Проблема сировинного експорту є однією з важливих в економіці Приморського краю. Використання резидентами різних схем здійснення "сірого" експорту рибопродукції, спрямованих на приховування його реальної вартості, а також розрахунки за послуги, які не мають матеріального змісту, дозволяють залишати за кордоном значні кошти в іноземній валюті, що створює загрозу економічній безпеці регіону. Аналіз валютних операцій по зовнішньоторговельних операціях показав низьку ефективність існуючих в російському валютному законодавстві норм, покликаних забезпечувати репатріацію експортної валютної виручки. Одним із шляхів вирішення даної проблеми має стати взаємодія агентів валютного контролю на регіональному рівні.

Анотація наукової статті з економіки і бізнесу, автор наукової роботи - Сазонова · • Олена Сергіївна


Urgent problems of foreign trade activity regulation for fisheries enterprises in Primorye Region

Export of raw products of fishery is one of important sources of currency for the economy of Primorye. Efficiency of operating system of the currency control is analyzed on the basis of statistical reports from lending agencies. There is revealed that the residents use the schemes of raw fish and other seafood export directed on concealment of their real cost, or account the services which have no any real maintenance. These methods allow them to leave abroad significant funds in foreign currency that presents a threat for economic safety of the region. The analysis of currency transactions in foreign trade shows low efficiency of the norms in currency legislation of Russia aimed to provide repatriation of the currency from export. Authorized banks are the most authentic and operative source of the information on currency proceeds from export, so a uniform database developing is recommended that could be used by currency control agents for tracing both commodity streams through customs and frontier posts and monetary streams through lending agencies.


Область наук:
 • Економіка і бізнес
 • Рік видавництва: 2009
  Журнал: Известия ТІНРО (Тихоокеанського науково-дослідного рибогосподарського центру)
  Наукова стаття на тему «Актуальні питання регулювання зовнішньоторговельної діяльності рибодобувних підприємств Приморського краю '

  Текст наукової роботи на тему «Актуальні питання регулювання зовнішньоторговельної діяльності рибодобувних підприємств Приморського краю»

  ?2009

  Известия ТІНРО

  Том 159

  УДК 338.45.639.2/.3

  Е.С. Сазонова *

  Владивостоцький державний університет економіки і сервісу, 690000, г. Владивосток, вул. Гоголя, 39а

  АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ регулювання зовнішньоторговельної діяльності рибодобувних ПІДПРИЄМСТВ ПРИМОРСЬКОГО КРАЮ

  Проблема сировинного експорту є однією з важливих в економіці Приморського краю. Використання резидентами різних схем здійснення "сірого" експорту рибопродукції, спрямованих на приховування його реальної вартості, а також розрахунки за послуги, які не мають матеріального змісту, дозволяють залишати за кордоном значні кошти в іноземній валюті, що створює загрозу економічній безпеці регіону. Аналіз валютних операцій по зовнішньоторговельних операціях показав низьку ефективність існуючих в російському валютному законодавстві норм, покликаних забезпечувати репатріацію експортної валютної виручки. Одним із шляхів вирішення даної проблеми має стати взаємодія агентів валютного контролю на регіональному рівні.

  Ключові слова: експорт рибопродукції, іноземні інвестиції, демпінгові ціни, виведення капіталу, валютний контроль.

  Sazonova E.S. Urgent problems of foreign trade activity regulation for fisheries enterprises in Primorye Region // Izv. TINRO. - 2009. - Vol. 159. - P. 415-421.

  Export of raw products of fishery is one of important sources of currency for the economy of Primorye. Efficiency of operating system of the currency control is analyzed on the basis of statistical reports from lending agencies. There is revealed that the residents use the schemes of raw fish and other seafood export directed on concealment of their real cost, or account the services which have no any real maintenance. These methods allow them to leave abroad significant funds in foreign currency that presents a threat for economic safety of the region. The analysis of currency transactions in foreign trade shows low efficiency of the norms in currency legislation of Russia aimed to provide repatriation of the currency from export. Authorized banks are the most authentic and operative source of the information on currency proceeds from export, so a uniform database developing is recommended that could be used by currency control agents for tracing both commodity streams through customs and frontier posts and monetary streams through lending agencies.

  Key words: export of raw products, foreign investment, dumping price, outflow of capital, currency control.

  Вступ

  Перехід російської економіки на ринкові відносини, її інтеграція у світове господарство і міжнародні валютно-фінансові організації, зняття

  * Сазонова Олена Сергіївна, аспірант, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  415

  практично всіх обмежень на транскордонні валютні операції російських підприємств із зарубіжними партнерами роблять вкрай актуальними питання валютного регулювання і валютного контролю в сфері зовнішньоторговельних операцій.

  Продукція рибного промислу є одним з основних предметів експорту в структурі зовнішньоторговельного обороту Приморського краю, що обумовлює необхідність організації ефективного правового регулювання і контролю за зовнішньоторговельними операціями рибодобувних підприємств краю.

  Валютний контроль як складова частина регулюючого механізму об'єктивно повинен сприяти підтримці збалансованого руху фінансових потоків, еквівалентних обсягів та ринкової вартості експортованого товару, а також забезпечувати дотримання учасниками зовнішньоторговельних операцій валютного та митного законодавства (Смислов, 2005).

  Мета цієї роботи - розробка пропозицій по організації ефективного контролю за реалізацією продукції рибного промислу в рамках торгових угод з іноземними контрагентами.

  Результати та їх обговорення

  1. Розвиток зовнішньоторговельних операцій приморськими рибодобувними підприємствами

  Під впливом зовнішнього ринку асортимент рибопродукції приморських підприємств за останні роки зазнав серйозних змін. Якщо в дореформений період підприємства при виробництві рибної продукції орієнтувалися на встановлювані їм планові завдання, спрямовані на більш повне задоволення потреб населення країни і різних галузей харчової промисловості, то зараз пріоритет віддається виробництву тієї продукції, яку можна реалізувати на зовнішньому ринку.

  Російські рибалки потрапляють у все більшу залежність від іноземних фірм. Через відсутність іншої можливості вітчизняні судновласники кредити на поповнення оборотних коштів отримують за кордоном. При цьому іноземні кредитори вимагають, щоб російські судна заправлялися паливом в портах їх країни, розплачуючись за кредити здобутим сировиною, вартість якого в 2,5-3,0 рази дешевше готової продукції (Зімін, 2002).

  Вихід на зовнішній ринок не вирішив проблем галузі, так як, маючи в своєму розпорядженні значні водними біологічними ресурсами, рибна промисловість через відсутність сучасного обладнання та новітніх технологій не в змозі виступати на азіатсько-тихоокеанському ринку в якості рівноправного партнера, її експортні можливості обмежуються поставками сировини і морожених напівфабрикатів за відповідними цінами. Крім того, додаткові поставки продукції на зовнішній ринок, збалансований по попиту-пропозиції, призводять до різкого падіння цін.

  Досвід створення компаній зі змішаним російсько-іноземним капіталом показав, що іноземні фірми зацікавлені не в передачі російській стороні передових технологій і нової техніки, а в придбанні сировини.

  Таким чином, при існуючому рівні технічної оснащеності виробництва збільшення експорту рибної продукції не сприяє поліпшенню економічної ситуації в галузі. У той же час внутрішній ринок втрачає щорічно сотні тисяч тонн традиційного для росіян цінного білкового продукту харчування.

  Низький рівень рентабельності галузі не сприяє підвищенню її конкурентоспроможності і не дозволяє підприємствам залучати інвестиції для будівництва промислових суден і розвитку берегової переробки.

  416

  Відомо, що вивозиться з Росії продукція без дотримання узгодженої між окремими експортерами цінової політики призводить як до дискримінації з боку країн-імпортерів, так і до невиправданих демпінговими цінами на окремі види морепродуктів.

  Частка рибопромислових суден далекосхідного басейну, що знаходяться за межами нормативного терміну експлуатації, становить 61,8%, в тому числі в Приморському краї - 70,4%. При збереженні існуючого стану справ, коли поповнення флоту відбувається в основному за рахунок придбання старих суден іноземної споруди, до 2010-2012 рр. забезпечуватиметься видобуток лише найбільш рентабельних об'єктів промислу у виключній економічній зоні Росії та найближчих до неї районах промислу.

  2. Організація контролю за реалізацією на експорт продукції

  рибного промислу

  Контроль за експортом рибопродукції є важливим елементом ефективного функціонування рибної галузі регіону.

  З 1.01.09 р відповідно до Федерального закону 166-ФЗ «Про рибальство та збереження водних біологічних ресурсів» водні біоресурси, добуті при здійсненні промислового рибальства у внутрішніх морських водах, в територіальному морі, на континентальному шельфі та у виключній економічній зоні Російської Федерації , підлягають доставці на митну територію РФ для митного оформлення продукції, що експортується рибопродукції (Федеральний закон ..., 2004).

  Однією з основних цілей митного декларування рибопродукції, видобутої за межами митної території, є валютний контроль за надходженням виручки від її реалізації за зовнішньоторговельними контрактами, в основі якого лежить механізм паспортизації зазначених угод.

  Найвірогіднішим і оперативним джерелом інформації про надходження валютної виручки є уповноважений банк, що об'єктивно обумовлює необхідність створення єдиної інформаційної бази даних для органів і агентів валютного контролю, де будуть відображатися товарні потоки з боку митних та прикордонних служб і грошові потоки з боку кредитних організацій, що обслуговують зовнішньоторговельні операції.

  Разом з тим використання учасниками зовнішньої економічної діяльності схем реалізації рибопродукції через посередників (оформлення договору доручення з нерезидентом-посередником, за яким продаж рибопродукції здійснює посередник) в режимі попереднього декларування виключає можливість паспортизації даних операцій. Уповноважені банки, на яких покладено обов'язок оформляти паспорти угод і здійснювати функції агентів валютного контролю, випадають з системи контролю за даними операціями.

  Валютні операції між резидентами і нерезидентами умовно обмежені вимогою про репатріацію резидентами іноземної валюти і валюти Російської Федерації, встановленим статтею 19 Федерального закону (Закон ..., 2003). Згідно з цією статтею, розпорядження резидентом отриманої від зовнішньоторговельної угоди іноземною валютою за межами території РФ регламентовано термінами повернення даних коштів.

  Аналіз динаміки руху товарів і платежів за експортно-імпортними операціями приморських учасників зовнішньоекономічної діяльності за 20052008 рр. свідчить про наявність негативної тенденції зниження обсягу експортної валютної виручки на тлі зростання вартості відвантажених на експорт товарів (табл. 1).

  Динаміка руху товарів і платежів з експорту та імпорту товарів, тис. Дол. США

  Table 1

  Dynamics of commodity movement and payments for export and import operations, thousand US dollars

  показник

  2005 2006 2007 2008

  Відвантажено товарів з митної території

  Зараховано на рахунки за товари, що вивозяться з митної території РФ Повернення коштів за зовнішньоторговельними операціями

  1 042 646 1 068 990 1 098 981 715 847

  861 010 853 368 828 023 79 742

  8 363 58 705

  4 281 16 784

  Примітка. За даними звітності кредитних організацій Приморського краю.

  Дана тенденція може бути наслідком як зниження довіри з боку іноземних контрагентів, так і наявності сумнівних операцій, пов'язаних з платежами за фіктивними імпортними контрактами.

  Незважаючи на існуючу систему валютного контролю в сфері здійснення зовнішньоторговельних операцій, за останнє десятиліття російський бізнес розробив ряд дуже простих і ефективних схем виведення капіталу, в тому числі неповернення експортної виручки і маніпулювання цінами.

  Маніпуляції з експортними цінами - можливо, найефективніший спосіб вивезення капіталу. Зарубіжними контрагентами в угодах з російськими експортерами сировинних товарів (в основному продукції рибного промислу) часто виступають офшорні компанії. Ціни при цьому часто значно нижче біржових. Це важко доказовою, але можна припустити, що в більшості випадків мова йде про свідоме заниження цін з метою осідання різниці між реальною і контрактною ціною (пред'являється в контракті експортером органам валютного контролю) на зарубіжних рахунках російських експортерів.

  Подібний спосіб став найбільш безпечним, оскільки маніпуляції з цінами не відслідковуються і не фіксуються діючою системою валютного контролю, а довести в суді, що експортер свідомо занизив контрактну ціну, вкрай складно. Вивіз капіталу в таких випадках повністю вписується в статутну діяльність компанії і, якщо вона займається цим в "розумних межах", навряд чи приверне увагу державних перевіряючих органів. Тож не дивно, що точно встановити масштаби вивезення капіталу таким шляхом просто неможливо.

  Прив'язка законом (Закон ..., 2003) зобов'язання повернення валютної виручки резидентами-учасниками зовнішньоекономічної діяльності до термінів, вказаних в контракті, породила велику кількість фальсифікацій у цій галузі. У разі ненадходження коштів в обумовлений контрактом термін експортер підписує часто фіктивне додаткову угоду. Даний механізм виключає можливість впливу з боку органів і агентів валютного контролю за процесом репатріації валютної виручки з експорту.

  Розпочата з 2004 р лібералізація валютного законодавства Росії породила бурхливий розвиток тіньової зовнішньоекономічної діяльності. Так, за період 2005-2007 рр. тільки обсяг своєчасно не отриманої експортної виручки склав більше 70 млрд дол. У Приморському краї і сьогодні зустрічаються зовнішньоторговельні операції, за якими термін розрахунків після зустрічного виконання зобов'язань за контрактом встановлений, наприклад, в 70 років (Ярославцева, Вой-тінцев, 2009).

  Таким чином, наведені дані дозволяють зробити висновок, що стійке ефективний розвиток галузі в середньостроковій перспективі неможливе без системного вирішення наступних основних проблем:

  - створення необхідної нормативно-правової бази, що забезпечує паспортизацію торговельних угод з іноземними контрагентами, які виконують посередницькі функції при реалізації продукції рибного промислу;

  - розробки заходів, спрямованих на проведення антидемпінгових заходів, в тому числі за допомогою введення інституту обов'язкової експертизи зовнішньоторговельних контрактів, проведення якої є прерогативою Міністерства економічного розвитку і торгівлі, для організацій, що займаються рибним промислом і морськими перевезеннями, з метою виключення можливості встановлення ними демпінгових цін при укладанні угод і використання сумнівних схем розрахунків.

  3. Контроль за реалізацією продукції рибного промислу іноземним компаніям без перетину митного кордону

  Аналіз створеної Банком Росії системи обліку і контролю валютних операцій по оплаті придбаних товарів між резидентами і нерезидентами свідчить про існування значного пробілу в обліку і контролі тих операцій, які формально не є зовнішньоторговельними. Обов'язок резидентів РФ по зарахуванню виручки на рахунки в уповноважених банках встановлена ​​тільки щодо договорів, пов'язаних з їх зовнішньоторговельною діяльністю.

  Визначення поняття зовнішньоторговельної діяльності міститься в федеральному законі (Федеральний закон ..., 2003). Зовнішньоторговельна діяльність - діяльність по здійсненню угод у галузі зовнішньої торгівлі товарами, послугами, інформацією та інтелектуальною власністю. Експорт товару - вивезення товару з митної території РФ без зобов'язання про зворотне ввезення.

  Таким чином, реалізація іноземним торговим партнерам рибопродукції на території Приморського краю, а також за межами митної території РФ формально не віднесена до зовнішньоторговельних операціях, що обумовлює відсутність зобов'язань по репатріації виручки за такими угодами.

  Аналіз валютних операцій, що здійснюються через банківську систему Приморського краю, свідчить про збільшення обсягу угод між підприємствами рибної галузі Приморського і Камчатського країв, а також Сахалінської області і іноземними компаніями щодо реалізації рибопродукції на території РФ, причому рублеві грошові кошти часто акумулюються на рахунках фізичних осіб- нерезидентів, які виконують посередницьку функцію, і потім конвертуються і виводяться за кордон.

  Актуальність контролю за операціями, пов'язаними з реалізацією нерезидентам або придбанням у них товарів без перетину кордону, що не підпадають під існуючу систему обліку та контролю валютних операцій, підтверджується зростанням обсягу і питомої ваги неконтрольованих операцій. Якщо в 2005 р неконтрольованого третину реалізованих нерезидентам товарів, то у 2008 році - майже половина (табл. 2).

  4. Ключові проблеми контролю за реалізацією приморськими підприємствами іноземним компаніям продукції рибного промислу

  Наведена статистика, а також аналіз чинного механізму валютного контролю свідчить про те, що контроль за валютними операціями між резидентами і нерезидентами, в основі яких лежать торговельні угоди по реалізації на експорт продукції рибного промислу, здійснюється в основному в формі статистичного обліку даних операцій. Це виключає можливість відстеження товарних і грошових потоків в сукупності. Що стосується валютних операцій за угодами, які не передбачають перетинання то-

  Операції по розрахункових рахунках в уповноважених банках в іноземній валюті, млн дол. США

  Table 2

  Operations on settlement accounts in authorized banks in foreign currency, million US dollars

  Вид операції 2005 2006 2007 2008

  Розрахунки і перекази між резидентами і нерезидентами за товари, що вивозяться з митної території РФ (зараховано) 861,0 853,4 828,0 797,4

  Розрахунки і перекази між резидентами і нерезидентами за товари, ввезені на митну територію РФ (списано) 658,6 1202,9 2281,0 4 220,9

  Розрахунки і перекази між резидентами і нерезидентами за товари без їх ввезення на митну територію РФ Зараховано Списано 328,0 108,0 373,1 259,8 430,8 214,6 477.6 370.7

  Розрахунки і перекази між резидентами і нерезидентами за товари на території РФ Зараховано Списано 36,4 0,6 192,1 1,3 257,8 679,6 345,1 2,4

  Всього операцій Зараховано Списано 1225,4 767,2 1418,6 1464,0 1516,6 3175,2 1 620,1 4 594,0

  Операції за зовнішньоторговельними контрактами, які не підпадають під систему валютного контролю Зараховано Списано 364,4 108,6 565,1 261,1 688,6 894,2 22,7 347,5

  Частка неконтрольованих операцій за розрахунками з нерезидентами за договорами, які передбачають реалізацію товарів,% В зарахованих засобах В списаних засобах 29,7 14,2 39,8 17,8 45,0 28,0 50,7 7,5

  Примітка. За даними кредитних організацій (філій) Приморського краю.

  варом кордону, то даний об'єкт валютного регулювання з точки зору нормативних обмежень і примусів є практично нерегламентіро-ванним.

  В ході контролю за виконанням кредитними організаціями вимог Федерального закону та нормативних актів Банку Росії у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму виявлені операції, що проводяться підприємствами та організаціями рибної промисловості, які за формальними ознаками не потрапляють під дію Федерального закону (Федеральний закон ..., 2001). Їх характер дозволяє припустити можливість використання зазначених операцій для ухилення від оподаткування та безконтрольного виведення капіталу за кордон.

  Серед зазначених операцій слід особливо виділити наступні:

  - реалізація рибопродукції через закордонні посередницькі організації;

  - вилов і реалізація продукції морського промислу в рамках договору про спільну діяльність з нерезидентами;

  - оплата послуг нерезидентів по обслуговуванню російських судів в іноземних портах;

  - операції, пов'язані з орендою морських суден.

  висновки

  Використання перерахованих вище схем здійснення резидентами "сірого" експорту рибопродукції, спрямованих на приховування його реальної вартості, а також розрахунки за послуги, які не мають матеріального змісту, дозволяють залишати за кордоном значні кошти в іноземній валюті, що створює загрозу економічній безпеці регіону.

  З метою підвищення ефективності контролю за реалізацією приморськими підприємствами іноземним компаніям продукції рибного промислу необхідно розробити в діючий механізм валютного контролю наступні заходи, що дозволяють обмежити безконтрольне переміщення коштів:

  - паспортизація та валютний контроль за операціями по операціях купівлі-продажу товарів, що не перетинають митний кордон;

  - встановлення на законодавчому рівні конкретних термінів повернення експортної валютної виручки для учасників зовнішньоекономічної діяльності;

  - організація оперативного взаємодії органів і агентів валютного контролю, в тому числі на регіональному рівні.

  Список літератури

  Закон від 24 грудня 2003 №173-ФЗ "Про валютне регулювання та валютний контроль" // Російська газета. - 2003. - 11 дек., № 367.

  Зімін Н.У. Аналіз і діагностика фінансового стану підприємств: монографія. - М.: ІКФ "ЕКМОС", 2002. - 194 с.

  Смислів Д.В. Тернистий шлях валютної лібералізації в Росії // Банківська справа. - 2005. - № 3. - С. 30-36.

  Федеральний закон № 115-ФЗ "Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму" // Російська газета. - 2001. - 9 Серпня., № 151-152.

  Федеральний закон № 166-ФЗ "Про рибальство та збереження водних біологічних ресурсів" // Російська газета. - 2004. - 6 дек., № 284.

  Федеральний закон від 08.12.2003 № 164-ФЗ "Про основи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності" // Російська газета. - 2003. - 18 дек., № 254.

  Ярославцева С.В., Войтінцев Р.В. Тіньова економіка в сфері зовнішньоекономічної діяльності: фінансовий аспект // Азіатсько-Тихоокеанський регіон: економіка, політика, право (Владивосток: ДВГУ). - 2009. - № 1. - С. 83-96.

  Надійшла до редакції 5.05.09 р.


  Ключові слова: ЕКСПОРТ рибопродукції / ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ / демпінгові ціни / ВИСНОВОК КАПІТАЛУ / ВАЛЮТНИЙ КОНТРОЛЬ / EXPORT OF RAW PRODUCTS / FOREIGN INVESTMENT / DUMPING PRICE / OUTFLOW OF CAPITAL / CURRENCY CONTROL

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити