Complex study of medicosocial problems in teenagers of Tatarstan Republic is carried out. State of their health, nature and cause of diseases, basic sociopathic effects at school and at home are estimated. Discrepancy between official statistics data and profound examination is shown. The presented data suggest the crisis state of health of teenagers in recent years. For valuable characteristic of health of teenagers and choice of individual preventive measures both medical and social factors should be considered.

Анотація наукової статті з наук про здоров'я, автор наукової роботи - Мальцев С. В., Файзуллина Р. А., Архипова Н. Н., Заріпова Р. Т.


IMPORTANT PROBLEMS OF ADOLESCENTS MEDICINE

Complex study of medicosocial problems in teenagers of Tatarstan Republic is carried out. State of their health, nature and cause of diseases, basic sociopathic effects at school and at home are estimated. Discrepancy between official statistics data and profound examination is shown. The presented data suggest the crisis state of health of teenagers in recent years. For valuable characteristic of health of teenagers and choice of individual preventive measures both medical and social factors should be considered.


Область наук:
 • Науки про здоров'я
 • Рік видавництва: 2005
  Журнал: Казанський медичний журнал

  Наукова стаття на тему «Актуальні проблеми підліткової медицини '

  Текст наукової роботи на тему «Актуальні проблеми підліткової медицини»

  ?вая комплексна програма "Здоров'я працюючого населення Росії" з необхідним випереджаючим науково-методичним забезпеченням. Загальнометодологічною базою реалізації програми могли б стати відповідні регіональні НДІ -Інститут здоров'я. Реалізація зазначеної програми істотно зблизила б нашу країну за характеристиками її економічного розвитку і станом здоров'я економічно активного населення з сучасними розвиненими країнами Європи.

  надійшла 25.11.04.

  ON STUDY OF HEALTH OF ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION

  I.G. Nizamov, K.Sh. Zyatdinov, A.A. Gilmanov,

  T.I. Sadykova, V.P. Prokopyev, V.A. Kalistratov

  S u m m a r y

  Study of health of economically active population from wide medicosocial and economical point of view started from 1960-th. Study materials on the problem are widely introduced in practice of organs of state authorities, health care and pedagogic activity of higher educational institutions. The necessity to implement the aimed complex program '' Health of working population of Russia "is obvious, and the regional research institutes on Health can serve as the methodologic center for its realization.

  УДК 616 - 053. 6

  АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПІДЛІТКОВОЇ МЕДИЦИНИ

  C.B. Мальцев, P.A. Файзуллина, H.H. Архипова, Р.Т. Заріпова

  Кафедра педіатрії (зав. - чл.-кор. АН РТ, проф. C.B. Мальцев) Казанської державної медичної академії післядипломної освіти

  Підлітковий вік відноситься до критичних періодів дитинства в зв'язку з особливостями функціонування основних регуляторних систем - нервової, ендокринної, імунної та репродуктивної. У цьому віці під контролем центральної нервової системи, гіпоталамуса, гіпофіза, гонад і надниркових залоз посилюються основні види обміну речовин, що проявляється інтенсифікацією росту і розвитку, швидкими темпами збільшення довжини кісток, зростанням м'язової маси, появою і становленням вторинних статевих ознак. Спостережувані в пубертатному періоді морфофункціональні зміни основних систем організму і перебудова регуляторних механізмів збігаються з новими соціальними навантаженнями: останнім етапом шкільної освіти, професійним самовизначенням і навчанням, раннім працею, зміною способу життя і поведінки, інтеграцією у доросле суспільство і т. Д. [1].

  В силу особливостей функціонування багатьох органів і систем у підлітків можливий розвиток пограничних станів, пов'язаних з короткочасної дисфункцією залоз внутрішньої секреції. У цьому віці частіше загострюються хронічні захворювання і починаються деякі хвороби дорослих, що обмежує професійний вибір, придатність до служби в армії, затьмарює перспективу майбутнього материнства і батьківства.

  Дані офіційної статистики свідчать, що за останні 5 років намітилася чітка тенденція до зростання всіх основних груп хвороб у підлітків. У структурі захворювань домінують

  хвороби органів дихання, на другому місці - хвороби нервової системи, на третьому - хвороби органів травлення. Число підлітків, що мають I групу здоров'я, зменшилася з 37% в 1960 р до 3,6% в 2000 р, а число старшокласників з III групою здоров'я (мають захворювання), навпаки, збільшилася - з 41 до 72%.

  За останні 10 років нами проведено комплексне обстеження понад 25 тисяч підлітків у віці 10-18 років в загальноосвітніх та інноваційних школах міст і районів Республіки Татарстан. У більшості старшокласників патологія має полісистемний характер. При огляді у них виявляються захворювання 3-4 і більше систем організму, з них найбільш частими є хвороби шлунково-кишкового тракту (65-90% в школах різного типу), ЛОР-органів (47-71%), порушення постави (38- 65%), вегето-судинна дистонія (35-69%), функціональна кардіопатія (33-48%), хвороби сечової системи (25-40%), гіперплазія щитовидної залози (42%). Виділяється висока питома вага гінекологічної патології у дівчаток (9,4%) і урологічної у хлопчиків (до 33%). Частота анемії у школярів в загальноосвітніх школах становить 8,5%, в приватних школах - 15,6%, в інноваційних (гімназії, ліцеї) - 28,2%, в дитячих будинках - 49,3%.

  Стан здоров'я дівчаток-підріст-ков гірше, ніж у хлопчиків: у них частіше зустрічаються вегетосудинна дистонія, захворювання серцево-судинної та сечової систем, гіперплазія щитовидної залози.

  Негативний вплив на здоров'я старшокласників надає навчання в освітніх установах нового типу (гімназії, ліцеї, експериментальні школи), де висока інтенсивність навчального процесу не завжди відповідає можливостям організму підлітків. Так, в установах інноваційних видів навчання більше 50% учнів закінчують навчальний рік з ознаками сильного перевтоми, у 55-83% з них спостерігаються явища підвищеної невротизації. Крім того, в учнів таких видів шкіл достовірно частіше, ніж в загальноосвітніх установах, зустрічаються хвороби органів травлення, вегето-судинна дистонія, дефіцит маси тіла, при цьому особлива неблагополуччя виявляється серед дівчаток.

  Н едостаточность знання про анатомофизиологических особливості репродуктивної системи, можливості контрацепції, інфекції, що передаються статевим шляхом, обумовлюють низьку обертаність підлітків за спеціалізованою допомогою, зростання випадкових вагітностей і абортів, виникнення запальних захворювань статевих органів, безпліддя в зрілому періоді життя [2]. Проведене нами спеціальне дослідження показало, що 14% 15-16-річних школярок ведуть сексуально активний спосіб життя, 26% з них вступили в статевий зв'язок в 13-14 років, 19% - в 14-15 років, 55% - в 15- 16 років, при цьому 57% з них перебували в інтимних відносинах з двома і більше партнерами.

  У підлітків також відзначається велика кількість факторів, які не завжди фіксуються медичною статистикою, зокрема поведінковий ризик, небезпечний для здоров'я. З початку 80-х років XX століття в молодіжному середовищі неухильно поширюються такі шкідливі звички, як куріння, вживання алкоголю, а останнім часом у зв'язку з некерованим зростанням школярів з наркотичною залежністю дана проблема стає національним лихом. Школярі починають курити в основному в 5-6-му класах, а до 10-11-го класу курять до 50% хлопчиків і 30% дівчат. Деякі діти мають досвід першого спілкування з психоактивними речовинами вже з 6-8 років. Процес ініціації куріння і вживання алкогольних напоїв, в тому числі пива, пов'язаний не тільки з сімейною ситуацією і впливом однолітків, але і з послідовною рекламою цієї продукції. Захоплення споживанням психоактивних сполук забезпечує зростання в останні роки підліткової злочинності. Самозруйнувався ющіе форми поведінки підлітків провокують появу нещасних випадків,

  отруєнь і, на жаль, вбивств і суїцидів, що займають провідне місце в структурі смертності серед підлітків.

  Напружений характер навчання, значний обсяг навчального навантаження, дефіцит часу для засвоєння отриманої інформації є вираженими психотравмуючими факторами для підлітків, що в поєднанні з неправильним режимом дня і відпочинку, нетривалим сном, нераціональним харчуванням, зниженою або повністю відсутньою фізичним навантаженням справляє негативний вплив на організм. Зростає число дітей з порушеннями психічного здоров'я та прикордонними психічними станами, що формують соціальну недостатність підлітків. Поширеність психічної патології у підлітків старшої вікової групи і темпи її зростання на 20-30% вище, ніж у дітей до 14 років. З числа непридатних до військової служби підлітків близько 40% складають особи з психічними розладами. Від 30 до 70% учнів шкіл, гімназій і ліцеїв зазнають труднощів в засвоєнні базової шкільної програми. Значно гірше стан психічного здоров'я в учнів в системі середньої професійної освіти.

  Серед безлічі причин погіршення психічного здоров'я крім генетичних і перинатальних факторів, що призводять до мінімальної мозкової дисфункції, невротизації та іншої неврологічної симптоматики, певне значення, за нашими даними, мають дефекти виховання в сім'ї, неадекватні навчальні навантаження, дефіцит йоду. Тільки масова йодна профілактика дозволить зменшити число невстигаючих підлітків і школярів з асоціальними формами поведінки на 20-25%.

  При анкетуванні і опитуванні 850 школь-ників-підлітків встановлено ряд сімейних соціальних проблем, що впливають на їх здоров'я і адаптацію: конфліктна сім'я, жорстоке поводження, пияцтво батьків, неповна сім'я, погані матеріально-побутові умови і незахищеність.

  Вивчення динаміки адаптаційних можливостей школярів-підлітків в республіці показало, що за останні п'ять років число дітей з задовільною адаптацією до навантажень зменшилася з 44 до 14%, а з напруженою адаптацією підвищилося з 23 до 42%. Зрив адаптації спостерігався у 13% підлітків, що в 4 рази більше, ніж 5 років тому.

  В останні роки в Республіці Татарстан одночасно з різким погіршенням стану здоров'я школярів зріс-

  ло число дітей і підлітків, що зазнають труднощів у навчанні. Ми провели оцінку стану здоров'я, психологічних особливостей 300 учнів загальноосвітніх шкіл різних районів м Казані у віці від 13 до 17 років. При вивченні сімейних, соціально-психологічних і педагогічних чинників встановлено, що 2/3 учнів з низькою успішністю - вихідці з сімей групи ризику: неповних, багатодітних, з повторним шлюбом, що знаходяться на межі розлучення.

  У пригніченому стані, близькому до депресії, перебували 53,2% підлітків з низькою успішністю. У них частіше виникали психосоматичні захворювання, шкільні фобії, розлади уваги, гіперактивність, початкові стадії підліткових психозів. Саме депресія штовхала багатьох з них до небезпечних для життя вчинків - вживання наркотиків, алкоголю, суїцидів.

  Наші дослідження показали, що число школярів-підлітків з гармонійним розвитком за останні 5 років в міській місцевості зменшилась на 42%, в сільській місцевості - на 16%, відповідно число учнів з дефіцитом маси тіла збільшилася в містах в середньому до 35%, в сільській місцевості - до 12,5%. Факторами, що призводять до розвитку дефіциту маси тіла, є особливості способу життя, пов'язані з дефектами харчування і умовами навчання в школі, прогресуюче поширення куріння, алкоголізму та наркоманії, погіршення економічного благополуччя сімей, збільшення частоти хронічної патології. Серед дітей з дефіцитом маси тіла достовірно частіше визначалися нефроптоз, порушення постави і сколіоз, затримка статевого розвитку. У хлопчиків-підріст-ков з дефіцитом маси тіла достовірно частіше зустрічалися артеріальна гіпотензія, вегето-судинна дистонія, хронічний гастродуоденіт, а у дівчаток-під-паростків - прояви полівалентної алергії. Серед підлітків з недостатністю харчування жирова маса тіла в межах 4,03-12,1 була у дівчаток і 3,08-7,9 -у хлопчиків, що відповідає 5-25 про-центилей.

  Аналіз результатів анкетування підлітків виявив порушення режиму харчування і невідповідність раціону харчування дітей прийнятим дієтичним нормам як в школі, так і вдома. Порушення режиму харчування зводилися до зміни кратності і тривалих перерв у прийомі їжі, заміни повноцінних прийомів їжі перекушуванням, їжею всухом'ятку. Було встановлено, що серед підлітків тільки кожен п'ятий (21%) хлопчик і

  кожна десята (11%) дівчинка дотримувалися режиму харчування, інші часто порушували його або не дотримувалися зовсім. Енергетична цінність їжі і зміст основних макро- (білків, жирів, вуглеводів) і мікронутрієнтів (вітамінів, мікроелементів) у підлітків не відповідали рекомендованим фізіологічним нормам. Порушення харчового статусу підлітків характеризується вираженим дефіцитом білків тваринного походження, жирів і вуглеводів (на 30% нижче рекомендованих норм), більшості вітамінів (С - у 76% обстежених, А, В1 і В2, фолієвої кислоти - у 34-78%) і мінеральних речовин (кальцію і заліза - у 30-40%, цинку - у 45-50%).

  Доведено, що недостатнє споживання кальцію дітьми і підлітками на рівні 50% добової потреби і менш супроводжується накопиченням в популяції дітей з недостатньою мінералізацією кісткової тканини і служить в наступні вікові періоди одним з факторів ризику виникнення явищ остеопорозу. Вивчення фосфатнокальціевого обміну у підлітків показало, що у 4,6% обстежених (тільки у дівчаток) виявлена ​​гіпокальціємія. Набагато частіше визначалася гипофосфатемия -у 27,4% підлітків незалежно від статі.

  Таким чином, вивчення медико-соціальних проблем у дітей підліткового віку дозволило оцінити стан їх здоров'я, частоту, характер і причини захворювань, основні соціопатичні впливу в школі і вдома. Зусилля за рішенням медико-соціальних проблем підлітків повинні бути міжвідомчими і включати заходи, що проводяться в школі, освітніх установах, сім'ї, а також на рівні держави.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Романова Т. А. // Рос. мед. журн. - 2004. -№13. - С.23-25.

  2. Уварова Є. В. // Росс. Вісн. перінатол. і педіатр. - 2002. - №4. - С. 11-14.

  Надійшла 25.1 1.04.

  IMPORTANT PROBLEMS OF ADOLESCENTS MEDICINE

  S.U. Maltsev, R.A. Faizullina, N.N. Arkhipova,

  R.T. Zaripova

  S u m m a г у

  Complex study of medicosocial problems in teenagers of Tatarstan Republic is carried out. State of their health, nature and cause of diseases, basic sociopathic effects at school and at home are estimated. Discrepancy between official statistics data and profound examination is shown. The presented data suggest the crisis state of health of teenagers in recent years. For valuable characteristic of health of teenagers and choice of individual preventive measures both medical and social factors should be considered.


  Ключові слова: підліткової медицини / ПІДЛІТКИ / ЗДОРОВ'Я СТАН / АНКЕТУВАННЯ / ТАТАРСТАН / ШКОЛЯРІ / ЧОЛОВІЧИЙ / ЖІНОЧИЙ / СТАТИСТИКА / СОЦІОЛОГІЯ МЕДИЧНА / СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА / ADOLESCENT MEDICINE / ADOLESCENCE / HEALTH STATUS / QUESTIONNAIRES / TATARSTAN / SCHOOL STUDENTS / MALE / FEMALE / STATISTICS / SOCIOLOGY / MEDICAL / SOCIAL MEDICINE

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити