У статті описується генофонд великої рогатої худоби чорно-рябої породи Республіки Башкортостан по антигенними еритроцитарних факторів в залежності від лінійної належності в зв'язку з молочної продуктивністю. виявлено група алелей, пов'язаних з більш високою молочною продуктивністю.

Анотація наукової статті по тваринництву і молочному справі, автор наукової роботи - Валітов Ф. Р., Ільясова Е. І., Долматова І. Ю.


In article the genofund of a horned cattle of black-motley breed of Republic Bashkortostan on antigene erythrocyte to factors depending on a linear accessory in connection with dairy efficiency is described. The group allele, interfaced to higher dairy efficiency is revealed.


Область наук:

 • Тваринництво і молочне справа

 • Рік видавництва: 2011


  Журнал: Вісник Ульяновської державної сільськогосподарської академії


  Наукова стаття на тему 'алелофонду корів чорно-рябої породи за антигенними еритроцитарних факторів в зв'язку з молочною продуктивністю'

  Текст наукової роботи на тему «алелофонду корів чорно-рябої породи за антигенними еритроцитарних факторів в зв'язку з молочною продуктивністю»

  ?етичні параметри основних компонентів молока у великої рогатої худоби // Генетика. - 1966. - №9. - С. 32-37.

  4. Маркова К.В., Альтман А.Д. Вміст жиру і білка в молоці корів різних порід // Бюл. науч. робіт ВИЖ. - 1959. - Т 23. - С. 74.

  5. Пяновская Л.П. шляхи підвищення

  УДК 636.237.21.082

  вмісту білка в молоці // Тваринництво. - 1960. - №6. - С. 18.

  6. Жеребовскій Л.С. Наследуемость вмісту білка в молоці і зв'язок його з іншими ознаками молочної продуктивності // Зб. Мінливість і спадковість вмісту білка, білкових фракцій і амінокислот в молоці корів. - Ленінград, 1969. - Т. 2. - С. 16-24.

  алелофонду корів чорно-рябої породи за антигенними еритроцитарних факторів в зв'язку з молочною продуктивністю

  Ф.Р. Валітов, кандидат сільськогосподарських наук, зав. кафедрою розведення с.-г. тварин, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Е.І. Ільясова, м.н.с. лабораторії молекулярної генетики науково-освітнього центру, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  І.Ю. Долматова, доктор біологічних наук, професор кафедри розведення с.-г. тварин, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  ФГТУ ВПО «Башкирський державний аграрний університет», Уфа

  ключові слова: імуногенетика, антигенні еритроцитарні фактори, аллели, продуктивність, чорно-ряба порода.

  У статті описується генофонд великої рогатої худоби чорно-рябої породи Республіки Башкортостан за антигенними еритроцитарних факторів в залежності від лінійної належності в зв'язку з молочною продуктивністю. Виявлено група алелей, пов'язаних з більш високою молочною продуктивністю.

  Імуногенетичні особливості великої рогатої худоби активно вивчалися багатьма авторами. Алелофонду чорно-рябої породи найбільш повно представлений в ряді досліджень [1,2,5,6]. Групи крові стали широко використовуватися в практичному тваринництві для встановлення істинності походження молодняка, оцінки генетичного різноманіття окремих селекційних груп - порід, ліній, родин, окремих особин.

  Використання імуногенетичної аналізу сприяє виявленню комплексів генів, позитивно корелюють з продуктивними ознаками і визначення найбільш вдалих поєднань у тварин [2].

  Мета цього дослідження полягала у вивченні поліморфізму Ері-троцітарних антигенів у зв'язку з молочної

  продуктивністю великої рогатої худоби чорно-рябої породи.

  Матеріалом для дослідження послужили племінні корови маточного поголів'я чорно-рябої породи (п = 497) різного віку ТОВ АП ім. Калініна Стерліта-Макском району Республіки Башкортостан. Групи крові визначали стандартними серологічними тестами з використанням 50 моноспеціфіческіх сироваток. Частота антигенів груп крові визначалася методом прямого підрахунку [4]. Показники молочної продуктивності отримані з племінних карток форми 2 МОЛ. Для всіх досліджених тварин проведено перерахунок молочної продуктивності в шосту лактацію з використанням зоотехнічних коефіцієнтів [3]. Статистичну обробку отриманих результатів проводили

  Середні показники молочної продуктивності корів і кількості антигенів в крові корів по групах, M ± m

  Показник Групи по удою, кг

  до 6000 (п = 99) 6001-7000 (п = 168) 7001-8000 (п = 149) 8001-9000 (п = 66) 9001 та вище (п = 15)

  Удій, кг 5471,1 ± 39,3 6505,8 ± 21,3 7507,8 ± 22,0 8422,9 ± 34,2 9644,5 ± 165,1

  ст 390,8 275,6 269,2 277,9 639,3

  С,% 7,1 4,2 3,6 3,3 6,6

  Жир,% 3,95 ± 0,019 3,94 ± 0,017 3,97 ± 0,017 3,97 ± 0,026 4,00 ± 0,060

  ст 0,195 0,215 0,209 0,214 0,232

  С,% 4,9 5,5 5,3 5,4 5,8

  Білок,% 3,26 ± 0,010 3,25 ± 0,007 3,26 ± 0,008 3,24 ± 0,011 3,21 ± 0,019

  ст 0,097 0,095 0,093 0,095 0,073

  С,% 3,0 2,9 2,9 2,9 2,3

  Кількість антигенів 10,18 ± 0,313 10,22 ± 0,254 10,94 ± 0,278 10,95 ± 0,443 11,00 ± 0,828

  ст 3,111 3,296 3,394 3,597 3,207

  С,% 30,6 32,3 31,0 32,9 29,2

  за стандартними методами з використанням комп'ютерної програми <^ А ^ юа ».

  Молочна продуктивність у дослідженій групі корів чорно-рябої породи коливається від 4253 до 11060 кг. Середня молочна продуктивність по стаду становить 6949,4 ± 49,2 кг при середній жирності молока 3,96 ± 0,009%, білка 3,25 ± 0,04%. Середня кількість виявлених еритроцитарних антигенів на одну тварину становить 10,55 ± 0,15.

  Стадо корів за величиною надою розбили на 5 класів: 1 клас - до 6000 кг; 2 клас - 6001-7000 кг; 3 клас - 7001-8000 кг; 4 клас - 8001-9000 кг; 5 клас - 9001 кг і вище. Найбільша кількість тварин (168 і 149 голів) відносяться по удою до другого і третього класів. У таблиці 1 представлені дані по середньої продуктивності корів по групам.

  виділені групи корів за всіма показниками, що характеризує молочну продуктивність, є однорідними: Су по удою становить від 3,3 до 7,1%; по масовій частці жиру в молоці і процентним вмістом білка - від 2,3 до 5,8%. Високий ступінь мінливості спостерігається за кількістю еритроцитарних антигенів і варіюється в межах від 29,2 до 32,9%.

  У корів вивченої вибірки кількіст-

  ство антигенів коливається від 4 до 18 і в середньому становить 10,54 ± 0,149. Аналіз даних показав, що величина удою не залежить від кількості антигенних факторів еритроцитів, оскільки у всіх порівнюваних групах в середньому їх виявлено приблизно однакове число: від 10,18 ± 0,313 до 11,00 ± 0,828 (р>0,05).

  В цілому по стаду кореляційний зв'язок між кількістю антигенних факторів і удоєм склала - 0,082 ± 0,044, жирністю молока - 0,047 ± 0,044, білком молока - 0,065 ± 0,044 і була статистично недостовірною (р>0,05).

  У ряді досліджень [1,2,6,7] встановлено спряженість деяких антигенних факторів з молочною продуктивністю корів чорно-рябої породи. У нашій роботі ми порівнювали групи тварин з різною молочною продуктивністю по частотах виявлених антигенів (таблиця 2).

  В результаті аналізу встановлено, що в п'ятій групі корів (продуктивність > 9001 кг), по А-системі найбільш висока частота народження алелі А1 (0,60), у порівнянні з першою (0,27) і четвертої (0,36) групами. За інших систем груп крові у тварин з найбільшою продуктивністю (5 група) в порівнянні з першою групою тварин, де найменша продук-

  частота народження алелів В-системи в стаді чорно-рябої породи в різних за продуктивністю групах

  Антигени По-системи Групи корів по удою

  до 6000 кг (99гол) 6001-7000кг (168 гол) 7001-8000кг (149 гол) 8001-9000кг (66гол) 9001кг і > (15 гол)

  В1 0,13 0,21 0,22 0,33 0,40

  В2 0,30 0,35 0,28 0,35 0,40

  С2 0,20 0,29 0,34 0,35 0,40

  '1 0,03 0,04 0,06 0,06 0,13

  '2 0,03 0,06 0,08 0,06 0,13

  До 0,14 0,09 0,11 0,12 0,07

  01 0,12 0,11 0,16 0,12 0,33

  02 0,13 0,13 0,21 0,15 0,20

  Р2 0,05 0,08 0,05 0,05 0,07

  0 0,04 0,01 0,07 0,03 -

  Т1 0,01 0,04 0,09 0,03 -

  Т2 0,04 0,05 0,09 0,06 -

  У2 0,29 0,39 0,44 0,41 0,33

  А2 '0,23 0,21 0,15 0,23 -

  В '0,09 0,05 0,03 0,09 0,13

  0 '0,19 0,11 0,14 0,12 0,13

  е; 0,70 0,72 0,70 0,71 0,73

  з 0,04 0,12 0,13 0,09 0,13

  '' 0,12 0,14 0,11 0,12 0,07

  0,03 0,02 0,02 0,02 0,07

  К '0,01 0,06 0,03 0,03 0,07

  0 '0,30 0,29 0,25 0,23 0,20

  р; 0,02 0,15 0,21 0,18 0,47

  0 '0,27 0,29 0,33 0,36 0,33

  У '0,08 0,07 0,06 0,50 0,07

  В '' 0,02 0,00 0,02 0,03 -

  с; 0,46 0,42 0,41 0,47 0,27

  тивность, найбільш висока частота народження наступних алелей: по В-системі

  - В1 (0,40 і 0,13 відповідно), G2 (0,40 і 0,20), 12 (0,13 і 0,03), G '(0,13 і 0,04), Р2' (0 , 47

  і 0,02); по С-системі - Х2 (0,33 і 0,19); по 1-системі - Т (0,47 і 0,32); по J-системі

  - J (0,16 і 0,40). У першій групі корів з продуктивністю до 6000 кг, в порівнянні

  Середні показники молочної продуктивності корів і кількість еритроцитарних антигенів по лініях

  лінія

  Показник Посейдона 239 (п = 56) 91 = 1 7 про а з н а р е 3 0 2 са 7) ^ ГО ^ 'X га ^ т (н а 1 Франса 39458 (п = 55) 2 2 31 3 9 ) а 16 го н д (з е У а г н ^ зі ^ гО ф го ^ Ш гО II про го з про ^ а н й ^ го 7 8 5 0 Попереднє СО ^ го ^ 2 II ф з ? <

  Удій, кг М 6148,3 7365,2 6601,6 6695,0 7703,7 6915,2 7258,4 6238,5

  ± т ± 114,3 ± 79,7 ± 118,8 ± 117,6 ± 143,6 ± 143,7 ± 165,0 ± 129,1

  ст 855,7 1101,5 722,4 872,1 574,3 985,1 1166,8 885,0

  С,% V '13,9 14,9 10,9 13,0 7,5 14,2 16,1 14,2

  Жир,% М 3,82 3,99 3,97 3,96 3,94 3,95 3,98 3,93

  ± т ± 0,02 ± 0,02 ± 0,04 ± 0,03 ± 0,04 ± 0,03 ± 0,03 ± 0,03

  ст 0,17 0,21 0,21 0,21 0,17 0,21 0,21 0,20

  С,% V '4,5 5,4 5,4 5,2 4,2 5,3 5,2 5,2

  Білок,% М 3,24 3,25 3,27 3,26 3,25 3,28 3,23 3,27

  ± т ± 0,012 ± 0,007 ± 0,015 ± 0,012 ± 0,029 ± 0,013 ± 0,014 ± 0,014

  ст 0,09 0,09 0,09 0,09 0,12 0,09 0,10 0,09

  С,% V '2,8 2,9 2,9 2,7 3,6 2,8 3,0 2,9

  Кількість антигенів М 10,04 10,38 11,57 10,07 11,81 10,38 11,22 10,83

  ± т ± 0,42 ± 0,24 ± 0,57 ± 0,42 ± 0,76 ± 0,50 ± 0,51 ± 0,52

  ст 3,10 3,29 3,48 3,11 3,23 3,41 3,57 3,59

  С,% V '30,9 31,7 30,0 30,9 27,3 32,9 31,8 33,1

  з п'ятої групою, найбільш висока частота народження наступних алелей: по В-системі - 02 "(0,46 і 0,27); по С-системі Е (0,36 і 0,20) і W (0,59 і 0,27). Відмінностей по частоті алелей між виділеними групами корів в F-, L- і S-системах не виявлено.

  Слід зазначити, що всі високопродуктивні корови (>9001 кг) мають в різних поєднаннях до 5 зазначених антигенних факторів (А1 В1 02 120 ', Р2', Х2 Z, J).

  Нами також був проведений аналіз частоти виникнення еритроцитарних антигенів в залежності від лінійної належності корів, який представлений в таблиці 3.

  Встановлено, що найбільш високим удоєм відрізняються корови лінії Уес Ідеалу 933122 - 7703,7 ± 143,6 кг, найменшим коро-

  ви лінії Посейдона 239 - 6148,3 ± 114,3 кг Різниця між лініями становить 1555,4 кг (р<0,001).

  Найбільш жирномолочность виявилися корови лінії Франса 107 - 3,99%, проти корів лінії Посейдона 239, у яких цей показник був мінімальним - 3,82% (р<0,001).

  Найбільший вміст білка в молоці мають корови лінії РСоверінга (3,28%), які перевищують за цим показником корів лінії М. Чіфтейн на 0,05% (р<0,01).

  За змістом жиру і білка в молоці корови всіх ліній були однорідними: Су по жирномолочности становить від 4,2 до 5,4%; по белковомолочності від 2,7 до 3,6%. За удою відзначається більш висока мінливість і по лініях складає в межах

  від 7,5 до 16,1%.

  Дослідженнями виявлено, що в еритроцитах корів лінії Уес Ідеалу 933122, мають більш високі надої, міститься найбільша кількість антигенів

  - 11,81 ± 0,76; найменшу кількість антигенів виявлено у корів лінії Посейдона 239 - 10,04 ± 0,42 (р<0,05), які характеризуються найменшою молочною продуктивністю.

  Розрахунок народження частоти антигенів по лініях показав (таблиця 4), що в

  самої високопродуктивної лінії Уес Ідеалу 933122 в порівнянні з коровами лінії Посейдона 239, де найменша продуктивність, найбільш висока частота народження наступних алелей: по В-системі

  - В1 (0,31 і 0,14 відповідно), G2 (0,63 і 0,20), К (0,19 і 0,14), 02 (0,31 і 0,13), Т2 (0,19 і 0,04), Y2 (0,69 і 0,27), А2 '(0,31 і 0,20), D' (0,31 і 0,23), G '(0,31 і 0, 00), J2 '(0,06 і

  0,02), Q '(0,75 і 0,21), G2' '(0,63 і 0,45); по С-системі - Х2 (0,50 і 0,21); по S-системі

  - S1 (0,19 і 0,05), S2 (0,25 і 0,14). У лінії Посейдона 239, в порівнянні з лінією Уес

  Таблиця 4

  Частота народження алелів В-системи в різних лініях стада чорно-рябої породи

  Антигени По-сис- теми Лінія

  Посейдона 239 (п = 56) Франса 107 (п = 191) 3 0 2 а) с7 ап т (н а 1 Франса 39458 (п = 55) Уес Ідеалу 933122 (п = 16) Р Соверінга 198998 (п = 47) а н й -&зі ^ 7 8 5 0 з р го ^ 5 II єп д (А. .А

  в1 0,14 0,27 0,27 0,11 0,31 0,15 0,26 0,21

  в, 0,32 0,32 0,43 0,24 0,31 0,32 0,28 0,38

  0,20 0,34 0,30 0,22 0,63 0,19 0,42 0,23

  11 0,04 0,07 - 0,02 0,00 0,04 0,04 0,09

  і 0,04 0,07 0,08 0,09 - 0,09 0,02 0,04

  До 0,14 0,10 0,11 0,13 0,19 0,13 0,04 0,13

  о1 0,18 0,15 0,03 0,11 0,19 0,09 0,20 0,11

  О9 0,13 0,20 0,11 0,24 0,31 0,04 0,16 0,06

  Р2 0,05 0,03 0,08 0,07 - 0,04 0,12 0,11

  про 0,07 0,02 0,08 0,02 0,06 0,06 0,02 -

  Т1 0,04 0,05 0,05 0,07 - 0,13 - -

  Т9 0,04 0,06 0,11 0,04 0,19 0,04 0,04 0,06

  0,27 0,45 0,30 0,29 0,69 0,28 0,48 0,36

  а; 0,20 0,13 0,27 0,07 0,31 0,21 0,32 0,30

  В '0,05 0,05 - 0,18 - 0,02 0,04 0,11

  D '0,23 0,09 0,14 0,20 0,31 0,11 0,10 0,15

  Ез '0,82 0,66 0,65 0,71 0,69 0,79 0,74 0,32

  G '- 0,12 0,16 0,05 0,31 0,13 0,12 0,09

  I '0,16 0,13 0,16 0,07 0,13 0,13 0,06 0,13

  J, '0,02 0,02 - 0,05 0,06 0,04 - 0,02

  К '0,02 0,03 0,03 0,02 - - 0,02 -

  Про '0,30 0,24 0,30 0,42 0,06 0,26 0,20 0,32

  р; 0,09 0,15 0,24 0,15 0,19 0,11 0,28 0,09

  Про '0,21 0,30 0,35 0,25 0,75 0,32 0,42 0,23

  г 0,07 0,05 0,11 0,05 0,06 0,04 0,12 0,04

  В '' 0,00 0,03 - - - - 0,04 -

  02 '' 0,45 0,39 0,43 0,49 0,63 0,45 0,36 0,45

  Ідеалу 933122, найбільш висока частота народження наступних алелей: по В-системі D (0,23 і 0,31), Е3 '(0,82 і 0,69), I' (0,16 і 0,13); по С-системі R1 (0,20 і 0,13) і W (0,73 і 0,19); по L-системі - L (0,30 і 0,25); по S-системі - H '(0,70 і 0,44). Відмінностей по частоті алелей між лініями в F і Z - системах не виявлено.

  Більшість корів лінії Уес Ідеалу 933122 мають в різних поєднаннях від 3 до 8 виділених (В1, G2, K, O2, T2, Y2, A2 ', D', G ', J2', Q ', G2' ', X2, S1 , S2) антигенних факторів.

  Таким чином, найбільш часто зустрічаються антигенні еритроцитарні фактори в високопродуктивних групах вивченої популяції корів чорно-рябої породи можна вважати маркерами потенційно високої молочної продуктивності.

  бібліографічний список

  1. Гончаренко Г.М. Генетичні маркери сільськогосподарських тварин: підсумки і перспективи / Г.М. Гончаренко, B.C. Дєєва, Н.Б. Гришина // Актуальні проблеми ветеринарної медицини: зб. науч. тр. / РАСГН. Сиб. відділення. ВНІІБТЖ. - Омськ,

  2005. - С.95-100.

  2. Дєєва B.C. Алелофонду корів чорно-рябої породи ірменская типу за групами крові та їх спряженість з продуктивними ознаками / B.C. Дєєва, І.М.

  Лабузова, H.A. Шефер і ін. // Сучасні методи генетики та селекції в тваринництві: матеріали міжнар. науч. конф., ВНІІГРЖ, 26-28 червня 2007 - СПб., 2007.

  - С.234-237.

  3. Краса В.Ф. Розведення сільськогосподарських тварин / В.Ф. Краса, Т.Г. Джапарідзе, H.M. Костомахин / М .: Колос,

  2006. - 424 с.

  4. максимова л. Використання їм-муногенетіческіх маркерів при виведенні внутрішньопородного типу айршірского худоби / Л. Максимова, І. Петрачкова, Л. Шульга // молочне і м'ясне скотарство. - 2007. -№5. - С.9-12.

  5. Машуров А.М. Генетичні маркери в селекції тварин А.М.. Машуров / М .: Наука, 1980. - 318 с.

  6. Сухова Н.О. Імуногенетичні показники крові сибірського чорно-рябої худоби і зв'язок їх з продуктивністю / Н.О. Сухова, В.С. Дєєва // Селекція в тваринництві Сибіру: зб. науч. тр. ВАСГНІЛ. Сиб. відділення. СібНІПТІЖ. - Новосибірськ, 1985. - С.19-36.

  7. Тихонов В.О. Про генетичні механізми зв'язку груп крові і біохімічних маркерів з продуктивністю і резистентністю // Сільськогосподарська біологія.

  - 1987. - №7. - С.57-65.


  Ключові слова: імуногенетика /Антигенів еритроцитарної ФАКТОРИ /аллель /ПРОДУКТИВНІСТЬ /Чорно-рябої породи

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити