Метою роботи є розгляд актуального питання прихований, корпоративний лобізм здійснюваний «фабриками думки». Тонка межа відокремлює незалежні «фабрики думки»Від мозкових центрів, які виходять на ринок корпоративного лобізму. У статті відображені загальні особливості характерні для сучасних «фабрик думки». Виділена проблемна ситуація, пов'язана зі скороченням фінансування загальної діяльності «фабрик думки». Виявлено особливість сучасних «фабрик думки»Потенційна можливість до трансформації в лобістські організації.

Анотація наукової статті по політологічних наук, автор наукової роботи - Войнов А.С.


THE AMERICAN THINK TANK - FACTORIES OF CORPORATE LOBBYISM OR THE THOUGHT

The purpose of work is consideration of topical issue the hidden, corporate lobbyism which is carried out by "factories of a thought". The thin border separates independent "factories of a thought" from the think-tanks entering the market of corporate lobbyism. The general characteristics for modern "factories of a thought" are reflected in article. The problem situation connected with reduction of financing of the general activity of "factories of a thought" is allocated. Feature of modern "factories of a thought" a potential opportunity to transformation in the lobbist organizations is revealed.


Область наук:
 • політологічні науки
 • Рік видавництва діє до: 2016
  Журнал: Міжнародний науково-дослідний журнал

  Наукова стаття на тему 'АМЕРИКАНСЬКІ THINK TANK - ФАБРИКИ КОРПОРАТИВНОГО лобізм АБО ДУМКИ'

  Текст наукової роботи на тему «АМЕРИКАНСЬКІ THINK TANK - ФАБРИКИ КОРПОРАТИВНОГО лобізм АБО ДУМКИ»

  ?ПОЛІТИЧНІ НАУКИ / POLITOLOGY

  DOI: 10.18454 / IRJ.2016.52.150 Войнов А. С.

  Аспірант, Астраханський державний університет АМЕРИКАНСЬКІ THINK TANK - ФАБРИКИ КОРПОРАТИВНОГО лобізм АБО ДУМКИ

  анотація

  Метою роботи є розгляд актуального питання - прихований, корпоративний лобізм здійснюваний «фабриками думки». Тонка межа відокремлює незалежні «фабрики думки» від мозкових центрів, які виходять на ринок корпоративного лобізму. У статті відображені загальні особливості характерні для сучасних «фабрик думки». Виділена проблемна ситуація, пов'язана зі скороченням фінансування загальної діяльності «фабрик думки». Виявлено особливість сучасних «фабрик думки» - потенційна можливість до трансформації в лобістські організації.

  Ключові слова: фабрики думки, політичні рішення, лобізм.

  Voynov A.S.

  Postgraduate student, Astrakhan State University THE AMERICAN THINK TANK - FACTORIES OF CORPORATE LOBBYISM OR THE THOUGHT

  Abstract

  The purpose of work is consideration of topical issue - the hidden, corporate lobbyism which is carried out by "factories of a thought". The thin border separates independent "factories of a thought" from the think-tanks entering the market of corporate lobbyism. The general characteristics for modern "factories of a thought" are reflected in article. The problem situation connected with reduction of financing of the general activity of "factories of a thought" is allocated. Feature of modern "factories of a thought" - a potential opportunity to transformation in the lobbist organizations is revealed.

  Keywords: think tank, political decisions, lobbyism.

  Для чого необхідні фабрики думки? Формулюючи таке питання, ми намагаємося усвідомити мета існування подібних організацій, їх завдання, функції. Поняття фабрики думки трансформувалося з терміна мозкові трести, яке було артикульовано журналістом Джеймсом М. Кірані. У статті газети New York Times мозковими трестами він назвав групу радників, які сприяють перемозі Ф. Рузвельта на виборах президента США 1932 года [1].

  В даний час не вироблено єдиного визначення фабрики думки. Однак можна виділити загальні риси подібних організацій:

  • незалежні або пов'язані з іншими структурами, некомерційні організації;

  • виконують науково-прикладні, політико-орієнтовані дослідження;

  • вільні у виборі і напрямків аналізу;

  • є посередниками між наукою і політикою, а також між громадянським суспільством і особами, які беруть політичні рішення;

  • використовують різні методи впливу на вироблення та прийняття політичних рішень;

  • реалізують просвітницько-освітні програми;

  • здійснюють консультування з суспільно-політичних питань;

  • коваля кадрів для державних органів влади.

  Фабрики думки в ідеальному поданні - некомерційні, організації, об'єднання, які стають представниками громадських і державних інтересів, відображають незалежний погляд на зовнішню і внутрішню політику держави, за допомогою вироблення певних політико-орієнтованих положень, ідей, альтернативних рішень проблемних ситуацій, що впливають на формування політичної порядок денний.

  Також можна сказати, що фабрики думки це організації, які є актором процесу вироблення та прийняття політичних рішень, щодо суспільних благ. Відзначено що деякі дослідники називають фабрики думки п'ятої гілкою влади [3].

  Відмінність від дослідних інститутів полягає в тому, що фабрики думки, не тільки проводять аналіз по ініціативи зацікавлених сторін (урядових структур, громадських структур), але здійснюють самостійні дослідження, з подальшим просуванням його результатів метою якого, є прийняття певного варіанту політичного рішення.

  Одним із способів здійснення впливу на процес прийняття політичних рішень і просування певних інтересів є лобізм. У Росії цей термін отримав негативну характеристику і не завжди має кордон з корупцією, але в американському істеблішменті має широке поширення, крім того законодавчо врегульовано.

  Відзначено, що в даний час існує ряд проблемних особливостей пов'язаних з функціонуванням мозкових центрів. Серед них скорочення фінансування загальної підтримки діяльності. Для того щоб отримати кошти для функціонування основної діяльності, think tank залучають ряд короткострокових грантів [4]. Діяльність багатьох фабрик думок фінансується за рахунок пожертвувань.

  Однак в даний час провести грань між об'єктивним, незалежним дослідженням і лобізмом, орієнтованим на відображення інтересів компаній є досить складною справою. Подібного роду проблема неодноразово обговорювалася як в наукових колах, так і в ЗМІ. У статті Нью-Йорк Таймс Think tank scholar or corporate

  consultant? It depends on the day [5] дана ситуація була знову актуалізована, що оживило інтерес до зазначеної проблематики.

  У статті було зазначено, що Роджер Закхейм є запрошеним співробітником Американського інституту підприємництва один з авторів доповіді The rebuild Americas military опублікований Американським інститутом підприємництва [6]. Слід звернути увагу на основні положення даної доповіді: в даний час військове обладнання та техніка армії США застаріли і не готові до тривалості ведення військових дій; зниження військової могутності США має серйозні наслідки для безпеки і процвітання не тільки в Америці, але і в Європі, в Східній Азії і особливо на Великому і Близькому Сході; для наступної адміністрації США планування оборони повинно мати довгострокову перспективу, збільшити військовий потенціал, збільшення військового бюджету; зміцнення сухопутних військ нової військової технікою сприяє стримування російської і китайської агресії. Можна зробити висновок про те, що дослідження спрямоване на переозброєння збройних сил США, це веде за собою збільшення фінансових витрат.

  Необхідно підкреслити, що Роджер Закхейм раніше займав посади: заступника помічника міністра оборони США, юрисконсульта у справах збройних сил палати представників. Крім того, він діючий співробітник лобістської компанії Covington Burling LLP.

  У Нью-Йорк Таймс підкреслюється, що Р. Закхейм лобіював інтереси великих виробників військової техніки BAE Systems, Northrop Grumman. Він закликав Конгрес і міністерство оборони до збільшення витрат на наземні і військово-повітряні транспортні засоби. Згодом BAE Systems уклала контракт, з військовим відомством США на переозброєння в розмірі 28 млн. Доларів [7].

  Freedom house організація зі штаб квартирою у Вашингтоні займається дослідженнями політичних і громадянських свобод. Незважаючи на заявлену незалежність, отримує фінансування від урядових структур США. Freedom house неодноразово піддавалася звинуваченням, що вона лобіює інтереси Білого дому, втручається у внутрішньополітичні справи інших держав, публікує ангажовані доповіді [2].

  Згідно з американським законодавством заборонено займатися лобізмом і брати участь у виборчих компаніях дослідним інститутам, які звільнені від сплати податків. З цієї причини на додаток до Центру за американський прогрес був створений фонд - Center for American Progress Action Found - самостійна організація, що дозволяє крім аналітичної роботи займатися проведенням різних громадських компаній.

  Підводячи, підсумок наших міркувань ми приходимо до висновку, що фабрики думки - організації, створені для проведення досліджень і аналізу державної політики з внутрішньополітичних і зовнішньополітичних проблем. Вони підвищують рівень якості вироблюваного альтернативного варіанту і прийнятого політичними лідерами рішення. Створюють умови для додаткового врахування думок та інтересів населення, громадських структур, науково-академічних кіл.

  Крім того необхідно підкреслити, що фабрики думки як структури зі значною інтелектуальним і організаційним потенціалом в даний час стають об'єктом, за допомогою, якого створюються умови для здійснення прихованого корпоративного лобізму. В результаті чого відображаються інтереси певних кіл, в свою чергу це призводить до зниження рівня обліку громадських інтересів, відображення думки наукових кіл. Згодом це впливає на прийняття політичного рішення з низьким рівнем ефективності і підвищеними фінансовими витратами і як результат поява нових, додаткових проблемних ситуацій. Виникає потенційна можливість трансформації фабрик думки в лобістські організації, з витікаючими з цього наслідками.

  Список літератури / References

  1. Балаян А.А., Сунгуров А.Ю. Фабрики думки: міжнародний та російський досвід / А.А. Балаян, А.Ю. Сунгуров - СПб .: відділ оперативної поліграфії НДУ ВШЕ, 2014 року - с. 7.

  2. Стецько О.В. Американські неурядові організації: їх види, роль і оцінка впливу на формування громадянського суспільства // Суспільство. Середовище. Розвиток - 2015-го, № 1 С. 52.

  3. Сунгуров А.Ю. Як виникають політичні інновації: «фабрики думки» та інші інститути-медіатори / А.Ю. Сунгуров - М .: Політична енциклопедія, 2015. - с. 108.

  4. 2015 Global Go To Think Tank Index Report [електронний ресурс] http://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1009&context = think_tanks

  5. The new York times Think tank scholar or corporate consultant? It depends on the day [електронний ресурс http://www.nytimes.com/2016/08/09/us/politics/think-tank-scholars-corporate-consultants.html?_r=0

  6. The rebuild Americas military [електронний ресурс] https://www.aei.org/wp-content/uploads/2015/10/To-Rebuild-Americas-Military.pdf

  7. Army aims for bradley replacement or upgrade [електронний ресурс]. - URL: https://goo.gl/y1eNaU

  Список літератури латинськими символами / References in Roman script

  1. Balayan A.A., Sungurov A.YU. Fabriki mysli: mezhdunarodnyj i rossijskij opyt [Think Tanks: International and Russian Experience] / A.A. Balayan, A.YU. Sungurov - SPb .: otdel operativnoj poligrafii NIU VSHEH, 2014 року - s. 7. [in Russian]

  2. SteckoE.V. Amerikanskie nepravitel'stvennye organizacii: ih vidy, rol 'i ocenka vliyaniya na formirovanie grazhdanskogo obshchestva [US non-governmental organizations: types, role and assessment of the impact on the formation of civil society] // Obshchestvo. Sreda. Razvitie - 2015-го, № 1 S. 52. [in Russian]

  3. Sungurov A.YU. Kak voznikayut politicheskie innovacii: «fabriki mysli» i drugie instituty-mediatory [As there are political innovations, "think tanks" and other mediators institutions] / A.YU. Sungurov - M .: Politicheskaya ehnciklopediya, 2015. - s. 108. [in Russian]

  4. 2015 Global Go To Think Tank Index Report [Electronic resource]. - URL: https://goo.gl/y1eNaU [in Russian]


  Ключові слова: ФАБРИКИ ДУМКИ / ПОЛІТИЧНІ РІШЕННЯ / POLITICAL DECISIONS / ЛОБІЗМ / LOBBYISM / THINK TANK

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити