Область наук:

 • Комп'ютер та інформатика

 • Рік видавництва 2000


  Журнал: Известия Південного федерального університету. Технічні науки


  Наукова стаття на тему 'Алгоритм і програма трасування ланцюгів різної ширини'

  Текст наукової роботи на тему «Алгоритм і програма трасування ланцюгів різної ширини»

  ?Матеріали Міжнародної конференції

  "Інтелектуальні САПР"

  УДК 681.3.001.63

  А.В. Бородулін

  АЛГОРИТМ І ПРОГРАМА трасування ланцюгів РІЗНОГО

  ШИРИНИ

  У даній роботі представлений генетичний алгоритм канальної трасування ланцюгів різної ширини. Генетичний алгоритм створює безліч різних рішень топологій каналу. Для формування нових рішень використовуються модифіковані генетичні оператори: такі як кроссинговер, сегрегація, мутація. Розроблено методику кодування рішень. Вона враховують специфіку розв'язуваної задачі і дозволяє відкинути велику кількість "нелегальних" реше-,. початкових популяцій створює початковий генофонд рішень.

  Представлений алгоритм дозволяє виходити з локального оптимуму за допомогою архітектури GAMAS. Ця архітектура заснована на концепції простого генетичного алгоритму. Вона включає шкалювання цільової функції, еволюцію декількох паралельних популяцій або видів, і два нових оператора - міграції, штучної селекції.

  У процесі роботи алгоритму індивіди з найкращою оцінкою будуть переважати в популяції, тому що вони мають кращу ймовірність виробництва нащадків, які можуть успадковувати кращі риси своїх батьків.

  Подання схеми для даного завдання є проблемно-специфічним, що забезпечує збереження високоякісних частин трасування структури у вигляді оптимальних будівельних блоків, що передаються з високою ймовірністю в наступні покоління.

  УДК 658.512

  Л.А. Гладков, АЛ. Гулевич ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ГЕНЕРАЦІЇ І ДОСЛІДЖЕННЯ неорієнтовані графів "NEWGRAPH"

  Метою даної роботи було створення інтегрованого редактора графів з функціями тестування і обслуговування запитів алгоритмів працюють з графами. При цьому програми, реалізовують різні алгоритми залишаться незалежними від базової програми та зможуть виконуватися окремо.

  Для реалізації поставленого завдання в середовищі програмування Borland C ++ Builder для Windows'95 був створений програмний комплекс "NEWGRAPH", що дозволяє виконувати швидку побудову графовой моделі і її тестування без виходу з основного редактора. Даний комплекс дозволяє виконувати великий набір стандартних операцій з графами, проводити тестування і самотестірова-.

  У комплексі передбачений режим генерації серії графів дозволяє протестувати на тимчасову складність будь-який алгоритм, який використовує графи. За користувачем збережена можливість в будь-який момент видалити виконуваний модуль з пам'яті. Механізм генерації серії графів може бути обраний користувачем з кількох альтернатив, в тому числі передбачена і можливість


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити