Проаналізовано результати 25-річного зберігання 575 зразків насіння люцерни посівної (Medicago sativa L.) та 127 зразків насіння конюшини лугового (Trifolium pratense L.) в філії ВІР Кубанському генетичному банку насіння при температурі 4 ° С. Насіння зберігали в герметично закритій тарі, вихідна вологість насіння становила 4,0-6,9%. Показано, що у люцерни посівної число зразків зі схожістю вище 80% після зберігання становило 95%, а у конюшини - 93% зберігалися зразків. на зразках конюшини була виявлена ​​тенденція до збільшення періоду збереження високої життєздатності при зниженні вихідної вологості насіння. У 2018 р проводилась розробка методики отримання ультра сухого насіння конюшини лугового і люцерни посівної, потенційно придатних до тривалого зберігання без використання низьких температур, що є альтернативним шляхом збереження генетичних ресурсів рослин. Використовуючи силікагель в співвідношенні насіння: силікагель = 1: 10, вдалося за 7 тижнів підсушити насіння конюшини лугового до 2,8%, а люцерни посівної - до 1,9-2,0%, без зниження їх схожості. Ці значення нижче рекомендованих стандартів для Генбанка, таке насіння можна віднести до ультра сухим. Важливим моментом методики є щотижнева заміна використаного силикагеля на свіжий. Наступний етап робіт - перевірка ефективності цього режиму підсушування насіння конюшини лугового і люцерни посівної в дослідах з тривалого зберігання, а також в модельних дослідах з прискореного старіння насіння.

Анотація наукової статті по сільському господарству, лісовому господарству, рибному господарству, автор наукової роботи - Філіпенко Г.І., Забегаева О.Н., Баранова О.А., Герасимова Т.В.


ALTERNATIVE WAY OF STORING COLLECTION OF GENETIC RESOURCES OF FODDER CROPS

The article analyzes the results of 25-year storage of 575 samples of creeping alfalfa seeds (Medicago sativa L.) and 127 samples of meadow clover seeds (Trifolium pratense L.) in the branch of N.I.Vavilov Research Institute of Plant Industry of the Kuban genetic seed bank at a temperature of 4 ° C. Seeds were stored in hermetically sealed containers; the initial moisture content of the seeds was 4.0-6.9%. It was found that 95% of the samples of creeping alfalfa and 93% of clover had germination above 80% after the storage. Clover specimen showed a tendency for the increase in terms of keeping high viability with a decrease in the initial moisture of seeds. In 2018, a method was developed to produce ultra-dry seeds of clover meadow and creeping alfalfa potentially suitable for long-term storage without the use of low temperatures, which is an alternative way to store plant genetic resources. Using silica gel in the ratio of seeds: silica gel = 1:10, in 7 weeks we managed to dry the clover meadow to 2.8%, and creeping alfalfa to 1.9-2.0% without reducing their germination. These values ​​are below the recommended standards for gene banks; such seeds can be referred to as ultra-dry. An important point in the technique is the weekly replacement of the used silica gel with the fresh one. The next stage of the work is to test the effectiveness of this mode of drying the seeds of clover meadow and creeping alfalfa in experiments on long-term storage, as well as in model experiments on accelerated aging of seeds.


Область наук:
 • Сільське господарство, лісове господарство, рибне господарство
 • Рік видавництва: 2018
  Журнал: Міжнародний науково-дослідний журнал

  Наукова стаття на тему 'АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ШЛЯХ ЗБЕРЕЖЕННЯ КОЛЕКЦІЇ ГЕНЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ КОРМОВИХ КУЛЬТУР'

  Текст наукової роботи на тему «АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ШЛЯХ ЗБЕРЕЖЕННЯ КОЛЕКЦІЇ ГЕНЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ КОРМОВИХ КУЛЬТУР»

  ?DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2018.75.9.020

  АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ШЛЯХ ЗБЕРЕЖЕННЯ КОЛЕКЦІЇ ГЕНЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ КОРМОВИХ

  КУЛЬТУР

  Наукова стаття

  Філіпенко Г.І.1 '*, Забегаева О.Н.2, Баранова Е.А.3, Герасимова Т.В.4

  1 ORCID: 0000-0001-8419-1518;

  2 ORCID 0000-0002-6316-3232;

  3 ORCID 0000-0001 -9071-0513;

  4 ORCID 0000-0002-3858-4561,

  1 2 3 4 Федеральний дослідний центр Всеросійський інститут генетичних ресурсів рослин імені

  Н.І. Вавілова (ВІР), Санкт-Петербург, Росія

  * Корреспондирующий автор (galina-filipenko [at] yandex.org.ua)

  анотація

  Проаналізовано результати 25-річного зберігання 575 зразків насіння люцерни посівної (Medicago sativa L.) та 127 зразків насіння конюшини лугової (Trifolium pratense L.) в філії ВІР Кубанському генетичному банку насіння при температурі 4 ° С. Насіння зберігали в герметично закритій тарі, вихідна вологість насіння становила 4,0-6,9%. Показано, що у люцерни посівної число зразків зі схожістю вище 80% після зберігання становило 95%, а у конюшини - 93% зберігалися зразків. На зразках конюшини була виявлена ​​тенденція до збільшення періоду збереження високої життєздатності при зниженні вихідної вологості насіння. У 2018 р проводилась розробка методики отримання ультра сухого насіння конюшини лугової і люцерни посівної, потенційно придатних до тривалого зберігання без використання низьких температур, що є альтернативним шляхом збереження генетичних ресурсів рослин. Використовуючи силікагель в співвідношенні насіння: силікагель = 1: 10, вдалося за 7 тижнів підсушити насіння конюшини лугової до 2,8%, а люцерни посівної - до 1,9-2,0%, без зниження їх схожості. Ці значення нижче рекомендованих стандартів для Генбанка, таке насіння можна віднести до ультра сухим. Важливим моментом методики є щотижнева заміна використаного силикагеля на свіжий. Наступний етап робіт перевірка ефективності цього режиму підсушування насіння конюшини лугової і люцерни посівної в дослідах з тривалого зберігання, а також в модельних дослідах з прискореного старіння насіння.

  Ключові слова: генетичні ресурси рослин, багаторічні кормові культури, колекція насіння, конюшина, люцерна, вологість насіння, ультра сухе насіння.

  ALTERNATIVE WAY OF STORING COLLECTION OF GENETIC RESOURCES OF FODDER CROPS

  Research article

  Filipenko G.I.1 '*, Zabegaeva ОЛ.2, Baranova E.A.3, Gerasimova Т.У.4

  1 ORCID: 0000-0001-8419-1518;

  2 ORCID 0000-0002-6316-3232;

  3 ORCID 0000-0001 -9071-0513;

  4 ORCID 0000-0002-3858-4561,

  i, 2, з, 4 Federal Research Centre N.I.Vavilov Research Institute of Plant Industry, St. Petersburg, Russia

  Correspondent author (galina-filipenko [at] yandex.org.ua)

  Abstract

  The article analyzes the results of 25-year storage of 575 samples of creeping alfalfa seeds (Medicago sativa L.) and 127 samples of meadow clover seeds (Trifolium pratense L.) in the branch of NIVavilov Research Institute of Plant Industry of the Kuban genetic seed bank at a temperature of 4 ° C. Seeds were stored in hermetically sealed containers; the initial moisture content of the seeds was 4.0-6.9%. It was found that 95% of the samples of creeping alfalfa and 93% of clover had germination above 80% after the storage. Clover specimen showed a tendency for the increase in terms of keeping high viability with a decrease in the initial moisture of seeds. In 2018, a method was developed to produce ultra-dry seeds of clover meadow and creeping alfalfa potentially suitable for long-term storage without the use of low temperatures, which is an alternative way to store plant genetic resources. Using silica gel in the ratio of seeds: silica gel = 1:10, in 7 weeks we managed to dry the clover meadow to 2.8%, and creeping alfalfa to 1.9-2.0% without reducing their germination. These values ​​are below the recommended standards for gene banks; such seeds can be referred to as ultra-dry. An important point in the technique is the weekly replacement of the used silica gel with the fresh one. The next stage of the work is to test the effectiveness of this mode of drying the seeds of clover meadow and creeping alfalfa in experiments on long-term storage, as well as in model experiments on accelerated aging of seeds.

  Keywords: plant genetic resources, perennial fodder crops, seed collection, clover, alfalfa, seed moisture, ultra-dry seeds.

  Збереження та стале використання біологічного різноманіття має вирішальне значення для задоволення потреб у продовольстві та охороні здоров'я, а також інших потреб зростаючого населення Землі [1]. За даними ФАО в світі налічується около1750 генних банків, що зберігають 7,4 мільйона колекційних зразків рослин [2, С. 5]. Колекція зразків сільськогосподарських культур і їх диких родичів, що зберігається в ФГБНУ «Федеральний дослідний центр Всеросійський інститут генетичних ресурсів рослин ім. Н.І. Вавилова »(ВІР), займає 4 місце в світі за чисельністю після колекцій США, Китаю і Індії [2, С. 6]. Колекція генетичних ресурсів ВІР налічує 329826 зразків, з них 32543 зразка становить

  колекція відділу генетичних ресурсів кормових культур (зі звіту ВІР за 2017 г.). Це найбільша в Росії колекція бобових, злакових і інших кормових культур. Збереження колекції кормових культур в живому вигляді здійснюється як шляхом пересівань, так і з використанням технології тривалого зберігання зразків насіння в умовах низьких температур.

  Відомо, що довговічність насіння при зберіганні визначається взаємодією біологічних факторів, властивих насінню, і умов зберігання, серед яких провідну роль відіграють температура, вміст вологи в насінні (відносна рівноважна вологість) і парціальний тиск кисню [3, С. 14], [4, С. 565]. Встановлено, що, чим нижче температура зберігання [5, С. 26] і парціальний тиск кисню [5, С. 57], тим довше період життєздатності насіння. На зміну вологісного режиму насіння різних видів реагують по-різному. У більшості сільськогосподарських культур насіння добре переносять підсушування до вологості 2-5%. Таке насіння називають ортодоксальними (від латинського orthodox - правовірний). Але є рослини, насіння, які не можна висушувати нижче характерного для них, зазвичай високого, рівня вологості (12-31%) - тропічні деревні рослини, цитрусові, кава, какао, деякі каучуконоси і ін. Їх насіння називають рекальцітрантнимі (від латинського recalcitro - брикатися, противитися) [6, С. 501]. Пізніше була виділена група рослин, насіння яких займають проміжне положення між ортодоксальними і рекальцітрантнимі. Власне кажучи, група рекальцітрантних насіння була розбита на дві: ті, які переносять підсушування тільки до вологості не нижче 15-20% - власне рекальцітрантние, і ті, які можна підсушити до вологості 10-12,5% - інтермедіальних насіння [7, С . 15].

  Збереження рекальцітрантних і інтермедіальних насіння вимагає особливих підходів - таких, як зберігання насіння в зволоженому стані [8, С. 130]. Ортодоксальні насіння зберігають підсушеними, їх довговічність при зниженні початкової вологості підвищується, по крайней мере, в температурному інтервалі від 3 ° до 90 ° С і інтервалі вологості насіння від 5% до 25% [9, С. 376]. Правильна організація тривалого зберігання насіння, що гарантує збереження їх життєздатності та генетичної цілісності, передбачає точне знання, є насіння ортодоксальними, рекальцітрантнимі або інтермедіальних.

  Сучасні стандарти для Генбанка рекомендують підсушування ортодоксальних насіння перед низькотемпературним зберіганням при 5-20 ° С і 10-25% відносної вологості повітря [8, С. 24]. У цих умовах рівноважна вологість насіння становить 3-7% в залежності від культури. У Генбанка ВІР, побудованому в 2000 р, насіння сушать перед закладкою на зберігання при температурі 20 ° С і відносній вологості 12%. У цих умовах рівноважна вологість насіння у конюшини становить 3,5-5,8%, у люцерни - 3,7-5,2%.

  Однак є експериментальні дані, які свідчать про те, що насіння, підсушені до більш низьких значень вологості, ніж рекомендовано стандартами для Генбанка, звані ультра сухими, можуть зберігатися досить тривалі терміни, до того ж навіть без використання негативних температур. Наприклад, вчені Мадридського політехнічного університету показали, що насіння 37 видів родини Brassicaceae, підсушені за допомогою силікагелю до 1,5-3% і запаяні в скляні ампули, зберігали схожість на вихідному рівні після 40 річного зберігання в лабораторії. У деяких випадках схожість була вище вихідної - за рахунок подолання твердосемянності [10, С. 143]. Зберігання ультра сухого насіння при кімнатній температурі являє собою альтернативу енерговитратності низькотемпературного зберігання. Але підсушування насіння до ультра низьких значень вологості пов'язано з технічними труднощами. До того ж, варто пам'ятати, що надмірне зниження вологості може призвести до деструктивних змін. Для кожної культури межа підсушування пов'язаний з морфологічними особливостями насіння, їх біохімічним складом [11, С. 1019]. Серйозною проблемою є висновок насіння з ультра сухого стану без заподіяння їм шкоди [7, С. 25].

  Завдання даного дослідження - уточнити, до якого типу по відношенню до підсушування відносяться насіння конюшини лугової (Trifolium pratense L.) та люцерни посівної (Medicago sativa L.), і розробити методику отримання ультра сухого насіння цих культур, якщо вони є ортодоксальними.

  Ще в 50-х ХХ століття роках в дослідах лабораторії насіннєзнавства ВІР (з 1997 р ЛДХГР) було показано, що насіння кормових бобових культур добре переносять підсушування до 4% -ної вологості, тобто, швидше за все, є ортодоксальними. Багаторічна зберігання насіння - протягом 10-27 років, в герметично закритих скляних пляшках в приміщенні, температура в якому коливалася від 12 ° С до 20 ° С, виявило відмінності в довговічності між зразками, що мали різну вихідну вологість. На підставі результатів дослідів були рекомендації для організації тривалого зберігання насіння в Національному сховище насіння на Кубані (нині Кубанський генетичний банк насіння), що почав роботу в 1976 р Для люцерни була рекомендована початкова вологість насіння 4%, для конюшини - 4-6%. Однак не всі отримані тоді матеріали були опубліковані і в належній мірі обговорені. Не всі результати могли бути однозначно витлумачені. Як приклад можна привести 10-літнє зберігання при 12-20 ° С зразків насіння люцерни Слов'янської, вихідна вологість яких коливалася в інтервалі від 13,9% до 4,4% (рис. 1).

  Мал. 1 - Вплив початкової вологості насіння люцерни посівної сорту Слов'янська на зміну їх схожості в

  процесі зберігання в герметично закритій тарі

  У цьому досвіді було виявлено, що зниження початкової вологості насіння від 13,9% до 8,8% веде до збільшення періоду, протягом якого насіння зберігає високу життєздатність. Однак подальше зниження вологості від 8,8% до 4,4% не зробило помітного впливу на збереження насіння, що могло бути пов'язано з досить жорсткими умовами використаної сушки - в термостаті при 35-40 ° С, і пошкодженням насіння, коли для отримання більш низьких значень вологості збільшували час експозиції. Але, можливо, 10 років - недостатній термін для прояву переваг нижчою початкової вологості. З цієї точки зору доцільно розглянути результати тривалого зберігання великої кількості зразків багаторічних кормових бобових культур в Кубанському генетичному банку насіння.

  Так, в 1977 р на зберігання в Кубанський генетичний банк було закладено на зберігання 575 зразків люцерни посівної, 476 з них (83%) мали схожість вище 91-100%, решта - 81-90% (рис. 2а). Після 25 років зберігання в герметично закритих пляшках схожість в інтервалі 91-100% мали 106 зразків (19%), число зразків зі схожістю 81-90% збільшилася до 439 (76%), з'явилися зразки з більш низькою схожістю. Але в цілому число зразків зі схожістю вище 80% становило 95% (рис. 2б). Такі результати слід визнати успішними. Тим більше, що температура зберігання базових колекцій ВІР в Кубанському генетичному банку насіння дорівнює 4 ° С, тоді як сучасні стандарти для генних банків ФАО рекомендують -18 ° С [8, р. 24].

  Мал. 2 - Співвідношення числа зразків люцерни посівної з різною схожістю (%): А - перед закладкою на тривале зберігання в Кубанський генетичний банк насіння в 1977 р .; Б - після 25 років зберігання

  У 1982 р на зберігання в Кубанський генетичний банк насіння було закладено 127 зразків конюшини лучної. 85 з них мали початкову вологість насіння від 4,0 до 5,0%, 42 - вологість від 5,1 до 6,9%. Такий поділ на групи по вологості досить умовно: просто 5% - це середнє значення в інтервалі значень вологості, до яких висихають насіння в умовах, рекомендованих стандартів для Генбанка ФАО [8, р. 24]. Проте, було цікаво з'ясувати, позначаються відмінності в початкової вологості насіння на їх довговічності. У групі з більш низькою вихідною вологістю 82 зразка (96%) перед зберіганням мали схожість 91-100%, а 3 зразка (4%) - 81-90% (Рис. 3а). Після 25 років зберігання зразки зі схожістю 91-100% становили 68% групи, а зі схожістю 81-90% -28% (Рис. 2б). У групі з більш високою вихідною вологістю в процесі зберігання відбулося зменшення числа зразків зі схожістю 91-100% з 38 (90%) до 17 (45%), а число зразків зі схожістю 81-90% зросла з 4 (10%) до 19 (45%) (Рис. 3в і 3г). У групі з вихідною вологістю 4,0-5,0% число зразків зі схожістю вище 80% в результаті 25-річного зберігання в Кубанському генетичному банку насіння знизилося з 100 до 96% (рис.3 і 3б). В

  групі зразків з вихідною вологістю 5,1-6,9% також відбулося зниження числа зразків зі схожістю вище 80% з 90 до 86% (Ріс.Зв і 3г). Таким чином, не можна сказати, що зразки конюшини лугової з вихідною вологістю 4,0-5,0% зберігалися значно краще, ніж зразки з вихідною вологістю 5,1-6,9%. Але тенденція до більш тривалого збереження життєздатності при зниженні вихідної вологості насіння є, особливо якщо порівняти, як змінювалося в групах, що розрізняються по вологості, число зразків зі схожістю 91-100%.

  Якщо не розділяти зразки конюшини лугової, закладені в 1982 р в Кубанський генетичний банк насіння, на групи, то можна сказати, що після 25 років зберігання 118 з 127 (93%) мали схожість вище 80%.

  В цілому, досить успішні результати тривалого зберігання в Кубанському генетичному банку зразків конюшини лучної та люцерни посівної, мали вихідну вологість насіння 4,0-6,9%, дозволяють впевнено віднести насіння цих культур до ортодоксальним. Це робить можливим розробку методики отримання ультра сухого насіння конюшини лугової і люцерни посівної.

  Мал. 3 - Зміна співвідношення числа зразків з різною схожістю (%) в партії насіння конюшини лугової в процесі 25-річного зберігання в Кубанському генетичному банку насіння в залежності від початкової вологості насіння:

  А - при закладці на зберігання, вихідна вологість 4,0-5,0%;

  Б - після зберігання, вихідна вологість 4,0-5,0%; В - при закладці на зберігання, вихідна вологість 5,1-6,9%; Г - після зберігання, вихідна вологість 5,1-6,9%

  Перший етап розробки методики отримання ультра сухого насіння - визначення нижньої межі вологості, до якого можна підсушувати насіння, не викликаючи деструктивних змін, що знижують їх здатність до проростання і нормальному розвитку.

  У минулі роки на зернових культурах було показано, що при підсушуванні зразків в термостаті при температурі 40 ° С до ультранизьких значень вологості схожість насіння дещо знижувалася. При використанні для підсушування силикагеля в співвідношенні 10 обсягів силикагеля на 1 обсяг насіння змін життєздатності насіння не спостерігалося, при цьому вологість насіння знизилася до ультра низьких значень за 7 тижнів [12, С. 42]. Такий же режим підсушування був успішно використаний для отримання ультра сухого насіння олійних культур. Для досягнення позитивного результату виявилася важлива регулярна заміна силікагелю, використовуваного для підсушування [13, С. 51].

  Аналогічні досліди були проведені в 2018 р на насінні зернобобових кормових культур. У роботі були використані насіння конюшини лугової і люцерни посівної, отримані з відділу генетичних ресурсів багаторічних кормових культур ВІР (табл. 1).

  Таблиця 1 - Основні відомості про зразки конюшини лугової і люцерни посівної, використаних в дослідах по

  отриманню ультра сухого насіння

  № каталогу Походження Місце Рік репродукції Вихідна Вихідна

  ВІР зразка репродукції схожість,% вологість,%

  Клевер луговий

  к-47421 Белогорка Белогорка 2013 89 6,9

  Люцерна посівна

  к-6254 Казахстан Китай 2013 97 6,1

  к-19996 Азербайджан Китай 2013 93 5,6

  Підсушування насіння проводили за допомогою силікагелю (співвідношення насіння: силікагель = 1:10) в герметично закритій тарі при кімнатній температурі, протягом 8 тижнів, щотижня замінюючи силікагель і перевіряючи стандартними методами схожість [14, с. 36-44] і вологість насіння [15, с. 109-114]. Перед визначенням схожості зразки 6 годин витримували відкритими в лабораторному приміщенні (температура повітря 18-20 ° С, відносна вологість повітря 60%). Цього виявилося достатньо, щоб насіння зволожилися, і попереднє підсушування не позначалося на їх схожості. Досвід проводили в дворазової повторності. Вологість насіння в останній тиждень досвіду стабілізувалася і була у конюшини лугової до- 7421 2,8%, у люцерни посівної к-6254 і до-19996 1,9% і 2,0%, відповідно (Рис. 4). Достовірних змін схожості досліджуваних зразків в процесі підсушування насіння протягом 8 тижнів не відбулося (рис. 5).

  Вологість.%

  8 6 4

  2 0

  012345678

  Час підсушування, тижнів

  -• -Клевер к-47421 - "- Люцерна к-6254 -" - Люцерна к-19996

  Мал. 4 - Динаміка висушування насіння конюшини і люцерни за допомогою силікагелю (співвідношення насіння:

  силікагель = 1:10)

  Схожість. %

  60 40 20 0

  01234 5 678

  Час підсушування, тижнів.

  -• -Клевер к-47421 - "- Люцерна к-6254 -" - Люцерна к-19996

  Мал. 5 - Вплив висушування насіння конюшини і люцерни за допомогою силікагелю (співвідношення насіння:

  силікагель = 1: 10) на їх схожість

  Таким чином, підсушування насіння багаторічних бобових трав - конюшини лугової і люцерни посівної, за допомогою силікагелю (співвідношення насіння: силікагель = 1:10) протягом 7 тижнів, супроводжуване щотижневої заміною використаного силикагеля на свіжий, дозволяє знизити вологість насіння конюшини лугової до 2, 8%, а люцерни посівної - до 1,9-2,0%, без зниження їх схожості. Наступний етап розробки методики отримання ультра сухого насіння конюшини лугової і люцерни посівної - перевірка цього режиму підсушування насіння в дослідах з тривалого зберігання, а також в модельних дослідах з прискореного старіння насіння.

  110

  фінансування

  Робота виконана в рамках державного завдання ВІР № 0662-2018-0004 за темою «Удосконалення стратегії, теорії, методів і технологій ex situ зберігання генетичних ресурсів рослин без втрати їх життєздатності».

  Funding

  The work was carried out within the framework of the state task of N.I.Vavilov Research Institute of Plant Industry, St. Petersburg, Russia No. 0662-2018-0004 on "Improving Strategy, Theory, Methods, and Technologies of Ex Situ Storage of Plant Genetic Resources with no Loss of their Viability."

  Конфлікт інтересів Conflict of Interest

  Не вказано. None declared.

  Список літератури / References

  1. The Convention on Biological Diversity. 1993. Preamble. URL: https://www.cbd.int/convention/articles/default.shtml?a=cbd-00 (accessed: 24.08.2018).

  2. FAO. The Second Report on the State of the World's Plant Genetic Resources for Food and Agriculture. Rome: Commission on genetic resources for food and agriculture FAO, 2010. URL: http://www.fao.org/docrep/013/i1500e/i1500e_brief.pdf (accessed 24.08.2018).

  3. Roberts E. H. Viability of seeds / E. H. Roberts. - London: Chapman and Hall Ltd., 1972. - 448 p.

  4. Walters C. Structural mechanics of seed deterioration: Standing the test of time / C. Walters, D. Ballesteros, V. A. Vertucci // Plant Science. - 2010. V.179. - P. 565-573. doi: 10.1016 / j.plantsci. 2010.06.016.

  5. Justice O. L. Principles and practices of seed storage / O. L. Justice, L. N. Bass - Washington: U. S. Government Printing Office, 1978. - 289 p.

  6. Roberts E. H. Predicting the storage life of seeds / E. H. Roberts // Seed Science and Technology. - 1973. - V1. - №3.

  - P.499-514.

  7. Hong T.D. A protocol to determine seed storage behavior / T. D. Hong, R. H. Ellis. - Rome: IPGRI, 1996. - 64 p.

  8. Genebank standards for plant genetic resources for food and agriculture. Rome: FAO, 2014.URL: http://www.fao.org/3Za-i3704e.pdf (accessed 24.08.2018).

  9. Ellis R.H. The quantification of ageing and survival in orthodox seeds / R. H. Ellis, E. H. Roberts // Seed Science and Technology. - 1981. - V 9. -№2.- P.373-409.

  10. Perez-Garcia F. High viability recorded in ultra-dry seeds of 37 species of Brassicaceae after almost 40 years of storage / F. Perez Garcia, ME Gonzalez-Benito, C. Gomez-Campo // Seed Science and Technology / - 2007. - 35 (1) - P. 143-153. DOI: 10.15258 / sst.2007.35.1.13.

  11. Vertucci C W. Theoretical basis of protocols for seed storage / C. W Vertucci, E. E. Roos. // Plant Physiology. -1990. - V.94. - P. 1019-1023.

  12. Філіпенко Г. І. Зберігання ультрасухіх насіння як спосіб збереження генетичних ресурсів рослин / Г. І. Філіпенко, О. Н. Забегаева, Е. А. Баранова // Шлях науки. - Волгоград. - 2015. - №10 (20). - С.39-43.

  13. Філіпенко Г. І. Оптимізація вологості насіння олійних культур для збільшення тривалості їх зберігання в генетичних банках рослин / Г. І. Філіпенко, О. Н. Забегаева, Е. А. Баранова // Шлях науки. -Волгоград. - 2016. - № 11 (33). - Т.1. - C. 50-53.

  14. ГОСТ 12038-84. Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення схожості // в сб .: Насіння сільськогосподарських культур. Методи аналізу. - М .: Стандартинформ, 2011. - 247 с.

  15. ГОСТ 12041-82. Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення вологості // в сб .: Насіння сільськогосподарських культур. Методи аналізу. - М .: Стадартінформ, 2011. - 247 с.

  Список літератури англійською мовою / References in English

  1. The Convention on Biological Diversity. 1993. Preamble. URL: https://www.cbd.int/convention/articles/default.shtml?a=cbd-00 (accessed: 24.08.2018).

  2. FAO. The Second Report on the State of the World's Plant Genetic Resources for Food and Agriculture. Rome: Commission on genetic resources for food and agriculture FAO, 2010. URL: http://www.fao.org/docrep/013/i1500e/i1500e_brief.pdf (accessed 24.08.2018).

  3. Roberts E. H. Viability of seeds / E H. Roberts. - London: Chapman and Hall Ltd., 1972. - 448 p.

  4. Walters C. Structural mechanics of seed deterioration: Standing the test of time / C. Walters, D. Ballesteros, V. A. Vertucci // Plant Science. - 2010. V.179. - P. 565-573. doi: 10.1016 / j.plantsci. 2010.06.016.

  5. Justice O. L. Principles and practices of seed storage / O. L Justice, L. N. Bass - Washington: U. S. Government Printing Office, 1978. - 289 p.

  6. Roberts E. H. Predicting the storage life of seeds / E. H. Roberts // Seed Science and Technology. - 1973. - V1. - №3.

  - P.499-514.

  7. Hong T. D. A protocol to determine seed storage behavior / T. D. Hong, R. H. Ellis. - Rome: IPGRI, 1996. - 64 p.

  8. Genebank standards for plant genetic resources for food and agriculture. Rome: FAO, 2014.URL: http://www.fao.org/3/a-i3704e.pdf (accessed 24.08.2018).

  9. Ellis R. H. The quantification of ageing and survival in orthodox seeds / R. H. Ellis, E. H. Roberts // Seed Science and Technology. - 1981. - V 9. -№2.- P.373-409.

  10. Perez-Garcia F. High viability recorded in ultra-dry seeds of 37 species of Brassicaceae after almost 40 years of storage / F. Perez Garcia, ME Gonzalez-Benito, C Gomez-Campo // Seed Science and Technology / - 2007 . - 35 (1) - P. 143153. DOI: 10.15258 / sst.2007.35.1.13.

  11. Vertucci C. W. Theoretical basis of protocols for seed storage / C. W. Vertucci, E. E. Roos. // Plant Physiology. -1990. - V.94. - P. 1019-1023.

  12. Filipenko GI Khraneniye ul'trasukhikh semyan kak sposob sokhraneniya geneticheskikh resursov rasteniy [Ultra-dry seeds storage as a way of plant genetic resources conservation] / GI Filipenko, ON Zabegaeva, EA Baranova // Put 'nauki [The Way of Science] . - Volgograd. - 2015. - № 10 (20). - P. 39-43. [In Russian].

  13. Filipenko GI Optimizatsiya vlazhnosti semyan maslichnykh kul'tur dlya uvelicheniya prodolzhitel'nosti ikh khraneniya v geneticheskikh bankakh rasteniy [Optimizing moisture content of oilseeds to improve their longevity in plant gene banks] / GI Filipenko, ON Zabegaeva, EA Baranova // Put ' nauki [The Way of Science]. - Volgograd. - 2016. - № 11 (33). - Vol.1.- P. 50-53. [In Russian]. [In Russian].

  14. GOST 12038-84. Semena sel'skokhozyaystvennykh kul'tur. Metody opredeleniya vskhozhesti // v sb .: Semena sel'skokhozyaystvennykh kul'tur. Metody analiza [Seeds of agricultural crops. Methods for determining germination // in Seeds of agricultural crops. Methods of analysis]. - M .: Stadartinform, 2011. - 247 p. [In Russian].

  15. GOST 12041-82. Semena sel'skokhozyaystvennykh kul'tur. Metody opredeleniya vlazhnosti. // v sb .: Semena sel'skokhozyaystvennykh kul'tur. Metody analiza [Seeds of agricultural crops. Methods for determining moisture // in: Seeds of agricultural crops. Methods of analysis]. - M .: Stadartinform, 2011. - 247 p. [In Russian].


  Ключові слова: КОЛЕКЦІЯ НАСІННЯ / SEED COLLECTION / Багаторічна кормова КУЛЬТУРИ / PERENNIAL FODDER CROPS / ГЕНЕТИЧНІ РЕСУРСИ РОСЛИН / PLANT GENETIC RESOURCES / КЛЕВЕР / CLOVER / ЛЮЦЕРНА / ALFALFA / ВЛАЖНОСТЬ НАСІННЯ / SEED MOISTURE / УЛЬТРА СУХІ СЕМЕНА / ULTRA-DRY SEEDS

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити