Вступ. Скринінг та ідентифікація антиеритроцитарних аллоіммунних антитіл у реципієнтів необхідні при переливанні компонентів крові і є важливим елементом тестування перед проведенням гемотрансфузіі.Цель роботи скласти алгоритми передтрансфузійного іммуногематологіческіх тестірованія.Основние відомості. Дані дослідження дозволяють попередити розвиток посттрансфузійних реакцій і ускладнень. Присутність в досліджуваній крові аллоантітел різних специфичностей, а також аутоантитіл може утруднити передтрансфузійного тестування і зажадати застосування додаткових методів (адсорбція, елюція і ін.) дослідження. Автором запропонована ефективна система алгоритмів проведення іммуногематологіческіх досліджень, яка сприятиме виявленню хворих групи ризику розвитку імунних посттрансфузійних реакцій і ускладнень і забезпечить виконання індивідуального підбору сумісних донорських гемотрансфузійних середовищ.

Анотація наукової статті по ветеринарним наук, автор наукової роботи - Пашкова І.А.


ALGORITHMS FOR SOLVING PROBLEMS OF PRE-TRANSFUSION IMMUNOHEMATOLOGICAL TESTING

Introduction. Screening and identification of anti-erythrocyte alloimmune antibodies in recipients is an important and necessary step in their testing before blood transfusion.Aim. To formulate algorithms that could facilitate the process of pre-transfusion immunohematological testing.General findings. Such a testing allows the development of post-transfusion reactions and complications to be avoided. The presence of alloantibodies of various specificities and autoantibodies in the test blood may complicate pre-transfusion testing and require the use of additional methods (adsorption, elution, etc.). The author has proposed an effective system of algorithms for conducting immunohematological studies, which can be used to identify patients at risk of developing immune post-transfusion complications and ensure an individual selection of compatible donor blood-transfusion products.


Область наук:
 • ветеринарні науки
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал: Гематологія та трансфузіологія
  Наукова стаття на тему 'АЛГОРИТМИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ передтрансфузійного іммуногематологіческіх ТЕСТУВАННЯ'

  Текст наукової роботи на тему «АЛГОРИТМИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ передтрансфузійного іммуногематологіческіх ТЕСТУВАННЯ»

  ?https://doi.org/10.35754/0234-5730-2019-64-2-222-23 3 | Ccc)]

  I

  АЛГОРИТМИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ передтрансфузійного іммуногематологіческіх ТЕСТУВАННЯ

  Пашкова І. А.1,2

  1 ГБУЗ «Науково-дослідний інститут - Крайова клінічна лікарня № 1

  імені професора С.В. Очаповскій »Міністерства охорони здоров'я Краснодарського краю, 350086, Краснодар, Росія

  2 ФГБОУ ВО «Кубанський державний медичний університет» Міністерства охорони здоров'я Російської Федерації, 350063, Краснодар, Росія

  by 4.0

  Вступ. Скринінг та ідентифікація антиеритроцитарних аллоіммунних антитіл у реципієнтів необхідні при переливанні компонентів крові і є важливим елементом тестування перед проведенням гемотрансфузії. Мета роботи - скласти алгоритми передтрансфузійного іммуногематологіческіх тестування. Основні відомості. Дані дослідження дозволяють попередити розвиток посттрансфузійних реакцій і ускладнень. Присутність в досліджуваній крові аллоантітел різних специфичностей, а також аутоантитіл може утруднити передтрансфузійного тестування і зажадати застосування додаткових методів (адсорбція, елюція і ін.) Дослідження. Автором запропонована ефективна система алгоритмів проведення іммуногематоло-ня досліджень, яка сприятиме виявленню хворих групи ризику розвитку імунних посттрансфузійних реакцій і ускладнень і забезпечить виконання індивідуального підбору сумісних донорських гемотрансфузійних середовищ.

  Ключові слова: передтрансфузійного тестування реципієнтів, аллоантітел, аутоантитіла, скринінг та ідентифікація антитіл, прямий

  антіглобуліновой тест, непрямий антіглобуліновой тест

  Конфлікт інтересів: автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів.

  Фінансування: дослідження не мало спонсорської підтримки.

  Для цитування: Пашкова І.А. Алгоритми розв'язання проблем передтрансфузійного іммуногематологіческіх тестування. Гематологія та трансфузіологія. 2019; 64 (2): 222-233. https://doi.org/10.35754/0234-5730-2019-64-2-222-233

  Introduction. Screening and identification of anti-erythrocyte alloimmune antibodies in recipients is an important and necessary step in their testing before blood transfusion.

  Aim. To formulate algorithms that could facilitate the process of pre-transfusion immunohematological testing. General findings. Such a testing allows the development of post-transfusion reactions and complications to be avoided. The presence of alloantibodies of various specificities and autoantibodies in the test blood may complicate pre-transfusion testing and require the use of additional methods (adsorption, elution, etc.). The author has proposed an effective system of algorithms for conducting immunohematological studies, which can be used to identify patients at risk of developing immune post-transfusion complications and ensure an individual selection of compatible donor blood-transfusion products.

  Keywords: pre-transfusion testing, alloantibodies, autoantibodies, screening and identification of antibodies, direct antiglobulin test, indirect antiglobulin test Conflict of interest: the author declares no conflict of interest. Financial disclosure: the study had no sponsorship.

  For citation: Pashkova I.A. Algorithms for solving problems of pre-transfusion immunohematological testing. Russian Journal of Hematology and Transfusiology (Gematologiya i transfuziologiya). 2019; 64 (2): 222-233 (in Russian). https://doi.org/10.35754/0234-5730-2019-64-2-222-233

  | ALGORITHMS FOR SOLVING PROBLEMS OF PRE-TRANSFUSION IMMUNOHEMATOLOGICAL TESTING

  Pashkova I. A.12

  1 Research Institute - Regional Clinical Hospital 1 n.a. Prof. S.V. Ochapovsky, Ministry of Healthcare of Krasnodar Krai, 350086, Krasnodar, Russian Federation

  2 Kuban State Medical University, Ministry of Healthcare of the Russian Federation, 350063, Krasnodar, Russian Federation

  ABSTRACT

  Вступ

  При проведенні трансфузій ерітроцітсодержащіх компонентів можуть виникати проблеми, обумовлені присутністю в крові реципієнтів і донорів ал-лоіммунних антиеритроцитарних антитіл (антитіл, синтезованих при попаданні в кров даної особи зовнішнього чужорідного еритроцитарного антигену, тобто антигену, якого немає на еритроцитах цієї людини) і / або аутоімунних антиеритроцитарних антитіл (антитіл, синтезованих при ряді захворювань проти власних антигенів еритроцитів даної людини) [1-3]. Аллоантітел нерідко є клінічно значущими, так як можуть викликати гемоліз донорських еритроцитів. При цьому аллоанті-тіла різних специфичностей мають різні властивості, що вимагає диференційованого підходу до їх детекції. Аутоантитіла, викликаючи панагглютінацію, можуть ускладнювати визначення групи крові і ре-

  Зус-фенотипу, маскувати присутність аллоантітел. Передтрансфузійного скринінг та ідентифікація ан-тіерітроцітарних аллоантітел, їх дифференциров-ка від аутоантитіл і на цій основі підбору сумісної донорської крові необхідні для профілактики посттрансфузійних реакцій і ускладнень [4-6]. Автором спільно з співробітниками були проведені дослідження антитіл у більш ніж 200 тисяч хворих і більш ніж 100 тисяч донорів. Результати досліджень опубліковані раніше [7, 8].

  Мета роботи - скласти алгоритми предтранс-фузіонних іммуногематологіческіх тестування. Розроблені алгоритми сприятимуть підвищенню якості іммуносерологіческого обстеження і зниження ризику розвитку імунних посттрансфузійних реакцій і ускладнень після ге-мотрансфузій.

  Скринінг та ідентифікація аллоіммунних антиеритроцитарних антитіл

  Клінічно значимими антиеритроцитарних аллоантітел є такі антитіла, які призводять до зменшення терміну життя донорських еритроцитів або можуть бути причиною гемолітичного трансфузионного ускладнення (ГТО). Деякі аллоантітел викликають руйнування несумісних еритроцитів протягом декількох годин або хвилин (гострий гемоліз), інші знижують тривалість життя еритроцитів на кілька днів (відстрочений гемоліз), треті не впливають на термін життя перелити еритроцитів. Те ж стосується і антитіл при гемолітичної хвороби плода та новонародженого (ГБН): одні можуть стати причиною ГБН, інші дають позитивний прямий антіглобуліновой тест (ПАГТ) у плода при відсутності клінічної картини, а треті взагалі не викликають цього патологічного стану. Найважливішими трансфузійної небезпечними антигенами еритроцитів є антигени систем АВО, Rh (перш за все D і с), а також антиген K системи Kell. До антигенів деяких інших антигенних систем еритроцитів (Kidd, Duffy і ін.) Також можуть вироблятися клінічно значущі антитіла [9, 10].

  При пошуку еритроцитарних антитіл необхідно враховувати їх приналежність до класу і субклассов імуноглобулінів. Антиеритроцитарні антитіла можуть бути імуноглобулінами класів IgM, IgG, IgA і субклассов IgG1, IgG2, IgG3, IgG4 [2, 11, 12]. Важливо враховувати також відмінності фізичних і хімічних властивостей різних антитіл [9, 13-15]. До таких показників відноситься температурний оптимум реагування. Деякі антитіла можна виявити за допомогою антіглобуліновой сироваток в непрямому антіглобу-линів тесті (нагтей) різної модифікації, інші виявляються лише на холоді в реакції сольової аглютинації. Існують антитіла, які стають біологічно активними тільки в кислому середовищі або ж після додавання до них свіжої сироватки, що містить фермент. Деякі антитіла можна виявити після обробки еритроцитів ферментами (папаїном, бромелін і ін.) Або в присутності розчину низької іонної сили (РНІС-LISS (low ionic strength solution).

  При визначенні аллоантітел повинен бути виконаний ряд вимог:

  1. Вимоги до зразка крові при скринінгу антитіл

  А. Зразок крові повинен бути взятий не більше ніж за 2 дні до дослідження і зберігатися при температурі

  +4 ... + 8 ° С.

  Б. Тест може бути виконаний як з сироваткою, так і з плазмою, але при використанні плазми існує небезпека не виявлення слабоактивних антитіл через розведення стабілізуючим розчином.

  В. гемолізовані і Хілезний кров не використовуються.

  2. Вимоги до проведення скринінгу антитіл

  Методи, що застосовуються для скринінгу антитіл, повинні виявляти всі клінічно значущі антитіла і включати:

  А. для виявлення неповних антитіл:

  - непрямий антіглобуліновой тест в гелевом методі (інкубація при 37 ° С) або його модифікацію аналогічної чутливості (РНІС-LISS);

  - желатиновий метод (застосовується 10% желатин; інкубація при 48 ° С) з микроскопированием результату;

  - поліглюкіновий експрес-метод з 33% поліглюкі-ном в пробірках без підігріву.

  Б. для виявлення повних антитіл:

  - метод аглютинації в сольовому середовищі.

  Для скринінгу повинна застосовуватися панель стандартних еритроцитів, що включає не менше 3 видів стандартних еритроцитів, що містять всі трансфузійної небезпечні антигени в гомозиготному стані.

  3. Вимоги до проведення ідентифікації аллоіммунних антитіл

  Для встановлення специфічності антитіл, виявлених при первинному скринінгу, необхідно використовувати панель стандартних еритроцитів, що включає не менше 11 зразків. Застосовуються ті ж методи, що і для скринінгу антитіл.

  Якщо в анамнезі у хворого вже виявлялися аллоіммунние антитіла будь-якої специфічності, кожен раз перед передбачуваної трансфузией необхідно перевіряти специфічність, щоб виключати присутність антитіл, які могли виробитися додатково.

  Для ідентифікації антиеритроцитарних антитіл необхідний вибір адекватних методів дослідження з урахуванням відмінності властивостей різних антитіл. Наприклад, антитіла системи Duffy, Kidd не виявляються методом аглютинації в сольовому середовищі, в поліглюкіновом і желатиновому тестах, але добре визначаються в непрямому антіглобуліновой тесті в гелі [11, 13]. Сучасні дані про ефективність різних методів в дослідженні антитіл різних специфичностей представлені в таблиці 1.

  Основним тестом, що дозволяє виявити всі клінічно значущі аллоантітел в досліджуваній сироватці, є непрямий антіглобуліновой тест, в тому числі в гелевом методі.

  Для скринінгу аллоантітел в непрямому антіглобу-линів тесті можуть бути використані гелеві карти ID Card Liss / Coombs, ID Card IgG фірми GRIFOLS (Іспанія). Для первинного скринінгу антитіл можуть застосовуватися стандартні еритроцити Seraskan Diana GRIFOLS I + II + III + IV (фенотип: CCDee; ccDEE; ccdee; CwCDee). Ідентифікацію антитіл можна про-

  Таблиця 1. Методи виявлення антитіл Table 1. Antibody detection methods

  Специфічність антитіл Antibody specificity асоційованих з ... Associated with ... ГТР * ГБН ** сольовому середовищі Salt media конглютинації з желатином Conglutination with gelatin АГС *** Гелевий тест AGS *** Gel test

  Анти-D, C, c, E, e Anti-D, C, c, E, e Так Yes Так Yes Малоймовірно Highly unlikely Так Yes Так Yes

  Анти-М Anti-М Мало Small Мало Small Так Yes Так Yes Так Yes

  Анти-N Anti-N Немає No Рідко Seldom Так Yes Так Yes Так Yes

  Анти ^^^ Anti-S, s, U Так Yes Так Yes Малоймовірно Highly unlikely Ні / іноді No / sometimes Так Yes

  Анти-Lea Anti-Lea Немає No Так Yes Так Yes Так Yes Так Yes

  Анти- Leb Anti-Leb Немає No Рідко Seldom

  Анти-Lua Anti-Lua Немає No Ні No Так Yes Ні / іноді No / sometimes Ні / іноді No / sometimes

  Анти-Lub Anti-Lub Так Yes Рідко Seldom Немає No Ні / іноді No / sometimes Так Yes

  Анти-K, k Kpa, Kpb, Jsa, Jsb Anti-K, k Kpa, KpbJsaJsb Так Yes Так Yes Малоймовірно Highly unlikely Так Yes Так Yes

  Анти- Fya, Fab, Anti-Fya, Fab, Та Yes Так Yes Ні No Ні No Так Yes

  Анти- Jka, Jkb Anti-jkajkb Так Yes Так Yes Ні No Ні No Так Yes

  Анти-Dia, Dib, Anti-Dia, Dib, Та Yes Так Yes Ні No Ні / іноді No / sometimes Так Yes

  Анти-Yta Anti-Yta Немає No Ні No Ні No відсутня No data Так Yes

  Анти-Doa Anti-Doa Так Yes Ні No Ні No відсутня No data Так Yes

  Анти-Coa Anti-Coa Так Yes Так Yes Ні No відсутня No / sometimes Так Yes

  Анти-Xga, Ytb, Anti-Xga, Ytb, Dob, Cob, ScJ, Sc2 Dob, Cob, ScJ, Sc2 Немає даних No data Немає даних No data Немає No відсутня No data Так Yes

  Примітка. * ГТР - гемолітичні трансфузійні реакції. ** ГБН - гемолітична хвороба новонароджених. *** АГС - антиглобулінова сироватка.

  Note. * HTR - hemolytic transfusion reactions. ** HDN - hemolytic disease of the newborn. *** AGS - antiglobulin serum.

  водити в тому числі в гелевих картах Liss / Coombs, ID Card IgG з використанням 15 зразків стандартних еритроцитів (фірма GRIFOLS), фенотіпірованних по 36 антигенів.

  Аутоконтроль

  Аутоконтроль - тест на взаємодію сироватки і еритроцитів досліджуваної крові. При скринінгу та ідентифікації аллоантітел аутоконтроль необхідно проводити у всіх випадках. У нормі сироватка крові не може викликати аглютинацію власних еритроцитів. Негативний аутоконтроль при визначенні аллоантітел підтверджує специфічність реакцій досліджуваної сироватки з тестовими еритроцитами. Позитивний аутоконтроль доводить

  присутність в тестованої крові аутоантитіл. В цьому випадку слід перевірити, чи є в крові крім аутоантитіл також і аллоантітел, тобто провести диферен-ренціровку (іноді аутоконтроль дозволяє зробити попередні припущення з цього питання шляхом порівняння реакції аглютинації з аутологіч-ними і стандартними еритроцитами).

  Прямий антіглобуліновой тест

  Прямий антіглобуліновой тест, в тому числі в гелі, проводять для визначення фіксованих на поверхні еритроцитів антитіл і / або компонентів комплементу. Позитивний результат ПАГТ буває при недавно проведених трансфузіях ерітроцітсодер-службовців компонентів, трансплантації гемопоетичних

  стовбурових клітин або солідних органів, при гемолітичної хвороби плода та новонародженого (внаслідок присутності у матері аллоантітел класу, про-

  ходять через плаценту), наявності антитіл, спрямованих до лікарських препаратів, при деяких аутоімунних захворюваннях і ін. Найбільш часто як самостійне дослідження ПАГТ застосовується для виявлення неповних аутоантитіл на еритроцитах при аутоімунних гемолітичних анеміях.

  Найбільш часті помилки при скринінгу аллоантітел

  1. Застосування низькочутливих методу дослідження.

  2. Стандартні еритроцити, вибрані для дослідження, не містять необхідний антиген.

  3. Неправильне співвідношення сироватки і тестових еритроцитів (при занадто високою або дуже низькою концентрації стандартних еритроцитів відбуваються слабкі реакції).

  4. Досліджувана сироватка не додана в пробу.

  5. Неправильне зберігання стандартних еритроцитів і досліджуваної сироватки.

  6. Низька якість антіглобуліновой сироватки (зокрема, реактиви втрачають активність внаслідок бактеріальної контамінації або контамінації сироваткою людини).

  7. Деякі зразки антитіл можна детектувати тільки в присутності активного комплементу.

  Алгоритм дій лікаря щодо профілактики помилок

  1. Уточнити діагноз, трансфузійний і акушерський анамнез.

  2. Усунути можливі технічні помилки:

  а) перевірити якість реагентів: термін придатності, наявність гемолізу стандартних еритроцитів, карти Кумбса (не висох чи гель);

  б) центрифугування виконувати строго по інструкції;

  в) дотримуватися регламентоване співвідношення сироватки і тест-еритроцитів.

  3. В сумнівних випадках змінити умови проведення реакції аглютинації (в тому числі з метою впливу на можливі неспецифічні фактори):

  а) при дослідженні антитіл низької активності (якщо реакція була на 1+, 2+) використовувати надлишок антитіл по відношенню до еритроцитів;

  б) збільшити час інкубації;

  в) повторити скринінг антитіл в непрямому антіглобу-линів тесті, якщо раніше застосовувався інший метод;

  г) підвищити рівень експресії антигенів стандартних еритроцитів, провівши ензімірованіе тестових еритроцитів розчинами протеолітичних ферментів (бромелін, папаїн), РНІС (необхідно враховувати, що деякі еритроцитарні антигени при об-

  розробці ферментом можуть бути зруйновані, наприклад Fya, Fyb, S, внаслідок чого можливий ложноотріца-вальний результат);

  д) враховувати можливість появи комплементсвя-викликають антитіл (наприклад до систем Rh, Duffy, U, Kidd); якщо раніше скринінг і ідентифікацію проводили в гелевих картах з Anti-IgG, провести повторне дослідження в картах Anti-IgG + комплемент (DG Gel LISS / Coombs).

  Алгоритм дій лікаря

  при ідентифікації аллоантітел

  в складних випадках

  I. Алгоритм при наявності в досліджуваній крові тільки антиеритроцитарних аллоантітел (ПАГТ і аутоконтроль - негативні).

  Складні проблеми при ідентифікації аллоантітел можуть виникати, якщо в сироватці крові містяться антитіла різних специфичностей (дві або більше різновиди антитіл) або якщо має місце ефект «дози» антигену (як зазначалося раніше, деякі види антитіл, наприклад антитіла до антигенів систем Kidd, Duffy, MNS, викликають слабку реакцію при гетерозиготності тест-еритроцитів за даними антигенів).

  У зв'язку з цим лікар повинен пам'ятати ряд правил:

  1. У людей не виробляються аллоантітел проти наявних у них антигенів.

  2. У складних випадках слід керуватися «правилом трьох» для підтвердження специфічності антитіл: сироватка хворого повинна давати позитивну реакцію з 3 зразками стандартних еритроцитів, що містять один і той же антиген, і негативну з 3 зразками тестових еритроцитів, не мають цього антигену. Якщо в панелі недостатньо зразків стандартних еритроцитів для виконання правила, можуть бути використані додаткові зразки тестових еритроцитів з іншої панелі.

  3. Сила реакції може бути обумовлена ​​ефектом «дози»: якщо тестові еритроцити будь-якого зразка панелі мають даний антиген в гомозиготному стані, може спостерігатися сильна реакція аглютинації; якщо тестові еритроцити цього зразка панелі гетерозіготни з даного антигену, реакція може бути слабкою або навіть негативною (системи Rh, Duffy, MNS, Kidd). Слід перевірити за інструкцією, наявної в панелі тестових еритроцитів, гомозиготность або гетерозиготность потрібних для відповідного дослідження антигенів.

  4. фенотипування, що допомагає підтвердити специфічність аллоантітел (див. Правило 1), може бути проведено, якщо хворому не переливалися донорські еритроцити протягом терміну життя еритроцитів перед дослідженням, т. К. Донорські еритроцити можуть дати хибно позитивний або помилково негативний результат фенотипування [16 ].

  Для ідентифікації антитіл різних специфічно-стей можна виконати кілька процедур.

  1. Вибрати додаткові зразки стандартних еритроцитів з інших ідентифікаційних панелей. Кожен зразок повинен бути позитивним для одного з варіантів антитіл і негативним для інших варіантів антитіл.

  2. Ензімірованіе стандартних еритроцитів протея-літичними ферментами (фицин, бромелін, папаїн) для посилення або знищення певних групових антигенів крові. Ферменти видаляють сіалова кислоту з мембрани еритроцитів, «руйнуючи» деякі антигени і «посилюючи» інші (руйнують антигени систем MNSs, Duffy, підсилюють антигени систем Rh, Kidd, Lewis, I і P).

  3. Хімічна обробка тестових еритроцитів суль-фгідрільнимі реагентами, ZZAP (комбінований реагент, що містить дітіотреїтолу, папаїн, активоване цистеїном). Сульфгідрильні реагенти (дітіотреїтолу (DTT), 2-меркаптоетанол (2-ME), унітіол) частіше використовуються для диференціювання антитіл класів IgM та IgG. Використовуючи їх, необхідно пам'ятати, що DTT денатурує антигени системи Kell. ZZAP добре підходить для адсорбційних методів дослідження аутоантитіл.

  При неможливості ідентифікації аллоантітел необхідно провести прямий антіглобуліновой тест і аутоконтроль. Позитивний ПАГТ свідчить про наявність фіксованих на еритроцитах аутоантитіл, позитивний аутоконтроль свідчить про наявність аутоантитіл в сироватці. Аутоантитіла можуть бути як специфічними, так і неспецифічними.

  II. Алгоритм дій при позитивному прямому антіглобуліновой тесті (нагтей і аутоконтроль - позитивні чи негативні)

  Позитивний прямий антіглобуліновой тест (реакція еритроцитів досліджуваної крові з антігло-буліновимі сироватками) може надати цінну інформацію про реципієнта. ПАГТ може стати позитивним за цілою низкою причин: А. Якщо реципієнту були перелито несумісні донорські еритроцити. При розвитку аллоіммунние-зації і гемолітичної трансфузійної реакції (посттрансфузійного ускладнення) у реципієнта в перші години (дні) після гемотрансфузії нагтей може залишатися негативним, так як антитіл ще мало і вони все фіксуються на донорських еритроцитах, не залишаючись в плазмі, внаслідок чого ПАГТ стає позитивним раніше, ніж нагтей. Б. При трансплантації кісткового мозку або солідних органів лімфоцити, що передаються з трансплантатом, можуть виробляти антитіла, спрямовані проти антигенів системи АВО і інших антигенних систем еритроцитів реципієнта (найчастіше це буває при несумісних з ABO трансплантацій). Фіксація антитіл на еритроцитах реципієнта може

  супроводжуватися появою позитивного ПАГТ, а іноді навіть призводить до гемолітичного кризу. В. При аутоімунної гемолітичної анемії. Якщо у реципієнта в анамнезі немає трансфузий ерітроцітсо-які тримають компонентів, у нього можуть бути аутоантіте-ла, фіксовані на власних еритроцитах. Це буде впливати на інтерпретацію результатів серологічного тестування реципієнта і проб на сумісність. Аутоантитіла можуть «маскувати» клінічно значущі аллоантітел, тому важливо розрізняти ауто- і аллоантітел [1, 2, 17]. У цьому, зокрема, можуть допомогти лабораторні дані про ознаки гемолізу і анамнестичні відомості про захворювання, при яких можливий розвиток аутоімунних процесів: системний червоний вовчак, антікардіолі-піновий синдром, лімфопроліферативні захворювання (хронічний лімфоцитарний лейкоз, лімфома та ін.), Злоякісні новоутворення . Г. В сироватці досліджуваної крові можуть міститися імунні комплекси різних специфичностей, що не мають відношення до еритроцитарних антигенів, які можуть активувати компоненти комплементу, неспецифически адсорбовані на еритроцити. Але можуть бути і комплементсвязивающіе антитіла, специфічні по відношенню до будь-якого еритроцитарного антигену. Д. У реципієнтів, які приймають лікарські препарати, можлива поява асоційованого з прийомом ліків позитивного ПАГТ, в основі чого лежать 4 механізму: адсорбція лікарських препаратів (пеніциліни), освіту імунного комплексу (хінідин, тетрациклін, хлорпромазин, р-аміносаліцилова ксілота і ін.) , освіта лікарських аутоантитіл (метилдопа, леводопа, про-каінамід, диклофенак, інтерферон та ін.) і неспецифічна адсорбція (цефалотин і ін.).

  З урахуванням цих чинників, доцільним видається наступний алгоритм дій при позитивному ПАГТ:

  1. Збір анамнестичних даних, які допоможуть визначити, які подальші тести необхідні

  A. переливати хворому компоненти крові останнім часом і коли саме?

  Б. Виконувалася хворому трансплантація кісткового мозку або солідних органів?

  B. Чи є у хворого ознаки гемолізу (ретикуло-цитоз, гемоглобинемия, гемоглобінурія, підвищені концентрації непрямого білірубіну, лактатдегідро колагенази)?

  Г. Чи приймає хворий лікарські препарати: хінідин, прокаїнамід, а-метилдопа, антибіотики (пеніцилін, цефалоспорини), антилімфоцитарну або антімоноцітарний імуноглобуліни та ін.?

  2. Серологічне тестування з метою визначення класу імуноглобулінів або компонентів комплементу (карти DC-Screening I: IgG, IgM, IgA, C3c, C3d, ctl)

  Таблиця 2. Результати використання антіглобуліновой реагентів Table 2. Results of applying antiglobulin reagents

  Поліспеціфіческій моноспеціфіческой

  1-1 V f ~ Multis pecific Monospecific

  Прямий антіглобуліновой тест

  анти- анти- анти- анти- анти- анти- анти- анти- анти- анти- анти-

  при: Direct antiglobulin test for: IgG + C3 С3 + C4 IgG IgA C3 C3b C3d C4 C4b C4d

  Anti- Anti- Anti- Anti- Anti- Anti- Anti- Anti- Anti- Anti- Anti-

  IgG + C3? + C4 IgG IgМ IgА C3b C3b C3d C4 C4b C4d

  ГБН: при АТ до АВО + 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0

  при анти-Ika +++ +++ 0 / + 0 0 +++ 0 +++ 0 0 0

  при анти-Rh і ін. ++++ 0 ++++ 0 0 0 0 0 0 0 0

  HDN: АВО antibodies + 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0

  anti-Ika +++ +++ 0 / + 0 0 +++ 0 +++ 0 0 0

  anti-Rh and others ++++ 0 ++++ 0 0 0 0 0 0 0 0

  ПТР: зв'язують комплемент; +++ +++ 0 / + +++ + +++ 0 +++ 0 0 0

  всі інші (Rh) +++ 0 +++ + 0 0 0 0 0 0

  PTR: bound complement; +++ +++ 0 / + +++ + +++ 0 +++ 0 0 0

  others (Rh) +++ 0 +++ + 0 0 0 0 0 0

  теплова аутоиммунная

  гемолітична анемія:

  Warm antibody hemolytic anemia:

  20% хворих ++++ ++++ 0 0 / + 0 / + ++++ 0 ++++ ++ 0 ++

  50% хворих ++++ ++++ +++ 0 / + 0 / + ++++ 0 ++++ ++ 0 ++

  30% хворих ++++ 0 ++++ 0 0 0 0 0 0 0 0

  20% of patients ++++ ++++ 0 0 / + 0 / + ++++ 0 ++++ ++ 0 ++

  50% of patients ++++ ++++ +++ 0 / + 0 / + ++++ 0 ++++ ++ 0 ++

  30% of patients ++++ 0 ++++ 0 0 0 0 0 0 0 0

  синдром холодових

  агглютінінов +++ +++ 0 ++ 0 +++ 0 +++ ++ 0 ++

  Cold agglutinin disease +++ +++ 0 ++ 0 +++ 0 +++ ++ 0 ++

  Пароксизмальна холодова 0

  гемоглобинурия +++ +++ + 0 0 +++ +++ ++ 0 ++

  Paroxysmal cold hemoglobinuria +++ +++ + 0 0 +++ +++ ++ 0 ++

  аутоімунна гемолітична

  анемія змішаного типу +++ +++ ++ ++ 0 +++ 0 +++ ++ 0 ++

  Mixed autoimmune hemolytic anemia +++ +++ ++ ++ 0 +++ 0 +++ ++ 0 ++

  індуковані

  лікарськими препаратами:

  Drug induced:

  альдометіловие +++ 0 +++ 0 0 0 0 0 0 0 0

  Пеніцилінові +++ 0 +++ + 0 0 0 0 0 0 0

  група імунних комплексів +++ +++ 0 / + 0 / + 0 +++ 0 +++ ++ 0 ++

  aldomethyl +++ 0 +++ 0 0 0 0 0 0 0 0

  penicillin +++ 0 +++ + 0 0 0 0 0 0 0

  group of immune complexes +++ +++ 0 / + 0 / + 0 +++ 0 +++ ++ 0 ++

  Примітка. ГБН - гемолітична хвороба новонароджених, ПТР - посттра

  Note. HDN - hemolytic disease of the newborn, PTR - post-transfusion reactions.

  Залежно від конкретної причини (патологічного стану) ПАГТ може бути позитивним з одними антіглобуліновой реагентами і негативним з іншими, що можна використовувати для диференціальної діагностики. У таблиці 2 представлені результати, які можна отримати при використанні моно- і поліспеціфіческіх антіглобуліновой реактивів [2, 9].

  3. Застосування методу елюції для скринінгу антитіл при позитивному ПАГТ

  Фіксовані на еритроцитах антитіла при елюції вивільняються з поверхні сенсибилизирующей-

  фузійні реакції.

  ванних еритроцитів в функціонально активній формі і тому можуть бути ідентифіковані. Принцип елюції - розрив нековалентних зв'язків, що утримують комплекси «антиген-антитіло» на поверхні еритроцитів. Це може бути досягнуто нагріванням, заморожуванням-розморожуванням, використанням кислот. Скринінг і ідентифікацію антитіл проводять з Елюат. Можна збільшити реактивність елюата, тестуючи його з ензімірованнимі еритроцитами скри-нінговой або ідентифікаційної панелі (але слід пам'ятати, що деякі антигени еритроцитів руйнуються ферментами).

  Якщо причиною позитивного ПАГТ є ГТР або ГБН, то в елюаті зазвичай вдається детектувати специфічні антитіла, їх же виявляють в сироватці реципієнта або в сироватці крові матері (іноді реакція в нагтей може бути слабкою).

  Якщо елюат реагує з усіма тестовими еритроцитами, ймовірною причиною цього є аутоантитіла.

  У разі позитивного ПАГТ, якщо в сироватці не виявлено аллоантітел (нагтей негативний) і хворому не проводилися трансфузии ерітроцітсо-які тримають компонентів протягом останніх 2 місяців, можна зробити висновок про присутність тільки ауто-антитіл. Подальші дослідження цих аутоантитіл проводити не потрібно.

  III. Алгоритм дій при позитивному ауто-контролі (нагтей і ПАГТ .- позитивні або негативні)

  Позитивний аутоконтроль дозволяє відрізнити аутоантитіла від специфічних аллоантітел. Якщо проба проводиться при кімнатній або більш низькою температурах, позитивний результат дозволяє припустити присутність в досліджуваній крові холодових аутоантитіл, які, викликаючи при рутинних дослідженнях панагглютінацію, можуть призводити до помилкових висновків про групу системи АВО і резус-фенотипах, а також іноді маскувати клінічно значущі антитіла (IgG). Теплові аутоан-ника активні при більш високій температурі. Присутність в сироватці теплових аутоантитіл може утруднити детекцию аллоантітел і інтерпретацію проб на сумісність.

  При позитивному аутоконтроле для подальшого дослідження на можливу наявність аллоантітел необхідно видалити або знизити активність неспецифічних аутоантитіл в досліджуваній сироватці. З цією метою застосовуються різні методи адсорбції.

  Необхідно перш за все з'ясувати трансфузійної-ний анамнез реципієнта:

  1. При відсутності трансфузій ерітроцітсодержа-чих компонентів в анамнезі та наявності холодових ау-тоантітел для виявлення аллоантітел можна використовувати такі методики.

  а) процедура попереднього нагрівання, коли тестовані сироватки і еритроцити инкубируются при температурі 30-37 ° С перед їх змішуванням;

  б) використання моноспеціфіческой АГС з анти-IgG антитілами замість поліспеціфіческой антігло-буліновой сироватки;

  в) холодова аутоадсорбція для видалення холодових аутоантитіл;

  г) нейтралізація холодових антитіл, для чого можуть бути використані наступні речовини: субстанція P1, субстанція Lea і Leb (розчинний антиген, виявлений в плазмі і слині), субстанція I (можна знайти в грудному молоці), субстанція Sda, отримана з сечі людини або морської свинки.

  2. При відсутності трансфузій ерітроцітсодержа-чих компонентів в анамнезі та наявності теплових аутоантитіл для виявлення аллоантітел слід використовувати аутологічну або алогенну адсорбцію. Методи аутологічної адсорбції кращі для визначення аллоантітел у хворих, яким трансфузии ерітроцітсодержащіх компонентів не проводилися протягом 2-4 місяців. При ау-тоадсорбціі використовуються власні еритроцити хворого.

  3. Недавні трансфузии ерітроцітсодержащіх компонентів і наявність теплових аутоантитіл.

  Аутоадсорбція не проводиться, якщо хворому проводилися трансфузии ерітроцітсодержащіх компонентів протягом останніх 2 місяців і в досліджуваному зразку відзначається позитивний ПАГТ, часто з появою змішаної аглютинації. У цьому випадку доцільно провести елюція, особливо якщо при ідентифікації антитіл отримують невизначені результати. В цьому випадку аутоконтроль у хворого може бути позитивним, а сироватка може реагувати слабопозитивного з більшістю тестових клітин.

  Якщо ПАГТ і нагтей позитивні з усіма тестованими клітинами, необхідно провести алло-адсорбцію. Методи аллогенной адсорбції кращі для визначення аллоантітел у хворих, яким протягом останніх 2-4 місяців проводилися трансфузии ерітроцітсодержащіх компонентів. При аллоадсорбціі, оскільки специфічність алло-антитіл невідома, сироватка розливається на Алік-воти, і для адсорбції різних аліквот використовуються еритроцити декількох фенотипів. Якщо відомий фенотип реципієнта, число підбираються еритроцитів для адсорбції можна скоротити.

  Були розроблені схеми, що визначають алгоритм дій лікаря-лаборанта, лікаря-трансфузіолога при виникаючі проблеми серологічного тестування (рис. 1, 2).

  Приклад 1. Хвора О., ІБ № 111827, 81 рік. Надійшла зі скаргами на періодичні болі в правому підребер'ї, слабкість протягом останнього тижня, свербіж шкіри. Протягом останнього місяця відзначала жовтушність шкірних покривів. Колір калу і сечі, зі слів хворої, не змінювалися. Температура тіла залишалася нормальною. В анамнезі - холецистектомія в 1995 р Гемотрансфузії заперечувала. Акушерський анамнез: 10 вагітностей, 2 пологів, 8 медичних абортів. Хворий в зв'язку з нормоцитарна гіпохром-ної анемією (еритроцити 2,1х1012 / л, гемоглобін 48 г / л, гематокрит 19,4) показано переливання еритроцит-містять компонентів крові. Було виконано стандартне іммуногематологіческіх обстеження хворий: визначена група крові по системам АВО і резус, проведено скринінг антитіл в гелевих картах в нагтей (1-1У). Сироватка хворий агглютініровалісь

  > 1 у

  Скринінг алло або аутоантитіл в нагтей з Елюат або сироваткою реципієнта після адсорбції; при позитивному скринінгу проводять ідентифікацію

  аллоантітел

  Screening of allo- or autoantibodies in IAT with the eluate or serum of the recipient after adsorption; positive screening for identification of alloantibodies

  _> [_

  Елюат або сироватку хворого після адсорбції використовувати для постановки проби на сумісність

  You can use the patient's eluate or serum after adsorption for a cross-match

  Малюнок 1. Схема алгоритму дій лікаря при серологічному тестуванні антитіл Примітка. ПАГТ - прямий антіглобуліновой тест, нагтей - непрямий антіглобуліновой тест.

  Figure 1. The scheme of the algorithm of the doctor's actions in the serological testing of antibodies Note. DAGT - Direct antiglobulin test, IA.GT - indirect antiglobulin test.

  I. ПАГТ нагтей Аутоконтроль

  DAT IAT autocontrol

  - + -

  _) F_

  Встановити специфічність антитіл з 11 клітинної панеллю еритроцитів (Див. Рисунок 2)

  Set the specificity of antibodies with 11 panels RBC (See Fig. 2)

  II. ПАГТ нагтей Аутоконтроль

  DAT IAT autocontrol

  + + / - - / +

  Встановити клас імуноглобулінів або комплементу

  Establish a class of immunoglobulins or complement

  всі стандартні еритроцити, силу реакції оцінили на 3+. Ідентифікувати антитіла не вдалося, так як сироватка хворий агглютініровалісь всі стандартні клітини (I-XV), на 3+. На власних еритроцитах виявлено фіксовані антитіла: ПАГТ 4+, клас імуноглобулінів ^ О. Реакція власної сироватки з аутологічних еритроцитами (ау-токонтроль) була позитивною на 4+. Проведено додаткові клініко-лабораторні дослідження для виявлення причини анемії. В аналізах крові були ідентифіковані ознаки гемолізу: Ретик-лоцитов 18,3% (норма 0,20-2,05), або 312,3х109 / л (норма 7,00-104,50), гіпербілірубінемія (білірубін загальний 103,5 мкмоль / л, білірубін непрямий 94,2 мкмоль / л), лактатдегидрогеназа 1212,00 од / л. Крім того, було виявлено дефіцит вітаміну В12 - 111,00 пмоль / л

  (Норма 142,00-725,00). На підставі результатів виконаних досліджень було встановлено діагноз: аутоімунна гемолітична анемія з тепловими антиеритроцитарних антитілами класу ^ О, В-дефіцитна анемія. Відсутність протягом 2 місяців трансфузій ерітроцітсодержащіх компонентів дозволило виконати адсорбцію теплових аутоантитіл власними еритроцитами хворий (аутологичная адсорбція). Скринінг аллоіммунних антитіл був виконаний після проведення аутоадсорбціі сироватки в нагтей (1 ^). Було отримано негативний результат, який свідчить про відсутність аллоіммунних антитіл у хворої. Проби на сумісність з донорськими еритроцитами були проведені з сироваткою після аутоадсорбціі. Підібрані 4 дози Аллогія-них еритроцитів були перелито без ускладнень.

  I. ПАГТ нагтей Аутоконтроль

  DAT IAT Autocontrol

  - + -

  При ідентифікації ell клітинної панеллю:

  Identification with 11 panels of RBC:

  I. Деякі зразки тест-еритроцитів позитивні, деякі негативні Some test RBC samples are positive, some RBC samples are negative

  Однакової сили аглютинація

  Agglutination of the same strength

  Lt

  < T>

  II. Всі зразки тест-еритроцитів позитивні

  All test-RBCpositive

  I

  Різної сили аглютинація Agglutination of varying strength

  Як правило поодинокі AT (моноспеціфіческой) Monospecific Ab

  I

  Як правило множинні AT (поліспеціфіческіе) Polyspecific Ab

  \

  1

  Однакової сили аглютинація, або тільки один зразок тест-еритроцитів або доза еритроцитів донора позитивна Agglutination of the same strength or with only one sample of test-RBC positive or with only one dose of a donor's RBC is positive

  III. Спостерігається слабка реактивність з деякими зразками тест-еритроцитів, все специфічності виключені

  There is а weak reactivity with some samples of test-RBC, all specificities are excluded

  Або слабо реактивні AT, або AT, що реагує в залежності

  від «дози» АГ Either weakly reactive Ab, or Ab that react depending on the "dose" ofAg

  1. Протестувати еритроцити досліджуваної сироватки, щоб підтвердити, що на них відсутні АГ, знайдених аллоантітел

  2. Підбір донорських еритроцитів проводити з урахуванням специфіки AT реципієнта.

  1. Test the RBC of the test serum to confirm that they do not have Ag, found Ab

  2. A cross-match RBC of donor should be carried out taking into account the specificity of recipient's Ab.

  \

  Можна припустити AT до часто зустрічається АГ або антитіла до рідко зустрічається АГ або до антигену HLA (Bga) Can be assumed: Antibodies to a frequently occurring antigen or antibodies to a rare antigen or to an HLA antigen (Bga)

  Методи посилення (збільшити кількість досліджуваної сироватки, обробити тест-еритроцити ферментом і ін.) Use amplification methods (increase the amount of test serum, process test-RBC with an enzyme, etc.)

  1. Підбір донорських еритроцитів проводити по ідентичності до клінічно значущих АГ:

  а) протестувати еритроцити донорського компонента, негативні по часто зустрічається АГ;

  б) протестувати еритроцити хворого, щоб підтвердити, що на них відсутня АГ донора

  2. Референтна лабораторія

  1. Cross-match donor's RBCs do identical to clinically relevant antigens:

  a) test the RBCs of the donor component, negative for frequently occurring Ag;

  b) test patient RBCs to confirm that they do not have Ag of donor's RBC

  2. Reference laboratory

  Малюнок 2. Алгоритм дій лікаря при ідентифікації антитіл

  Примітка. ПАГТ - прямий антіглобуліновой тест, нагтей - непрямий антіглобуліновой тест.

  Figure 1. The scheme of the algorithm of the doctor's actions in the serological testing of antibodies

  Note. DAGT - Direct antiglobulin test, IAGT - indirect antiglobulin test, AB - antibodys, AG - antigen, HLA - histocompatibility antigens.

  Приклад 2. Хворий Л., 31 рік. Діагноз: Гемолітична анемія неясного генезу, спленомегалія. В анамнезі було переливання донорських еритроцитів за 3 тижні до обстеження. Планувалася спленектомія. Були виконано стандартне імуно-гематологічне обстеження хворого: визначена група крові систем АВО і Резус, проведено скринінг антитіл в гелевих картах в нагтей (1-1 ~ У ^. Сироватка хворого агглютініровалісь всі стандартні еритроцити, силу реакції оцінили на 4+. Ідентифікувати специфічність антитіл не вдалося, так як сироватка хворого агглютініровалісь всі стандартні клітини (I-XV) на 4+. на власних еритроцитах виявлено фіксовані антитіла: ПАГТ 4+, клас імуноглобулінів IgG. Реакція власної сироватки з аутологічних еритроцитами (аутоконтроль) була позитивною на 4+. для проведення алогенної адсорбції, з огляду на недавню трансфузию ерітроцітсодержащіх компонентів, визначали розширений фенотип реципієнта по клінічно значущим антигенів систем Rh, Kell, Duffy Kidd, MNS, Lutheran, Lewis, P. фенотип був визначений як: D +, с +, з +, Е , е +, К, k +, Kpa-, Kpb +, S +, s +, Fya +, Fyb +, Lea-, Leb +, P1 +, Lua-, Jka +, Jkb +, антигени M, N, Lub визначити не вдалося, т. к. виявляючи єни дві популяції еритроцитів. Проводили адсорбцію сироватки хворого донорськими еритроцитами (алогенна адсорбція), враховуючи результати розширеного фенотипи-вання. Оцінити результати аллогенной адсорбції не представлялося можливим через гемолізує-

  література

  1. Garratty G., Arndt P. A. Positive direct antiglobulin tests and hemolytic anemia following therapy with beta-lactamase inhibitor containing drugs may be associated with nonimmunologic adsorption of protein onto red blood cells. Br J Hae-matology.1998; 100: 777-83.

  2. Issitt P.D., Anstree D.J. Applied blood group serology. 4th ed. Montgomery: Scientific Publications; 1998. 1208 p.

  3. Milkins C., Berryman J., Cantwell C., et. al. Guidelines for pre-transfusion compatibility procedures in blood transfusion laboratories. British Committee for Standards in Haematology. Transfusion Medicine. 2013; 23 (1): 3-35.

  4. Мінєєва Н.В., Бодрова М.М., Заварзіна О.А. та ін. Аналіз помилок при проведенні іммуногематологіческіх досліджень. Вісник служби крові. 2007; 2: 3-5.

  5. Мінєєва Н.В. Удосконалення системи забезпечення трансфузий, сумісних за антигенами еритроцитів. Охорона здоров'я та медична техніка. 2004; 5 (9): 25-7.

  6. Мінєєва Н.В., Бутіна Є.В. Іммуногематологіческіх обстеження донорів крові та (або) її компонентів і реципієнтів. Методичні вказівки МУ ФМБА Росії 11.6.1-2017.

  7 Пашкова І.А., Рижанова Л.Г., Федоренко Т.В. та ін. Аналіз специфічності аллоіммунних антитіл, виявлених у реципієнтів. Гематологія і транс-фузіологія. 2009 року; 54 (5): 31-4.

  8. Pashkova I., Porhanov V., Gilevich I., et al. Surgeon patients and Transfusion in a Krasnodar regional hospital. Vox Sanguinis. 2013; 105 (1): 266.

  ванній сироватки хворого. Тоді була проведена теплова елюція фіксованих на аутологічних еритроцитах антитіл. З отриманим Елюат був виконаний скринінг антиеритроцитарних антитіл зі стандартними еритроцитами I-IV при температурі 37 ° С, були виявлені аллоіммунние антитіла. Специфічність виявлених аллоантітел визначена за допомогою 15-клітинної панелі стандартних еритроцитів як анти-М, -S. З бази даних банку заморожених донорських еритроцитів були підібрані донорські еритроцити, що не містять антигени М і S. Перед трансфузией проби на сумісність були проведені з Елюат, результати яких були негативні, тобто сумісні з донорськими еритроцитами. Проведена трансфузія ерітроцітсо-які тримають компонентів без ускладнень.

  Таким чином, метою передтрансфузійного тестування реципієнтів і донорів є підбір сумісних компонентів донорської крові, який може представляти труднощі, зумовлені захворюванням хворого, особливостями його генетичної або імунної системи, впливом різних анамнестичних факторів (вагітностей, попередніх гемотрансфузій і ін.). Лікар-иммуногематолог повинен максимально повно провести іммуносерологіческіе дослідження перед трансфузией, щоб уникнути можливих ускладнень. Представлені в даній роботі алгоритми допоможуть систематизувати дії по підвищенню імунологічної безпеки трансфузійної терапії.

  References

  1. Garratty G., Arndt P. A. Positive direct antiglobulin tests and hemolytic anemia following therapy with beta-lactamase inhibitor containing drugs may be associated with nonimmunologic adsorption of protein onto red blood cells. Br J Hae-matology.1998; 100: 777-83.

  2. Issitt P.D., Anstree D.J. Applied blood group serology. 4th ed. Montgomery: Scientific Publications; 1998. 1208 p.

  3. Milkins C., Berryman J., Cantwell C., et. al. Guidelines for pre-transfusion compatibility procedures in blood transfusion laboratories. British Committee for Standards in Haematology. Transfusion Medicine. 2013; 23 (1): 3-35.

  4. Mineeva N.V., Bodrova N.N., Zavarzina O.A., et al. Error analysis during immunohematological studies. Vestnik sluzhby krovi. 2007; 2: 3-5 (In Russian).

  5. Mineeva N.V. Improving the system for ensuring transfusions compatible with red blood cell antigens. Zdravoohranenie i medicinskaya tekhnika. 2004; 5 (9): 25-7 (In Russian).

  6. Mineeva N.V., Butina E.V. Immunohematological examination of blood donors and / or its components and recipients. Metodicheskie ukazaniya MU FMBA Ros-sii 11.6.1-2017 (In Russian).

  7. Pashkova I.A., Ryzhanova L.G., Fedorenko T.V., et al. Analysis of the specificity of alloimmune antibodies detected in recipients. Gematologiya i transfuziologiya. 2009 року; 54 (5): 31-4 (In Russian).

  8. Pashkova I., Porhanov V., Gilevich I., et al. Surgeon patients and Transfusion in a Krasnodar regional hospital. Vox Sanguinis. 2013; 105 (1): 266.

  9. Brecher M.E. (Editor). Technical Manual AABB, 15th Edition. 2005. 407-81 p.

  10. Haas F.J.L.M., van Rhenen D.J., de Vries R.R.P. Guidelines for compatibility procedures in blood transfusion laboratories. Transfusion Medicine. 2004; 14: 59-73.

  11. Мінєєва Н.В. Групи крові людини. Основи імунології. СПб .; 2004. 188 с.

  12. Прокоп О., Гелер В. Групи крові людини. М .: Медицина; 1991. 511 с.

  13. Мінєєва Н.В. Антитіла до антигенів еритроцитів і методи їх виявлення. Методичні рекомендації. СПб .; 2000. 14 с.

  14. Мінєєва Н.В., Бодрова H.H., Трофимова С.А. Значення ферментного методу для виявлення клінічно значущих антиеритроцитарних антитіл. Нове в трансфузіології. 2001; 29: 55-8.

  15. Klapper E., Zhang Y., Figueroa P., et. al. Toward extended phenotype matching: a new operational paradigm for the transfusion service. Transfusion. 2010 року; 50 (3): 536-46.

  16. Sapatnekar S., Figueroa P.I. How do we use molecular red blood cell antigen typing to supplement pretransfusion testing? Transfusion. 2014; 54 (6): 1452-8.

  17. Garratty G., Postoway N., Nance S., Brunt D. Spontaneous agglutination of red cells with a positive direct antiglobulin test in various media. Transfusion. 1984; 24: 214-7.

  9. Brecher M.E. (Editor). Technical Manual AABB, 15th Edition; 2005. 407-81 p.

  10. Haas F.J.L.M., van Rhenen D.J., de Vries R.R.P. Guidelines for compatibility procedures in blood transfusion laboratories. Transfusion Medicine. 2004; 14: 59-73.

  11. Mineeva N.V. Blood groups. Osnovy immunologii. St. Petersburg; 2004. 1 88 p. (In Russian).

  12. Prokop O., Geler V. Blood groups. Moscow: Medicine; 1991. 511 p. (In Russian).

  13. Mineeva N.V. Antibodies to erythrocyte antigens and methods for their detection. Guidelines. St. Petersburg; 2000. 14 p. (In Russian).

  14. Mineeva N.V., Bodrova H.H., Trofimova S.A. The value of the enzyme method for the detection of clinically significant anti-erythrocyte antibodies. Novoe v transfuziologii. 2001; 29: 55-8 (In Russian).

  15. Klapper E., Zhang Y., Figueroa P., et. al. Toward extended phenotype matching: a new operational paradigm for the transfusion service. Transfusion. 2010 року; 50 (3): 536-46.

  16. Sapatnekar S., Figueroa P.I. How do we use molecular red blood cell antigen typing to supplement pretransfusion testing? Transfusion. 2014; 54 (6): 1452-8. 17 Garratty G., Postoway N., Nance S., Brunt D. Spontaneous agglutination of red cells with a positive direct antiglobulin test in various media. Transfusion. 1984; 24: 214-7.

  Інформація про автора

  Пашкова Ірина Анатоліївна, доктор медичних наук, завідувачка відділенням переливання крові Крайової клінічної лікарні № 1 ім. С.В. Очаповскій Міністерства охорони здоров'я Російської Федерації, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., тел .: +7 (861) 252-52-59, +7 (906) 187-21-81; 350086, м Краснодар, вул. 1 Травня, д. 167 ORCID: http: //orcid.org/0000-0003-0850-7343

  Надійшла: 16.02.2019 Прийнята до друку: 14.05.2019

  Information about the author

  Irina A. Pashkova, Dr. Sci. (Med.), Head of the Blood Transfusion Department, Research Institute - Regional Clinical Hospital 1 n.a. Prof. S.V. Ochapovsky, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., тел .: +7 (861) 252-52-59, +7 (906) 187-21-81; 350086, Krasnodar, 1st of May str., 167. ORCID: http: //orcid.org/0000-0003-0850-7343

  Received 16 Feb 2019 Accepted 14 May 2019


  Ключові слова: Передтрансфузійного ТЕСТУВАННЯ РЕЦИПІЄНТІВ /аллоантітел /аутоантитіла /СКРИНІНГ І ІДЕНТИФІКАЦІЯ АНТИТІЛ /ПРЯМИЙ антіглобуліновой ТЕСТ /НЕПРЯМІ антіглобуліновой ТЕСТ /PRE-TRANSFUSION TESTING /ALLOANTIBODIES /AUTOANTIBODIES /SCREENING AND IDENTIFICATION OF ANTIBODIES /DIRECT ANTIGLOBULIN TEST /INDIRECT ANTIGLOBULIN TEST

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити