Область наук:
 • нанотехнології
 • Рік видавництва: 2006
  Журнал: Известия Південного федерального університету. Технічні науки

  Наукова стаття на тему 'Алгоритми оцінки енерговитрат людини при ходьбі'

  Текст наукової роботи на тему «Алгоритми оцінки енерговитрат людини при ходьбі»

  ?Секція моделюють і керуючих комплексів

  риментально результати вимірювань параметрів чутливих елементів [4]. Відповідно має місце індивідуальна настройка ВД, що призводить до удо-.

  межах при використанні в процесі виробництва автоматичних комп'ютерних засобів вимірювань і настройки.

  Що стосується апаратного забезпечення ІМП, то вибір елементної бази не повинно вести до зростання похибки перетворення. Однак при створенні ВД на основі вітчизняної мікроелементної бази доведеться піти на погіршення масогабаритних і енергетичних характеристик. Ситуацію можна поліпшити за рахунок реалізації цифрових схем на основі технологій програмованих логічних інтегральних схем і базових матричних кристалів [5,6].

  ,

  датчиків забезпечується не тільки висока точність вимірювань в нормальних

  ,

  в реальних умовах експлуатації.

  БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

  1. Васильєв В А. Системні принципи побудови п реобразователя інформації на основі твердотільних структур // Прилади і системи. Управління, контроль, діагностика. 2003. № 4.

  2. П'явченко О.Н. Проектування локальних мікрокомп'ютерних систем. - Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2005. -238 с.

  3. Корольов В., Пантелейчук А., Ситников Д. Системи на кристалі Texas Instruments // Електронні компоненти. 2006. № 1. С.57-61.

  4. Клевцов С.І., Удод ЕМ. Просторова площинна модель градуювальної характеристики інтелектуального датчика тиску // Известия ТРТУ. 2005. №1.

  5. Каталог розробок Російсько-Білоруського центру аналогової мікросхемотехніки / Под ред. СТ. Крутчінского. - Шахти, 2004. - С.48.

  6. ., ., ., . -

  . //. 2005. 6. -

  С.44-49.

  УДК 681.3.07

  С.А. Синютин

  АЛГОРИТМИ ОЦІНКИ енерговитрат людина при ходьбі

  Для кардіолога знання механічної потужності, що розвивається пацієнтом в момент запису ЕКГ, дуже важлива додаткова інформація. Особливу цінність представляє дослідження взаємозв'язку потужності, що розвивається і параметрами ЕКГ: частотою серцевих скорочень (ЧСС), зміщенням сегмента ST, зміною інтервалів PQ, QT, а також зміною водія ритму і ектопічних источ-.

  велоергометричного дослідження на трендміле (амбулаторно) або під час холтерівського моніторування (ХМ) за допомогою сходовій проби. Недолік обох досліджень - короткочасність, а для велоергометричного дослідження ще й нефізіологічность. Сходова проба при ХМ ЕКГ хоча і більш фі, -

  деніі.

  Известия ТРТУ

  Спеціальний випуск

  Нижче описується добовий монітор-поліграф, який здійснює синхронну запис двох біполярних відведень ЕКГ і двох проекцій вектора прискорення центра ваги тіла людини на вертикальну (У) і фронтальну (X) осі. По осі У фіксується складова прискорення «вгору-вниз», а по осі X - «вперед-назад». Взагалі при русі людини вектор прискорення центра ваги описує складну просторову фігуру, і для повного запису її необхідна реєстрація проекції на всі три осі (X, У, 2). Разом з тим проведені нами дослідження показали, що поперечна складова (по осі 2) невелика за амплітудою і симетрична за величиною і для оцінки потужності, що розвивається досить двох

  - .

  При русі тіло (точніше центр мас) описує хвилеподібну простран, -ся під час моніторування. Так як потенційна енергія тіла змінюється, то періодично проводиться робота проти сил тяжіння. Ця робота (Ла) - одна зі складових витрат енергії при горизонтальному русі тіла. Інша з. Зю2

  ставлять Л? = --- - витрати на кутове переміщення нижніх (і іноді

  ). , Русі вгору відбувається додаткова витрата енергії на роботу проти сили тяжіння (Лн = т |? | І), а при русі вниз - додаткові витрати на .

  Повна робота складається з суми ЛР = Ла + Л? + Лн. Для визначення

  потужності обчислюється роботу за досить короткий проміжок часу потрібно розділити на тривалість цього інтервалу. Всі дані для розрахунку цих трьох робіт можна отримати з антропометричних вимірів геометрії тіла людини, його маси і відомостей про зміну аХ і АУ в часі. Таку інформацію спільно з параметрами ЕКГ (ЧСС, зсув 8Т) можна використовувати для комплексної оцінки реакції серцево-судинної системи на зміну навантаження.

  Як і будь-який сучасний ХМ, розроблений монітор-поліграф (МП) з реєстрацією ЕКГ і двох компонент прискорення, являє собою автономний малогабаритний прилад (90x45x20) з мікроконтролер ^ ™ управлінням, харчування від літій-іонного акумулятора, інтерфейс з персональним комп'ютером (ПК) - ИББ.

  БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

  1. Коренберг В.Б. Лекції з біомеханіки. - Малаховка: МГАФК, 2000..

  2. Набіулін М.С., Личева ОТ. Оптимізація тренувальних навантажень в реабілітології. Концептуальні підходи та практичне застосування. - Н. Новгород, Изд-во НГМА, 1999. - 192 с.


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити