Область наук:

 • Агробіотехнології

 • Рік видавництва: 2008


  Журнал: Досягнення науки і техніки АПК


  Наукова стаття на тему 'Алтайський територіальний науковий центр з Россельхозакадеміі'

  Текст наукової роботи на тему «Алтайський територіальний науковий центр з Россельхозакадеміі»

  ?ри, властивості збудників, розробити принципово нові методи його діагностики і специфічної профілактики у великої рогатої худоби, птахів і хутрових звірів.

  Після організації Сибірського відділення ВАСГНІЛ і перетворення Сибірського Ниви у Всеросійський науково-дослідний інститут бруцельоз і туберкульозу тварин (1985 г.) роль сибірських і, перш за все, омских вчених в розробці методів боротьби з бруцельозом і туберкульозом тварин помітно посилилася. Омськ фактично став науковим і методичним центром, який координує діяльність усіх наукових установ і вищих навчальних закладів, що займаються проблемами цих захворювань.

  За цей час сибірські вчені отримали принципово нові дані, що стосуються:

  морфології і біологічних властивостей бруцелл, в тому числі тих видів (В.от, В.сатз), які порівняно недавно занесені на територію нашої країни;

  методів і засобів виявлення в стадах великої та дрібної рогатої худоби тварин, заражених ти-

  пічних (5) і диссоційованними (БЛ, Л) культурами бруцел;

  специфічної профілактики бруцельозу ВРХ з комбінованим (послідовним) застосуванням вакцин із штамів 19 і 82, а також екологічно безпечних напівсинтетичних (хімічних) антиген-вакцин.

  Керівниками ВНІІБТЖ були І.С. Елістра-тов (1985-1986) і заслужений діяч науки РФ І.А. Косилов (1987-1996), з 1996 р Інститут очолює заслужений діяч науки РФ В.Г. Ощепков.

  За минулі з пам'ятного 1828 р десятиліття невпізнанно змінився вигляд Омської області і всього Сибіру. Аграрна наука регіону перетворилася в струнку структуру з широко розгалуженою мережею. Вона здійснює наукове забезпечення потужного аграрно-промислового комплексу, яке сягнуло реальних успіхів. Сьогодні омські аграрії щороку збирають понад 3 млн т зерна, виробляють близько 1 млн т молока і 300 тис. Т м'яса.

  І за всім цим стоїть повсякденний напружена праця вчених, що спираються на досягнення своїх славних попередників.

  Алтайського ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР СО Россельхозакадеміі

  В.В. ЯКОВЛЄВ, доктор сільськогосподарських наук О.Д. НІКІТІНА, кандидат сільськогосподарських наук

  В.І. УСЕНКО, доктор сільськогосподарських наук В.Г. ЛУНІЦИН, доктор ветеринарних наук

  A.А. МАЙОРОВ, доктор технічних наук

  B.В. ТКАЧЕНКО, кандидат технічних наук

  До складу Алтайського територіального наукового центру входять 5 інститутів Сибірського відділення Россельхозакадеміі (Алтайський НДІ сільського господарства, НДІ садівництва Сибіру ім. М.А.Лісавенко, Сибірський НДІ сироваріння, Всеросійський НДІ пантового оленеводства, Горно-Алтайський НІІСХ). Їх основне завдання - наукове забезпечення АПК Алтайського краю і Республіки Алтай, площа сільгоспугідь яких становить майже 14 млн га (11255 тис. Га Алтайський край і 1684 тис. Га Республіка Алтай).

  Історія Алтайського НДІ сільського господарства починається з дослідного поля, створеного поблизу Барнаула в 1897 р Воно періодично то припиняло, то відновлювало свою діяльність і набула стабільність лише в 1921 р, коли при радгоспі «Сухо-Логовський» заснували Сухологовское дослідне поле. В цьому ж році було організовано Алтайское районне дослідне поле, яке в 1929 р стало Алтайс-

  кой районної сільськогосподарської дослідної станцією. Після ряду перетворень і перепідпорядкування на базі цієї установи в 2003 р створено Алтайський науково-дослідний інститут сільського господарства, до якого в 2006 р приєднали Кулун-Дінської СХОС, а в 2007 р - Дослідне проектно-конструкторське бюро.

  На сьогоднішній день АНІІСХ - одне з провідних в Сибіру спеціалізованих науково-дослі-довательскіх установ з проблем землеробства, селекції та насінництва сільськогосподарських культур, а також по тваринництву.

  В Інституті працює 210 осіб, з них 82 наукових співробітників, серед яких 7 докторів і 32 кандидати наук.

  Алтайська нива на площі понад 2,5 млн га (більше 70%) засівається сортами створеними в Інституті, які районовані і за межами краю.

  Селекційна робота ведеться по 12 культурам, з 105 виведених сортів районовані 99. На сьогоднішній день до Державного реєстру внесено 57 сортів, з них на 46 отримані патенти, і 11 сортів знаходяться в державному випробуванні. Крім того, 16 сортів передані для випробування в Республіку Казахстан, 3 з них рекомендовані до районування.

  Найбільш значні успіхи досягнуті в селекції ярої м'якої пшениці. Для різних зон

  краю створено 18 сортів сильної пшениці среднераннего (Алтайська 98 і Алтайська 99, Алтайська 70), середньостиглої (Алтайська 60, Алтайська 100 і Алтайська степова, Алтайська 325, Алтайська 530) і среднепозднеспелого (Алтайська 88 і Алтайський простір, Алтайська 105) типів, що характеризуються високою посухостійкістю і пластичністю.

  Алтай, як і раніше, залишається найбільшим виробником твердої пшениці на сході Росії. Понад 80% посівних площ цієї культури в регіоні зайняті сортами селекції АНІІСХ. До їх числа відносяться імунні сорти, що відрізняються високою якістю зерна, Алтайська нива, Зірниця Алтаю, Гордєїформе 53, Алтайський бурштин, Алейска, Салют Алтаю.

  Районовані серія сортів озимого тритикале - Алтайська 1, Алтайська 2, Алтайська 3 і Алтайська 4 і озима пшениця Опора.

  Активна робота ведеться по селекції зернофуражних культур. Створено ряд високоврожайних сортів вівса, в тому числі Алтайський крупнозерний з потенційною врожайністю 7,0 т / га, Корифей, імунний до курною головне, і Аргумент, універсального використання на корм і зерно.

  За фінансової підтримки Барнаульского пивоварного заводу з 1992 р в Алтайському краї реалізується комплексна програма «Пивоварний ячмінь». В рамках її проведення створений сорт Сигнал, посівні площі якого в краї становлять понад 130 тис. Га. З 2008 р включений в Держреєстр високоврожайний сорт Ворсінскій, стійкий до твердої головне.

  За зернобобових культур районовані високопродуктивні сорти ярої вики - Барнаулки, гороху - Варяг, сої - Алтом, сочевиці - Нива 95, квасолі - Бузкова.

  Створено скоростиглий сорт соняшнику Ку-лундінскій 1, який рекомендований до обробітку в багатьох областях Західного Сибіру і Південного Уралу.

  Приділяється велика увага селекції кормових культур. Виробництву запропоновано більше 25 генетично різноманітних сортів.

  Первинне насінництво ведеться по 15 культурам в обсягах і асортименті, що повністю забезпечують наявну потребу в оригінальних насінні для сортосмени і сортооновлення.

  Найбільш значущі досягнення в галузі землеробства - це протиерозійні системи обробітку грунту; зональні системи землеробства Алтайського краю; наукове обґрунтування контурно-меліоративного землевпорядкування та прийомів посилення надходження в агроценози біологічно фіксованого азоту; оптимізація кругообігу, балансу і трансформації елементів живлення в агросистемах; пакети технологій обробітку основних сільськогосподарських культур, розраховані на різні рівні забезпеченості природними та виробничими ресурсами; режими зрошення; комплекс

  машин і робочих органів для накопичення вологи, обробітку грунту і захисту її від ерозії, прибирання насіннєвих посівів трав і ін.

  У галузі тваринництва за 55-річний період запропоновані і впроваджені більш 150 запатентований розробок.

  Ведеться селекційна робота по вдосконаленню розводяться в краї молочних корів симентальської, чорно-рябої і червоної степової порід з використанням кращих світових генофондів.

  За програмою створення м'ясної худоби сформована нова заводська лінія великої рогатої худоби бика-виробника Ярлик 413.

  За участю вчених Інституту в області працює 9 племінних заводах краю створено три типи алтайської тонкорунної породи овець (Родинське, Рубцовського, Курьінского), а в 2006 р - кулундинская порода.

  Виведений катуньскій заводський тип свиней великої білої породи.

  Запропоновано технології годівлі сільськогосподарських тварин з використанням природних біоресурсів водного походження, рецептури преміксів, комбікормів, раціони з урахуванням конкретних умов кормовиробництва в господарствах.

  На експериментальних ставках розроблені технологія вирощування рослиноїдних риб в умовах Сибіру (коропа, білого і строкатого товстолобика, буффало) і схема підрощування молоді риби із застосуванням стартових Біокорм.

  Плодівництво як наука на Алтаї бере свій початок зі створення в 1933 р в м Ойрот-Тура (м Гірничо-Алтайськ) опорного пункту Всесоюзного НДІ садівництва. У 1943 р його перетворили в Алтайську дослідну станцію садівництва і створили Чемальс-кий і Барнаульський опорні пункти, в 1946 р - Соузгінскій філія. У 1950 р дослідну станцію перенесли в Барнаул із збереженням в Горно-Алтай-ську і Чемалі експериментальної бази, а в 1973 р - створили НДІ садівництва Сибіру МСГ РРФСР, який в 1979 г.вошел до складу Сибірського відділення ВАСГНІЛ.

  Організатором і беззмінним керівником опорного пункту і дослідної станції до останніх днів свого життя (27.08.1967 р) був М.А. Лісавен-ко - видатний організатор науки і виробництва, талановитий селекціонер-плодовод, лауреат Державної премії СРСР, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік ВАСГНІЛ, Герой Соціалістичної праці, кавалер багатьох орденів і медалей СРСР. Його ім'я це наукові установи носить з 1967 р до сих пір. З 1967 по 1990 рр. дослідну станцію та Інститут очолювала І.П. Калініна, а з 1990 по 2002 рр. - С.М. Хабаров, академіки Россельхозакадеміі, лауреати Державної премії СРСР.

  Сьогодні в методичному підпорядкуванні Інституту працюють ОПХ Гірничо-Алтайское (Республіка Алтай) і Бакчарскій опорний пункт північного садівництва (Томська область).

  Загальна чисельність співробітників НДІ станом на 01.01.2008 р - 352 людини, в весняно-літньо-осінній періоди щорічно додатково залучається до 200 ... 300 працівників .

  Науковими дослідженнями і їх забезпеченням зайнято 148 осіб, в тому числі 64 наукових співробітника, 2 академіка Россельхозакадеміі, 8 докторів наук, 3 професори, 29 кандидатів наук.

  Селекційна робота в Інституті ведеться по груші, яблуні, вишні, сливи, жимолості, суниці, калину, агрусу, малини, обліписі, смородині білої, смородині золотистої, смородині червоної, смородині чорної, винограду і 10 квітково-декоративним культурам. За 2002-2007 рр. селекціонери створили і передали на державне сортовипробування 51 сорт плодових і ягідних культур, винограду та квіткових рослин. За цей же період включено до Державного реєстру 50 сортів. за 2002-

  2006 рр. отримано 52 патенти на сорти.

  Всього за час діяльності інституту створено понад 370 сортів плодових і ягідних культур та 50 - декоративних рослин. Багато з них широко поширені не тільки в Росії і країнах СНД, а й в Англії, США, Канаді, Польщі, Угорщини, Китаї, Монголії, Індії та ін.

  Інституту належить пріоритет введення в садову культуру і створення перших в світі сортів обліпихи, жимолості і калини. За введення обліпихи в культуру 10 співробітникам НДІ присуджена Державна премія СРСР в галузі науки і техніки (1981 р).

  Вченими НИИСС виконані глибокі дослідження з актуальних питань обробітку, розмноження, харчування та захисту садових рослин, механізації, переробки плодів і ягід, новизна яких підтверджена авторськими свідоцтвами і патентами. Тільки за 2002-2007 рр. отримано 19 патентів на технічні рішення. Дослідження по механізації спрямовані на розробку машин і знарядь для обробітку грунту, пригибание і підйому малини і чорноплідної горобини, викопування саджанців у розсадниках. Ведеться пошук способів і напрямків механізації збирання врожаю обліпихи та інших культур. У 2007 р вперше промислові плантації обліпихи прибирали механізовано в відчутних обсягах. Так, за допомогою придбаного вже в ході збору врожаю комбайна «Іоонас-2000» було зібрано 17 т, а за допомогою стаціонарної машини для знімання плодів з гілок - 1,4 т обліпихи. Розроблено рецептури і запатентовані технології виробництва препаратів для боротьби з шкідниками і хворобами в садах.

  Вчені Інституту щорічно розробляють до 25 проектів реконструкції існуючих і закладки нових садів, дендраріїв і ділянок озеленення для спеціалізованих господарств, шкіл і підприємств краю, ведеться авторський нагляд за їх виконанням. За безпосередньої участі співробітників НИИСС в господарствах краю за останні 6 років показало-

  дружини плодові та ягідні насадження на площі понад 2300 га, в тому числі у 2007 році - 525 га.

  В Інституті щорічно проводиться 435 ... 780 тис. Шт. саджанців плодових і ягідних культур, до 150 ... 350 тис. шт. розсади суниці, 75 ... 120 тис. шт.

  - декоративних культур. Щорічне виробництво плодів і ягід в НИИСС становить 400 ... 550 т і більше, в тому числі 290 ... 435 т обліпихи.

  Пантове оленярство - розведення маралів і плямистих оленів як галузь тваринництва, зародилася в Росії в другій половині XIX століття. Основна її продукція - панти (молоді роги, зняті в період зростання). М'ясо маралів і плямистих оленів - цінний дієтичний продукт. Вторинна або побічна продукція (кров, жили, хвости, статеві органи, зародки) поряд з пантами служить лікарською сировиною.

  Для наукового забезпечення галузі в 1934 р в Москві була організована науково-дослідна лабораторія пантового оленеводства, яку потім перевели в с. Шебалино Гірничо-Алтайській АТ. У 70-х рр. її перетворили в Центральну, а в 1993 р.

  - у Всеросійську науково-дослідну дослідну станцію пантового оленеводства, на базі якої в 2001 р створено Всеросійський науково-дослідний інститут пантового оленеводства.

  Завдяки роботам співробітників цієї установи та інших вчених разом з оленярстві Приморського краю і мараловодамі Алтаю створена нова галузь тваринництва - пантовое оленярство. В результаті їх діяльності розроблена технологія змісту маралів і плямистих оленів, тимчасові норми годування за періодами року, технологія заготівлі та консервування пантового продукції, отриманий з пантів пантокрин і вивчені його фармакологічні властивості, розроблено заходи з профілактики та боротьби з основними хворобами маралів і плямистих оленів з використанням наявних засобів і методів.

  Серед основних результатів роботи останніх 7 років по зоотехнічної тематиці можна назвати наступні:

  виведена і затверджена перша вітчизняна порода маралов «Алтаї-Саянская» з розробкою інструкції з бонітування і організація селекційно-племінної роботи;

  запропоновані норми годування маралов за типовими раціонів;

  вивчена м'ясна продуктивність і якість м'яса представників сімейства оленевих дикої і одомашнений популяції;

  розроблена ветеринарно-санітарна і товарна характеристика продукції пантового оленеводства;

  вдосконалені наявні та запропоновано нові способи консервування та переробки пантів, м'яса і другорядної продукції маралов з використанням запатентованої технології.

  В рамках діяльності з ветеринарної тематиці проводиться щорічний моніторинг оленепого-

  ловья щодо заразних хвороб з розробкою і застосуванням сучасних методів їх діагностики та профілактики. Запропоновано і освоєна схема профілактики заразних хвороб оленів з економічною ефективністю 8,9 ... 32 руб. на 1 руб. витрат в залежності від епізоотичної ситуації. Випробувана і впроваджена в ветеринарну практику нова Протівобруцеллезнаявакцинація вакцина з штаму 75/79 АВ. Вивчено особливості епізоотії лептос-піроза і лейкозу ВРХ в Алтайському краї з рекомендацією ефективних заходів по їх профілактиці і ліквідації. Розроблено технологію отримання сироваткових препаратів, що володіють високою терапевтичною ефективністю при шлунково-кишкових хворобах телят.

  Нові умови господарювання в кінці 80-х-початку 90-х рр., Збитковість основних галузей тваринництва і висока рентабельність пантового оленеводства (130 ... 170%) сприяли його розвитку, особливо в Республіці Алтай і Алтайському краї. За останнє десятиліття кількість марало- і олені-ферм зросла в 7 разів. Зараз в Росії налічується понад 112 підприємств з поголів'ям 120 тис. Голів, в яких щорічно отримують понад 40 т консервованих пантів, причому 70% всієї продукції виробляється на Алтаї в найбільш сприятливій зоні для розведення цих тварин. Організація, будівництво, комплектування нових ферм не тільки на Алтаї, але і в Дагестані, Казахстані, Калузької, Пермської, Кемеровській областях, Красноярському краї здійснюється за безпосередньої участі співробітників Інституту з впровадженням наукових розробок на госпдоговірної основі.

  Історія Сибірського НДІ сироваріння почалася зі створення в м Барнаулі в 1958 р Алтайського філії Всесоюзного НДІ маслодельной і сироробний промисловості на базі крайової молочної лабораторії. Це було пов'язано з необхідністю більш ефективного наукового забезпечення сироваріння Сибірського регіону, як однієї з найважливіших складових післявоєнної відбудови народного господарства країни і подальшого розвитку її харчової та переробної промисловості.

  У 70-80 рр. філія був укомплектований фахівцями, які складали кістяк сучасного Сибірського НДІ сироваріння. Одночасно проходило його оснащення сучасним дослідницьким обладнанням і потужностями для експериментального виробництва продукції.

  Наукова діяльність Алтайського філії ВНИИМС була присвячена розробці і вдосконаленню техніки і технології сирів з високою температурою другого нагрівання. Модернізація матеріальної бази дозволила досить швидко підвищити ефективність наукового забезпечення сироробний галузі і сприяла зростанню кваліфікації його фахівців. Протягом 80-х гт. зона наукового забезпечення філії значно розширилася і включала не лише Сибір, а й Республіки

  Середній Азії, а також окремі регіони Прибалтики, Західної України і Молдавії.

  Етап ефективного розвитку філії тривав до початку 90-х років. Для цього періоду характерна активна винахідницька діяльність співробітників Інституту (понад 100 авторських свідоцтв). Крім того, були розроблені методи досліджень в галузі мікробіології, біохімії і физхимии складних біологічних об'єктів молока і продуктів його переробки; науково обгрунтовані принципи підбору молочнокислих і просоч-оновокіслих мікроорганізмів до складу заквасок для сирів, композиції ферментних препаратів для сирів, режими Бактофугування молока, параметри пресування, посолки і дозрівання сирів; створені технології виготовлення нових видів сирів з чеддарізаціей, плавленням і дозріванням сирної маси, сирів з високою температурою другого нагрівання, сирів в блоках, нові композиції фунгіцидних складів і захисних покриттів, широка гама зразків технологічного обладнання для сироробний галузі.

  У 1993 р АФ ВНИИМС увійшов до складу Сибірського відділення Россельхозакадеміі, в 1997 р було реорганізовано в Сибірську науково-дослідну дослідну станцію по технології переробки молока, а в 2002 р - в Сибірський НДІ сироваріння (СібНІІС).

  Підсумки півстолітньої наукової діяльності колективу установи можна коротко характеризувати наступними показниками.

  Структура Інституту включає 5 відділів, в які входять 6 лабораторій та 4 сектори. Для проведення технологічних дослідів і виготовлення експериментальних зразків обладнання створено 2 відповідних ділянки. Чисельність співробітників в

  2007 року склали 60 осіб, в тому числі 2 доктори та 13 кандидатів наук.

  За 1972-2007 рр. створено 27 - нових видів сирів; 12 - заквасок і БК; 2 - кормові добавки; 13 - кормових продуктів і напоїв; 3 - харчові пасти.

  За 50 років розроблено 51 найменування обладнання для переробки молока і комбінованих продуктів (за останні 5 років - 11 найменувань).

  Всього Інститутом отримано 140 патентів, авторських свідоцтв і корисних моделей (за останні 5 років - 35).

  Таким чином, незважаючи на складні економічні умови, колективи НДУ Алтайського ТНЦ зустрічають 180-річчя аграрної науки Сибіру оригінальними теоретичними і прикладними розробками по великому спектру напрямків АПК, активною участю в реаліазаціі науково-технічних і виробничих програм різного рівня, розширенням географії наукового співробітництва та впроваджувальної діяльності, що вселяє оптимізм і віру в нові творчі успіхи на благо аграрної науки і сільськогосподарського виробництва.


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити