В період 2013-2018 рр. в Росії відбулося збільшення числа спортивних споруд, що займаються фізичною культурою і спортом, штатних працівників фізичної культури і спорту. У Іркутськом районі Іркутської області, незважаючи на незначне зростання числа спортивних споруд, спостерігалося збільшення штатних працівників ФКиС і чисельності займаються ФКиС. Заняття ФКиС і зміцнення здоров'я людини з кожним роком набувають більш важливе значення в сільській місцевості.

Анотація наукової статті з наук про здоров'я, автор наукової роботи - Ракоці Андрій Іванович, Бомін Вадим Анатолійович


Topical issues of sports policy in rural areas

Within the period from 2013 till 2018 in Russia there was noticed increase in sports facilities, in number of the engaged in physical culture and sports, regular workers of physical culture and sports. In Irkutsk region, despite the slight increase in the number of sports facilities, there was an increase in the number of the full-time employees of physical culture and sports and the number of the engaged in physical culture and sports. Physical culture and sports and health promotion are becoming more important in rural areas every year.


Область наук:

 • Науки про здоров'я

 • Рік видавництва: 2019


  Журнал: Вчені записки університету ім. П.Ф. Лесгафта


  Наукова стаття на тему 'Актуальні питання СПОРТИВНОЇ ПОЛІТИКИ НА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ'

  Текст наукової роботи на тему «Актуальні питання СПОРТИВНОЇ ПОЛІТИКИ НА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ»

  ?Очевидно, що використання елементів хореографії в фітнес-аеробіки сприяють вихованню творчої особистості.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. пружини, М.В. Формування рухового творчості учнів 10 класів на уроках фізичної культури засобами гімнастики) / М.В. Дружиніна, К.М. Дружинін, Ю.В. Хармац II Світ науки. - 2018. - Т. 6. - № 3. - URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_35576372_59942147.pdf (дата звернення: 01.08.2019).

  2. Дружиніна, М.В. Методика вдосконалення поворотів гімнасток-художниць, що проходять спортивну підготовку на етапі вдосконалення спортивної майстерності / М.В. Дружиніна, К.Д. Дружинін, А.Д. Кузнєцова II Ледагогіческій ДМДДЖ. - 2018. - Т. 40. - № 3. - С. 107118.

  3. Взаємозв'язок естетичних цінностей і глядацьких вражень при виконанні змагальних вправ в гімнастичних видах спорту / Р.Д. Терьохіна, ТАК. Вінер, М.А. Плеханова, A.M. Кабаєва II Вчені записки університету імені Л.Ф. Лесгафта. - 2009. - № 10 (56). - С. 102-105.

  4. Естетичні показники виконавської майстерності в гімнастичних видах спорту / Р.Д. Терьохіна, ТАК. Вінер, Л.Д. Турищева, М.А. Длеханова II Вчені записки університету імені Л.Ф. Лесгафта. - 2008. - № 11 (45). - С. 98-101.

  REFERENCES

  1. Pruzhinina, M.V., Pruzhinin, K.N. and Khartsman, Yu.V. (2018), "Formation of Motor Creativity of 10th Grade Students at Physical Education Classes by Means of Gymnastics", World ofScience, Vol. 18, No. 3, available at: https://elibrary.ru/download/elibrary_35576372_59942147.pdf.

  2. Pruzhinina, M.V., Pruzhinin, K.N. and Kuznetsova, A.N. (2018), "Methods of Improving the Turns of Gymnasts-artists Undergoing Sports Training at the Stage of Improving Sportsmanship", Pedagogical IMAGE, Vol. 40, No. 3, pp. 107-118.

  3. Terekhina, R.N., Viner, I.A., Plekhanova, M.A., Kabaeva A.M (2009), The Relationship of Aesthetic Values ​​and Audience Experience in the Performance of Competitive Exercises in Gymnastic Sports, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 56, No. 10, pp. 102-105.

  4. Terekhina, R.N. Viner, I.A., Turishcheva, L.I. and Plekhanova, M.A. (2008), "Aesthetic Indicators of Performing Skills in Gymnastic Sports", Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 45, No. 11, pp. 98-101.

  Контактна інформація: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Стаття надійшла до редакції 31.08.2019

  УДК 796.06

  АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СПОРТИВНОЇ ПОЛІТИКИ НА СІЛЬСЬКИХ

  ТЕРИТОРІЯХ

  Андрій Іванович Ракоці, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри, Вадим Анатолійович Бомін, кандидат педагогічних наук,

  Іркутський державний аграрний університет імені О.О. Ежевского

  анотація

  В період 2013-2018 рр. в Росії відбулося збільшення числа спортивних споруд, які займаються фізичною культурою і спортом, штатних працівників фізичної культури і спорту. У Лркутском районі Дркутской області, незважаючи на незначне зростання числа спортивних споруд, спостерігалося збільшення штатних працівників ФКиС і чисельності займаються ФКиС. Заняття ФКиС і зміцнення здоров'я людини з кожним роком набувають більш важливе значення в сільській місцевості.

  Ключові слова: фізична культура і спорт, сільські території, чисельність займаються.

  TOPICAL ISSUES OF SPORTS POLICY IN RURAL AREAS

  Andrey Ivanovich Rakotsa, the candidate of pedagogical sciences, department chairman, Vadim Anatolyevich Bomin, the candidate of pedagogical sciences, Irkutsk State Agrarian University named after A.A. Ezhevsky

  Annotation

  Within the period from 2013 till 2018 in Russia there was noticed increase in sports facilities, in number of the engaged in physical culture and sports, regular workers of physical culture and sports. In Irkutsk region, despite the slight increase in the number of sports facilities, there was an increase in the number of the full-time employees of physical culture and sports and the number of the engaged in physical culture and sports. Physical culture and sports and health promotion are becoming more important in rural areas every year.

  Keywords: physical culture and sport, rural areas, number of people involved.

  ВСТУП

  Процес соціально-економічних змін, що відбуваються в країні, орієнтований на сталий розвиток міських і сільських територій. Найважливішим ресурсом країни є сільські території, на яких проживає в даний час 26% населення. Сільські території разом з людським потенціалом мають великий економічного потенціал.

  Про те, як розвивається ФКиС на сільських територіях можна судити за показниками, що характеризують ресурсні аспекти життя населення. Прогнози розвитку сільських територій Російської Федерації до 2030 року представлені на малюнках 1а, 16, 1в.

  37500 -1

  37000 -

  ч 36500 -

  Про 36000 -

  х ч і 35500 -

  'Л про 35000 -

  х 34500 -

  і ч 34000 -

  До 33500 -

  40 30 20 10 0

  Малюнок 1а - Чисельність населення

  35 36 37 37 37

  22

  "23 24-

  ой 27 28

  -25-26-27-

  29 31 32

  33 33 34

  ? відсотки

  Малюнок 16 - Частка населення, що займаються ФКиС

  Малюнок 1в - Очікувана тривалість життя, роки

  Сучасний підхід у розвитку ФКіС передбачає системний підхід до організації та проведення фізкультурно-спортивної роботи [1]. З метою ефективного управління фізичної культури і спортом в сільській місцевості необхідно з огляду на найбільш важливі напрями роботи:

  - організаційно-управлінський спектр;

  - матеріально-технічна частина бази спорту та фізичної культури;

  - спортивно-масовий рух;

  - популяризація спорту високих досягнень;

  - інформатизація та пропаганда;

  - забезпечення кадрами;

  - науковий і методичний аспект розвитку.

  Критеріями ефективності роботи буде моніторинг діяльності фізичної культури і спорту.

  Кожен напрямок важливо в реалізації управління фізичною культурою і спортом, створює умови для включеності людей в сферу фізичної культури, а також спорту [3]. У той же час у зв'язку з існуючими проблемами низького рівня і якості життя в сільській місцевості зберігається тенденція відтоку населення, особливо молоді, до великих міст. У прогнозних цільових показниках, визначених стійким розвитком сільських територій в Російській Федерації, визначені тенденції у розглянутий прогнозний період підвищення очікуваної тривалості життя і частки населення, що займаються ФКиС (до 37,3% в 2030 г.), на тлі зниження загальної чисельності сільського населення [ 2, 4].

  Розвиток ФКиС в сільських територіях окремо взятих районах є відображенням питань спортивної політики сільських територій в цілому по Росії.

  Проведемо аналіз розвитку ФКіС основних показників на прикладі Іркутського району Іркутської області.

  Аналіз основних показників розвитку ФКіС серед населення Іркутського району Іркутської області в період 2013-2018 рр. показав, що в сільській місцевості збільшилася чисельність займаються спортом, а також фізкультурної діяльністю на 23252 людини - 376,7% (рисунок 2).

  Кількість спортивних споруд в Іркутському районі за 4 роки збільшилася на 1. Штатних працівників ФКиС в 2013 році було 111 людей, в 2014 році - 73 особи (зменшилася на 34,2%), в 2015 році - 129 осіб (збільшилась на 116,2% в порівнянні з 2013 р), в 2016 р стало 101 осіб (зменшилася на 9,1% в порівнянні з 2013 р), в 2017 році -160 осіб (збільшилась на 87 осіб п порівнянні з 2013 роком) і в 2018 році штатних працівників ФКиС в Іркутському районі Іркутської області стало 157 осіб, що перевищило показник 2013 року на 46 осіб (141%).

  31655

  35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0

  2013 2014 2015 2016 2017 2018

  Чисельність займаються ФКиС в сільській місцевості Іркутського району 2013-2018 роки

  20029

  15019 1 OiSC

  8403 10099

  12000 10000 8000 6000 4000 2000 0

  10967

  ?

  Про

  з

  про

  про ш

  про

  я

  5

  6

  ч

  6953

  5148

  2624

  1792 343 13611301 тисячі сто тридцять шість

  п "гп гп 1 + 1

  is

  5

  *

  і

  Чисельність займаються ФКиС в сільській місцевості Іркутського району за напрямом діяльності (2018 г.)

  180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

  160

  157

  129

  111

  73

  101

  194 193 192 191 190 189 188 187

  193

  190

  189

  192

  191

  191

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018

  Штатні працівники ФКиС в сільській місцевості Ір- Спортивні споруди в сільській місцевості Іркут-Кутського району 2013-2018 роки ського району 2013-2018 роки

  Малюнок 2 - Основні показники розвитку ФКіС серед сільського населення Іркутського району Іркутської області за 2013-2018 рр .: чисельність займаються; спортивні споруди; установи, підприємства, об'єднання, організації; кадри - всього штатних працівників (ДНЗ - дошкільні освітні установи,

  ВО - установи вищої освіти (ВО), СПО - заклади середньої професійної освіти, ДО - установи додаткової освіти)

  ВИСНОВОК

  Проведений аналіз залученості в фізкультурно-спортивну діяльність категорій населення, які проживають на сільській місцевості, показав, що розвиток ФКіС не всі критерії ефективності роботи на території виконує. Ситуація, що склалася пов'язана, перш за все, з міграційним відпливом із сільської місцевості в міське середовище.

  В період 2013-2018 рр. в Іркутському районі Іркутської області, незважаючи на незначне зростання числа спортивних споруд спостерігалося збільшення штатних працівників ФКиС на 46 осіб (141%) і чисельності займаються ФКиС на 23252 людини (376,7%). Заняття ФКиС і зміцнення здоров'я людини з кожним роком набувають більш важливе значення в сільській місцевості.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Бомін, В.А. Організація занять фізичною культурою і спортом студентів: навчальний посібник / В.А. Бомін, А.І. Ракоці, А.І. Трегуб. - Іркутськ: ТОВ «Мегапрінт», 2019. - 326 с.

  2. ІЗААК, С.І. Моделювання кадрового потенціалу індустрії спорту / С.І. ІЗААК, С.А. Юдін II Theoretical and Applied Science. - 2017. - №8 (52). - С. 95-101.

  3. Паршикова, Н.В. Стратегічні пріоритети державної політики в області масового спорту / Н.В. Паршикова, С.І. ІЗААК, В.Н. Міліція II Вчені записки Університету ім. П.Ф..

  Лесгафта. - 2017. - №6 (148). - С. 167-171.

  4. Стратегія сталого розвитку сільських територій Російської Федерації на період до 2030 року // URL: http://mcx-consult.ru/d/77622/d/strategiya_razvitiya_selskikh_terri-toriy_rf_do_2030_goda.pdf (дата звернення: 01.07.2019).

  REFERENCES

  1. Bomin, V.A., Rakotsa, A.I. and Tregub, A.I. (2019), Organization of physical culture and sport students: manual, Megaprint, Irkutsk.

  2. Isaak, S.I. and Yudin, A.I. (2017), "Modeling of personnel potential of the sports industry", Theoretical and Applied Science, No. 8 (52), pp. 95-101.

  3. Parshikova, N.V., Izaak, S.I. and Polits, V.N. (2017), "Strategic priorities of the state policy in the sphere of mass sport", Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, No. 6 (148), pp. 167-171.

  4. Strategy of sustainable development of rural areas of the Russian Federationfor the period -up to 2030 available at: http://mcx-consult.ru/d/77622/d/strategiya_razvitiya_selskikh_terri-toriy_rf_do_2030_goda.pdf.

  Контактна інформація: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Стаття надійшла до редакції 24.08.2019

  УДК 796.01

  Комплексний підхід до аналізу І ВИВЧЕННЯ СПОРТИВНИХ точностной РУХОВИХ ДІЙ

  Євген Анатолійович Рассудіхін, магістрант,

  Олександр Миколайович фура, кандидат педагогічних наук, професор, Анатолій Володимирович Лаптєв, кандидат педагогічних наук, Данило Анатолійович Плужников,

  Московська державна академія фізичної культури, Малаховка

  анотація

  У статті представлений підхід до вивчення точностних спортивних рухових дій. Комплексний підхід передбачає розгляд точностних рухових дій як функціональної системи. Здійснено огляд теоретичних підходів до вивчення рухових дій, що класифікуються як точності. Розглянуто та обгрунтовано базові аналітичні блоки, що дозволяють всебічно вивчити структуру точностних спортивних рухових дій.

  Ключові слова: теорія спорту; точності рухові дії; біомеханіка; спортивні ігри; аналіз рухових дій.

  INTEGRATED APPROACH ТО ANALYSIS AND STUDY OF SPORTS ACCURATE

  MOTOR ACTIONS

  Evgeny Anatolyevich Rassudikhin, the master student,

  Alexander Nikolaevich Furaev, the candidate of pedagogical sciences, professor, Anatoly Vladimirovich Laptev, the candidate of pedagogical sciences, Daniil Anatolyevich Pluzhnikov,

  Moscow State Academy of Physical Education, Malakhovka

  Annotation

  The article presents the approach to the study of precision of the sports motor actions. The integrated approach involves the consideration of precision of the motor actions as a functional system. The review of the theoretical approaches to the study of the motor actions has been undertaken, being classified as precision. The basic analytical blocks that allow studying comprehensively the structure of precise sports motor actions is considered and substantiated.

  Keywords: sport theory, precise motor actions, biomechanics, sport games, analysis of motor ac-


  Ключові слова: ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ /СІЛЬСЬКІ ТЕРИТОРІЇ /ЧИСЕЛЬНІСТЬ ЗАЙМАЮТЬСЯ /PHYSICAL CULTURE AND SPORT /RURAL AREAS /NUMBER OF PEOPLE INVOLVED

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити