У статті розглядаються питання реалізації технологій попереднього інформування при перевезеннях товарів морським транспортом і використання попередньої інформації для виконання митних операцій

Анотація наукової статті по праву, автор наукової роботи - Малишенко Юрій Веніамінович, Полошевец Олександр Олександрович, Колбешін Віталій Анатолійович


CURRENT ISSUES IN THE IMPLEMENTATION OF THE PRELIMINARY INFORMATION FOR CARRIAGE OF GOODS BY SEA TRANSPORT

The issues related to the implementation of the technology prior information for carriage of goods by sea ​​transport and use of advance information for execution of customs operations are discussed in the article


Область наук:

 • право

 • Рік видавництва: 2015


  Журнал

  Вчені записки Санкт-Петербурзького імені В. Б. Бобкова філії Російської митної академії


  Наукова стаття на тему 'Актуальні питання ВПРОВАДЖЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОГО ІНФОРМУВАННЯ ПРО товарів, що переміщуються МОРСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ'

  Текст наукової роботи на тему «Актуальні питання ВПРОВАДЖЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОГО ІНФОРМУВАННЯ ПРО товарів, що переміщуються МОРСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ»

  ?УДК 339.543

  АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОГО Д

  ІНФОРМУВАННЯ ПРО товарів, що переміщуються І

  МОРСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ 3

  Ц

  Малишенко Ю.В. І

  Полошевец А.А. Я

  Колбешін В.А. н-

  У статті розглядаються питання реалізації технологій попередньо- Е го інформування щодо перевезень товарів водним транспортам і використання попередньої інформації для виконання митних операцій

  The issues related to the implementation of the technology prior information for car- Про riage of goods by sea transport and use of advance information for execution of customs operations are discussed in the article

  1

  Ключові слова: морський транспорт; товар; попереднє інформування; Я митні операції; Інтернет-портал M

  Keywords: sea transport; goods; preliminary information; customs operation; ^

  Internet-portal М

  Про

  Г3 Х 3

  я я

  Впровадження технологій попереднього інформування, які по зволяют істотно прискорити переміщення через кордон товарів і транс кравців коштів, - важливий напрямок розвитку митної справи в Росії д і Митному союзі. Сьогодні попереднє інформування обязатель- Про але при ввезенні товарів автомобільним і залізничним транспортом.

  На морському і повітряному транспорті попереднє інформування ^ реалізується в експериментальному режимі в ряді митниць. Я

  Морський порт «Східний» є однією з центральних знімальних майданчиків, ^ де реалізується кілька локальних, регіональних і загальноукраїнських експериментів, в основу яких покладено попереднє інформування Ь про товари, що ввозяться морським транспортом. Зауважимо, що ще 15 років тому д на базі обчислювального центру порту в рамках проекту кліру-ПАК1 була Про запущена і протягом ряду років успішно функціонувала експериментальних Про ная система попереднього інформування. Багато напрацювання тих років д знайшли застосування в нових розробках.

  Сьогодні т / п «Морський порт" Східний "» бере участь в проведенні двох експериментів:

  1 Малишенко Ю.В. Правові основи, принципи і схеми електронного декларування / Ю.В. Малишенко; Російська митна академія, Владивостоцький філія. Владивосток: РІО ВФ РОТА, 2012. 234 с .; Баженов Ю.А., Малишенко Ю.В., Огнев І.А. Система автоматизації транзитних контейнерних перевезень через порт «Східний» // Вісник Російської митної академії. 2008. № 4 (5). С. 59-68.

  1) в локальному експерименті щодо здійснення митного контролю за здійсненням митних операцій щодо товарів, які прибувають і відбувають морським транспортом в регіоні діяльності Находкінської митниці з використанням попереднього інформування (інструментарієм є комерційний портал Fill-Bill);

  2) в тестуванні прототипу порталу Морський порт, який розробляється в рамках державного контракту (проект «Морський порт»), в ході якого відпрацьовується оптимізація порядку здійснення митних операцій в морському порту «Східний» при міжнародних перевезеннях товарів морським транспортом.

  Необхідно відзначити, що локальному експерименту Находкінської митниці, що реалізується з використанням комерційного порталу Fill-Bill, вже більше трьох років. У січні 2014 року експеримент був закріплений розпорядженням ФТС Росії і отримав регіональний статус.

  Основним завданням даних експериментів стало створення і розвиток технологічних рішень щодо формування та використання попередньої інформації щодо товарів, що переміщуються морським транспортом.

  У першому експерименті портал Fill-Bill спочатку розглядався як деяка «майданчик», на якій формувався пакет документів і відомостей, в тому числі попередня інформація, необхідних для оформлення транспортного засобу та товарів в митному відношенні. Митна служба могла підключатися до порталу і отримувати необхідні документи. Попередня інформація формувалася зацікавленою особою за 24 години до прибуття в порт призначення у вигляді документа, що отримав назву ПІТ12. В подальшому попередня інформація стала надаватися у вигляді двох документів: ПІТ1 і ПІТ23. Після подачі ПІТ1 і ПІТ2 декларант і перевізник отримували Унікальні ідентифікаційні номери УВП ПІТ1 і УВП ПІТ2 у вигляді штрих-коду. Символьне значення цього коду заносилося в бортовий коносамент, що дозволяло здійснювати швидкий пошук раніше поданої попередньою інформацією. Крім того, розширилося коло учасників, що мають доступ до порталу (адміністрація порту, державні контролюючі органи та ін.).

  Поступово стали відпрацьовуватися не тільки питання інформаційної взаємодії державних і комерційних структур, а й завдання, пов'язані з оформленням прибуття судів і їх розвантаження, отримання з порталу документів і відомостей для контрольних операцій митних органів

  2 Ануфрієв О.Б., Колбешін В.А., Малишенко Ю.В., Полошевец А.А. Попереднє інформування при перевезеннях морським транспортом // Вісник Російської митної академії. 2012. № 4. С. 38-47.

  3 Ануфрієв О.Б., Колбешін В.А., Малишенко Ю.В., Полошевец А.А. Досвід Находкінської митниці по використанню попереднього інформування при перевезеннях морським транспортом // Вчені записки Санкт-Петербурзького імені В. Б. Бобкова філії Російської митної академії. 2013. № 3 (47). С. 30-40.

  та інших державних контролюючих органів, прийняття попередніх рішень про форми митного контролю, використання попередньої інформації для прискореного оформлення митного транзиту та ін.

  Загальна схема інформаційного обміну попередньою інформацією в рамках локального експерименту показана на рис. 1.

  Рис 1. Обмін попередньою інформацією c використанням порталу Fill-Bill

  Основними учасниками цієї технологічної схеми є: морський перевізник або судновий агент, адміністрація морського порту «Східний», митний пост «Морський порт" Східний "», декларант, експедитор, РЖД. Ще два ключові учасники - інформаційна система морського терміналу АСУ ТП «Контейнер» ТОВ «ТСК» (ТСК - Східна стивідорна компанія) і Портал Fill-Bill ТОВ «Компанія" Промінвест "». В даній схемі АСУ ТП «Контейнер», по суті, є комунікаційним центром, через який учасники ЗЕД обмінюються інформацією, необхідною для планування і управління процесами розвантаження, розміщення на тимчасове зберігання і перевалки надходять в порт вантажів.

  В ході експерименту були вироблені і реалізовані на практиці загальні підходи до створення технології отримання попереднього інформування з двох джерел - від морського перевізника та від зацікавлених осіб (одержувач, відправник і т.д.); випробувані схеми обробки Організація і технологія митної діяльності

  попередньою інформацією в рамках системи управління ризиками. До експерименту було залучено практично всі морські перевізники, які здійснюють діяльність в регіоні діяльності митного поста «Морський порт" Східний "».

  З метою розширення контрольних повноважень митниці та інших осіб, які отримують попередню інформацію, до складу даних ПІТ1 і ПІТ2 була включена інформація про код ЕТН ЗЕД ТЗ товару, давалося його більш докладний опис. Це дозволило проводити попередній аналіз з використанням системи управління ризиками, в тому числі аналіз на наявність заборон і обмежень щодо переміщуваних товарів.

  Одна з причин тривалої обробки вантажів в порту - обробка вантажів, які мають певний клас небезпеки. Порт повинен мати дозвіл на вантажно-розвантажувальні роботи і перевалку таких вантажів, мати причали з відповідним обладнанням. Митний орган також повинен виконувати певні операції при наявності на борту небезпечних вантажів. З метою прискорення їх обробки в попередню інформацію було запропоновано включати інформацію про клас небезпеки вантажу по класифікації 1МО і номер UNNO ​​небезпечного вантажу по класифікації ООН (рис. 2).

  Маючи таку інформацію, порт, митні органи та інші контролюючі органи можуть заздалегідь планувати свої дії.

  Мал. 2. Документ ПІТ2 з полем для зазначення кодів небезпечного вантажу 38 Вчені записки СПб філії РОТА № 1 (53) 2015

  Зауважимо, що на порталі Fill-Bill також була реалізована можливість виходу з вікна перегляду Загальній декларації на сайт www.marinetraffic.com, через який можна переглянути характеристики і фото судна, маршрут його руху і сьогодення розташування (рис. 3) в світовому океані, попередні порти заходу, що дає додаткову інформацію для попереднього аналізу.

  Мал. 3. Перегляд маршруту руху та іншої інформації про судно через сайт www.marinetraffic.com

  Експерименти почалися з кінця травня 2011 року. Вже до грудня того ж року в ньому брали участь 24 організації, на портал ТОВ «Промінвест» надійшло близько 3000 пакетів документів, митним органом було видано 107 УВП ПІТ1. При цьому близько 40 суден було оформлено без виходу митного наряду на борт судна.

  Через рік, до грудня 2012 року, на порталі ТОВ «Промінвест» було зареєстровано 110 організацій. До цього часу перевізниками в рамках проведення експерименту були надані відомості про більш ніж 100 тис. Коносаментних партіях товарів, близько 800 пакетів документів отримали УВП ПІТ1, більше 200 судів було оформлено без виходу митного наряду на борт судна.

  Помісячна динаміка формування документа ПІТ1 через портал Fill-Bill c 2011 року по лютий 2015 року показана на рис. 4. На графіку видно, що має місце великий розкид в числі поданих документів. Певною мірою це пов'язано з динамікою приходу суден в порт, але не менш істотно вплив того фактора, що до сих пір відсутня нормативна

  база, яка гарантує прискорену обробку суден при поданні попередньої інформації. При «активізації» експерименту збільшується і число поданих ПІТ1 і ПІТ2. Різкий спад в останні місяці пов'язаний, мабуть, зі спадом у зовнішньоторговельній діяльності.

  Динаміка надходження ПІТ1 на портал "Fill-Bill"

  Місяць по порядку, починаючи з травня 2011 по лютий 2015

  Мал. 4. Статистика надходження ПІТ1

  У 2012 році Урядом РФ було доручено ФТС Росії провести аналіз діючої практики функціонування морських портів з метою скорочення загального часу обробки вантажів, в тому числі зменшення часу митних операцій. В рамках цієї роботи в січні 2013 року локальний експеримент Находкінської митниці став складовою частиною проведеного Далекосхідним митним управлінням (ДВТУ) експерименту на виконання цього доручення.

  У процесах оформлення приходять в порт суден і обробки прибулих вантажів бере участь досить велика кількість організацій. Аналіз показав, що внесок митних операцій в загальний час обробки вантажів досить незначний. Підключення до порталу Fill-Bill зацікавлених організацій, організація комп'ютерного інформаційного взаємодії через портал і АСУ ТП «Контейнер» (див. Рис. 1) дозволило не тільки митниці, а й іншим учасникам процесів обробки вантажів організувати електронний документообіг з використанням попередньої інформації. Основним результатом зазначеного експерименту стало скорочення середніх термінів перебування вантажів в порту з 14 доби в січні 2013 року до 9 діб в серпні 2014 року.

  В ході проведених експериментів відпрацьовувалися не тільки технології електронного інформаційного взаємодії учасників процесів оформлення прибувають судів і подальшої обробки вантажів, Вчені записки СПб філії РОТА № 1 (53) 2015

  але і варіанти використання попередньої інформації для цілей митного контролю.

  Зокрема, відпрацьовувалися алгоритми:

  - здійснення контролю за дотриманням заборон і обмежень на етапах до прибуття судна в порт і прийняття попередніх рішень щодо ввезених товарів, оперативного доведення даної інформації до зацікавлених осіб;

  - попереднього вибору об'єктів і форм їх контролю (наприклад, можливість прийняття рішення щодо документального оформлення судна, відбір товарів для направлення з борта судна на спеціалізовані майданчики проведення радіаційного контролю, вибір контейнерів для контролю за допомогою ІДК і ін.);

  - взаємодії в процесах виконання митних операцій з іншими організаціями та контролюючими органами, які беруть участь в процесах обробки суден і вантажів у порту;

  - подгрузки отриманої інформації в штатні митні програмні засоби;

  - спрощеного порядку приміщення під процедуру митного транзиту, минаючи розміщення товарів на тимчасове зберігання, і автоматичного формування транзитної декларації з електронним формам документів, що надійшли.

  Результати експериментів послужили основою для активізації роботи з розвитку і реалізації технологій попереднього інформування на морському транспорті на рівні ФМС Росії.

  Відповідно до наказу ФМС Росії від 10.02.2014 № 196 «Про проведення тестування прототипу порталу" Морський порт "», митний пост «Морський порт" Східний "» є одним з об'єктів пілотної зони, де проходить тестування прототипу порталу. Проект «Морський порт» багато в чому, по крайней мере в концептуальному плані і схемі організації електронного документообігу, грунтується на експерименті, раніше проводився в порту «Східний».

  Слід зазначити, що тестована версія порталу «Морський порт» обмежена функціями, необхідними для відпрацювання механізмів і програмних форм організації інформаційної взаємодії між учасниками процесів оформлення прибуття (вибуття) морських суден та переміщуються на них вантажів.

  Прототип порталу «Морський порт» має наступні основні відмінності від комерційного порталу Fill-Bill:

  - портал розроблений в рамках державного контракту;

  - реалізований механізм «єдиного вікна»;

  - портал дозволяє державним органам обмінюватися різною інформацією, фіксувати рішення виключно в електронному вигляді;

  - подається документ ПІТ2 може бути підписаний електронним підписом.

  В ході тестування прототипу порталу (на момент підготовки даної статті) на нього надійшло 212 документів ПІТ1, 572 - ПІТ2.

  В ході тестування також відпрацьовувалася практика взаємодії з державними контролюючими органами за напрямками:

  - прийняття спільних рішень щодо ввезених товарів;

  - прийняття рішення про участь (неучасть) у роботі комісії з оформлення судна;

  - листування з питань, що становлять взаємний інтерес.

  На малюнках 5 і 6 показані сторінки порталу «Морський порт» для перегляду надійшли ПІТ2 і узгодження складу Держкомісії з оформлення судна.

  Тестування показало, що використання електронного документообігу та попередньою інформацією потенційно дозволяють виконати всі митні операції і здійснити випуск товару протягом доби після постановки судна під розвантаження.

  U Р-'СЛОЩЧ; - cirstom ^ m х ^ | Список ПІТ2- МорСТОп

  З LU sea port.customs.ru, / # / pit2s? IromDate = 2.1.2015

  Us

  ЇЇ: с.,. "" [Fl} Глаапая сторінка Я ,. ? Сервіс »Яндекса [j Ha« лльная сторінка '_ Лем! а іоистеі? Імпортуванні. * ... [_ "] https // vM<im.w<p ... спецсил, йгдл «®ГБУ._

  МП. 1.1 Повідомлення Список піт1 Слісок l "V гг2 ГК Журнал з удозаходов Суднові справи Довідково | ик судів Документи В'ячеслав Скнтер * ПМ

  вдатися прибуття з | Дата прибуття г *> стан Фільтр

  | 01.02 2015 1 1 цієї статті не виорано ~] [застосувати Очистити

  -3 # nCeftv »« __1

  планована

  дата

  прибуття, Користувач

  Судно .типа Планована Номер суднового Час Пата створення 1 Пата

  # ІМО .Рейс Клас IMO дата вибуття пітг Стан Митниця справи обробки модифікації

  н FE SCO DIOMID 22.21 | + PT2-c65f69Sc-f097- 0 Пакет 10714040 ТГП 10714040 / 22021S / TECT 22-02-2015 ТОВ «ФІТ»

  I I Container aeoj-взьс- д «у ментів на морський порт 1:52 додатковий офіс

  9365295 26f57a2d25b9 судно: Східний в порту Східний

  Обробка Євгенії Парафейнне

  Документи 22-02-2015 0056

  таиершена 224) 2-2015 01:52

  і SINOKOR NIIGATA РТ2-0660а47с-774Ь- Про Пасе 10714040 т / л 10714040/190215 / тест 19-02-2015 ТОВ «Східний

  CONTAINER SHIP 4a8e-9dff- документів але морський порт 2241 Між народний

  92W908 86e07Q1a4lfc судно: Східний 22-02-2015 Експедиторський

  Розвантаження 13:56 Серей »

  дозволена 2 дн 15 Павло Корж

  годину 16 19412-2015 19:36

  хв 19-02-2015 22:41

  п KAPITAN MASLOV 6.1,6 PT2-aOQia6e8-394e- про Пакет 10714040 Т / П 1O714O4O / 19O215 / T0IT 19-02-2016 ТОВ «ФІТ.,

  контейнеровоз «- 488а-a21d- документів на морський порт 11:58 додатковий офіс

  $ 130157 f52660f8c121 судно східний 22-02-2015 в порту ше темний

  Розвантаження 11:57 Євген Парафейнів

  дозволена 3 ДІ 1 19412-2015 11:56

  година. 5 »194) 2-2015 11:58

  в m / v "KATRINA" 9 | * PT2-83f5tadb4Md7- Про Пакет 10714040 т / п 10714040/180215 / test 16-02-2015 ТОВ «ФІТ»,

  КОНТЕЙНЕРОВОЗ 4 468е-Ь0с1- документів на морський порт 10:42 додатковий офіс

  9505522 4t>?b21badad2 судно: Східний 22-02-2015 в порту Східний

  Розвантаження 13:57 Євген Парафейнш

  дозволена 4 дн. 3 184) 2-2015 09.10

  година. 14 184) 2-2015 10:42

  Мал. 5. Екран з інформацією по котрі вступили ПІТ2

  Нижче наведено хронометраж оформлення однієї з товарних партій з використанням попередньої інформації:

  - 15.03.2014 на портал надана ПІТ1 PT1-bbc87e963d1f404792 c2e22fe1eb187a4;

  - 19.03.2014 подана ПТД № 10714040/190314/0010634;

  - 19.03.2014 декларація знаходиться на стадії «Перевірка завершена»;

  - 19.03.2014 перевізником ЗАТ «МАЕРСК» подана ПІТ2 із зазначенням УВП ПІТ1 в коносаменті;

  - 19.03.2014 митним органом прийнято рішення про проведення митного огляду з використанням ІДК;

  - 20.03.2014 судно стало під вивантаження;

  - 21.03.2014 товар за ПМД № 10714040/190314/0010634 поміщений під митний процедуру «Для внутрішнього споживання».

  Таким чином, загальний час перебування товарів під митним контролем в порту склало 1 добу.

  Мал. 6. Екран узгодження складу Державної комісії з оформлення приходу судна

  Це УВП ПІТ1, представлений у вигляді символьного коду.

  Тестування порталу проводиться в декількох портах Росії. Однак в порту «Східний» він отримав несподівану особливість, пов'язану з тим, що в проводилися раніше експериментах використовувався комерційний портал Fill-Bill. Розробники порталу Fill-Bill створили досить зручну платформу для взаємодії зацікавлених осіб в процесі формування пакетів документів, необхідних митним органам, адміністрації порту, іншим контролюючим органами для оформлення суден і вантажів на них. Обсяг документів і відомостей досить значний, і їх підготовка вимагає певних навичок. Тому користувачі порталу Fill-Bill вважали за краще використовувати портал як «посередника» при роботі з порталом «Морський порт». Сформовані на порталі Fill-Bill пакети документів, в тому числі ПІТ1 і ПІТ2, автоматично направляються на портал «Морський порт». Можна говорити, що Fill-Bill використовується в якості інформаційного оператора (якщо проводити аналогію з електронним декларуванням).

  Зауважимо, що подібна організація взаємодії декларантів та перевізників з митними органами та іншими організаціями відповідає міжнародній практиці морських контейнерних перевозок5.

  Експерименти показали, що декларують особи і перевізники з інтересом поставилися до пропозицій подавати попередню інформацію і використовувати електронний документообіг. Однак відсутність затвердженої нормативно-правової бази, що визначає формати і порядок подання електронних документів, відсутність гарантій спрощення і прискорення процесів оформлення суден і обробки в порту вантажів при роботі за новими технологіями, істотно гальмують їх масове впровадження.

  У 2015 році був укладений державний контракт на більш розвинену версію порталу «Морський порт». Технічне завдання на проект передбачає автоматизацію практично по всьому спектру питань, пов'язаних з митними операціями в морських портах та інформаційної взаємодії митниці з іншими особами: підготовка і подання ПІТ1 і ПІТ2, узгодження складу Держкомісії з оформлення судна, формування суднової справи, застосування системи ризиків і ін . Загальна схема інформаційної взаємодії і його учасники показані на рис. 7.

  В рамках інформаційно-технічного напрямку робіт по реалізації нового проекту пропонується вирішити такі завдання:

  - створення комплексу програмних засобів «Портал" Морський порт "» в якості комунікаційної платформи для забезпечення всіх видів інформаційної взаємодії учасників морських перевезень;

  5 Малишенко Ю.В. Попереднє інформування про морських контейнерних перевезеннях в Японію // Митна політика Росії на Далекому Сході. 2014. № 1. С. 102-107.

  - інтеграція комплексу програмних засобів «Портал" Морський порт "» з іншими програмними засобами Єдиної автоматизованої системи (ЄАІС) митних органів;

  - реалізація технологічних карт міжвідомчої взаємодії в частині функцій, що реалізуються в комплексі програмних засобів «Портал" Морський порт "», для забезпечення взаємодії з іншими відомчими інформаційними системами.

  В технічному завданні прописана загальна схема автоматизованих процесів - від підготовки та подання попередньої інформації до формування деяких рішень по судну і товарам (рис. 8), а також структура програмних засобів (рис. 9).

  Нова версія порталу «Морський порт» виглядає досить масштабної і добре відпрацьованої в частині програмно-технічної реалізації сформульованих перед виконавцем завдань. Однак, на наш погляд, його створення і впровадження буде тривалим, зажадає великих коригувань.

  По-перше, розробка ведеться в умовах, коли детально не опрацьовані конкретні цілі і варіанти прийняття рішень з використанням попередньої інформації, а також алгоритми та технологічні питання прийняття рішень з її використанням, аж до рішень по випуску товаров6. Безсумнівно, це найважливіші питання при розробці програмного забезпечення, що позначаються, в тому числі, і на особливості інформаційної взаємодії.

  Вище були вказані деякі експерименти по використанню попередньою інформацією, які здійснювалися на т / п «Морський порт" Східний "». Сьогодні на посту йде опрацювання використання попередньої інформації для цілей здійснення митних операцій щодо товарів, що доставляються перевізником на адресу фізичних осіб. Вже проводилися приватні експерименти, які показують можливість скорочення термінів оформлення та таких товарів. Доцільно узагальнити результати всіх експериментів і розробити типові технології (алгоритми) прийняття рішень з використанням попередньої інформації і врахувати це при розробці програмних засобів, що підтримують інформаційну взаємодію через портал і процеси прийняття рішень.

  По-друге, до цих пір «за бортом» залишається питання термінів, сенсу і доцільності подачі попередньої інформації в два етапи (ПІТ1 і ПІТ2). Міжнародна практіка7, яка знайшла відображення в Концепції попереднього інформування ФМС Росії (Наказ ФМС Росії від 10.03.2006 № 192), передбачає, що попередня інформація подається (в залежності від характеру вантажу) за 24 години до виходу з порту навантаження

  6 Це власне видно з основних завдань проекту.

  7 Малишенко Ю.В. Попереднє інформування про морських контейнерних перевезеннях в Японію // Митна політика Росії на Далекому Сході. 2014. № 1. С. 102-107.

  Ol

  2 л> а er

  S

  и »

  е s

  про 7. S

  n

  3

  o \

  • e-

  s s s

  Ш

  s

  ffl ?

  Ol Ol

  w про

  Ol

  комерційні організації

  Державні органи

  ІВ *: ПІ про судно і вантажі,

  .....

  Зацікавлені особи

  Р% *

  АІС Зацікавленого I

  I "уіп

  I ПІТ1

  Т_

  ь%

  АІС перевізників

  Оператори морських терміналів

  г-ь

  АІС операторів морських терміналів

  ІВ ': пі про' товарної партії (ПІТ1)

  «Зовнішня частина»

  Порталу «Морський г орт»

  представники перевізника

  _ IP: Відомості про судоеаходах. інформація про держ. контролі, рішення по судну і вантажам

  ВО ": ПІ інформація _ про судно і вантажі, пакет електронних документів по судну

  ІВ або ІП: Відомості про судоеаходе. рішення по судну і вантажам

  ІВ: Інформація про - місцях і часу зберігання товарів

  Відомості про судно, вантажах, товар, відомості про _ судоеаходе, інформація про державну.

  скорочення:

  ІВ - інформаційний обмін згідно специфікації і Альбому форматів ІП - інтерфейс користувача порталу «Морський порт» ПІ - попередня інформація ДТ - Декларація на товари

  ФТС Росії

  Перелік компонентів ЄАІС, взаємодіючих з Порталом «Морський порт»; -АС «УПІ» -АІС «АІСТ-Мене

  - ПЗ «СВР»

  - КПС «Вивезення ВМД»

  - КПС «Транзитні операції»

  | КПС «Облік і контроль товарів на ВХ»

  - АС «БД РД»

  - ІС «Взаємодія»

  транспортна гк

  Митна частина Порталу «Морський порт»

  Посадові особи митних постів в МПП

  ІПСведемья про судно, вантажах, товар, відомості про судоеаходе, інформація (про держ. Контролі, рішення по судну і вантажам

  ІВ: Відомості про _ дозвільних документах, дозвільні документи інших країн в електронній формі

  ІП: Відомості про держ. _ Контролі, рішення го судну і вантажам

  Інші державні контролюючі органи

  - Росспоживнагляд

  - Росавтодор

  - Ространснадзор

  - Прикордонна служба ФСБ Росії

  - Россільгоспнагляд:

  - фітосанітарний контроль

  - ветеринарний контроль

  ш

  АС «Аргус»

  Адміністрація морських портів

  Капітан порту або служба капітана порту

  Mit

  ш

  Л

  АІС Мінтрансу «Реєстрації заходів І (ТгХОдОё Судйв в мороки * портах» littp: / Jportrall marinsl.irj

  ш е з

  в

  л>

  а

  §

  га

  з

  про

  про В

  л> зі

  л>

  з

  >

  >

  про е про \

  л>

  В

  s а га

  Мал. 7. Організація інформаційної взаємодії за проектом «Морський порт»

  >

  етап

  функціональні блоки

  ш в сг я сг

  Л

  і про я • а про про 2 з Я

  е |а л> я я м

  я

  • а

  е з і • про я

  в сг я про

  я я

  • е-

  про • про 3 я • а про і ш я я м

  Про • а

  п ш я я а й з я м

  X

  я

  про в про

  п

  я м

  3

  про%

  я я про я<

  Б

  м

  в сг я

  0

  1

  етап

  попереднього інформування про товарної партії

  Підготовка та надання попередньої інформації про товари

  етап

  попереднього інформування про судно і вантаж

  Підготовка та надання попередньої інформації про судно, вантаж і товари

  Етап обробки прибуття судна

  Надання інформації про судно, вантажі та товари при прибутті

  § |

  | 5

  їй >-.

  І про

  & про

  - в

  5 я

  6 |

  I I

  | <

  Етап після вибуття судна

  Робота з журналом реєстрації прибуття / вибуття судів

  Ведення суднової справи

  Організація роботи держ. комісії державного контролю судна

  Взаємодія ДКО при огляді товарних партій (після розвантаження)

  Формування остаточних рішень по судну і товарам

  Мал. 8. Основні функціональні завдання, які реалізуються в проекті «Морський порт»

  зі

  2 л> а сг л

  і і 3 3

  про 7.

  а

  О 3

  о \

  • е-

  3

  е

  3

  ш е

  І -а

  ?

  (Л 01

  ю про

  01

  Програмна завдання «Підготовка та надання попередньої інформації про товари»

  Програм паю завдання <«Робота з попередньою інформацією інших ДКО»

  Програмний засіб «Портал Морський порт - зовнішня підсистема»

  I

  Програмний засіб «Портал Морський порт - митна підсистема»

  Програмна завдання «Підготовка та надання попередньої інформації про судно, вантажі та товари»

  Програмна завдання «Підготовка та надання інформації про судно, вантажі та товари»

  Програмна завдання «Робота з наданою інформацією про судно, вантажі та товари»

  Програмна завдання «Організація роботи держ. комісії державного контролю судна »

  Програмна завдання «Взаємодія ДКО при огляді товарів»

  Програмна завдання «Робота з журналом реєстрації ггрібигія / вибуття судів»

  Програмна завдання «Робота з планом швартування»

  Програмна завдання «Публікація і перегляд общелортовой інформації»

  Програмна завдання «Отримання і обробка енформаціі про судно, вантажі та товари»

  Програмна завдання «Журнал суднозаходів»

  Програмна завдання «Організація роботи держ. комісії державного контролю Судна »

  Реалізація функцій автоматизації інформаційної взаємодії та інформаційного забезпечення прийняття рішень щодо судів, вантажів, товарів

  Програмна завдань! «Управління повідомленнями

  Програмна завдання «Звіти та експорт

  підсистеми »

  Програмна завдання «Авторизація та управління персональними даними»

  Програмна завдання «Довідка та техноддержка підтримка»

  Програмна завдання «Моніторинг процесів»

  Програмна завдання програмне завдання

  «Моніторинг« Зменшення повідомленнями

  процесів »для митних інспекторів»

  Реалізація додаткових функцій для користувача

  Програмна завдання «Доступ до НДІ з зовнішньої підсистеми»

  Програмна завдання «Управління інформаційною безпекою підсистеми»

  Програмна завдання «Управління НДІ»

  Програмна завдання «Робота з електронним підписом»

  Програмна завдання «Формування попередніх рішень по судну і товарам на підставі попередніх відомостей??

  Програмна завдання «Робота з судновим справа»

  Програмна завдання «Взаємодія ДКО при огляді товарів»

  Програмна завдання «прийнятий тя остаточних рішень щодо судна та товарів»

  Програмна завдання «Звіти V експорт даних митної підсистеми»

  Програмна завдання «Управління ролями, доступом

  і іншими завданнями деформационной безпеки »

  Програмна завдання «Інтеграція»

  ш е з

  Е

  л>

  а

  §

  5 га

  з

  про е про Е

  л> зі

  л>

  з

  >

  >

  я про е про \

  л>

  Е

  з а

  га >

  Реалізація забезпечують функцій

  Мал. 9. Структура комплексу програмних засобів порталу «Морський порт»

  і за 24 години до прибуття в порт призначення. Природно робити прив'язку ПІТ1 і ПІТ2 до цих термінів. При цьому ПІТ1 може використовуватися митними органами для попередньої перевірки на ризики та інформування власника товару і перевізника про наявність ризиків для вжиття ними заходів щодо їх усунення до виходу судна з порту погрузкі8. Слід також зробити деякі виключення для коротких судноплавних ліній.

  По-третє, в рамках проекту порталу «Морський порт» фактично йде переклад на електронний документообіг «ручних» і «паперових» технологій, які традиційно застосовувалися для оформлення морських суден і прибувають на них товарів. Неефективність такого підходу до автоматизації давно відома. В результаті виходять громіздкі, витратні і складні для експлуатації системи, а вимоги до персоналу навіть зростають. Прикладом може служити перший варіант реалізації в Росії системи електронного декларування, відомий як ЕД-19. Необхідно розглянути можливість розробки та реалізації в рамках порталу дійсно нових комп'ютерних технологій, в яких до мінімуму зводиться не тільки паперовий документообіг, а й участь людини в процесах прийому, аналізу та іншої обробки документів і відомостей, а також прийняття рішень.

  бібліографічний список

  1. Ануфрієв О.Б., Колбешін В.А., Малишенко Ю.В., Полошевец А.А. Досвід Находкінської митниці по використанню попереднього інформування при перевезеннях морським транспортом // Вчені записки Санкт-Петербурзького імені В. Б. Бобкова філії Російської митної академії. 2013. № 3 (47). С. 30-40.

  2. Ануфрієв О.Б., Колбешін В.А., Малишенко Ю.В., Полошевец А.А. Попереднє інформування при перевезеннях морським транспортом // Вісник Російської митної академії. 2012. № 4. С. 38-47.

  3. Баженов Ю.А., Малишенко Ю.В., Огнев І.А. Система автоматизації транзитних контейнерних перевезень через порт «Східний» // Вісник Російської митної академії. 2008. № 4 (5). С. 59-68.

  4. Малишенко Ю.В. Правові основи, принципи і схеми електронного декларування / Ю.В. Малишенко; Російська митна академія, Владивостоцький філія. Владивосток: РІО ВФ РОТА, 2012. 234 с.

  5. Малишенко Ю.В. Попереднє інформування про морських контейнерних перевезеннях в Японію // Митна політика Росії на Далекому Сході. 2014. № 1. С. 102-107.

  8 Там же.

  9 Малишенко Ю.В. Правові основи, принципи і схеми електронного декларування / Ю.В. Малишенко; Російська митна академія, Владивостоцький філія. Владивосток: РІО ВФ РОТА, 2012. 234 с.


  Ключові слова: МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТ /SEA TRANSPORT /ТОВАР /GOODS /ПОПЕРЕДНЄ ІНФОРМУВАННЯ /PRELIMINARY INFORMATION /МИТНІ ОПЕРАЦІЇ /CUSTOMS OPERATION /ІНТЕРНЕТ ПОРТАЛ /INTERNET-PORTAL

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити