Відомості кримінально-виконавчої системи
Наукова стаття на тему 'Актуальні питання ОРГАНІЗАЦІЇ СУПРОВОДУ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У Кримінально-ВИКОНАВЧОЇ СИСТЕМИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ'

Текст наукової роботи на тему «Актуальні питання ОРГАНІЗАЦІЇ СУПРОВОДУ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У Кримінально-ВИКОНАВЧОЇ СИСТЕМИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ»

?ОРГАНІЗАЦІЯ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

С. Н. Критський начальник відділу впровадження

центру розвитку інформаційних технологій ФКУ НІІІТ ФСВП Росії, підполковник внутрішньої служби

О. В. Вінд науковий співробітник відділу розробки

центру розвитку інформаційних технологій ФКУ НІІІТ ФСВП Росії, майор внутрішньої служби

Актуальні питання організації супроводу програмного забезпечення в кримінально-виконавчій системі Російської Федерації

Бурхливий розвиток науки і техніки в кінці XX століття привело до широкого поширення інформаційних технологій в різних сферах діяльності, державних органах і структурах. Зросла ступінь їх застосування і в кримінально-виконавчій системі Російської Федерації (УІС).

В даний час в УІС використовуються більше 50 інформаційних систем, розроблених фахівцями федерального казенного установи «Науково-дослідний інститут інфор-

мационного технологій Федеральної служби виконання покарань »(далі - інститут), а також співробітниками сторонніх організацій.

Інститутом розроблені десятки програмних засобів, призначених для введення, контролю, коригування, зберігання інформації, а також отримання даних від установ і органів УІС і передачі їх на федеральний рівень (рис. 1).

Інститут має великий досвід впровадження і супроводу ін-

64

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. www.or.fsin.su

потег_10_2019.1п<І 64

27.09.2019 11:51:26

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Мал. 1. Свідоцтва про реєстрацію програм для ЕОМ

формаційних продуктів в УІС на різних рівнях: локальні завдання, завдання установ територіального, а також федерального рівня.

До інформаційних систем федерального рівня відносяться такі, як федеральна державна інформаційна система «Електронний документообіг кримінально-виконавчої системи» (СЕД УІС), автоматизована інформаційна система електронної обробки статистичної інформації «Статистика УІС», інтернет-портал «Чергова служба ФСВП Росії», пошукова система підозрюваних, обвинувачених та засуджених «Паноптикум», програмний засіб введення інформації в інформаційну систему персоніфікованого обліку та кадрового діловодства.

Однією з функцій, здійснюваних інститутом, є авторський супровід програмних засобів і консультаційно-методичне обслужи-

вання користувачів при впровадженні та експлуатації прикладних програмних засобів.

У процесі супроводу підтримується функціонування програмного продукту протягом усього його життєвого циклу, тобто періоду експлуатації. Після впровадження програмного засобу можуть виявлятися його недоліки, помилки в програмному коді. У процесі супроводу фіксуються і відслідковуються запити на модернізацію, модифікується код продукту, проводиться тестування і, нарешті, випускається оновлена ​​версія продукту. Разом з тим проводиться навчання користувачів і забезпечується їх підтримка при роботі з поточною версією продукту.

Для забезпечення ефективного супроводу програмних систем необхідно вирішувати цілий комплекс питань і проблем, пов'язаних не тільки з усуненням збоїв, а й з іншими роботами, що не відносяться до виправлення дефектів. Це питання розвитку програмного забезпечення, враховуючи мінливих можливостей обладнання і каналів передачі даних, переходу на використання вітчизняного офісного програмного забезпечення, чіткого регламентованого взаємодії ряду фахівців і багато інших. На якість супроводу величезний вплив справляє пропускна здатність мережі передачі даних і стійкість її функціонування. Необхідно розуміти, що процес супроводу висуває підвищені вимоги до рівня комп'ютерної грамотності та компетентності в роботі з інформаційними системами як персоналу, що займається супроводом, так і користувачів прог-

Відомості кримінально-виконавчої системи № 10/2019

65

пomer_10_2019.mdd 65

27.09.2019 11:51:26

ОРГАНІЗАЦІЯ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

© kb.ipt. fisin. uis / projects / sed_users_docs / wiki

Ю (? Q, Пронос

Призначена для користувача документація системи електронного документообо...

Огляд Дії Новини Документи

Питання / Відповіді

зміст

Обговорення

Зміни в документації за 90 днів 2J.0S.2015

відеопідручники вебінари

керівництва з використання СЕД Нормативні документи па СЕД

Керівництво щодо заповнення довідкових шаблонів СЕД в установах

Маршрутні карти проходження документів в СЕД

відеопідручники, вебінари

Типові ситуації

Координація робіт по СЕД

хронологія

Налаштування робочих місць Опис релізів (release notes) Приймання ФГІС СЕД УІС

Матеріали ФГІС СЕД КК С (для користувачів)

Матеріали за підсумками Всеросійського семінару-наради з керівниками служб діловодства

Матеріали для навчання користувачів ФГІС СЕД УІС для працівників територіальних органів ФСПН Росії, установ, підпорядкованих територіальним органам ФСВП Росії

Керівництво по масової завантаження шаблону довідкових значень в СЕД УІС установ

матеріали для навчання користувачів ФГІС СЕД УІС для працівників структурних підрозділів фгін Росії, установ, безпосередньо підпорядкованих ФСВП Росії

Рис 2. Система управління знаннями ФКУ НІІІТ ФСВП Росії

раммной коштів, які повинні вміти працювати з файловими менеджерами, архівами, електронною поштою, сайтами. Наприклад, для роботи зі статистичною звітністю необхідно вміти оновити шаблони її форм або встановити нові, змінити налаштування, працювати з керівництвами користувача або адміністратора.

Слід зазначити, що при впровадженні та супроводі інформаційних систем в УІС залишається багато проблем. Наприклад, одним з невирішених на даний момент питань є централізоване ведення однотипних довідників, використовуваних в інформаційних системах.

Супровід програмного забезпечення в УІС організовано різними способами. У ряді випадків воно здійснюється програмістами - розробниками забезпечення, при цьому

робота по супроводу поєднується зі створенням програмного забезпечення. Інша форма - формування і використання спеціального підрозділу, в завдання якого входить виключно супровід програмних продуктів. У випадках, коли супровід володіє високим пріоритетом, така модель організації роботи є найбільш ефективною. Так, в інституті сформовано підрозділ, завданням якого є впровадження та супровід програмного забезпечення в УІС. У ньому створено спеціальну групу технічної підтримки, яка займається впровадженням і супроводом електронного документообігу УІС в структурних підрозділах ФСВП Росії і установах, безпосередньо підпорядкованих ФСВП Росії. В рамках супроводу СЕД УІС щорічно проводиться

66

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. www.or.fsin.su

nomer_10_2019.indd 66

27.09.2019 11:51:27

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

більше восьми тисяч методичних консультацій для користувачів структурних підрозділів ФСВП Росії, установ, безпосередньо підпорядкованих ФСВП Росії, виконується тестування змін, здійснюється аналіз пропозицій по модернізації, проводиться навчання користувачів.

Навчання є ключовим елементом при супроводі програмних засобів. В даному напрямку інститутом досягнуто значних успіхів. Дистанційна підготовка за допомогою вебінарів, онлайн-документація, підручники по роботі з програмними засобами, аудіовізуальні посібники, очні стажування на базі інституту - все це в комплексі дає достатній рівень підготовки користувачів, що дозволяє використовувати програми в штатному режимі.

Інститут приділяє особливу увагу підтримці користувачів інформаційних систем. Всі звернення, що надходять по телефону та електронною поштою, реєструються в системі обліку заявок, що сприяє оперативному вирішенню проблем, що виникли. З проблемами

і питаннями користувачі можуть також звернутися до «Бази знань» інституту за адресою http: //kb.ipt.fsin.uis, що містить відповіді на найбільш популярні питання і вирішення найгостріших проблем (рис. 2).

Завдяки використанню програмних засобів в діяльності установ і органів УІС значно збільшується продуктивність, знижується число помилок, пов'язаних з людським фактором. Багато рутинних операцій, на виконання яких раніше були потрібні години робочого часу, зараз виконуються ЕОМ за лічені секунди. Програмне забезпечення, розроблене силами співробітників інституту в інтересах УІС, на порядок знижує витрати фінансових коштів. Широке поширення веб-технологій дозволяє здійснювати розподілену обробку інформації. Головною умовою повноцінного функціонування програмних засобів є їх постійний супровід, якість якого залежить від правильної організації даного процесса.Ф

Відомості кримінально-виконавчої системи № 10/2019

67

пomeг_10_2019.iпdd 67

27.09.2019 11:51:27


Завантажити оригінал статті:

Завантажити