Описано основні складові звукової енергії, що впливають на характер акустичних умов всередині приміщень. Розглядаються варіанти зміни несприятливих акустичних характеристик.

Анотація наукової статті з нанотехнологій, автор наукової роботи - Романюк Максим Олексійович


ACOUSTIC DESIGN OF PREMISES AS A TOOL OF GOVERNANCE AUDIOECOLOGY SETTING

Consider the main components of the sound energy is affecting the nature of the acoustic conditions inside the classrooms. Consider options for change not favorable acoustic characteristics.


Область наук:
 • нанотехнології
 • Рік видавництва: 2010
  Журнал: Известия Південного федерального університету. Технічні науки
  Наукова стаття на тему 'Акустичне оформлення приміщень як інструмент управління аудіоекологіческой обстановкою'

  Текст наукової роботи на тему «Акустичне оформлення приміщень як інструмент управління аудіоекологіческой обстановкою»

  ?БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

  1. Лео нова А. В., Чернов НМ. Експериментальна установка а для дослідження проходження вузького ультразвукового пучка через шарувату структуру биоткани // Известия ПФУ. Технічні науки. - 2009. - № 1о (9). - С. 155-159.

  2. Леонова А.В., Гривцов В.В. Моделювання процесів проходження потужних ультразвуко-

  // . -

  нические науки. - 20о9. - № 7 (96). - С. 158-162.

  3. Вплив шаруватої структури биоткани на акустичне поле потужного джерела ульт-

  // - - -версітета інформаційних технологій, механіки і оптики. - СПб .: Изд-во ИТМО, 2009. - № 5 (63). - С. 81-85.

  Леонова Антоніна Валеріївна

  Технологічний інститут Федерального державного освітнього закладу вищої професійної освіти «Південний федеральний університет» в м Таганрозі.

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  347930, м Таганрог, вул. Шевченко, 2.

  Тел .: 88634371795.

  Чернов Микола Миколайович

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Leonova Antonina Valerievna

  Taganrog Institute of Technology - Federal State-Owned Educational Establishment of Higher Vocational Education "Southern Federal University".

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  2, Shevchenko street, Taganrog, 347928, Russia.

  Phone: +78634 371795

  Chernov Nikolay Nikolaevich

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  УДК 534 (03)

  МЛ. Романюк

  Акустичне оформлення приміщень ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ АУДІОЕКОЛОГІЧЕСКОЙ обстановки *

  Описано основні складові звукової енергії, що впливають на характер акустичних умов всередині приміщень. Розглядаються варіанти зміни несприятливих

  .

  Аудіоекологія; шум; акустика приміщень; звукопоглинання.

  M.A. Romanyk

  ACOUSTIC DESIGN OF PREMISES AS A TOOL OF GOVERNANCE AUDIOECOLOGY SETTING

  Consider the main components of the sound energy is affecting the nature of the acoustic conditions inside the classrooms. Consider options for change not favorable acoustic characteristics. Audioecology; noise; room acoustics; sound absorption.

  Аудіоекологія - галузь біоакустики і екології людини, що з'явилася в

  . ,

  * Робота виконана за фінансової підтримки Міністерства освіти і науки Російської Федерації (ГК №14.740.11.0713).

  .

  Тематичний випуск

  на психіку і здоров'я людини. Управління аудіоекологіческой обстановкою всередині приміщень дозволить забезпечити комфортні умови життєдіяльності.

  Дослідження ревербераційного процесу показали, що у великих обсягах процес загасання звуку, описаний в статистичної теорії, стає близьким дійсному не з моменту випромінювання прямий звукової енергії, а лише після деякого інтервалу часу, названого початковою ділянкою ревербераційного процесу [2]. На цій ділянці відображення звуку приходять до слухача несколь-,. -дят один за одним через порівняно великі інтервали і утворюють структуру послідовно приходять відображень з різними амплітудами звукової енергії. Необхідна структура ранніх віддзеркалень досягається в приміщенні розташуванням на шляху поширення звукової енергії відбивають, від яких через порівняно невеликі і задані проміжки часу енергія після одного або декількох відображень приходить на глядацькі місця. Ця обставина визначає вибір геометричних розмірів приміщення, його форму і в значній мірі його інтер'єр.

  Як наслідок з вище сказаного одним із способів поліпшення аудіоеко-логічних умов може бути застосування в необхідних кількостях на певних площах і поверхнях інженерних рішень завдяки яким можна керувати процесом поширення звуку усередині того чи іншого приміщення. Для приведення часу ранніх віддзеркалень у відповідність з рекомендованим використовуються різні звукоотражающие або звукопоглинальні матеріали і конструкції, які мають у своєму розпорядженні на необхідних площах і поверхнях проектованого або реконструюється.

  У процесі проведення експерименту методом стоячих хвиль використовувалися матеріали таких виробників і найменувань, як "Ecophon" "SOUNDLUX Baffle", "SOUNDLUXperfo", "DECORACOUSTIC", в поєднанні з ШУМАНЕТ-СК, , .

  були побудовані графіки залежності коефіцієнта поглинання від частоти.

  На основі подібних розрахунків можна судити про те, що максимум поглинаючи-1 000 ,

  . 70-7000 ,

  500 , ,

  використанні сучасних матеріалів звуки, що лежать в мовному діапазоні, будуть активно поглинатися.

  Мал. 1. Графік залежності коефіцієнта поглинання від частоти звуку для матеріалів Decor Acustic, Ecofon, SoundLux

  БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

  1.. . . -.: ,

  1986.

  2. D. R. Begault, 3D Sound for Virtual Reality and Multimedia (Academic, New York, 1994).

  3. Kuttruff H. Room Acoustics (3rd edition) (Elsevier Applied Science, NewYork, 1991).

  Романюк Максим Олексійович

  Технологічний інститут федерального державного автономного освітнього закладу вищої професійної освіти «Південний федеральний університет» в м Таганрозі.

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  347928, м Таганрог, пров. Некрасовський, 44.

  Ten .: 88634371795.

  Romanyk Maxim Alekseevich

  Taganrog Institute of Technology - Federal State-Owned Educational Establishment of Higher Vocational Education "Southern Federal University".

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  44, Nekrasovkiy. Taganrog, 347928, Russia.

  Phone: +78634371795.

  УДК 615.847.8

  ..

  Транскраніальна магнітна стимуляція

  Транскраніальна магнітна стимуляція є новим, високоефективним ме-,

  механізмів когнітивної діяльності мозку людини і тварин, а також широко використовується за кордоном в медицині, зокрема, в психіатрії і невропатології для діагностики та лікування цілого ряду захворювань.

  ; ; ; .

  АЛ. Sorochinskiy TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION

  Transcranial magnetic stimulayion is a new, highly effective method biophysical, neurophy-siological and psychophysiological of research of mechanisms cognitive of activity of a brain of the man and animals, and also is widely used abroad in medicine, in particular, in psychiatry and neuropathology for diagnostics and treatment of a lot of diseases.

  Magnetic field; electromagnetic coil; stimulator; motoneuron.

  Для активації нейронів в мозку нейробіологи застосовують різні види

  . , якої електроди закріплюються на шкірі голови. Однак з багатьох причин її застосування залишається проблематичним.

  Транскраніальна магнітна стимуляція людського мозку почала застосовуватися лише з 80-х рр. XX ст., А електрична відома вже не менше століття. У 80-х рр. XIX ст. Девід Ферье (David Ferrier) показав, що безпосередня електрична стимуляція мозку і активація конкретних його областей впливає на поведінку людини [1]. Протягом 100 років нейрохірурги стимулювали мозок електрикою під час операцій і систематизували отримані результати. давно з, .


  Ключові слова: АУДІОЕКОЛОГІЯ / ШУМ / АКУСТИКА ПРИМІЩЕНЬ / звукопоглинання / AUDIOECOLOGY / NOISE / ROOM ACOUSTICS / SOUND ABSORPTION

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити