Область наук:

 • фундаментальна медицина

 • Рік видавництва: 2019


  Журнал

  FORCIPE


  Наукова стаття на тему 'АМАНТОТОКСІН ГРИБІВ AMANITA PHALLOIDES ЯК МОЖЛИВА МОДЕЛЬ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПРОТИПУХЛИННИХ лікарських засобів'

  Текст наукової роботи на тему «АМАНТОТОКСІН ГРИБІВ AMANITA PHALLOIDES ЯК МОЖЛИВА МОДЕЛЬ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПРОТИПУХЛИННИХ лікарських засобів»

  ?Матеріали всеросійського наукового форуму студентів з міжнародною участю «СТУДЕНТСЬКА НАУКА - 2019» 853

  3. Дука Е.Д., Ярошівка Т.В., Недава O.A., Сапа Н.Б. На підмогу педіатра. Здоров'я дитини, 2011, 30 (3), 66-71.

  АМАНТотокСІН грибів AMANITA PHALLOIDES

  як можлива модель для створення протипухлинних лікарських засобів

  Пюрвеев С.С., Некрасов М.С.

  Науковий керівник: доцент к.м.н. Глушаков Р.И.

  Кафедра фармакології та доказової медицини з курсом клінічної фармакології та фармакоекономіки

  Санкт-Петербурзький державний педіатричний медичний університет

  Актуальність дослідження: токсини і зоотоксіни це білки або поліпептиди. Безхребетні і рослини виробляють токсини, більшість є алкалоїдами. Токсини, що блокують проліферацію клітин, є кандидатами на роль протипухлинних агентів. І це може служити і потенційної основою ефективних ліків [1].

  Цілі дослідження: проаналізувати дані наукової літератури щодо можливого синтезу протипухлинних лікарських засобів на основі амантотоксіна грибів Amanita Phalloides.

  Матеріали і методи: проведено аналіз медичної літератури реферативних баз даних і систем цитування PubMed, Web of Science, Scopus, Google Scholar за механізмом дії амантотоксіна грибів Amanita Phalloides, а також їх можливого застосування в якості протипухлинних агентів. Вивчено матеріали 8-ми оглядових статей, опублікованих з 1998 по 2018 рр.

  Результати: амантотоксіни представляють собою циклічні пептиди, що складаються з восьми амінокислотних залишків з гідроксильованого амінокислотами, що є умовою їх токсичності. Молекулярна токсичність аматоксіни обумовлена ​​селективної інгібіції РНК-полімерази 2 типу (РП2), яка каталізує транскрипцію ДНК, синтезує попередників матричної, малих ядерних і більшості мікроРНК [2]. Ракові клітини, що володіють високим рівнем білок-синтетичних процесів, можуть бути залежні від активності РНК-полімерази. Інгібітори транскрипції циклин-залежних кіназ, що дозволяють транскрипцію за допомогою модуляції фактора РНК-подовження РП2, використовуються при лікуванні раку молочної залози. Теоретично інгібування РП2 є фатальним як для нормальних, так і для злоякісних клітин. Роботи обговорюють лікарські засоби на основі амантотоксінов, присвячене колоректальному раку [3], що пов'язано із застосуванням грибів Amanita Phalloides при даній патології в народних медичних практиках.

  Висновки: амантотоксіни є отрутами з унікальним механізмом дії, що робить їх кон'югати з іншими сполуками, що дозволить знизити їх токсичність і / або забезпечити адресну доставку до злокачественно зміненим клітинам, кандидатами на роль протипухлинних лікарських засобів. література

  1. Pahl A., Lutz C., Hechler T. Amanitins and their development as a payload for antibody-drug conjugates. Drug Discov Today Technol. 2018; 30: 85-89.

  2. Diaz J.H. Amatoxin-Containing Mushroom Poisonings: Species, Toxidromes, Treatments, and Outcomes. Wilderness Environ Med. 2018; 29 (1): 111-118.

  3. Van der Jeught K., Xu H.C., Li Y.J., et al. Drug resistance and new therapies in colorectal cancer. World J Gastroenterol. 2018; 24 (34): 3834-3848.

  forcipe

  том 2 спецвипуск 2019

  eISSN 265S-41S2


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити