Отримані в результаті роботи СПФ-тварини можуть бути рекомендовані зацікавленим установам з метою отримання надійних і відтворюваних результатів медико-біологічного експерименту за участю лабораторних тварин.

Анотація наукової статті по агробіотехнології, автор наукової роботи - Болотських Л. А., Каркіщенко Н. Н., Семенов Х. Х., Єгорова І. Ю., Бескова Т. Б.


Actual issues of laboratory animals standardization for biomedical and biotechnical researches

Received as a result of the SPF-animals may be recommended by the concerned agencies with the purpose to get reliable and reproducible results of biomedical experiments with participation of experimental animals.


Область наук:
 • Агробіотехнології
 • Рік видавництва діє до: 2012
  Журнал: біомедицина
  Наукова стаття на тему «Актуальні питання стандартизації лабораторних тварин для медико-біологічних і біотехнічних досліджень '

  Текст наукової роботи на тему «Актуальні питання стандартизації лабораторних тварин для медико-біологічних і біотехнічних досліджень»

  ?Intra-os seous anchorage of dental prostheses. I. Experimental studies II Scand. J. Plast. Reconstr. Surg. 1969. Vol. 3.

  №2. P. 81-100.

  3. Donath K., Breuner G. A method for the study of undecalcified bones and teeth with attached soft tissues. The Sage-Schliff (sawing and grinding) technique II J. Oral Pathol. 1982. Vol. 11. № 4.

  P. 318-326.

  4. Johansson C.B., Jimbo R.,

  Stefenson P. Ex vivo and in vivo biomechanical test of implant attachment to various materials: introduction of a new user-friendly removal torque equipment II Clin. Implant Dent. Relat.

  Res. 2010. Vol. 17., Jul.

  Histomorphological researches of relationship of a bone with dental implant

  A.V. Volkov, V.A. Badalyan, A.A. Kulakov, 1.1. Babichenko, G.D. Kapanadze, N.V. Stankova

  We have developed criteria for the experimental study of dental implants in the mini-pigs provide significant information on the osseointegration of dental implants in the development of complications that lead to loss of the implant. One may characterize the processes leading to the loss of the implant or the development of peri-implantitis, and to assess the distribution, extent and adequacy of the load.

  Key words: experiment, mini-pigs, histomorphological researches, bone, dental implantation.

  5. Johansson C.B., Roser K., Bolind P., Donath K., Albrektsson T.

  Bone-tissue formation and integration of titanium implants: an evaluation

  with newly developed enzyme and immunohistochemical techniques II Clin. Implant Dent. Relat. Res. 1999. Vol 1. № 1. P. 33-40.

  6. Roser K., Johansson C.B., Donath K., Albrektsson T. A new approach to demonstrate cellular activity in bone formation adjacent to implants II J. Biomed. Mater. Res. 2000. Vol. 51. № 2. P. 280-291.

  Біомедицина • № 4,2012, C. 101-105

  е ЛАБОРАТОРНІ ТВАРИНИ

  Актуальні питання стандартизації лабораторних тварин для медико-біологічних і біотехнічних досліджень

  Л.А. Болотських, H.H. Каркіщенко, Х.Х. Семенов, І.Ю. Єгорова, Т.Б. Бескова, З.С. Лушнікова, Н.В. Касінський, Л.Х. Казакова

  ФГБУ «Науковий центр біомедичних технологій» РАМН, Московська область

  Контактна інформація: к.с-г.н. Болотських Любов Олександрівна, тел .: 8 (495) 561-52-57

  Отримані в результаті роботи СПФ-тварини можуть бути рекомендовані зацікавленим установам з метою отримання надійних і відтворюваних результатів медико-біологічного експерименту за участю лабораторних тварин.

  Ключові слова: ізоляторна система, гнотобіологіческіе методи, стерилізація, СПФ-тварини.

  Отримання надійних і відтворюваних результатів медико-біологічне-ського експерименту можна досягти лише при дотриманні стандартності всіх його складових і умов проведення. У цьому сенсі лабораторне тварина є найбільш вразливою ланкою в системі медико-біологічне-ського експерименту. Його стан як живого об'єкта залежить від впливу численних як екзогенних, так і ендогенних факторів, вплив яких далеко не завжди буває явним і легко реєструється. Серед них, перш за все, слід відзначити фактори інфекційної і інвазійних природи. Причому різні, в тому числі навіть патогенні представники вірусної і бактерійної флори, не завжди викли-

  ють клінічно явну картину захворювання. Часто вони протікають в латетной формі або ж у вигляді носійства. В даний час актуальним є так звана опортуністична, ендогенна інфекція, яка активізується при іммунодіфіцітних станах. Повноцінність корму, збалансованість всіх його компонентів є найважливішою умовою, що забезпечує здоров'я тварини, підтримання неспецифічної резистентності його організму на високому рівні. Велике також взаємодія екологічних факторів на статус тварини - умов його утримання та мікроклімату. Всі ці моменти, що не враховуються при проведенні експерименту, спотворюють і навіть перекручують його результати.

  Досягнення сучасного рівня медико-біологічного дослідження можливо лише при уніфікації всіх факторів, що впливають на організм лабораторних тварин шляхом суворої стандартизації як умов утримання, так і самих тварин. Введення в світову практику вимог системи GLP (Good Laboratory Practice) для проведення доклінічних випробувань лікарських речовин пред'явило ще більш жорсткі умови до проблеми стандартизації тварин, станом їх здоров'я.

  Відповідно до міжнародного досвіду, стандартність лабораторних тварин забезпечується, з одного боку, сучасною технологією їх розведення і утримання в бар'єрної системі, з іншого - єдиними критеріями оцінки стану здоров'я. Основою цих критеріїв є принцип неприпустимості носійства ряду патогенних і умовно-патогенних агентів інфекційної і інвазійних природи: вірусів, бактерій, паразитів. Тобто, стандартизація тварин заснована на виключенні можливості виникнення явищ інфекційної і інвазійних патології.

  У багатьох країнах розроблені стандарти різних категорій якості тварин за станом здоров'я. Вони включають перелік збудників, носійство яких виключається. Чим вище категорія якості тварини, тим більше перелік неприпустимих агентів. Однак стандарти різних країн не ідентичні. Єдиної міжнародної класифікації лабораторних тварин за категоріями якості та існуючих стандартів не існує. У зв'язку з цим, тварини, іменовані як SPF (Specific pathogenfree), що не

  мають чіткої характеристики якості тварин і створення єдиних стандартів. Прикладом можуть служити розробки групи дослідників європейських країн: GV-SOLAS, FELAS А [1].

  Фахівці нашої країни, спільно із зарубіжними колегами, на основі світового досвіду, також зробили спробу створення вимог до якості лабораторних гризунів різних категорій, які були прийняті в 1989 р на спільній нараді в Софії. Однак досвід роботи з контролю стану здоров'я тварин дозволив видозмінити ці нормативи.

  Класифікація заснована на методі отримання вихідних для розведення тварин, наявності та надійності бар'єру і глибині або рівні контролю статусу тваринного за відповідним стандартом (вимогу). Пропонується розрізняти 5 категорій якості тварин: конвенційні, що містяться у відкритій системі (категорія 1); поліпшені конвенційні, що знаходяться в бар'єрної системі неповного типу. Вихідними тваринами цієї категорії можуть бути тільки тварини більш високого класу якості (SPF). Ця категорія якості тварин відповідає категорії, іменованої в багатьох країнах MD (Minimal Deseases), або (категорія 2); а також категорії SPF-тварини, що містяться в строгій бар'єрної системі (категорія 3); гнотобіоти і безмікробних, або Аксьонов, тварини, що містяться в ізоляторах (категорії 4, 5а і 5Ь) [4].

  Мета роботи: отримати лабораторних тварин, вільних від патогенної мікрофлори (СПФ-тварин), як основу експериментальної медицини.

  Матеріали і методи Робота проводилася з конвенціональними митттамі колекційного фонду ФГБУ «НЦБМТ» РАМН. Очищення мишей колекційного фонду від патогенної мікрофлори проводилася вдосконаленим методом гістеректомії [3]. Тварини отримували стерильний гранульований корм і білково-вітамінну добавку. В робо-

  ті використовували нове закордонне і вітчизняне обладнання: ізоля-

  торная система «раж 1хох1х1ет», англійська гнотобіологіческій ізолятор «ТСОЬ»; ламінар - С-1,2; стерилізатор повітряний ГП-640-ПЗ; паровий стерилізатор ЬЛС-6065хр і т.д. Закордонне обладнання було закуплено в 2008-2010 рр. спеціально для відтворення СПФ-тварин (рис. 1).

  Мал. 1. Устаткування лабораторії гнотобіологіі НЦБМТ РАМН для отримання лабораторних тварин СПФ-статусу.

  У створенні колекційного фонду мишей СПФ-статусу строго дотримувалися гнотобіологіческую технологію, яка включає апаратуру і комплекс методологічних прийомів, спрямованих на отримання та підтримання гно-тобіотіческіх, в т.ч. СПФ-категорій, тварин. Основою гнотобіологіче-ської апаратури в даному випадку не була гнотобіологіческій ізолятор, а придбана іноземна ізоляторна система «ЯАЖ 1808181ет», що складається їх 144 мікроізоляторов (рис. 2).

  Мал. 2. Ізоляторна система "каш Івовівіеш".

  Дана ізоляторна система утримання лабораторних тварин забезпечує захист не тільки самих лабораторних тварин, але і обслуговуючого їх персоналу. Спеціальні повітряні клапани створюють комфортну температуру і вологість для тварин, знижують контакт обслуговуючого персоналу з тваринами, очищають повітря приміщень від алергенних часток шкіри і шерсті тварин, істотно знижують запах в приміщенні, що покращує умови роботи персоналу. Протягом години повітря в клітці обмінюється до 50 разів, при цьому система забезпечує його подачу в клітку без протягів. При повному відключенні мікроізолятора від системи подачі повітря СПФ-статус тварин зберігається до 4 год, за рахунок спеціального фільтра, що розміщується в кришці ізолятора, що дозволяє не тільки переносити клітини в межах однієї установи, а й перевозити їх на значну відстань. Спеціальні датчики постійно стежать за станом мікроізолятора, відображаючи його умови на табло, що істотно спрощує процес. Обслуговування мікроізоляторов проводиться за стандартними операційних процедур, як правило, не викликає істотних труднощів в роботі.

  Результати та їх обговорення Як було вже зазначено, стандартизація лабораторних тварин забезпечується, насамперед, сучасною технологією їх розведення, утримання та годівлі. Вперше в НЦБМТ РАМН була відпрацьована і впроваджена сучасна технологія отримання та вирощування лабораторних тварин СПФ-статусу в ізоляторний системі з використанням гнотобіологіческіх методів. від-

  роблені режими стерилізації корму, води, клітин, підстилкового матеріалу і т.д. Стерилізацію проводили, в основному, в повітряних стерилізаторах ГП-640-ПЗ, а також в паровому стерилізаторі ЬЛС-6065хр. З огляду на, що будь-яка стерилізація руйнує патогенну цінність корму, лабораторні тварини потребують білково-вітамінної добавці. Апробований і інший спосіб стерилізації гранульованого корму гамма-променями. Цей вид стерилізації вважається найбільш щадним, в першу чергу, до вітамінів. Однак, через високу вартість така обробка корму не знаходить широкого застосування.

  В даний час в НЦБМТ РАМН в СПФ-статус переведені 13 ліній мишей колекційного фонду: ВАЬВ / с, С57Вг / 6, БВА / 2, АКЯ, С57ВЬ / 10,101 / Н, СВА / У, В / Кв, 129 / У, СЗН / Чи не А / вп, чуючи, ВЮОБР (зелені). Ведеться племінний облік всіх ліній.

  висновки

  1. В результаті роботи в НЦБМТ РАМН були отримані СПФ-тварини: миші ліній ВАЬВ / с, С57Вг / 6, 1) НЛ 2, А1Ж, С57ВЬ / 10,101 / Н, СВА / У, В / Кв, 129 / У, СЗН / Чи не А / вп, \? 11, ВЮОРР.

  2. Для отримання лабораторних тварин СПФ-категорії необхідно, перш за все, мати сучасне обладнання, відпрацьовану гнотобіотехно-логию і добре підготовлений обслуговуючий персонал.

  3. Перехід на ізольовану систему утримання лабораторних тварин в зацікавлених установах дозволить мати якісних, здорових тварин, вільних від патогенної мікрофлори, тобто тварин СПФ-статусу, які вкрай необхідні як основа експериментальної медицини.

  Список літератури

  1. Абдрашитова Е.Х., Зайцев Т.І. і

  ін. Стандартизація лабораторних тварин за станом здоров'я II Ланімало-гія. 1993. № 1.

  2. Болотських Л.А., Подопригора Г.І.

  Розробка і використання гнотобіологіче-ських методів в лабораторному тваринництві. В сб .: Актуальні питання стандартизації лабораторних тварин для медико-біоло-

  ня досліджень. М. 1987. 23 с.

  3. Болотських JLA., Лушнікова З.С. Вдосконалений спосіб отримання гноти-біотичних тварин II Біомедицина. 2005. № 1. С. 114-115.

  4. Керівництво по лабораторним тваринам і альтернативним моделям в біомедичних дослідженнях / під ред. H.H. Каркі-щенко, С.В. Грачова. М .: Профіль-2С. 2010. С. 89-90.

  Actual issues of laboratory animals standardization for biomedical and biotechnical researches

  L.A. Bolotskykh, N.N. Karkischenko, Kh.Kh. Semenov, I.Yu. Egorova, T.B. Beskova, Z.S. Lushnikova, N.V. Kasinskaya, L.Kh. Kazakova

  Received as a result of the SPF-animals may be recommended by the concerned agencies with the purpose to get reliable and reproducible results of biomedical experiments with participation of experimental animals.

  Key words: insulating system, gnotobiotic methods, sterilization, SPF-animals.


  Ключові слова: ІЗОЛЯТОРНА СИСТЕМА / ГНОТОБІОЛОГІЧЕСКІЕ МЕТОДИ / Стерилізація / СПФ-ТВАРИНИ / INSULATING SYSTEM / GNOTOBIOTIC METHODS / STERILIZATION / SPF-ANIMALS

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити