Стаття присвячена аналізу матеріалу про актуальність вроджених вад серця в Киргизькій Республіці. Виділено основні групи факторів, що впливають на етіологію вроджених вад серця. Оцінка соціальних, медичних та правових положень, що склалися в кардіохірургічної практиці на сучасному етапі, диктує необхідність створення моніторингу до і після хірургічної корекції, здатної забезпечити вдосконалення механізму надання медичної допомоги пацієнтам. На підставі проведеного аналізу пропонуються заходи щодо підвищення якості наданої медичної допомоги даної категорії хворих.

Анотація наукової статті з наук про здоров'я, автор наукової роботи - Заріпов Долонбек Еркіновіч, Ашимов Жамалбек Ісабековіч, Шахнабіева Софія Мавлютовна


Relevance of Congenital Heart Defects in the Kyrgyz Republic

Article is devoted to the analysis of material on the relevance of congenital heart defects in the Kyrgyz Republic. The main groups of factors affecting the aetiology of congenital heart defects have been identified. Assessment of social, medical and legal provisions that have developed in cardiac surgery at the present stage dictates the need for monitoring before and after surgical correction, which can provide an improvement in the mechanism for providing medical care to patients. Based on the analysis, measures are proposed to improve the quality of medical care for this category of patients.


Область наук:
 • Науки про здоров'я
 • Рік видавництва: 2020
  Журнал
  Бюлетень науки і практики
  Наукова стаття на тему 'АКТУАЛЬНІСТЬ ВРОДЖЕНИХ ВАД СЕРЦЯ В КИРГИЗЬКОЇ РЕСПУБЛІЦІ'

  Текст наукової роботи на тему «АКТУАЛЬНІСТЬ ВРОДЖЕНИХ ВАД СЕРЦЯ В КИРГИЗЬКОЇ РЕСПУБЛІЦІ»

  ?Бюлетень науки і практики / Bulletin of Science and Practice Т. 6. №1. 2020

  https://www.bulletennauki.com https://doi.org/10.33619/10.33619/2414-2948/50

  УДК 614.812: 001.895: 612.171.7 https://doi.org/10.33619/2414-2948/50/09

  АКТУАЛЬНІСТЬ ВРОДЖЕНИХ ВАД СЕРЦЯ В КИРГИЗЬКОЇ РЕСПУБЛІЦІ

  © Заріпов Д. Е., Науково-дослідний інститут хірургії серця і трансплантології органів, м Бішкек, Киргизстан, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. © Ашимов Ж. І., д-р мед. наук, Науково-дослідний інститут хірургії серця і

  трансплантології органів, м Бішкек, Киргизстан, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. © Шахнабіева С. М., канд. мед. наук, Науково-дослідного інституту хірургії серця і трансплантології органів, м Бішкек, Киргизстан, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  RELEVANCE OF CONGENITAL HEART DEFECTS IN THE KYRGYZ REPUBLIC

  © Zaripov D., Scientific Research Institute of Heart Surgery and Organ Transplantation, Bishkek, Kyrgyzstan, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. © Ashimov Zh., Dr. habil., Scientific Research Institute of Heart Surgery and Organ Transplantation, Bishkek, Kyrgyzstan, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. © Shakhnabieva S., M.D., Scientific Research Institute of Heart Surgery and Organ Transplantation, Bishkek, Kyrgyzstan, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Анотація. Стаття присвячена аналізу матеріалу про актуальність вроджених вад серця у Киргизькій Республіці. Виділено основні групи факторів, що впливають на етіологію вроджених вад серця. Оцінка соціальних, медичних та правових положень, що склалися в кардіохірургічної практиці на сучасному етапі, диктує необхідність створення моніторингу до і після хірургічної корекції, здатної забезпечити вдосконалення механізму надання медичної допомоги пацієнтам. На підставі проведеного аналізу пропонуються заходи щодо підвищення якості медичної допомоги даній категорії хворих.

  Abstract. Article is devoted to the analysis of material on the relevance of congenital heart defects in the Kyrgyz Republic. The main groups of factors affecting the aetiology of congenital heart defects have been identified. Assessment of social, medical and legal provisions that have developed in cardiac surgery at the present stage dictates the need for monitoring before and after surgical correction, which can provide an improvement in the mechanism for providing medical care to patients. Based on the analysis, measures are proposed to improve the quality of medical care for this category of patients.

  Ключові слова: вроджена вада серця, якість, сучасні технології, медична допомога.

  Keywords: congenital heart disease, quality, modern, medical care.

  За останні роки відзначається прогресивне зростання кількості серцево-судинних захворювань, в структурі яких вроджені вади серця у даний час є одним із перших місць [1].

  З розвитком кардіохірургії з'явилася можливість радикального лікування вроджених вад серця у хворих, які раніше вважалися неоперабельними [2]. Зниження летальності та поліпшення прогнозу життя хворих з вадами серця і судин завжди були

  Бюлетень науки і практики / Bulletin of Science and Practice Т. 6. №1. 2020

  https://www.bulletennauki.com https://doi.org/10.33619/10.33619/2414-2948/50

  актуальними і важко вирішуваних завдань в кардіохірургії і залишаються такими на сьогоднішній день [3].

  Проблеми організації високотехнологічної допомоги пацієнтам з вадами серця пов'язані з відсутністю сучасних технологій, неадекватним збором статистичної інформації; неформалізовані оформленням результатів консультацій фахівців [4]. Оцінка потреби пацієнтів в різних видах лікувально-діагностичної допомоги повинна бути заснована на результатах епідеміологічних досліджень і систематизації результатів міжнародних досліджень [5-6].

  За даними різних досліджень частота вроджених вад серця коливається від 5 до 17 на 1000 новонароджених дітей. В останні роки спостерігається зміна структури вроджених вад серця, зокрема, збільшення питомої ваги важких комбінованих форм, часто протікають з розвитком недостатності кровообігу

  [7].

  Серед дітей, які народжуються з серцевими аномаліями, 14% помирають в перший тиждень життя, 25% - протягом першого місяця, близько 40% не доживають до 1-го [8]. Тому необхідно якомога більш раннє пренатальне виявлення даної категорії ВПС, що дозволяє прийняти рішення про доцільність збереження вагітності і, в разі її пролонгування, розробити найбільш адекватну тактику її подальшого ведення [9].

  З огляду на кліматично особливість розташування Киргизької Республіки проблема вроджених вад серця набуває особливої ​​значущості [10-11].

  Киргизстан розташований в Центральній Азії, на західній і центральній частині гірського масиву Тянь-Шань. Займаючи 85 місце в світі по території із загальною площею 199 951 км в Киргизстані є регіони з нізкогорій (до 900-1200 м над рівнем моря), среднегорьем (від 900-1200 до 2000-2200 м над рівнем моря) і високогір'ям (вище 20002200 м над рівнем моря).

  Науково-дослідний інститут хірургії серця і трансплантації органів (НІІХСіТО) при МОЗ Киргизької Республіки здійснює лікувальну, наукову, педагогічну і організаційну діяльність як головна установа країни з проблеми «Серцево-судинна хірургія» [12].

  Незважаючи на досягнення сучасної науки, відсутні достовірні дані про структуру та поширеності вроджених вад серця у регіонах республіки. У зв'язку з відсутністю кваліфікованих фахівців і сучасної апаратури для діагностики в регіонах країни відзначається низька реєстрація хворих з вродженими вадами серця. Державна статистична звітність з охорони здоров'я враховує лише незначну частину вад серця і не дає повного уявлення про їх окремих видах.

  У Киргизстані за 2016 р народилося 158 160 немовлят. Застосовуючи усереднений показник поширеності 10 1000, в 2016 р народилося понад 1500 дітей з ВВС.

  У НІІХСТО щорічно проводиться близько 500 операцій. Більше 1000 дітей народилися з ВПС залишаються діагностованими і не обстежені.

  В основному виділяють три основних груп факторів впливають на етіологію ВПС:

  1. Первинні генетичні фактори (хромосомні аномалії);

  2. Тератогенні фактори зовнішнього середовища (внутрішньоутробні інфекції; лікарські засоби прийняті під час вагітності; контакти з токсичними речовинами; іонізуючарадіація; забруднення повітря, води і грунту мутагенними речовинами, вік матері; захворювання матері: цукровий діабет, важкий токсикоз).

  Бюлетень науки і практики / Bulletin of Science and Practice Т. 6. №1. 2020

  https://www.bulletennauki.com https://doi.org/10.33619/10.33619/2414-2948/50

  3. Взаємодія генетичних факторів і несприятливих факторів зовнішнього середовища. 90% дітей з ВПС мають мультифакторна етіологію. За останніми літературними даними вплив високогір'я на ВПС є незначним або несуттєвим.

  Для постановки первинного діагнозу ВПС використовують класифікацію в основі якого лежать такі характеристики: збагачення малого кола кровообігу з ціанозом (ТМС, ЕЖ) або без ціанозу (ДМШП, ОАП), збіднення кровотоку в малому колі кровообігу з ціанозом (ТФ, ТМС + СЛА) або без ціанозу (Ісла), перешкода кровотоку по великому колу кровообігу (САК), без істотних порушень гемодинаміки (ДДА).

  В даний час інформація про віддалені результати хірургічної корекції ВПС у дітей в Киргизькій Республіці вкрай обмежена, оскільки до цих пір немає точних даних про кількість дітей, які перенесли операцію, що потрапляють під спостереження педіатра або дитячого кардіолога, як часто виникає необхідність у повторній операції, який відсоток дітей досягне зрілого віку [13-14].

  Займаючи одне з провідних місць в структурі всіх вроджених вад розвитку, ВПС також є складовою частиною множинних вроджених вад розвитку, що призводить до значних показників перинатальної та малюкової смертності, інвалідності від ВПС. У свою чергу виникає важлива медико-соціальна проблема, яка потребує значних економічних затрат на хірургічну корекцію і соціальну допомогу дітям-інвалідам [11].

  Виходячи з цього, затребуваність кардіохірургічної допомоги у дітей не викликає ніяких сумнівів, а найбільш актуальні профілактичні заходи при вроджених вадах серця, пов'язаних з діагностикою та своєчасної хірургічної корекцією даної категорії хворих [11, 15].

  Розробка методів відстеження якості кардіохірургічної допомоги хворим з ВПС є першим кроком у поліпшенні якості наданої їм медичної допомоги та тривалості життя, а також один з методів зниження високої вартості лікування і оптимізації використання обмежених ресурсів охорони здоров'я [11].

  На жаль, більшість вроджених вад серця проходять безсимптомно і досить складно виявити початок розвитку хвороби. Навіть просто за наявністю будь-яких ознак часом поставити точний діагноз буває досить складно. Провести докладне обстеження стає можливим завдяки УЗД серця. Таке дослідження вважається одним з найбільш точних і достовірних способів діагностики вроджених вад серця [16].

  Слід визнати, що оцінка соціальних, медичних та правових положень, що склалися в кардіохірургічної практиці на сучасному етапі, диктує необхідність створення моніторингу до і після хірургічної корекції, здатної забезпечити вдосконалення механізму надання медичної допомоги пацієнтам з ВПС

  [17].

  Таким чином, з метою вдосконалення системи організації медичної допомоги хворим з вродженими вадами серця на підставі розробки та впровадження сучасних технологій, необхідно наступне:

  -скринінгова діагностика за допомогою УЗД дослідження серця дітей різних вікових груп в усіх регіонах республіки для з'ясування структурної поширеності вроджених вад серця;

  Бюлетень науки і практики / Bulletin of Science and Practice Т. 6. №1. 2020

  https://www.bulletennauki.com https://doi.org/10.33619/10.33619/2414-2948/50

  -створення єдиної електронної бази даних для обліку всіх хворих з вродженими вадами серця;

  -розробка і реалізація в практичній охороні здоров'я дистанційна консультативно-діагностична допомога (гаряча лінія інтернет-консультацій дітей з вродженими вадами серця), яка забезпечує підвищення ефективності, доступності, якості надання медичної допомоги;

  -розробка клінічного протоколу з ведення хворих з вродженими вадами серця, розробка і впровадження нової програми по проходженню сімейними лікарями, педіатрами, кардіологами, що спостерігають хворих з вродженими вадами серця, спеціалізованих курсів по кардіології на базі НІІХСіТО [18].

  Список літератури:

  1. Рощин І. М. Удосконалення управління інноваційною діяльністю підприємств в умовах сучасних інвестиційних можливостей: дис. ... канд. мед. наук. М., 2007. 289 с.

  2. Щепин О. Л., Линденбратен А. Л., ЗВОЛІНСЬКИЙ P. M., Голодненко В. Н. Від оцінки якості медичної допомоги до його забезпечення // Бюлетень НДІ соціальної гігієни, економіки і управління охороною здоров'я ім. Н. А. Семашко. 1997. №4. С. 10-14.

  3. Управління якістю медичної допомоги в багатопрофільному лікувально-профілактичному закладі: методичні рекомендації №2002 / 92. М., 2002. 38 с.

  4. Бураковський В. І., Ліщук В. А., Столяр В. Л., Халворсен Л. Комп'ютеризована історія хвороби кардіохірургічного профілю // Вісник академії медичних наук СРСР. 1986. №2. С. 8-21.

  5. Бураковський В. І., Бокерія Л. А., Газизова Д. Ш., Ліщук В. А., Люді М. Н., Працівників BC, Соколов М. В., Цховребов С. В. Комп'ютерна технологія інтенсивного лікування : контроль, аналіз, діагностика, лікування, навчання. М., 1995. 85 с.

  6. Власов В. В. Медицина в умовах дефіциту ресурсів. М., 1999. 90 с.

  7. Герасименко Н. Ф., Чернишов В. М. Про деякі принципи формування системи забезпечення якості надання медичної допомоги населенню // Забезпечення якості надання медичної допомоги: збірник статей. Кемерово, 1995. С. 5-8.

  8. Гусєв А. І., Романов Ф., Дуданов І. Медичні інформаційні системи, аналіз ринку. М., 2005. 118 с.

  9. Bastian H. Raising the standard: practice guidelines and consumer participation // International Journal for Quality in Health Care. 1996. V. 8. №5. P. 485-490. https://doi.Org/10.1093/intqhc/8.5.485

  10. Bergman D. A. Thriving in the 21st century: outcome assessment, practice parameters, and accountability // Pediatrics. 1995. V. 96. №4. P. 831-835. PMID: 7567366

  11. Крупянко С. М., Міліевская Е. Б., Афоніна М. А. Контент-аналіз матеріалів інтернет форуму з вродженим вадам серця // Дитяча кардіологія-2008: матеріали конгресу. 2008. С. 298-299.

  12. Абдраманов К. А., Жоошов К. Т. Проблеми та шляхи оптимізації надання кардіохірургічної допомоги населенню Киргизької Республіки в умовах реформування охорони здоров'я Бішкек // Центрально-Азіатський журнал серцево-судинної хірургії. 2008. №1. C. 30.

  13. Саатова Г. М. Вроджені вади серця у дітей. Методичні рекомендації. Бішкек. 2009. 37 с.

  Бюлетень науки і практики / Bulletin of Science and Practice Т. 6. №1. 2020

  https://www.bulletennauki.com https://doi.org/10.33619/10.33619/2414-2948/50

  14. Кожомкулова А. Т. Ризик формування вроджених вад серця у дітей та оптимізація програм консервативного ведення хворих: автореф. дис. ... канд. мед. наук. Бішкек, 2013. 23 с.

  15. Буйлашев Т. С. Медико-соціальна оцінка здоров'я дітей в Киргизькій Республіці та нові медичні технології їх обслуговування: дис. ... д-ра мед. наук. Бішкек, 2000. 35 с.

  16. Кобринський Б. А. Інформаційні технології в педіатричній практиці: сучасний стан і перспективи // Російський вісник перинатології та педіатрії. 2016. Т. 61. №3. C. 6-11. https://doi.org/10.21508/1027-4065-2016-61-3-6-11

  17. Демікова Н. С. Моніторинг вроджених вад розвитку і його значення в вивченні їх епідеміології // Російський вісник перинатології та педіатрії. 2003. V. 4. С. 13-17.

  18. Шахнабіева С. М., Кудайбердієв Т. З., Чубаков Т. Ч. Структура вроджених і набутих вад серця серед жителів м Бішкека за даними науково-дослідного інституту хірургії серця і трансплантації органів // Вісник КРСУ. 2018. Т. 18. №9. С. 78-83.

  References:

  1. Roshchin, I. N. (2007). Sovershenstvovanie upravleniya innovatsionnoi deyatel'nost'yu predpriyatii v usloviyakh sovremennykh investitsionnykh vozmozhnostei: Ph.D. diss. Moscow. (In Russian).

  2. Shchepin, O. L., Lindenbraten, A. L., Zvolinskaya, P. M., & Golodnenko, V. N. (1997). Ot otsenki kachestva meditsinskoi pomoshchi k ego obespecheniyu. Byulleten'NII sotsial'noi gigieny, ekonomiki i upravleniya zdravookhraneniem im. N. A. Semashko, 4, 10-14. (In Russian).

  3. Upravlenie kachestvom meditsinskoi pomoshchi v mnogoprofil'nom lechebno-profilakticheskom uchrezhdenii: metodicheskie rekomendatsii no. 2002/92. (2002). Moscow. (In Russian).

  4. Burakovsky. V. I., Lishchuk. V. A., & Stolyar. V. L. (1986). Computerized history of the disease designed for use in heart surgery. Vestnik akademii meditsinskikh nauk SSSR, (2), 8-21. (In Russian).

  5. Burakovskii, V. I., Bokeriya, L. A., Gazizova, D. Sh., Lishchuk, V. A., Lyude, M. N., Rabotnikov, B. C., Sokolov, M. V., & Tskhovrebov, S. V. (1995). Komp'yuternaya tekhnologiya intensivnogo lecheniya: kontrol ', analiz, diagnostika, lechenie, obuchenie. Moscow. (In Russian).

  6. Vlasov, V. V. (1999). Meditsina v usloviyakh defitsita resursov. Moscow. (In Russian).

  7. Gerasimenko, N. F., & Chernyshev, V. M. (1995). O nekotorykh printsipakh formirovaniya sistemy obespecheniya kachestva okazaniya meditsinskoi pomoshchi naseleniyu. In: Obespechenie kachestva okazaniya meditsinskoi pomoshchi: sbornik statei. Kemerovo, 5 8. (in Russian).

  8. Gusev, A. I., Romanov, F., & Dudanov, I. (2005). Meditsinskie informatsionnye sistemy, analiz rynka. Moscow. (In Russian).

  9. Bastian, H. (1996). Raising the standard: practice guidelines and consumer participation. International Journal for Quality in Health Care, 5 (5), 485-490. https://doi.org/10.1093/intqhc/8.5.485

  10. Bergman, D. A. (1995). Thriving in the 21st century: outcome assessment, practice parameters, and accountability. Pediatrics, 96 (4), 831-835. PMID: 7567366

  11. Krupyanko, S. M., Milievskaya, E. B., & Afonina, M. A. (2008). Kontent-analiz materialov internet-foruma po vrozhdennym porokam serdtsa. In: Tezisy V Vserossiiskogo Kongressa "Detskaya kardiologiya 2008", 298-299. (In Russian).

  Бюлетень науки і практики / Bulletin of Science and Practice Т. 6. №1. 2020

  https://www.bulletennauki.com https://doi.org/10.33619/10.33619/2414-2948/50

  12. Abdramanov, K. A., & Zhooshov, K. T. (2008). Problemy i puti optimizatsii okazaniya kardiokhirurgicheskoi pomoshchi naseleniyu Kirgizskoi Respubliki v usloviyakh reformirovaniya zdravookhraneniya Bishkek. Tsentral'no-Aziatskii zhurnal serdechno-sosudistoi khirurgii, (1), 30. (in Russian).

  13. Saatova, G. M. (2009). Vrozhdennye poroki serdtsa u detei. Metodicheskie rekomendatsii. Bishkek. (In Russian).

  14. Kozhomkulova, A. T. (2013). Risk formirovaniya vrozhdennykh porokov serdtsa u detei i optimizatsiya programm konservativnogo vedeniya bol'nykh: autoref. Ph.D. diss. Bishkek. (In Russian).

  15. Builashev, T. S. (2000). Mediko-sotsial'naya otsenka zdorov'ya detei v Kirgizskoi Respublike i novye meditsinskie tekhnologii ikh obsluzhivaniya: Dr. diss. Bishkek. (In Russian).

  16. Kobrinsky, B. A. (2016). Information technology in pediatric practice: Current state and prospects. Rossiyskiy Vestnik Perinatologii i Pediatrii, 61 (3), 6-11. https://doi.org/10.21508/1027-4065-2016-61-3-6-11 (in Russian).

  17. Demikova, N. S. (2003). Monitoring vrozhdennykh porokov razvitiya i ego znachenie v izuchenii ikh epidemiologii. Rossiiskii vestnik perinatologii i pediatrii, 4, 13-17. (In Russian).

  18. Shakhnabieva, S. M. Kudayberdiev, T. Z. & Chubakov, T. Ch. (2018). Structure of the congenital and acquired heart diseases in Bishkek according to scientific research institute of the heart surgery and transplantations of organ. Vestnik KRSU, 18 (9), 78-83. (In Russian).

  Робота надійшла Прийнята до публікації

  до редакції 04.12.2019 р 09.12.2019 р.

  Посилання для цитування:

  Заріпов Д. Е., Ашимов Ж. І., Шахнабіева С. М. Актуальність вроджених вад серця у Киргизькій Республіці // Бюлетень науки і практики. 2020. Т. 6. №1. С. 91-96. https://doi.org/10.33619/2414-2948/50/09

  Cite as (APA):

  Zaripov, D., Ashimov, Zh., & Shakhnabieva, S. (2019). Relevance of Congenital Heart Defects in the Kyrgyz Republic. Bulletin of Science and Practice, 6 (1), 91-96. https://doi.org/10.33619/2414-2948/50/09 (in Russian).


  Ключові слова: ВРОДЖЕНИЙ ПОРІГ СЕРЦЯ /ЯКІСТЬ /СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ /МЕДИЧНА ДОПОМОГА /CONGENITAL HEART DISEASE /QUALITY /MODERN /MEDICAL CARE

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити