Область наук:
 • Електротехніка, електронна техніка, інформаційні технології
 • Рік видавництва: 1995
  Журнал: Известия Південного федерального університету. Технічні науки
  Наукова стаття на тему 'акустооптичні панорамний приймач-фазометр'

  Текст наукової роботи на тему «акустооптичні панорамний приймач-фазометр»

  ?Известия ТРТУ

  Спеціальний випуск

  У доповіді на основі розвитку теорії інваріантних інтегральних перетворень (ІП) розглядаються завдання оцінки невідомих параметрів, як енергетичних, так і неен ^ ргетіческіх на основі єдиного функціонально стійкого алгоритму. Як ІП використовувалися перетворення Фур'є і Меллина. З метою розширення можливостей щодо забезпечення інваріантних властивостей алгоритмів оцінки запропоновані підходи, пов'язані з комбінуванням і комплексуванням ІП, з подальшою обробкою образів на основі добре розвиненої теорії оптимального оцінювання. В якості додатків отримані результати по оцінці тривалості сигналів, девіації частоти сигналів з лінійно-частотної модуляцією в умовах невідомих параметрів сигналів і КФ перешкоди. На заваді служить стаціонарний випадковий процес. Аналіз показав, що програш отриманих алгоритмів у порівнянні з оптимальними не перевищує 3-4 дБ. Наводяться розроблені авторами ефективні цифрові алгоритми обчислення ІП Меллина, які не поступаються за швидкодією алгоритмам швидкого перетворення Фур'є.

  УДК 621.317.7 + 535.45

  В. Г. Сердюков, А. В. Циганкова

  Акустооптичні ПАНОРАМНИЙ ПРИЙМАЛЬНИК-Фазометр

  Робота присвячена реалізації фазометрів і вимірників відносини рівнів сигналів на основі двоканального акустооптичного приймача з попередньою електронною обробкою сигналів виду Sc = s (t) +

  Sp = s (t) -, s \ q (i), де s (t), s0 (t) - аналізований і опорний сигнали.

  Інтерес до даної структурі приймача обусловл ен тим, що один кан ^ л (-умм? .Jixbin лли різницевий) позволя ет визначати пор. днюю частоту і оце-ШЧ ать параметри и * утріімпульсноЙ модулі ії [1].

  i ри впливі S (t) = Ai cos< 'І S<>(T) - Aicos (o) 0t + ер) сигнали фото-прие - ників сумарного і різницевого каналі; визначаються

  Uс (t) = 2 ^ 1 Ai + 2 ^ * * + ^ ^ 2 C0SCP > ^ J j

  г p (t) = -| 1К, л 2 + А, Агсюу,

  де Ki, К2 - модулі ... про ^. ^ іціешов передачі акустооптичних трактів.

  Вирішуючи (1) при Ai = А2 щодо ф, маємо

  К2 Uc - Ki Up '

  Ф = arccos ------------------- (2

  KzUc + KiUp

  У загальному випадку при Ai ф А2 отримаємо алгоритм, інваріантний до рівня сигналів.

  Визначення відносини рівнів радіосигналів можна обеспечи ть як

  Uc А, _ UpA UcAz UpA,

  На основі запропонованих технічних рішень можуть бути реалізовані різні кутомірні системи: амплітудні, фазові, амплітудно-фазо-

  Секція радіотехнічних систем

  ші, Однокоординатний, двокоординатні, одноканальні, багатоканальні і'т. д.

  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Сердюков В. Г., Циганкова А. В. Елементи приймально-підсилювальних пристроїв // Теаіси доповіді на регіональному НТС. Таганрог: ТРТІ, 1990..

  УДК 528.813

  В. Т. Лобач

  Радіолокаційні ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГРУНТОВИХ ВОД

  В роботі розглядаються можливості визначення вмісту вологи приповерхневого шару землі та глибини розташування шару грунтових вод засобами декаметровій радіолокації. Показано, що оцінка вмісту вологи землі, заснована на дистанційному контролі вимірювань, усредненних1 по деякому ефективному приповерхневих шару діелектричної проникності грунту, спроможна на глибинах до- 0,5 м при довжині радіохвилі X = 10 м. Багаточастотну зондування поверхневого шару землі дозволяє отримувати інформації про діелектричної проникності на різних глибинах і Характеризуючи т розподіл вологозапаси по глибині. На основі моделі двошарової статистично шорсткою відбиває структури отримані аналітичні співвідношення, що характеризують співвідношення між когерентної і некогерентного складовими відбитого поля.

  Показано, що при відомих електричних характеристиках шаруватої структури типу «повітря-земля-вода» спостерігається зростання відносини некогерентного / когерентная складових відбитого поля в міру наближення грунтових вод до поверхні. Аналізуються зміни зазначеного відносини при різних статистиках шорсткостей шарів і при їх різних електричних параметрах.

  Наводяться результати натурних експериментів з дистанційного виміру вмісту вологи поверхневого шару землі і за оцінкою глибини розташування шару грунтових вод.

  Радіолокаційні виміру проводилися одночасно з наземними вимірами вмісту вологи і глибини грун тових вод уздовж траси польоту літака.

  Результати експерименту показали високу кореляцію результатів дистанційних і контактних вимірювань Вологозапаси на глибинах до 0,5 м і глибини грунтових вод в діапазоні 0,7-5 м.

  І


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити