Обґрунтовується доцільність організації курсів підвищення екологічної і общебиологической кваліфікації для співробітників митного контролю. Особлива увага приділяється сучасним проблемам вивезення за кордон рідкісних видів рослин, тварин і грибів, імпорту генетично модифікованих організмів, а також регіональних особливостей боротьби з карантинними шкідниками і бур'янами.

Анотація наукової статті по сільському господарству, лісовому господарству, рибному господарству, автор наукової роботи - Петров Олександр Миколайович, Морозова Тетяна Иннокентьевна, Єнікєєв Андрій Густавович, Матосова Євгенія Олександрівна


CURRENT PROBLEMS OF ENVIRONMENTAL SECURITY OF THE SOUTH REGIONS OF EASTERN SIBERIA

The article grounds the expediency of organizing environmental and general biological training courses for customs control personnel. Special attention is paid to contemporary problems of exportation of rare species of plants, animals and fungi, import of genetically modified organisms and to regional peculiarities of controlling quarantine pests and weeds.


Область наук:

 • Сільське господарство, лісове господарство, рибне господарство

 • Рік видавництва: 2012


  Журнал: Известия Байкальського державного університету


  Наукова стаття на тему «Актуальні проблеми екологічної безпеки південних регіонів Східного Сибіру '

  Текст наукової роботи на тему «Актуальні проблеми екологічної безпеки південних регіонів Східного Сибіру»

  ?УДК 581.2 (57) О.М. ПЕТРОВ

  ББК 44.7 (253.5) кандидат біологічних наук, доцент

  Іркутського державного університету e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Т.І. МОРОЗОВА

  зам. начальника відділу карантину рослин та якості насіння Іркутської міжобласний ветеринарної лабораторії, кандидат біологічних наук

  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. А.Г. Єнікєєв

  зав. лабораторією фізіології трансгенних рослин Сибірського інституту фізіології і біохімії рослин СО РАН, кандидат біологічних наук e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Е.А. МАТОСОВА викладач Східно-Сибірського філії Російської академії правосуддя, Іркутськ

  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІВДЕННИХ РЕГІОНІВ СХІДНОЇ СИБИРИ

  Обґрунтовується доцільність організації курсів підвищення екологічної і общебиологической кваліфікації для співробітників митного контролю. Особлива увага приділяється сучасним проблемам вивезення за кордон рідкісних видів рослин, тварин і грибів, імпорту генетично модифікованих організмів, а також регіональних особливостей боротьби з карантинними шкідниками і бур'янами.

  Ключові слова: екологічна безпека; карантинний контроль; помилкове декларування; генетично модифіковані організми; регіональні Червоні книги.

  A.N. PETROV

  PhD in Biology, Associate Professor, Irkutsk State University

  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. T.I. MOROZOVA

  PhD in Biology, Deputy Chief, Department of Plant Quarantine and Seed Quality, Irkutsk Interregional Veterinary Laboratory e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. A.G. ENIKEEV

  PhD in Biology, Head, Laboratory of Physiology of Transgenic Plants, Siberian Institute of Plant Physiology and Biochemistry, SB RAS

  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. E.A. MATOSOVA

  Instructor, East-Siberian branch of Russian Academy of Justice, Irkutsk

  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  CURRENT PROBLEMS OF ENVIRONMENTAL SECURITY OF THE SOUTH REGIONS OF EASTERN SIBERIA

  The article grounds the expediency of organizing environmental and general biological training courses for customs control personnel. Special attention is paid to contemporary problems of exportation of rare species of plants, animals and fungi, import of genetically modified organisms and to regional peculiarities of controlling quarantine pests and weeds.

  Keywords: environmental security; quarantine control; false declaration; genetically modified organisms; regional Red Books.

  © А.Н. Петров, Т.І. Морозова, А.Г. Єнікєєв, ЕА. Матосова, 2012

  В системі підготовки сучасного фахівця державної цивільної служби проблеми його професійної компетенції грають вирішальну роль. При цьому, крім власне юридичних дисциплін, в даний час стає необхідним досить високий рівень знань в таких областях, як ботаніка, зоологія, мікробіологія, генетика, екологія. Зростаючий обсяг товарообігу регіонів Сибірського федерального округу (СФО) з країнами Європи і, особливо, Середньої і Південно-Східної Азії робить все більш актуальними питання не тільки економічної, але і екологічної безпеки.

  Особливе місце в списку митних правопорушень займають випадки вивозу за кордон рослин і тварин, включених до Червоної книги міжнародного, федерального і, особливо часто, регіонального рівнів [8-17]. Нерідко схеми і карти ареалів в цих виданнях є джерелом інформації для браконьєрів. Досить згадати численні випадки вивезення з Прибайкалля хижих птахів для соколиного полювання, популярної в арабських країнах, або варварську заготовку лікарських рослин в високогір'ях Східного Саяна.

  Крім звичайної контрабанди або завідомо неправдивого декларування багажу, злочинці добре знають і прогалини в російському природоохоронному законодавстві. Так, в службових списках [5; 20-25], якими користуються співробітники митного контролю, не завжди своєчасно вказуються всі об'єкти живої природи, що охороняються в даний час в тих чи інших регіонах Росії. Цим активно користуються співробітники фірм, що спеціалізуються в поставках рідкісних видів тварин і рослин для зоопарків, ботанічних садів, культурно-розважальних центрів і приватних осіб. Вони прекрасно знайомі з регіональними списками охоронюваних об'єктів і намагаються обходити закон, проводячи оформлення вивезення через сусідні регіони, в списках яких не значиться той чи інший вид рослини або тварини. Відбувається колосальна витік за кордон особливо цінних і рідкісних видів, що призводить в деяких випадках до непоправних втрат для сибірської біоти.

  Як характерний приклад можна привести багаторічний і цілком легальний

  вивезення в Китай, Корею і Японію через аеропорти р Іркутська і Улан-Уде матзутаке або рядовками озутою (Tricholoma Сандей ^ т (У1у.) Ricken). Цей гриб в країнах Південно-Східної Азії не тільки вважається делікатесом, а й активно використовується при лікуванні онкологічних захворювань. Заготовлюється «червонокнижний» гриб на території Приморського і Хабаровського краю [2], де і включений до відповідних регіональні списки, а вивозиться через сусідні регіони, так як в Червону книгу РФ [12; 13] цей вид поки не включений.

  В області біології та екології шкідливих організмів сучасний рівень науки дозволив проводити більш якісні дослідження з карантину рослин. Багато країн світу, в тому числі і Росія, беруть участь у розробці міжнародних угод з карантину рослин, які допомагають забезпечувати санітарну охорону кордонів, своєчасно інформувати про виниклі де-небудь осередках інфекції [2; 3; 18; 19].

  Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду попереджає: в цілях охорони територій РФ від занесення з інших держав шкідників і збудників захворювань, а також бур'янів, на підставі законоположень з карантину рослин забороняється ввезення в ручній поклажі і багажі посадкового матеріалу, в тому числі насіння культурних і дикорослих рослин, грунту і рослин з грунтом, які не супроводжуються документами міжнародного зразка, які підтверджують фітосанітарну безпеку зазначеної продукції. Згідно ст. 16 Федерального закону «Про карантин рослин» державному інспектору з карантину рослин надається право вилучати і знищувати перераховані матеріали, ввезені з порушеннями фітосанітарних карантинних вимог, а також заражені або засмічені карантинними організмами [24].

  Розширення торговельних відносин між країнами, а також міжнародного туризму і наукового обміну істотно збільшує небезпеку проникнення на територію нашої країни нових, невідомих поки в Росії карантинних шкідливих організмів. Своєчасно виявляти ці шкідливі організми і запобігати їх занесення та поширення - завдання державних інспекторів

  відділу карантинного фітосанітарного контролю. В останні роки кількість таких випадків на території СФО істотно зросла.

  В результаті проведених досліджень в Іркутській міжобласний ветеринарної лабораторії та експертиз продукції відділу карантину рослин за 2011 р виявлено 16 видів карантинних шкідливих організмів. В імпортної продукції відзначено 154 випадки, у вітчизняній - 275 випадків, усього - 429 випадків.

  У зрізах живих квітів з Нідерландів виявлено західний квітковий (каліфорнійський) трипс (Frankliniella occidentals Perg.) - 49 випадків; в крупі пшоняної і насінні моркви виявлено амброзія полинолиста (Ambrosia artemisiifolia L.) - 4 випадки; в насінні овочевих культур з Киргизстану, Узбекистану, Таджикистану відзначена повитиця (Cuscuta sp.) - 90 випадків; гірчак повзучий (Acroptilon repens L.) - 1 випадок; паслін колючий (Solanum rostratum Dun.) - 1 випадок; зерновка чотирьохплямистий (Callosobruchus maculates F.) - 7 випадків; зерновка китайська (Callosobruchus chinensis L.) - 1 випадок; каліфорнійська щитівка (Quadraspidiotus perniciosus Comst) на яблуках з Казахстану - 4 випадки; східна плодожерка (Grapholitha molesta Busck.) - 3 випадки на фруктах з Казахстану і Узбекистану.

  У вітчизняній продукції виявлено 7 видів карантинних шкідливих організмів - 269 випадків: вусань чорний ялиновий (Monochamus sutor L.) - 20; восточносибирский хвойний вусань (Monochamus impulviatus Mot.) - 3; чорний сосновий вусач (Monochamus galloprovincialis Oliv.) - 5; шовкопряд сибірський (Dendrolimus sibiricus Tschetw.) - 24; чорний хвойний вусань

  (Monochamus saltuarius Gebl.) - 2; великий чорний ялиновий вусань (Monochamus urussovi Fisch.) - 7; золотиста картопляна нематода (Globodera rostochiensis Woll.) - 208.

  Однією з першочергових завдань, поставлених перед органами державного контролю в Доктрині продовольчої безпеки Російської Федерації [6], названо створення системи контролю за якістю імпортованих продуктів харчування та харчової сировини. Особливий акцент зроблений на дотриманні Постанови Головного державного санітарного лікаря РФ № 13 від

  8 листопада 2000 р де введене обов'язкове маркування продуктів харчування, в яких міститься більше 5% генетично модифікованих компонентів, а з 5 березня 2004 році ця планка знижена до 0,9% [22].

  Досвід минулих років показав, що виконання цього завдання органами Росспоживнагляду практично неможливо ні з точки зору матеріальних, ні людських ресурсів. Положення в значній мірі посилюється майбутнім вступом Росії до Світової організації торгівлі і, відповідно, відкриттям внутрішнього ринку. Неприєднання нашої країни до Картахенського протоколу про біобезпеку [7] ще більш ускладнює завдання.

  В рамках чинного законодавства найбільш доцільним було б покладання завдань контролю якості імпортованих продуктів на органи Державної митної служби з видачею відповідних сертифікатів на оптові партії товарів, що імпортуються. Подальше їх рух по території РФ з використанням мережі Інтернет могли б відстежувати і органи Росспоживнагляду. Дана система контролю не тільки більш надійна, але і дозволяє вивільнити досить значні матеріальні ресурси. Митному контролю (момент входу) повинні піддаватися також засоби захисту рослин. Сьогодні ця проблема особливо актуальна для СФО. Заборонені до застосування на території РФ хімікати та біопрепарати активно застосовуються працюють на овощеводческих підприємствах нашого регіону громадянами Китаю. Слід враховувати, що Китай входить до п'ятірки лідерів з виробництва генно-модифікованих організмів. У зв'язку з чим не можна виключати можливість ввезення на територію РФ насіння генно-модифікованих сільськогосподарських культур, незважаючи на те, що їх вирощування в промислових цілях на території РФ заборонено [21].

  Очевидно, що в даний час назріла необхідність організувати систему регіональних курсів підвищення кваліфікації для співробітників Державної митної служби, де фахівці біологічних спеціальностей (фітопатологи, мікологи, ботаніки, зоологи, генетики) могли б консультувати і допомагати у вирішенні практичних завдань.

  Список використаної літератури

  1. Балашова М.М., Лахматова І.Т., Лупашко Г.А. Трансгенні рослини в сільському господарстві і можливий ризик у зв'язку з проблемами живих організмів // Сільськогосподарська біологія. 2001. № 5. C. 3-13.

  2. Білих О.А., Петров А.Н. Рекомендації щодо визначення ресурсів корисних рослин і грибів. Іркутськ, 2004.

  3. Васютін А.С., Каюмов М.К., Мальцев В.Ф. Карантин рослин / під ред. А.С. Васютіна. , 2002.

  4. Шкідливі організми, які мають карантинне значення для Європи / пер. з англ. А.І. Сметник, Е.В. ті-

  решковие. М., 1996.

  5. ГМО - прихована загроза Росії: матеріали до доповіді Президента РФ «За аналізом ефективності державного контролю за обігом генетично модифікованих продуктів харчування» (п. 3 «і» Протоколу 4-го спільного засідання Ради Безпеки і Президії Держради РФ від 13.11.2003 р .). М., 2004.

  6. Доктрина продовольчої безпеки Російської Федерації: затв. указом Президента РФ від 30 Січня. 2010 року № 120 // Російська газета. 2010. 3 берез.

  7. Картахенський протокол про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття [Електронний ресурс]. URL: http://www.biodiv.org/biosafety/protocol.

  8. Червона книга Іркутської області. Іркутськ 2010.

  9. Червона книга Новосибірської області: Тварини, рослини і гриби. Новосибірськ, 2008.

  10. Червона книга республіки Бурятія: Рідкісні та зникаючі види рослин і грибів. Новосибірськ, 2002.

  11. Червона книга республіки Хакасія: Рідкісні та зникаючі види рослин і грибів. Новосибірськ, 2002.

  12. Червона книга Росії: Правові акти. М., 2000..

  13. Червона книга РРФСР. Рослини. М., 1988.

  14. Червона книга Саха (Якутія). Якутськ, 2000. Т. 1: Рідкісні і знаходяться під загрозою зникнення види рослин і грибів.

  15. Червона книга СРСР. М., 1984. Т. 2: Рослини.

  16. Червона книга Усть-Ординського Бурятського автономного округу. Іркутськ, 2006.

  17. Червона книга Читинської області і Агинского Бурятського автономного округу. Новосибірськ, 2002. Т. 2: Рослини.

  18. Левківська Л.В. Що ж таке карантин? // Агроінспектор. 2012. 30 Квітня.

  19. Морозова Т.І. Фитопатологическая експертиза підкарантинних матеріалів, що надходить в Іркутську область // синантропізації рослин і тварин. Іркутськ, 2007. С. 245-246.

  20. Про затвердження Доктрини продовольчої безпеки Російської Федерації: указ Президента РФ від 30 Січня. 2010 року № 120 // Російська газета. 2010. 3 берез.

  21. Про державне регулювання в галузі генно-інженерної діяльності [Електронний ресурс]: федер. закон від 5 липня 1996 № 86-ФЗ. Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс».

  22. Про якість та безпеку харчових продуктів [Електронний ресурс]: федер. закон від 2 Січня. 2000 № 29-ФЗ. Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс».

  23. Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення [Електронний ресурс]: федер. закон від 30 березня 1999 № 52-ФЗ. Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс».

  24. Перелік шкідників рослин, збудників хвороб рослин і рослин (бур'янів), що мають карантинне значення для Російської Федерації. М., 2003.

  25. Фізіологія трансгенного рослини і проблеми біобезпеки: тез. доп. 2-го Всеросійського симпозіуму (Москва, 22-25 жовт. 2007 р.) М., 2007..

  26. Ermakova I.V. GM soybeans-revisiting a controversial format // Nature Biotechnology, 2007. Vol. 25, № 12. P. 1351-1354.

  27. Hawksworth D.L., Kirk P.M., Sutton B.C., Pegler D.N. Ainsworth & Bisby's Dictionary of Fungi. Cambridge, 1995.

  28. Seralini G-E., Cellier D., Vendomois de J.S. New analysis of a rat feeding study with a genetically modified maize reveals signs of hepatorenal toxicity // Archives of environmental contamination and toxicology, 2007. Vol. 52, № 4. P. 596-602.

  Referenses

  1. Balashova N.N., Lakhmatova I.T., Lupashku G.A. Transgennye rasteniya v sel'skom khozyaistve i vozmozhnyi risk v svyazi s problemami zhivykh organizmov // Sel'skokhozyaistvennaya biologiya. 2001. № 5. C. 3-13.

  2. Belykh O.A., Petrov A.N. Rekomendatsii po opredeleniyu resursov poleznykh rastenii i gribov. Irkutsk, 2004.

  3. Vasyutin A.S., Kayumov M.K., Mal'tsev V.F. Karantin rastenii / pod red. A.S. Vasyutina. M., 2002.

  4. Vrednye organizmy, imeyushchie karantinnoe znachenie dlya Evropy / per. s angl. A.I. Smetnika, E.V. Te-reshkovoi. M., 1996..

  5. GMO - skrytaya ugroza Rossii: materialy k dokladu Prezidenta RF «Po analizu effektivnosti gosudarstvennogo kontrolya za oborotom geneticheski modifitsirovannykh produktov pitaniya» (p. 3 «i» Protokola 4-go sovmestnogo zasedaniya Soveta Bezopasnosti i Prezidiuma Gossoveta RF ot 13.11.2003 g .). M., 2004.

  6. Doktrina prodovol'stvennoi bezopasnosti Rossiiskoi Federatsii: utv. ukazom Prezidenta RF ot 30 yanv. 2010 g. № 120 // Rossiiskaya gazeta. 2010. 3 fevr.

  7. Kartakhenskii protokol po biobezopasnosti k Konventsii o biologicheskom raznoobrazii [Elektronnyi resurs]. URL: http://www.biodiv.org/biosafety/protocol.

  В. Krasnaya kniga Irkutskoi oblasti. Irkutsk 2010.

  9. Krasnaya kniga Novosibirskoi oblasti: Zhivotnye, rasteniya i griby. Novosibirsk, 200В.

  10. Krasnaya kniga respubliki Buryatiya: Redkie i ischezayushchie vidy rastenii i gribov. Novosibirsk, 2002.

  11. Krasnaya kniga respubliki Khakasiya: Redkie i ischezayushchie vidy rastenii i gribov. Novosibirsk, 2002.

  12. Krasnaya kniga Rossii: Pravovye akty. M., 2000..

  13. Krasnaya kniga RSFSR. Rasteniya. M., 19вв.

  14. Krasnaya kniga Sakha (Yakutiya). Yakutsk, 2000. T. 1: Redkie i nakhodyashchiesya pod ugrozoi ischeznoveniya vidy rastenii i gribov.

  15. Krasnaya kniga SSSR. M., 19В4. T. 2: Rasteniya.

  16. Krasnaya kniga Ust'-Ordynskogo Buryatskogo avtonomnogo okruga. Irkutsk, 2006.

  17. Krasnaya kniga Chitinskoi oblasti i Aginskogo Buryatskogo avtonomnogo okruga. Novosibirsk, 2002. T. 2:

  Rasteniya.

  18. Levkovskaya L.V. Chto zhe takoe karantin? // Agroinspektor. 2012. З0 apr.

  19. Morozova T.I. Fitopatologicheskaya ekspertiza podkarantinnoi produktsii, postupayushchei v Irkutskuyu oblast '// Sinantropizatsiya rastenii i zhivotnykh. Irkutsk, 2007. S. 245-246.

  20. Ob utverzhdenii Doktriny prodovol'stvennoi bezopasnosti Rossiiskoi Federatsii: ukaz Prezidenta RF ot З0 yanv. 2010 g. № 120 // Rossiiskaya gazeta. 2010. З fevr.

  21. O gosudarstvennom regulirovanii v oblasti genno-inzhenernoi deyatel'nosti [Elektronnyi resurs]: feder. zakon ot 5 iyulya 1996 g. № 86-FZ. Dostup iz sprav.-pravovoi sistemy «Konsul'tantPlyus».

  22. O kachestve i bezopasnosti pishchevykh produktov [Elektronnyi resurs]: feder. zakon ot 2 yanv. 2000 g. № 29-FZ. Dostup iz sprav.-pravovoi sistemy «Konsul'tantPlyus».

  23. O sanitarno-epidemiologicheskom blagopoluchii naseleniya [Elektronnyi resurs]: feder. zakon ot З0 marta 1999 g. № 52-FZ. Dostup iz sprav.-pravovoi sistemy «Konsul'tantPlyus».

  24. Perechen 'vreditelei rastenii, vozbuditelei boleznei rastenii i rastenii (sornyakov), imeyushchikh karantinnoe znachenie dlya Rossiiskoi Federatsii. M., 200З.

  25. Fiziologiya transgennogo rasteniya i problemy biobezopasnosti: tez. dokl. 2-go Vserossiiskogo simpoziuma (Moskva, 22-25 okt. 2007 g.). M., 2007.

  26. Ermakova I.V. GM soybeans-revisiting a controversial format // Nature Biotechnology, 2007. Vol. 25, № 12. P. 1З51 - 1З54.

  27. Hawksworth D.L., Kirk P.M., Sutton B.C., Pegler D.N. Ainsworth & Bisby's Dictionary of Fungi. Cambridge, 1995.

  28. Seralini G-E., Cellier D., Vendomois de J.S. New analysis of a rat feeding study with a genetically modified maize reveals signs of hepatorenal toxicity // Archives of environmental contamination and toxicology, 2007. Vol. 52, № 4. P. 596-602.


  Ключові слова: ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА /КАРАНТИННИЙ КОНТРОЛЬ /ПОМИЛКОВЕ ДЕКЛАРУВАННЯ /ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНІ організми /РЕГІОНАЛЬНІ ЧЕРВОНІ КНИГИ /ENVIRONMENTAL SECURITY /QUARANTINE CONTROL /FALSE DECLARATION /GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS /REGIONAL RED BOOKS

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити