Область наук:
 • Історія та археологія
 • Рік видавництва: 2009
  Журнал: Наукові відомості Бєлгородського державного університету. Серія: Історія. Політологія
  Наукова стаття на тему 'Амазонки в античній традиції: етимологічний, територіально-географічний, релігійний аспекти'

  Текст наукової роботи на тему «Амазонки в античній традиції: етимологічний, територіально-географічний, релігійний аспекти»

  ?АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАГАЛЬНУ ІСТОРІЇ

  УДК 94 (38)

  Амазонки У античної ТРАДИЦІЇ: етимологічний, ТЕРИТОРІАЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ, РЕЛІГІЙНИЙ АСПЕКТИ

  Бєлгородський

  державний

  університет

  А. В. Тюхтіна

  В роботі розглядаються витоки античного міфологічного циклу про амазонок. На підставі широкого кола письмових джерел автор показує походження міфу в області етимології, географії, релігії. Переконливо показано зв'язок міфу з епохою «Темних віків» і ранніми цивілізаціями Егеїди.

  Ключові слова: амазонки, міф, Греція, історія.

  Вперше термін «амазонки» зустрічається в давньогрецькому епосі, який говорить про войовничих жінок-амазонок, які живуть у Скіфії, дочок бога війни - шаленого Ареса і його дружини, вічно юної і вітряної богині краси і любові Афродіти1. Епос називає амазонок ^ т1 ^ г1рш, що означає «рівні мужам», «неприємні мужам» або «чоловіконенависниці» (Нот. II. БсІок 6, 186, 2, 3, 189). Тут же «амазонка» перекладається як позбавлена ​​грудей з метою стрільби з лука, «безгруда» (Нот. II. БсІок 3, 189). У Освідченні до «Іліаді» Гомера - дещо інша трактування цього терміна: «амазонки - значить таження в поясах, так як вони тиснули і косили збройні, надягаючи пояса» (Е ^ Арі. БсІок аЬ II. 3, 189). Античні автори, згадуючи або розповідаючи про амазонок, використовували ту чи іншу трактування цього терміна2.

  Про значення слова «амазонка» вели суперечки ще в давнину, виводячи його з різних грецьких слів і словосочетаній3. Античні автори, згадуючи або розповідаючи про амазонок, використовували різні трактування цього терміна4. У словнику А.Д. Вейсмана5 можна виявити такі форми і значення:

  'Ацайугс. од. число 'Аца? ЮУ - амазонки, міфічний народ, що складався виключно з жінок і відрізнявся войовничістю.

  1 Blok Josine H. The Early Amazons: Modern and Ancient Perspectives on a Persistent Myth. Oxford, 1995.

  2 Скрипник Т.А. Амазонки в античній традиції / / Известия Ростовського обл. музею краєзнавства. 1988. Вип. 5. С. 29.

  3 Петрова Е.Б. Змерзлі в Тавриді боги. Північне Причорномор'я в античних міфах і легендах. Сімферополь, 1994. С. 29.

  4 Bergmann F.G. Les Amazones dans I'histoire et dans la fable. Paris, 1853. P. 21.

  5 Вейсман А.Д. Грецько-російський словник. М., 1991.

  Інша форма: A ^ ZoviSec, однина: 'A | iaZovic.

  Прикметник: A ^ ZoviKoc - амазонський;

  Дослівно «безгруда» (искаж.): -A - частка, що означає заперечення, «без»; - ^ атос - груди.

  Інші варіанти трактування:

  «Еорпата» - скіфський варіант - «чоловіковбивці» (Геродот);

  «А Мазаник» (Азбуковники - тлумачні словники, XII-XV ст.) - «омужені»; «Посвячені в священний жіночий союз».

  «Амазанік» - «місячні жінки», древнеармян. (Р. Грейвз). Сенс, також вказує на приналежність до певного таємного жіночому обществу6.

  Е.Б. Петрова вказує на ще одну трактування слова «амазонки». Вони називалися так тому, що не вживали в їжу хліба, вважаючи за краще черепах, змій, ящірок, скорпіонов7.

  Т.А. Скрипник пропонує наступне: «Що стосується підкреслює Псевдо-Гіппократом, Страбоном, Діодор Сіцілійський, Помпея Трога звичаю позбавляти дівчаток-амазонок правій груді і трактування терміна« амазонка »в античній традиції як« безгруда », то це, мабуть, відображення популярного у греків культу однією з найдавніших богинь, Артеміди, якій, за переказами, жінки приносили в дар, як символ родючості, свої відрізані груді8. Тому сама Артеміда зображувалася як багатогрудої богиня, яка своїм молоком вигодовували все живе, охороняла мати під час народження дитини, робила пологи благополучними »9.

  Також слово «амазонка» могло означати «живуть разом, без чоловіків». Але найпоширенішою трактуванням терміна в міфологічній традиції все ж є трактування «безгруда». Саме це, тобто відсутність грудей, вважалося однією з головних відмінних рис амазонок. Хоча вираз «безгруда» могло розумітися ними і алегорично - в тому сенсі, що амазонки були позбавлені годування грудьми, а харчувалися коров'ячим або кобилячим молоком10.

  Нам же зазначена трактування слова видається цілком вірогідною. Взагалі, груди - це суто жіноча частина тіла, яка вказує на приналежність до цього підлозі. Акцент на таку належність робиться завдяки терміну «амазонка», за допомогою негативного префікса. Амазонки не мають одних грудей, їх основне заняття - війна. Ці основні риси покликані вказувати на різке відміну дружин-щин-войовниць від усього безлічі представниць даного пола11. Але тут можна зіткнутися з суперечністю. На пам'ятниках античного мистецтва ці діви-воїни зображені у вигляді прекрасних жінок з розвиненою мускулатурою, без слідів увечья12. Лише деякі статуї демонструють амазонок з вирізаною грудью13. Але і в цих шедеврах немає збочення жіночої суті14, незважаючи на невідповідність традиційного жіночого образу.

  Зупинимося дещо докладніше на характеристиці побуту амазонок, особливості їхнього способу життя. Античні автори, починаючи з Геродота, відзначають як найголовнішу рису їхнього способу життя участь у військових діях (Herod. Hist. 4, 110-116; Hypp. Dе aer. 24; Aephor. SchoI. Ad ApoI. Rhod., Fr. 103; PaIephat. De myr., XXXIII; Strabo, XI, 5, 1-4, XII, 3, 21-24, XII, 6-8; Diod. Syc. II. 44-46, III, 52-55, XVII, 77; PIut. Pomp. XXXV; Ps.-CaIIisth. III, 25-28 та ін.). Так, амазонки, які жили на річці Термодонтом,

  6 Грейвз Р. Міфи Давньої Греції. М., 1992. С. 270.

  7 Петрова Е.Б. Указ. соч. С. 30.

  8 Nick G. Die Artemis von Ephesos: Neues zu einem antiken «Busenwunder» // Macellum. Culinaria Archaeologica / www.archaeologie-sachbuch.de/Fleischer/index1.htm.

  9 Скрипник Т.А. Указ. соч. С. 32.

  10 Богаченко Т.В. Амазонки - жінки-войовниці / / Донська археологія. 1998. № 1. С. 13.

  11 Hardwick L. Ancient Amazons: heroes, outsiders, or women? // Greece & Rome. London, 1990..

  12 Bothmer, Dietrich von. Amazons in Greek Art. Oxford, 1957.

  13 Sturgeon M.C. The Corinth Amazon: Formation of a Roman Classical Sculpture // American Journal of Archaeology. 99.3. 1995.

  14 Вардіман Е.Е. Жінка в Древньому світі. М., 1990. С. 34.

  були єдиними з навколишніх їхніх народів, які мали залізну зброю і перші стали їздити верхи. Завдяки своїм коням вони наздоганяли втікачів ворогів несподівано для останніх, самі ж залишали своїх переслідувачів далеко позаду, як розповідав Лисий. Амазонки були озброєні луком, сокирою і списом (Strabo XI, 5, 1-4, XII, 3, 21-24), мали щити і котурни (Plut. Pomp., XXXV). З шкур диких звірів виготовляли собі шоломи, плащі, пояси (Strabo XI, 5, 1-4, 3, 21-24). Саме такими їх знає антична традиція, донесшая до нас імена дев-войовниць, прекрасних цариць Іполіти, Антіони, Фалестри, Пенфесилею, під проводом яких амазонки здійснювали далекі воєнні походи, панували над багатьма народами, поневолили своїх сусідів (Diod. Sic. 11, 44 -46, XVI I, 77; Strabo XII, 8, 6).

  Всі античні автори, згадували або писали про амазонок, підкреслюють їх вільну, незалежну поведінку, зверхнє ставлення до мужчінам15. За одними відомостями, амазонки жили окремо від чоловіків, спілкуючись з ними раз на рік з метою дітонародження і продовження славного роду амазонок (Strabo IV, 4, 6, 3, 2124; Just. II, 1; Plut. Pomp. XXXV). За повідомленнями Діодора Сицилійського, вони жили разом. Але в той час як жінки робили блискучі походи, чоловіки перебували в підлеглому положенні, займаючись домашнім господарством і вихованням дітей (Diod. Sic. 11, 44-46, III, 52-55). Якщо амазонки жили окремо від чоловіків і мали тільки спільних дітей, то, як правило, дівчаток вони залишали у себе, а хлопчиків віддавали батькам (Strabo XII, 3, 21-24, XII, 6, 8). Якщо ж вони жили разом, то зазвичай матері-амазонки калічили своїх дітей чоловічої статі (Hypp. De aer. 24; Steph. Byz. Ethnicon, sv Amazon .; Diod. Sic. II, 44-46) або вбивали їх негайно по народженні (Just. II, 1), щоб перешкодити їх повстання проти жіночої власті16. Народженим дівчаткам випалювали праву грудь, щоб вона не заважала при стрільбі з лука. При цьому вся сила і живильні соки переходили в праве плече, роблячи руку дівчини-амазонки сильної, здатної завдавати нищівних ударів по своїм ворогам (Hypp. De aer., 24; Diod. Sic. 11, 44-46, III, 52-55 ; Strabo XI, 5, 1-4, Just. II, 1).

  Однією з найбільш заплутаних і суперечливих складових «амазонського питання» є проблема територіальної локалізації амазонок. Грецькі і римські автори виявляли жінок-войовниць і в Африці, і в Малій Азії, і у Фракії, і в Скіфії, і на Кавказі. І навіть в рамках одного географічного регіону називалися різні місця перебування амазонок.

  Більшість античних джерел поміщає амазонок на північному сході Малої Азії, між Сінопою і Трапезундом, в Каппадокії, де протікала Амазонская річка - Термодонтом (сучасна Терме-Чай), що стікає з амазонських гір (сучасний хребет Паріадра), і розташована Феміскіра - однойменна рівнина і місто амазонок (Apoll. Rhod. Arg. II, 970; Strabo II, V, 24; Diod. Sic. II, 45-46). Розміщення тут амазонок пояснюється, на думку деяких ісследователей17, тим, що у місцевих народів - карийцев, мидийцев, лидийцев і фракійців - існували в соціальному ладі численні матріархальні черти18, і широким поширенням на даній території культу Великої Матері - жіночого божества родючості (докладніше про богів амазонок нижче).

  Другим за частотою згадування античними джерелами географічним регіоном проживання амазонок є Кавказ. До того ж, деякі більш пізні автори, згадуючи, як і раніше малоазійські географічні назви, могли, на думку А.Н. Чернишова, і не мати на увазі Малу Азію. Як відомо, грекам було властиво переносити відомі географічні назви на невідомі місцевості. Показовим в цьому плані є пасаж Клітарха, що приводиться Страбо-

  15 Dowden Ken. The Amazons: Development and Functions. Rheinisches Museum fur Philologie. 1997. Р. 97-128.

  16 Скрипник Т.А. Указ. соч. С. 35-36.

  17 Чернишов О.М. До питання про формування античного циклу легенд про амазонок // Боспор-ський феномен. Ч. 2. СПб., 2007. С. 215.

  18 Латишев В.В. Известия древніх письменників про Скіфії і Кавказі / / ВДИ. 1947. № 2. С. 279.

  ном, про те, що Фалестрія (цариця амазонок) прибула до Олександра від Каспійських воріт і Фермодонт (Термодонтом). Стрибуни не повірив йому, так як відстань між цими двома регіонами 6000 стадій (Strabo XI, V, 4). Але, якщо припустити, що назва «Фермодонт» перенесено на одну з кавказьких річок, наприклад, Терек, то все стає на свої места19.

  На Кавказі можна виділити два основних райони проживання амазонок. Першим був східний берег Меотиди (Азовського моря) (Herod. IV, 110; Nic. Damas. III, 47; Eurip. Hercul. 408-410) від Кубані, яка деякими дослідниками ототожнюється з Термодонтом, до Танаиса (Дона). Це була територія розселення савроматов20, особливості побуту яких могли виявитися одним з джерел розвитку амазонської легенди.

  Про другий районі проживання амазонок на Кавказі розповідає Страбон, поміщаючи їх в горах над Албанією, в північних передгір'ях тих частин кавказьких гір, які називають Керавнійскімі, по берегах річки Мермадаліда, в сусідстві з Гарга-Рейц (Strabo XI, V, 1). В останніх деякі дослідники бачать древневайнах-ські племена, а річку Мермадаліда, по берегах якої жили ці амазонки, слід, на їхню думку, вважати Тереком21.

  У греків існувала версія про перебування амазонок і в Північній Африці. «Ці амазонки найдавніші, однак, зниклі за багато років до Троянської війни, причому зовсім зникла і пам'ять про них», повідомляє Діонісій Скітобрахіон (сер. II ст. До н.е.), розповідь якого дійшов до нас в передачі Діодора Сицилійського (I ст. до н.е.) (Diod. Sic. III, 52-55).

  Плутарх, передаючи афінський цикл міфів про Тезеї, повідомляє про навалу амазонок на чолі з Ипполитой на Афіни. В аттичної літературі і мистецтві амазонки знайшли досить яскраве отраженіе22.

  В інших географічних регіонах згадки про амазонок порівняно рідкісні.

  Всякий античний міф містить релігійну основу, в найширшому сенсі - це основа картини світу і мислення людини античної епохі23. Виходячи з цього, нами чітко проглядається релігійна складова як способу амазонки зокрема, так і даного міфу в цілому.

  З епічної поеми «Аргонавтика» відомо, що амазонки вважаються дочками бога війни Ареса і наяди Гармонії (Apol. Rhod. 11, 990), яка народила їх в долинах фригийской Акмоніі - тому вони одночасно і красиві, і воінст-вующіе24. Поклонялися вони вищезазначеного Аресові і Артеміді - богині полювання (Diod. Sic. 11, 46). За рахунок видобутку від своїх походів цариці амазонок споруджували храми цим богам. Вони ж заснували святилище Артеміди, на місці якого згодом виник знаменитий храм. Крім того, за іншими відомостями вони поклонялися Зевсу, Посейдону і Гефесту25.

  На території, що приписується амазонкам, існувало широке поширення культу Великої Матері - жіночого божества родючості. В одному з новітніх досліджень переконливо доводиться, що «багато деталей вказують на безсумнівну причетність» амазонского міфу «культу якогось божества родючості» 26. При відправленні подібних культів істотну роль могли грати дружин-

  19 Чернишов О.М. Указ. соч. С. 2l7.

  20 Мирошин Т.В. Амазонки і савромати // Пам'ятники Євразії скіфо-сарматської доби. М., 1995. С. 5.

  21 Чернишов О.М. Указ. соч. С. 218-219.

  22 KIugmann А. Die Amazonen in der attischen Literatur und Kunst. Stuttgart, 1875.

  23 Gera D. J. Warrior Women: the Anonymous T ractatus de MuIieribus. Leiden, 1996..

  24 Фіалко О.Є. Амазонки - степові войовниці / / Стародавній Світ. 2002. № 2. С. l5.

  25 Вона ж: Скіфські амазонки за письмовими та археологічними джерелами // Боспорський феіомеі. СПб., 2005. С. 242-247.

  26 Богачеіко Т.В. Амазонки - жінки-войовниці / / Донська археологія. l998. № l. С. 16.

  щіни27. У зв'язку з цим тут слід згадати одну з іпостасей Артеміди, якій, за переказами, жінки приносили в дар, як символ родючості, свої відрізані груди. Тому іноді сама Артеміда зображувалася як багатогрудої богиня, яка своїм молоком вигодовували все живе, охороняла мати під час народження дитини, робила пологи благополучнимі28. За версією однієї з дослідниць, дане переказ відображає суть самого терміна «амазонка» ( «безгруда») 29.

  Аполлоній Родоський описує, зокрема, що виконується амазонками обряд поклоніння Великої Матері в формі Чорного Каменя, а Діодор згадує, що амазонки надали особливу честь Матері богів, присвятивши їй острів Самофракия, встановивши там її вівтарі і вознісся чудові жертвопріношенія30. Про зв'язок амазонок з Великою Матір'ю свідчить і характерне для них зброю - лабрис (подвійна сокира), яка в Егейському епоху була одним із символів культу Великої богіні31.

  Антична традиція часто прирівнювала малоазійську Велику Мати до Артеміді, яка вважалася богинею природи, у вигляді воїна - захисницею дер-дарства32. У цьому плані вона була жіночою іпостассю Ареса. Переміщаючись в Північне Причорномор'я - регіон, в якому по ряду причин спостерігалася найбільш активна рекультивація міфу про амазонок, ми знаходимо ряд як уточнюючих, так і нових подробиць жіночого амазонского культу. Тут дуже істотний вплив на міф про амазонок в цілому, і на культ їх верховної богині зокрема, надає місцеве населення, а саме кочові племена, з якими греки зіткнулися - таври, сармати, скіфи.

  У таврів був широко поширений культ так званої богині Діви (оскільки таврське назва цієї богині невідомо - нам доводиться користуватися грецьким ім'ям - Діва). За функціями і змістом її культ вельми нагадує грецьку Артеміду, крім того, в Греції був відомий власний культ Діви. Таким чином, елліни з'єднали якесь таврське божество, раніше відому грецьку Діву і Артеміду.33 Даний синкретичний культ знайшов поширення у жителів Херсонеса, які вважали її покровителькою міста. У культі Діви переплелися нитки двох культур - грецької і варварской34.

  За переказами, амазонская цариця Лісиппа встановила кровожерливий культ Артеміди Тавропола. Це одна з іпостасей Артеміди-Діви. У міфологічній традиції даний культ характеризується наступними епітетами: Артеміда Таврійська, Артеміда Тавропола, Артеміда Діктінна, Артеміда Ортія, Фоантея, Геката і ін. (Diod. Sic. IV, 44, 7) .35 Співзвуччя прізвиська Тавропола, пов'язаного, очевидно, з тим, що Артеміда була володаркою звірів (Таврос - бик) із стародавньою назвою Криму (Таврида) і породило легенду про те, що культ Артеміди був перенесений до Греції з Крима36.

  Грецьке походження культу підтверджується тим, що ім'я Артеміди засвідчено в написах микенского часу - епохи, коли у греків зв'язків з

  27 Deacy S. Athena and the Amazons: mortal and immortal feminity in Greek myth, in What is a god? Studies in the nature of Greek divinity edited by Alan B. Lloyd. London, 1997. Р. 153-168.

  28 Kirk I. Images of Amazons: marriage and matriarchy. Images of Women in Peace and War / Ed. by S. Macdonald, P. Holden and S. Ardener. London, 1987.

  29 Скрипник Т.А. Амазонки в античній традиції // Известия Ростовського обласного музею краєзнавства. 1988. Вип. 5. С. 29-39.

  30 Беннет Ф.М. Релігійні культи, пов'язані з амазонками / / Ротері Г.К., Беннет Ф.М. Золотий вік амазонок. М., 2004. С. 228.

  31 Чернишов О.М. Указ. соч. С. 215-216.

  32 Tyrrell W.B. Amazons: a study in Athenian mythmaking. Baltimore and London, 1984.

  33 Петрова Е.Б. Указ. соч. С. 44-45.

  34 Романчук А.І. Були й легенди Херсонеса. Сімферополь, 1995. С. 21.

  35 Грейвз Р. Указ. соч. С. 328.

  36 Про «Владиці звірів» в чоловічій іпостасі у місцевого населення см .: Шауб І.Ю. Образ «Владики звірів» на Боспорі і в Скіфії // Боспорський феномен. Сакральний зміст регіону, пам'ятників, знахідок. Ч. I. СПб., 2007. С. 27-29.

  Кримом не було. Сформована пізніше в результаті синтезу грецького і місцевих культів, саме Артеміда Таврійська у своїй жорстокій іпостасі і є верховною богинею амазонок.

  Для більш детальної характеристики амазонської богині розглянемо основні її складові - Діву і Артеміду.

  Діва зображалася зі своїми постійними атрибутами - сагайдаком, луком, оленем. Іноді її зображували в баштовому вінці. В інших випадках Діва представлена ​​на повен зріст - то вбиває оленя, то велично сидить на багато прикрашеному троні, то уклінна з луком і стрілою. У вигляді Діви підкреслювалася войовничість і сила. Цією войовничістю і навіть агресивністю вона нагадує амазонку і дуже схожа з Артемідою. Таврськими Діва характеризується вкрай жорстоко античними авторами. Будь потерпілий або сховався в бурю у таврських берегів моряк приносився в жертву Деве.37 «Якщо ж в руки таврів потрапляв бранець, що належав до царського роду, то його вбивала мечем незаймана - жриця богині, і жбурляла труп в священний вогонь, який пробивався нагору з Аїда на належав храму ділянці. У храм вели сорок ступенів, а на біломармуровому вівтарі ніколи не висихала кров »(Herod. IV, 103; ApoIIod. IV, 26; Eurip. Ifig. Taur. 40, 88).

  Артеміда Таврійська в міфологічній традиції найбільш повно відображала суть верховної богині варварського племені амазонок. Варварськи-грецький синтез, втілений в розглянутому культі, в достатній мірі відображав характер і звичаї войовничих дів, чий варварськи-грецький характер, безсумнівно, простежується в античній амазонської традиції.

  Цикл міфів про амазонок займав особливе місце в культурі і творчості античного общества38. Він був дуже популярний і актуальний протягом всього періоду існування античної цивілізації.

  AMAZONS IN ANCIENT TRADITION: ETIMOLOGICAL, GEOGRAPHICAL, RELIGIOUS ASPECTS

  A. V. T'UKHTINA

  Belgorod State University

  This article is devoted to research genesis of classical myth about the Amazons. On the basic of a big number of texts the author demonstrated the foundation of this myth in part of etimology, geography, religion, and showed a relation of myth with epoch of the Dark Ages and Early Civilizations of Egean Sea as well.

  Key words: Amazons, myth, Greece, history.

  37 Про «Владиці звірів» в чоловічій іпостасі у місцевого населення см .: Шауб І.Ю. Образ «Владики звірів» на Боспорі і в Скіфії // Боспорський феномен. Сакральний зміст регіону, пам'ятників, знахідок. Ч. I. СПб., 2007. С. 27-29.

  38 Mordtmann, Andreas David. Die Amazonen. Hannover, 1862; Stricker W. Die Amazonen in Sage und Geschichte. B., 1868; Krause H.L. Die Amazonensage. Berlin, 1893; Lacour P. Les Amazones. Paris, 1901; Solmonson, Jessica Amanda. The Encyclopedia of Amazons. New York, 1991.


  Ключові слова: амазонки / міф / греція / історія

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити