Представлений акустичний метод визначення характеристик слини людини. Введено новий інтегральний акустичний параметр слини людини.

Анотація наукової статті з нанотехнологій, автор наукової роботи - Гурбатов Сергій Миколайович, Клемин Анна Вікторівна, Дьомін Ігор Юрійович, Клемин Віктор Олександрович


THE ACOUSTIC ANALYSIS OF THE SALIVA OF THE PERSON

The acoustic method of definition of characteristics of a saliva of the person is presented. The new integrated acoustic paramete of a saliva of the person is entered.


Область наук:
 • нанотехнології
 • Рік видавництва: 2010
  Журнал: Известия Південного федерального університету. Технічні науки
  Наукова стаття на тему 'Акустичний аналіз слини людини'

  Текст наукової роботи на тему «Акустичний аналіз слини людини»

  ?БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

  1. Коломийченко А.И., Шейнман Н.С. Атлас тональних аудіометричних досліджень.

  - Київ: Госмедиздат УРСР, 1962. - 292 с.

  2. Бондаренко Р.П., Заграй Н.П., Кириченко І.І., Фірсова Т.Б. Метод визначення конфігурації тональних аудіограм // Известия ПФУ. Технічні науки. - 2009. - № 10 (99).

  - С. 239-241.

  3. Юнкерів В.І., Григор'єв С.Г. Математико-статистична обробка даних медичних досліджень. - СПб .: ВМедА, 2002. - 266 с.

  Черноморченко Сергій Геннадійович Кириченко Інна Ігорівна

  Технологічний інститут федерального державного автономного освітнього закладу вищої професійної освіти «Південний федеральний університет» в м Таганрозі.

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  347928, м Таганрог, пров. Некрасовський, 44.

  Тел .: 88634371795.

  Бондаренко Роман Павлович

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Chernomorchenko Sergey Gennadevich Kirichenko Inna Igorevna

  Taganrog Institute of Technology - Federal State-Owned Educational Establishment of Higher Vocational Education "Southern Federal University".

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  44, Nekrasovskiy, Taganrog, 347928, Russia.

  Phone: +78634371795.

  Bondarenko Roman Pavlovich E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  УДК 534.7

  С.Н. Гурбатов, А.В. Клемин, І.Ю. Дьомін, В.А. Клемин АКУСТИЧНИЙ АНАЛІЗ СЛИНИ ЛЮДИНИ *

  Представлений акустичний метод визначення характеристик слини людини. Введено новий інтегральний акустичний параметр слини людини.

  Акустичний аналізатор; акустичний параметр слини; салівалогія.

  S.N. Gurbatov, A.V. Klemina, I.Yu. Demin, B.A. Klemin THE ACOUSTIC ANALYSIS OF THE SALIVA OF THE PERSON

  The acoustic method of definition of characteristics of a saliva of the person is presented. The new integrated acoustic paramete of a saliva of the person is entered.

  The acoustic analyzer; acoustic indicator of a saliva; salivalogy.

  В останні десятиліття увагу дослідників привертають неінвазивні методи діагностики та прогнозування перебігу різних захворювань [1,2]. Функціональні і патологічні зміни в тканинах і рідинах орга-

  * Робота виконана за підтримки Федеральної цільової програми «Наукові та науково-педагогічних кадри інноваційної Росії» на 2009-2013 рр. (Контракт № П2308), гранту державної підтримки провідних наукових шкіл НШ-3700.2010.2 і гранту РФФД № 09-02-97074.

  короткі повідомлення

  нізма людини супроводжуються змінами їх біологічного складу. Дослідження слини легко відтворювані, неінвазивний, не обтяжливі для пацієнта і персоналу. Вивчення слини як біологічної рідини отримало свій розвиток у другій половині двадцятого століття [3].

  Акустичні характеристики слини які раніше не досліджувалися, в той час як ці характеристики можуть відображати властивості і склад слини, які змінюються при різних функціональних і патологічних змінах в організмі людини. Слина на 99,5% складається з води і на 0,5% з сухого залишку. Сухий залишок в нормі містить як неорганічні (Ка і К), так і органічні низькомолекулярні і макромолекулярні компоненти (білок і глюкоза). Зміни в концентрації цих компонентів спостерігається при захворюваннях, наприклад, шлунково-кишкового тракту [4].

  В даний час не всі можливості саліварних показників досліджені. Зокрема, використовувалися, в основному, окремі біохімічні параметри слини або їх співвідношення. У той же час, привабливим є пошук інтегрального саліварного показника для прогнозування перебігу ішемічної хвороби серця (ІХС), який міг би одночасно відображати кілька параметрів досліджуваного біологічного субстрату. Таким параметром може бути відносне зміна швидкості ультразвуку в слині.

  Для виконання дослідження слини забір проб проводився за загальноприйнятою методикою: натщесерце, після прополіскування порожнини рота кип'яченою водою. Потім 0,08 мл відцентрифуговувати слини поміщали в акустичну осередок. Виміри проводилися в частотному діапазоні від 5 до 15 МГц при температурах (25-40) ° С. Основні компоненти слини, які можуть змінювати акустичні характеристики, це іони К + і № +, а також білок і глюкоза. Концентрація К + і № + у тих же зразках слини визначалася методом полум'яної фотометрії, концентрація глюкози в слині вимірювалася ферментативно, концентрація загального білка - за Лоурі [4].

  На рис. 1 представлені концентраційні залежності відносних змін швидкості ультразвуку Л1 = (в1-у0) * 103 / у0 і поглинання ультразвуку Б1 = (а1 - а0) / а0 у водних розчинах основних компонентів слини, де V ,, у0, а, і а0 - швидкості ультразвуку та коефіцієнти поглинання в розчинах окремих компонентів і дистильованої води відповідно.

  , Л / АС /

  -2 / ^ кс / / / 1 0,2- 1

  -1 2 ИаС1, КС1, 2 0,1-

  1 г? , 5 С •, мгмл

  Мал. 1. Концентраційні залежності Л, (суцільна лінія) і Б, (пунктирна лінія) у водних розчинах К, Иа, загального білка (1) і глюкози (2)

  При розчиненні в воді іон хлору не гідратіруется, тому вкладу в зміну швидкості ультразвуку не дає [5]. Можна зробити висновок, що відносна зміна швидкості ультразвуку в слині залежить від концентрації компонентів, що входять до складу слини. Саме цей показник був названий акустичним показником слини (АПС):

  f

  л

  1 * 10

  АПС

  V

  слина

  де услюна - швидкість ультразвукових хвиль в слині.

  Проведено дослідження слини здорових людей і визначені середні нормальні величини АПС, рівні 1,87 ± 0,28% о. Величина АПС пацієнтів із захворюваннями печінки достовірно відрізнялася від норми. Виміряні вклади окремих компонентів слини в сумарні акустичні характеристики. Показано, що в межах помилок вимірів сума вкладів окремих компонентів слини збігається з виміряної АПС.

  1. Терьохіна Н.А., Петрович Ю.А., Майчук Н.В. Біохімічний аналіз сльози в діагностиці захворювань // Клин. лаб. діагностика. - 2005. - № 10. - С. 77-85.

  2. Andrashko Iu.V., Koliadenko V.G., Briuzgina T.S., Reva S.N. The use of noninvasive study objects in the clinic // Lik. Sprava. - 1999. - № 1. - P. 90-92.

  3. Тарасенко Л.М., Суханова Г.А., Міщенко В.П., Непорада К.С. Слинні залози: біохімія, фізіологія, клінічні аспекти. - Томськ: НТЛ, 2002. - 124 с.

  4. Комарова Л.Г., Алексєєва О.П. Салівалогія. - Нижній Новгород: НГМА. 2006. - 177 с.

  Гурбатов Сергій Миколайович

  Нижегородський державний університет ім. Н.І. Лобачевського.

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  603950, м Н. Новгород, пр. Гагаріна, 23.

  Тел .: 88314656305.

  Клемин Анна Вікторівна

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Дьомін Ігор Юрійович

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Клемин Віктор Олександрович

  ЗАТ фірма «Біоми».

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  603950, м Н. Новгород, вул. Ветеринарна, 3.

  Тел .: 88314345080.

  Gurbatov Sergey Nikolaevich

  Nizhny Novgorod State University.

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  23, Gagarin Av., N. Novgorod, 603950, Russia.

  Phone: +78314656305.

  Klemina Anna Viktorovna

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Demin Igor Yur'evich

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Klemin Viktor Alexandrovich

  ZAO firma «BIOM».

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  3, Veterinary street, N. Novgorod, 603950, Russia.

  Phone: +78314345080.

  СПИСОК


  Ключові слова: АКУСТИЧНИЙ АНАЛИЗАТОР / АКУСТИЧНИЙ ПАРАМЕТР СЛИНИ / САЛІВАЛОГІЯ / THE ACOUSTIC ANALYZER / ACOUSTIC INDICATOR OF A SALIVA / SALIVALOGY

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити