Виявлено аллелопатические властивості Halimione verrucifera (M. Bieb.) Aellen. Встановлено інгібуючий вплив водних екстрактів з надземних і підземних органів багатолітника Halimione verrucifera (M. Bieb.) Aellen на однолетник Suaeda prostrate Pall. Визначено аллелопатические поріг чутливості тест-об'єкта Suaeda prostrate Pall., відповідний 1% концентрації водного екстракту органів Halimione verrucifera (M. Bieb.) Aellen. При збільшенні концентрацій аллелопатические активних речовин Halimione verrucifera (M. Bieb.) Aellen відзначено зниження показників схожості насіння, довжини проростків і біомаси тест-об'єкта Suaeda prostrate Pall. Встановлено, що найбільша аллелопатические активність при 10% концентрації водного екстракту властива водорозчинних речовин, що містяться в листі, а найменша в стеблах Halimione verrucifera (M. Bieb.) Aellen.

Анотація наукової статті по агробіотехнології, автор наукової роботи - Ганусяк А.П., Сімагіна Н.О..


ALLELOPATHIC ACTIVITY OF HALIMIONE VERRUCIFERA (M. BIEB.) AELLEN

The formation and existence of plant communities are based on interspecific interactions, one of the forms of which is allelopathy. Allelopathy is a cycle of physiologically active substances in phytocenosis, which play the role of regulator of internal and external relationships. Allelopathic activity of a particular species is determined by a certain set of different nature chemicals. It is known that the allelopathic activity of many plants is quite high. In the process of growth and development they release biological inhibitors through the root system into the soil, which can substantially inhibit neighboring plants. This work is devoted to the study of the allelopathic effect of water-soluble extracts from the aqueous extract of Halimione verrucifera (M. Bieb.) Aellen on the Suaeda prostrate Pall. test object. The high inhibitory activity of the aquatic extract of H. verrucifera on germination of seeds and the initial growth of seedlings of test objects was revealed. The laboratory experiment was performed to determine the effect of water extracts H. verrucifera, in concentrations of 1%, 5%, 10% and moistened with distilled water (control) for laboratory germination of S. prostrate seeds. The seeds of the test object germinated in Petri dishes, at a temperature of 230С in an amount of 10 seeds by moistened with aqueous extracts. In the majority cases, the seed germination of S. prostrate has decreased in comparison with the control. Under the action of the was extract H. verrucifera: 72% (1% concentration), 68% (5% concentration) and 52% (10% concentration), respectively at 90% in the control. Germination of S. prostrate seeds at the concentration of 1% is close to the control value. Complete suppression of germination was revealed in variants with the extract of 10% extracts concentration from the leaves. Number of germinated seeds S. prostrate at the influence of 10% concentration of H. verrucifera extracts is an average 42% less than in the control. Seedling of the test object under the action of 10% concentration extract from the roots reached length 2,4 ± 0,1 cm, under the action of the extract from the inflorescences 1,4 ± 0,1 cm, and the stems 3, 6 ± 0,2 cm. The highest lengths of seedlings of the test object at a high concentration (10%) were noted when exposed to water extracts from the stems. As a result of the action of the aqueous H. verrucifera extract (1% concentration) from leaves and stems, the stimulating effect on the length of the seedlings were observed. The length of seedlings in this case was 4,9 ± 0,2 cm in the control, and under the action of aqueous leaves extract 5,0 ± 0,3 cm, the effect on the length of seedlings moistened with the extract from the stems was 5,3 ± 0,2 cm, in the control 5,2 ± 0,1 cm. As a result of the study, it can be concluded that aquatic extracts from aboveground and underground parts of H. verrucifera had inhibitory and stimulating effect on germination and growth of seedlings S. prostrate.


Область наук:
 • Агробіотехнології
 • Рік видавництва діє до: 2017
  Журнал
  Вчені записки Кримського федерального університету імені В. І. Вернадського. Біологія. хімія
  Наукова стаття на тему 'аллелопатические Властивості HALIMIONE VERRUCIFERA (M.BIEB.) AELLEN'

  Текст наукової роботи на тему «аллелопатические Властивості HALIMIONE VERRUCIFERA (M.BIEB.) AELLEN»

  ?Вчені записки Кримського федерального університету імені В. І. Вернадського Біологія. Хімія. Том 3 (69). 2017. № 4. С. 47-54.

  УДК 581.524.1 / 582.661 (477.75)

  Аллелопатические властивості HALIMIONE VERRUCIFERA (M.BIEB.) AELLEN

  Ганусяк А. П., Сімагіна Н. Про.

  Таврійська академія (структурний підрозділ) ФГАОУ ВО «Кримський федеральний університет імені В. І. Вернадського», Сімферополь, Республіка Крим, Росія E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Виявлено аллелопатические властивості Halimione verrucifera (M. Bieb.) Aellen. Встановлено інгібуючий вплив водних екстрактів з надземних і підземних органів багатолітника Halimione verrucifera (M. Bieb.) Aellen на однолетник Suaeda prostrate Pall. Визначено аллелопатические поріг чутливості тест-об'єкта Suaeda prostrate Pall., Відповідний 1% концентрації водного екстракту органів Halimione verrucifera (M. Bieb.) Aellen. При збільшенні концентрацій аллелопатические активних речовин Halimione verrucifera (M. Bieb.) Aellen відзначено зниження показників схожості насіння, довжини проростків і біомаси тест-об'єкта Suaeda prostrate Pall. Встановлено, що найбільша аллелопатические активність при 10% концентрації водного екстракту властива водорозчинних речовин, що містяться в листі, а найменша - в стеблах Halimione verrucifera (M. Bieb.) Aellen.

  Ключові слова: алелопатія, Halimione verrucifera (M. Bieb.) Aellen, Suaeda prostrate Pall. ВСТУП

  Перспективним напрямком досліджень світових рослинних ресурсів є оцінка средообразующей функції галофітов. Галофіти є високоспеціалізованої групою вищих рослин, що виробила в процесі еволюції механізми стійкості до специфічних абіотичних факторів екотопа. Виростання галофітною рослинності визначено як абиотическими, так і біотичними факторами. Проявляючись на всіх рівнях організації живої матерії, аллелопатические зв'язку впливають на збалансованість процесів в біосфері і життя біогеоценозів. Певний аллелопатические режим, створюваний рослинними виділеннями, є невід'ємною частиною фитоценоза. Поряд з іншими факторами вони виконують істотну екологічну роль у формуванні спільнот, т. К. Виступають як активний регулятор видового складу і ценотичних структури в цілому [1]. Дослідження міжвидових взаємодій дозволяє вирішити теоретичні та практичні аспекти сучасної біологічної науки [2].

  Раніше проведені дослідження були присвячені встановленню механізмів конкуренції галофітною рослинності [3-5], а також вивчення аллелопатические аспектів комплексу міжвидових взаємодій на солончаках помірного клімату [6]. Однак питання, що стосуються біохімічної природи

  аллелопатические властивостей представників роду Halimione, залишаються невивченими, що обумовлює актуальність проведених наукових досліджень.

  Метою даного дослідження було вивчення аллелопатические властивостей Halimione verrucifera (M. Bieb.) Aellen. До завдань дослідження входили: оцінка аллелопатические активності водних екстрактів листя, коріння, стебел, суцвіть H. verrucifera; визначення схожості насіння і довжини проростків S. prostrate при впливі водних екстрактів H. verrucifera; встановлення ступеня інгібування тест-об'єкта S. prostrate аллелопатические активними речовинами H. verrucifera.

  МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

  Об'єкти дослідження - H. verrucifera - багаторічна рослина (донор аллелопатические речовин); S. prostrate - однорічна рослина (акцептор аллелопатические речовин (тест-об'єкт)). Матеріал для дослідження відбирався в вегетаційний період 2016 року в західному Криму в прибережній зоні між двома солоними озерами: Ярилгач і Джарилгач (с. Міжводне, Чорноморський район). Лабораторні дослідження проводили на базі Таврійської академії (структурний підрозділ) ФГАОУ ВО «Кримський федеральний університет імені В. І. Вернадського».

  Для визначення аллелопатические властивостей H. verrucifera була проведена серія биотестов, в яких визначалася аллелопатические активність листя, коріння, стебел, суцвіть. Аллелопатические вплив H. verrucifera оцінювалося за впливом водних екстрактів різних концентрацій 1%, 5%, 10% на схожість насіння та ріст проростків тест-об'єкта S. prostrate. В кінці вегетаційного періоду була зібрана зелена маса H. verrucifera, висушена до повітряно-сухого стану, і використана для отримання водних екстрактів. Приготування екстрактів фізіологічно активних речовин проводили за методикою А. М. Гродзинського [7].

  Насіння тест-об'єкта пророщують в чашках Петрі на ложе з фільтрувального паперу при температурі 230С в кількості 10 насіння при зволоженні водними екстрактами H. verrucifera при п'яти варіантах умов: зволоження водним екстрактом з листя; зволоження водним екстрактом з коренів; зволоження водним екстрактом з стебел; зволоження водним екстрактом з суцвіть; зволоження дистильованою водою (контроль).

  Повторність дослідів триразова. Визначення схожості насіння і вимірювання довжини проростків проводили протягом 10 діб за загальноприйнятими методиками. Отримані результати оброблялися стандартними методами математичної статистики [8].

  РЕЗУЛЬТАТИ І ОБГОВОРЕННЯ

  В ході дослідження впливу водних екстрактів H. verrucifera різних концентрацій на проростання насіння і ріст проростків була відзначена різна аллелопатические толерантність у тест-об'єкта S. prostrate. визначивши схожість

  насіння тест-об'єкта S. prostrate в дослідних і контрольних варіантах, можливо зробити висновок, що екстракти з різних органів H. verrucifera надають як інгібуючу, так і стимулюючу дію на певних етапах проростання насіння і росту проростків S. prostrate (табл. 1, рис. 1).

  Таблиця 1

  Динаміка зростання проростків Suaeda prostrate Pall. при зволоженні водними екстрактами Halimione verrucifera (M. Bieb.) Aellen різних концентрацій.

  День експерименту / Екстракт з Довжина проростків, см

  концентрація екстракту

  листя контроль 1% 5% 10%

  3-й 2,7 ± 0,3 2,9 ± 0,3 1,0 ± 0,2 -

  6-й 4,5 ± 0,1 4,6 ± 0,2 2,4 ± 0,3 -

  8-й 4,7 ± 0,1 4,8 ± 0,3 2,5 ± 0,3 -

  10-й 4,9 ± 0,2 5,0 ± 0,3 2,6 ± 0,3 -

  Маса, мг 3,6 ± 0,4 4,8 ± 0,3 3,0 ± 0,2 -

  коренів

  3-й 1,4 ± 0,1 1,2 ± 0,1 0,6 ± 0,1 0,6 ± 0,1

  6-й 4,5 ± 0,2 3,9 ± 0,2 1,4 ± 0,1 1,5 ± 0,1

  8-й 4,9 ± 0,1 4,0 ± 0,2 2,2 ± 0,1 2,1 ± 0,1

  10-й 5,4 ± 0,1 4,4 ± 0,2 2,6 ± 0,1 2,4 ± 0,1

  Маса, мг 5,8 ± 0,2 4,8 ± 0,2 3,2 ± 0,1 3,4 ± 0,1

  стебел

  3-й 1,7 ± 0,2 2,6 ± 0,3 1,8 ± 0,2 0,8 ± 0,1

  6-й 4,6 ± 0,2 5,0 ± 0,2 4,1 ± 0,3 2,7 ± 0,2

  8-й 4,6 ± 0,2 5,1 ± 0,2 4,5 ± 0,3 3,5 ± 0,2

  10-й 5,2 ± 0,1 5,3 ± 0,2 4,4 ± 0,3 3,6 ± 0,2

  Маса, мг 5,5 ± 0,2 5,6 ± 0,2 4,4 ± 0,4 4,0 ± 0,2

  суцвіть

  3-й 3,2 ± 0,4 2,2 ± 0,2 1,4 ± 0,2 0,6 ± 0,1

  6-й 4,3 ± 0,2 2,9 ± 0,1 2,0 ± 0,1 0,7 ± 0,1

  8-й 4,1 ± 0,2 3,0 ± 0,1 2,5 ± 0,1 1,0 ± 0,1

  10-й 4,2 ± 0,2 3,9 ± 0,2 3,3 ± 0,1 1,4 ± 0,1

  Маса, мг 4,1 ± 0,1 4,0 ± 0,2 3,8 ± 0,2 3,5 ± 0,1

  Рис.1. Вплив аллелопатические активних речовин органів Halimione verrucifera (M. Bieb.) Aellen різних концентрацій на схожість насіння Suaeda prostrate Pall.

  В ході експерименту встановлено, що при зволоженні 1% водним екстрактом з листя H. verrucifera стимулювалася як схожість насіння S. prostrate, так і ріст проростків тест-обекта. Зі збільшенням концентрації до 5% відбувалося пригнічення проростання насіння тест-об'єкта, показники довжини проростків S. prostrate при цьому склали 2,6 ± 0,3 (см), що на 46% нижче, ніж в контролі. Під впливом високих концентрацій 10% водного екстракту з листя у насіння тест-об'єкта S. prostrate встановлено відсутність схожості, що свідчить про сильний ингибирующем ефекті аллелопатические активних речовин H. verrucifera.

  При зниженні концентрацій аллелопатические активних речовин H. verrucifera відзначено збільшення показників схожості насіння і довжини проростків тест-об'єкта S. prostrate (табл. 1, рис. 1). Ця тенденція свідчить про безпосередній вплив кількості діючих фізіологічно активних речовин H. verrucifera на ступінь пригнічення росту проростків насіння тест-об'єкта, що узгоджується з даними літератури [9].

  В ході дослідження встановлено аллелопатические поріг чутливості тест-об'єкта S. prostrate - мінімальна концентрація (1% водний екстракт) фізіологічно активних речовин H. verrucifera, вище якої починається пригнічення проростання насіння і росту проростків рослини-акцептора S. prostrate [2]. Схожість насіння тест-об'єкта при зволоженні водними екстрактами

  H. verrucifera 1% концентрації з листя склала 51%, з коренів - 82%, з стебел - 76%, з суцвіть - 64%, що на 8-39% нижче, ніж в контролі.

  Отримані дані впливу аллелопатические активних водорозчинних речовин 1% концентрації з стебел H. verrucifera також свідчать про стимулюючий вплив на зростання проростків тест-об'єкта. Показники довжини проростків S. prostrate протягом експерименту при зволоженні 1% водним екстрактом з стебел H. verrucifera були на 1,8% вище, ніж в контролі. Підсумкові показники довжини проростків S. prostrate на 10 день експерименту склали 5,3 ± 0,2 (см), а в контролі 5,2 ± 0,1 (см). При аналізі схожості насіння при зволоженні водним екстрактом H. verrucifera з стебел встановлено зниження показників схожості насіння S. prostrate при зволоженні екстрактом 1% концентрації на 11%, при 5% концентрації на 15%, при 10% концентрації на 18% в порівнянні з контролем відповідно.

  При аллелопатические взаємодіях найважливішу роль відіграють речовини, що входять до складу кореневих виділень [7]. Водні екстракти з коренів H. verrucifera чинять інгібуючу дію на тест-об'єкт. Схожість насіння S. prostrate в контролі склала 90%, тоді як при зволоженні водним екстрактом H. verrucifera концентрації 1%, 5% і 10% спостерігалися однакові показники проростання насіння - 86%. Найбільш інгібуючу дію на ріст проростків тест-об'єкта надають аллелопатические активні речовини водного екстракту H. verrucifera 10% концентрації, при цьому довжина проростків S. prostrate становить 2,4 ± 0,1 (см), що на 55% менше, ніж в контролі.

  При впливі водних екстрактів із суцвіть H. verrucifera на проростання насіння тест-об'єкта спостерігалася аналогічна тенденція збільшення показників довжини проростків S. prostrate при зниженні концентрації аллелопатические активних речовин H. verrucifera від 1,4 ± 0,1 (см) (10% концентрація) до 3,9 ± 0,2 (см) (1% концентрація). У даній серії биотестов при зволоженні водними екстрактами H. verrucifera мінімальна схожість насіння S. prostrate склала 50% (10% концентрації), максимальна - 70% при зволоженні водним екстрактом 1% концентрації, що на 20% менше, ніж в контролі.

  Аллелопатические активні речовини, що містяться в водних екстрактах H. verrucifera, надають інгібуючий вплив на формування біомаси проростків (табл. 1). При порівнянні впливу екстрактів різних органів H. verrucifera встановлені мінімальні показники біомаси проростків тест-об'єкта S.prostrate при зволоженні водним екстрактом суцвіть H. verrucifera концентрації 1% 4,0 ± 0,2 мг і максимальні 5,6 ± 0,2 мг - при зволоженні водним екстрактом стебел H. verrucifera. При увелечении концентрацій аллелопатические активних речовин H. verrucifera відзначено зниження показників біомаси проростків тест-об'єкта S. prostrate.

  Таким чином, водний екстракт H. verrucifera пригнічує проростання насіння і початковий ріст проростків тест-об'єктів навіть в невеликих концентраціях (1%), обраних для досліджень. Даний факт дає підстави припускати, що H. verrucifera належить до видів-едіфікаторам, средообразующее дію яких в значній мірі визначає структуру фітоценозу. вивчення

  взаімноотношеній рослин один з одним при спільному виростанні є

  одним з найважливіших питань фітоценології та біоценології.

  ВИСНОВОК

  1. Встановлено, що водні екстракти з різних органів H. verrucifera чинять інгібуючу дію на проростання насіння і ріст проростків S. Prostrate, знижуючи показники схожості на 42% при максимальній концентрації екстракту (10%) у порівнянні з контрольними показниками.

  2. Визначено, що водні екстракти H. verrucifera 1% концентрації надають не тільки інгібуючу, а й стимулюючу дію на проростання насіння тест-об'єкта.

  3. Виявлено, що при зниженні концентрацій аллелопатические активних речовин H. verrucifera відзначено збільшення показників схожості насіння, довжини проростків і біомаси тест-об'єкта S. prostrate.

  4. Встановлено, що найбільша аллелопатические активність при 10% концентрації водного екстракту властива водорозчинних речовин, що містяться в листі H. verrucifera, а найменша - в стеблах.

  Список літератури

  1. Гродзинський А. М. Аллелопатия рослин і грунтовтома / А. М. Гродзинський. - Київ: Наукова думка, 1991. - 430 с.

  2. Сімагіна Н. О. аллелопатические взаємодії в спільнотах галофітов Криму / Н. О. Сімагіна // Вчені записки Таврійського національного університету імені

  B. І. Вернадського. Серія: Біологія, хімія. - 2001. - Т.14, № 1. - С. 203-206.

  3. Котов С. Ф. Аналіз міжвидових взаємодій у спільнотах асоціації Halimionetum (pedenculatae) salicorniosum / С. Ф. Котов // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Біологія, хімія. - 2004. - Т. 17 (56), № 1. - С. 137 142.

  4. Котов С. Ф. аллелопатические вплив багаторічних видів рослин на однорічні суккулентниє види в спільнотах галофітною рослинності Криму / С. Ф. Котов, Н. О. Сімагіна // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Біологія, хімія. - 2005. - Т. 18 (57), № 2. - С. 50-55.

  5. Котов С. Ф. Вплив вологості, засолення, конкуренції і аллелопатические взаємодій між рослинами на життєвість і зростання зведені в галофітною громадах Криму / С. Ф. Котов,

  C. Н. Жалдак, Н. О. Сімагіна // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Біологія, хімія - 2006. - Т. 19 (58), № 1. - С. 57-67.

  6. Шамсутдинов Н. З. Світові рослинні ресурси галофітов і проблеми їх багатоцільового використання в сільському господарстві / Н. З. Шамсутдинов, З. Ш. Шамсутдинов // Сільськогосподарська біологія. Серія біологія рослин. - 1998. - № 1. - С. 3-17.

  7. Іванов В. П. Рослинні виділення і їх значення в житті фітоценозів / В. П. Іванов. - М .: Наука, 1973. - 293 с.

  8. Лакіна Г. Ф. Біометрія / Г. Ф. Лакіна. - М .: Вища. шк., 1990. - 352 с.

  9. Гродзинський А. М. Експериментальна алелопатія / А. М. Гродзинський, Г. П. Богдан, Е. А. Головко. - Київ: Наукова думка, 1987. - 226 с.

  ALLELOPATHIC ACTIVITY OF HALIMIONE VERRUCIFERA (M. BIEB.) AELLEN

  Ganusyak A. P., Simagina N. O.

  V. I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Crimea, Russia

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  The formation and existence of plant communities are based on interspecific interactions, one of the forms of which is allelopathy. Allelopathy is a cycle of physiologically active substances in phytocenosis, which play the role of regulator of internal and external relationships. Allelopathic activity of a particular species is determined by a certain set of different nature chemicals. It is known that the allelopathic activity of many plants is quite high. In the process of growth and development they release biological inhibitors through the root system into the soil, which can substantially inhibit neighboring plants. This work is devoted to the study of the allelopathic effect of water-soluble extracts from the aqueous extract of Halimione verrucifera (M. Bieb.) Aellen on the Suaeda prostrate Pall. test object. The high inhibitory activity of the aquatic extract of H. verrucifera on germination of seeds and the initial growth of seedlings of test objects was revealed.

  The laboratory experiment was performed to determine the effect of water extracts H. verrucifera, in concentrations of 1%, 5%, 10% and moistened with distilled water (control) for laboratory germination of S. prostrate seeds. The seeds of the test object germinated in Petri dishes, at a temperature of 23 ^ in an amount of 10 seeds by moistened with aqueous extracts.

  In the majority cases, the seed germination of S. prostrate has decreased in comparison with the control. Under the action of the was extract H. verrucifera: 72% (1% concentration), 68% (5% concentration) and 52% (10% concentration), respectively at 90% in the control. Germination of S. prostrate seeds at the concentration of 1% is close to the control value. Complete suppression of germination was revealed in variants with the extract of 10% extracts concentration from the leaves. Number of germinated seeds S. prostrate at the influence of 10% concentration of H. verrucifera extracts is an average 42% less than in the control. Seedling of the test object under the action of 10% concentration extract from the roots reached length 2,4 ± 0,1 cm, under the action of the extract from the inflorescences - 1,4 ± 0,1 cm, and the stems - 3,6 ± 0,2 cm. The highest lengths of seedlings of the test object at a high concentration (10%) were noted when exposed to water extracts from the stems.

  As a result of the action of the aqueous H. verrucifera extract (1% concentration) from leaves and stems, the stimulating effect on the length of the seedlings were observed. The length of seedlings in this case was 4,9 ± 0,2 cm in the control, and under the action of aqueous leaves extract 5,0 ± 0,3 cm, the effect on the length of seedlings moistened with the extract from the stems was 5,3 ± 0,2 cm, in the control 5,2 ± 0,1 cm.

  As a result of the study, it can be concluded that aquatic extracts from aboveground and underground parts of H. verrucifera had inhibitory and stimulating effect on germination and growth of seedlings S. prostrate.

  Keywords: allelopathy, Halimione verrucifera (M. Bieb.), Suaeda prostrate Pall.

  References

  1. Grodzinsky A.M., Allelopathy of plants and soil fatigue, 430 (Naukova Dumka, Kiev, 1991).

  2. Simagina N.O., Allelopathic interactions in the Halophyte communities of the Crimea, Scientific notes of Taurida National V.I. Vernadsky University. Series: Biology, Chemistry, 14, 1, 203 (2001).

  3. Kotov S. F. Analysis of interspecific interactions in community association Halimionetum (pedenculatae) salicorniosum, Scientific notes of Taurida National V. I. Vernadsky University. Series: Biology, Chemistry, 17 (56), 1, 137 (2004).

  4. Kotov S. F., Simagina N. O. The influence of perennial plants on annual succulent species in halophyte vegetation communities in the Crimea, Scientific notes of Taurida National V. I. Vernadsky University. Series: Biology, Chemistry, 18 (57), 2, 50 (2005).

  5. Kotov S. F., Zhaldak S. N. and Simagina N. O., The Influence of humidity, salinity, competition, and of interactions between plants on the vitality and growth Suaeda in halophytic communities of the Crimea, Scientific notes of Taurida National V.I. Vernadsky University. Series: Biology, Chemistry, 19 (58), 1, 57 (2006).

  6. Shamsutdinov N. Z, Shamsutdinov Z. S., World plant resources of halophytes and problems of their multipurpose use in agriculture, Agricultural Biology. A series of plant biology, 1, 3 (1998).

  7. Ivanov V. P. Plant extracts and their significance in the life of phytocenoses, 293 (Science, Moscow, 1973).

  8. Lakin G. F., Biometrics, 293 (Higher School, Moscow, 1990).

  9. Grodzinsky A. M., Bogdan G. P., Golovko E. A., Experimental allelopathy, 226 (Naukova Dumka, Kiev, 1987).


  Ключові слова: аллелопатии / HALIMIONE VERRUCIFERA (M. BIEB.) AELLEN / SUAEDA PROSTRATE PALL / ALLELOPATHY / HALIMIONE VERRUCIFERA (M. BIEB.)

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити