Відокремлення в калмицькому худобі різних зональних і заводських типів позначається на рівні продуктивності, екстер'єрно-конституціональних особливостях і в унікальності генеалогічної структури стад. Однак мінливість показників якості м'ясної продукції у взаємозв'язку з походженням різних структурних елементів породи вивчена недостатньо. Мета роботи полягала у вивченні особливостей амінокислотного і жирнокислотного складів білка і ліпідів м'язової тканини у кастратів калмицької породи різних заводських типів. Об'єктом дослідження були 15-місячні кастрати калмицької породи: I група молодняк заводського типу «Айта», II група тварини заводського типу «Вознесенівський». Екологічні зони походження піддослідних кастратів розрізняються за кліматичними характеристиками. Максимальний вміст незамінних амінокислот встановлено у кастратів заводського типу «Айта» на 3,41% (P? 0,05). Достовірні міжгрупові відмінності виявлені за синтезу лізину, гістидину і валін. Молодняк «Вознесенівського» типу характеризувався більшою часткою насичених жирних кислот у складі ліпідів м'язової тканини. Їх однолітки заводського типу «Айта» відрізнялися підвищеним співвідношенням ненасичених до насичених жирних кислот на 0,09 од. (P? 0,05). Таким чином, диференціація калмицького худоби на заводські типи зумовила відмінності в аминокислотном і жирнокислотного складу яловичини.

Анотація наукової статті по тваринництву і молочному справі, автор наукової роботи - Амерханов Харон Адіевіч, Каюмов Фоат Галимович, Шевлюк Микола Миколайович, Дунін Іван Михайлович, Герасимов Микола Павлович


Amino acid and fatty acid compositions of beef obtained from Kalmyk steers of various breeding types

Separation of various zonal and breeding types in Kalmyk cattle affects the level of productivity, exterior constitutional peculiarities and the unique genealogical structure of herds. However, the variability of meat quality indicators in conjunction with the origin of various breed structural elements is not well understood. The purpose of the work was to study the characteristics of amino acid and fatty acid compositions of protein and muscle tissue lipids in the Kalmyk steers of different breeding types. The object of the study was 15-month Kalmyk steers: group I young animlas of type «Aita», group II factory-type animals «Voznesenovsky». Ecological zones of origin of experimental steers differ in climatic characteristics. The maximum content of essential amino acids was found in steers of the type «Aita» by 3.41% (P? 0.05). Significant intergroup differences were identified by the synthesis of lysine, histidine, and valine. Young animals of Voznesenovsky type were characterized by a greater share of saturated fatty acids in the composition of muscle tissue lipids. Their peers of the breeding type «Aita» were distinguished by an increased ratio of unsaturated to saturated fatty acids by 0.09 units. (P? 0.05). Thus, the differentiation of Kalmyk cattle into factory types caused differences in the amino acid and fatty acid compositions of beef.


Область наук:
 • Тваринництво і молочне справа
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал: Тваринництво та кормовиробництво

  Наукова стаття на тему 'АМІНОКИСЛОТНИЙ І жирнокислотного складу яловичини ВІД кастратів калмицьких ПОРОДИ РІЗНИХ ПОПЕРЕДНЬО ТИПІВ'

  Текст наукової роботи на тему «АМІНОКИСЛОТНИЙ І жирнокислотного складу яловичини ВІД кастратів калмицьких ПОРОДИ РІЗНИХ ПОПЕРЕДНЬО ТИПІВ»

  ?УДК 636.22 / 28.082.13: 636.085.57 DOI: 10.33284 / 2658-3135-102-3-69

  Амінокислотний і жирнокислотний склади яловичини від кастратів калмицької породи різних заводських типів

  Х.А. Амерханов1, Ф.Г. Каюмов2, М.М. Шевлюк3, І.М. Дунін4, Н.П. Герасімовв2, Р.ф. Третьякова2

  1 Департамент тваринництва і племінної справи Міністерства сільського господарства Російської Федерації (м.Москва)

  2 Федеральний науковий центр біологічних систем і агротехнологій Російської академії наук (г Оренбург)

  3 Оренбурзький державний медичний університет Міністерства охорони здоров'я Російської Федерації (м Оренбург)

  4Всероссійскій науково-дослідний інститут племінної справи (Московська область, п. Лісові галявини)

  Анотація. Відокремлення в калмицькому худобі різних зональних і заводських типів позначається на рівні продуктивності, екстер'єрно-конституціональних особливостях і в унікальності генеалогічної структури стад. Однак мінливість показників якості м'ясної продукції у взаємозв'язку з походженням різних структурних елементів породи вивчена недостатньо. Мета роботи полягала у вивченні особливостей амінокислотного і жирнокислотного складів білка і ліпідів м'язової тканини у кастратів калмицької породи різних заводських типів. Об'єктом дослідження були 15-місячні кастрати калмицької породи: I група - молодняк заводського типу «Айта», II група - тварини заводського типу «Вознесенівський». Екологічні зони походження піддослідних кастратів розрізняються за кліматичними характеристиками. Максимальний вміст незамінних амінокислот встановлено у кастратів заводського типу «Айта» на 3,41% (P<0,05). Достовірні міжгрупові відмінності виявлені за синтезу лізину, гістидину і валін. Молодняк «Вознесенівського» типу характеризувався більшою часткою насичених жирних кислот у складі ліпідів м'язової тканини. Їх однолітки заводського типу «Айта» відрізнялися підвищеним співвідношенням ненасичених до насичених жирних кислот на 0,09 од. (P<0,05). Таким чином, диференціація калмицького худоби на заводські типи зумовила відмінності в аминокислотном і жирнокислотного складу яловичини.

  Ключові слова: бички, калмицький порода, заводський тип «Айта», заводський тип «Вознесенівський», м'язова тканина, якість яловичини, амінокислотний склад, жирнокислотний склад.

  UDC 636.22 / 28.082.13: 636.085.57

  Amino acid and fatty acid compositions of beef obtained from Kalmyk steers of various breeding types

  KhA Amerkhanov1, FG Kayumov2, NNShevlyuk3, IMDunin4, NP Gerasimov2, RF Tretyakova2

  1 Department of Animal andPedigree Breeding of the Ministry of Agriculture of the Russian Federation (Moscow, Russia)

  2 Federal Research Center for Biological Systems and Agrotechnoogies ofthe Russian Academy of Sciences (Orenburg, Russia)

  3 Orenburg State Medical University (Orenburg, Russia)

  4 All-Russian Research Institute of Breeding Work (Moscow region, Village Forest Glades, Russia)

  Summary. Separation of various zonal and breeding types in Kalmyk cattle affects the level of productivity, exterior constitutional peculiarities and the unique genealogical structure of herds. However, the variability of meat quality indicators in conjunction with the origin of various breed structural elements is not well understood. The purpose of the work was to study the characteristics of amino acid and fatty acid compositions of protein and muscle tissue lipids in the Kalmyk steers of different breeding types. The object of the study was 15-month Kalmyk steers: group I - young animlas of type «Aita», group II - factory-type animals «Voznesenovsky». Ecological zones of origin of experimental steers differ in climatic characteristics. The maximum content of essential amino acids was found in steers of the type «Aita» by 3.41%

  (P<0.05). Significant intergroup differences were identified by the synthesis of lysine, histidine, and valine. Young animals of Voznesenovsky type were characterized by a greater share of saturated fatty acids in the composition of muscle tissue lipids. Their peers of the breeding type «Aita» were distinguished by an increased ratio of unsaturated to saturated fatty acids by 0.09 units. (P<0.05). Thus, the differentiation of Kalmyk cattle into factory types caused differences in the amino acid and fatty acid compositions of beef.

  Key words: bulls, Kalmyk breed, «Aita» breeding type, «Voznesenovsky» breding type, muscle tissue, beef quality, amino acid composition, fatty acid composition.

  Вступ.

  Особливості еколого-кліматичних умов розведення м'ясної худоби, режим і технологія годівлі та утримання, організовані людиною, застосування їм методу штучного відбору сприяють внутрішньопородної мінливості, наслідком якої забезпечується диференціація породи на окремі структурні елементи (Gorlov IF et al., 2019). Диференціація калмицького худоби на зональні і заводські типи виражається в рівні продуктивності (Shevkhu-zhev AF et al. 2017) і в унікальності генеалогічної структури стад (Moiseykina LG et al., 2018). У той же час варіабельність показників якості м'ясної продукції у взаємозв'язку з походженням тварин вивчена недостатньо. В першу чергу під якісними характеристиками маються на увазі харчові та біологічні властивості яловичини, що включають мармуровість, ніжність, повноцінність білків і ліпідів м'яса.

  Харчова цінність білка яловичини обумовлена ​​наявністю в його складі незамінних амінокислот, які не синтезуються людським організмом (Picard B et al., 2010 року; Rodrigues RTdS et al. 2017). З цієї точки зору м'ясо, одержуване при забої молодняку ​​спеціалізованих м'ясних порід худоби, виступає досконалим продуктом харчування, що забезпечує споживачів повним набором незамінних амінокислот (Маркова І.В., 2013).

  Біологічні і кулінарні якості ліпідів м'ясних продуктів визначаються жирно-кислотним складом і його збалансованістю (Wood JD and Enser M, 1997; Nurnberg K et al., 1998). Присутність у складі яловичого жиру поліненасичених жирних кислот, які не синтезуються людським організмом, дозволяє віднести яловичину до важливих компонентів раціону. Денна норма в раціоні людини становить 3-6 г поліненасичених жирних кислот.

  Таким чином, якість яловичини визначається великим числом параметрів, варіабельність кожного з яких детермінується взаємодією спадковості і навколишнього середовища.

  Мета дослідження.

  Вивчення особливостей амінокислотного і жирнокислотного складів білка і ліпідів м'язової тканини у кастратів калмицької породи різних екологічних типів.

  Матеріали і методи дослідження.

  Об'єкт дослідження. Кастрати калмицької породи різних заводських типів: «Айта» і «Вознесенівський».

  Обслуговування тварин і експериментальні дослідження були виконані відповідно до інструкцій і рекомендацій Russian Regulations, 1987 (Order No. 755 on 12.08.1977 the USSR Ministry of Health) and «The Guide for Care and Use of Laboratory Animals (National Academy Press Washington, DC 1996) ». При виконанні досліджень були зроблені зусилля, щоб звести до мінімуму страждання тварин і зменшення кількості використовуваних зразків.

  Схема експерименту. Для дослідження були відібрані бички калмицької породи, за походженням відносяться до різних заводським типам: I група - молодняк заводського типу «Айта» (селекція ТОВ «Агрофірма Адучі», Республіка Калмикія), II група - однолітки «Віз-несеновского» типу (селекція СПК ПЗ «Дружба» Ставропольського краю). Екологічні зони походження піддослідних кастратів розрізняються за кліматичними характеристиками. Територія Республіки Калмикія розташована в сухостепной посушливій зоні, Ставропольський край характеризується помірним і м'яким кліматом.

  Контрольне вирощування кастратів проводили з народження до 15-місячного віку в умовах СПК ПЗ «Дружба» Ставропольського краю при інтенсивному годуванні. піддослідний мо-

  Технологія виробництва, якість продукції та економіка в м'ясному скотарстві 71

  лодняк з народження містився за технологією м'ясного скотарства - до 7-місячного віку на підсосі під матерями, після відлучення кастрати були розділені по секціях, на дві групи. Допускається утримання тварин в приміщеннях легкого типу - безприв'язне, на глибокій незмінній підстилці, з вільним виходом на вигульного-кормові двори. Кастрацію піддослідних бичків проводили в 6-місячному віці.

  Контрольний забій кастратів проведений в 15-місячному віці на 3 головах з кожної групи на м'ясокомбінаті в с. Дивне Апанасенского району Ставропольського краю. Відбір проб найдовшого м'язу спини проводили на рівні 9-12 ребра з охолодженої до +2 ...- 4 ° С протягом 24 годин напівтуші.

  Амінокислотний склад білків найдовшого м'язу спини вивчали за допомогою системи капілярного електрофорезу з використанням аналізатора «Капель 105 / 105М». Жирнокислотний склад ліпідів м'язової тканини визначали методом газорідинної хроматографії на хроматографе «Кристал-4000 Люкс».

  Устаткування і технічні засоби. Дослідження биосубстратов тварин виконувалися на обладнанні Випробувального центру ЦКП ФНЦ БСТ РАН (атестат акредитації № КЛ.Яі.2ШФ59 від 02.12.2015) та лабораторії калмицького державного університету імені Б.Б. Городовикова.

  Аналізатор «Капель 105 / 105М» (Росія), хроматограф «Кристал-4000 Люкс» (Росія).

  Статистична обробка. Результати експериментів були піддані вариационному аналізу ANOVA за допомогою офісного програмного комплексу «Microsoft Office» із застосуванням програми «Excel» ( «Microsoft», США) з обробкою даних в «Statistica 10.0» ( «Stat Soft Inc.», США).

  Результати дослідження.

  Склад білка за змістом різних амінокислот в м'язовій тканині від кастратів калмицької породи різних заводських типів представлений в малюнку 1.

  Аналіз даних свідчить про деякі міжгрупових відмінностях у складі білка, обумовлених походженням молодняку. Так, частка незамінних амінокислот в м'язовій тканині кастратів заводського типу «Айта» перевершувала відповідний показник однолітків II групи на 3,41% (P<0,05). Найвищий вміст окремих незамінних АМК зазначалося в м'ясі тварин I групи, за винятком метіоніну, частка якого на 4,56% була нижчою в порівнянні з яловичиною від кастратів «Вознесенівського» типу. Достовірні міжгрупові відмінності (P<0,05) встановлено по концентрації лізину - 2,41%, гістидину - 10,76%, валіну - 6,16%.

  Примітка: * - P<0,05 при порівнянні I і II груп Note: * - P<0.05 comparing I and II groups

  Мал. 1 - Профіль амінокислотного складу м'язової тканини кастратів I групи щодо II групи Figure 1 - The amino acid composition profile of muscle tissue of steers of group I relative to group II

  Крім того, м'язова тканина молодняка I групи характеризувалася відносно високим сумарним вмістом замінних амінокислот, перевага в порівнянні з однолітками становило 1,93% (P<0,05). Що відзначається різниця склалася переважно через перевагу в синтезі проліну (на 3,81%), тирозину (на 3,18%) і цистину (на 9,22%). Дещо менший внесок внесли аланин (1,17%) і гліцин (2,33%). У той же час максимальна концентрація серина (на 3,43% більше) відзначалася в м'язах кастратів «Вознесенівського» типу.

  Таким чином, аналіз протеїну м'язової тканини по вхідних в його склад амінокислот показав, що м'ясне сировину, отриману після забою калмицьких кастратів різних заводських типів, відрізняється високою біологічною цінність і якістю. Однак більш кращим генотипом за кількістю синтезованих незамінних амінокислот є молодняк заводського типу «Айта».

  При аналізі жирнокислотного складу ліпідів в м'ясі кастратів калмицької породи різних заводських типів встановлено, що частка насичених жирних кислот становила 31,15-32,03%. При цьому відзначалося достовірне (P<0,05) перевага на 0,88% представників ставропольського походження (табл. 1).

  Таблиця 1. Жирнокислотний склад ліпідів м'язової тканини від кастратів калмицької породи різних екологічних типів,% (X ± Sx)

  Table 1. Fatty acid composition of muscle tissue lipids from Kalmyk steers of different ecological types,% (X ± Sx)

  Найменування жирної кислоти / Fatty acid Група / Group

  I II

  Насичені / Saturated 31,15 ± 0,061 32,03 ± 0,188 *

  Міристинова (C14 0) / Myristine (C14 0) 2,62 ± 0,101 3,00 ± 0,190

  Пальмітинова (C16 0) / Palmitic (С 160) 18,42 ± 0,075 18,78 ± 0,111

  Стеаринова (C18 0) / Stearin (C 180) 10,12 ± 0,088 10,25 ± 0,104

  Мононенасичені / Monounsaturated 65,98 ± 0,130 65,37 ± 0,27

  Мірістолеіновая (C14 1) / Myristoleic (С141) 0,67 ± 0,080 0,62 ± 0,066

  Пальмітолеїнова (С 161) / Palmitoleic

  (С16: 1) 6,08 ± 0,101 5,92 ± 0,169

  Олеїнова (С ^ О / ОЬю (С181) 59,23 ± 0,064 58,83 ± 0,186

  Поліненасичені / Polyunsaturated 2,87 ± 0,120 2,66 ± 0,170

  Лінолева (^^ / Linole ^ (С 182) 2,39 ± 0,087 * 2,12 ± 0,044

  Ліноленова (З 18 3) / Linolenic (С183) 0,48 ± 0,145 0,48 ± 0,061

  Ставлення ненасичених жирних

  кислот до насичених / The ratio of un-

  saturated fatty acids to saturated 2,21 ± 0,006 * 2,12 ± 0,018

  Примітка: * - P<0,05 при порівнянні I і II груп

  Note: * - P<0.05 comparing I and II groups

  Концентрація пальмітинової кислоти у внутрішньом'язовому жирі варіювала в межах від 18,42% у кастратів I групи до 18,78% - у однолітків «Вознесенівського» типу. Значна частка в граничних жирних кислотах також належить стеаринової жирної кислоти, зміст якої в розрізі досліджуваних груп коливалося в діапазоні 10,12-10,25%. Молодняк I групи відрізнявся мінімальним її кількістю. Походження піддослідних тварин також мало вплив на концентрацію миристиновой жирної кислоти. Перевага щодо її змісту (на 0,38%) зафіксовано на стороні кастратів II групи.

  Найбільш висока частка у внутрішньом'язовому жирі досліджуваних генотипів належить мононенасиченим жирним кислотам. В результаті проведеного аналізу встановлено, що їх зміст коливалося в межах 65,37-65,98%. При цьому максимальний рівень МНЖК виявлено

  в ліпідах м'язів кастратів I групи, перевершуючи однолітків на 0,61%. Така перевага була зумовлена ​​головним чином за рахунок більш високого вмісту олеїнової кислоти (58,83-59,23%). Так, кастрати заводського типу «Айта» перевершували однолітків по її концентрації на 0,40%. Крім того, молодняк I групи мав перевагу по синтезу мірістолеіновой (на 0,05%) і пальмітолеіновой (на 0,16%) жирних кислот.

  На частку поліненасичених (ессенціальних) жирних кислот припадає незначна частина в складі внутрішньом'язових жирів в межах 2,66-2,87%, при мінімальному значенні у тварин ставропольського походження і максимальному - у їхніх однолітків. Есенціальні жирні кислоти об'єднані загальним терміном «вітамін F». При аналізі концентрації лінолевої кислоти встановлено достовірну перевагу (P<0,05) кастратів I групи на 0,27% щодо однолітків «Вознесенівського» типу. За змістом ліноленової ПНЖК істотних міжгрупових відмінностей не встановлено.

  У підсумку нашими дослідженнями виявлені деякі особливості в синтезі граничних і ненасичених жирних кислот, які обумовлювалися генотипом кастратів. Наслідком цього стало достовірне перевагу (P<0,05) молодняка I групи по співвідношенню ненасичених до насичених жирних кислот, перевага становила 0,09 од.

  Обговорення отриманих результатів.

  Біологічні, кулінарні та органолептичні властивості яловичини визначаються великою кількістю показників, варіабельність яких залежить від генетичних і паратипових факторів (Мірошников С.А. та ін. 2017; del Pino LM et. Al. 2017). Наші дослідження були присвячені оцінці ефекту внутрішньопородної диференціації калмицького худоби на амінокислотний і жирнокислотний склади м'язової тканини. Від мінливості цих параметрів більшою мірою залежить якість м'ясної сировини (Dimov K et al., 2012). Результати нашої роботи свідчать про достовірне (P<0,05) вплив походження кастратів на синтез лізину, гістидину і валіну в м'язовій тканині піддослідних тварин. Значну перевагу молодняка по накопиченню в тканинах перерахованих незамінних амінокислот зумовило максимальне сукупне зміст есенціальних амінокислот - 406,9 мг / г. Отримані нами дані по мінливості амінокислотного профілю м'язової тканини в залежності від походження тварин узгоджуються з результатами досліджень (Hoffman LC et al., 2005; Duyssembaev S et al., 2016).

  Аналогічна тенденція виявлена ​​в синтезі жирних кислот, обумовлених спадковістю кастратів калмицької породи. При цьому в складі НЖК жирової тканини великої рогатої худоби найбільша частина належить пальмітинової (С16: 0) кислоті (De Smet S et al., 2004), що було підтверджено нашими дослідженнями, зміст якої варьировало в межах 18,4218,78%. Кастрати «Вознесенівського» заводського типу перевершували однолітків з накопичення пальмітинової, стеаринової та миристиновой жирних кислот в ліпідах м'язової тканини, що зумовило їх достовірне (P<0,05) перевага по синтезу насичених ЖК в скелетних м'язах. Значна частка насичених жирних кислот у складі жирової тканини у кастратів «Вознесенівського» заводського типу закономірно призвела до мінімальної кількості моно- і поліненасичених жирних кислот. Найбільш істотна (P<0,05) межгрупповая різниця зафіксована в змісті лінолевої кислоти. Різний ранг розподілу молодняку ​​досліджуваних заводських типів по синтезу насичених і ненасичених жирних кислот сприяв достовірному (P<0,05) перевазі кастратів I групи по співвідношенню ненасичених і насичених жирних кислот. Вплив генотипу на мінливість жирнокислотного профілю ліпідів м'язової тканини підтверджувалося роботами інших вчених (Zembayashi M and Nishimura K, 1995; Siebert BD et al., 1996; Xie YR et al., 1996).

  висновки.

  Диференціація калмицького худоби на заводські типи зумовила відмінності в аминокислотном і жирнокислотного складу яловичини. Максимальний вміст незамінних амінокислот встановлено у кастратів заводського типу «Айта» на 3,41% (P<0,05). Вони ж відрізнялися підвищеним співвідношенням ненасичених до насичених жирних кислот на 0,09 од. (P<0,05).

  Дослідження виконані відповідно до плану НДР на 2019-2021 рр. ФГБНУ ФНЦ БСТ РАН (№ 0761-2019-0012)

  література

  1. Маркова І.В. Порівняльна характеристика амінокислотного складу м'язової тканини бичків молочного і м'ясного напряму продуктивності // Известия Оренбурзького державного аграрного університету. 2013. № 5 (43). С. 122-124. [Markova IV. Comparative description of the amino acid composition of muscular tissue in steers of dairy and beef type. Izvestia Orenburg State Agrarian University. 2013; 5 (43): 122-124. (In Russ)].

  2. Мірошников С.А., Харламов А.В., Маркова І.В. Якісні показники яловичини бичків різних порід і напрямів продуктивності // Theory and Practice of Meat Processing. 2017. Т. 2. № 2. С. 14-22. [Miroshhikov SA, Kharlamov AV, Markova IV. Quality indicators of beef from young bulls of various dairy and beef breeds. Theory and Practice of Meat Processing. 2017; 2 (2): 1422. (In Russ)].

  3. De Smet S, Raes K, Demeyer D. Meat fatty acid composition as affected by fatness and genetic factors: a review. Animal Research. 2004; 53 (2): 81-98. doi: https://doi.org/10.1051/animres:2004003

  4. del Pino LM, Arana A, Alfonso L, Mendizabal JA, Soret B. Adiposity and adipogenic gene expression in four different muscles in beef cattle. PLoS ONE. 2017; 12 (6): e0179604. doi: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0179604

  5. Dimov K, Kalev R, Penchev P. Effect of finishing diet with excluded silage on amino-acid, fatty-acid, and mineral composition of meat (m. Longisimus dorsi) in calves. Bulg. J. Agric. Sci. 2012; 18 (2): 288-295.

  6. Duyssembaev S, Serikova A, Iminova D, Omargalieva N, Ibragimov N. Amino acid composition of beef near the former Semipalatinsk nuclear test site. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. 2016 року; 7 (4): 1268-1273.

  7. Gorlov IF, Slozhenkina MI, Randelin AV, Mosolov AA, Bolaev BK, Belyaev AI, Zlobina EY, Mosolova DA. The relationship between different body types of kalmyk steers and their raw meat production and quality. Iranian Journal of Applied Animal Science. 2019; 9 (2). P. 217-223.

  8. Hoffman LC, Kritzinger B, Ferreira AV. The effects of region and gender on the fatty acid, amino acid, mineral, myoglobin and collagen contents of impala (Aepyceros melampus) meat. Meat Sci. 2005; 69 (3): 551-558. doi: https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2004.10.006

  9. Moiseykina LG, Kayumov FG, Ubushiyeva AV, Boskhayev SL, Gerasimov NP, Kushch YD. Allele pool of different zonal types of Kalmyk cattle. Modern Journal of Language Teaching Methods. 2018; 8 (12): 621-628.

  10. Nurnberg K, Wegner J, Ender K. Factors influencing fat composition in muscle and adipose tissue of farm animals. Livest. Prod. Sci. 1998; 56 (2): 145-156. doi: https://doi.org/10.1016/S0301-6226(98)00188-2

  11. Picard B, Berri C, Lefaucheur L, Molette C, Sayd T, Terlouw C. Skeletal muscle proteomics in livestock production. Briefings in Functional Genomics. 2010 року; 9 (3): 259-278. doi: https://doi.org/10.1093/bfgp/elq005

  12. Rodrigues RTdS, Chizzotti ML, Vital CE, Baracat-Pereira MC, Barros E, Busato KC, et al. Differences in beef quality between angus (Bos taurus taurus) and nellore (Bos taurus indicus) cattle through a proteomic and phosphoproteomic approach. PLoS ONE. 2017; 12 (1): e0170294. doi: 10.1371 / j ournal.pone .0170294

  13. Shevkhuzhev AF, Kayumov FG, Gerasimov NP, Smakuev DR. The variability of productive traits estimation in Kalmyk cattle. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. 2017; 8 (5): 634-641.

  14. Siebert BD, Deland MP, Pitchford WS. Breed differences in the fatty acid composition of subcutaneous and intramuscular lipid of early and late maturing, grain-finished cattle. Aust. J. Agric. Res. 1996; 47 (6): 943-952. doi: https://doi.org/10.1071/AR9960943

  15. Wood JD, Enser M. Factors influencing fatty acids in meat and the role of antioxidants in improving meat quality. Brit. J. Nutr. 1997; 78 (1): 49-60. doi: https://doi.org/10.1079/BJN19970134

  16. Xie YR, Busboom JR, Gaskins CT, Johnson KA, Reeves JJ, Wright RW, Cronrath JD. Effects of breed and sire on carcass characteristics and fatty acid profiles of crossbred Wagyu and Angus steers. Meat Sci. 1996; 43 (2): 167-177. doi: https://doi.org/10.1016/0309-1740(96)84588-8

  17. Zembayashi M, Nishimura K. Genetic and nutritional effects on the fatty acid composition of subcutaneous and intramuscular lipids of steers. Meat Sci. 1996; 43 (2): 83-92. doi: https://doi.org/10.1016/0309-1740(96)84580-3

  References

  1. Markova IV. Comparative description of the amino acid composition of muscular tissue in steers of dairy and beef type. Izvestia Orenburg State Agrarian University. 2013; 5 (43): 122-124.

  2. Miroshhikov SA, Kharlamov AV, Markova IV. Quality indicators of beef from young bulls of various dairy and beef breeds. Theory and Practice of Meat Processing. 2017; 2 (2): 14-22.

  3. De Smet S, Raes K, Demeyer D. Meat fatty acid composition as affected by fatness and genetic factors: a review. Animal Research. 2004; 53 (2): 81-98. doi: https://doi.org/10.1051/animres:2004003

  4. del Pino LM, Arana A, Alfonso L, Mendizabal JA, Soret B. Adiposity and adipogenic gene expression in four different muscles in beef cattle. PLoS ONE. 2017; 12 (6): e0179604. doi: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0179604

  5. Dimov K, Kalev R, Penchev P. Effect of finishing diet with excluded silage on amino-acid, fatty-acid, and mineral composition of meat (m. Longisimus dorsi) in calves. Bulg. J. Agric. Sci. 2012; 18 (2): 288-295.

  6. Duyssembaev S, Serikova A, Iminova D, Omargalieva N, Ibragimov N. Amino acid composition of beef near the former Semipalatinsk nuclear test site. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. 2016 року; 7 (4): 1268-1273.

  7. Gorlov IF, Slozhenkina MI, Randelin AV, Mosolov AA, Bolaev BK, Belyaev AI, Zlobina EY, Mosolova DA. The relationship between different body types of kalmyk steers and their raw meat production and quality. Iranian Journal of Applied Animal Science. 2019; 9 (2). P. 217-223.

  8. Hoffman LC, Kritzinger B, Ferreira AV. The effects of region and gender on the fatty acid, amino acid, mineral, myoglobin and collagen contents of impala (Aepyceros melampus) meat. Meat Sci. 2005; 69 (3): 551-558. doi: https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2004.10.006

  9. Moiseykina LG, Kayumov FG, Ubushiyeva AV, Boskhayev SL, Gerasimov NP, Kushch YD. Allele pool of different zonal types of Kalmyk cattle. Modern Journal of Language Teaching Methods. 2018; 8 (12): 621-628.

  10. Nurnberg K, Wegner J, Ender K. Factors influencing fat composition in muscle and adipose tissue of farm animals. Livest. Prod. Sci. 1998; 56 (2): 145-156. doi: https://doi.org/10.1016/S0301-6226(98)00188-2

  11. Picard B, Berri C, Lefaucheur L, Molette C, Sayd T, Terlouw C. Skeletal muscle proteomics in livestock production. Briefings in Functional Genomics. 2010 року; 9 (3): 259-278. doi: https://doi.org/10.1093/bfgp/elq005

  12. Rodrigues RTdS, Chizzotti ML, Vital CE, Baracat-Pereira MC, Barros E, Busato KC, et al. Differences in beef quality between angus (Bos taurus taurus) and nellore (Bos taurus indicus) cattle through a proteomic and phosphoproteomic approach. PLoS ONE. 2017; 12 (1): e0170294. doi: 10.1371 / j ournal.pone .0170294

  13. Shevkhuzhev AF, Kayumov FG, Gerasimov NP, Smakuev DR. The variability of productive traits estimation in Kalmyk cattle. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. 2017; 8 (5): 634-641.

  14. Siebert BD, Deland MP, Pitchford WS. Breed differences in the fatty acid composition of subcutaneous and intramuscular lipid of early and late maturing, grain-finished cattle. Aust. J. Agric. Res. 1996; 47 (6): 943-952. doi: https://doi.org/10.1071/AR9960943

  15. Wood JD, Enser M. Factors influencing fatty acids in meat and the role of antioxidants in improving meat quality. Brit. J. Nutr. 1997; 78 (1): 49-60. doi: https://doi.org/10.1079/BJN19970134

  16. Xie YR, Busboom JR, Gaskins CT, Johnson KA, Reeves JJ, Wright RW, Cronrath JD. Effects of breed and sire on carcass characteristics and fatty acid profiles of crossbred Wagyu and Angus steers. Meat Sci. 1996; 43 (2): 167-177. doi: https://doi.org/10.1016/0309-1740(96)84588-8

  17. Zembayashi M, Nishimura K. Genetic and nutritional effects on the fatty acid composition of subcutaneous and intramuscular lipids of steers. Meat Sci. 1996; 43 (2): 83-92. doi: https://doi.org/10.1016/0309-1740(96)84580-3

  Амерханов Харон Адіевіч, доктор сільськогосподарських наук, академік РАН, директор Департаменту тваринництва і племінної справи Міністерства сільського господарства Російської Федерації, 107139, м.Москва, Орликів провулок, 1/11, тел .: +7 (499) 975-52-44, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Каюмов Фоат Галимович, доктор сільськогосподарських наук, професор, керівник наукового напрямку, завідувач лабораторією нових порід і типів м'ясної худоби, Федеральний науковий центр біологічних систем і агротехнологій Російської академії наук, 460000, г. Оренбург, вул. 9 Січня, 29, тел. 8 (3532) 43-46-76, сот .: 8-987-341-75-80, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Шевлюк Микола Миколайович, доктор біологічних наук, професор, Оренбурзький державний медичний університет Міністерства охорони здоров'я Російської Федерації, 460000, г. Оренбург, вул. Радянська, 6, тел .: +79058433745, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Дунін Іван Михайлович, доктор сільськогосподарських наук, академік РАН, директор, Всеросійський науково-дослідний інститут племінної справи, 141212, Московська область, Пушкінський район, п. Лісові Поляни, вул. Леніна, тел .: 8 (495) 515-95-57, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Герасимов Микола Павлович, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник відділу розведення м'ясної худоби, Федеральний науковий центр біологічних систем і агротехнологій Російської академії наук », 460000, м Оренбург, вул. 9 Січня, 29, тел. 8-912-35896-17, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Третьякова Рузія Фоатовна, фахівець відділу розведення м'ясної худоби, Федеральний науковий центр біологічних систем і агротехнологій Російської академії наук », 460000, м Оренбург, вул. 9 Січня, 29, тел .: 8-912-358-96-17, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Надійшла до редакції 28 серпня 2019 р .; прийнята після рішення редколегії 16 вересня 2019 р .; опублікована 30 вересня 2019 г. / Received: 28 August 2019; Accepted: 16 September 2019; Published: 30 September 2019


  Ключові слова: БИЧКИ / калмицьких ПОРОДА / ЗАВОДСЬКИЙ ТИП "Айта" / ЗАВОДСЬКИЙ ТИП "Вознесенівський" / М'ЯЗОВА ТКАНИНА / ЯКІСТЬ яловичини / АМІНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД / жирнокислотний склад / BULLS / KALMYK BREED / "AITA" BREEDING TYPE / "VOZNESENOVSKY" BREDING TYPE / MUSCLE TISSUE / BEEF QUALITY / AMINO ACID COMPOSITION / FATTY ACID COMPOSITION

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити