Сучасне свинарство є провідною галуззю світового тваринництва, проте актуальною для галузі є організація повноцінного збалансованого харчування. Засвоюваність обмінної енергії корму залежить від різних чинників, в тому числі від змісту некрохмальних полісахаридів, які негативно позначаються на засвоюваності основних поживних речовин корму, призводять до зниження швидкості росту і ефективності конверсії поживних речовин. ферментні препарати, до складу яких в основному входять ксиланазной, целлюлазной,? -глюканазная активності, дозволяють уникнути негативного впливу некрохмальних полісахаридів. Сучасним перспективним препаратом, що об'єднує функції двох кормових добавок кормового ферменту і пробіотика, є ферментний препарат Целлобактерін, який, завдяки особливій організації ферментного комплексу, підвищує засвоюваність зерна ячменю і ефективно впливає на соняшникову макуху. Як пробіотичний препарат він пригнічує розвиток патогенних мікроорганізмів і сприяє формуванню корисної мікрофлори в травному тракті. Введення до складу комбікорми з підвищеним вмістом зерна ячменю і соняшникової макухи ферментного препарату Целлобактерін сприяє збільшенню живої маси молодняку ​​свиней на 4,8% і зниження витрат корму на 1 кг приросту живої маси. Результати гематологічних досліджень не виявили суттєвих відхилень від фізіологічної норми в морфологічної картині крові піддослідних тварин. Відзначено в групі, де додавався Целлобактерін більш високий вміст вітаміну А на 2,8% в порівнянні з контролем, а вітамін Е знаходиться в обох групах на однаковому рівні. На підставі результатів проведених досліджень для підвищення продуктивності і інтенсивності росту в комбікормах на основі ячменю і соняшникової макухи з підвищеним вмістом клітковини, рекомендується включати в комбікорми ферментний препарат Целлобактерін в дозі 1 кг на 1 т комбікорми

Анотація наукової статті по агробіотехнології, автор наукової роботи - Кононенко Сергій Іванович


Actual problems in organization of feeding in modern conditions

Modern pig farming is a leading global livestock industry, but the organization of adequate balanced feeding is actual for the industry. Digestibility of metabolizable energy of feed depends on various factors, including the content of non-starch polysaccharides, which have a negative effect on the digestibility of key nutrients of the feed, lead to a decrease in growth rate and conversion efficiency of nutrients. Enzyme preparations which composition generally includes Xylanase, cellulase,? -Glucanase activities, may avoid the negative impact of non-starch polysaccharides. Today's promising preparation that combines the functions of two feed additives feed enzyme and probiotic, is an enzyme preparation Cellobacterin that, due to the particular organization of the enzyme complex, increases the digestibility of barley grain and effectively effects on sunflower meal. As a probiotic preparation it inhibits the development of pathogenic microorganisms and promotes the formation of beneficial microflora in the digestive tract. The introduction of Cellobacterin enzyme preparation into the compound feed with a high content of barley grain and sunflower meal increases the body weight of young pigs by 4.8% and reduces the cost of feed per 1 kg of live weight gain. The results of hematological studies found no significant deviations from the physiological norm in the morphological picture of the blood in experimental animals. The group, where Cellobacterin was added, showed higher vitamin A content by 2.8% as compared to the control, while vitamin E is found in both groups on the same level. Based on the results of the research to improve the productivity and growth rate in compound feed based on barley and sunflower meal with higher fiber content, it is recommended to include in the compound feed Cellobacterin enzyme preparation at the rate of 1 kg per 1 ton of feed


Область наук:

 • Агробіотехнології

 • Рік видавництва: 2016


  Журнал: Політематичний мережевий електронний науковий журнал Кубанського державного аграрного університету


  Наукова стаття на тему «Актуальні проблеми організації годування в сучасних умовах '

  Текст наукової роботи на тему «Актуальні проблеми організації годування в сучасних умовах»

  ?Науковий журнал КубГАУ, №115 (01), 2016 року

  1

  УДК 636.4.087

  06.00.00 Сільськогосподарські науки

  АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ГОДУВАННЯ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

  Кононенко Сергій Іванович д. С.-г. н.

  SPIN-код: 8188-4599

  Кубанський державний аграрний

  університет, Краснодар Росія,

  Сучасне свинарство є провідною галуззю світового тваринництва, проте актуальною для галузі є організація повноцінного збалансованого харчування. Засвоюваність обмінної енергії корму залежить від різних чинників, в тому числі від змісту некрохмальних полісахаридів, які негативно позначаються на засвоюваності основних поживних речовин корму, призводять до зниження швидкості росту і ефективності конверсії поживних речовин. Ферментні препарати, до складу яких в основному входять ксиланазной, целлюлазной, р-глюканазной активності, дозволяють уникнути негативного впливу некрохмальних полісахаридів. Сучасним перспективним препаратом, що об'єднує функції двох кормових добавок - кормового ферменту і пробіотика, є ферментний препарат Целлобактерін, який, завдяки особливій організації ферментного комплексу, підвищує засвоюваність зерна ячменю і ефективно впливає на соняшникову макуху. Як пробіотичний препарат він пригнічує розвиток патогенних мікроорганізмів і сприяє формуванню корисної мікрофлори в травному тракті. Введення до складу комбікорму з підвищеним вмістом зерна ячменю і соняшникової макухи ферментного препарату Целлобактерін сприяє збільшенню живої маси молодняку ​​свиней на 4,8% і зниження витрат корму на 1 кг приросту живої маси. Результати гематологічних досліджень не виявили суттєвих відхилень від фізіологічної норми в морфологічної картині крові піддослідних тварин. Відзначено в групі, де додавався Целлобактерін більш високий вміст вітаміну А на 2,8% в порівнянні з контролем, а вітамін Е знаходиться в обох групах на однаковому рівні. На підставі результатів проведених досліджень для підвищення продуктивності та інтенсивності росту в комбікормах на основі ячменю і соняшникової макухи з підвищеним вмістом клітковини, рекомендується включати в комбікорми ферментний препарат Целлобактерін в дозі 1 кг

  UDC 636.4.087 Agricultural sciences

  ACTUAL PROBLEMS IN ORGANIZATION OF FEEDING IN MODERN CONDITIONS

  Копомпко Sergei Ivanovich Dr.Agr.Sci.

  SPIN-code: 8188-4599

  Kuban State Agrarian University, Krasnodar, Russia

  Modern pig farming is a leading global livestock industry, but the organization of adequate balanced feeding is actual for the industry. Digestibility of metabolizable energy of feed depends on various factors, including the content of non-starch polysaccharides, which have a negative effect on the digestibility of key nutrients of the feed, lead to a decrease in growth rate and conversion efficiency of nutrients. Enzyme preparations which composition generally includes Xylanase, cellulase, p-glucanase activities, may avoid the negative impact of non-starch polysaccharides. Today's promising preparation that combines the functions of two feed additives - feed enzyme and probiotic, is an enzyme preparation Cellobacterin that, due to the particular organization of the enzyme complex, increases the digestibility of barley grain and effectively effects on sunflower meal. As a probiotic preparation it inhibits the development of pathogenic microorganisms and promotes the formation of beneficial microflora in the digestive tract. The introduction of Cellobacterin enzyme preparation into the compound feed with a high content of barley grain and sunflower meal increases the body weight of young pigs by 4.8% and reduces the cost of feed per 1 kg of live weight gain. The results of hematological studies found no significant deviations from the physiological norm in the morphological picture of the blood in experimental animals. The group, where Cellobacterin was added, showed higher vitamin A content by 2.8% as compared to the control, while vitamin E is found in both groups on the same level. Based on the results of the research to improve the productivity and growth rate in compound feed based on barley and sunflower meal with higher fiber content, it is recommended to include in the compound feed Cellobacterin enzyme preparation at the rate of 1 kg per 1 ton of feed

  http://ej.kubagro.ru/2016/01/pdf/60.pdf

  Науковий журнал КубГАУ, №115 (01), 2016 року

  2

  на 1 т комбікорму

  Ключові слова: ГОДУВАННЯ СВИНЕЙ, Keywords: PIG FEEDING, ENZYMATIC AGENT,

  ФЕРМЕНТНИЙ ПРЕПАРАТ, КОМБІКОРМ, COMPOUND FEED, PRODUCTIVITY, FIBRE,

  ПРОДУКТИВНІСТЬ, КЛІТКОВИНА, ЖИВА LIVE WEIGHT, FEED CONVERSION RATIO,

  МАСА, ВИТРАТИ КОРМА, ІНТЕНСИВНІСТЬ GROWTH RATE ЗРОСТАННЯ

  Сучасне свинарство є провідною галуззю світового тваринництва, займаючи лідируюче положення в м'ясному балансі. У структурі загальносвітового виробництва м'яса свинина займає перше місце [12].

  Для інтенсифікації свинарства потрібне використання не тільки сучасних технологій, виведення високопродуктивних, добре пристосованих до промислової технології тварин, а й повноцінне збалансоване годування, з урахуванням досягнень науки в області фізіології харчування [13].

  Створення міцної, раціонально організованої кормової бази, що задовольняє потреби свиней у всіх поживних речовинах -обов'язковість умова інтенсивного ведення свинарства [19].

  Потреба ринку у виробництві екологічно безпечної продукції диктує замість дорогих кормів тваринного походження більш широке використання рослинних компонентів для комбікормів, в першу чергу, зернових інгредієнтів місцевого виробництва [31].

  При організації годівлі необхідно враховувати той факт, що зі збільшенням продуктивності тварин різко зростають вимоги до їх годівлі і тому для кращого засвоєння поживних речовин в раціони рекомендується додавати різні біологічно активні речовини [10].

  http://ej.kubagro.ru/2016/01/pdf/60.pdf

  Науковий журнал КубГАУ, №115 (01), 2016 року

  3

  Засвоюваність обмінної енергії корму залежить від різних чинників, в тому числі від змісту некрохмальних полісахаридів, які негативно позначаються на засвоюваності основних поживних речовин корму, призводять до зниження швидкості росту і ефективності конверсії поживних речовин. Ферментні препарати, до складу яких в основному входять ксиланазной, целлюлазной, в-глюканазной активності, дозволяють уникнути негативного впливу некрохмальних полісахаридів. Дослідження показують, що кращі з сучасних ферментних препаратів можна знайти серед комплексних добавок, у яких все активності проявляються максимально високо, вони

  придатні для використання в універсальних за складом раціонах [22].

  В даний час необхідно організовувати виробництво свинини з урахуванням затребуваності тварин з найбільш оптимальним співвідношенням м'язової та жирової тканини в туше [26, 27].

  Для поліпшення якості свинини і підвищення м'ясності туш на заключному етапі схрещування і гібридизації фахівці використовують спеціалізовані м'ясні породи, що володіють не тільки великою «м'язовим вічком», а й більш високим забійним виходом в т.ч. пісного м'яса і виходом цінних частин туші [29].

  В сучасних умовах пов'язаних з імпортозаміщенням ведеться пошук нових джерел кормів, так як в раціонах моногастричних триває збільшення частки такої сировини як пшениця, ріпак (І. Р. Тлецерук і ін. (2012) [35], голозернистий овес (А.Н. Ратошний і ін., 2012) [28], жито, сорго, тритикале та ін. [9]. Однак це сировина відрізняється низькою поживністю і поганий перетравність через значне

  вмісту клітковини і некрохмалистих полісахаридів [18].

  Для поліпшення перетравності і засвоєння основних поживних речовин раціонів та підвищення відкладення їх в організмі при

  http://ej.kubagro.ru/2016/01/pdf/60.pdf

  Науковий журнал КубГАУ, №115 (01), 2016 року

  4

  виробництві комбікормів використовують різні способи обробки зерна, ферментні препарати і пробіотики [20].

  Ферментні препарати інтенсифікують переваривающую здатність травних секретів шлунково-кишкового тракту. Вони прискорюють гідролітичні розщеплення головним чином рослинних компонентів раціону до більш простих сполук. Висока каталітична активність ферментів виражається в амилолитической, целюлозолітичної, пектолитической,

  протеолітичної функції [32].

  Ферменти (ензими) - препарати, що забезпечують зростання перетравності поживних речовин раціону у поросят раннього віку. Ці микродобавки вводяться в раціон поросят з метою залучити до процесу перетравлення ті поживні речовини раціону, на перетравлення яких у молодняка свиней виробляється ферментів мало, і з малою активністю або не виробляється взагалі. Це означає, що застосування екзоферментів змушує організм поросяти швидше розвивати травну систему, формувати в неї стійкий мікробіологічний фон і максимально підвищувати всмоктувальну здатність кишечника для продуктів розщеплення екзоферментів.

  У практиці свинарства не прижилися прийоми збагачення раціону поросят раннього віку протеолитическими і ліполітичних ферментами, а також деякими гликолитическими - амілазами, мальтаза. Це викликано тим, що введені в організм свиней протеїнази, протеази і амілази дублюють власні ферменти шлунково-кишкової секреції поросят і компенсаторно затримують розвиток залоз, їх виробляють. в результаті ні обсяг секреції, ні активність ферментів, що розщеплюють крохмаль і білки в організмі поросят, які не зростають, а ефект перетравлення не збільшується. Мало того, припинення введення ферменту з кормом, навіть тимчасове, загрожує

  http://ej.kubagro.ru/2016/01/pdf/60.pdf

  Науковий журнал КубГАУ, №115 (01), 2016 року

  5

  різким зниженням переваримости корми і частими розладами травлення [3].

  Найбільш серйозний інтерес для комбікорму - престартера представляють екзоферменти ЦЕЛЮЛОЗОЛІТИЧНИХ і пектіназного спектрів дії, а також фітазою. Природно ці ферменти в організмі поросяти ніколи не виробляються, і в силу цього компенсаторний ефект їх впливу не виявляється. Додаткове розщеплення некрохмальних полісахаридів, клітковини і фітин, що забезпечується дією екзоферментів, введених з кормами різко збільшує перетравність органічної та сухої речовини, а значить, підвищує ККД всіх поживних речовин корму, що виражається в зростанні коефіцієнта конверсії. Формування у поросят ранньої здатності утилізувати (всмоктувати) підвищена кількість енергетичних субстратів, що утворилися, в тому числі, і в результаті роботи екзоферментів, стає головним чинником швидкого зростання тварин і скорочення термінів досягнення тваринами забійної маси до 4 - 5 місяців від народження молодняку ​​[17].

  Стінка рослинної клітини складається з декількох полісахаридів, часто об'єднаних з білками, фенольними речовинами або оцтовою кислотою, в деяких клітинах разом з фенольним полімером лігніном. Лігнін - дуже складне за структурою речовина.

  Целюлоза - найбільш велика макромолекула клітковини, є лінійним у-1,4-пов'язаних полімером з декількох тисяч залишків глюкози. Вона знаходиться в кристалічній формі, організованої у вигляді, мікрофібрили, де ланцюга целюлози щільно упаковані один з одним в компактні агрегати, оточені матриксом з інших компонентів клітинної стінки. Глюкановий ланцюга тримаються разом за допомогою водневих зв'язків. Конформація глюкози сприяє механічної міцності целюлози і її стійкості до мікробної, ензиматичною

  http://ej.kubagro.ru/2016/01/pdf/60.pdf

  Науковий журнал КубГАУ, №115 (01), 2016 року

  6

  деградації і кислотному гідролізу. Нитки целюлози складають основу первинної оболонки. Вони інкрустуються лігніном, що створює особливу міцність стебла і листя, а також має захисне значення від проникнення патогенів в зерно. При попаданні в шлунково-кишковий тракт тварин вони захищають білки від перетравлення ензимами.

  Інший тип полісахаридів, що знаходяться в стінках рослинної клітини, що відносяться до нецелюлозний полісахаридів класифікують як гемицеллюлоза, пектинові речовини і водорозчинні

  полісахариди, включаючи камедь і рослинний клей.

  Зернові злаки, які є джерелами клітковини для моногастричних тварин так само містять пектинові речовини. Стінки клітин ендосперму пшениці мають арабіноксілани як головні полісахариди, частково розчинні у воді, в ендоспермі ячменю 1,4-1,3-в-глюкан домінують. У алейроновом шарі ячменю арабіноксілани і різноманітно пов'язані в-глюкан переважають.

  Добре відомо, що перетравність кормів знаходиться в зворотній залежності з рівнем сирої клітковини, багатої лігніном, який не перетравлюється тваринами. Тим часом тваринники зацікавлені в сортах кормових трав, гібридах кукурудзи, сорго та інших культур з підвищеною перетравністю сухої речовини.

  Відкриття мутантних форм сорго зміст лігніну в зеленій масі яких на 20-30% менше в порівнянні з його рівнем у нормальних гібридів цих культур, дає можливість підвищення перетравності сухої, речовини на 7-10% в тому числі білка на 3-5% [30 ].

  У годуванні тварин ферментні препарати використовують двома способами: введенням екзогенних ферментів в травний тракт у складі раціону або шляхом використання їх для гідролізу компонентів раціону до згодовування. Це сприяє підвищенню ефективності використання поживних речовин кормів. Крім того, деякі

  http://ej.kubagro.ru/2016/01/pdf/60.pdf

  Науковий журнал КубГАУ, №115 (01), 2016 року

  7

  ферментні препарати застосовують для профілактики захворювань тварин та птиці.

  Всі ферменти, які беруть участь в процесі травлення, можуть бути виділені з мікроорганізмів грибів і бактерій. Мікроорганізми використовують в їжу відходи тварин і рослин, мають широку ферментативну систему. Різноманітний комплекс карбогідраз в присутності целлюлаз, лігноназ, гемицеллюлазу, пектіназ і інших ферментів дозволяє їм більш повно розщеплювати вуглеводи рослин. Тварини здатні синтезувати дуже обмежена кількість карбогідраз, що діють тільки на крохмаль і дисахариди.

  Гідроліз целюлози і переведення її в засвоювану форму недоступний для травних соків тваринного, так як відсутні ферменти, здатні розщеплювати в-глюкозидні зв'язку, за допомогою яких з'єднані глюкозні залишки в молекулу целюлози. У травних соках відсутні гемицеллюлаза, руйнує ксілан, пектиназу, пектинові речовини, ферменти, лігнін та інші складні сполуки. Таким чином, широка група вуглеводів не перетравлюється ферментами тваринного походження і тільки завдяки мікроорганізмам, що населяють товстий кишечник, тварини частково використовують енергію цих полімерів. Розщеплюючи клітковину рослин, мікроорганізми вивільняють великі запаси поживних речовин, укладені в клітинних структурах і недоступні для ферментів тварин до руйнування клітковини.

  Ринок ферментів країн СНД насичений самим різним і широким асортиментом препаратів, рекомендованих до використання в свинарстві.

  Їх основна відмінність один від одного - це особливий набір ферментів, який утворює специфічний ферментний комплекс, і відмінності в співвідношенні їх активностей, які обумовлюють роботу в раціонах зі

  http://ej.kubagro.ru/2016/01/pdf/60.pdf

  Науковий журнал КубГАУ, №115 (01), 2016 року

  8

  строго визначеними складами. Наприклад, препарат Х вводиться до складу раціону з вмістом ячменю до 50% в дозуванні від 500 до 700 г на тонну, а препарат У в аналогічний раціон рекомендується до введення вже в дозуванні 1000 р даному випадку головним критерієм вибору слід вважати їх питому вартість в складі раціону.

  Отже, склад кожного з комерційних препаратів різний як по вхідних в нього ензимам, так і за рівнем одиниць їх активності. Наприклад, препарат Х має 150 одиниць бетаглюканазной активності, а препарат У по тій же активності характеризується рівнем в 1500 одиниць. Природно, що препарату Х додається набагато менше на тонну корму. В даному випадку слід пам'ятати, що у кожної Фірми-виробника методики визначення актівнастей кожного ферменту свої, і співвідносити їх один з одним можна і потрібно тільки по їх дозуванні в кормі і вартості, як зазначено вище.

  Найбільшу цінність для комбікормів-Престартери і стартерів представляють ферменти: целлюлаза, Пектиназа, ксиланазу і

  бетаглюканазу. Чим більше активності кожного з них входить до складу препарату, тим вища ефективність дії такого препарату по конкретному субстрату-целюлозі, пектинам, ксиланів, бетаглюканам.

  Ензими класифікуються на 6 великих груп відповідно до характеру їх дії.

  Оксидоредуктази каталізують окислювально-відновні реакції, що лежать в основі біологічного окислення. В результаті реакції відбувається перенесення водню, кисню або електронна від однієї молекули до іншої, наприклад, лактат окісяется в піруват в присутності лактатдегідрогенази. В процесі реакції два електрона і два атоми водню відриваються від спиртової групи, утворюючи кетон, і трансформуються з утворенням никотинамидадениндинуклеотида.

  Група включає: дегідрогенази; оксидази; пероксидази; каталази;

  http://ej.kubagro.ru/2016/01/pdf/60.pdf

  Науковий журнал КубГАУ, №115 (01), 2016 року

  9

  оксигенази; гідроксилази.

  Трансферази - велика група ензимів, які каталізують перенесення від субстрату до іншої речовини різних функціональних груп, таких як ацетил, аміно і фосфат від однієї молекули до іншої. Наприклад, при утворенні глюкоза-6-фосфат з глюкози при звільненні енергії в тілі додавання фосфатної групи відбувається в присутності гексокінази:

  Група включає: трансальдолази і транскетолази; ацетил-,

  глюкозіл- і фосфорілтрансферази; кінази; фосфомутази.

  Г ідролази каталізують гідролітичні розщеплення внутрішньомолекулярних зв'язків (за винятком С-С зв'язків) в субстратах з приєднанням Н2О. Типовим є гідроліз жирів і білків. Жир може бути зруйнований до гліцеридів (ацілгліцероли) і жирних кислот під впливом ліпази.

  Подібним чином пептідази розщеплюють білки шляхом гідролізу пептидних зв'язків між суміжними амінокислотами.

  Ця група включає: естерази; глікозідази; пептідази; фосфотази; тіолази; фосфоліпази; амидаз; дезамінази; рибонуклеази.

  Ліази - ензими, які каталізують негідролітіческім розрив С-О, С-С, C-N та інших зв'язків, включаючи відрив певних груп при декарбоксилюванні або дезаминировании. Піруват декарбосілаза, наприклад, каталізує перетворення 2-оксо-кислоти в альдегід, при цьому видаляється двоокис вуглецю:

  Ця група включає: альдолази; гідратази; дегідратази; синтази; ліази.

  Ізомерази каталізують реакції ізомерного перетворення в межах однієї молекули. Наприклад, рібулозофосфат-3-епімерази змінює конфігурацію молекули при одному атомі вуглецю і перетворюють рибулозо-5-фосфат в ксилулозо-5-фосфат:

  http://ej.kubagro.ru/2016/01/pdf/60.pdf

  Науковий журнал КубГАУ, №115 (01), 2016 року

  10

  Група включає: рацемази; ізомерази; деякі мутази.

  Лігази. Назва означає каталіз реакцій, де зв'язуються дві молекули за рахунок руйнування високоенергетичної фосфатної зв'язку АТФ, які дають енергію для здійснення реакції. Напри-заходів, освіту глютамина з глютамінової кислоти здійснюється за допомогою глютамінсінтетази при витраті енергії АТФ [30].

  Існує ряд методів, що дозволяють знизити дію антиживильних чинників: використання ферментних препаратів,

  обробка формальдегідомі додаткове введення в раціон метіоніну, експандуванні, використання великої кількості високопоживних нетрадиційних кормових засобів.

  Ферменти - найбільший і високоспеціалізований клас білкових молекул, за допомогою яких реалізується дію генів в здійсненні життєво необхідних хімічних реакцій в організмі тварин. Ферментативної активністю володіють також матричні РНК, які називаються рибозимами. До теперішнього часу відкрито більше тисячі ферментів, найбільш затребувані отримані в кристалічному вигляді і використовуються в сільському господарстві.

  Назва багатьох ферментів утворюються шляхом додавання суфікса - аза до назви субстрату, тобто того речовини, на яке впливає даний фермент. Уреаза каталізує гідроліз сечовини (англ, ігеа-юреа-сечовина) до NH3 і СО2, аргіназа каталізує гідроліз аргініну до орнитина і сечовини. Сумарне назва ферментів для певного класу речовин: протеази - ферменти розщеплюють білки (протеїни), ліпази, що розщеплюють ліпіди (жири), карбогідрази -углеводи, нуклеази - нуклеїнові кислоти і т.д. Слова фермент і ензим мають рівний сенс.

  Ферменти, або ензими - це каталізатори, що в класичному хімічному розумінні означає речовину, яка впливає на швидкість

  http://ej.kubagro.ru/2016/01/pdf/60.pdf

  Науковий журнал КубГАУ, №115 (01), 2016 року

  11

  хімічних реакцій без появи в кінцевих продуктах; характерно, що каталізатор залишається незмінним по завершенні реакції. Ензими здатні підвищувати швидкість реакції в 10-10 разів у порівнянні з некаталізірованной реакцією. Реакції, що каталізуються ензимами, теоретично є оборотними і повинні досягати рівноваги. У живих клітинах продукти реакції видаляються, і реакції є в значній мірі односпрямованим і не досягають рівноваги, скоріше, вони досягають стабільного стану, в якому концентрації реактантов залишаються відносно постійними.

  Кожна жива клітина містить сотні ензимів і може функціонувати ефективно лише тоді, коли дії ензимів сприятливо скоординовані. Важливо підкреслити, що в межах клітини ензими існують в різних компартаментах: клітина не ящик, в якому вони безладно розкидані. Наприклад, ензими 1-ої стадії в окисленні глюкози (гликолитический шлях) присутні в цитоплазмі, в той час як ферменти дихального ланцюга, включені в цикл трикарбонових кислот, знаходяться в мітохондріях; ферменти, що каталізують процеси обміну нуклеїнових кислот, локалізовані в ядрі і т.д. [30].

  У дослідах на молодняку ​​свиней встановлено позитивний вплив включення ферментного препарату Ронозім WX на перетравність клітковини в раціонах, вона покращилася на 2,9% [6].

  Проведеними дослідженнями встановлено позитивний вплив ферментного препарату на продуктивність свиней і витрати корму на 1 кг приросту живої маси. Жива маса тварин за весь період згодовування ферменту збільшилася на 7,6% в порівнянні з контролем, а витрати корму знизилися на 9,3% [7].

  В результаті використання ферментного препарату Роксазім G 2 в дослідній групах була збільшена прибуток від вирощування і відгодівлі

  http://ej.kubagro.ru/2016/01/pdf/60.pdf

  Науковий журнал КубГАУ, №115 (01), 2016 року

  12

  свиней, а так само підвищився рівень рентабельності, який був вище, ніж у контролі на 12,9% [8].

  Баєв А. А. та ін. (2011) в умовах птахоферми «40 років Жовтня» Моздокского району РСО-Аланія для підвищення ефективності використання кормів і збільшення продуктивності були використані ферментні препарати Ронозім WX і Роксазім G2 Г Ранул, в результаті жива маса була збільшена в дослідній групі на 9,5%, а збереження на

  7,8%, в порівнянні з відповідними показниками в контрольній групі [2].

  Колективом вчених отримані позитивні результати, як по продуктивності, так і переваримости основних поживних речовин в комбікормах з включенням ферментного препарату «ЦеллоЛюкс-F». В результаті фізіологічного досвіду завдяки добавці ферментного препарату «ЦеллоЛюкс-F» в кількості 100 г на 1 т комбікорму в дослідній групі підвищилася переваримость сирого протеїну і сирої клітковини по відношенню до контрольної групи на 4,5% і 1,53%, відповідно [14 ].

  Авторський колектив під керівництвом Теміраева Р.Б. (2012) в умовах РСО-Аланія отримав позитивні результати за рахунок використання в складі раціонів для свиней ферментних препаратів протосубтилин ГЗх і целловерідін Г20х. Спільні добавки ферментів в раціони дослідної групи сприяли підвищенню коефіцієнтів перетравності сухої речовини на 3,01 5, органічної речовини - на 2,03%, сирого протеїну - на 2,67% і клітковини - на 2,06%. Дослідники вважають, що це сталося за рахунок активації в шлунково-кишковому тракті досвідчених тварин протеїназ, целлюлаз і амілаз [33].

  Введення різних доз ферментного препарату Роксазім G2 в комбікорми для свиней сприяло збільшенню забійних виходів,

  http://ej.kubagro.ru/2016/01/pdf/60.pdf

  Науковий журнал КубГАУ, №115 (01), 2016 року

  13

  площі «м'язового вічка» і позитивно вплинуло на формування м'ясних якостей свиней в процесі вирощування і відгодівлі [4].

  Співробітниками СКНІІЖ в дослідах на молодняку ​​свиней встановлено досить високий вихід м'яса у дослідних тварин, які отримували в складі комбікорму ксиланазной і арабіноксіланазний препарат. Крім того включення ферменту в раціони свиней позитивно відбилося на переваримости основних поживних речовин. У дослідній групі отримана більш висока перетравність білка на 1,9%, ніж у контрольній групі [5].

  Солі важких металів надають депресивний дію на ріст, забійні та м'ясні якості молодняку ​​свиней на відгодівлі, а також на харчову та біологічну цінність їх м'яса. Тому в кожному екологічно несприятливому регіоні вишукують ефективні способи детоксикації солей важких металів у виробленій свинині. Для оптимізації забійних показників тварин співробітниками університетів РСО-Аланія під керівництвом Теміраева Р.Б. (2015) проведено експериментальне обгрунтування ефективності запровадження адсорбенту токсинів Плюс Юніком і ферментного препарату протосубтилина Г3х в їх раціони [34].

  У дослідженнях впливу ферментного препарату Натуфос 5000 встановлено, що включення його до складу повнораціонних комбікормів, що містять 50% зерна голозерного вівса сприяє підвищенню інтенсивності росту на 4,5% і зниження витрат кормів на одиницю приросту живої маси на 3,7% [16].

  Використання, групою авторів, в комбікормах для молодняку ​​свиней мультиензимних композиції гидролитического і ліпазних дії не зробило негативного впливу на обмін речовин в організмі і стан гематологічних показників. Жива маса свиней в дослідній групі на кінець досвіду була вище відповідного

  http://ej.kubagro.ru/2016/01/pdf/60.pdf

  Науковий журнал КубГАУ, №115 (01), 2016 року

  14

  показника в контролі на 6,0%. Протягом усього досвідченого періоду загальний стан тварин всіх груп: поведінка, дефекація і

  сечовипускання були в межах фізіологічної норми [15].

  Р. В. Некрасовим та ін. (2012) встановлено, що включення до складу комбікорму для поросят лактоаміловоріна в кількості 0,1% сприяє підвищенню середньодобових приростів живої маси на 9,9% і збереження - на 3,0% в порівнянні з контролем . При цьому у поросят дослідної групи не відмічено відхилень в стані здоров'я і порушень в обміні речовин [23, 24].

  У дослідженнях співробітників Кубанського ГАУ встановлено, що включення до складу повнораціонного комбікорми мультиензимних композиції МЕК СХ-3 в кількості 100 г / тонну є найоптимальнішою і економічно обгрунтованою. Більш висока норма не сприяє підвищенню живої маси окупною вартістю повнораціонного комбікорми. Включення до складу повнораціонних комбікормів ферментного препарату позитивно позначилося і на збереження молодняку, в дослідній групі, що отримувала додатково до основного раціону фермент, вона збільшилася на 6% [11].

  За підсумками науково-господарського досвіду проведеного співробітниками кафедри годівлі сільськогосподарських тварин Кубанського ГАУ було встановлено позитивний вплив добавки ферментного препарату «ЦеллоЛюкс-F» в складі повнораціонного комбікорми для курчат-бройлерів на приріст живої маси, а за середньодобовими приростам за весь період вирощування перевага в дослідній групі по відношенню до контролю склало 7,7%. Також не встановлено впливу добавки ферменту на збереження молодняку ​​птиці, в контрольній і дослідній групах вона була однаковою [21].

  Баєв А. А. (2012) в ході науково-виробничого досвіду встановлено, що включення суміші МЕК Ронозім WX і Роксазім G2

  http://ej.kubagro.ru/2016/01/pdf/60.pdf

  Науковий журнал КубГАУ, №115 (01), 2016 року

  15

  Гранулят в раціони пшенично-ячмінного типу дозволило збільшити збереження поголів'я і приріст живої маси, а також підвищити перетравність і використання поживних речовин раціону [1].

  Цалієва Л.В. та ін. (2011) в науково-господарських дослідах на молодняку ​​свиней отримані позитивні результати при використанні в раціоні ферментного препарату протосубтилина ГЗх в дозі 0,03% від норми сухої речовини [36].

  В даний у зв'язку з забороною в ряді країн кормових антибіотиків єдиною альтернативою їм є застосування кормових пробіотиків. На відміну від кормових антибіотиків, пробіотики нетоксичні для тварин і птиці, не накопичуються в організмі, не викликають резистентності, не мають видової специфічності

  (Застосовуються для всіх видів тварин і птиці), безпечні для людини і природи [37].

  Ків А. Е. та ін. (2012) з огляду на особливості мікробної популяції вітчизняних свиней був розроблений пробіотичний препарат «Біовет-2», який проводиться за ступеневою технології і включає комплекс штамів молочно-кислих і пропионово-кислих бактерій роду Streptococcus, Propionibacterium, Lactobacillus . Препарат має високу кислотообразующую антибактеріальну активність, здатний пригнічувати умовно-патогенну мікрофлору в шлунково-кишковому тракті тварин, забезпечує розвиток нормальної мікрофлори кишечника і, отже, нормалізує показники мікробіоценозу, що дозволяє значно знизити падіж молодняку ​​від інфекційних захворювань [38].

  Згодовування пробіотика «Біовет-2» відстаючим в зростанні поросятам Осепчуком Д. В. та ін. (2012) в перший місяць вирощування не зробило позитивного впливу на інтенсивність росту молодняка, проте в контрольній групі, в цей період, у шести поросят діагностували

  http://ej.kubagro.ru/2016/01/pdf/60.pdf

  Науковий журнал КубГАУ, №115 (01), 2016 року

  16

  діарею, і один з них упав, а в дослідній групі падежу не було. В період 90-120 днів валовий приріст живої маси в контрольній групі склав

  13,5 кг, а в дослідній - на 6,7% більше (Р>0,05). У цей період в першій групі упав ще одне порося. В результаті збереження поголів'я в дослідній групі була на 14,3% вище. Середньодобовий приріст живої маси поросят за досвід склав в контрольній групі 391,8г, в дослідній - 401,6 г, тобто більше на 2,5%. З огляду на нормованої годівлі середньодобове споживання комбікормів в групах було однаковим -1,47кг. Витрати кормів на 1 кг приросту живої маси в контрольній групі склали 3,75 кг, а в другій - менше на 2,4% [25].

  Широке застосування антибіотиків способствовует значному поліпшенню лікувально-профілактичної роботи, стану здоров'я і продуктивності сільськогосподарських тварин. Однак при широкому застосуванні антибіотиків в якості лікувальних препаратів відбувається швидке накопичення резистентних до цих сполук форм мікроорганізмів.

  Прибуток - це живі мікроорганізми і препарати мікробного походження, які ініціюють позитивні ефекти щодо фізіологічних, біохімічних та імунних реакцій організму господаря через стабілізацію та оптимізацію функції нормальної мікрофлори при природному способі їх введення в шлунково-кишковий тракт [39].

  Однак Пробіотикотерапія запізнюється в часі з динамікою кишкових дисбактеріозів, а її ефективність залежить не тільки від ступеня структурних змін в кишковому мікробіоценозе, але і від ступеня і характеру порушень в локальних і системних імунних реакціях, що викликає необхідність використовувати пробіотики на ранніх етапах розвитку молодняка.

  Юрина Н.А. та ін. (2015) в дослідах визначили зоотехническую доцільність і економічну ефективність використання

  http://ej.kubagro.ru/2016/01/pdf/60.pdf

  Науковий журнал КубГАУ, №115 (01), 2016 року

  17

  пробіотика «Моноспорин» в раціонах поросят. %. У двомісячному віці вища жива маса отримана в дослідній групі на 16,3%, ніж у контролі. Середньодобовий приріст живої маси за весь період досвіду - 0-2 місяці склав в дослідній групі - 255,8 г, або більше контролю на 17,6%.

  Додавання пробіотика поросятам у підсисний період дозволило підвищити їх збереження. Випоювання пробіотика «Моноспорин» тваринам перші 8 днів життя і під час відбирання збільшило збереження поголів'я на 6,9%. Витрати корму на одиницю продукції підтвердили ефективність застосування досліджуваних препаратів. У дослідній групі на 1 кг приросту живої маси тваринами було витрачено менше корму на

  13,1% [40].

  Деякі пробіотики служать лікувально-профілактичними

  засобами в боротьбі з інфекційними захворюваннями, а по ефективності дії деякі з них не поступаються антибіотикам, але не надають побічної дії на мікрофлору кишечника, тобто є екологічно чистими.

  Необхідно, однак, відзначити, що застосування пробіотиків не завжди супроводжується позитивними ефектами. У ряді досліджень отримані суперечливі результати. Це обумовлено, по-видимому, недостатньою вивченістю пробіотичних препаратів, невдалим підбором входять до їх складу штамів бактерій, технологічними проблемами при виробництві препаратів.

  В даний час перспективним є пошук нових мікроорганізмів, стане в нагоді для приготування пробіотичних препаратів. Пробіотичний ефект різних бактерій визначається сумою специфічних активностей, якими ці організми володіють.

  Молочнокислі бактерії, наприклад, надають корисну дію за допомогою утворених антибіотиків, продукції органічних кислот і зниження

  http://ej.kubagro.ru/2016/01/pdf/60.pdf

  Науковий журнал КубГАУ, №115 (01), 2016 року

  18

  величини рН, зміни окислювально-відновного потенціалу і конкурентного антагонізму. Бактерії інших систематичних груп, і зокрема рубцеві види, можуть продукувати біологічно активні речовини, необхідні для росту інших бактерій, утилізувати шкідливі продукти обміну і таким чином підтримувати екологічну рівновагу в травному тракті. Тому найбільш перспективними можуть бути пробіотичні препарати, які складаються з бактерій різних видів (мікробний консорціум), що знаходяться в сінтрофних взаєминах. При цьому слід пам'ятати, що принцип мікробного консорціуму може бути успішно застосований при створенні комплексних пробіотиків на основі бактерій рубця з високою ферментативною активністю.

  Целлобактерін - це натуральний комплекс живих бактерій, що руйнують клітковину. У раціонах сільськогосподарських тварин і птахів Целлобактерін виконує функції двох кормових добавок: кормового ферменту і пробіотика. Як ферментний препарат Целлобактерін підвищує засвоюваність зернових: пшениці, ячменю, жита, вівса. Завдяки особливій організації ферментного комплексу,

  Целлобактерін також ефективно впливає на висівки і соняшниковий шрот. Як пробіотичний препарат Целлобактерін пригнічує розвиток патогенних мікроорганізмів і сприяє формуванню корисної мікрофлори в травному тракті.

  Целлобактерін є виділені з рубця жуйних тварин мікроорганізми з високою целюлозолітичної активністю і здатністю продукувати органічні кислоти (молочну, оцтову та ін.). За рахунок целюлозолітичної активності Целлобактерін, подібно кормовим ферментам, руйнує некрохмалисті полісахариди корми. Однак якщо в кормових ферментах кожна ферментна молекула працює в розчині окремо, то у бактерій взаємодоповнюючі ферменти зібрані в спеціалізовані блоки на мембранах, що

  http://ej.kubagro.ru/2016/01/pdf/60.pdf

  Науковий журнал КубГАУ, №115 (01), 2016 року

  19

  дозволяє їм руйнувати навіть щільні структури клітинних оболонок. Тому Целлобактерін ефективно підвищує засвоюваність не тільки зернових, але також соняшникової шроту і висівок. За рахунок утворення низькомолекулярних органічних кислот і, можливо, ряду інших антимікробних факторів, Целлобактерін виконує функцію

  класичного пробіотика, т. е. витісняє умовно-патогенну

  мікрофлору. Таким чином, Целлобактерін здатний повністю замінити в раціоні кормові ферменти і пробіотики.

  Матеріали і методи досліджень. Піддослідні групи формувалися за принципом пар-аналогів з урахуванням породи, походження, віку і живої маси по 20 голів в групі з 35дневного віку. Умови годівлі піддослідного поголів'я були однаковими. Комбікорм дослідної групи відрізнявся від контрольного лише тим, що в нього додавали ферментний препарат Целлобактерін в кількості 1 кг / тонну в складі преміксу (табл. 1).

  Таблиця 1 - Склад комбікормів,%.

  Компоненти Г рупа

  1 2

  Ячмінь 50,0 50,0

  Кукурудза 17,7 17,7

  Пшениця 10,0 10,0

  Макуха соняшникова 17,0 17,0

  Шрот соєвий 4,0 4,0

  Дефторірованний фосфат 0,5 0,5

  Мел 1,3 1,3

  Сіль кухонна 0,3 0,3

  Премікс П51-1 1,0 -

  Премікс П51-1 з - 1,0

  Целлобактеріном

  http://ej.kubagro.ru/2016/01/pdf/60.pdf

  Науковий журнал КубГАУ, №115 (01), 2016 року

  20

  З урахуванням фактичної поживності кормів господарства було складено рецепти комбікормів для молодняку ​​свиней за нормами концентрації поживних речовин рекомендованих ВИЖ. Поживність комбікормів піддослідних груп молодняку ​​свиней представлена ​​в таблиці 2.

  Таблиця 2 - Поживність комбікормів

  Показники Г рупа

  1 2

  Обмінна енергії, МДж 12,6 12,6

  Сирий протеїн, г 172,0 172,0

  Перетравний протеїн, г 140,2 140,2

  Сира клітковина, г 53,8 53,8

  Лізин, г 7,7 7,7

  Метіонін + цистин, г 5,6 5,6

  Кальцій, г 8,0 8,0

  Фосфор, г 6,5 6,5

  Залізо, мг 96,0 96,0

  Мідь, мг 14,0 14,0

  Цинк, мг 52,0 52,0

  Марганець, мг 40,0 40,0

  Кобальт, мг 1,0 1,0

  Йод, мг 0,5 0,5

  Вітаміни: A, ME 5000,0 5000,0

  Д, МО 500,0 500,0

  Е, мг 40,0 40,0

  В1, мг 4,5 4,5

  В2, мг 3,4 3,4

  В3, мг 18,0 18,0

  В4, г 1,2 1,2

  В5, мг 88,0 88,0

  В6, мг 3,0 3,0

  В12, мкг 25,0 25,0

  http://ej.kubagro.ru/2016/01/pdf/60.pdf

  Науковий журнал КубГАУ, №115 (01), 2016 року

  21

  Склад комбікормів для поросят контрольної та дослідної груп відрізнявся лише введенням різних преміксів, в контрольний і досвідчений комбікорм включався одновідсотковий стандартний премікс П51-1 і П51-1 з Целлобактеріном (табл. 3).

  Таблиця 3 - Склад преміксів

  Показники Норма введення біологічно активних речовин, г / т

  П 51-1 П 51-1 з Целлобактеріном

  вітаміни:

  А, млн. МО 500 500

  D, млн. МО 50 50

  Е 500 500

  До 150 150

  В1 50 50

  В2 200 200

  В3 500 500

  В4 15000 15000

  В5 1300 1300

  В6 50 50

  В12 2,5 2,5

  Залізо 2000 2000

  Мідь 1000 1000

  Цинк 2000 2000

  Марганець 400 400

  Кобальт 50 50

  Йод 40 40

  Селен 20 20

  Целлобактерін - 100000

  http://ej.kubagro.ru/2016/01/pdf/60.pdf

  Науковий журнал КубГАУ, №115 (01), 2016 року

  22

  Всі дослідження проводилися за загальноприйнятими методиками. Умови утримання поросят всіх груп були однаковими і відповідали ветеринарно-зоогигиеническим нормам.

  Ветеринарно-профілактичні заходи проводились

  незалежно від умов досвіду відповідно до затвердженого плану.

  Результати досліджень та їх обговорення. В ході проведення дослідження отримані наступні результати (табл. 4).

  Таблиця 4 - Жива маса і середньодобові прирости піддослідних тварин

  в різні вікові періоди

  Показники Г рупа

  1 2

  Жива маса у віці, днів

  35 9,3 + 0,09 9,3 + 0,07

  60 19,6 + 0,31 20,6 + 0,24

  120 50,1 + 0,60 52,5 + 0,55

  Середньодобовий приріст живої маси за період, г

  35-60 412 + 8,21 452 + 7,14

  61-120 508 + 10,10 532 + 8,77

  35-120 480 + 9,13 508 + 8,19

  У% до контролю - 105,8

  З наведених даних видно, що на кінець досвіду тварини другої групи, що одержували в складі комбікорму ферментний препарат Целлобактерін, мали найвищу живу масу 52,5 кг. Цей показник був вище, ніж у тварин контрольної групи на 4,8%.

  При аналізі валового приросту живої маси відзначалася, та ж тенденція, що й за живою масою. У дослідній групі було отримано найвищий показник валового приросту за весь період вирощування і

  http://ej.kubagro.ru/2016/01/pdf/60.pdf

  Науковий журнал КубГАУ, №115 (01), 2016 року

  23

  відгодівлі, і він перевищив відповідний середній показник контрольної групи на 8,1 кг, або на 9,6%.

  В результаті того, що тварини піддослідних груп споживали практично однакову кількість корму, але були отримані більш високі прирости живої маси в дослідній групі, били знижені і витрати корму на 1 кг приросту живої маси в другій групі.

  Протягом всього періоду дослідження загальний стан піддослідного молодняку ​​свиней: поведінкові реакції, дефекація і сечовипускання були в межах нормального фізіологічної норми. За весь період науково-господарського досвіду не відмічено випадків захворювання і загибелі тварин піддослідних груп. Результати гематологічних досліджень не виявили суттєвих відхилень від фізіологічної норми в морфологічної картині крові (таблиця 5).

  Таблиця 5 - Біохімічні показники крові у піддослідних тварин.

  показники Група

  1 2

  Еритроцити, 10 12 / л 5,85 5,96

  Лейкоцити, '10 9 / л 16,37 16,40

  Г емоглобін, г / л 107,1 107,9

  Резервна лужність, од. 478,00 481,00

  Кальцій ммоль / л 2,61 2,62

  Фосфор ммоль / л 1,82 1,82

  Вітамін А мкг% 23,4 26,2

  Вітамін Е мг% 0,3 0,3

  Магній моль / л 1,2 1,2

  Мідь мкг% 189,6 191,2

  Цинк мкг% 119,7 121,4

  http://ej.kubagro.ru/2016/01/pdf/60.pdf

  Науковий журнал КубГАУ, №115 (01), 2016 року

  24

  Істотних відмінностей в складі крові між тваринами контрольної і дослідної груп не відзначалося, за винятком деяких показників.

  Показники по кальцію, фосфору, магнію, міді і цинку в крові практично отримані однакові, що вказує на нормальну функціональну діяльність усіх органів і систем і відсутність порушень мінерального обміну.

  Відзначено в дослідній групі більш високий вміст вітаміну А на 2,8% в порівнянні з контролем, а ось вітамін Е знаходиться в обох групах на однаковому рівні.

  Отже, використання в комбікормах для молодняку ​​свиней ферментного препарату Целлобактерін не зробило негативного впливу на обмін речовин в організмі і стан гематологічних показників крові.

  Висновок. У зв'язку з тим, що у молодняка свиней в перші тижні життя ферментативна система травлення недорозвинена, тому високий вміст некрохмалистих речовин в раціонах негативно позначається на їх життєздатності і приростах. Для нормалізації процесів обміну речовин, підвищення резистентності організму, збільшення продуктивності і збереження тварин рекомендується застосовувати ферментні препарати.

  Таким чином, для підвищення продуктивності та інтенсивності росту в комбікормах на основі ячменю і соняшникової макухи з підвищеним вмістом клітковини, рекомендується включати в комбікорми ферментний препарат Целлобактерін в дозі 1 кг на 1 т комбікорму.

  http://ej.kubagro.ru/2016/01/pdf/60.pdf

  Науковий журнал КубГАУ, №115 (01), 2016 року

  25

  Список літератури.

  1. Баєва А. А. Вплив ферментних препаратів на продуктивність і травний обмін курчат-бройлерів / А. А. Баєва // Аграрна Росія. - 2012. -№8. - С. 26-29.

  2. Баєва О. А. Вплив ферментних препаратів на продуктивність і обмін речовин у курчат-бройлерів / А. А. Баєва, І. Р. Тлецерук, З. Г. Дзідзоева // Вісник Майкопського державного технологічного університету. - 2011. - № 3. - С. 3033.

  3. Кастуев А.З. Підвищення харчової цінності свинини /А.З. Кастуев, Л.Х. Албегова, В. В. Тедтова, Л.В. Цалієва, Б.М. Маркарян // М'ясна індустрія. - 2007. -№4. - С. 42-44.

  4. Кононенко С. І. Ферменти в комбікормах для свиней / С. І. Кононенко // Праці Кубанського державного аграрного університету. - 2008. - №10. - С. 170 174.

  5. Кононенко С. І. Ефективність використання Ронозім WX в комбікормах / С. І. Кононенко, Н. С. Паксютов // Известия Горського державного аграрного університету. - 2011. - Т. 48. - №. 1. - С. 103-106.

  6. Кононенко С. І. Ферменти в годівлі молодняку ​​свиней / С. І. Кононенко, Н. С. Паксютов // Годівля сільськогосподарських тварин і кормовиробництво. -2011. - № 7. - С. 18-21.

  7. Кононенко С. І. Вплив ферменту Ронозім WX на перетравність поживних речовин / С.І. Кононенко, Н. С. Паксютов // Праці Кубанського державного аграрного університету. - 2011. - № 28. - С. 107-108.

  8. Кононенко С. І. Ферментний препарат Роксазім G2 в комбікормах свиней / С. І. Кононенко // політематичної мережевий електронний науковий журнал Кубанського державного аграрного університету. - 2011. - №71. - С. 476 - 486. - Режим доступу: http://ei.kubagro.ru/2011/07/pdf/55.pdf

  9. Кононенко С. І. Комбікорми з рапсовим макухою для свиней / С. І. Кононенко, А.Е. Чіков // політематичної мережевий електронний науковий журнал Кубанського державного аграрного університету. - 2011. - №72. - С. 456 - 472. Режим доступу: http://ei.kubagro.ru/2011/08/pdf/03.pdf

  10. Кононенко С. І. Показники природної резистентності крові у досліджуваних вітчизняних та імпортних порід свиней / С. І. Кононенко, В. І. Лозової, В. В. Семенов, Л. В. Ворсіна // Збірник наукових праць Північно-Кавказького науково-дослідного інституту тваринництва. - 2012. - Т. 1. - № 1. - С. 127-133.

  11. Кононенко С. І. Ефективність згодовування мультиензимних препарату в складі комбікормів / С. І. Кононенко // політематичної мережевий електронний науковий журнал Кубанського державного аграрного університету. - 2012. -№84. - С. 502-519. - Режим доступу: http://ei.kubagro.ru/2012/10/pdf/08.pdf

  12. Кононенко С. І. Шляхи підвищення протеїнової поживності комбікормів / С. І. Кононенко // політематичної мережевий електронний науковий журнал Кубанського державного аграрного університету. - 2012. - № 81. - С. 520 - 545. Режим доступу: http://ej.kubagro.ru/2012/07/pdf/10.pdf

  13. Кононенко С. І. Генетичний потенціал нового типу свиней «Артезианский»

  / С. І. Кононенко, В. В. Семенов, Е. І. Сердюков, В. І. Лозової, Л. В. Ворсіна

  // Збірник наукових праць Північно-Кавказького науково-дослідного інституту тваринництва. - 2013. - Т. 2. - № 2. - С. 23-28.

  14. Кононенко С. І. Обмін речовин і продуктивність курчат-бройлерів при додаванні ферменту «ЦеллоЛюкс» в комбікормах з зерном сорго / С. І. Кононенко, І. С. Кононенко // Вісник АПК Ставропілля. - 2013. - № 4 (12). - С. 51-54.

  http://ej.kubagro.ru/2016/01/pdf/60.pdf

  Науковий журнал КубГАУ, №115 (01), 2016 року

  26

  15. Кононенко С. І. Способи поліпшення використання поживних речовин раціонів / С. І. Кононенко // політематичної мережевий електронний науковий журнал Кубанського державного аграрного університету. 2013. - №86. - С. 486510. - http://ei.kubagro.ru/2013/02/pdf/06.pdf

  16. Кононенко С. І. Вплив ферментних препаратів на продуктивність / С.І. Кононенко // політематичної мережевий електронний науковий журнал Кубанського державного аграрного університету. - 2013. - №87. - С. 438-465. - Режим доступу: http://ei.kubagro.ru/2013/03/pdf/06.pdf

  17. Кононенко С. І. Способи підвищення м'ясної продуктивності свиней / С. І. Кононенко, В. В. Семенов, Л. В. Ворсіна, В. І. Лозової // Известия Горського державного аграрного університету. - 2014. - Т. 51. - №. -2. - С. 90-94.

  18. Кононенко С. І. Інновації в організації годівлі / С. І. Кононенко // Известия Горського державного аграрного університету. - 2014. - Т. 51. - №. -2. -

  С. 94-98.

  19. Кононенко С. І. Економічна ефективність використання пробіотиків / С. І. Кононенко, Б. Т. Абілов, А. І. Заритовскій, Н. А. Болотов // Збірник наукових праць Північно-Кавказького науково-дослідного інституту тваринництва. -2014. - Т. 3. - С. 117-122.

  20. Кононенко С. І. Підвищення перетравності кормів для гусей за рахунок екструдування / С. І. Кононенко, А. Ф. Гуліц // Вісник АПК Ставропілля. - 2014. -№ 3 (15). - С. 133-136.

  21. Кононенко С. І. Ефективний спосіб підвищення продуктивності / С. І. Кононенко // політематичної мережевий електронний науковий журнал Кубанського державного аграрного університету. - 2014. - № 98. - С. 759 - 768. - Режим доступу: http://ei.kubagro.ru/2014/04/pdf/33.pdf

  22. Кононенко С.І. Способи підвищення генетично обумовленої продуктивності молодняку ​​птиці /С.І. Кононенко // Известия Горського державного аграрного університету. - Владикавказ. - 2015. - Т. 52. - № 2. - С. 8488.

  23. Некрасов Р. В. Вплив пробіотика лактоаміловарін на продуктивність та біохімічні показники крові поросят /Р.В.Некрасов, М.Г. Чабан, Н.І.Анісова,

  О.В. Павлюченко, О.А. Артем'єва, П.В. Митников, М.І. Карташов // Зоотехнія. - 2012.

  - №11. - С. 22-24.

  24. Некрасов Р. В. Широке впровадження прибутків нового покоління в практику

  тваринництва / Р. В. Некрасов, Н. А. Ушакова, О. І. Бобровська, Н. А. Мелешко

  // Известия Самарської державної сільськогосподарської академії. - 2012. - № 1.

  - С. 138-142.

  25. Осепчук Д.В. Вплив поліассоціатівного пробіотика «Біовет-2» на кишкову мікрофлору і ефективність вирощування молодняку ​​свиней, відстає в рості /Д.В. Осепчук, Н.Е. Скобликов, А.Е. Чіков, С. І. Кононенко // Збірник

  наукових праць Всеросійського науково-дослідного інституту вівчарства та козівництва. - 2012. - Т. 3. - № 1-1. - С. 142-145.

  26. Погодаев В. А. М'ясна продуктивність помісних свиней, отриманих на

  основі схрещування порід СМ-1 і ландрас / В. А. Погодаев, А. Д. Пєшков, А. М.

  Шнахов // Свинарство. - 2010. - № 8. - С. 26-29.

  27. Погодаев В. А. Результативність відгодівлі свиней, одержаних на основі порід СМ-1 і ландрас французької та канадської селекції / В. А. Погодаев, А. Д. Пєшков, А. М. Шнахов // Зоотехнія. - 2011. - № 1. - С. 23-24.

  http://ej.kubagro.ru/2016/01/pdf/60.pdf

  Науковий журнал КубГАУ, №115 (01), 2016 року

  27

  28. Ратошний А.Н. Використання голозерного вівса в годуванні ремонтного молодняку ​​перепелів і перепілок-несучок О.М.. Ратошний, С.Н. Зібров // Праці Кубанського державного аграрного університету. - 2012. - № 36. - С. 196-199.

  29. Рачков І. Г. Селекція свиней на стрес-чутливість і ясності при

  виведенні нового м'ясного типу / І. Г. Рачков, В. В. Семенов, Л. В. Кононова, В. І.

  Лозовий, Л. М. Смирнова, Л. В. Ворсіна // Збірник наукових праць Всеросійського науково-дослідного інституту вівчарства та козівництва. - 2014. - Т. 1. - № 7 (1). - С. 102-105.

  30. підрядником В.Г. Основи харчування і годівлі сільськогосподарських тварин: навч. Посібник В.Г.. Підрядником. Краснодар: КГАУ, 2013, - 616 с.

  31. Семенов В. В. Способи знезараження зерна в птахівництві В.В.. Семенов,

  В.І. Лозовий, Л. В. Ворсіна, С. І. Кононенко, Ф.Т. Салбіева // Збірник наукових

  праць Всеросійського науково-дослідного інституту вівчарства та козівництва. - 2014. - Т. 1. - № 7 (1). - С. 125-130.

  32. Теміраев Р. Ефективність застосування ферментних препаратів з вітаміном U / Р. Теміраев, Г. Чахатаріді, В. Теміраев, А. Баєва // Комбікорми. - 2000. - № 5. - С. 36.

  33. Теміраев Р.Б. Особливості обміну речовин у молодняку ​​свиней при використанні автолизата пивних і винних дріжджів і ферментних препаратів /Р.Б. Теміраев, Л.В. Цалієва, Ф.Р. Балікоева, І.Г. Плієва // Известия Горського державного аграрного університету. - 2012. - Т. 49. - №. 1-2. - С. 109-111.

  34. Теміраев Р.Б. Ефективний спосіб підвищення свинини / Р.Б. Теміраев, В.В. Тедтова, Г.К. Васіліаді, Е.С. Дзодзіева, І.М. Кулова // М'ясна індустрія. - 2015. -№10. - С. 42-43.

  35. Тлецерук І. Р. Комбікорми з нетрадиційними компонентами / І. Р. Тлецерук, А. Е. Чіков, С. І. Кононенко // Нові технології. - 2012. - № 2. - С. 109-

  111.

  36. Цалієва Л. В. Використання автолизата винних дріжджів для відгодівлі свиней Л.В.. Цалієва, Р.Б. Теміраев, Ф.Р. Балікоева, Н.А. Пишманцева // М'ясна індустрія. -2011. - №11. - С. 36-38.

  37. Чіков А. Продуктивне дію пробіотика на молодняк курей-несучок / А. Чіков, С. Кононенко, Н. Пишманцева, Д. Осепчук // Комбікорми. - 2012. - № 2. - С. 9697.

  38. Чіков А. Ефективність пробіотика при підвищеному вмісті клітковини в раціоні свиней / А. Чіков, С. Кононенко, Н. Омельченко, Н. Пишманцева, Д. Осепчук // Комбікорми. - 2012. - № 7. - С. 95-96.

  39. Юрина Н.А. Використання кормових добавок «Споротермін» і «Ковелос-сорбіт» в раціонах тварин /Н.А. Юрина, С. І. Кононенко, В.В. Єрохін, М.М. Єсауленко, З.В. Псхаціева // Збірник наукових праць Північно-Кавказького науково-дослідного інституту тваринництва. -2014. - Т. 2. - № 3. - С. 255-260.

  40. Юрина Н.А. Профілактична дія пробіотиків при вирощуванні

  молодняку ​​свиней /Н.А. Юрина, Н.А. Омельченко, А.Е. Чіков, Д.В. Осепчук, С. І.

  Кононенко // Збірник наукових праць Всеросійського науково-дослідного інституту вівчарства та козівництва. - 2015. - Т. 1. - № 8. - С. 372-375.

  References

  1. Baeva A. A. Vliyanie fermentnyh preparatov na produktivnost 'i pischevaritel'niy obmen tsyplyat-broilerov // Agrarnaya Rossiya. - 2012. - № 8. - S. 26-29.

  http://ej.kubagro.ru/2016/01/pdf/60.pdf

  Науковий журнал КубГАУ, №115 (01), 2016 року

  28

  2. Baeva A. A. Vlijanie fermentnyh preparatov na produktivnost 'i obmen veshhestv u cypljat-brojlerov / A. A. Baeva // Vestnik Majkopskogo gosudarstvennogo tehnologicheskogo universiteta. - 2011. - № 3. - S. 30-33.

  3. Kastuev A.Z. Povyshenie pishhevoj cennosti svininy /A.Z. Kastuev, L.H. Albegova, V. V. Tedtova, L.V. Calieva, B.M. Markarjan // Mjasnaja industrija. - 2007. - №4. - S. 42-44.

  4. Kononenko S. I. Ferments in mixed fodder for pigs / S. I. Kononenko // Works of the Kuban State Agrarian University. - 2008. - №10. - Р. 170-174.

  5. Kononenko S. I. Effective use of ferment preparation Ronozim WX in mixed fodder / S. I. Kononenko, N. S. Peksutov // News of mountain state agrarian university. - 2011. -№48. - V. 1. - P. 103-106.

  6. Kononenko S. I. Fermenty v kormlenii molodnjaka svinej / S. I. Kononenko, N. S. Peksutov // Animal Feeding and Forage Production. - 2011. - № 7. - P. 18-21.

  7. Kononenko S. I. Fermentative preparation Ronozim WX influence on nutritive substances digestion / S. I. Kononenko, N. S. Paksutov // Works of the Kuban State Agrarian University. - 2011. - № 28. - P. 107-108.

  8. Kononenko S. I. Fermented preparation Roxazym G2 in compound feed for pigs / S.

  1. Kononenko // Polythematic network electronic scientific journal of the Kuban State Agrarian University. - 2011. - № 71. С. 476 - 486. - http://ei.kubagro.ru/2011/07/pdf/55.pdf

  9. Kononenko S. I. Mixed fodders with repeseed oilcake for pigs / S. I. Kononenko, A.E. Chikov // Polythematic network electronic scientific journal of the Kuban State Agrarian University. - 2011. - № 72. - P. 456 - 472. - http://ej.kubagro.ru/2011/08/pdf/03.pdf

  10. Kononenko S. I. Biochemical indices in the pigs blood of the domestic and foreign gene pool bred on Stavropol territory / S. I. Kononenko, V. I. Lozovoy, V. V. Semenov, L. V. Vorsina // Collection of scientific papers of North-Caucasus research institute of animal husbandr. - 2012. - T. 1. - № 1. - Р. 127-133.

  11. Kononenko S. I. Feeding efficiency of multienzymatic agent as a component for

  combined feeds / S. I. Kononenko // Polythematic network electronic scientific journal of the Kuban State Agrarian University. - 2012. - № 84. - P. 502-519. -

  http://ej.kubagro.ru/2012/10/pdf/08.pdf

  12. Kononenko S. I. Ways of improvement of protein nutritional value in compound

  feeds / S. I. Kononenko // Polythematic network electronic scientific journal of the Kuban State Agrarian University. - 2012. - № 81. - P. 520 - 545. -

  http://ej.kubagro.ru/2012/07/pdf/10.pdf

  13. Kononenko S. I. Genetic potential of a new type of pigs «Artesiansky» / S. I. Kononenko, V. V. Semenov E. I. Serdykov, V. I. Lozovoy, L. V. Vorsina // Collection of scientific papers of North-Caucasus research institute of animal husbandr. - 2013. - T. 2. - №

  2. - Р. 23-28.

  14. Kononenko S. I. Metabolism and productivity of broiler chickens fed with combined feeds with sorghum grain supplemented with the enzyme preparation «CelloLux-F» / S. I. Kononenko, I. S. Kononenko // Agricultural Bulletin of Stavropol Region. - 2013. - № 4 (12). - P. 51-54.

  15. Kononenko S. I. Ways improving the use of nutrients diets / S. I. Kononenko // Polythematic network electronic scientific journal of the Kuban State Agrarian University.-2013. - №86. - P.486-510. - http://ej.kubagro.ru/2013/02/pdf/06.pdf

  16. Kononenko S. I. Effect of ferments on the productivity / S. I. Kononenko // Polythematic network electronic scientific journal of the Kuban State Agrarian University. -2013. - №87. - P. 438-465. -http: //ej.kubagro.ru/2013/03/pdf/06.pdf

  17. Kononenko S. I. Metods for increasing efficiency of pigs meat productivity / S. I. Kononenko, V. V. Semenov, L. V. Vorsina, V. I. Lozovoy // Proceedings of Gorsky agrarian university. - 2014. - № 51. - V. -2. - P. 90-94.

  http://ej.kubagro.ru/2016/01/pdf/60.pdf

  Науковий журнал КубГАУ, №115 (01), 2016 року

  29

  18. Kononenko S. I. Innovation in organization of feeding / S. I. Kononenko // Proceedings of Gorsky agrarian university. - 2014. - V. 51. - №. -2. - P. 94-98.

  19. Kononenko S. I. Economic efficiency of probiotics / S. I. Kononenko, B. T. Abilov, A. I. Zarytovsky, N. A. Bolotov // Collection of scientific papers of North-Caucasus research institute of animal husbandr. - 2014. - V. 3. - № 3. - Р. 117-122.

  20. Kononenko S. I. Digestibility improvement for geese due to extrusion / S. I. Kononenko, А. F. Gulic // Agricultural Bulletin of Stavropol Region. - 2014. - № 3 (15). - P. 133-136.

  21. Kononenko S. I. Efficient method to increase productivity / S. I. Kononenko // Polythematic network electronic scientific journal of the Kuban State Agrarian University. -2014. - № 98. - P. 759-768. - http: // ej .kubagro.ru / 2014/04 / pdf / 33.pdf

  22. Kononenko S. I. Ways of increasing the genetically determined productivity of young animals / S. I. Kononenko // Proceedings of Gorsky agrarian university. - 2015. - V. 52. - №2. - Р. 84-88.

  23. Nekrasov R. V. Vlijanie probiotika laktoamilovarin na produktivnost 'i biohimicheskie pokazateli krovi porosjat /R.V.Nekrasov, M.G. Chabaev, N.I.Anisova, O.V. Pavljuchenko, O.A. Artem'eva, P.V. Mytnikov, M.I. Kartashov // Zootehnija. - 2012. - №11. -S. 22-24.

  24. Nekrasov R. V., Ushakova N. A., Bobrovskaya O. I., Meleshko N. A. Shirokoe vnedrenie probiotikov novogo pokoleniya v praktiku zhivotnovodstva // Izvestiya Samarskoy gosudarstvennoy sel'skohozyaistvennoy akademii. - 2012. - № 1. - S. 138-142.

  25. Osepchuk D.V. Vlijanie poliassociativnogo probiotika «Biovet-2» na kishechnuju mikrofloru i jeffektivnost 'vyrashhivanija molodnjaka svinej, otstajushhego v roste /D.V. Osepchuk, N.Je. Skoblikov, A.E. Chikov, S. I. Kononenko // Sbornik nauchnyh trudov Vserossijskogo nauchno-issledovatel'skogo instituta ovcevodstva i kozovodstva. - 2012. - T.

  3. - № 1-1. - S. 142-145.

  26. Pogodaev V. A. Mjasnaja produktivnost 'pomesnyh svinej, poluchennyh na osnove skreshhivanija porod SM-1 i landras / V. A. Pogodaev, A. D. Peshkov, A. M. Shnahov // Svinovodstvo. - 2010. - № 8. - S. 26-29. - "(In Russian)"

  27. Pogodaev V. A. Rezul'tativnost 'otkorma svinej, poluchennyh na osnove porod SM-1 i landras francuzskoj i kanadskoj selekcii / V. A. Pogodaev, A. D. Peshkov, A. M. Shnahov // Zootehnija. - 2011. - № 1. - S. 23-24.

  28. Ratoshnyj A.N. Ispol'zovanie golozernogo ovsa v kormlenii remontnogo molodnjaka perepelov i perepelok-nesushek /A.N. Ratoshnyj, S.N. Zibrov // Trudy Kubanskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. - 2012. - № 36. - S. 196-199.

  29. Rachkov IG Selekcija svinej na stress-chuvstvitel'nost 'i mjasnost' pri vyvedenii novogo mjasnogo tipa / IG Rachkov, VV Semenov, LV Kononova, VI Lozovoj, LM Smirnova, LV Vorsina // Sbornik nauchnyh trudov Vserossijskogo nauchno-issledovatel'skogo instituta ovcevodstva i kozovodstva. - 2014. - T. 1. - № 7 (1). - S. 102105.

  30. Rjadchikov V.G. Osnovy pitanija i kormlenija sel'skohozjajstvennyh zhivotnyh: ucheb. Posobie /V.G. Rjadchikov. Krasnodar: KGAU, 2013, - 616 s.

  31. Semenov V. V. Sposoby obezzarazhivanija zerna v pticevodstve /V.V. Semenov, V.I. Lozovoj, L. V. Vorsina, S. I. Kononenko, F.T. Salbieva // Sbornik nauchnyh trudov Vserossijskogo nauchno-issledovatel'skogo instituta ovcevodstva i kozovodstva. - 2014. - T. 1. - № 7 (1). - S. 125-130.

  32. Temiraev R. Jeffektivnost 'primenenija fermentnyh preparatov s vitaminom U / R. Temiraev, G. Chahataridi, V. Temiraev, A. Baeva // Kombikorma. - 2000. - № 5. - S. 36.

  33. Temiraev R.B. Osobennosti obmena veshhestv u molodnjaka svinej pri ispol'zovanii avtolizata pivnyh i vinnyh drozhzhej i fermentnyh preparatov /R.B. Temiraev, L.V. Calieva,

  http://ej.kubagro.ru/2016/01/pdf/60.pdf

  Науковий журнал КубГАУ, №115 (01), 2016 року

  30

  F.R. Balikoeva, I.G. Plieva // Izvestija Gorskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. -2012. - T. 49. - №. 1-2. - S. 109-111.

  34. Temiraev R.B. Jeffektivnyj sposob povyshenija svininy / R.B. Temiraev, V.V. Tedtova, G.K. Vasiliadi, Je.S. Dzodzieva, I.M. Kulova // Mjasnaja industrija. - 2015. - №10. -S. 42-43..

  35. Tletseruk I. R. Compound feddswith unconventionalingredients / I.R. Tletseruk, A.E. Chikov, S. I. Kononenko // NewTechnologies. - 2012. - № 2. - P.109-111. - "

  36. Calieva L.V. Ispol'zovanie avtolizata vinnyh drozhzhej dlja otkorma svinej /L.V. Calieva, R.B. Temiraev, F.R. Balikoeva, N.A. Pyshmanceva // Mjasnaja industrija. - 2011. -№11. - S. 36-38.

  37. Chikov A. Produktivnoe dejstvie probiotika na molodnjak kur-nesushek / A. Chikov, S. Kononenko, N. Pyshmanceva, D. Osepchuk // Kombikorma. - 2012. - № 2. - S. 96-97. -

  38. Chikov A. Jeffektivnost 'probiotika pri povyshennom soderzhanii kletchatki v racione svinej / A. Chikov, S. Kononenko, N. Omel'chenko, N. Pyshmanceva, D. Osepchuk // Kombikorma. - 2012. - № 7. - S. 95-96.

  39. Jurina N.A. Ispol'zovanie kormovyh dobavok «Sporotermin» i «Kovelos-Sorb» v racionah zhivotnyh /N.A. Jurina, S. I. Kononenko, V.V. Erohin, N.N. Esaulenko, Z.V. Pshacieva // Sbornik nauchnyh trudov Severo-Kavkazskogo nauchno-issledovatel'skogo instituta zhivotnovodstva. -2014. - T. 2. - № 3. - S. 255-260.

  40. Jurina N.A. Profilakticheskoe dejstvie probiotikov pri vyrashhivanii molodnjaka svinej /N.A. Jurina, N.A. Omel'chenko, A.E. Chikov, D.V. Osepchuk, S. I. Kononenko // Sbornik nauchnyh trudov Vserossijskogo nauchno-issledovatel'skogo instituta ovcevodstva i kozovodstva. - 2015. - T. 1. - № 8. - S. 372-375.

  http://ej.kubagro.ru/2016/01/pdf/60.pdf


  Ключові слова: ГОДУВАННЯ СВИНЕЙ /ФЕРМЕНТНИЙ ПРЕПАРАТ /КОМБІКОРМ /ПРОДУКТИВНІСТЬ /КЛІТКОВИНА /ЖИВА МАСА /ВИТРАТИ КОРМА /ІНТЕНСИВНІСТЬ РОСТУ /PIG FEEDING /ENZYMATIC AGENT /COMPOUND FEED /PRODUCTIVITY /FIBRE /LIVE WEIGHT /FEED CONVERSION RATIO /GROWTH RATE

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити