Актуальність даної роботи полягає в тому, що екологічний стан басейну річки Волги викликає серйозні побоювання, оскільки недостатня увага до питань екологічної безпеки привели до серйозного забруднення водних об'єктів даного басейну і конкретно річки Волги, яка є найбільшою річкою Європи. На сьогоднішній день річка Волга є найбруднішою річкою на європейській території. Назріла необхідність в пріоритетному вирішенні проблем, що накопичилися екологічних, соціальних, економічних проблем в контексті збалансованого і якісного управління водними об'єктами басейну річки Волги. У статті авторами проведено короткий аналіз актуальних проблем, що створилися в басейні річки Волги. Особливу увагу звернуто на сучасний стан водних об'єктів, методи і інструменти оцінки якості води. Для цього авторами проведено короткий аналітичний огляд зарубіжних методів та інструментів оцінки якості води, на основі безперервного моніторингу параметрів якості води. Також в статті авторами представлений приклад вітчизняної інформаційної системи по Водним ресурсам і водному господарству басейнів річок Росії, яка надає інформацію про основним параметрам: рівню водного об'єкта і його температурі. У статті розглянуті функції системи раннього оповіщення, які необхідні для прийняття оперативних рішень в системі управління водними об'єктами. Авторами виявлено необхідність комплексного підходу при проведенні безперервного моніторингу водних об'єктів басейну річки Волги для отримання якісної і достовірної оперативної інформації, яка необхідна для прийняття ефективних рішень. рекомендовано використовувати многопараметрические зонди для оцінки якості води в річці Волга.

Анотація наукової статті з наук про Землю і суміжних екологічних наук, автор наукової роботи - кривичі Олександр Іванович, Сидоренко Володимир Миколайович


Actual problems of the Volga basin and modern approaches to their solution

The relevance of the work is that ecological state of the Volga river 'basin raises serious concerns as insufficient attention to environmental safety issues has led to serious pollution of water bodies in this basin and specifically the Volga river, which is the largest European river. Today the Volga river is the dirtiest river in the European territory. There is necessity for a priority solution to the accumulated environmental, social, economic problems in the context of balanced and high-quality management of the water objects of the Volga river 'basin. The authors conducted in the article a brief analysis of current problems created in the Volga river 'basin. Particular attention is paid to the current state of the water bodies as well as to the methods and tools for assessing the quality of Volga river 'water. Thereby the authors conducted a brief analytical review of foreign methods and tools for assessing water quality, based on continuous monitoring of the water quality parameters. The authors also presented an example of domestic information system on Water Resources and Water Management of Russian River 'Basins, which provides information on the main parameters: the level of the water body and its temperature. The article discusses the functions of the early warning system. This system is necessary for making operational decisions on the water 'body management system. The authors identified the need for an integrated approach when conducting continuous monitoring of the Volga river basin ' water bodies in order to obtain high-quality and reliable operational information, that is necessary for making effective decisions; it is recommended to use multi-parameter probes to assess the quality of the Volga river 'water.


Область наук:
 • Науки про Землю та суміжні екологічні науки
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал: Вісник євразійської науки
  Наукова стаття на тему 'АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ Волзький БАСЕЙНУ І Сучасні підходи до ЇХ ВИРІШЕННЯ'

  Текст наукової роботи на тему «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ Волзький БАСЕЙНУ І Сучасні підходи до ЇХ ВИРІШЕННЯ»

  ?Вісник Євразійської науки / The Eurasian Scientific Journal https: //esj.todav 2019, №6, Том 11/2019, No 6, Vol 11 https://esj.today/issue-6-2019.html URL статті: https: //esj.today/PDF/103ECVN619.pdf Посилання для цитування цієї статті:

  Кривич А.І., Сидоренко В.М. Актуальні проблеми Волзького басейну і сучасні підходи до їх вирішення // Вісник Євразійської науки, 2019 №6, https://esj.today/PDF/103ECVN619.pdf (доступ вільний). Загл. з екрану. Яз. рус., англ.

  For citation:

  Krivichev A.I., Sidorenko V.N. (2019). Actual problems of the Volga basin and modern approaches to their solution. The Eurasian Scientific Journal, [online] 6 (11). Available at: https://esj.today/PDF/103ECVN619.pdf (in Russian)

  Стаття підготовлена ​​за фінансової підтримки РФФД в рамках гранту № 17-02-00773 «Теоретико-методологічні основи сталого розвитку регіонів Росії (на прикладі регіонів Поволжя)

  УДК 332.1 ДРНТІ 06.75.02

  Кривич Олександр Іванович

  ФГБОУ ВО «Московський державний університет імені М.В. Ломоносова », Москва, Росія

  «Економічний» факультет Кафедра «Економіки природокористування» Науковий співробітник Кандидат економічних наук E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Сидоренко Володимир Миколайович

  ФГБОУ ВО «Московський державний університет імені М.В. Ломоносова », Москва, Росія

  «Економічний» факультет Кафедра економічної «Інформатики»

  доцент

  Кандидат економічних наук, кандидат фізико-математичних наук, кандидат юридичних наук, доцент

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3799-1701 SCOPUS: http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=55656749400

  Актуальні проблеми Волзького

  і сучасні підходи до їх вирішення

  Анотація. Актуальність даної роботи полягає в тому, що екологічний стан басейну річки Волги викликає серйозні побоювання, оскільки недостатня увага до питань екологічної безпеки привели до серйозного забруднення водних об'єктів даного басейну і конкретно річки Волги, яка є найбільшою річкою Європи. На сьогоднішній день річка Волга є найбруднішою річкою на європейській території. Назріла необхідність в пріоритетному вирішенні проблем, що накопичилися екологічних, соціальних, економічних проблем в контексті збалансованого і якісного управління водними об'єктами басейну річки Волги.

  У статті авторами проведено короткий аналіз актуальних проблем, що створилися в басейні річки Волги. Особливу увагу звернуто на сучасний стан водних об'єктів, методи і інструменти оцінки якості води. Для цього авторами проведено короткий аналітичний огляд зарубіжних методів та інструментів оцінки якості води, на основі безперервного моніторингу параметрів якості води. Також в статті авторами представлений приклад вітчизняної інформаційної системи по Водним ресурсам і водному господарству

  басейну

  басейнів річок Росії, яка надає інформацію про основним параметрам: рівню водного об'єкта і його температурі. У статті розглянуті функції системи раннього оповіщення, які необхідні для прийняття оперативних рішень в системі управління водними об'єктами.

  Авторами виявлено необхідність комплексного підходу при проведенні безперервного моніторингу водних об'єктів басейну річки Волги для отримання якісної і достовірної оперативної інформації, яка необхідна для прийняття ефективних рішень. Рекомендовано використовувати многопараметрические зонди для оцінки якості води в річці Волга.

  Ключові слова: безперервний моніторинг; водні об'єкти; актуальні проблеми; параметри якості води; рівень водного об'єкта; міські стічні води; каскад водосховищ; многопараметрические зонди

  Серед найбільш великих річок Європи Волга з її притоками є найбільш забрудненою, оскільки несе на собі найбільшу антропогенне навантаження. Серед найбільш великих і брудних приток можна назвати Оку і Каму. На урбанізованих територіях великих міст з високою щільністю населення, розташованих в басейні річки Волги, таких як Твер, Самара, Тольятті, Саратов, Волгоград, Астрахань та інші, актуальною є проблема забруднення річки міськими стічними водами, до яких відносяться: комунальні стічні води; промислові води; зливові стічні води; дренажні стічні води.

  Для оцінки якості води в річці Волзі використовується недостатня кількість показників. Наприклад, відсутня оцінка показника токсичності речовин, що виділяються синьо-зеленими водоростями на ряді водосховищ басейну річки Волги внаслідок потепління клімату. Таким чином, створюється серйозна соціальна проблема на тих водосховищах, які використовуються як місця рекреації в літню пору. Дана соціальна проблема, з'явилася в результаті кліматичних аномалій (т. Е. Аномально високих літніх температур в 2010, 2014 року, 2015-го, 2019 роки.), Пов'язаних з глобальними змінами клімату, про які багато говорять в науковому світі [1]. Самим аномальним літнім періодом є 2010 р.

  Визначимо основні проблеми, що виникли в басейні річки Волги в 2010 р .:

  падіння рівня судноплавства річки Волги до критичної позначки (49 метрів);

  перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин;

  підвищення температури річки через забруднень;

  раннє цвітіння води у водосховищах (синьо-зелені водорості);

  зараження риби паразитами і різними інфекціями (в Рибінському, Куйбишевському, Волгоградському і Горьківському водосховищах);

  загроза здоров'ю населення;

  зникнення місць нересту риби;

  ерозія грунту уздовж берегової лінії (обвалення берегів, оголення старовинних поховань).

  103ECVN619

  Вся територія басейну річки Волги представлена ​​чотирма водогосподарськими районами: верхневолжской (Іваньківський, Угліческое, Рибінська і Нижегородське водосховища), Середньоволзька (Чебоксарське і Куйбишевське водосховища), Камський (Камское, Воткінське і Нижньокамське водосховища) і нижневолжские (Саратовське і Волгоградське водосховища) [2].

  В результаті появи каскаду водосховищ відбулося зменшення кількості паводків, але в періоди повеней водосховища басейну річки Волги продовжували заповнюватися на шістдесят відсотків [3].

  Повернемося до проблеми погіршення екологічного стану басейну річки Волги. Однією з найважливіших причин забруднення річки Волги є те, що швидкість її течії в даний час набагато менше (в 10-15 разів), ніж була до створення в її басейні каскаду водосховищ. Через це зменшилася здатність річки до самоочищення.

  Проблема погіршення екологічного стану басейну річки Волги, як взаємозалежної ланцюжки ємностей, в зв'язку з інтенсивною експлуатацією його водних об'єктів в Росії стає однією з найбільш актуальних, оскільки здоров'я жителів Поволжя безпосередньо залежить від якості їстівних води, очищення якої з кожним роком все більш ускладнюється [4]. Чиста вода важлива для здоров'я людей, тварин і рослин, тому необхідний довгостроковий моніторинг, який би дозволив отримувати необхідні дані для відстеження стану водних об'єктів басейну річки Волги, а також для створення необхідних моделей, що дозволяють приймати ефективні управлінські рішення для екологічного захисту водних об'єктів.

  Актуальність проблеми управління водними об'єктами в басейні річки Волги в період повені або межені - очевидна, оскільки особливо в цей період поведінка цих водних об'єктів є нестабільним і залежить від багатьох факторів природного або штучного характеру. Зокрема, ризик повені є найпоширенішою формою екологічного збитку на території басейну річки Волги.

  14

  12

  10 8

  Ь?

  ч з

  6 4

  2 0

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 | ВПК5 ІНФПР? Феноли OCu BZn

  Малюнок 1. Динаміка середньорічного вмісту забруднюючих речовин у воді річки Волги, м Астрахань [5, с. 41]

  Автори вважають, що для оцінки якості води водних об'єктів басейну річки Волги повинна використовуватися система безперервного моніторингу в режимі реального часу,

  враховує безліч різних параметров.1 В даний час використовуються ручні, рейдові та експедиційні спостереження, в результаті яких аналізуються такі показники як ПБК5 (Біохімічне споживання кисню), НФПР (нафтопродукти), Феноли, Сі, 2п (рис. 1).

  Назріла необхідність впровадження системи моніторингу якості води в режимі реального часу. Дана система дозволить знизити рівень шкоди, що завдається водним об'єктам басейну річки Волги, і знайти способи зменшення антропогенного навантаження.

  Для збору і передачі даних з водних об'єктів за кордоном використовується набір датчиків, встановлених на цих об'єктах; дані від цих датчиків надходять по різних каналах зв'язку (супутниковий зв'язок, радіозв'язок, стільниковий зв'язок і т. д.) на базовий комп'ютер, що працює в режимі реального часу. Ці дані обробляються і надалі використовуються для прийняття управлінських рішень. Якщо дані моніторингу показують, що водні об'єкти знаходиться під загрозою забруднення, а показники якості води вкрай несприятливі, то повинні включатися механізми управління водним об'єктом, що обмежують дозволу на скидання організацій-забруднювачів.

  Безперервний моніторинг можна використовувати для відображення даних часових рядів, наприклад, частоти порогових значень рівня води на водному об'єкті на заданому часовому інтервалі, що актуально для Росії. У той же час періодичний річний відбір проб повинен бути частиною системи моніторингу в реальному режимі часу, тому що датчики якості води не завжди можуть вимірювати рівень забруднення безпосередньо.

  У Росії вже існує інформаційна система по Водним ресурсам і водному господарству басейнів річок Росії (рис. 2).

  Малюнок 2. Приклад визначення рівня і температури води річки Волги в Ніжневолжском басейні (м Волгоград) 2

  1 Рекомендації «Організація і ведення моніторингу водних об'єктів за станом дна, берегів, змінами морфометричних особливостей, станом і режимом використання водоохоронних зон, водогосподарських систем і гідротехнічних споруд». Р 52.24.788-2013. -http: //docs.cntd.ru/document/1200110274 (дата звернення: 25.12.2019).

  2 http://gis.vodinfo.ru/informer/ Сторінка 4 з 9

  103БСУК619

  Отримані дані інформаційної системи можуть використовуватися в комплексному аналізі стану водних об'єктів в загальній системі раннього оповіщення. Основна функція системи раннього оповіщення про стан річок полягає в попередженні відповідних посадових осіб про те, що змінилися якість або рівень води, що може призвести до ризику здоров'я населення, збільшення смертності або екологічного збитку.

  Очевидно, що ручних, рейдових, експедиційних спостережень недостатньо для прийняття оперативних і ефективних рішень. Для вирішення цієї проблеми необхідні стаціонарні пости контролю, які в автоматичному режимі зможуть збирати, обробляти і передавати інформацію про стан того чи іншого водного об'єкту. Прикладом такої системи може служити використовувана в даний час в США Національна водна інформаційна сістема3 (див., Наприклад, [6]), що представляє собою засновану на хмарної геоінформаційної системи базу даних по 1,9 млн пробним ділянок (сайтів) по 50 штатам США, пополняемую в режимі реального часу (щогодини) за такими показниками, як температура, питома електропровідність, pH, біохімічне споживання кисню (БПК), пестициди, леткі органічні сполуки (ЛОС) і ін.

  Уряд РФ затвердив паспорт пріоритетного проекту «Збереження та запобігання забрудненню річки Волги» 4, який повинен бути повністю реалізований 2025 г. Нині Росгидрометом готуються пропозиції щодо організації комплексного моніторингу з використанням сучасних автоматизованих систем, які повинні включати експедиційні дослідження від витоку річки до її гирла. Аналогічні системи, засновані на інтернеті-речей [7], вже впроваджуються в ряді країн. Наприклад, в Канаді і Бангладеш [8; 9] впроваджуються системи моніторингу в режимі реального часу, розроблені на основі розподілених хмарних платформ, які збирають інформацію від вузлів, заснованих на недорогих Arduino-системах і Wi-Fi датчиках / зондах (pH, каламутність, температура і ін.), В хмарної бази даних з наступною обробкою за допомогою технологій аналізу великих даних і машинного навчання з метою поточного моніторингу та прогнозування надзвичайних ситуацій.

  Для моніторингу водних об'єктів рекомендується використовувати многопараметрические зонди, які дозволяють вимірювати широкий спектр параметрів води. На цих зондах може бути розміщено декілька підводних датчиків, які забезпечують передачу даних на єдиний реєстратор даних. Зонд може мати різні кількості і тип датчиків. Найпростіший зонд вимірює температуру і провідність, а в найбільшій моделі одночасно можна розмістити до дванадцяти одиниць, в тому числі оптичних датчиків. Опції датчика можуть включати вимірювання наступних параметрів води: температури, провідності, pH, розчиненого кисню, каламутності, а також вмісту у воді хлорофілу і синьо-зелених водоростей. Для контролю стану озер, річок, підземних вод, зливових вод, водосховищ, промислових вод, стічних вод можуть бути використані зонди «Manta» фірми Eureka, які вважаються кращими на ринку датчиків. Це єдина багатопараметрична аналітична система в галузі, здатна одночасно реєструвати показання до 12 датчіков5.

  3 http: //waterdata.usgs. gov / nwis

  4 Паспорт пріоритетного проекту «Збереження та запобігання забрудненню річки Волги». Затверджено президією Ради при Президентові Російської Федерації зі стратегічного розвитку і пріоритетних проектів (протокол від 30 серпня 2017 р № 9). -http: //static.government.ru/media/files/nnT9driTVAEAlAKxYXIAkon93AKloUi3.pdf (дата звернення: 25.12.2019).

  5 http://www.technoanalyt.ru/wp-content/uploads/2018/10/MANTA-MULTIPR0BES_RUS.pdf.

  Система безперервного моніторингу може використовувати дистанційне зондування в режимі реального часу параметри природного середовища, антропогенного впливу і передавати дані, згенеровані програмним забезпеченням, з метою попередження про можливі проблеми (див., Наприклад, [10; 11]). Наприклад, безпілотні засоби моніторингу [12; 13], дозволяють вирішувати завдання моніторингу великих і важкодоступних водних об'єктів. Зокрема, такі великомасштабні програми як, наприклад, Глобальна система моніторингу навколишнього середовища по прісній воді ООН (ГСМОС / Вода), Рамкова директива ЄС по воді 2016 р Рамкова директива ЄС по морській стратегії 2017 р Національні дослідження з водних ресурсів США і ін. вимагають залучення значного числа «польового» персоналу і часу, в той час як використання безпілотних авіаційних систем дозволяють істотно скоротити час і вартість біологічних і фізико-хімічних польових досліджень водних об'єктів. Приклади таких дистанційних обстежень і застосовуваних в них сенсорів дані в табл. 1.

  Таблиця 1

  Специфікації корисних навантажень для відбору проб води, прикріплених до беспилотникам

  Місце відбору проб Корисне навантаження для відбору проб води Фізико-хімічні датчики, прикріплені до дрону Кількість відібраної води Час відбору проб води за допомогою дрона Спостережувані фізико-хімічні змінні Джерело

  Озеро Холмс (Небраска, США) Виготовлене на замовлення шасі - камери з пружинними кришками, керованими сервопривідного «голкою» з трубкою і мікронасосом Ні 60 мл Загальний час = 2 ч. Оцінка - 20 хвилин, використовуючи тільки дрон Температура, розчинений кисень (БО) , сульфати і хлориди [14-16]

  Мезокосму, Університет Канзасу Біологічна польова станція (Канзас, США) Див. Вище Датчики температури (термістор GP103J4F ОТС) і провідності (Науковий Атлас) Див. Вище Загальний час = 40 хвилин, 10 хвилин на читання в мезокосму Температура, провідність і хлориди [17 ]

  Озеро кратера югам (Японія) Спеціальна неметалічна пляшка для відбору проб з поліетилену високої щільності Немає 250-330 мл Не дано Провідність, рН, хімічні конц. (Хлориди, сульфати, алюміній, кальцій, залізо, калій, магній, марганець, натрій, діоксид кремнію) і стабільні співвідношення ізотопои (5D і 518О) [18]

  Ставок ламастер, Університет Клеменсон (Південна Кароліна, США) Виготовлений на замовлення в стилі «thief» пробоотборника води Датчики рН, провідності, температури і розчинного кисню (БО) (Науковий Атлас) 130 мл Загальний час = 1 ч. Оцінка - 20 хвилин, використовуючи дрон Розчинна кисень (БО), температура, рН, провідність і хлориди [19-21]

  Джерело: [12, табл. 2, с. 571]

  Дані, що надаються в режимі реального часу, дозволяють оперативно визначати джерела забруднення. У систему раннього оповіщення входить, в тому числі, моніторинг донних відкладень (в донних відкладеннях спостерігається різке збільшення концентрації шкідливих речовин, наприклад, важких металів і т. П.) Під час розливів річок, які погіршують якість води. Повінь, як правило, супроводжується перенесенням шкідливих речовин з донних відкладень, в більш високі шари річкового водотоку. Даний процес супроводжується збільшенням рівня концентрації токсинів у воді і повітрі (наслідки випаровування), одночасно з перенесенням забруднюючих речовин на нові території. Тим самим здоров'я людей і тварин наражається на небезпеку. Ефективний моніторинг якості води, щодо повторно зважених донних відкладень, в період повені може дозволити наглядовим органам швидко реагувати на надлишкові рівні вмісту шкідливих речовин.

  Таким чином, необхідність комплексного підходу при проведенні безперервного моніторингу водних об'єктів очевидна. На перше місце виходять питання отримання якісної і достовірної оперативної інформації, яка необхідна для прийняття ефективних рішень. У той же час залишаються проблеми, пов'язані з екологією. Наприклад, по котрий готується до запуску на річці Волзі Нижегородському низьконапірний гідровузла, який необхідний для ліквідації проблеми Городецького гідровузла, існують серйозні проблеми. Екологи оцінюють можливий екологічний збиток більш ніж в 330 млрд руб. при вартості проекту в 43,5 млрд руб. Більш того, в минулих в лютому 2019 р громадських слуханнях з цього питання, обговорювалися наслідки додаткового підтоплення на територіях, які можуть завдати шкоди здоров'ю місцевого населення. Тому для вибору правильного рішення застосування цифрового формату безперервного моніторингу водних об'єктів - вимога часу!

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Gore Al An Inconvenient Truth: The Planetary Emergency of Global Warming and What We Can Do About It. NY, Rodale. 2006.

  2. Ісмайилов Г.Х., Муращенкова Н.В. Оцінка мінливості елементів водного балансу повені і межені басейну річки Волги. https: //cyber-leninka.ruhttps: //amosov.org.ua/article/n/otsenka-izmenchivosti-elementov-vodnogo-balansa-polovodya-imezheni-basseyna-reki-volgi (дата звернення: 25.12.2019).

  3. Goble P. Polluted Volga an Ecological Disaster for 60 Million Russians. -https: //mariuveren.wordpress.com/2013/06/27/polluted-volga-an-ecological-disaster-for-60-million-russians/ (дата звернення: 25.12.2019).

  4. Болгов М.В., Дьомін А.П. Водогосподарські та екологічні проблеми Нижньої Волги і шляхи їх вирішення // Водні ресурси. - М .: Наука, 2018, Т. 45, № 2, с. 211220.

  5. Державний доповідь «Про стан і використання водних ресурсів Російської Федерації в 2017 році». - М .: НІА-Природа, 2018. - 298 с.

  6. Christensen V.G. Characterization of surface-water quality based on real-time monitoring and regression analysis, Quivira National Wildlife Refuge, south-central Kansas, December 1998 through June 2001: U.S. Geological Survey Water-Resources Investigations Report 01-4248, 2001., 28 p.

  7.

  8.

  9.

  10.

  11. 12.

  13.

  14.

  15.

  16.

  17.

  18.

  19.

  20. 21.

  Перспективні ринки і технології інтернету речей: публічний аналітичну доповідь. - М .: ТОВ «Лайм», 2019. - 272 с.

  Chowdury Mohammad Salah Uddin, Emran Talha Bin, Ghosh Subhasish, etc. IoT Based Real-time River Water Quality Monitoring System / Procedia Computer Science, 2019, Vol. 155, P. 161-168.

  Bokingkito Paul B., Llantos Orven E. Design and Implementation of Real-Time Mobile-based Water Temperature Monitoring System / Procedia Computer Science 2017, Vol. 124, P. 698-705.

  Кривич А.І., Залецький А.В. Безпілотні авіаційні технології моніторингу сфер людської діяльності на прикладі найбільших виробників і експлуатантів в Росії // Вісник ОНУ: Геодезія та аерофотозйомка. - М .: Изд-во Моск. ун-ту геодезії і картографії, 2018. Т. 62, № 2, с. 186-195.

  Пересвіту С.Б., Сидоренко В.М. Сучасні тенденції використання ДДЗ в Агроекономіка. / Матеріали ГІС-Форуму 2004. http://www.gisa.ru/16773.html (дата звернення: 25.12.2019).

  Lally H.T., O'Connora I., Jensen O.P., Grahama C.T. Can drones be used to conduct water sampling in aquatic environments? A review // Science of the Total Environment, 2019, Vol. 670, P. 569-575.

  Becker Richard H., Sayers Michael, Dehm Dustin, etc. Unmanned aerial system based spectroradiometer for monitoringharmful algal blooms: A new paradigm in water quality monitoring // Journal of Great Lakes Research, 2019, Vol. 45, Issue 3, June 2019, P. 444-453.

  Detweiler C., Ore J.-P., Anthony D., Elbaum S., Burgin A., Lorenz A. Bringing unmanned aerial systems closer to the environment. // Environ. Pract., 2015-го, Vol. 17, P.188-200.

  Ore J.-P., Elbaum S., Burgin A., Zhao B., Detweiler C. Autonomous aerial water sampling / Proceedings of the 9th International Conference in Field and Service Robots (FSR), Brisbane, Australia. 2013, Vol. 5, pp. 137-151.

  Ore J.P., Elbaum S., Burgin A., Detweiler C. Autonomous aerial water sampling. // J. Field Rob. 2015-го, Vol. 32 (8), P. 1095-1113.

  Song K., Brewer A., ​​Ahmadian S., Shankar A., ​​Detweiler C., Burgin A. Using unmanned aerial vehicles to sample aquatic ecosystems // Limnol. Oceanogr. Methods, 2017. Vol. 15, P. 1021-1030.

  Terada A., Morita Y., Hashimoto T., Mori T., Ohba T., Yaguchi M., Kanda W. Water sampling using a drone at Yugama crater lake, Kusatsu-Shirane volcano, Japan // Earth Planets Space, 2018 . Vol. 70 (64), P. 1-9.

  Koparan C., Koc A.B. Unmanned aerial vehicle (UAV) assisted water sampling. 2016 American Society of Agricultural and Biological Engineers (ASABE) / Annual International Meeting, 2016, Orlando, Florida.

  Koparan C., Koc A.B., Privette C.V., Sawyer C.B., Sharp J.L. Evaluation of a UAV assisted autonomous water sampling. // Water, 2018. Vol. 10 (5), P. 655.

  Koparan C., Koc A.B., Privette C.V., Sawyer C.B. In situ water quality measurements using an unmanned aerial vehicle (UAV) system. // Water, 2018, Vol. 10 (3), P. 264.

  Krivichev Alexandr Ivanovich

  Moscow state university named after M.V. Lomonosov, Moscow, Russia

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Sidorenko Vladimir Nikolaevich

  Moscow state university named after M.V. Lomonosov, Moscow, Russia

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Actual problems of the Volga basin and modern approaches to their solution

  Abstract. The relevance of the work is that ecological state of the Volga river 'basin raises serious concerns as insufficient attention to environmental safety issues has led to serious pollution of water bodies in this basin and specifically the Volga river, which is the largest European river. Today the Volga river is the dirtiest river in the European territory. There is necessity for a priority solution to the accumulated environmental, social, economic problems in the context of balanced and high-quality management of the water objects of the Volga river 'basin.

  The authors conducted in the article a brief analysis of current problems created in the Volga river 'basin. Particular attention is paid to the current state of the water bodies as well as to the methods and tools for assessing the quality of Volga river 'water. Thereby the authors conducted a brief analytical review of foreign methods and tools for assessing water quality, based on continuous monitoring of the water quality parameters. The authors also presented an example of domestic information system on Water Resources and Water Management of Russian River 'Basins, which provides information on the main parameters: the level of the water body and its temperature. The article discusses the functions of the early warning system. This system is necessary for making operational decisions on the water 'body management system.

  The authors identified the need for an integrated approach when conducting continuous monitoring of the Volga river basin 'water bodies in order to obtain high-quality and reliable operational information, that is necessary for making effective decisions; it is recommended to use multi-parameter probes to assess the quality of the Volga river 'water.

  Keywords: continuous monitoring; water bodies; current problems; water quality parameters; water body level; urban wastewater; reservoir cascade; multi-parameter probes


  Ключові слова: БЕЗПЕРЕРВНИЙ МОНІТОРИНГ / ВОДНІ ОБ'ЄКТИ / АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ / ПАРАМЕТРИ ЯКОСТІ ВОДИ / РІВЕНЬ ВОДНОГО ОБ'ЄКТА / МІСЬКІ СТІЧНІ ВОДИ / КАСКАД ВОДОСХОВИЩ / багатопараметричний зонд / CONTINUOUS MONITORING / WATER BODIES / CURRENT PROBLEMS / WATER QUALITY PARAMETERS / WATER BODY LEVEL / URBAN WASTEWATER / RESERVOIR CASCADE / MULTI-PARAMETER PROBES

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити