Пропонується короткий огляд основних документів, що гарантують право дитини на виховання в умовах сім'ї. Обґрунтовується важливість і актуальність створення сімейних виховних груп як однієї з перспективних форм короткострокового влаштування дітей, які опинилися у важкій життєвій ситуації і які не мають встановленого юридичного статусу сироти, в родину. розкривається сутність сімейних виховних груп, проводиться аналіз проблем правового регулювання їх діяльності та даються рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства.

Анотація наукової статті по праву, автор наукової роботи - Манжула Олена В'ячеславівна


The process of development of ecological regions in terms of interaction between two basic concepts environmental investments and innovations. Justified by theoretical concepts and approaches to the green, formed to improve the investment and innovation strategies for regional development. Development of new technologies provide the perspectives of development of ecological and economic potential, and successful innovation depends on the availability of resources and investment security. Approaches to the development of environmental investment in innovation that appears promising for the economy as a whole and is now urgent.


Область наук:

 • право

 • Рік видавництва: 2011


  Журнал: Известия вищих навчальних закладів. Північно-Кавказький регіон. Загальні науки


  Наукова стаття на тему «Актуальні проблеми правового регулювання діяльності сімейних виховних груп '

  Текст наукової роботи на тему «Актуальні проблеми правового регулювання діяльності сімейних виховних груп»

  ?УДК 340: 004 (07)

  АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СІМЕЙНИХ ВИХОВНИХ ГРУП

  © 2011 р Є.В. Манжула

  Пропонується короткий огляд основних документів, що гарантують право дитини на виховання в умовах сім'ї. Обґрунтовується важливість і актуальність створення сімейних виховних груп як однієї з перспективних форм короткострокового влаштування дітей, які опинилися у важкій життєвій ситуації і які не мають встановленого юридичного статусу сироти, в сім'ю. Розкривається сутність сімейних виховних груп, проводиться аналіз проблем правового регулювання їх діяльності та даються рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства.

  Ключові слова: сім'я, сімейна виховна група, соціально-реабілітаційний центр, органи опіки та піклування, нормативно-правова база, що заміщає сім'я.

  Південно-Російський державний університет

  економіки і сервісу,

  вул. Шевченко, 147, м Шахти, 346500,

  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  South Russian State University of Economy and Service, Shevchenko St., 147, Shakhty, 346500, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  A brief overview of key documents, guaranteeing the right of the child to grow up in a family environment. Substantiates the importance and relevance of the family educational groups, as one of the most promising forms of short-term placement of children who find themselves in difficult situations and do not have established the legal status of orphans in the family. The essence offamily inflammation of tatelnyh groups, analyzes the problems of legal regulation of their activities and makes recommendations for improving the existing legislation.

  Keywords: family, family educational group, socially rehabilitation centre, guardianship and guardianship bodies, standardlegal base, replacing family.

  Криза сім'ї, порушення її структури і функцій, падіння життєвого рівня, знецінення моральних ідеалів, зміна орієнтирів ведуть до значного зростання соціальної дезадаптації дітей, яка насамперед виявляється у втраті соціальних зв'язків з сім'єю, веде до загострення проблем сирітства, зростання числа підлітків « групи ризику ». Сьогодні в Росії, як і в усьому світі, все більше усвідомлюється важливість і цінність сім'ї як природного середовища, необхідної для повноцінного виховання дитини.

  Основними документами, що гарантують право дитини на виховання в умовах сім'ї, є:

  1. Конвенція про права дитини 1989 р, преамбула якої говорить: «Держави-учасниці цієї Конвенції переконані в тому, що в сім'ї як основному осередку суспільства і природному середовищу для зростання і благополуччя всіх її членів і особливо дітей мають бути надані необхідні захист і сприяння, з тим, щоб вона могла повністю покласти на себе зобов'язання в рамках суспільства, визнаючи, що дитині для повного і гармонійного розвитку її особи необхідно зростати в сімейному оточенні, атмосфері щастя, любові і розуміння ... ». У ст. 24.3 Конвенції говориться: «Держави-учасниці вживають будь-яких ефективних і необхідних заходів з метою скасування традиційної практики, що негативно впливає на здоров'я дітей» [1];

  2. Конституція РФ 1993 року, в ст. 38.1 якої сказано: «Материнство і дитинство, сім'я знаходяться під захистом держави» [2];

  3. Сімейний кодекс РФ 1996 р, гл. 11 ст. 54.2 якої говорить: «Кожна дитина має право жити і виховуватися в сім'ї, наскільки це можливо, право знати своїх батьків, право на їх піклування, право на спільне з ними проживання ... Дитина має права на виховання своїми батьками, забезпечення його інтересів, всебічний розвиток, повагу його людської гідності. При відсутності батьків, при позбавлення їх батьківських прав і в інших випадках втрати батьківської опіки право дитини на виховання в сім'ї забезпечується органом опіки та піклування ... »[3].

  З огляду на положення ст. 123 Сімейного кодексу РФ, що дає право суб'єктам РФ передбачати «інші форми влаштування» дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, і в зв'язку з тим, що ряд об'єктивних факторів і умов перешкоджають істотного збільшення масштабів усиновлення та опікунства, прийомна сім'я є пріоритетною формою влаштування дітей в сім'ю. Причина цього неоднозначна і є темою для окремого вивчення. Три форми влаштування в сім'ю, закріплені в СК РФ, не універсальні на-

  стільки, щоб підійти кожному окремо взятому дитині-сироті і кожному прийомному батьку.

  4. Постанова Уряду РФ від 27.11.2000 р № 896 «Про затвердження примірних положень про спеціалізованій установі для неповнолітніх, які потребують соціальної реабілітації». У положеннях закріплено право спеціалізованих установ на створення сімейних виховних груп «в центрі можуть бути утворені приймальне відділення, група тривалого перебування, соціальний готель, сімейна виховна група, відділення діагностики і соціальної реабілітації, а також інші підрозділи, необхідні для реалізації основних завдань» [4 ].

  5. Постанова Мінпраці РФ від 29.03.2002 р № 25 «Про затвердження Рекомендацій щодо організації діяльності спеціалізованих установ для неповнолітніх, які потребують соціальної реабілітації». Пункт 20 говорить: «Сімейні виховні групи, створювані установою, забезпечують оптимальні умови для соціальної адаптації та соціально-психологічної реабілітації неповнолітніх і є структурними підрозділами установи. Сімейна виховна група відкривається наказом директора установи на підставі трудового договору, що укладається з вихователем групи в установленому порядку, і ліквідується наказом директора в разі невиконання вихователем своїх обов'язків по відношенню до вихованця, за заявою вихователя сімейної групи, закінченню терміну трудового договору. Установа забезпечує неповнолітнього, який проживає в сімейній групі, харчуванням, медикаментами, одягом, взуттям та іншими предметами речового постачання за нормами, встановленими для вихованців закладу, з урахуванням побажань вихователя або у формі видачі продуктів харчування і предметів речового постачання, або у формі грошової компенсації. Установа здійснює над неповнолітнім, які проживають в сімейному виховної групі, постійний психолого-медико-соціальний патронаж »[5].

  Вперше про сімейно-виховних групах (СВГ), як про одну з нових перспективних форм роботи з дітьми, які залишились без піклування батьків, заговорили на початку 90-х рр. У ці роки переглядалася і практично заново створювалася нормативно-правова база з питань сім'ї, материнства і дитинства, що дозволило набагато ширше поглянути на проблеми неповнолітніх і вирішувати їх різнобічно і в комплексі.

  Сьогодні суб'єкти РФ виявляють ініціативу і активно впроваджують в життя альтернативні форми заміщуючих сімей. Більш ніж в 78 регіонах Росії (таких

  як Москва, Московська, Ленінградська, Волгоградська, Ростовська, Курська, Ярославська, Омська області, Краснодарський і Ставропольський краї, Республіка Комі і ін.) прийняті закони і активно застосовуються такі форми влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків, як патронат; зарахування дітей сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, до військових частин як вихованців; сімейні виховні групи. Успішно функціонує автоматизована інформаційна служба Федерального Банку даних про дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, по якій можна отримати консультацію з питань сімейних форм влаштування дітей-сиріт [6].

  Сімейна виховна група є структурним підрозділом спеціалізованої установи для неповнолітніх, які потребують соціальної реабілітації, що забезпечує умови сімейного виховання з метою соціальної адаптації та реабілітації дитини, яка потрапила у важку життєву ситуацію. Вона здійснює свою діяльність на підставі чинного законодавства РФ, суб'єкта Федерації, Положення та Статуту спеціалізованої установи.

  Робота СВГ заснована на короткостроковому пристрої неповнолітніх у віці з 3 до 17 років в умови сімейного виховання, її діяльність спрямована на забезпечення гарантій дитині по захисту його прав і законних інтересів в рамках гідної форми існування в здорової соціальному середовищі. Це тимчасова сімейна форма життєустрою дітей, при якій вони, опинившись у важкій життєвій ситуації, поміщаються в сім'ю на період реабілітації. Діти, які не мають встановленого юридичного статусу сироти, але поміщені на виховання в соціально-реабілітаційні центри або притулки органів соціального захисту населення, можуть тимчасово, на термін до встановлення юридичного статусу, поміщатися в сім'ї громадян, які стають при цьому вихователями цих притулків або центрів. Вихователь СВГ є співробітником спеціалізованої установи і отримує заробітну плату відповідно до трудового договору і допомога на утримання вихованця. В одній СВГ може міститися від одного до трьох неповнолітніх [7].

  З огляду на важливість і актуальність появи СВГ, створений грамотний системний підхід до організації і супроводу їх діяльності, взаємодію фахівців по роботі з сім'єю, органів опіки, охорони здоров'я та інших структур. Сімейна виховна група отримує професійний супровід фахівців установи, при якому вона відкрита. Після закінчення терміну трудового договору або при встановленні юридичного статусу дитини приймається рішення про подальше жизнеустройстве дитини. Це може бути повернення його в кровну сім'ю або в установу, переоформлення СВГ в інші форми влаштування (усиновлення, опіка, прийомна сім'я).

  Національні стандарти фостерного (патронатного) виховання в Великобританії присвячені потребам і правам кожної дитини, що знаходиться на вихованні, таким як доцільність контактів фостерних дітей

  зі своїми кровними батьками, з друзями, підготовка до дорослого життя. «І хоча фостерна сім'я є формою тимчасового влаштування дітей-сиріт, проте вона дозволяє найбільш повно врахувати інтереси їх соціального захисту ...» [8]. Про що знаходиться під фостер-ної опікою дитині, що не досяг 16 років дбає, забезпечуючи необхідні умови для життя і розвитку, особа, яка не є його батьком, але несе за нього відповідальність. У Законі про дітей (Children Act) вперше був введений термін «батьківська відповідальність» (parental responsibility), під якою слід розуміти «всі права, обов'язки, моральні зобов'язання, функції, відповідальність і повноваження батьків дитини при спілкуванні з ним і поводженні з його майном, закріплені законодавчо »[8].

  Доцільним, на мій погляд, є використання досвіду Англії в російській правозастосовчій практиці. Це є вкрай важливим і корисним досвідом для реформування законодавства сучасної Росії. Зокрема, підставою для позбавлення права бути фостерної батьком є ​​визнання особи винною в якомусь злочині. У регіонах Росії, де використовується подібна система влаштування дітей, дана умова позбавлення права бути фостерної батьком відсутня, а за загальним правилом застосовуються норми сімейного законодавства, які стосуються підстав позбавлення та (або) обмеження батьківських прав. З огляду на специфічності даного кола правовідносин необхідно доповнення переліку підстав позбавлення права бути патронатних (фостерної) вихователем.

  Як і в будь-якому починанні, робота зі створення СВГ не обходиться без труднощів. Відсутність законодавчої бази на федеральному і регіональному рівнях створює серйозні проблеми в роботі установ, де вони функціонують. Наприклад, в Ростовській області вся нормативно-правова база по СВГ затверджена лише на відомчому рівні Міністерством праці та соціального розвитку, в той час як в інших суб'єктах РФ розроблені відповідні документи регіонального рівня [9]. Оскільки відомчий документ не є підставою для роботи інших структур, це в свою чергу веде до проблем в міжвідомчій взаємодії. Немає договору, за яким вихованці СВГ могли б відвідувати дошкільні освітні установи, не відрегульовані відомчі повноваження в роботі з біологічною родиною дитини, і ін. При цьому фахівці-практики (на відміну від чиновників) підкреслюють, що міжвідомча взаємодія слабо регламентовано і будується на основі особистих контактів.

  Проблеми пов'язані ще і з конфліктом відомчих інтересів при визначенні форми замісної турботи. Оскільки поряд з сімейними виховними групами в системі соцзахисту інтенсивно розвивається інститут прийомної сім'ї, то ці дві форми конкурують один з одним, адже кожне з відомств зацікавлене в тому, щоб саме його показники кількості заміщають сімей були вище. Питання про форму замісної сім'ї часто

  вирішується прийомними батьками не на користь СВГ, оскільки щомісячні грошові виплати вихователю прийомної сім'ї більш ніж удвічі перевищують аналогічні для СВГ, не кажучи вже про значну одноразову виплату, що надається при відкритті прийомної сім'ї.

  Незважаючи на окремі невдачі і проблеми у створенні СВГ, ця форма сімейного влаштування дітей, які опинилися у важкій життєвій ситуації, дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, є, без сумніву, перспективною і вимагає свого подальшого розвитку і вдосконалення. Залишається сподіватися на подальшу підтримку і розуміння з боку держави, і не тільки в частинах фінансування, але і в плані підготовки нормативно-правових документів, що дозволяють узаконити цю короткострокову форму сімейного виховання дітей.

  література

  1. Конвенція про права дитини (схвалена Генеральною Асамблеєю ООН 20.11.1989 р). Ратифіковано Постановою ВР СРСР 13.06.1990 р № 1559-1. Доступ з справ.-правової системи (СПС) «КонсультантПлюс».

  2. Конституція Російської Федерації (з урахуванням поправок, внесених Законами РФ про поправки до Конституції РФ від

  Надійшла до редакції

  30.12.2008 р № 6-ФКЗ, від 30.12.2008 р № 7-ФКЗ). Доступ з СПС «КонсультантПлюс».

  3. Сімейний кодекс Російської Федерації від 29.12.1995 р № 223-Ф3 (з ізм. І доп., Що вступили в силу з 01.09.2008). Доступ з СПС «КонсультантПлюс».

  4. Постанова Уряду РФ «Про затвердження примірних положень про спеціалізованій установі для неповнолітніх, які потребують соціальної реабілітації» від 27.11.2000 р № 896. Доступ з СПС «КонсультантПлюс».

  5. Постанова Міністерства праці та соціального розвитку РФ «Про затвердження Рекомендацій щодо організації діяльності спеціалізованих установ для неповнолітніх, які потребують соціальної реабілітації» від 29.03.2002 р № 25. Доступ з СПС «КонсультантПлюс».

  6. Астоянц М.С. Соціальна політика по відношенню до дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків. Ростов н / Д, 2009. 68 с.

  7. Лапіна Є.П. Сімейна виховна група як форма влаштування дітей в сім'ю. Доступ з СПС «КонсультантПлюс».

  8. Федорова О.В. Сучасна модель замісної сім'ї. Єкатеринбург, 2006. 86 с.

  9. Наказ Міністерства праці та соціального розвитку Ростовської області «Про відкриття (розширення) в 2007 р відділень в структурі діючих установ соціального обслуговування сім'ї та дітей» від 06.12.2006 р № 192. Доступ з СПС «КонсультантПлюс».

  27 липня 2010 р.


  Ключові слова: сім'я /сімейна виховна група /соціально-реабілітаційний центр /органи опіки та піклування /нормативно-правова база /заміщає сім'я /Family /family educational group /socially rehabilitation centre /guardianship and guardianship bodies /standard-legal base /Replacing family

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити