Область наук:

 • Математика

 • Рік видавництва: 2001


  Журнал: Известия Південного федерального університету. Технічні науки


  Наукова стаття на тему 'Алгоритм спектрального оцінювання за координатами нулів вагових функцій'

  Текст наукової роботи на тему «Алгоритм спектрального оцінювання за координатами нулів вагових функцій»

  ?Таким чином, після проведення вимірювань можна визначити напрямки на різні джерела шумів або стуків в двигуні внутрішнього згоряння щодо датчика і тим самим вирішити задачу локалізації цих джерел.

  УДК 621.391.244 (043.3)

  Аль-Хутарі Абдульбакі О.Н.

  АЛГОРИТМ СПЕКТРАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ за координатами нулів ВАГОВИХ ФУНКЦІЙ

  Відомі методи спектрального оцінювання мають ряд недоліків:

  | Значні похибки оцінювання частот і амплітуд спектральних складових;

  | Щодо неви сокое швидкодію;

  | Суттєві обчислювальні і алгоритмічні витрати на отримання оцінок параметрів спектра.

  Для отримання оцінок амплітуд і частот спектральних складових необхідно сформувати системи базисних функцій і на основі цієї системи розробити алгоритм спектрального оцінювання.

  У роботі наведені результати розробки і дослідження алгоритму спік,. -бенность цього алгоритму - пряме оцінювання частот спектральних складових, що дозволяє істотно знизити похибки оцінювання, збільшити швидкодію і спростити апаратурну реалізацію цифрових процесів для забезпечення оптимальних технічних характеристик.

  Алгоритм формування вагових векторів на основі аналізу математичних принципів їх формування за координатами нулів модуля спектрів відповідних їм вагових функцій був застосований до методу параметричного спектрального аналізу сигналів. Практика показала, що вагові вектори мають функціональну і алгоритмічну зв'язок з координатами нулів модулів спектра відповідних їм вагових функцій.

  На сьогоднішній день відомий алгоритм багаторазової згортки формування вагових функцій за координатами нулів модуля спектра.

  ,

  набору вагових векторів Ш0 і ШІ, и є [1, N - 1], побудований відповідно до процедур формування вагових векторів:

  M M

  (Ш = (Пв,) і, «Ш, = (П в,) і,.

  k = 1 k = 1 ^

  Для формування повного набору з N векторів потрібно N раз здійснити перемноження матриць | Вп}, = |, тобто виконати приблизно (И-1) 2 множення цих матриць в різних поєднаннях. Але з (И-1) 2 матриць беруть участь в синтезі вагових векторів тільки (N-1). Це дає можливість майже удвічі скоротити

  число множень матриці на матрицю шляхом більш раціонального побудови схеми алгоритму.

  УДК 621.397

  А.Н. Сисоєв, КВ. Філатов

  ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ФАЗОВОГО КОРЕКТОРА В ЦИФРОВОМУ кодера

  СЕКАМ

  При використанні в низькочастотному каналі цифрового кодера СЕКАМ фільтра нижніх частот (ФНЧ) Баттерворта 5-го порядку (частота зрізу дорівнює 1,5 МГц) його фазочастотная характеристика (ФЧХ) виявляється дуже нелінійної при частоті дискретизації сигналів кольоровості, що дорівнює / = 6,75 МГц . Відмінність ФЧХ від лінійної становить на кордоні смуги пропускання 70а.

  ().

  узятий аналоговий КЬС-ф ^ овращатель. Комплексний коефіцієнт передачі такого ФК з ідеальними реактивними елементами має вигляд

  К (Ж (а) = (-] (аЬ -1 / «С)) / ((+] (аЬ -1 / АС)).

  Після заміни змінних, поклавши ар =] />/ ЬС ,

  ~ 1 Ь а 1 - г-

  і = -, -, р = 1 --------, і білінійної 7-перетворення виду р = У --------,

  Я \ С ар 1 + г

  7 = ctg (/ p), / р = П Jd 2п

  2-

  КФК (г) = ( «0 + (-1 + а2г ~ 2 V (- Ь1г- Ь2г-2) ,

  де а0, а1, а2, ь1 і Ь2 - коефіцієнти, що залежать від 2 і а.

  АЧХ ФК дорівнює одиниці для всіх частот, а ось ФЧХ ФК сильно залежить від р і а. Задамося / = / Са>1,17 = 1,755 МГц. При зміні добротності ФК, обчислювалися максимальне відхилення ФЧХ ФНЧ + ФК від лінійної, а також максимальний позитивний і негативний сплески перехідної характеристики () + . ,

  2 = 0,325, при якій обидва сплеску досліджуваної ПХ практично симетричні і в два рази менше вихідного сплеску, а помилка ФЧХ ФНЧ зменшилася до 7,9 °.


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити