У статті представлені результати вивчення психологічної підготовки спортсменів різної кваліфікації різного рівня (початківців, юніорів, майстрів) і особистостей, які не мають стійко виражених інтересів, а також розглядаються причини різних видів агресії в залежності від рівня їх підготовки. Відзначається, що спортивна діяльність в різних видах спорту вимагає від спортсменів розвитку великого комплексу психічних процесів. В результаті проведеного дослідження підтверджено наявність у спортсменів різної кваліфікації існування відмінності в рівні самооцінки і проявах агресивної поведінки в залежності від уподобань в мотиваційно-потребової сфері особистості.

Анотація наукової статті з психологічних наук, автор наукової роботи - Бурик А.В.


TOPICAL QUESTIONS OF PSYCHOLOGICAL TRAINING OF ATHLETES

The article presents the results of the study of psychological preparation of athletes of various qualifications and different levels (beginners, juniors, and masters) and individuals who have no particular interests and also discusses the causes of various types of aggression depending on the level of their training. It is noted that sports activities in various sports require the development of a large complex of the athletes 'mental processes. As a result of the study, it was confirmed that there is a difference in the level of self-respect and manifestations of aggressive behavior in athletes of various qualifications depending on the preferences in the motivational and needs 'sphere of an individual.


Область наук:
 • психологічні науки
 • Рік видавництва: 2018
  Журнал: Міжнародний науково-дослідний журнал

  Наукова стаття на тему 'Актуальні питання психологічної ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ'

  Текст наукової роботи на тему «Актуальні питання психологічної ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ»

  ?_ПСІХОЛОГІЧЕСКІЕ НАУКИ / PSYCHOLOGY_

  DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2018.76.10.044

  АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ

  Наукова стаття

  Бурик О.В. *

  ORCID: 0000-0003-1779-9763, Ярославське вище військове училище протиповітряної оборони, Ярославль, Росія

  * Корреспондирующий автор (burikov2001 [at] mail.org.ua)

  анотація

  У статті представлені результати вивчення психологічної підготовки спортсменів різної кваліфікації різного рівня (початківців, юніорів, майстрів) і особистостей, які не мають стійко виражених інтересів, а також розглядаються причини різних видів агресії в залежності від рівня їх підготовки. Відзначається, що спортивна діяльність в різних видах спорту вимагає від спортсменів розвитку великого комплексу психічних процесів. В результаті проведеного дослідження підтверджено наявність у спортсменів різної кваліфікації існування відмінності в рівні самооцінки і проявах агресивної поведінки в залежності від уподобань в мотиваційно-потребової сфері особистості.

  Ключові слова: спортсмен, психологічна підготовка, спортивна кваліфікація, агресія, самоповагу.

  TOPICAL QUESTIONS OF PSYCHOLOGICAL TRAINING OF ATHLETES

  Research article

  Burikov A.V. *

  ORCID: 0000-0003-1779-9763, Yaroslavl Higher Military School of Air Defense, Yaroslavl, Russia

  * Corresponding author (burikov2001 [at] mail.org.ua)

  Abstract

  The article presents the results of the study of psychological preparation of athletes of various qualifications and different levels (beginners, juniors, and masters) and individuals who have no particular interests and also discusses the causes of various types of aggression depending on the level of their training. It is noted that sports activities in various sports require the development of a large complex of the athletes 'mental processes. As a result of the study, it was confirmed that there is a difference in the level of self-respect and manifestations of aggressive behavior in athletes of various qualifications depending on the preferences in the motivational and needs 'sphere of an individual.

  Keywords: athlete, psychological training, athletic skills, aggression, self-respect.

  Досліджувана проблема психологічної підготовки спортсменів різної кваліфікації в сучасному спортивному русі, особливо в російських умовах, на думку ряду авторів, є надзвичайно актуальною як з точки зору науки, так і з позиції соціальної практики [6, C. 150].

  Сучасна спортивна діяльність, спрямована на досягнення найвищих результатів, в різних видах спорту характеризується неухильним і значним зростанням спортивних показників, істотної витратою учасниками спортивних змагань не тільки фізичної, а й психічної енергії. На думку ряду дослідників, що займаються даною проблематикою, навіть дуже добре фізично і технічно підготовлений спортсмен не може здобути перемогу (до якої він потенційно цілком підготовлений), якщо у нього недостатньо розвинені необхідні для цього психічні якості і психологічні риси особистості [7, C. 145 ].

  При вивченні формування психологічної стійкості спортсменів нами було встановлено, що накопичена, як позитивна так і негативна енергія може виражатися в тих чи інших формах агресії, і психологічна підготовка спортсмена в зв'язку з цим має таке ж велике значення, оскільки інакше підвищуючи настрій спортсмена на перемогу, ми підвищуємо його агресивність [4, C. 56]. Відмінною особливістю спортивної діяльності та сучасного спорту, в порівнянні з багатьма іншими видами діяльності, є те, що спорт - це діяльність, що завжди вимагає подолання тих чи інших труднощів, витримка, терплячість і психологічна витривалість [5, C. 45].

  Багато досліджень психологів присвячені вивченню наполегливості, терплячості, наполегливості спортсменів, але важливу роль в психологічній підготовці спортсменів грає і самооцінка, оскільки від неї буде залежати адекватна оцінка своїх можливостей, оптимальна підготовка до змагань, облік можливостей особистості [8, C. 275], [ 9, C. 101]. При аналізі змагальної діяльності лижників різного віку та спортивної кваліфікації нами було встановлено, що спортсмени високого класу мають емоційний самоконтроль, агресивність, високий рівень інтелектуального розвитку, активні і мають твердим характером [1, C. 199-200].

  Вивчивши літературні джерела з даної теми, ми змогли зробити следующе висновки:

  1. Агресивність властивість особистості, виражене в перевазі використання насильницьких методів для досягнення своїх цілей. Існує дві форми прояву агресії: чи не деструктивна агресивність і ворожа деструктивність.

  2. Самооцінка і агресивність нерозривно пов'язані один з одним таким чином:

  - регулярна неможливість задовольнити власні потреби може викликати агресію;

  - адекватна самооцінка сприяє конструктивному висловом незадоволеності собою та іншими.

  3. Заняття різноманітними видами спортивної діяльності сприяє конструктивному перетворення негативних агресивних тенденцій.

  4. Спортсмени високого класу мають такими особистісними рисами, як емоційний самоконтроль, що дозволяє стримувати високу агресивність і тривожність, високий рівень інтелектуального розвитку, сильна нервова система.

  Метою нашої роботи було проведення дослідження рівня самооцінки і агресивності спортсменів різного рівня (початківців, юніорів, майстрів) і особистостей, які не мають стійко виражених інтересів, порівняти вищевказані групи.

  Для її досягнення ми провели дослідження рівня самооцінки і агресивності спортсменів різного рівня спортивної підготовки (початківців, юніорів, майстрів) і особистостей, які не мають стійко виражених інтересів.

  На підставі вивчених матеріалів ми встановили, що при різних інтересах і рівні особистісних амбіцій спортсменів різної кваліфікації переважають різні види агресії. Основним завданням роботи була перевірка справжності висунутої гіпотези, яка полягала в існуванні відмінності в рівні самооцінки і проявах агресивної поведінки в залежності від уподобань в мотиваційній сфері особистості.

  У дослідницькій роботі взяло участь 120 чоловік:

  - спортсмени (досвідчені), що займаються спортом понад 4 років і мають спортивні розряди майстри спорту і кандидата в майстри спорту: 24 осіб у віці 13-29лет (10 хлопчиків, 14 дівчаток);

  - спортсмени (юніори), що займаються спортом понад 2 роки і мають спортивні розряди від 1 до 3: 36 осіб у віці 15-16лет (20 хлопчиків, 16 дівчаток);

  - спортсмени (початківці): 26 осіб у віці 15-16 років (15мальчіков, 11девочек);

  - особистості, які не мають стійко виражених інтересів: 34 людини у віці 13-17 років (11мальчіков, 23девочек).

