У статті представлений алгоритм управління тимчасовоїструктурою і структурою змагальної діяльності на тренувальних заняттях і змаганнях. Визначено зовнішні та внутрішні контури і показник якості в системі управління тренувальним процесом.

Анотація наукової статті по наукам про освіту, автор наукової роботи - Бальк Павло Анатолійович


ALGORITHM AND CONTOURS IN CONTROL SYSTEM OF TRAINING PROCESS IN POWER LIFTING

The control algorithm of time structure and structure of competition activity at training lessons and competitions is compiled in the article. The author defines external and internal contours in control system of training process.


Область наук:

 • Науки про освіту

 • Рік видавництва: 2008


  Журнал: Вчені записки університету ім. П.Ф. Лесгафта


  Наукова стаття на тему 'Алгоритм і контури в системі управління тренувальним процесом в пауерліфтингу'

  Текст наукової роботи на тему «Алгоритм і контури в системі управління тренувальним процесом в пауерліфтингу»

  ?ЛІТЕРАТУРА

  1. Андрєєв, С.Н. Еволюція міні-футболу (футзалу) в сучасну автономну різновид класичного футболу / С.М. Андрєєв // Теорія і методика футболу. - 2001. - № 1. - С. 6-7.

  2. Суник, А. Спорт XXI століття. Погляд історика: Олімпійський рух і соціальні процеси / А. Суник. - Краснодар: [б.и.], 1996. - 110 с.

  3. Макінтош, П. Мотивація спортсменів - олімпійців / П. Макінтош // Спорт, духовні цінності, культура. - М.: Гуманітарний центр «Спарта» РГАФК, 1998. - 130 с.

  4. Гуськов, С. Про деякі тенденції розвитку міжнародного спортивного руху і російського спорту в XXI столітті // олімпійського руху і соціальні процеси: матеріали VII Всеросійській наук.-практ. конф. (25-27 верес., 1996). -Краснодар, 1996. - Ч. 1. - С. 37-42.

  АЛГОРИТМ І КОНТУРИ в системі управління тренувального процесу в пауерліфтингу

  Павло Анатолійович Бальк, викладач,

  Далекосхідний державний університет шляхів сполучення (ДВГУПС)

  м Хабаровськ

  анотація

  У статті представлений алгоритм управління тимчасовоїструктурою і структурою змагальної діяльності на тренувальних заняттях і змаганнях. Визначено зовнішні та внутрішні контури і показник якості в системі управління тренувальним процесом.

  Ключові слова: алгоритм управління, тренувальний процес, пауерліфтинг, контури управління.

  ALGORITHM AND CONTOURS IN CONTROL SYSTEM OF TRAINING PROCESS IN POWER LIFTING

  Pavel Anatolyevich Balko, the teacher,

  Far eastern state transportation university,

  Khabarovsk

  Abstract

  The control algorithm of time structure and structure of competition activity at training lessons and competitions is compiled in the article. The author defines external and internal contours in control system of training process.

  Keywords: algorithm of management, training process, power lifting, contours of management.

  Пізнання і управління направлено від одиничних явищ до статистичним закономірностям і зв'язків [8, 11]. У статистичному дослідженні тренувального процесу нами визначена проблема управління середньостатистичними величинами в пауерліфтингу [5]. В системі управління з випадковими збуреннями спортсмен -тренер існують закономірні відхилення від заданих значень змінних. Тому нами складено алгоритм, визначені контури і показник якості критерію управління - швидкодія. У проектованої системі через стандартні відхилення визначені зворотні зв'язки і замкнуті контури управління.

  У наших роботах визначені ідея і проблема оптимізації структури та управління тренувальним процесом в циклах на основі статистичних даних, розроблено рішення оптимізаційних задач [3, 5]. Виявлено склад і блок-схема системи управління тренувальним процесом з випадковими збуреннями [3-5]. Визначено структуру двох макроциклов тренувального процесу і структура змагальної діяльності в усіх кваліфікаційних групах пауерліфтингу [4]. Розроблено інформаційну систему управління тренувальним процесом [7].

  Мета даної роботи - визначити алгоритм, зовнішні і внутрішні контури, показник якості критерію управління швидкодію в СУТП.

  РІШЕННЯ

  Застосовувані скорочення: С.О. - стандартне відхилення; с.з. - середнє значення; с.д. - статистичні данні; СУТП - система управління тренувальним процесом; ТР - тренер; СП - спортсмен.

  Для застосування середньостатистичних величин в СУТП нами складено наступний алгоритм управління.

  Алгоритм управління тимчасовоїструктурою і структурою змагальної діяльності на тренувальних заняттях і змаганнях в СУТП

  1. Негативний зворотний зв'язок. Момент недовиконання с.з. в кількості змагань двох макроциклов на величину С.О. СП - неузгодженість. Керуючий вплив ТР - збільшити кількість микроциклов підготовчого та змагального періодів на величину С.О., зменшити кількість микроциклов перехідного періоду на величину С.О. і виконати с.з. в кількості змагань наступних двох макроциклов.

  2. Виконання с.з. в кількості змагань і періодів двох макроциклов СП - узгодження. Керуючий вплив ТР - виконати с.з. в кількості змагань і періодів наступних двох макроциклов.

  3. Позитивний зворотний зв'язок. Момент перевиконання с.з. в кількості змагань двох макроциклов на величину С.О. СП - неузгодженість. Керуючий вплив ТР - зменшити кількість микроциклов підготовчого та змагального періодів на величину с. о., збільшити кількість микроциклов перехідного періоду на величину с. о. і виконати с. з. в кількості змагань наступних двох макроциклов.

  На основі аналізу робіт [1-6, 8-12] в СУТП нами визначені наступні замкнуті контури управління.

  Перший внутрішній замкнутий контур управління - контур саморегуляції -сімметрічний елемент. Контур циркуляції оперативної інформації в гомеостазі спортсмена і тренера. Контур саморегулювання тренувального процесу для досягнення результатів тренувань і змагань з мінімумом помилки управління.

  Перший зовнішній замкнутий контур управління - контур саморегуляції, це -також симетричний елемент. Контур циркуляції оперативної інформації в зовнішньому світі і середовищі. Контур поведінки спортсмена і тренера для досягнення результатів тренувань і змагань з мінімумом помилки управління.

  Другий внутрішній замкнутий контур управління - контур саморозвитку -асімметрічний елемент. Другий внутрішній замкнутий контур управління - контур структурної інформації спортсмена і тренера. Контур вибору і накопичення різноманітності. Контур досвіду і розвитку, детермінації. Контур зберігання теорій і концепцій в пам'яті мозку. Контур планування і корекції зворотного впливу результатів тренувального процесу по алгоритмам аналізу та управління на основі С.Д.

  Другий зовнішній замкнутий контур управління - контур саморозвитку, це -також асиметричний елемент. Контур зберігання структурної інформації в інформаційній системі управління і тренувальному плані. Контур збору, розрахунку, вибору, перетворення, планування, порівняння і корекції зворотного впливу результатів тренувального процесу по алгоритмам аналізу та управління на основі С.Д.

  Обговорення результатів ТЕОРЕТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

  Алгоритм управління тимчасовоїструктурою і структурою змагальної діяльності визначає інформаційне з'єднання в СУТП через с. о. Алгоритм в СУТП складений так, що ТР зменшує і збільшує на величини С.О. зовнішні від-

  відхилень СП від заданої кількості змагань в тренувальному плані річного циклу (двох макроциклов). ТР планує тренувальне навантаження і кількість змагань в списковому структурі календаря року на основі с.д. У СУТП поведінку СП і ТР на основі с.д. організовано через алгоритми аналізу та управління. Тому замкнуті контури управління є циклами в СУТП.

  Коефіцієнт кореляції призначений для оцінки взаємовпливів між випадковими величинами. Отже, коефіцієнт кореляції визначає якість критерію управління - швидкодія в СУТП. Визначення швидкодії в поведінці СП і ТР засноване на середньостатистичних значеннях змінних величин тренувального процесу і алгоритмах управління через які замкнуті контури.

  Склад змінних величин і інші алгоритми управління СУТП визна-лёни в джерелах [3, 5].

  ВИСНОВКИ

  1. Гомеостаз в системі управління тренувальним процесом замкнутий через

  с.о.

  2. Керуючий суб'єкт і керований об'єкт через асиметричні елементи в пам'яті (базис моделей поведінки) інваріативної узгоджують тренувальний процес в замкнутому середовищі.

  3. Алгоритм управління тренувальним процесом на основі с.д. - метапроцедура обробки введеної і виведеної інформації.

  4. Управління тренувальним процесом на основі с. д. оптимально визначає закон статистичного розподілу і кореляційний закон, т. к. джерело збурюючих впливів в СУТП зовнішній світ і середовище.

  5. Ймовірносно-детерміноване управління інформаційно-

  енергетично оптимально, т. к. в алгоритмах управління потенційно вибрано таке розмаїття обмежень і управлінь, при яких можна досягти максимум інформативності управління в СУТП.

  6. психофізичного алгоритми аналізу та управління змінними величинами тренувального процесу - стимул сприймається і переданої інформації в СУТП. Психологія - реакція в СУТП.

  7. Коефіцієнт кореляції - показник якості критерію управління (швидкодія) між змінними і їх сукупностями в СУТП.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Абдеев, Р.Ф. Філософія інформаційної цивілізації: діалектика прогресивної лінії розвитку як гуманна загальнолюдська філософія для 21-го століття [Текст]: навчальний посібник / Р.Ф. Абдеев. - М.: ВЛАДОС, 1994. - 336 с. : ил.

  2. Анохін, П.К. Вибрані праці: кібернетика функціональних систем [Текст] / П.К. Анохін; під ред. К.В. Судакова; сост. В.А. Макаров. - М.: Медицина, 1998. - 400 с. : ил.

  3. Бальк, П.А. Система, алгоритми аналізу та управління тренувальним процесом в пауерліфтингу [Текст] / П.А. Бальк // Вчені записки університету імені П.Ф. Лесгафта. - 2007. - № 10 (32). - С. 16-20.

  4. Бальк, П.А. Алгоритми аналізу та управління тимчасовоїструктурою і структурою змагальної діяльності в пауерліфтингу [Текст] / П.А. Бальк // Вчені записки університету імені П.Ф. Лесгафта. - 2008. - № 3 (37). - С. 17-20.

  5. Бальк, П. А. Управління тренувальним процесом в пауерліфтингу на основі статистичних даних [Текст]: монографія / П.А. Бальк. - Хабаровськ: Изд-во ДВГУПС, 2008. - 210 с. : ил.

  6. Гухман, В.Б. Філософія інформаційного підходу [Текст]: монографія / В.Б. Гухман.- Твер: Вид-во ТДТУ, 2000. - 168 с. : ил.

  7. Свідоцтво про офіційну реєстрацію бази даних для ЕОМ [Текст]

  : Інформаційна система управління тренувальним процесом в силовому триборстві / Бальк П.А., Зіссер Я.О. № 2008620127; заявка № 2007620389 14.03.2008; опубл. травень - червень 2008, Бюл. № 2, ч. 2. - 448 с.

  8. Словник з кібернетики [Текст] / за ред. В.С. Михалевича. - Изд. 2-е, пе-рераб. і доп. - Київ: Енциклопедія, 1989. - 751 с. : ил.

  9. Урсул, А. Д. Природа інформації: філософський нарис [Текст] / А. Д. Урсул. - М.: Политиздат, 1968. - 288 с. : ил.

  10. Управління спортивною підготовкою: теоретико-методологічні основи [Текст]: монографія / В.В. Рибаков, А.В.Уфімцев, А.І. Федоров [и др.]. - М.: СпортАкадемПресс, 2003. - 480 с. : ил.

  11. Філософський енциклопедичний словник [Текст] / за ред. Л.Ф. Іллічова, П.Н. Федосєєва, С.М. Ковальова [и др. [. - М.: Енциклопедія, 1983. - 840 с. : ил.

  12. Ешбі, У.Р. Введення в кібернетику [Текст] / У.Р. Ешбі. - М.: Иностранная литература, 1959. - 430 с. : ил.

  ДІАГНОСТИКА ПОЧУТТЯ ТЕМПУ І одночасний рух у спортсменок у синхронному плаванні

  Борис Іванович Беспалов, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник,

  Сергій Володимирович Леонов, аспірант,

  Московський державний університет імені М.В.Ломоносова (МДУ)

  анотація

  У роботі описана професійно-специфічна тестова методика і діагностичні показники почуття темпу музики, темпу внутрішнього рахунку і одночасності рухів у спортсменок у синхронному плаванні. Наведено результати тестування почуття темпу і синхронності рухів у спортсменок молодіжної збірної РФ з синхронного плавання.

  Ключові слова: синхронне плавання, одночасність рухів.

  DIAGNOSTICS OF FEELING OF RATE AND SIMULTANEITY OF MOVEMENTS AT SPORTSWOMEN IN SYNCHRONOUS SWIMMING TEAM

  Boris Ivanovich Bespalov, the candidate of psychological sciences, the senior scientific employee,

  Sergey Vladimirovich Leonov, the post-graduate student,

  Moscow State University

  Abstract

  The method of diagnostics of the sense of the musical tempo, pace of internal count and concurrent execution of movements of sportswomen in synchronized swimming is described. The results of testing of Russian youthful synchronized swimming team are presented at this article.

  Keywords: synchronous swimming team, simultaneity of movements.

  ВСТУП

  Спортивна програма в синхронному плаванні виконується під музичну композицію, різні частини якої можуть звучати по-різному темпі. Відповідно до темпом музики спортсменки ведуть внутрішній рахунок - «трійками» (1, 2, 3, 1, 2, 3 ...), «вісімками» та ін., Виконуючи на кожен рахунок певну спортивний рух. Деякі фрагменти музичної композиції внутрішнім рахунком не супроводжуються. Під час таких пауз між періодами рахунку здійснюється перестроювання і підготовка до виконання наступної серії спортивних рухів. Для синхронного виконання цих рухів спортсменки повинні мати досить близькі характеристики почуття темпу звучала музики, внутрішнього рахунку і власних рухів, т. Е. Вони повинні: а) однаково сприймати і відтворювати у внутрішньому рахунку темп музики; б) починати і закінчувати внутрішній рахунок строго в одні і ті ж момен-


  Ключові слова: АЛГОРИТМ УПРАВЛІННЯ /ТРЕНУВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС /ПАУЕРЛІФТИНГ /КОНТУРИ УПРАВЛІННЯ

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити