Проведено аналіз зарубіжної наукової літератури, присвяченій змагальної діяльності в греко-римської боротьбі і тхеквондо. У більшості випадків дослідження проводилися представниками країн - лідерів в розглянутих видах спорту. Значна частина робіт присвячена ключовим чинників, який впливає на результат поєдинку, таким як фізична, технічна і тактична підготовленість. вивчається вплив правил змагань на ведення спортсменами поєдинку і арсенал використовуваних ними прийомів. Пропонуються методи, що дозволяють поліпшити суддівство і звести до мінімуму кількість помилок.

Анотація наукової статті з наук про здоров'я, автор наукової роботи - Арансон М.В., Шустин Б.Н.


TOPICAL DIRECTIONS OF ANALYSING COMPETITIVE ACTIVITY OF COMBATANTS

The article contains the analysis of foreign scientific literature devoted to competition activity in Greco-Roman wrestling and Taekwondo. In most cases, the study was conducted by the representatives of the leading countries in the sports. Much of the work is dedicated to key factors influencing the result of the duel meet, such as physical, technical and tactical preparedness. The impact of the competition rules on the duel and the arsenal of techniques used is studied. Methods are proposed to improve the judging and minimize the number of errors.


Область наук:

 • Науки про здоров'я

 • Рік видавництва: 2018


  Журнал: Міжнародний науково-дослідний журнал


  Наукова стаття на тему 'АКТУАЛЬНІ НАПРЯМКИ АНАЛІЗУ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ єдиноборці'

  Текст наукової роботи на тему «АКТУАЛЬНІ НАПРЯМКИ АНАЛІЗУ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ єдиноборці»

  ?_ПЕДАГОГІЧЕСКІЕ НАУКИ / PEDAGOGY_

  DOI: https://doi.org/ 10.23670 / IRJ.2018.75.9.046

  АКТУАЛЬНІ НАПРЯМКИ АНАЛІЗУ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ єдиноборці

  Огляд літератури

  Арансон М.В.1, Шустин Б.Н.2 '*

  1 ORCID 0000-0002-5055-0997;

  2 ORCID 0000-0001-8013-9552,

  1 2 Всеросійський науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту, Москва, Росія

  * Корреспондирующий автор (vniifk [at] yandex.ru)

  анотація

  Проведено аналіз зарубіжної наукової літератури, присвяченій змагальної діяльності в греко-римській боротьбі і тхеквондо. У більшості випадків дослідження проводилися представниками країн - лідерів в розглянутих видах спорту. Значна частина робіт присвячена ключовим чинників, який впливає на результат поєдинку, таким як фізична, технічна і тактична підготовленість. Вивчається вплив правил змагань на ведення спортсменами поєдинку і арсенал використовуваних ними прийомів. Пропонуються методи, що дозволяють поліпшити суддівство і звести до мінімуму кількість помилок.

  Ключові слова: боротьба, тхеквондо, змагання, правила, показники результативності.

  TOPICAL DIRECTIONS OF ANALYSING COMPETITIVE ACTIVITY OF COMBATANTS

  Review of literature

  Aranson M.V.1, Shustin B.N.2 '*

  1 ORCID 0000-0002-5055-0997;

  2 ORCID 0000-0001-8013-9552,

  1 2 Federal Scientific Center All-Russian Scientific Research Institute of Physical Culture and Sports, Moscow, Russia

  * Corresponding author (vniifk [at] yandex.ru)

  Abstract

  The article contains the analysis of foreign scientific literature devoted to competition activity in Greco-Roman wrestling and Taekwondo. In most cases, the study was conducted by the representatives of the leading countries in the sports. Much of the work is dedicated to key factors influencing the result of the duel meet, such as physical, technical and tactical preparedness. The impact of the competition rules on the duel and the arsenal of techniques used is studied. Methods are proposed to improve the judging and minimize the number of errors.

  Keywords: wrestling, taekwondo, competitions, rules, performance indicators.

  Вступ

  Аналіз змагальної діяльності в спорті вищих досягнень є одним з найбільш актуальних напрямків спортивної науки як в нашій країні, так і за кордоном. Раніше нами було показано, що такі дослідження інтенсивно виконуються для різних видів спорту в країнах, які є визнаними лідерами в певних видах спорту, або в тих країнах, де ці види інтенсивно розвиваються [1].

  Мета дослідження

  Виявлення актуальної тематики зарубіжних наукових і методичних матеріалів, присвячених різним аспектам змагальної діяльності в олімпійських видах єдиноборств (греко-римська боротьба і тхеквондо).

  Методи дослідження

  Проводився аналіз літературних джерел (статей, рефератів статей, Інтернет-матеріалів, методичних посібників) з тхеквондо та греко-римської боротьби. Методика аналізу аналогічна використаної раніше для видів єдиноборств [2]. Найбільш актуальні матеріали відібрали для поглибленого аналізу. У цій роботі ми наводимо дані, що стосуються різних аспектів аналізу змагальної діяльності.

  Основні результати роботи та їх обговорення

  Метою роботи бразильських дослідників [3] було вивчення залежності тривалості атаки і паузи від статі і ваговій категорії спортсменів в ході чемпіонату світу з тхеквондо. Проаналізовано 88 раундів (47 чоловіки, 41 жінки). Відмінностей в часі атаки і утримання рівноваги між статями не виявлено (М 0,13 ± 0,06, Ж 0,13 ± 0,06, P>0,05). Кількість атак істотно вище в раунді 3, ніж в раунді 1. Час утримання рівноваги менше в раунді 3, ніж в раунді 1, для чоловіків в легких вагових категоріях і жінок - у важких. Різниця між першим і третім раундами за часом атаки, співвідношення часу атаки і утримання рівноваги менше у чоловіків, ніж у жінок. Мабуть, жінки більш активно нарощують інтенсивність роботи в останньому раунді, ніж чоловіки, причому ступінь змін залежить від вагової категорії.

  Мета роботи корейських вчених [4] - виділити аспекти виконання пумсе (формальні вправи) в тхеквондо, які впливають на рішення суддів, для розробки чіткої системи оцінок на змаганнях. У дослідженні брали участь 20 чоловіків у віці 18-20 років, випадковим чином розділених на дві однакові групи (А і В). Всі спортсмени виконували пумсе двічі; для аналізу використовували краще виконання. Оцінку проводили 5 суддів; обчислювався середній бал без максимального і мінімального результатів. Визначалися час виконання, переміщення центру мас, висота удару, довжина стійки для 4 фаз. У групі А час між фазами 3 і 4 сильно

  варіює; має місце суттєва різниця у ставленні висоти йопчагі (бічний удар) до довжини тіла і кута в коліні між фазами 3 і 4. Не виявлено відмінності між групами щодо зміщення центру мас і довжині стійки. Передбачається, що кінематичні параметри, такі як час виконання вправи, відношення висоти йопчагі до довжини тіла і зміна кута в коліні можуть бути значущими показниками для більш точного підрахунку очок в змаганнях по пумсе.

  Іспанські вчені [5] проаналізували тактичне поведінка (прямі і непрямі атаки, що попереджають, одночасні і послідовні контратаки) в залежності від раунду і поєдинку, а також порівняли тактику переможців і переможених на чемпіонатах університетського рівня з тхеквондо. Вивчено 334 індивідуальних виступу 240 спортсменів в 169 боях. Проведено двосторонній аналіз варіацій з повторними вимірами по раундах (перший, другий, третій) і результату бою (переміг-програв). Тактичне поведінка у переможців і переможених різниться, і відмінності змінюються по ходу бою. Переможці проводять менше прямих і непрямих атак, ніж ті, хто програв, але виконують більше випереджальних, одночасних і послідовних контратак. У третьому раунді частіше проводяться прямі і випереджають атаки, ніж в двох інших. Тренерам рекомендується будувати тактичну тренування спортсменів з упором на різноманітність контратак, особливо в третьому раунді.

  Дослідники з Ірану [6] виявляли чинники, що вплинули на результат виступу іранських борців на Олімпійських іграх 2012 р в Лондоні. Розглядалися думки з анкет 131 осіб - фахівців і спортсменів, що містять питання по групах факторів: фізичний стан; зовнішні, психологічні та організаційні чинники. Аналіз даних здійснювався методами Манн-Уітні та Фрідмана. Відмінності між двома групами респондентів виявилися недостовірними. Складено наступний рейтинг факторів: на першому місці зовнішні фактори, на другому - фізичний стан, далі психологічні чинники і на останньому місці - організаційні чинники.

  Турецькі вчені [7] провели аналіз техніки спортсменів, які виступали на 12-му Чемпіонаті світу з вільної боротьби серед студентів (85 спортсменів з 19 країн). Під час змагань двома дослідниками заповнювався заздалегідь розроблений бланк, на підставі якого проводився технічний аналіз; в ньому відзначалися набрані очки, кількість попереджень, типи перемог, успішні прийоми. Обчислювалися процентне співвідношення параметрів і відсоток збігів. Статистична обробка даних здійснювалася методом однофакторного дисперсійного аналізу. Загальний бал за технічну майстерність, набраний учасниками змагань у всіх вагових категоріях - 789. Найвищий бал (352) набрали борці середньої ваги. За один поєдинок борець в середньому набирає 10,38 очка. Борці середньої вагової категорії набрали більше очок, ніж легкої і важкої. У легкій ваговій категорії 51,85% перемог було здобуто за очками, 48,15% - завдяки технічній перевазі над суперником. У середній ваговій категорії за очками було здобуто 48,48% перемог, а внаслідок технічної переваги - 51,52%. У важкій ваговій категорії 75% борців здобули перемогу за очками, і лише 25% перемогли завдяки технічній перевазі. Для набору максимальної кількості очок країни-учасники повинні виставляти спортсменів у всіх вагових категоріях.

  Дослідження мексиканського вченого [8] розкриває особливості застосування нотаціонного аналізу для оцінки виступу борців. Нотаціонний аналіз - метод, який передбачає запис ключових моментів поєдинку (рухів, ситуацій, прийомів, тактичних дій і т. П.). Основні області практичного даного методу розробка модельних характеристик, критеріїв відбору, оцінка ефективності тренувального процесу, прогнозування. Аналіз поєдинку містить 4 послідовні етапи. На підготовчому етапі визначається тип аналізу, відбираються або створюються шаблони, проводиться підготовка обладнання для відеозйомки, створюється комп'ютерний проект. Етап відбору та маркування включає відбір епізодів, дій і характеристик для аналізу, маркування характеристик. Третій етап - формування бази даних (характеристик епізодів, зведених таблиць). Заключний етап - аналіз даних і представлення отриманих результатів. Використовувані кількісні показники майстерності борців: різноманіття, ефективність, продуктивність, ефективність захисту, коефіцієнт роботи в партері, коефіцієнт тактичної проактивности, середня ефективна дистанція, середній тактичний ризик, коефіцієнт структурної мінливості, кількісні показники технічного потенціалу та слабкі ланки в захисті. Напрямки робіт по даній темі можуть включати проведення мультидисциплінарних досліджень.

  Правила змагань та їх зміни істотно впливають на організацію тренувальної та змагальної діяльності в спорті. Вкрай необхідні поправки в правила спортивної боротьби були внесені ФІЛА на міжнародних змаганнях в травні 2013 року. Спеціаліст по боротьбі Х. Тюннеманн з Німеччини [9] проаналізував результати даних змагань і прийшов до висновку, що прийняття нових правил стало ключовим фактором подальшого прогресу в спортивній боротьбі. Після цього у всіх трьох дисциплінах спортивної боротьби значно зросла кількість перемог, здобутих в результаті технічної переваги над суперником, і зменшилася кількість перемог за очками; підвищилися щільність і ефективність атак, внаслідок чого поєдинок став більш динамічним, і борці почали дотримуватися більш атакуючій тактики; збільшилася кількість набраних технічних балів за один період. Використовувалася раніше двухбалльной шкала залишала можливість лише для зменшення бала до 1, а не для його збільшення до 3 або 5.

  Найбільш поширеним розділом змагань з тхеквондо є керугі - поєдинок. Вчені з Польщі [10] визначали вплив змін в спортивному регламенті тхеквондо на склад технічних дій, які використовуються спортсменками. Проаналізовано 48 боїв (84 особи) на двох олімпійських турнірах з тхеквондо 2008 і 2012 рр, по 6 боїв в кожній ваговій категорії, 24 бої на кожному турнірі. Спостерігалося збільшення числа технічних дій в верхню зону - ольгуль (атака в голову) і зменшення кількості технічних дій в нижню зону - момтон (атака в корпус). Зміни в регламенті змагань привели до зміни діапазону технічних дій, які використовуються спортсменами-жінками в атаці і контратаці. Спортсменки найчастіше реалізовували ці дії в контратаці. На обох проаналізованих турнірах відзначено більшу кількість технічних дій в момтон, ніж в ольгуль. Виявлено статистично значуще збільшення числа технічних дій в ольгуль між турніром в Пекіні і турніром в Лондоні.

  висновки

  Наукові підходи до вивчення змагальної діяльності в єдиноборствах включають в себе кілька напрямків. Основне - виявлення факторів підготовленості, що забезпечують успіх на змаганнях. Відомо, що структура змагальної діяльності сильно залежить від статі, ваговій категорії і характеру поєдинку. Цей аспект також тісно пов'язаний з правилами змагань, оскільки при зміні правил спортсменам доводиться перебудовуватися, змінювати структуру підготовки, виключати з арсеналу будь-які технічні дії або навпаки, включати інші. Питання оптимізації суддівства на змаганнях заслуговує на особливу увагу, оскільки зростаюча щільність змагальної роботи вимагає більш точної фіксації результативних і заборонених дій.

  Результати даного дослідження можуть бути використані для формування практичних рекомендації щодо організації передзмагання в єдиноборствах.

  Конфлікт інтересів Conflict of Interest

  Не вказано. None declared.

  Список літератури / References

  1. Арансон М.В. Аналіз сучасних тенденцій наукових досліджень в спорті вищих досягнень / М.В.Арансон, Л.Н.Овчаренко, Е.С.Озолін і ін. // Вісник спортивної науки. - 2016 - № 5. - С. 55-59

  2. Арансон М.В. Тенденції наукових досліджень в олімпійських єдиноборствах / Арансон М.В., Озолин Е.С., Шустин Б.Н. // Вісник спортивної науки. - 2015. - № 3. - С.3-7

  3. Santos V.G.F. Relationship between attack and pause in world taekwondo championship contests: effects of gender and weight category / V.G.F.Santos, F.de Oliveira Pires, R.Bertuzzi, et al. // Muscles, Ligaments and Tendons Journal. - 2014. - 4 (2). - P. 127-131

  4. Jo Y.M. Kinematic Analysis of Taekwondo Koryo Poomsae for Accurate Scoring in Competition / Y.M. Jo, Y.S.Kim, S.H.Hong, et al. // Journal of the International Association for Taekwondo Research. - 2016. - 3 (2). - P.17-25

  5. Menescardi C. Tactical aspects of a national university taekwondo championship in relation to round and match outcome / C.Menescardi, J.A. Lopez-Lopez, C.Falco, et al. // J Strength Cond Res 29 (2): 466-471, 2015

  6. Toupchi M.R. The Evaluation of Factors Affected the Success of Iranian Wrestling Team in the 2012 London Olympic Games (Perspectives of Professionals and Athletes) / MRToupchi, M.Kohandel, A.Khodayari // International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences - 2014. - Vol. 4, No. 2 URL: http://dx.doi.org/10.6007/IJARBSS/v4-i2/581 дата звернення 19.12.2017.

  7. imamoglu O. 12th Universities Wrestling Championship Free Style Competition Technical Analysis / O.imamoglu, A.Erkin, M.H.Mayda, et al. // European Journal of Physical Education and Sport Science. - 2017. - Volume 3. - Issue 11. - pp. 182 - 193.

  8. Gonzalez, D.E.L. Wrestler's Performance Analysis through Notational Techniques / D.E.L.Gonzalez // International Journal of Wrestling Science. - 2013. - Vol.3. - Issue 2. - P. 68 - 89.

  9. Tunnenmann, H. Evolution and Adjustments for the New Rules in Wrestling / H.Tunnenmann // International Journal of Wrestling Science. - 2013. - Volume 3. - Issue 2. - P. 94 - 104.

  10. Kruszewski, A. Effect of changes in the sports regulations on the fight of taekwondo female players on the example of Beijing Olympic Tournaments 2008 and London 2012 / A.Kruszewski, S. Kuzmicki, A.Podchul, M.Kruszewski // Journal of Combat Sports and Martial Arts. - 2014. - Vol. 5. - 2 (2). - P. 97-100.

  Список літератури англійською мовою / References in English

  1. Aranson M.V. Analiz sovremennykh tendentsiy nauchnykh issledovaniy v sporte vysshikh dostizheniy [Analysis of current trends in scientific research in the elite sports] / M.V.Aranson, L.N. Ovcharenko, E.S.Ozolin and others // Vestnik sportivnoy nauki. - 2016 - No. 5. - P. 55-59

  2. Aranson M.V. Tendentsii nauchnykh issledovaniy v olimpiyskikh yedinoborstvakh [Trends in scientific research in the Olympic martial arts] / M.V.Aranson, L.N. Ovcharenko, B.N. Shustin // Vestnik sportivnoy nauki. - 2015. - No. 3. - P.3-7

  3. Santos V.G.F. Relationship between attack and pause in world taekwondo championship contests: effects of gender and weight category / V.G.F.Santos, F.de Oliveira Pires, R.Bertuzzi, et al. // Muscles, Ligaments and Tendons Journal. - 2014. - 4 (2). - P. 127-131

  4. Jo Y.M. Kinematic Analysis of Taekwondo Koryo Poomsae for Accurate Scoring in Competition / Y.M. Jo, Y.S.Kim, S.H.Hong, et al. // Journal of the International Association for Taekwondo Research. - 2016. - 3 (2). - P.17-25

  5. Menescardi C. Tactical aspects of a national university taekwondo championship in relation to round and match outcome / C.Menescardi, J.A. Lopez-Lopez, C.Falco, et al. // J Strength Cond Res 29 (2): 466-471, 2015

  6. Toupchi M.R. The Evaluation of Factors Affected the Success of Iranian Wrestling Team in the 2012 London Olympic Games (Perspectives of Professionals and Athletes) / MRToupchi, M.Kohandel, A.Khodayari // International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, February 2014 , Vol. 4, No. 2 URL: http://dx.doi.org/10.6007/IJARBSS/v4-i2/581 access date 19.12.2017.

  7. imamoglu O. 12th Universities Wrestling Championship Free Style Competition Technical Analysis / O.imamoglu, A.Erkin, M.H.Mayda, et al. // European Journal of Physical Education and Sport Science. - 2017. - Volume 3. - Issue 11. - pp. 182 - 193.

  8. Gonzalez D.E.L. Wrestler's Performance Analysis through Notational Techniques / D.E.L.Gonzalez // International Journal of Wrestling Science. - 2013. - Vol.3. - Issue 2. - P. 68 - 89.

  9. Tunnenmann H. Evolution and Adjustments for the New Rules in Wrestling / H.Tunnenmann // International Journal of Wrestling Science. - 2013. - Volume 3. - Issue 2. - P. 94 - 104.

  10. Kruszewski A. Effect of changes in the sports regulations on the fight of taekwondo female players on the example of Beijing Olympic Tournaments 2008 and London 2012 / A.Kruszewski, S. Kuzmicki, A.Podchul, M.Kruszewski // Journal of Combat Sports and Martial Arts. - 2014. - Vol. 5. - 2 (2). - P. 97-100.


  Ключові слова: БОРОТЬБА /ТХЕКВОНДО /TAEKWONDO /ЗМАГАННЯ /COMPETITIONS /ПРАВИЛА /RULES /Показники РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ /PERFORMANCE INDICATORS /RESTLING

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити