У статті розглянуті алгоритми автоматизованого проектування вибору складу обладнання з будівництва газових мереж з мінімальними амортизаційними відрахуваннями, представлені математичні моделі амортизаційних відрахувань обладнання з будівництва газопроводу, і математичні моделі визначення кількості кожної машини по будівництву газопроводу в рік

Анотація наукової статті з хімічних технологій, автор наукової роботи - Петровський В. С., Михайлов Е. М.


THE ALGORITHM OF THE COMPUTER AIDED DESIGNED CHOICE OF THE COMPOSITION OF THE EQUIPMENT ON CONSTRUCTION REGIONAL GASMAIN WITH EFFICIENT USE THE MACHINES

In article are considered algorithms computer aided design choice of the composition of the equipment on construction of the gas networks with minimum depreciation charge, are presented mathematical models of the depreciation charge the equipment on construction of the gasmain, and mathematical models of the determination amount each machines on construction of the gasmain per annum


Область наук:

 • хімічні технології

 • Рік видавництва: 2010


  Журнал: Вісник Воронезького державного технічного університету


  Наукова стаття на тему 'Алгоритм автоматизованого проектування вибору складу обладнання з будівництва регіональних газопроводів з ефективним використанням машин'

  Текст наукової роботи на тему «Алгоритм автоматизованого проектування вибору складу обладнання з будівництва регіональних газопроводів з ефективним використанням машин»

  ?УДК 658.512

  АЛГОРИТМ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ВИБОРУ СКЛАДУ ОБЛАДНАННЯ З БУДІВНИЦТВА РЕГІОНАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ З ЕФЕКТИВНИМ ВИКОРИСТАННЯМ МАШИН

  В.С. Петровський, Е.М. Михайлов

  У статті розглянуті алгоритми автоматизованого проектування вибору складу обладнання з будівництва газових мереж з мінімальними амортизаційними відрахуваннями, представлені математичні моделі амортизаційних відрахувань обладнання по будівництву газопроводу, і математичні моделі визначення кількості кожної машини по будівництву газопроводу в рік

  Ключові слова: автоматизоване проектування, математичні моделі, алгоритм

  автоматизованого проектування, амортизаційні відрахування

  Необхідною частиною розрахунку для автоматизації проектування прибутковості

  підприємства, є розрахунок амортизації обладнання з будівництва газопроводу. Амортизація необхідна для розрахунку окупності придбаної техніки.

  За допомогою методу «Золотого перетину» визначено набір обладнання по будівництву газопроводів, який забезпечує

  максимальну продуктивність, і визначено склад обладнання, який забезпечує мінімальну собівартість будівельної

  роботи.

  Розрахуємо загальну амортизацію для набору техніки, яка забезпечує максимальну продуктивність робіт (Ап) будівельного обладнання. Загальна амортизація максимальної продуктивності робіт складається з суми амортизації кожної одиниці техніки по будівництву газопроводу.

  Ап = АЕ + Ас + Аб + АТВ + Ату, де АЕ - амортизація екскаватора;

  Ас - амортизація самоскида;

  Аб - амортизація бульдозера;

  АТВ - амортизація трубовоза;

  Ату - амортизація трубоукладника.

  Амортизація кожної одиниці

  обладнання (А) по будівництву газопроводу, розраховується за формулою:

  де Цоб - роздрібна ціна за одиницю обладнання;

  8 років - амортизаційне час служби техніки.

  Склад обладнання, що забезпечує максимальну продуктивність, показаний в табл. 1.

  Таблиця 1

  Набір техніки, що забезпечує, максимальну продуктивність робіт

  № Найменування обладнання, (Ni) Роздрібна ціна, крб. (Ці) Одиниці виміру. Проізводітельнос ть. (Пі)

  1 Екскаватор Е-651 1.700.000 М3 / зміна 400

  2 Самоскид КамАЗ 45141 1.200.000 М3 / зміна 37

  3 Бульдозер ^ matcu D61EX 3.500.000 М3 / зміна 2600

  4 Трубовоз ЗіЛ-131 1.700.000 М3 / зміна 8

  5 Трубоукладчик Steyr WD615 8.000.000 М / зміна 4000

  Знаючи роздрібну ціну на обладнання, можемо вирахувати амортизацію екскаватора:

  ае =

  = 212.500 руб .;

  Петровський Владислав Сергійович - ВГЛТА, д-р техн. наук, професор, тел. (4732) 53-70-50 Михайлов Євген Михайлович - ВГЛТА, аспірант, тел. 89092131475

  Амортизацію самоскида:

  Ас = 13 "? А: = 150.000 руб .;

  Амортизацію бульдозера:

  , 35тм) ос _

  А6 = --- = 437.500 руб .; Амортизацію трубовоза:

  1700000 -

  Ата = --- = 212.500 руб .: Амортизація трубоукладника:

  Ату = 8MW = 1.000.000 руб.

  Обчисливши амортизацію кожного виду обладнання, розрахуємо загальну амортизацію обладнання, яке забезпечує

  максимальну продуктивність:

  Ап = 212500 + 150000 + 437500 + 212500 + 1000000 =

  2.012.500 руб.

  Загальна амортизація обладнання по будівництву газопроводу, що забезпечує максимальну продуктивність робіт, дорівнює

  2.012.500 руб.

  Розрахуємо загальну амортизацію для набору техніки, яка забезпечує

  мінімальну собівартість робіт (Ас)

  будівельного обладнання. Загальна амортизація обладнання, що забезпечує мінімальну собівартість, складається з суми

  амортизації кожної одиниці техніки по будівництву газопроводу.

  Ас = АЕ + Ас + Аб + АТВ + Ату ,

  де АЕ - амортизація екскаватора;

  Ас - амортизація самоскида;

  Аб - амортизація бульдозера;

  АТВ - амортизація трубовоза;

  Ату - амортизація трубоукладача. Амортизація кожної одиниці

  обладнання (А), що забезпечує

  мінімальну собівартість розраховується за аналогічною формулою, описаною вище. Склад обладнання, що забезпечує мінімальну собівартість робіт, показаний в табл. 2.

  Таблиця 2

  Набір техніки, що забезпечує, мінімальну собівартість робіт

  № Найменування обладнання (Nj). Роздрібна ціна, крб. (Ц) Одиниці виміру. Собівартість. (Sj)

  1 Екскаватор Catez (mini) 1.200.000 крб / М-годину 450

  2 Самоскид Ford 3230 2.000.000 крб / М-годину 1500

  3 Бульдозер Б-10 1.300.000 крб / М-годину 640

  4 Трубовоз ЗіЛ-131 1.700.000 крб / М-годину 800

  5 Трубоукладчик Steyr WD615 8.000.000 крб / М-годину 1200

  Знаючи роздрібну ціну на обладнання, можемо вирахувати амортизацію екскаватора:

  ае =

  іуюмо

  = 150.000 руб .;

  Амортизацію самоскида:

  Ас = IK? DPP: = 250.000 руб .; S

  Амортизацію бульдозера:

  Аб - |

  = 162.500 руб .;

  Амортизацію трубовоза:

  А = |

  ^ ТВ

  = 212.500 руб .;

  Амортизація трубоукладника:

  А =

  ту

  6КЮ ODD

  = 1.000.000 руб.

  Обчисливши амортизацію кожного виду обладнання, розрахуємо загальну амортизацію обладнання, яке забезпечує

  мінімальну собівартість робіт:

  Ас =

  150000 + 250000 + 162000 + 212500 + 1000000 =

  1.775.000 руб.

  амортизація обладнання по газопроводу, що забезпечує собівартість робіт, дорівнює

  Загальна будівництва мінімальну 1.775.000 руб.

  Розрахувавши загальну продуктивність робіт

  собівартість

  обладнання

  і

  по

  будівництву газопроводу, маємо Ас < Ап.

  Отже, набір обладнання,

  забезпечує мінімальну собівартість робіт (Ас), має і низький показник амортизації обладнання, в порівнянні з

  набором устаткування, що забезпечує

  максимальну продуктивність робіт (Ап).

  Розглянемо роботу алгоритму

  автоматизованого проектування вибору складу обладнання, по будівництву газопроводів з мінімальними

  амортизаційними відрахуваннями. Вводимо початкові дані набору техніки, що забезпечує максимальну

  продуктивність і мінімальну

  собівартість робіт: найменування

  обладнання ПТД роздрібну ціну (Цу), продуктивність (П1), собівартість (БД Далі обчислюємо амортизацію по кожному виду обладнання, і суму амортизаційних

  відрахувань, окремо по максимальній продуктивності робіт і за мінімальною собівартістю робіт. Потім проводимо порівняння двох сум амортизаційних відрахувань, і якщо амортизація варіанти вибору складу обладнання за мінімальною собівартістю робіт менше, то цей варіант кращий.

  Обчислення звелів 1 = 1 ... 5.

  Обчислення Л;

  Обчислення А)

  Обчислення Л ^] = 1.5.

  Алгоритм автоматизованого проектування вибору складу обладнання по будівництву газопроводів з мінімальними амортизаційними відрахуваннями.

  Для найбільш ефективного використання часу роботи обладнання, з будівництва регіональних газопроводів, необхідно знати кількість використання одиниць техніки на певний період. Знаючи кількість використаного робочого часу обладнання, з будівництва регіональних газопроводів, можна уникнути простоїв техніки в робочий час з-за надмірної продуктивності. Так само можна знизити собівартість робіт, знизивши або виключивши простий техніки з будівництва регіональних газопроводів.

  Для прикладу, візьмемо розрахунок кількості обладнання на 27 км будівництва за 2007 рік підприємства ВАТ «Щекіногазстрой».

  Розглянемо розрахунок загальної кількості змін обладнання відпрацьованого за рік (Уо): загальний обсяг робіт обладнання за рік (Уг) ділимо на обсяг робіт обладнання за зміну (Ус), отримане приватне ділимо на кількість робочих днів у році (Др). Математична формалізація цієї формули буде:

  Уо = ~ (змін),

  де Уо - загальна кількість змін відпрацьований машиною за рік;

  Уг - обсяг виконаної роботи за рік;

  Ус - обсяг виконаної роботи за зміну.

  Знаючи кількість робочих днів у році і загальна кількість змін відпрацьований машиною за рік, можна обчислити кількість машин, що працюють на об'єкті, в рік.

  К = (од / рік),

  де К - необхідна кількість машин на рік;

  Др - кількість робочих днів у році.

  Для прикладу проведемо обчислення

  необхідної кількості екскаватора Е-651 в рік.

  Спочатку визначимо загальну кількість змін

  відпрацьований машиною за рік, розділивши обсяг

  зробленої роботи за рік на обсяг виконаної

  роботи за зміну:

  тт з: м'б "_

  У0 = ----- = 67,5 змін.

  лк

  Потім визначаємо необхідну кількість машин на рік, розділивши загальну кількість змін

  відпрацьований машиною за рік на кількість робочих днів у році:

  К = - = 0,3 од / рік.

  Отже, екскаватор Е-651 працював тільки на 30% своїх можливостей, і міг використовуватися на інших роботах.

  Відповідно до цього алгоритму, визначається необхідна кількість машин на рік, і для іншого обладнання з будівництва регіональних газопроводів. У таблиці 3 представлено склад устаткованням по будівництву регіонального газопроводу і необхідну кількість кожної машини в рік.

  література

  1. Шальнов А.П. Будівництво газових мереж і споруд. М .: Стройиздат, 1980-331 з.

  2. Дегтярьов А.П. Комплексна механізація земляних робіт. М .: Стройиздат, 1987-334 з.

  Таблиця 3

  Необхідна кількість кожної машини з будівництва регіонального газопроводу за рік

  Найменування обладнання Необхідна кількість машин в рік, од / рік.

  Екскаватор Е-651 0.3

  Екскаватор EWK-2212 0.1

  Екскаватор CATEZ (mini) 0.5

  Екскаватор KOMATCU D355C 0.2

  Екскаватор HMK 0.12

  Самоскид FORD 3230 1.3

  Самоскид CAMC C6M 1.28

  Самоскид КАМАЗ 45141 3

  Самоскид МАЗ 5516 1.2

  Самоскид КАМАЗ 6520 2.7

  Бульдозер ДТ-75 0.9

  Бульдозер KOMATCU D61EX 0.5

  Бульдозер Б-10 0.6

  Трубовоз ЗІЛ-131 11

  Трубовоз КАМАЗ 43114 5

  Трубовоз УРАЛ 6902 4

  Трубовоз Fraight lainer 2.5

  Трубоукладач STEYR WD615 0.02

  Трубоукладач CUMMINS N14 0.018

  Трубоукладач С-360 0.01

  Трубоукладач Тр-12.19 0.05

  Воронезька державна лісотехнічна академія

  THE ALGORITHM OF THE COMPUTER AIDED DESIGNED CHOICE OF THE COMPOSITION OF THE EQUIPMENT ON CONSTRUCTION REGIONAL GASMAIN WITH EFFICIENT

  USE THE MACHINES

  V.S. Petrovskiy, E.M. Mihaylov

  In article are considered algorithms computer aided design choice of the composition of the equipment on construction of the gas networks with minimum depreciation charge, are presented mathematical models of the depreciation charge the equipment on construction of the gasmain, and mathematical models of the determination amount each machines on construction of the gasmain per annum

  Key words: computer aided design, mathematical models, algorithm computer aided design, depreciation charge


  Ключові слова: АВТОМАТИЗОВАНЕ ПРОЕКТУВАННЯ /МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ /АЛГОРИТМ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ /АМОРТИЗАЦІЙНІ ВІДРАХУВАННЯ /COMPUTER AIDED DESIGN /MATHEMATICAL MODELS /ALGORITHM COMPUTER AIDED DESIGN /DEPRECIATION CHARGE

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити