Дані матеріали прояснюють необхідність застосування бальнеологічних процедур, що надають дію на параметри периферичного кровообігу, з метою активації мікроциркуляторного русла, в деяких важких випадках, що акумулює в собі від чверті до третини всієї рідкої частини крові і міжклітинної рідини. Пошук аналогів капілярних ванн, створених, розроблених і впроваджених основоположником даного наукового течії А. Залмановим, що став уже традиційним, до цього дня є актуальним.

Анотація наукової статті з нанотехнологій, автор наукової роботи - Леготкіна Л.Р., Лопатіна А.Б.


TOPICAL APPLICATION BALNEOPROCEDURES

These materials make clear the need for spa procedures, have an effect on the parameters of peripheral blood circulation in order to activate the microvasculature, in some severe cases, the accumulation of a quarter to a third of the entire liquid part of blood and interstitial fluid . Search unique capillary baths, created, developed and implemented by the founder of the current scientific A.Zalmanov, which has already become a tradition, this day is important.


Область наук:
 • нанотехнології
 • Рік видавництва діє до: 2016
  Журнал: Міжнародний науково-дослідний журнал
  Наукова стаття на тему 'АКТУАЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ бальнеопроцедур'

  Текст наукової роботи на тему «АКТУАЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ бальнеопроцедур»

  ?Стаття вилучена

  DOI: 10.18454 / IRJ.2016.50.127 Леготкіна Л.Р.1, Лопатіна А.Б.2

  1,2Кандідат педагогічних наук, Пермський державний технічний університет АКТУАЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ бальнеопроцедур

  Анотація

  Дані матеріали прояснюють необхідність застосування бальнеологічних процедур, що надають дію на параметри периферичного кровообігу, з метою активації мікроциркуляторного русла, в деяких важких випадках, що акумулює в собі від чверті до третини всієї рідкої частини крові і міжклітинної рідини. Пошук аналогів капілярних ванн, створених, розроблених і впроваджених основоположником даного наукового течії А. Залмановим, що став уже традиційним, до цього дня є актуальним.

  Ключові слова: ванни, скипидар, аналог.

  Legotkina L.R.1, Lopatina A.B.2

  1,2PhD in Pedagogy, Perm National Research Polytechnic University TOPICAL APPLICATION BALNEOPROCEDURES

  Abstract

  These materials make clear the need for spa procedures, have an effect on the parameters ofperipheral blood circulation in order to activate the microvasculature, in some severe cases, the accumulation of a quarter to a third of the entire liquid part of blood and interstitial fluid. Search unique capillary baths, created, developed and implemented by the founder of the current scientific A.Zalmanov, which has already become a tradition, this day is important.

  Keywords: bath, turpentine, analogue.

  Стаття вилучена

  Стаття вилучена

  Стаття вилучена

  DOI: 10.18454 / IRJ.2016.50.126 Леготкіна Л.Р.1, Лопатіна А.Б.2

  1,2Кандідат педагогічних наук, Пермський державний технічний університет ТЕРАПЕВТИЧНІ АНАЛОГИ скипидарні ванн

  Анотація

  Дані матеріали описують стан проблеми, що грунтується на необхідності застосування капілляротерапевтіческого впливу на параметри периферичного кровообігу для цілей реалізації лікувальних, відновлювальних і відновлюють ефектів, якими володіють всі методи бальнеотерапевтичного впливу, включаючи і, в деякій мірі, еталонну процедуру капілляроактівних скипидарні ванн, розроблених основоположником даного універсального методу, Абрамом Соломоновичем Залмановим.

  Ключові слова: ванни, скипидар, аналог.

  Legotkina L.R.1, Lopatina A.B.2

  1,2PhD in Pedagogy, Perm National Research Polytechnic University THERAPEUTIC ANALOGUES TURPENTINE BATHS

  Abstract

  These materials describe the state of the problem, based on the need for сарШаго ^ етру impact on the parameters of the peripheral circulation for the purposes of treatment, recovery and reducing the effects possessed by all methods of balneotherapy effects, including, to some extent, the reference procedure сapШaroactive turpentine baths developed by the founder of the Universal method A.Zalmanov.

  Keywords: bath, turpentine, analogue.

  Стаття вилучена


  Ключові слова: ВАННИ / скипидар / TURPENTINE / АНАЛОГ / ANALOGUE / BATH

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити