16 травня 2018 року відбулося очне засідання Всеросійської науково-практичної конференції «Актуальні питання економіки, права, психології та освіти ». Конференція була традиційно організована і проведена приватним освітнім закладом вищої освіти «Балтійський гуманітарний інститут» (Чоу ВО БГІ) в Санкт-Петербурзі. Тематика конференції носила міждисциплінарний характер, з огляду на основні галузі наукових і практичних досліджень інституту. Очне захід зібрав велику кількість учасників з різних наукових установ, вищих навчальних закладів, практико-орієнтованих підприємств Санкт-Петербурга, Москви, Новосибірська та інших міст Росії і Казахстану. Конференція стала майданчиком для обміну досвідом, оцінки якості, презентації наукових і педагогічних здобутків, а також аналізу розробок проривних технологій в області економіки, права, психології та освіти.

Анотація наукової статті по наукам про освіту, автор наукової роботи - Федосенко Катерина Володимирівна, Уварова Ліана Федорівна


ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE: ACTUAL ISSUES OF ECONOMICS, LAW, PSYCHOLOGY AND EDUCATION (ST. PETERSBURG)

On May 16, 2018, the full-time meeting of the All-Russian Scientific and Practical Conference «Actual Issues in Economics, Law, Psychology and Education »was held. The conference was traditionally organized and held by the Baltic Humanitarian Institute in the city of St. Petersburg. Subjects of the conference were interdisciplinary in nature, taking into account the main areas of scientific and practical research of the Institute. The meeting was attended by 58 people (according to the registration sheets). The full-scale event attracted a large number of participants from various scientific institutions, universities, practical-oriented enterprises of St. Petersburg, Moscow, Novosibirsk and other cities of Russia and Kazakhstan. The conference was a platform for the exchange of experience, assessment of quality, presentation of scientific and pedagogical achievements, as well as analysis of the development of breakthrough technologies in the fields of economy, law, psychology and education.


Область наук:
 • Науки про освіту
 • Рік видавництва: 2018
  Журнал: Акмеология

  Наукова стаття на тему «Актуальні питання економіки, права, психології і освіти: про Всеросійської науково-практичної конференції в Санкт-Петербурзі '

  Текст наукової роботи на тему «Актуальні питання економіки, права, психології і освіти: про Всеросійської науково-практичної конференції в Санкт-Петербурзі»

  ?РЕЦЕНЗІЇ І Дайджест

  REVIEWS & DIGESTS

  УДК 378, 159.9, 330, 340

  АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ, ПРАВА, ПСИХОЛОГІЇ ТА ОСВІТИ: Про Всеросійської науково-практичної КОНФЕРЕНЦІЇ В САНКТ-ПЕТЕРБУРЗІ

  Федосенко Катерина Володимирівна - кандидат психологічних наук, доцент, проректор з виховної та науково-організаційної роботи приватного освітнього закладу вищої освіти «Балтійський гуманітарний інститут» (Чоу ВО БГІ); пр. Сутички, 72, літ. А, Санкт-Петербург, 198095

  Уварова Ліана Федорівна - кандидат економічних наук, професор, ректор приватного освітнього закладу вищої освіти «Балтійський гуманітарний інститут» (Чоу ВО БГІ); пр. Сутички, 72, літ. А, Санкт-Петербург, 198095

  дайджест конференції

  У приватному навчальному закладі вищої освіти «Балтійський гуманітарний інститут» (Чоу ВО БГІ) 16 травня 2018 року відбулася Всеросійська науково-практична конференція «Актуальні питання економіки, права, психології і освіти», в якій взяли участь фахівці різних наукових установ, вищих навчальних закладів, практико -орієнтуватися підприємств Санкт-Петербурга, Москви, Новосибірська та інших міст Росії і Казахстану.

  Тематика конференції носила міждисциплінарний характер, з огляду на всі напрямки досліджень інституту, за якими майбутнє в їх синтезі і інтеграції.

  У відкритті конференції, взяли участь наші московські партнери, співорганізатори та члени програмного комітету конференції - вчені кафедри акмеології і психології професійної діяльності факультету психології Інституту суспільних наук Російської академії народного господарства і державної служби при Президенті Російської Федерації (доктор педагогічних наук, професор А.В. Гагарін), федерального державного бюджетного наукової установи «Психологічний інститут Російської академії освіти» (кандидат психологічних наук, заступник директора з науково-організаційного розвитку Н.В. Кісельнікова); в програмний комітет конференції

  увійшла представник Російської академії наук - доктор психологічних наук, провідний науковий співробітник федерального державної бюджетної установи науки Інститут психології Російської академії наук А.А. Алдашева.

  З вітальним словом до учасників конференції звернулася ректор Балтійського гуманітарного інституту, кандидат економічних наук, професор Л.Ф. Уварова, яка зазначила, що, незважаючи на величезні проблеми, що стоять сьогодні перед науковим товариством, перед місцевою владою і керівниками суб'єктів Російської Федерації науково-дослідницька діяльність викладачів вищої школи в Балтійському гуманітарному інституті

  РЕЗЮМЕ

  16 травня 2018 року відбулося очне засідання Всеросійської науково-практичної конференції «Актуальні питання економіки, права, психології і освіти». Конференція була традиційно організована і проведена приватним освітнім закладом вищої освіти «Балтійський гуманітарний інститут» (Чоу ВО БГІ) в Санкт-Петербурзі. Тематика конференції носила міждисциплінарний характер, з огляду на основні галузі наукових і практичних досліджень інституту. Очне захід зібрав велику кількість учасників з різних наукових установ, вищих навчальних закладів, практико-орієнтованих підприємств Санкт-Петербурга, Москви, Новосибірська та інших міст Росії і Казахстану.

  Конференція стала майданчиком для обміну досвідом, оцінки якості, презентації наукових і педагогічних здобутків, а також аналізу розробок проривних технологій в області економіки, права, психології і освіти.

  Ключові слова: вища освіта, наука, педагогіка і психологія вищої школи, право, економіка, професійний розвиток.

  не переривається. Закладаються традиції досліджень, про які сьогодні мало хто знає, але які завтра, можливо, будуть знати і вчені, і наукові співробітники, і громадські діячі. Конференція стала продуктивною майданчиком для обміну досвідом та вироблення єдиних підходів до стабільного розвитку наукової думки.

  Проректор з виховної та науково-організаційної роботи, модератор конференції, кандидат психологічних наук, доцент Е.В. Федосенко в своєму вітальному слові висловила надію на продуктивну співпрацю, підкреслила значущість міждисциплінарної спрямованості конференції для розробки серйозних глибоких наукових досліджень, наголосила на важливості в сучасному суспільстві об'єднання сил наукового співтовариства в творчі інтегровані наукові групи досвідчених і молодих дослідників, а також практиків.

  На першому пленарному засіданні «Актуальні теоретичні і практичні дослідження в галузі економіки, права, психології, психології та освіти» (співголови: кандидат економічних наук, професор Л.Ф. Уварова (Санкт-Петербург), доктор педагогічних наук, професор

  A.В Гагарін (Москва); кандидат психологічних наук Е.В. Федосенко (Санкт-Петербург)) були обговорені міждисциплінарні дослідження. Відкрила засідання проректор з виховної та науково-організаційної роботи, кандидат психологічних наук Е.В. Федосенко, продовжуючи ідею, висловлену ректором БГІ, про значущість співпраці та інтеграції в науці познайомила колег з результатами наукових досліджень в області психічного здоров'я сучасного викладача. Доктор політичних наук, професор

  B.В. Пиж в своїй доповіді навів глибокий системний аналіз питань безпеки Росії в умовах реалізації геополітичної стратегії «керованого хаосу»; економічний аналіз відтоку капіталу з Росії та його наслідків був представлений в доповіді завідувача кафедри державного і муніципального управління БГІ, кандидата економічних наук, доцента С.А. Кірсанова; декан факультету економіки та управління, кандидат економічних наук, доцент С.К. Розанова розглянула результати моніторингу управління якістю в наукомісткої економіці. проблеми информацион-

  ної і комунікаційної маніпуляції і масової свідомості розглянули в своїй доповіді декан факультету психології, доктор психологічних наук, професор Н.П. Коваленко і доктор наук в області екранних мистецтв МУФО (Оксфорд) А.А. Коваленко.

  Педагогічні питання реалізації інклюзивної освіти в системі вищої освіти висвітлила у своєму виступі проректор з навчальної роботи БГІ, кандидат історичних наук, доцент Е.В. Робустова. Доктор педагогічних наук, професор А.В. Гагарін розповів про сучасні напрямки акмеологических, психологічних досліджень в роботах молодих вчених. Розвитку локальної ідентичності в освіті в умовах глобалізації присвятила свою доповідь професор АППО, доктор філософських наук Є.М. Сер-гейчік (Санкт-Петербург). Дослідження цінностей в освіті представлені в доповідях московських партнерів: Т.А. Попової, кандидата психологічних наук, старшого наукового співробітника ФГБНУ ПІ Російської академії освіти Е.С. Вёдерніковой, викладача Московського державного лінгвістичного університету. Питання освіти суспільства також були порушені в доповіді казахстанських колег; зокрема, в доповіді кандидата педагогічних наук, доцента Казахстанського національного педагогічного університету імені Абая А.К. Айт-пайовий та інші.

  Окрема секція «Професійний розвиток сучасного фахівця» (співголови: доктор педагогічних наук, професор І.В. Ульянова (Москва), кандидат культурології Л.Я. Круглянська (Санкт-Петербург); кандидат психологічних наук Н.В. Кісельнікова (Москва)) була присвячена актуальним дослідженням професійної самореалізації сучасного фахівця. Група вчених з Гуманітарного університету профспілок розглянули професійну самореалізацію мігрантів (доктор культурологи, доцент А.А. Мельникова), психологічні чинники самореалізації (В.М. Степанова та ін.). Особливості формування рефлексивної культури студентів допомагають професій висвітлені доктором педагогічних наук, професором Московського університету МВС РФ ім. В.Я. Кікотя І.В Ульянової. Аксиологические особливості професійної культури психологів розглянула кандидат

  культурологи, доцент кафедри соціальної психології факультету психології БГІ Л.Я. Круглянська. Питання психотерапії були представлені в доповіді наших партнерів - заст. директора з науково-організаційної діяльності ФГБНУ ПІ РАО, кандидата психологічних наук Н.В. Кисільні-кової, наукового співробітника А.А. Гол-зіцкой і ін.

  Особливу увагу на конференції було приділено питанням права і економіки - третє пленарне засідання «Проблеми і перспективи розвитку сучасної економіки і права» (співголови: доктор юридичних наук, професор Т.К. Кириллова (Санкт-Петербург); кандидат технічних наук, професор Т. В. Плотнікова (Новосибірськ); кандидат економічних наук, доцент А.Л. Зайцева (Санкт-Петербург); кандидат технічних наук А.В. Котик. (Санкт-Петербург)).

  Декан юридичного факультету БГІ, доктор юридичних наук, професор М.Х. Гельдібаев в своїй доповіді підняв питання прав людини і законодавчого забезпечення. Професор юридичного факультету, завідувач кафедри теорії та історії держави і права БГІ, доктор юридичних наук Т.К. Кирилова розглянула питання сімейного права, меж шлюбного віку, становища дітей-сиріт, прийомних батьків, соціальних вихователів. Кандидат технічних наук, доцент В.Є. Перекисло в своїй доповіді вказав на вразливі точки в питаннях інтелектуального права. Економічні проблеми імпортних товарів торкнулася у своїй доповіді проректор з контролю якості освітнього процесу БГІ, кандидат технічних наук А.В. котик; шляхи зниження перевезень - кандидат економічних наук, доцент факультету економіки і управління А.Л. Зайцева. Системний аналіз і рішення винахідницьких задач (ТРВЗ) був представлений в доповіді кандидата технічних наук, доцента К.І. Кузьміна та інших.

  На конференції було представлено велику кількість наукових і науково-практичних досліджень як російських, так і зарубіжних вчених і практиків, які викликали жвавий інтерес і активне обговорення. Завершуючи роботу конференції, проректор з наукової роботи, кандидат економічних наук, професор І.В. Романенко зачитав наказ про оголошення подяки науково-педагогічним працівникам

  БГІ, були вручені грамоти за високу публікаційну активність, інноваційні науково-дослідні розробки.

  Всім учасникам конференції були вручені сертифікати. За результатами

  конференції готується збірник наукових праць.

  Організаційний комітет конференції висловлює подяку всім співробітників БГІ і їх партнерів за активну участь в конференції. хочеться висловити

  впевненість в тому, що ця конференція продовжить аналіз тенденцій розвитку сучасних тенденцій гуманітарних наук, мобілізує наукову думку на пошук вирішення актуальних проблем українського суспільства.

  ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE: ACTUAL ISSUES OF ECONOMICS, LAW, PSYCHOLOGY AND EDUCATION (ST. PETERSBURG)

  Ekaterina V. Fedosenko - Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor, Pro-rector for Educational and Scientific-Organizational Work;

  Liana F. Uvarova - Candidate of Economic Sciences, Professor, Rector of the Private Educational Institution of Higher Education «Baltic Humanitarian Institute» (ChSU VGI), Stachek Pr., 72, lit. A, St. Petersburg, 198095

  ABSTRACT

  On May 16, 2018, the full-time meeting of the All-Russian Scientific and Practical Conference «Actual Issues in Economics, Law, Psychology and Education» was held. The conference was traditionally organized and held by the Baltic Humanitarian Institute in the city of St. Petersburg. Subjects of the conference were interdisciplinary in nature, taking into account the main areas of scientific and practical research of the Institute. The meeting was attended by 58 people (according to the registration sheets). The full-scale event attracted a large number of participants from various scientific institutions, universities, practical-oriented enterprises of St. Petersburg, Moscow, Novosibirsk and other cities of Russia and Kazakhstan.

  The conference was a platform for the exchange of experience, assessment of quality, presentation of scientific and pedagogical achievements, as well as analysis of the development of breakthrough technologies in the fields of economy, law, psychology and education.

  Keywords: higher education, science, pedagogy and psychology of higher education, law, ecognome, professional development.


  Ключові слова: ВИЩА ОСВІТА / HIGHER EDUCATION / НАУКА / SCIENCE / ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ / PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY OF HIGHER EDUCATION / ПРАВО / LAW / ЕКОНОМІКА / ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК / PROFESSIONAL DEVELOPMENT / ECOGNOME

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити