Розглядаються питання творчості, його глибинних витоків в поданні М. Л. Гаспарова і в зв'язку з цим питання про структуру творчої особистості. Досліджується також відношення М. Л. Гаспарова до перекладу художнього тексту, взаємодії текстів, національному початку в структурі творчої особистості. В цілому таким шляхом аналізуються «Записи та виписки» М. Л. Гаспарова як літературне явище.

Анотація наукової статті з мовознавства та літературознавства, автор наукової роботи - Ісаєв Сергій Георгійович


The article studies Gasparov's views on the issues of creativity, its deep roots and connected to this the structure of the creative personality. It also examines Gasparov's attitude to literary text translation, text interaction, the national element in the structure of the creative personality. In general, "Notes and statements" by M. Gasparov is analyzed as a literary phenomenon.


Область наук:
 • Мовознавство та літературознавство
 • Рік видавництва діє до: 2016
  Журнал: Слово.ру: Балтійський акцент

  Наукова стаття на тему 'Алфавіт випадковостей. Про «Записах і виписках» М. Л. Гаспарова (стаття друга) '

  Текст наукової роботи на тему «Алфавіт випадковостей. Про «Записах і виписках» М. Л. Гаспарова (стаття друга) »

  ?УДК 82.09

  Сергій Ісаєв

  (Великий Новгород)

  АЛФАВІТ випадково

  *

  Про «Записах і виписках» М. Л. Гаспарова

  Розглядаються питання творчості, його глибинних витоків в поданні М. Л. Гаспарова і в зв'язку з цим - питання про структуру творчої особистості. Досліджується також відношення М. Л. Гаспарова до перекладу художнього тексту, взаємодії текстів, національному початку в структурі творчої особистості. В цілому таким шляхом аналізуються «Записи та виписки» М. Л. Гаспарова як літературне явище.

  Ключові слова: публіцистика, автор, мовна особистість, художня творчість, інтертекстуальність, автобіографія.

  Стаття друга

  иявленная нами негативна тенденція номінування авторської особистості і її суб'єктивності несподівано змінюється в той момент, коли термінологічна сфера «Записів і виписок» стикається з питаннями творчості, і це - важливий показник їх внутрішнього устрою. Завдяки контактам зі сферою творчості структура висловлювань, присвячених особистості, ускладнюється, набуваючи форму застережень, ухилень, відступів і ремарок:

  Я. «Мій фізичний" я "виявляється непотрібним і незручним додатком до моєї роботи. Тим часом без нього обійтися не можна »(курсив наш. - С. І.) (О. Мандельштам до Н. Тихонову, березень 1937) [3, с. 71].

  © Ісаєв С., 2016

  * Статтю першу див .: Слово.ру: балтійський акцент. 2015. № 4. С. 61 - 73.

  Подальше становлення нового порядку з диссипации розглянутих понять, очевидно, спирається на демонстрацію ігровий, багаторольового природи «Я» і, що для розуміння інтердіскурсівной поетики особливо важливо, на концепцію інтертекстуальності. Продемонструємо підхід «Записів і виписок» до ігрової стихії:

  Особистість. «У Макса замість особистості - пасхальне яйце, а в ньому інше, третє» (Шенгелі про Волошина в листах до Шкапской). Див. ТОЧКА [3, с. 372].

  Я. Ghetto of himself (було сказано про С. Ефрон). Хто досліджував авторське «я» Козьми Пруткова? Мимохідь у А. Жовківського: «Рольова клавіатура Ахматової багатша, ніж у кого б то не було, за винятком хіба Козьми Пруткова ...» [3, с. 71].

  Я. «Це справа двох: мене і ще одного мене», - говорив Мейєрхольд (Гладков 270) [3, с. 187].

  Особистість. С. Ав .: «Вайнхебер - це австрійське поєднання таланту і кітчу: він хороший, коли безликий, і гине, коли в віршах просовується його особистість» [3, с. 372].

  Очевидно, що ігрова стихія переважно охоплює області, пов'язані з художньою творчістю.

  Перейдемо до інтертекстуальності. Особистість, з точки зору цієї концепції, за Гаспарова, є низка цитат з уже читаних текстів і книг, що йде в товщу культури:

  Цитата. В анекдоті дама незадоволена «Гамлетом»: «загальновідомі цитати, зшиті на живу нитку!» Власне, кожна людина є зв'язка цитат, і у мене тільки перетерлась нитка, на яку вони нанизані. За марксівськи це називається: точка перетину соціальних відносин. Див. ОСОБИСТІСТЬ [3, с. 301].

  Подібне розуміння, як відомо, походить від Ю. Кристевої і Р. Барту. Гаспаров приймає його з безліччю уточнень. Серед них головне - пам'ять про історичне та соціальному контексті, в якому зароджується і створюється твір; поза обліком цього наукове вивчення втрачає необхідну перспективу. Текст Гаспарова, являючи самобутність позиції, дає приклади того, як ідейно-соціологічне, історико-соціологічне, соціально-біографічне проступає в звично-усталеному соціально-біографічному понятті «коріння»; воно, між тим, спирається на образ з рослинного світу.

  До. Д. Мирський: «... у Бабеля, Маяковського, Пастернака коріння в дореволюційній Росії, як у Толстого і Достоєвського - в дореформеної Росії». Пор., Навпаки, Кузмін в «умовно», 23, про те, що письменник буває сучасники не сучасникам своїм, а нащадкам [3, с. 21].

  Уточнення, однак, не змінює головної перспективи, наміченої Бартом і його послідовниками, - сприйняття людини і його оточення крізь призму тексту. Гаспаров же додає до неї, як уже зазначено вище, своє обов'язкове онтическое умова - приниження «Я» з метою кристалізації філологічного статусу професіонала ХХ століття:

  Особистість. Коментар до Авсонія, звичайно, весь компілятивний (див. ІМПОРТНИЙ), але я і сам адже весь компілятивний (на жаль, не імпортний, а дуже среднерусский). Б. Ярхо писав в листі: «Люди все частіше здаються мені книгами, і часом я стаю в глухий кут перед задумом їх автора». Так що моя справа як філолога - розібратися в джерелах себе [3, с. 142].

  Складніша за формою, але аналогічна по суті, конфігурація в уривку з перекладу Гаспарова вірші Е. Фріда «Homo liber»: «... Я книга / яка буде / коли я перестану бути" я "/ Я книга / яка буде" я "/ коли я стану книгою ...» [3, с. 187].

  Интертекстуальное розуміння особистості дозволяє по-новому поглянути на «смерть» гаспаровского «наукового» суб'єкта, «повстає» тепер з небуття як носій нового мислення. І оскільки з інтертекстуальних витоків не виключаються ні психологія, ні етика, ні соціологія, ні точні та природничі дисципліни, остільки уявлення про саму структуру літературознавчого мислення в «записах і виписках» принципово змінюються. До його специфіку підключається специфіка і своєрідність нових областей культури зі своїми методами і поняттями, що мимоволі просуває літературознавчі вимоги до завдань універсальності і універсалізації прийомів і методів аналізу.

  Перейдемо до другого типу висловлювань, організованих у формі оповідних мініатюр. Тут особистість постає в процесі свого біографічного становлення - дорослішання і змужніння: народився таким-то, був такий-то, а став - таким-то; при цьому послідовно формуються легенди і міфи про автора. Особливість цих фрагментів - і в їх оповідної манері:

  Мені в перший раз дали в руки ножиці: вирізувати паперові фігурки. Це було цікаво. Захотілося спробувати, чи можна так само різати і матерію. Я розрізав край скатертини, і відразу стало страшно. Коли це побачила матір, вона відібрала у мене ножиці, відтягнула пальцями джемпер у мене на грудях і одним помахом вирізала в ньому дірку розміром з п'ятак: «Ось тепер все життя будеш так ходити!» Найжахливіше було, що все життя. Я пам'ятаю цей джемпер, як зараз: зі спини блакитний, спереду смугастий, чорний з жовтим, як комаха черевце. Він був міцний, його потім зашили і носили ще років десять. Мені здавалося, я грудьми відчуваю те місце, де була діра [3, с. 75].

  У оповідно-художніх фрагментах Гаспаров підсилює образні, образотворчі, драматичні елементи, не в останню чергу розкривають і індивідуальність оповідача. Пор .: «Життя зробило її (мова йде про матір. - С. І.) рішучої: вона завжди знала, що потрібно зробити, а обміркувати можна буде потім. Вона любила мене, але за приказкою: "застебни, мені холодно". Коли я познайомився з моєю дружиною, я сказав про матір: "Якби вона захотіла, щоб я вбив людину, я вбив би: помучився б, але вбив". Дружина не зрозуміла. Потім перевела на свою мову і сказала: "Так: якби вона сказала, щоб ти на мені не одружився, ти помучився б, але не одружився" »[3, с. 72].

  До висловлювань художньо-творчого типу тяжіють також включені в «Записи та виписки» уривки з листів, в яких для нашого дослідження важливо знову відзначити певну педалювання автором живописно-образотворчих (піктуропоетіческіх) прийомів як свідоме посилення літературності тексту.

  У головному моєму місті Пізі, - читаємо в листі Гаспарова до Н. М. Брагінський, - навпаки, Пізанська вежа тільки прикидається падаючої: ледь помітно. А поруч з нею стоїть, шокований її кокетством, набагато більш привабливий собор: чинний, незграбний, але весь покритий колонночкамі і арочками, як тюлем. Небо синє, трава зелена, а собор білий. У нього купол, як блакитна лисина, а поруч на землі стоїть інший купол, побільше і повнішою, як ніби собор зняв шапку від спеки: це баптистерій. <...> За рогом, в ряду інших, - рудий триповерховий будиночок: «це все, що залишилося від вежі Уголино, ось меморіальна дошка, а тепер тут бібліотека» [3, с. 127-128].

  Посилення мовного початку, характерного для листування, органічно «переливається» в розглянутому тексті в настільки ж характерне для жанру листи битоведеніе. пор .:

  Італійські студенти, - кажуть, - старанні: це в них офіційно насаджуються докори сумління за те, що з часів Данте Італія нічого не зробила в словесності, а тільки в живопису і в музиці ». Мій старий кореспондент, коментатор «Хмари в штанях», то чи нервовий з шанобливості, то чи шанобливий з нервування, взяв у мене на день дві машинопису на свої теми і повернувся в розпачі: втратив їх, забувши в телефонній будці разом з купою власних паперів . Я в тисячний раз згадав незабутні слова Аверинцева після першої його стажування: «Міша! неодмінно їдьте до Італії, там така ж безлад, як у нас ». До речі, кожен співрозмовник неодмінно говорить: «Бережіть гроші! тут Лотмана обікрали, Мелетинского обікрали: це вже традиція »[3, с. 128].

  С. Ісаєв

  І нарешті, розглянемо інтертекстуальність описів, що відтворюють дійсність через звернення до літературних і іншим «текстам» культури.

  Весь день мене водили по місту два славіста. Чи пам'ятаєте Ви, що у Пастернака є другий вірш про Венецію: «Венеціанські мости», переклад з Ондрей Лисогірського, перечитайте, воно гарне. А потім згадайте, будь ласка, Марбург; звузьте подумки його провулочки до кроку поперек; на перехрестях уявіть ці самі венеціанські мости, утомляюще-горбаті, а під ними «блакитне старе скло», яке насправді зелене і дуже каламутне; і вважайте, що Ви побували у Венеції [3, с. 127].

  Третя проекція - розкриття власного «Я» за допомогою перекладів - спеціальна тема, і ми торкнемося лише деяких її виразних моментів. Гаспаров-перекладач прагнув знайти твори, які відповідали його світогляду і емоційним станам. Тому в ряді випадків він як автор «Записів і виписок» вважає за можливе, обірвавши власне розповідь буквально на коми, продовжити його текстом перекладу. Таке заміщення явно позиціонує вставною текст як ідентичну маску: «Тут мені потрібно написати про мого товариша, який потонув ... Але я не можу цього зробити: про дуже хороших людей писати занадто важко. Нехай замість цього тут буде переклад чужих віршів. Ми з ним любили англійські вірші та грецькі міфи »[3, с. 79]. Далі авторський текст поступається право голосу і текстове простір поемі Джона Мільтона «Лікід».

  У перекладацькій діяльності Гаспарова має місце й інша ситуація, коли підбір перекладного твору диктується внутрішньою потребою компенсації. У цьому випадку образ перекладного автора доповнює і заповнює світ, створюваний самим перекладачем:

  А що стосується релігійності «Небесних гончих», то я згадую, що говорила стара добра Грабар-Пассек, коли я перекладав вагантів, Максиміана і ще щось: «Міша - в житті людина цнотливий, ось він і компенсує це, переводячи непристойні вірші ». Щодо цнотливості вона, ймовірно, сильно перебільшувала, не мені судити; але щодо компенсації мала цілковиту рацію, хоча до фрейдизму нітрохи не була прихильна. Ось в силу такої ж компенсації і я мимоволі переводив і «священні сонети» Донна, і цей вірш, і ще одне, Хопкінс-ське, проситься стояти у мене на прикметі. Якщо переклад Вам сподобався, то, напевно, він і справді хороший. Може бути, тому, що я вже багато років відчуваю, як сам від себе тікаю, - почуття малоорігінальное, описане (з напоумленням) ще Горацием. Тим більше що милостива кінцівка при всій стислості далася мені дуже важко, коли я її переводив: вона мені чужа [2, с. 55 - 56].

  З появою в «записах і виписках» літературно-художніх фрагментів розуміння людини і ставлення до нього виявляються в новому смисловому полі. Перегляд концепції «Я» з урахуванням індивідуальних якостей особистості, що позиціонує тепер себе в художньому просторі, неминуче призводить автора до перетворення науково-дискурсивного поля в інтердіскурсівное. Ми можемо розглянути сам процес цього перетворення, якщо повернемося до одного з наведених вище наукових визначень, в даному випадку - «текстології», яке ми навмисно дали в усіченому вигляді. Насправді, сам статус текстології Гаспарова органічно підключений до ідеї мистецтва, і потім обидва біографічно переломлені в антропологію. пор .:

  Мистецтво. Текстологія - переконлива подача послідовності закреслених варіантів а, б, е - це теж не наука, а мистецтво: Томашів-ський володів ним геніально, я бездарно, а інші навіть не знають про його існування [3, с. 27].

  Навіть ті особливості виразною системи «Записів і виписок», які ми вже розглянули, на наш погляд, дозволяють віднести цей твір і до літератури, причому до літератури некласичного напряму другої половини ХХ століття. Однак в єдиному просторі «Записів і виписок», на відміну від романо-філологіч-ської прози, немає спеціально виділеної динамічно розвивається сюжетної лінії, як у того ж К. Вагинова, В. Набокова або А. Гені-са, немає і тих суто творчих романно-філологічних сюжетів, що покладені в основу «Володіти» А.С. Байєтт або «Папуги Флобера» Дж. Барнса. Сприйнявши від щоденниково-літературознавчої прози романний ракурс, Гаспаров відмовився від головного для цього жанру будівельного принципу - від суб'єктивно організованого руху всього матеріалу відповідно до біографією автора щоденника, відмовився і від лінійно-темпоральної динаміки в побудові створеної ним панорами.

  У короткому авторське попереджання до «Записам і виписками» пояснено, що вони складені за тими ж правилами, які використовувалися «книжниками» Античності: «У мене погана пам'ять. Тому коли мені хочеться щось запам'ятати, я намагаюся це записати. Запам'ятати мене зазвичай хочеться той же, що і старовинним книжникам, яких я люблю: Еліану, Плутархом або Авлу Гелла, - цікаві словесні вирази або цікаві випадки з минулого. Іноді дослівно, іноді в переказі; іноді з скороченою посиланням на джерело, іноді - без »[3, с. 7].

  Авторська передмова підкреслює, що Гаспаров (і, звичайно, не тільки він один), так само як і античні «книжники» дві тисячі років на-

  зад, створює не біографічний роман, а свого роду збори чужих висловлювань, залучаючи до співпраці від 220 до 300 авторів. З вказівки слід, що в основі композиції, створеної Гаспарова, переважно лежать цитати і документальні свідоцтва, занесені на картки і відсилають до прочитаних книг. Словом, текст Гаспарова - це та ж, що і в минулі часи, хрестоматія гуманітаристики, пристосована до вимог нової епохи. У авторів, покликаних до її реалізації, історичне завдання заощадження пам'яті сприяє виробленню особливих навичок - стискати і підсумувати, то є спонукає до освоєння техніки, що вимагає особливих обдарувань: редакторської майстерності, в якому Гаспаров окремо підкреслював прихильність покращувати чужі тексти, не вносячи в них нічого свого, почуття фрагментації і здатності до знаходження скреп, які об'єднують безліч розрізнених одиниць в ціле.

  «Записи та виписки» Гаспарова структурують зв'язку досить жорстко і послідовно - з опорою на алфавіт, розкриваючи пара-дігмальность компендіуму з абсолютно визначеною і принципово важливою для другої половини ХХ століття боку. Алфавіт, за допомогою якого спрямовується вибір і регулюється розташування карток, встановлює суворий порядок проходження словникових статей - за статтями на букву А невблаганно йдуть статті на букву Б. У творі Гаспарова чотири зовні завершених, тобто включають всі букви, алфавітних розділу ( «Від А до Я »): вони складають жорсткий остов текстової організації.

  Між алфавітними частинами автор поміщає проблемні матеріали, структурують науку, аналіз і метод. Все алфавітні розділи - непарні, все междуалфавітние - парні. Цей зовнішній порядок підказує ритм чергування і «римуються» розділи. Перша вставна частина, поміщена між алфавітними ( «Інтелігенція і революція»), пов'язує Перебудову 1980-х років з літературознавчими пошуками і ідеологічними метаннями початку ХХ століття. Другий междуалфавітний розділ - вузькоспеціалізований, про верлібрі. У ньому розвиваються основні мотиви книги на приватному матеріалі. І нарешті, третій - «Врата вченості» - і за номером (1У-У1), і за змістом дзеркальний спеціальному. У ньому Гаспаров розповідає про свої труди, про свою вченості, її етапах.

  У жорстку конструкцію алфавіту як такого, в тому числі і гас-паровского, як це не дивно, саме собою втягнуто певна суперечність порядку, яке, відповідаючи глибинного пристрою всесвіту, здатне номінально надати вихід до свободи внутрішніх рухів сенсу. Організаційна суть цього парадоксу в тому, що словникові статті, займаючи своє строго визначене місце, неизбеж-

  але зміщують і змішують речі, факти і судження. З кожною новою буквою ареал матеріалу змінюється. Алфавіт примусово зміщує фактуальние і темпоральні пласти, об'єднуючи різні смислові простору.

  Невмотивованість (конвеціональность) самого порядку алфавіту в світовій культурі оцінюється по-різному. У XVIII столітті ал-фавітность енциклопедії мислилася як обов'язкова умова повноти інформації, як принцип, без якого організаційне підприємство неможливо саме по собі, і, таким чином, ідея всеох-ватності виступала в якості рятівного, переможного стимулу. Антропологія і алфавіт у енциклопедистів були розгорнуті назустріч один кдругу як обов'язкові умови життя, обґрунтовані науково. У «Лексиконі прописних істин» Флобера міф попередньої епохи про функції науковості нещадно розвінчаний саме з опорою на алфавіт. У ХХ столітті алфавіт постає моделлю релятивного мислення в «Хозарського словника» Павича, а в «проективної лексиконі Михайла Епштейна» (Проект «Дар слова» було розпочато Михайлом Еп-Штейном 17 квітня 2000 року) відроджені ідеї енциклопедистів з послідовним перенацілювання їх на футуристичну ідею Хлєбнікова, яке мріяло завдяки створенню нової мови перевлаштувати світ майбутнього.

  Р. Барт і М. Л. Гаспаров, користуючись алфавітом, обрали іншу тактику - відступу і ухилення. При цьому Р. Барт у своїх працях завершального періоду схильний називати алфавітну організаційну логіку м'якою. Саме її невмотивованість сприймається Бартом як віддушина, як розрив, через який вдається в жорсткий порядок тексту вдихнути «внутрішнє», що дозволяє відходити в бік і ухилятися.

  Гаспаров, ототожнює порядок алфавіту з жорсткістю, навпаки, бачить у ньому загально-прийняте (нав'язане) встановлення. І тому його особистісне поведінка виливається в пошук такого принципу, який, без суперечностей загальноприйнятій, одночасно був би релевантний внутрішньої незалежності, тобто потреби в свободі суджень та оцінок. Це інший погляд на невмотивованість алфавітного порядку; він і стає в теоретичній поетиці Гаспарова свого роду основою самобутньої позиції. Якщо Барт изначала конструює себе як іншого, то сенс гаспаровской платформи в несуперечності і опозиції, з'єднаних в єдиний ідеологічний жест, що відображає паралельні контекстуальні структури.

  Витоки гаспаровской позиції, безумовно, в культурній та соціальній середовищі, в коренях, згаданих ним вище. Вони і в тій біографічної атмосфері, якій він дихав. Тому і смисли «Записів і

  виписок », просуваючись через нескінченні ряди чужих фраз, цитат і авторитетних суджень, по всіх усюдах непомітно розгортаються автором до біографії, до антропології своїх здібностей, до думки про те, чи на своєму місці він як учений і як автор пропонованого твору. І отже, питання про своєрідність композиційної структури однієї з типових книг ХХ століття можна сформулювати як питання про те, як і якими засобами в ній суворий організаційний порядок алфавіту прошитий суб'єктивно пережитої історією літературної науки в ХХ столітті. І справа, звичайно, не тільки в тому, з допомогою яких саме прийомів Гаспаров ухиляється від вимог алфавіту, а в тому, що ці прийоми використовує саме він, вчений зі світовим ім'ям, античник, стіховед і перекладач.

  Бабуся Михайла Леоновича, за його власним визнанням, - кондова Русачка. Бабуся ніде не працювала. Дід - син Абрама Ниренберга, «недолугий, шолом-алейхемські тип» [3, с. 71], і по єврейській лінії з будинків, комівояжер по провінціях, потім провізор в провінційних аптеках. Мати Михайла Леоновича - інтелігентка в першому поколінні. Вона, будучи кмітливий, працьовитої, наполегливої ​​і «холоднокровною», все життя вела себе виключно самостійно, розраховуючи тільки на власні сили. Мати отримала філологічну освіту, відпрацювала редактором в організаціях різного плану, а потім, влаштувавшись на роботу в інститут психології, захистила кандидатську дисертацію, пізніше стала доктором наук, автором кількох наукових праць з історії вітчизняної матеріалістичної психології.

  І у бабусі, і у матері особисте життя не склалося. І в першому, і в другому поколінні мотивація сімейних невдач включає соціальні та психологічні аспекти. У записах сказано: чекати якоїсь допомоги від діда було марно. Неважко здогадатися, чому бабуся з «міцної» міщанської заволжской сім'ї, вийшла заміж за «недолугого» сина Ниренберга з метою вирватися з кондово-провінційної середовища, скоро зрозуміла, що помилилася в важливому життєвому рішенні і не злюбила свого «неспасітеля». «Якщо першим предметом ненависті для бабусі була Шуя, то другим був він (дідусь. - С. І.). Коли в сімдесят років він приїхав відпочити в Москву, бабуся сказала матері: "Купуй йому квиток куди завгодно, або я натолку скла йому в кашу". "І натолкла б", - говорила мати »[3, с. 72].

  Біографічна стезя матері більш «пружна» в плані опору середовищі, і менш послідовна психологічно. Питання, чому мати слідом за бабусею зненавиділа свого батька, в «записах» залишається без відповіді. Сімейна або жіноча солідарність в поведінці матері - полуответ. Таємної покритий і відповідь на питання про те, чому

  мати, полукровка, знову-таки вийшла заміж за вірменина, не витримала Карабаху, звідки втекла через тиждень, і чому вона також зненавиділа чоловіка-вірменина, як і бабуся - діда-єврея. Пояснення цього біографічного сюжету в руслі глибинної психології ( «Сімейне життя дітей часто складається за зразком батьків: бабуся прогнала свого чоловіка, мати - свого») [3, с. 71], очевидно, ухиляється від багатьох аспектів ідентичності.

  М. Л. Гаспарова за сімейною традицією від бабусі і матері, начебто, «заповідані» у вигляді глибинної творчої теми і її оцінки - нелюбов до євреїв. З наявністю теми, як ми побачимо, - все склалося. Вона в «записах», будучи наскрізний, сповнена гумору, іронії і добродушних жартів. Ось лише один з таких численних мотивів, який завдяки розкріпаченню літературознавчого коду у одних викликає добру пробачити-поблажливу посмішку, а у інших - роздратування.

  Євреї. «М. К. Тихонова сказала про Тинянова: він зробив Грибоєдова євреєм »(записи Л. Я. Гінзбург). «Так він і Пушкіна зробив євреєм!» - вигукнув О. Ронен. Лише потім (МН, 1996, червень) зі слів Харджієва було надруковано, що улюбленим роздумом Тинянова було: хто з російських письменників наскільки був євреєм? [3, с. 23].

  На наш погляд, тут найважливіше стримана реакція самого Гас-парова, який з освітленням теми поводиться свідомо-ухильно, створюючи простір, відкрите і в сферу наукового аналізу, і в область художньої літератури. У цій ухильно, в свідомому розсіюванні світла, відкидається на оцінки ідентичності численними міркуваннями, перемежовуються в цьому плані свої і чужі слова, нам бачиться основний рушій мотівного розвитку. Ясно-мерехтливе освітлення, яким воно виникає з глибин авторського «Я», розлите не тільки в просторі конкретної розглянутої теми, а й по всьому широкому полю «Записів», за всіма наявними в тексті прикладів і деталей. Мова йде не про відсутність твердого «так» або «ні», а про надання всьому смисловому полю і всьому овнешняющему його зображенню самобутньо-когнітивного ефекту.

  Михайло Леонович ріс один, не знаючи діда і батька. Про це згадується у фрагменті «Моя мати» першої частини «Записів». Батько - кавказець, вірменин з Нагірного Карабаху. За професією він був гірничим інженером, а за покликанням - вигадником і прекрасним редактором, ким і працював у видавництві «Академія» в пам'ятні для сина роки. Мати, як вже зазначено, не любила батька, і вони нібито все життя прожили нарізно. Але ось в тексті раз по раз з'являються приклади, які ставлять наведене твердження під сумнів. Під час

  війни, покинувши столицю, мати з сином Михайлом живуть в евакуації - у батька в Забайкаллі. Коли мати публікувала кандидатську дисертацію в якості монографії, текст правил батько Михайла - вірменин Леон Гаспаров. У тексті є також судження, яке підсумовує батьківську біографію, розмиваючи однозначність початкової оцінки. Мати Михайла Леоновича до кінця своїх днів глибоко поважала засновника і директора Інституту психології АПН РРФСР в 1942 - 1945 роках Сергія Леонідовича Рубінштейна, помогшего їй відбутися як особистості і вченому. І ось на цьому тлі з особливою пронзительностью звучить оцінка, спрямована на адресу батька, з яким мати зовні прожила все життя нарізно: «Після смерті батька смерть Рубінштейна була для неї найважчим ударом» [3, с. 73].

  У фрагменті «Мій батько» за допомогою тих же засобів поетично перетворюється внутрішнє освітлення мотиву власної непотрібності. Вихідна картина безрадісна: «Я ріс з відчуттям, що батька у мене немає. Таких сімей було багато навколо: ті розійшлися, а ті загинули. У мене було тверде уявлення, що батько в родині - щось зайве, на кшталт опорного приголосного при римі. Для самоствердження я звик думати, що спадковість - річ якщо не вигадана, то сильно перебільшена. Генетика того пам'ятного час була лженаукою ... »[3, с. 73].

  Представлена ​​картина створює лише стартові умови сприйняття і являє тільки сценічні лаштунки авторської позиції. Зміни, як і слід було очікувати, йдуть в протилежному вищезазначеного напрямку: пережите автором стан сирітства перетворюється в почуття щастя нарешті придбаних спадкових коренів. Однак і воно потім піддається когнітивної коригування.

  Розвиваючи першу фазу, Гаспаров дає читачеві стикнутися з глибинними, генетично пофарбованими властивостями натури вченого-літературознавця і персонажа створюваного твору. Він писав: «Тільки тепер, оглядаючись, я бачу в собі, принаймні, три речі, які міг би від нього [батька - С. І.] успадкувати» [3, с. 73]. По-перше, мається на увазі покликання до редагування як рідкісного вмінню, згаданому нами вище, освітлювати і направляти думки в чужому тексті, по-друге, естетична здатність до стилізації (або імітації) чужих неповторних виразних засобів, і грі цими особливостями з метою вирішення своїх завдань; по-третє, Гаспаров особливо підкреслює, що отримує у спадок від батька методологічно важливе, відоме ще з пипінскіх часів, «повага до малих і забутим», яке в другій половині ХХ століття семиотически модернізується і постає у вигляді моделі, де малі ці - це фон, на

  якому «виділяються знамениті» [3, с. 74]. Про своєму особливому «смак до другого сорту» Гаспаров в «записах і виписках» заводить розмову не раз і не два. Важливість цього вузла бачиться в тому, що в ньому християнське органічно примиряється з загальнолюдським. Пор .: «Я багато займався другорядними поетами: мені хотілося, щоб першорядні не відбивали у них нашої подяки. Коли зараз не люблять Брюсова або Маяковського (або Карла Маркса), мені теж хочеться, люблячи або не люблячи, за них заступитися - просто як за скривджених »[3, с. 73].

  Створений в «записах» образ «єдності» поколінь не припиняє свого внутрішнього розвитку. По суті, автором перетворюється вся система домашніх цінностей, починаючи з «відносин» до матері і завершуючи розумінням «демократичного» поведінки батька. Перш за все, руйнується сімейний міф про «гірському інженера», постійно що перебував у службових відрядженнях. Просуваючись по тексту, ми дізнаємося, що Леон Гаспаров взагалі не мав вищої освіти, хоча був добре освічений і чудово справлявся з редакторською роботою (і не десь, а в центральному науковому видавництві Москви). «Записи» також руйнують міф про прекрасне добром, тихому і поступливою людиною, який нікому не заподіяло зла. Батько Гас-парова, дійсно, чудово розумів музику, грав на фортепіано і був глибоко уважний до матері нашого героя. Але у нього була інша сім'я, діти. Тому мати і батько Михайла, нерідко зустрічаючись, ніколи не були в шлюбі.

  Уточнюється відношення і до питання ідентичності. Відтворюючи післявоєнний побут і прозу внутрішньосімейних стосунків, Гаспаров на це полотно, занурене в повсякденність, як би мимохідь завдає штрих, який крізь всі заборони і табу, що даються самому собі, все ж розкриває його жвавий інтерес до питання - хто ж я такий по крові? Пор .: «.. .мать говорила, що в ньому (батька. - С. І.) була чи то сербська, то чи болгарська кров, єврейську заперечувала, але я не дуже цим вірю ...» [3, с. 74].

  Але і на цьому розвиток теми не закінчується. У статті «Обов'язок розуміти» (перша публікація в журналі «Дружба народів») він пише: «За паспортом я росіянин, а за пропискою москвич, тому я -" етнічна більшість ", мені легко з прекрасного далека вчити взаєморозумінню тих, хто не знає , завтра або післязавтра наздожене їх чергова ніч довгих ножів. Вибачте мене, читають »[3, с. 97].

  Образ «демократичності», пройшовши крізь ряд структурних шарів тексту, також отримує своє «зворотне» (дзеркальне), або «противагу-ве» освітлення. Ухиляючись від прямолінійних променів логіки, він розмиває авторську аксіологія. Характеризуючи властивості натури батька, Михайло Леонович зазначає: «Доброзичливість без доброти - таким пам'ятаю його і я. Таким, на жаль, я відчуваю і себе »[3, с. 73].

  Творче поведінку у персонажів Гаспарова і у нього самого апелює до випадкового і, здавалося, несуттєвому. Сам він вибирає шлях філолога, побачивши на прикладі Пушкіна, що вірші не народжуються такими «закінчено-мармуровими, якими здаються, що вони складаються поступово і з трудом ...» [3, с. 304]. В основі внутрішніх спонукань не так інтерес до божественної краси і волі Всевишнього, скільки опір звичного: «Коли я закінчував школу, то твердо знав, що хочу вивчати античність: в неї можна було сховатися від сучасності» [3, с. 309]. Однак наявність мотивації, як у наведеному судженні, в подальшому буде знято. «Якщо ти сказав" А "і бачиш, що помилився, то говорити" Б "не обов'язково, - каже персонаж у Брехта (здається, в« Ja sager »). - Не треба робити культу навіть з вірності самому собі. Втім, ще раніше говорилося: сказавши А, якби не було Б »[3, с. 7].

  Невмотивоване протиріччя зустрічається в культурі нерідко. Серед близьких Гаспарова прецедентів його можна зустріти у дорогого для нього автора - Пастернака. Як відомо, вчинки пастерна-ковського героя Юрія Живаго, чудового діагностика, дуже часто визначені не аналізом і логікою, а принципової непослідовністю. Гаспаров, будучи пов'язаний з ідеями знаменитого роману, безпосередньо апелює все-таки не до нього, а до Брехтом. Звернення до автора «Тригрошовій опери», на наш погляд, більш органічно поєднує невмотивоване протиріччя з естетикою і поетикою остранения, а тактику ухилень і зсувів зводить до вітчизняної літературознавчої традиції.

  Співвідношення строго заданого порядку з невмотивованим принципом свободи розгортання (теми, мотиву, осколка, осколочкі) - одне з найважливіших умов виразності «Записів» Гаспе-рова. Свобода, що породжується самим словником, примушує до хаосу і безсистемності розвитку тематичних вузлів. Зіштовхуючи одну словникову статтю з другою, алфавіт сам собою породжує композиційний тематичний розкид, строго і неупереджено формуючи енциклопедичне поле. Повторення однієї і тієї ж заданої теми (в кожному з чотирьох алфавітних розділів) у Гаспарова різко посилює хаотичність думок, суджень, реплік, висновків або свідчень, распластивая те чи інше поняття в соціальному, психологічному або побутовому контекстах. Ось приклад такої хаотичної поетики:

  Просвітництво. Захворіла такса, послали телеграму про ліки знайомим в Угорщину: «У Кафки чума і т. Д.» Телеграфістка повернула: «Неправильно, чума - це у Камю» [3, с. 155].

  І тут же:

  Переклад. «Читати Мопассана в перекладі - це все одно, що читати" Євгенія Онєгіна "в переказі Скабичевского» (Тарле, 261). Я згадав про це, коли піднявся крик проти видання дайджестів всесвітньої літератури, підміняють великі оригінали і т. Д. Кричали ті, хто читав великі оригінали, звичайно ж, в перекладах. Бунін ледь знав французьку мову, Мопассана цінував саме в перекладі, а при зіткненнях з поліцією тикав себе в груди і кричав: «Prix Nobel!» (В. Яновський, Поля Еліс.) [3, с. 156].

  У кожному з чотирьох розділів «Від А до Я» багато слів повторюються до чотирьох, а то і до п'яти разів - такі, наприклад, «віра» або «час» - по чотири рази. Якщо додати до цієї кількості можливість повторення від розділу до розділу «Від А до Я» (а таких розділів, як ми вже відзначали, в «записах» чотири), то виникає можливість повтору, рівна шістнадцяти. Чотириразове повторення алфавітних розділів, створюючи певний ритм, дає відчути, як з хаосу народжується особливий порядок, що призводить до головної естетичної особливості «Записів і виписок». Хаос, саме завдяки повторенням, робиться не тільки відчутним, але, як це не парадоксально, - керованим! «Записи та виписки» переосмислює поетику хаосу, трансформуючи її в свідому конфігурацію - еклектику. Остання відповідає і смисловому, і виразному принципам «Записів і виписок».

  Яка буде ця культура завтрашнього дня, я знаю не більше за будь-якого іншого, - можу лише гадати. Найбільш безсумнівними її особливостями поки здаються дві: вона буде еклектична і плюралістична. Еклектична вона буде тому, що еклектична всяка культура: тільки здалеку епоха Есхіла або Пушкіна здається цілісною і єдиною ... [3, с. 104].

  На еклектики загальної культури грунтується плюралізм особистих переваг ... [3, с. 105].

  Порядок алфавіту - це свого роду примусовий шлагбаум, що відкриває дорогу поняттям або висловлювань, що починається на певну букву. Підкоряючись правилом, Гаспаров в цікавій для його записи знаходить будь-яке слово, яке включає необхідну букву, виділяє цю букву графічно, і запис отримує «юридична» обгрунтування на використання. Дизайн тексту, відкрито виражає творчу волю, перетворює внутрішні авторські устремління в відчутні зовнішні жести, які свідчать вже не стільки про пафос науковості, скільки про вільному польоті уяви. їм-

  С. Ісаєв

  пульс, пов'язаний з подоланням жорсткості алфавіту, поволі охоплює оформлення всієї книги. Саме це «баражування» дорого Гаспарова.

  Оскільки правила на всьому текстовому просторі одночасно і виконуються, і не виконуються, остільки автор аналізованого твору, розпускаючи жорсткі вузли сплітаються полотна, запрошує читачів зайняти улюблену їм самим позицію невмотивованого протиріччя. Можливо, що зайнята Гспаровим наглядова точка, не найзручніший пункт для осягнення істини, але автор «Записів і виписок», за його власними неодноразовим визнанням, істині воліє ясність.

  Цим гаспаровскім парадоксом, несподіваним для науковості, але органічним для творчого мислення, ми і завершимо нашу розмову.

  Список літератури

  1. Автономова Н. С. Відкрита структура: Якобсон - Бахтін - Лотман - Гаспаров. М., 2009.

  2. Ваш М. Г. З листів Михайла Леоновича Гаспарова. М., 2008.

  3. Гаспаров М. Л. Записи та виписки. М., 2001..

  4. Дельоз Ж. Логіка сенсу. М., 2011.

  5. Дерріда Ж. Позиції. М., 2007..

  6. Ладохін О. Ф. Філологічний роман: фантом чи реальність російської літератури ХХ ст.? М. 2010.

  7. Разумова А. О. Шлях формалістів до прози // Питання літератури. 2004. № 3. С. 131 - 150.

  8. Степанова І. М. Філологічний роман як «проміжна словесність» в російській прозі кінця ХХ століття // Вісник Томського державного університету. Сер .: Гуманит. науки (філологія). 2005. Вип. 6. С. 75 - 82.

  Sergei Isayev

  THE ABC OF INCIDENTS: ON "NOTES AND STATEMENTS" BY M.L. GASPAROV

  The article studies Gasparov's views on the issues of creativity, its deep roots and connected to this the structure of the creative personality. It also examines Gasparov's attitude to literary text translation, text interaction, the national element in the structure of the creative personality. In general, "Notes and statements" by M. Gasparov is analyzed as a literary phenomenon.

  Key words: journalism, author, language personality, creativity, intertextuality, autobiography.


  Ключові слова: ПУБЛИЦИСТИКА /АВТОР /МОВНА ОСОБИСТІСТЬ /ХУДОЖНЄ ТВОРЧІСТЬ /інтертекстуальність /АВТОБІОГРАФІЯ /JOURNALISM /AUTHOR /LANGUAGE PERSONALITY /CREATIVITY /INTERTEXTUALITY /AUTOBIOGRAPHY

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити