что найбільш скроню темпами Активність ферментів змінюється в течение первого місяця життя поросят.

Анотація Наукової статті з біотехнологій в медицині, автор Наукової роботи - Терентьєва М. Г.


 

Differcnt character of age changes of alanine and aspartate aminotransferase alkaline and acid phosphatase in tissues of piglets rectum of was detected, it was stated that the highest rate of enzymes activity is changed during the first month of piglets life.

Область наук:

  • Біотехнології в медицині

Рік видавництва: 2010 Журнал: Аграрний вісник Уралу

Наукова стаття на тему 'Амінотрансферазі и фосфатази прямої кишки у різновіковіх поросят'

Текст Наукової роботи на тему «Амінотрансферазі и фосфатази прямої кишки у різновіковіх поросят»

 

?№ 5 (71) 2010 р.

Аграрний вісник Уралу

67

Ветеринарія

Амінотрансферазі І фосфатази прямої кишки У різновіковіх ПОРОСЯТ

М.Г. ТЕРЕНТЬЄВА,

кандидат біологічних наук, асистент кафедри біології та екології, Чуваська ГСХА

Ключові слова: поросята, пряма кишка, ферменти, постнатальний онтогенез.

Товста кишка ссавців Виконує безліч функцій, Такі як всмоктування води, утилізація вітамінів, что сінтезуються кішкової мікрофлорою, Підтримання водного и електролітного балансу, імунобіологічна захист організму від патогенної мікрофлорі, формирование калових мас и т.д. [2, 3, 4]. Незважаючі на чісленні роботи, прісвячені вивченню морфофункціональних параметрів товстої кишки, дослідження внутрішньоклітінніх ферментів пріділяється мало уваги и в основному смороду проводяться на лабораторних тварин [1, 3]. З метою з'ясування характеру вікових змін уровня ферментів в тканинах товстої кишки нами проведено визначення актівності амінотран-сфераз и фосфатаз в тканинах прямої кишки у поросят.

Методика ДОСЛІДЖЕНЬ

Робота виконан на поросятах Великої білої породи у віці 1, 10, 21, 30, 60, 120 діб, вірощеніх в условиях свиноферми «Студгоро-док» Чуваської державної сільськогосподарської академии. У гомогенатах тканин проксимального и дистального ділянок прямої кишки определена Активність аланінамінот-рансферазі (АлАТ), аспартатамінот-рансферазі (АСТ), лужної (ЛФ) и кіслої (КФ) фосфатаз.

Активність ферментів АсАТ и АлАТ Виявлено за методом Райтмана и Френкеля, КФ и ЛФ - за методом Біс-сіючі-Лоурі-Брока. При візначенні актівності ферментів вікорістовувалі набір реактівів ТОВ «Вітал Девелопмент Корпорейшн» (Санкт-Петербург). Ферментативну Активність віражалі в мкмолях продуктів гідролізу, что утворюються за 1 годину в розрахунку на г масі тканини. Отрімані дані обробляємих статистично з Використання ^ крітерію Стьюдента.

результати ДОСЛІДЖЕНЬ

Отрімані дані представлені в табліці. Поросята народжуються з однакової актівністю АлАТ (мкмоль / гЧч) в тканинах двох досліджуваніх ділянок прямої кишки. У проксімальній ділянці вона ставити 22,06 ± 2,33, в дистальному - менше на 34,6% (р<0,05).

Характер вікових змін актівності ферменту в різніх ділянках прямої кишки в течение первого місяця життя поросят такоже неоднаковій. З першого по десятий добу життя в про-

ксімальном ділянці вона збільшується до 39,31 ± 3,87, что на 78,2% вищє, чем у однодобовіх (р<0,01), а в дистальному - растет лишь до 16,50 ± 1,68, на 14,4%, и така зміна недостовірно (р>0,05). Течение Наступний одінадцяті діб в проксімальній ділянці кишки відбувається зниженя уровня актівності АлАТ до 21,12 ± 2,38, что на 46,3% нижчих, чем у десятідобовій (р<0,01), а в дистальному в цею проміжок життя поросят, навпаки, віявляється ее Збільшення до 34,03 ± 2,85, в 2,1 рази (р<0,001). У проксімальній ділянці повторне Збільшення актівності ферменту віявляється до місячного віку, до 33,31 ± 3,05, что на 57,7% вищє, чем у двадцатіодносуточніх (р<0,05), а в дистальному ділянці в цею проміжок життя вона зберігається примерно на такому ж Рівні, зменшується лишь на 15,7% (р>0,05). Через місяць в обох ділянках прямої кишки Активність АлАТ падає: в проксимальному -до 15,39 ± 1,83, что на 53,8% нижчих, чем у місячніх (р<0,001), и в дистальному -до 11,48 ± 0,91, на 60,0% (р<0,001). З двомісячного віку зміна актівності АлАТ в обох ділянках прямої кишки недостовірне.

У новонароджених поросят рівень актівності АсАТ (мкмоль / гЧч) в тканинах обох ділянок прямої кишки НЕ має істотніх відмінностей и ставити відповідно 17,40 ± 1,85 и 13,39 ± 1,46. У Наступний місяць життя поросят характер вікових змін актівності АсАТ в проксимальному и дистальному ділянках різний. У Перші три тіжні життя поросят в проксімальній ділянці прямої кишки Активність ферменту колівається примерно на однаково Рівні. Вона значний растет до місячного віку и досягає 58,82 ± 4,76, что в 2,7 рази вищє, чем у двадцатіодносуточніх (р<0,001). У дистальному ділянці первинного Підвищення актівності АсАТ візначається до десятідобовій ВІКОМ, до 27,31 ± 2,47, что в 2,0 рази вищє, чем у однодобовіх (р<0,01). На Відміну Від проксимального ділянки тут до двадцатіодносуточному ВІКОМ вона падає до 14,34 ± 1,24, что на 47,5% нижчих, чем у десятідобовій (р<0,01). У следующие дев'ять діб життя, до місячного віку, так само, як и в проксімальній ділянці, Активність АсАТ значний растет, до 60,64 ± 5,21, что в 4,2 рази вищє, чем у двадцатіодносуточніх

428003, Республіка Чувашія,

м Чебоксари,

вул. Карла Маркса, 29;

тел. 8-9278659031;

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

(р<0,001). У следующие вікові Терміни поросят характер вікових змін актівності ферменту в обох ділянках прямої кишки однаково: з ВІКОМ вона поступово падає. Так, в проксімальній ділянці до двомісячного віку вона зменшується до 27,10 ± 2,15, что на 53,9% менше, чем у місячніх (р<0,001), и в дистальному -до 28,67 ± 2,84, на 52,7% (р<0,001). До чотірімісячного віку продолжает зменшуватіся и досягає в проксімальній ділянці до 16,08 ± 0,91, что на 40,7% нижчих, чем у двомісячніх (р<0,01), и в дистальному - до 16,75 ± 1,34, на 41,6% (р<0,01). Достовірні вікові Зміни актівності АсАТ в прямій кішці віявляються в течение Усього досліджуваного постнатально-го ПЕРІОДУ поросят.

У Перші десять діб життя поросят рівень актівності ЛФ (мкмоль / гЧч) в тканинах проксимального и дистального ділянки прямої кишки змінюється по-різному. У однодобовіх поросят в проксімальній ділянці вона висока и ставити 32,72 ± 3,02, а в дистальному -на 41,0% нижчих проксимального (р<0,01). Течение дерло десяти діб життя поросят в проксімальній ділянці прямої кишки Активність ЛФ різко зніжується, до 6,65 ± 0,68, что на 79,7% нижчих, чем у однодобовіх (р<0,001). У дистальному ділянці, навпаки, вікова зміна актівності ферменту невелика, лишь на 9,8% вищє, и воно недостовірне (р>0,05). З ВІКОМ, до двадцатіодносуточному ВІКОМ, в обох ділянках прямої кишки відбувається Підвищення актівності ЛФ: в проксимальному - до 34,02 ± 2,69, что в 5,4 рази вищє, чем у десятідобовій (р<0,001), и в дистальному - до 55,59 ± 5,37, в 2,6 рази (р<0,001). До трідцатісуточному ВІКОМ зміна актівності ферменту в обох ділянках прямої кишки незначна и недостовірне. Через місяць, до двомісячного віку, Активність ЛФ в проксімальній ділянці растет до 43,54 ± 3,13, что на 26,7% вищє, чем у місячніх (р<0,05), и примерно на такому Рівні зберігається у чотиримісячний. У дистальному

Piglets, rectum, enzymes, postnatal ontogeny.

68

Аграрний вісник Уралу

№ 5 (71) 2010 р.

Ветеринарія

ділянці, навпаки, вона істотно зменшується, до 32,31 ± 2,94, что на 39,5% нижчих, чем у місячніх (р<0,01), и так само, як и в проксимальному, з двомісячного віку істотно НЕ змінюється. Необходимо відзначіті, что стабільний рівень актівності ЛФ на різніх ділянках прямої кишки різний: в проксімальній ділянці ВІН вищє, чем в дистальному, в 1,5 рази.

Активність КФ (мкмоль / гЧч) у однодобовіх поросят в обох досліджуваніх ділянках прямої кишки має примерно однаково рівень: в проксімальній ділянці - 10,85 ± 1,41, в дистальному -8,86 ± 0,84. У следующие вікові Терміни життя поросят характер вікових змін актівності КФ в обох ділянках прямої кишки однаково. Течение дерло десяти діб Активність ферменту в проксимальному и дистальному ділянках зніжується, відповідно, до 4,03 ± 0,28, на 62,9% (р<0,01), и до 3,11 ± 0,16, на 64,9% (р<0,001). Через одинадцять діб життя, до двадцатіодносуточному ВІКОМ, Активність КФ значний растет, відповідно, до 12,97 ± 1,56, в 3,2 рази

(р<0,001), и до 11,24 ± 1,68, в 3,6 рази (р<0,01). Такий же відносно високий и примерно Рівний рівень актівності ферменту візначається и у місячніх поросят. До двомісячного віку Активність ферменту значний падає, відповідно, до 3,69 ± 0,24, на 72,4% (р<0,001), и до 3,88 ± 0,18, на 68,7% (р<0,01). З двомісячного віку Активність КФ на обох ділянках прямої кишки змінюється недостовірно.

Висока інтенсівність вікових змін актівності АлАТ у поросят в проксімальній ділянці прямої кишки візначається в течение дере трьох тіжнів життя и з місячного по двомісячній вік, а в дистальному ділянці - з десяти по двадцять Першу добу життя поросят. Активність АсАТ в обох ділянках кишки найбільш інтенсівно змінюється з двадцять дерти за трідцяті добу и з місячного по двомісячній вік. Активність лужної фосфатази найбільш інтенсівно змінюється в проксімальній ділянці З першого по десяті и з десяти по двадцять Першу добу. В дис-

тальном ділянці Високі Темпи змін віявляються з десяти по двадцять Перші заступники та з тридцяти по шістдесяті добу. З скроню інтенсівністю Активність кіслої фосфатази змінюється у всех ділянках прямої кишки з десяти по двадцять Перші заступники та з тридцяти по шістдесяті добу життя поросят.

Висновки

Віражах інтенсівність вікових змін актівності АсАТ и АлАТ в обох ділянках прямої кишки віявляється з десятідобовій по двомісячній вік, а актівності ЛФ и КФ найбільш інтенсівно змінюються в досліджуваніх ділянках в течение дерло двох місяців життя поросят.

Віявлені Темпи и характер вікових змін актівності АсАТ, АлАТ, ЩФ и КФ відображають відмінність у Зростаючий поросят швідкості білкового и фосфорорганического обміну в різніх ділянках прямої кишки в залежності від віку, складу корму и інтенсівності гетерохіміческого розвитку Товстого кишечника.

Підвищення або Зменшення актівності ферментів в ОКРЕМІ проміжкі життя поросят в різніх ділянках прямої кишки, по-видимому, свідчіть про Збільшення або зниженя інтенсівності структурнохіміческого розвитку кишки з ростом и развития молодняку ​​свиней.

Отрімані нами дані підтверджуються результатами робіт других дослідніків про долю ферментів в структурно-хімічному розвитку ОРГАНІВ и систем ОРГАНІВ в онтогенезі, в якіх Виявлено разнохарактерность становлення ферментних систем [1, 2, 3, 4].

Таблиця

Активність ферментів в тканинах прямої кишки у різновіковіх чистопородних поросят

Назва ферменту Ділянка кишки Вік, діб.

1 10 21 30 60 120

АлАТ, мкмоль / г-ч проксимальний 22,06 ± 2,33 39,31 ± 3,87 ** 21,12 ± 2,38 ** 33,31 ± 3,05 * 15,39 ± 1,83 ** * 13,93 ± 1,37

дистальний 14,42 ± 1,04 16,50 ± 1,68 34,03 ± 2,85 *** 28,69 ± 2,85 11,48 ± 0,91 *** 11,86 ± 0,97

АсАТ, мкмоль / г-ч проксимальний 17,40 ± 1,85 16,91 ± 1,68 21,91 ± 2,23 58,82 ± 4,76 *** 27,10 ± 2,15 *** 16 , 08 ± 0,91 **

дистальний 13,39 ± 1,46 27,31 ± 2,47 ** 14,34 ± 1,24 ** 60,64 ± 5,21 *** 28,67 ± 2,84 *** 16,75 ± 1,34 **

Лужна фосфатаза, мкмоль / г-ч проксимальний 32,72 ± 3,02 6,65 ± 0,68 *** 34,02 ± 2,69 *** 34,37 ± 2,29 43,54 ± 3,13 * 46,66 ± 3,07

дистальний 19,32 ± 1,84 21,22 ± 2,54 55,59 ± 5,37 *** 53,44 ± 4,12 32,31 ± 2,94 ** 32,11 ± 1,82

Кисла фосфатаза, мкмоль / г-ч проксимальний 10,85 ± 1,41 4,03 ± 0,28 ** 12,97 ± 1,56 *** 13,38 ± 1,02 3,69 ± 0,24 * ** 4,26 ± 0,23

дистальний 8,86 ± 0,84 3,11 ± 0,16 *** 11,24 ± 1,68 ** 12,41 ± 1,94 3,88 ± 0,18 ** 4,52 ± 0,24

* - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,001 (по відношенню до попередня віку).

література

1. Ігнатьєв Н. Г. Характер и степень вікових змін трансаміназ у Товстий кишечнику у МОРСЬКИХ свинок // Актуальні проблеми СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО виробництва: м-ли межрегіон. наук.-практ. конф., посв. 70-річчя ЧГСХА. Чебоксари, 2001. С. 266-272.

2. Коротько Г. Ф. Введення в фізіологію шлунково-кишково тракту. Ташкент, 1987. 221 с.

3. Тимофєєва Н. М. [и др.]. Гідролазі товстої кишки при різніх формах експериментальної патології у щурів // Російський фізіологічній журнал ім. І. М. Сеченова. 2000. Т. 86. № 12. С. 1662-1668.

4. Уголев А. М. Теорія адекватного харчування и Харчова промисловість. Л .: Наука, 1991. 317 с.

 

Ключові слова: ПОРОСЯТА / прямої кишки / ферменти / постнатальний онтогенез / Piglets / rectum / enzymes / postnatal ontogeny

Завантажити оригінал статті:

Завантажити