  Проведений нами аналіз рівня самооцінки показав, що у спортсменів, які професійно займаються спортом і особистостей, які не мають стійких інтересів, відсоток людей найбільше має високу самооцінку, а ось юніори, тобто той, хто вже трохи домігся в спорті і початківці спортсмени мають завищену самооцінку. Причому ці відмінності значущі.

  Отримані нами результати збіглися з результатами досліджень інших авторів [10, С. 223]. При проведенні аналізу рівня агресивності відзначено, що фізична агресія, негативізм і вербальна агресія найяскравіше виражена у спортсменів юніорів, непряма агресія і образа у досвідчених спортсменів, роздратування, підозрілість і почуття провини більше всіх виражена у людей, які не мають стійко виражених інтересів [3, С. 27].

  Крім цього, самопочуття, активність і настрій вище всіх виявилася виражена у досвідчених спортсменів, а високий показник самопочуття спостерігався у спортсменів масових спортивних розрядів. Раніше нами було підтверджено, що найнижчі показники спостерігалися у людей, які не мають стійко виражених інтересів [2, С. 43]. Достовірних відмінностей нами не було виявлено між різними групами, що може говорити про те, що саме по собі самопочуття, активність і настрій не обов'язково пов'язане зі стійкими інтересами, тобто спрямованість мотиваційної та потребностной сфер особистості.

  За результатами проведеного анкетування та порівняльних аналізів можна зробити загальні висновки:

  1. У спортсменів професійно займаються спортом і особистостей, які не мають стійких інтересів адекватно-високу самооцінку, юніори, починаючі спортсмени мають завищену самооцінку.

  2. Високий рівень самопочуття, активності і настрою не обов'язково пов'язані зі стійкими інтересами, тобто спрямованістю мотиваційної та потребностной сфери особистості.

  3. Існують особливості агресивних проявів в різних групах:

  - досвідчені і початківці - вербальна агресія вище у початківців, а образа у досвідчених;

  - досвідчені і юніори - вербальна, роздратування вище у юніорів, а образа у досвідчених;

  - юніори та початківці роздратування вище у юніорів;

  - спортсмени та особистості, які не мають стійких інтересів - фізична агресія і негативізм вище, а почуття провини нижче, ніж у групи звичайних.

  Фізична агресія, негативізм і вербальна агресія найяскравіше виражена у спортсменів юніорів, непряма агресія і образа у досвідчених спортсменів, роздратування, підозрілість і почуття провини більше всіх виражена у людей, які не мають стійко виражених інтересів.

  4. Виявлено такі особливості взаємозв'язку агресивності, і самооцінки:

  1. У спортсменів адекватна самооцінка впливає на позитивну оцінку свого самопочуття, неадекватна -самочувствіе розглядає як погане, що сприяє роздратуванню, підозрілості, зниження активності, завищена самооцінка сприяє виникненню образи.

  2. У молодого покоління, що не має стійких інтересів:

  - адекватна самооцінка підвищує настрій, самопочуття і активність;

  - завищена самооцінка за розумовими здібностями підвищує ймовірність непрямої агресії, негативізму;

  - висока самооцінка за багатством сприяє підвищенню фізичної агресії і образи, і зменшення вербальної.

  с. між спортсменами і людьми, які не мають стійко виражених інтересів можна зробити наступні висновки:

  - підвищення самооцінки сприяє зниженню вербальної агресії, підвищує активність і настрій;

  - завищена самооцінка за розумовими здібностями позитивно пов'язана з проявом негативізму і з образою, при цьому з високим самопочуттям і високою активністю.

  Таким чином, спортивна діяльність вимагає від спортсменів, незалежно від виду спорту, рівня спортивної підготовки і кваліфікації розвитку великого комплексу психічних процесів і станів, які буквально пронизують всі сторони діяльності спортсмена під час тренувального процесу та змагальної діяльності, але розвитку не взагалі, а з урахуванням специфіки кожного виду спорту.

  Конфлікт інтересів Conflict of Interest

  Не вказано. None declared.

  Список літератури / References

  1. Бурик О.В. Аналіз змагальної діяльності студентів-лижників високої кваліфікації / Бурик О.В., Єршов С.А. // Вісник Рибінського державного технічного університету ім. П.А.Соловьyoва, Рибінськ,

  2016, № 2 (38). - С. 198-202.

  2. Бурик О.В. Значення фізичної культури для психологічної підготовленості військовослужбовців // Педагогіка & Психологія. Теорія та практика. Міжнародний науковий журнал, № 4 (18), Волгоград, 2018, С. 43-44.

  3. Бурик О.В. Аналіз прояву агресивності і самооцінки у спортсменів різної кваліфікації та осіб, які не мають стійко виражених інтересів / Бурик О.В., Чернишов С.М., Єлькіна Ю.Г. // Наука в сучасному світі, № 9 2017, С.25-27.

  4. Бурик О.В. Формування психологічної стійкості до дій в екстремальних умовах // Педагогіка & Психологія. Теорія та практика. Міжнародний науковий журнал, № 3 (17), Волгоград, 2018, С. 56-57.

  5. Бурик О.В. Формування психологічної стійкості курсантів вищого військового навчального закладу // ^^ quium-ournal, Warszawa, Poland, № 6 (17), 2018 р P.44-46

  6. Воронов Н.А. Поведінкова адаптація спортсменів / Воронов Н.А., Козніенко І.В., Суворов Е.А. // Наука, освіта, суспільство: тенденції та перспективи розвитку. Збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції. Редколегія: О.Н. Широков [и др.]. 2017. С. 150-151.

  7. Воронов Н.А. Спортивна зайнятість як заставу психічного вдосконалення / Воронов Н.А., Авдєєва С.Н., Бірюков А.С. // Наука, освіта, суспільство: тенденції та перспективи розвитку. Збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції. Редколегія: О.Н. Широков [и др.]. 2017. С. 144-145.

  8. Воронов Н.А. Формування особистості на основі адаптивних стратегій поведінки / Воронов Н.А., Балабін М.М., Чернишов С.М. // Наукові дослідження: теорія, методика і практика. Збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції. У 2-х томах. Редколегія: О.Н. Широков [и др.]. 2017. С. 275-276.

  9. Воронов Н.А. Формування поведінкових особливостей спортсменів / Воронов Н.А., Авдєєва С.Н., Шутов С.П. // Актуальні напрями наукових досліджень: перспективи розвитку. Збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції. Редколегія: О.Н. Широков [и др.]. 2017. С. 100-102.

  10. Косяшніков Н.Т. Фізична культура в ВУЗі як засіб виховання психологічних якостей студентів / Косяшніков Н.Т., Бурик О.В., Єршов С.А. // Вісник Рибінського державного технічного університету ім. П.А.Соловьyoва, Рибінськ, 2015 року, № 1 (32). - С. 221-224

  Список літератури англійською мовою / References in English

  1. Burikov A.V.Analiz sorevnovatelnoi deyatelnosti studentov-lyzhnikov vysokoi kvalifikatsii [Analysis of Competitive Activities of Highly Qualified Skier Students] / Burikov A.V., Ershov S.A. // Vestnik Rybinskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta im. P.A.Solov'yova [Bulletin of the Rybinsk State Technical University named after P.A. Solovyov], Rybinsk, 2016, No. 2 (38). - P. 198-202. [In Russian]

  2. Burikov A.V. Znachenie fizicheskoi kultury dlia psikhologicheskoi podgotovlennosti voennosluzhashchikh [Significance of Physical Culture for Psychological Preparedness of Military Personnel] // Pedagogika & Psikhologiya. Teoriya i praktika. Mezhdunarodnyy nauchnyy zhurnal [Pedagogy & Psychology. Theory and Practice. International Journal of Science], No. 4 (18), Volgograd, 2018, P. 43-44. [In Russian]

  3. Burikov A.V. Analiz proyavleniya agressivnosti i samootsenki u sportsmenov razlichnoi kvalifikatsii i lits, ne imeyushhih stoiko vyrazhennykh interesov [Analysis of Aggressiveness Manifestation and Self-respect among Athletes of Various Qualifications and Persons with no Particular Interests] / Burikov A.V., Chernyshov S.M., Elkin Yu.G. // Nauka v sovremennom mire [Science in Modern World], No. 9 2017, P. 25-27. [In Russian]

  4. Burikov A.V. Formirovanie psikhologicheskoi ustoichivosti k deistviyam v ekstremalnykh usloviyakh [Formation of Psychological Resistance to Action in Extreme Conditions] // Pedagogika & Psikhologiya. Teoriya i praktika. Mezhdunarodnyy nauchnyy zhurnal [Pedagogy & Psychology. Theory and Practice. International Journal of Science], No. 3 (17), Volgograd, 2018, P. 56-57. [In Russian]

  5. Burikov A.V. Formirovanie psikhologicheskoi ustoichivosti kursantov vysshego voennogo uchebnogo zavedeniya [Formation of Psychological Stability of Cadets of Higher Military Educational Institutions] // ^^ шитий ^ ш ^, Warszawa, Poland, No. 6 (17), 2018. P.44-46 [in Russian]

  6. Voronov N.A. Povedencheskaya adaptatsiya sportsmenov [Behavioral Adaptation of Athletes] / Voronov N.A., Koznienko I.V., Suvorov E.A. // Nauka, obrazovaniye, obshchestvo: tendentsii i perspektivy razvitiya. Sbornik materialov VII Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [Science, Education, Society: Trends and Development Prospects. Collection of Materials of the VII International Research-to-Practice Conference]. Editorial Board: O.N. Shirokov [et al.].

  2017. P. 150-151. [In Russian]

  7. Voronov N.A. Sportivnaya zanyatost kak zalog psikhicheskogo sovershenstvovaniya [Sports Engagement as a Guarantee of Mental Improvement] / Voronov N.A., Avdeeva S.N., Biryukov A.S. // Nauka, obrazovaniye, obshchestvo: tendentsii i perspektivy razvitiya. Sbornik materialov VII Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [Science, Education, Society: Trends and Development Prospects. Collection of Materials of the VII International Research-to-Practice Conference]. Editorial Board: O.N. Shirokov [et al.]. 2017. P. 144-145. [In Russian]

  8. Voronov N.A. Formirovanie lichnosti na osnove adaptivnykh strategii povedeniya [Formation of Personality based on Adaptive Behavioral Strategies] / Voronov N.A., Balabin N.N., Chernyshov S.M. // Nauchnyye issledovaniya: teoriya, metodika i praktika. Sbornik materialov III Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. V 2-kh tomakh [Scientific Research: Theory, Methods and Practice. Collection of Materials of the III International Research-to-Practice Conference. In 2 volumes]. Editorial Board: O.N. Shirokov [et al.]. 2017. P. 275-276. [In Russian]

  9. Voronov N.A. Formirovanie povedencheskikh osobennostei sportsmenov [Formation of Behavioral Characteristics of Athletes] / Voronov N.A., Avdeeva S.N., Shutov S.P. // Aktual'nyye napravleniya nauchnykh issledovaniy: perspektivy razvitiya. Sbornik materialov III Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [Topical Areas of Research: Development Prospects. Collection of Materials of the III International Research-to- Practice Conference]. Editorial Board: O.N. Shirokov [et al.]. 2017. P. 100-102. [In Russian]

  10. Kosyashnikov N.T. Fizicheskaya kultura v VUZe kak sredstvo vospitaniya psikhologicheskikh kachestv studentov [Physical Education in University as a Means of Fostering Psychological Qualities of Students] / Kosyashnikov N.T., Burikov A.V., Ershov S.A. // Vestnik Rybinskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta im. P.A.Solov'yova Bulletin of the Rybinsk State Technical University named after P.A. Solovyov, Rybinsk, 2015-го, No. 1 (32). - P. 221-224 [in Russian]

  DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2018.76.10.045

  Інклюзивна освіта ДІТЕЙ З розлади аутистичного спектру В

  СВІДОМОСТІ БАТЬКІВ

  Наукова стаття

  Суслова Т.Ф. *

  Московський державний обласної університет, Москва, Росія * Корреспондирующий автор (sibir812 [at] mail.org.ua)

  анотація

  Метою статті є аналіз досліджень вітчизняних учених і практиків, в яких вивчаються аттітюди, потреби і детермінанти відносини батьків дітей з обмеженими можливостями здоров'я, в тому числі, дітей з розладами аутистичного спектру і батьків здорових дітей до інклюзивної освіти. Метод дослідження - порівняльно-порівняльний аналіз психолого - педагогічної літератури. Представлені результати дослідження російських вчених, проведених в різних регіонах. Виділено як позитивні, так і негативні погляди батьків на можливості впровадження в освітні організації інклюзивної освіти дітей з розладами аутистичного спектру найбільш часто виявляють у їх свідомості.

  Ключові слова: інклюзія, діти з розладами аутистичного спектру, установки, стереотипи і ставлення батьків до інклюзивної освіти.

  INCLUSIVE EDUCATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES OF THE AUTHENTIC SPECTRUM IN THE

  CONSCIOUSNESS OF PARENTS

  Research article

  Suslova T.F. *

  Moscow State Regional University, Moscow, Russia

  * Corresponding author (sibir812 [at] mail.org.ua)

  Abstract

  The purpose of the article is to analyze the research of domestic scientists and practitioners, which study attitudes, needs and determinants of the attitude of parents of children with disabilities, including children with autism spectrum disorders and parents of healthy children to inclusive education. The method of investigation is comparative-comparative analysis of psychological and pedagogical literature. The results of a study of Russian scientists conducted in various regions are presented. Both positive and negative forms of parents 'perception of the possibility of introducing inclusive education for children with autism spectrum disorders in educational institutions are most often shown in their.

  Keywords: inclusion, children with RAS, attitudes, stereotypes and parents 'attitudes towards inclusive education.

  Постановка проблеми

  «На рубежі XX-XXI ст. державами і урядами більшості найбільш розвинених країн світу концепція інклюзивної освіти була названа одним з пріоритетних напрямків вдосконалення світової освітньої системи і політики, покликаної сприяти ефективному просуванню антидискримінаційних заходів, підвищенню якості освіти для всіх дітей відповідно до широким колом їх освітніх потреб в загальноосвітніх школах »[ 9, С. 4.].

  Однак, незважаючи на активну роботу державних і громадських організацій щодо впровадження інклюзивної освіти дітей з розладами аутистичного спектру (РАС), прийняття радикальних соціальних, психологічних і педагогічних заходів, проведення різних заходів, в тому числі розробки і впровадження в освітнє середовище ФГОС навчання дітей з особливими освітніми потребами, трансформація свідомості суспільства в бік позитивного сприйняття дітей з ОВЗ і їх навчання в освітній організації відбувається вкрай повільно [6], [8].


  Ключові слова: СПОРТСМЕН / ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА / СПОРТИВНА КВАЛІФІКАЦІЯ / АГРЕССИЯ / Самоповага / ATHLETE / PSYCHOLOGICAL TRAINING / ATHLETIC SKILLS / AGGRESSION / SELF-RESPECT

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити