Область наук:
 • Комп'ютер та інформатика
 • Рік видавництва: 2001
  Журнал: Известия Південного федерального університету. Технічні науки

  Наукова стаття на тему 'акустооптичні демодуляторфм-сигналів на основі схеми Ламберта при виборчому фотодетектірованіі'

  Текст наукової роботи на тему «акустооптичні демодуляторфм-сигналів на основі схеми Ламберта при виборчому фотодетектірованіі»

  ?де Козу - число осередків пам'яті ОЗУ; Т0 - необхідна тривалість аналізованої реалізації, яка визначається бажаної роздільною здатністю пристрою за періодами виявляються послідовностей.

  Маючи в своєму розпорядженні максимально можливої ​​інтенсивністю ХИП Лтах і здався

  ймовірністю Фп -) неперевищення числом відліків Nп обсягу пам'яті

  ОЗУ, можна оцінити таким співвідношенням:

  Ґ п \

  N > Т

  Апах + ^ лДтаТ + X Тс /

  і = 1

  де ехр | ^ - А)) / т \ - накопичена ймовірність розбраті-

  т = 0

  ділення Пуассона [2]; к = Атаху + (Х ^ Атаху, Атаху - середньоквадратичне значення розподілу Пуассона; а - константа, яка визначає значення Р (Кп<козу).

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Алехпн В.А., Дятлов АЛ. Пристрій виявлення періодичних імпульсних послідовностей і оцінки їх періоду. А.С. №1651225, 22.01.91.

  2. ., ., .

  Шер. з нім. М: Фінанси і статистика, 1982.

  /

  УДК 621. 391. 272

  В.Г. Сердюков, А.В. Кузнецов, А.В. Циганкова акустооптичні демодулятором ФМ-сигналів НА ОСНОВІ СХЕМИ Ламберт ПРИ ВИБОРЧОМУ ФОТОДЕТЕКТІРОВАНІІ

  Аналізується варіант демодулятора, в якому опорний сигнал формується з аналізованих відповідно до алгоритму 8оп (ґ) = S (t -Т.,), Де

  Те ~ 0,5Т0 - час затримки, Т0 - елементарний інтервал.

  Для демодуляції S (t) необхідно виконати умову квазігармонічності,

  яке для ФМ-сигналів представляється в формі Т - Т0, де Т - тимчасова

  апертура акустооптичного модулятора світла. При бінарної маніпуляції сигнал на виході фотоприймача має вигляд

  і ф () = КА 0 СВБ

  ®оТ + (- 1) до П (- * к) - ГЄСҐ (- * до -ТЯ

  де К-коефіцієнт пропорційності; до е ± 0, ± 1, ± 2, ..., ± п - цифрова послідовність, що характеризує цикл зміни фази; tk - моменти зміни фази. При ВІД ^ = к2п сигнал фотоприймача має провали в вигляді імпульсів тривалістю Т = Т в моменти

  п

  tk ІФМ (t) = ЕАФогеС [- (tk + т)].

  к = 1

  Детальний аналіз роботи системи показує, що ці імпульси мають трикутну форму з Т05 = Т. Послідовність даних імпульсів дозволяє

  легко сформувати маніпулює функцію. Рівень імпульсів АФО максимальний на частотах Ок = | до | ---. Ця умова легко забезпечується в системах,

  які працюють за "свого" сигналу, наприклад в радіозв'язку.

  При відхиленні частоти сигналу від Ок рівень імпульсів зменшується і на

  частотах Оск = п (+ 2 | до |) ТЕ падає до нуля, тобто виділення маніпулює

  . "".

  способи демодуляції в області "сліпих" частот. Аналіз показує, що найбільш повно завдання вирішується при використанні квадратурної акустооптичні обробки, що вимагає додаткових апаратурних і програмних витрат. Розглянутий спосіб демодуляції застосуємо і до багатофазним ФМ-сигналів.

  Акустооптіческіе демодулятори ФМ-сигналів реалізуються з великим числом рознесених по частоті каналів.

  УДК 621.397.2

  В.А. Селезньов, В.В. Шеболков ЗАСТОСУВАННЯ ТРИВИМІРНОГО дискретного косинусного перетворення ДЛЯ стиснення ЗОБРАЖЕНЬ

  В даний час стандарти стиснення зображень (такі, як JPEG, MPEG-1, MPEG-2, MJPEG і т. П.), В яких використовується дискретне косинусное перетворення (ДКП) [1], засновані на двовимірному ДКП для стиснення як нерухомих зображень , так і кадрових послідовностей. Однак крім просторової кореляції (між сусідніми елементами зображення) існує ще тимчасова кореляція (між елементами зображення сусідніх кадрів). Це дає можливість використовувати тривимірне ДКП для стиснення кадрових послідовник.

  В роботі розроблений і реалізований швидкий алгоритм тривимірного ДКП (заснований на швидкому алгоритмі Араи, Агуї і Накаджіми [2]), який був апробований при стисненні кадрових послідовностей. Запропонований алгоритм виявився в 1,5 рази повільніше аналогічного двовимірного алгоритму, однак підлозі-


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити