У даній статті розглядаються питання перспектив освоєння нових джерел енергії. Це дозволить певною мірою зменшити витрату органічного палива. Наведено основні місця розташування вугільних родовищ в країні і дано їх характеристики. Також аналізуються і інші джерела надходження енергії. У висновку автори приходять до висновку про перспективи даного дослідження.

Анотація наукової статті з енергетики та раціонального природокористування, автор наукової роботи - Хужа Парвіз Саідгуфроновіч, Шаріпов Шухрат Курбанович


CURRENT PROBLEMS IN THE USE OF LOCAL HEAT ENERGY SOURCES

This article discusses the development prospects of new energy sources. This will allow to reduce to a certain extent the consumption of organic fuel. The main locations of coal deposits in the country and given their characteristics. Also analyzes and other sources of energy supply. In conclusion, the authors come to a conclusion about the prospects of this study.


Область наук:
 • Енергетика і раціональне природокористування
 • Рік видавництва діє до: 2017
  Журнал
  Бюлетень науки і практики
  Наукова стаття на тему 'АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ МІСЦЕВИХ ТЕПЛОВИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ'

  Текст наукової роботи на тему «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ МІСЦЕВИХ ТЕПЛОВИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ»

  ?УДК 697.3

  АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ МІСЦЕВИХ ТЕПЛОВИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ

  CURRENT PROBLEMS IN THE USE OF LOCAL HEAT ENERGY SOURCES

  © Хужа П. С.

  Таджицький технічний університет ім. акад. М. С. Осімі р Душанбе, Таджикистан, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  © Khujaev P.

  Osimi Tajik technical university Dushanbe, Tajikistan, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  © Шаріпов Ш. До.

  Таджицький технічний університет ім. акад. М. С. Осімі р Душанбе, Таджикистан, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  © Sharipov Sh.

  Osimi Tajik technical university Dushanbe, Tajikistan, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Анотація. У даній статті розглядаються питання перспектив освоєння нових джерел енергії. Це дозволить певною мірою зменшити витрату органічного палива. Наведено основні місця розташування вугільних родовищ в країні і дано їх характеристики. Також аналізуються і інші джерела надходження енергії. У висновку автори приходять до висновку про перспективи даного дослідження.

  Abstract. This article discusses the development prospects of new energy sources. This will allow to reduce to a certain extent the consumption of organic fuel. The main locations of coal deposits in the country and given their characteristics. Also analyzes and other sources of energy supply. In conclusion, the authors come to a conclusion about the prospects of this study.

  Ключові слова: ресурси, енергетика, промисловість, температура, вугілля.

  Keywords: resources, energy, industry, temperature, coal.

  Таджикистан гірська країна розташована в Центральній Азії, в передгір'ї Паміру, 93% її території займають гори, і лише 7% складають рівнини, різко відрізняється розрахункової зовнішньої температурою в різних регіонах, розташованих відносно на невеликій відстані, зимові температури яких коливається від -14 ° C в місті Душанбе до -35 ° C в місті Мургабе [1].

  Велика кількість районів в Таджикистані опалюються вугіллям в індивідуальних твердопаливних установках (сандалі, буржуйки, саморобні печі з камерою для випічки хліба) і т. Д.

  Важливе місце у вирішенні паливно-енергетичних проблем відводиться освоєння нових джерел енергії, що дозволить певною мірою зменшити витрату органічного палива. Найбільш доступним паливом є вугілля [2-4].

  У статті розглянуті основні вугільні родовища Республіки Таджикистан наведені на рисунку 1, а їх основні теплофізичні властивості представлені в Таблиці.

  науковий журнал (scientific journal) №4 2017 р.

  http: // www. bulletennauki. com

  Малюнок 1. Карта вугільних родовищ.

  Таблиця.

  ОСНОВНІ теплофізичних властивостей ВУГІЛЛЯ [21

  № Найменування родовища Теплота згоряння, кДж / кг Вологість,% Зольність,% Вихід летючих речовин,%

  1. Хакимі 27017-32573 5,2-17,4 4,8 - 19,7 26,8 - 46,9

  2. Фан-Ягноб 3226 0,35-1,88 3,9 - 24,5 23,1 - 36,9

  3. Сайят 30919 4,9 32,3 3,0 - 5,0

  4. Зідді 28085-32175 3,4-10,2 12,6 - 33,7 4,9 - 25,8

  5. Міёнаду 35026 1,1 11,1 - 30 4,9 - 25,8

  6. Равноу 31694 0,3-9,6 6,3 - 34,8 29,3 - 38,3

  7. Назар-Айлок 35145 0,78-4,66 1,2 - 4,2 32,4

  8. Шураб 27964 13,1 12,5 34,8

  Загальний обсяг вугільних родовищ в Таджикистані на сьогоднішній день становить 4 мільярди 500 мільйонів тонн. Після розпаду Союзу, за перші три місяці 2012 року обсяг видобутку вугілля в Таджикистані збільшився 2,65 рази в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Так кам'яного вугілля шахтарі видобули (за даними відділу статистики) в першому кварталі 53 тисяч 400 тонн вугілля з них 41 тисячі 500 тонн, а бурого 11 тисяч 900 тонн.

  №4 2017 р.

  n

  r 1

  |

  * Hr 4

  Малюнок 2. Душанбінська ТЕЦ.

  Душанбінська ТЕЦ працює на газоподібному і рідкому паливі [5]. У місті побудована додатково ДДТЕЦ-2 на 150 МВт і закінчується будівництво другої черги ДДТЕЦ-2 на 300 МВт. Всі нові агрегати зазначеної теплоелектроцентралі працюють на твердому паливі. Тому обсяг видобутку вугілля зростає з кожним роком.

  Починаючи з 2007 року, 154 промислових підприємств Таджикистану перейшли на вугілля. Сумарна потреба в ньому на сьогоднішній день складає приблизно 205 тисяч тонн. Значним споживачем вугілля також є домогосподарства, особливо розташовані в сільській місцевості. Тут вугілля фактично є основним видом палива, яке використовується для опалення [6].

  Крім вугілля, в Таджикистані особливе значення серед поновлюваних джерел може зайняти гідротермальних енергія, як найбільш доступна і як би підготовлена ​​самою природою до безпосереднього використання.

  Велика частина геотермальних джерел зустрічається на Памірі.

  До джерел геотермальної енергії відносяться підземні джерела гарячої води і пара, а також гарячі сухі гірські породи, звані петротермальнимі водами.

  В даний час освоєння геотермальної енергії йде головним чином по шляху використання гарячих вод і парів вулканічних порід з температурами від декількох десятків градусів і більше.

  Одним з найбільш перспективних, екологічно «чистих» і повсюдно доступних джерел низькопотенційної теплової енергії для систем теплохолодопостачання будівель і споруд є тепло грунту верхніх шарів землі.

  Характерним є той факт, що коливання температури шарів грунту запізнюються в часі щодо коливань температури зовнішнього повітря, і на певній глибині максимальні температури в грунті спостерігаються в найбільш холодний період року. Так для міста Душанбе на глибині 1 м температура грунту влітку становить +12 а взимку +9 ° С

  За оцінками видання «Атлас світової гідроенергетики hydropower & dams », за питомими показниками запасів гідроенергоресурсов Таджикистан займає перше місце в світі, а за абсолютними показниками (300 млрд. кВт-год на рік) - восьме.

  Щорічно в Таджикистані виробляється більше 20 млрд. КВт-год, електроенергії, але, тим не менш, в зимовий період відчуває дефіцит в обсязі до 5 млрд. КВт-год. Згідно Національної стратегії розвитку енергетичної галузі до 2015 року вироблення електричної енергії повинна скласти більше 35 млрд. КВт-год.

  Останнім часом особлива увага стала приділятися практичним використанням енергії Сонця. Це пояснюється безперервним зростанням вартості палива, а також вимогами збереження навколишнього середовища.

  Сонячні енергоустановки відрізняють наступні переваги; можливість підключення установки до енергосистеми практично в будь-якому географічному районі, висока надійність, низька вартість обслуговування, тривалий ресурс роботи у всіх кліматичних зонах без істотної зміни вихідних параметрів, незалежність к. п. д. перетворення енергетичної установки від величини генерується, автономність функціонування протягом тривалого проміжку часу і низька металоємність.

  Про можливі масштабах і перспективних напрямках використання сонячної енергії свідчить сумарний річний прихід сонячного випромінювання.

  Значення сумарною річною радіації для різних районів Таджикистану становить 1750,4-1614,0 кВт год / м2

  Значення і актуальність використання для народного господарства сонячного теплопостачання обумовлюються тим, що на виробництво низько потенційного тепла витрачається близько 30% найцінніших енергетичних ресурсів, тому стає вельми важливою заміна традиційного теплопостачання дрібних споживачів сонячним теплопостачанням.

  Таким чином, у порівнянні з безперервно зростаючими в ціні нафтою і природним газом, дані види енергоносіїв були визнані більш перспективними і рентабельними в Таджикистані.

  Список літератури:

  1. Атабаева Ф. А. Потенціал і напрямки розвитку енергетичної промисловості Республіки Таджикистан // Молодий вчений. 2015. №11. С. 747-749.

  2. Хужа П. С., Назаров С. М. Характеристики вугілля деяких родовищ республіки Таджикистан // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Архітектурне освіту і архітектура Таджикистану: 50 років розвитку і вдосконалення. Душанбе, 2013. С.194-199.

  3. Хужа П. С., Поччоев М. М. Регулювання теплового режиму топок для ефективного спалювання різних палив // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми і перспективи розвитку будівельних конструкцій: інновації, модернізація та енергоефективність в будівництві. Алма-Ата, 2015. С.149-153.

  4. Абдурахимов Б. А., Охунов Р. В. Вугільна промисловість Таджикистану: сировинна база, стан і розвиток, перспективи. Душанбе: Надра, 2011. 202 с.

  5. Ахмедов Р. Б., Цирульников Л. М. Технологія спалювання горючих газів і рідких палив. Л .: Недра, 1984. 238 с.

  6. Бабій В. І., Куваєв Ю. Ф. Горіння вугільного пилу і розрахунок пиловугільного факела. М .: Вища школа. 1986. 208 с.

  №4 2017 р.

  References:

  1. Atabaeva, F. A. (2015). Potentsial i napravleniya razvitiya energeticheskoi promyshlennosti Respubliki Tadzhikistan. Molodoi uchenyi, (11), 747-749.

  2. Khuzhaev, P. S., & Nazarov, S. M. (2013). Kharakteristiki uglei nekotorykh mestorozhdenii respubliki Tadzhikistan. Materialy mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii "Arkhitekturnoe obrazovanie i arkhitektura Tadzhikistana: 50 let razvitiya i sovershenstvovaniya". Dushanbe, 194-199.

  3. Khuzhaev, P. S., & Pochchoev, M. M. (2015). Regulirovanie teplovogo rezhima topok dlya effektivnogo szhiganiya razlichnykh topliv. Materialy mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii "Aktualnye problemy i perspektivy razvitiya stroitelnykh konstruktsii: innovatsii, modernizatsiya i energoeffektivnost v stroitelstve". Alma-Ata, 149-153.

  4. Abdurakhimov, B. A., & Okhunov, R. V. (2011). Ugolnaya promyshlennost Tadzhikistana: syrevaya baza, sostoyanie i razvitie, perspektivy. Dushanbe, Nedra, 202.

  5. Akhmedov, R. B., & Tsirulnikov, L. M. (1984). Tekhnologiya szhiganiya goryuchikh gazov i zhidkikh topliv. Leningrad, Nedra, 238.

  6. Babii, V. I., Kuvaev, Yu. F. (1986). Gorenie ugolnoi pyli i raschet pyleugolnogo fakela. Moscow, Energoatomizdat, 208.

  Робота надійшла Прийнята до публікації

  до редакції 20.03.2017 р 24.03.2017 р.

  Посилання для цитування:

  Хужа П. С., Шаріпов Ш. К. Актуальні проблеми при використанні місцевих теплових джерел енергії // Бюлетень науки і практики. Електрон. журн. 2017. №4 (17). С. 130-134. Режим доступу: http://www.bulletennauki.com/khujaev-sharipov (дата звернення 15.04.2017).

  Cite as (APA):

  Khujaev, P., & Sharipov, Sh. (2017). Current problems in the use of local heat energy sources. Bulletin of Science and Practice, (4), 130-134.


  Ключові слова: РЕСУРСИ / RESOURCES / ЕНЕРГЕТИКА / ENERGY / ПРОМИСЛОВІСТЬ / INDUSTRY / ТЕМПЕРАТУРА / TEMPERATURE / ВУГІЛЛЯ / COAL

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити