Hуgenic estimation of actual nourishment and biochemical indices of alimentary status of pupils of aboriginal population in the Polar North is given. It is established that actual nourishment of children is not completely bolanced. Some biochemical laws of transfer of children from the North to "European" type of nourishment characterised by higher use of carbohydrates are shown. Metabolic changes characterictic for aboriginal population of the North are not genetically determined and are formed in the process of ontogenesis.

Анотація наукової статті з наук про здоров'я, автор наукової роботи - Данилова Н. І., Істомін А. В., Раенгулов Б. М., Крючкова О. М., Кондратович С. В.


ALIMENTARY STATUS OF CHILDREN OF ABORIGINAL POPULATION OF THE NORTH

Hуgenic estimation of actual nourishment and biochemical indices of alimentary status of pupils of aboriginal population in the Polar North is given. It is established that actual nourishment of children is not completely bolanced. Some biochemical laws of transfer of children from the North to "European" type of nourishment characterised by higher use of carbohydrates are shown. Metabolic changes characterictic for aboriginal population of the North are not genetically determined and are formed in the process of ontogenesis.


Область наук:
 • Науки про здоров'я
 • Рік видавництва: 2003
  Журнал: Казанський медичний журнал

  Наукова стаття на тему 'Аліментарний статус дітей корінних народностей Крайньої Півночі'

  Текст наукової роботи на тему «Аліментарний статус дітей корінних народностей Крайньої Півночі»

  ?Порівняння мутагенної активності пестицидів, амінофенолов і їх хлорованих продуктів переконує в тому, що по генетичної активності вони розподіляються в порядку загальної токсичності: найбільший ефект дають продукти хлорамміачной обробки, найменший - самі забруднювачі і продукти їх обробки газоподібним хлором (табл. 3).

  Одночасно встановлено також тератогенні активність продуктів хлорування ХОП (ДДТ) і амінофенола (мета-положення), про що свідчили анатомічні та функціональні зміни: менші розмір і маса тіла плодів, збільшення підшкірних геморагій, а також поодинокі випадки каліцтв (набряк тулуба, викривлення хребта, гідроцефалія та ін.).

  Як показали дослідження, продукти хлорування мета-ізомеру амінофенола газоподібним хлором надавали гонадотоксичного дію. Так, продукти хлорування мета-ізомеру в порівнянні з вихідною речовиною зменшували індекс сперматогенезу (на 4%), кількість сперматозоїдів (на 35,3%) і збільшували кількість канальців зі слущенним епітелієм (на

  13,4%).

  ВИСНОВКИ

  1. галогенізованого продукти, що утворюються в процесі хлорування води, що містить складні органічні сполуки (пестициди, ароматичні аміни, детергенти), відрізняються високою стабільність-

  ністю, здатністю погіршувати органолептичні властивості води, повідомляти їй токсичність і є потенційно небезпечними для здоров'я людини.

  2. Максимальної токсичністю відрізняються галогенізовані продукти, що утворюються в процесі хлорамміачной обробки води, що пов'язано з реакціями окислення в бічному ланцюзі. У той же час продукти хлорування сильними окислювачами (діоксидом хлору, газоподібним хлором) в цьому відношенні менш активні.

  3. галогенізованого продуктам властиві не тільки більш виражене загальнотоксичну дію, а й віддалені ефекти (ембріо-, гонадотоксичного, мутагенний).

  надійшла 15.05.02.

  HYGIEGIC ESTIMATION OF TRANSFORMATION OF COMPLEX ORGANIC SUBSTANCES RESULTING FROM DECONTAMINATION OF WATER BY CHLORINE

  I.N. Lutsevich

  S u m m a г у

  It is established that galogenized products forming by chlorization of water containing complex organic contaminants (pesticides, aromatic amines detergents) present significant hazard for human health. Galogenized products forming by chlorammonia treatment of water are of maximum toxicity. At the same time products of chlorization by strong oxidants (chlorine dioxide, gaseous chlorine) in this connection are less active. Not only more pronounced general toxicity but remote effects (embryogonadotoxic, mutagenous) are typical of galogenized products.

  УДК 613. 2: 616 - 053. 2 (571. 121)

  Аліментарний СТАТУС ДІТЕЙ КОРІННИХ НАРОДНОСТЕЙ Крайньої Півночі

  Н.І. Данилова, A.B. Істомін, Б.М. Раенгулов, Е.Н. Крючкова, С.В. Кондратович

  Федеральний науковий центр гігієни ім. Ф.Ф. Ерісмана, м.Москва,

  Центр держсанепіднагляду в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, г.Салехард

  Якість харчування є найважливішим чинником у формуванні аліментарного статусу і здоров'я дитячого населення, забезпечує нормальний ріст і розвиток організму, сприяє профілактиці різних захворювань і створює умови для адекватної адаптації до навколишнього середовища.

  Особливої ​​актуальності набуває проблема раціонального харчування дітей корінних народностей Крайньої Півночі. Перехід від традиційного харчування на '' європейське "пов'язаний з навчанням у школах-інтернатах і в кінцевому підсумку позначається на індикаторних показниках здоров'я дітей, будучи передумовою до розвитку аліментарно-залежних захворювань.

  У процесі тривалої еволюції під впливом факторів навколишнього середовища сформи-

  рованного певні морфофункціональні та метаболічні особливості північних популяцій, що зумовили їх повноцінну адаптацію до умов Півночі. Змінам метаболічних процесів, тісно пов'язаних з характером харчування, в такому пристосуванні належить провідна роль. Разом з тим до теперішнього часу мало вивчені питання гігієнічної оцінки впливу "європейського" типу фактичного харчування на показники обмінних процесів у дітей Заполяр'я. Недостатність досліджень в даному науковому напрямку зумовила проведення цієї роботи, метою якої була гігієнічна оцінка фактичного харчування і біохімічних показників аліментарного статусу школярів корінного населення Заполяр'я.

  10. "Казанський мед. Ж.", № 2.

  145

  Основний досліджуваний контингент склали діти молодшого (7-9 років) і старшого (14- 16 років) шкільного віку нечисленних народів Крайньої Півночі (ханти, ненці) - учні школи-інтернату в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Всього обстежено 65 дітей. Групу порівняння склали 14-16-річні учні, які проживають в Московській області.

  Вивчалися показники білкового, вуглеводного, ліпідного, вітамінного, мінерального обмінів та антиоксидантного статусу ( 'Лабораторні методи дослідження в клініці "[1, 3].

  Оцінка фактичного харчування школярів інтернату здійснювалася методом балансових розрахунків і шляхом аналізу меню-розкладок [2]. Розрахунок нутріентного складу раціонів харчування проводився з урахуванням втрат при тепловій кулінарній обробці [6]. Харчова та біологічна повноцінність раціонів оцінювалася за основними регламентуються показниками [4].

  Одними з найважливіших чинників, що визначають збереження і зміцнення здоров'я населення Заполяр'я, є якість і структура харчування, які в умовах енергетичної адаптації до суворого клімату повинні мати адаптивне, антистресову значення завдяки білково-ліпідної спрямованості, змісту в значній кількості незамінних жирних кислот і антиоксидантів.

  Проведені дослідження показали, що фактичне харчування в школі-інтернаті не відповідало вимогам збалансованості і повноцінності. Встановлено дефіцит білків тваринного походження (24%) на тлі надлишку рослинних білків, що досягає 31% у молодших і 7% у старших школярів Півночі, підвищений вміст жирів на 37% і 14% і вуглеводів на 35% і 15% від фізіологічної потреби організму відповідно . Співвідношення білків, жирів, вуглеводів у обстежуваних сіверян не відповідало традиційному і склало 1: 1,1: 4,5, що свідчить про вуглеводної спрямованості фактичного харчування школярів Півночі, характерною для середніх широт.

  Виявлено знижений забезпечення раціонів вітамінами А (15%), С (13%), групи В (9-12%), а також кальцієм (25%) і йодом (30%). Слід зазначити надлишок в харчуванні учнів Заполяр'я вітаміну Е, магнію і заліза в порівнянні з фізіологічними нормами аналогічних вікових груп середньої смуги.

  Мікронутріентной недостатність раціонів фактичного харчування учнів Півночі була підтверджена результатами біохімічних досліджень вмісту вітамінів і мінералів в крові і сечі школярів. Знижений вміст в середовищі аскорбінової кислоти було виявлено у 100% молодших і 70% старших школярів Півночі, ретинолу відповідно - 15% і 20%, а-токоферолу, незважаючи на надлишок в раціонах, - у 31% і 21%, що пов'язано з характерною для Півночі підвищеною потребою в антиоксидантах.

  Дефіцит ретинолу, каротиноїдів, тіаміну, рибофлавіну, токоферолу, аскорбінової кислоти в середовищі старших школярів Північного регіону зустрічався в 1,8 рази частіше, ніж у середній смузі.

  Середні значення показників мінерального обміну у дітей Крайньої Півночі були на рівні нижніх меж вікових норм, однак у 40-48% учнів зазначалося знижений вміст кальцію і магнію в крові. У старших школярів у порівнянні з молодшими в 2,0-2,5 рази частіше визначався знижений рівень міді і цинку. Недолік вмісту кальцію, цинку, міді, магнію і заліза в крові учнів Заполяр'я був в 2-3 рази виражено, ніж у школярів середньої смуги.

  Аналіз показників перекисного окислення ліпідів у дітей Півночі виявив достовірне підвищення вмісту малонового діальдегіду в крові у молодших і старших школярів (6,3 0,3 і 5,1 0,2 мкмоль / л відповідно; норма - 2,2-4,8 мкмоль / л).

  Зміни показників антиоксидантної захисту мали різноспрямований характер: достовірно підвищувалися активність каталази у молодших і старших школярів (1215 77 і 882 73 мккат / л відповідно; норма - 400 850 мккат / л), концентрація церулоплазміну у 30% старшокласників. Знижувалися окислююча здатність мієлопероксидази нейтро-профільними гранулоцитів у 24% молодших (1,87

  0,04 од.) І у 68% старших школярів (1,38 0,08 од. При нормі від 1,95 до 2,2 од.), Що свідчить про недостатність кисень-залежних антимікробних систем нейтрофіл-лов. Знижувався рівень природних антиоксидантів в крові - ретинолу, а-токоферолу, аскорбінової кислоти. У старших школярів середньої смуги відхилення від норм вивчених показників були менш виражені.

  Зазначені зміни, з одного боку, характеризують специфіку адаптивних реакцій в умовах Півночі, відображаючи активацію процесів вільно-радикального окислення, а з іншого - свідчать про виснаження ан-тіоксідантних систем ферментативного і неферментативного характеру на тлі неадекватного харчування дітей сіверян.

  Адаптаційна перебудова енергетичного обміну в умовах високих широт, обумовлена ​​зміною регуляторних механізмів, супроводжується гальмуванням вуглеводного і активацією білково-ліпідного обміну.

  Порівняльний аналіз показників вуглеводного, ліпідного і білкового обміну у школярів Півночі і середньої смуги виявив характерні для жителів півночі регіонально-етнічні особливості метаболічних процесів.

  Підвищення концентрації глюкокортикои-дів на тлі зниження вмісту інсуліну в крові відіграє провідну роль у розбудові метаболізму у жителів Заполяр'я. У північних групах обстежуваних спостерігалася тенденція до зниження вмісту інсуліну (у молодших школярів - 3,5 0,7, у старших - 6,0 0,8, норма - 2-17 цМЕ / мл) і до підвищення концентрації кортизолу в крові (521 52 і 610 42,3 нмоль / л відповідно). У старшокласників середньої смуги спостерігалася зворотна картина - підвищення вмісту інсуліну (9,1 0,9 цМЕ / мл) і зниження рівня кортизолу (522 48,0 нмоль / л) в крові.

  Використання сироваткових білків в процесі глюконеогенезу є однією з при-

  чин розвитку гіпоальбумінемії у жителів Заполяр'я. При аналізі показників білкового обміну виявлено, що у 40% старших школярів Півночі спостерігалося зниження альбумін-глобулинового коефіцієнта за рахунок гіпоаль-бумінеміі і помірного підвищення рівня глобулінових фракцій. При зіставленні електрофореграм білків сироватки крові слід зазначити, що у 30% молодших школярів Півночі зазначалося підвищення рівня в крові альбуміну і а2 і у-глобулінових фракцій (у 60-70%). У школярів середньої смуги рівень альбуміну в крові визначався в межах норми.

  Рівень глюкози в крові у дітей північного регіону був близький до нижньої межі норми (3,8 0,1 ммоль / л), причому у старших школярів гіпоглікемія виявлялася в 3 рази частіше, ніж у молодших. У той же час у дітей середньої смуги вміст глюкози в крові було вірогідно вище (р<0,05) і склало 5,3 0,2 ммоль / л. Активність а-амілази у старшокласників Півночі (147,0 2,8 Е / л) була нижчою, ніж у школярів середньої смуги (173,0 3,0 Е / л). Отримані результати свідчить про формування у школярів Півночі з віком адаптаційних процесів гальмування обміну вуглеводів, характерного для сіверян.

  Результати дослідження ліпідного обміну показали, що у школярів Півночі в 5 разів частіше, ніж в середній смузі, визначалося характерне для сіверян підвищений вміст тригліцеридів в крові, що пов'язано з переважним використанням аборигенами Півночі в якості енергетичних субстратів екзогенного харчового жиру. У той же час рівень тригліцеридів у старших школярів був достовірно нижче, ніж у молодших, що пов'язано, можливо, зі зниженням активності ли-політичних ферментів у старшокласників через більш тривалого вживання вуглеводної їжі в інтернаті.

  У старшій групі сіверян відзначалося зниження вмісту АпоА1 щодо норми в 18% випадків, АпоВ - в 50%, а-холесте-рина - в 9%, що свідчить про дісліпо-протеінеміі, пов'язаної з вуглеводної спрямованістю характеру харчування. У той же час в групі школярів середньої смуги утримання АпоА1 було на рівні норми, а зниження АпоВ зазначалося в 2,5 рази рідше.

  Зміст ЛП (а), рівень якого генетично детермінований і використовується для виявлення спадкової схильності до атеросклерозу, у сіверян було вище в 1,5-2 рази, ніж у школярів середньої смуги.

  Таким чином, в біохімічному статусі школярів Крайньої Півночі виявлені регіональні особливості обмінних процесів - гіпоальбумінемія, гиперглобулинемия, підвищення вмісту кортизолу, продуктів пе-рекісного окислення ліпідів, тригліцеридів, зниження концентрації інсуліну, глюкози в крові. Ці зміни були більш виражені і

  зустрічалися у старших школярів в 2-3 рази частіше, ніж у молодших. Отримані результати свідчать про те, що характерна для аборигенів Півночі перебудова метаболізму не є генетично детермінованої, а формується в процесі онтогенезу [5].

  Обстеження дітей корінних жителів Крайньої Півночі виявило аліментарно-залежні зміни ряду біохімічних показників ліпідного, мінерального (дефіцит кальцію, магнію в крові) і вітамінного (нестача вітамінів С, Е в середовищі) обмінів та антиоксидантного статусу, що свідчить про необхідність розробки комплексу профілактичних заходів щодо корекції нутріентного складу раціонів.

  Розроблена нами гігієнічна модель оптимізації харчування та біохімічних показників дитячого населення Крайньої Півночі в числі пріоритетних напрямків передбачає корекцію продуктового набору і хімічного складу раціонів на основі даних біомоніторингу аліментарного статусу організму, проведення цілеспрямованої вітамінізації, використання біологічно активних добавок до їжі, функціональних і спеціалізованих продуктів харчування, а також місцевих традиційних харчових продуктів.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Лабораторні методи дослідження в клініці. Довідник. / Под ред. В.В. Меньшикова. -

  М., 1987.

  2. Методичні рекомендації з питань вивчення фактичного харчування і стану здоров'я населення у зв'язку з характером харчування. -

  М., 1984.

  3. Методи оцінки і контролю вітамінної забезпеченості населення. - М., 1984.

  4. Норми фізіологічних потреб в харчових речовинах і енергії для різних груп населення. - М., 1991.

  5. Панін Л.Є. Енергетичні аспекти адаптації. - Л., 1978.

  надійшла 23.08.02.

  ALIMENTARY STATUS OF CHILDREN OF ABORIGINAL POPULATION OF THE NORTH

  N.I. Danilova, A.V. Istomin, В.М. Raengulov,

  E.N. Kryuchkova, S.V. Kondratovich

  S u m m a r y

  Hуgenic estimation of actual nourishment and biochemical indices of alimentary status of pupils of aboriginal population in the Polar North is given. It is established that actual nourishment of children is not completely bolanced. Some biochemical laws of transfer of children from the North to '' European "type of nourishment characterised by higher use of carbohydrates are shown. Metabolic changes characterictic for aboriginal population of the North are not genetically determined and are formed in the process of ontogenesis.


  Ключові слова: ДІТИ / ПІВНІЧ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЧАСТИНИ РФ / ДІТЕЙ ХАРЧУВАННЯ / ПІДЛІТКІВ ХАРЧУВАННЯ / ЗДОРОВ'Я СТАН / ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ ЗЕМНОЇ КУЛІ / CHILD / NORTH OF EUROPEAN PART / RUSSIA / CHILD NUTRITION / ADOLESCENT NUTRITION / HEALTH STATUS / WORLD HEALTH

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити